Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL MEHEDINȚI
COMUNA OBÂRȘIA DE CÂMP
Nr. ............../........................

Către: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

În atenția: Domnului Alexandru Laurentiu BLAGA, Director General


Domnului Victor Adrian GRIGORESCU, Director Direcția de
Înregistrare Sistematică

Spre știință: Doamnei Luminița ILIE, Director Direcția Operativă

Primăria Comunei OBÂRȘIA DE CÂMP, județul Mehedinți, în conformitate cu


prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza contractului de prestări
servicii nr. 3/07.02.2020, solicităm aducerea la cunoştinţă publică, pe pagina de internet
special creată de căre Agenţia Naţională, în scopul informării autorităţilor şi instituţiilor
publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin drepturi
referitoare la imobile situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 30 din unitatea administrativ teritorială Obârșia de Câmp în care se
vor derula lucrări de înregistrare sistematică.

Anexăm reprezentarea grafică a limitei UAT și a limitelor sectoarelor cadastrale


stabilite pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică si copia contractului de
prestări servicii nr. 3/07.02.2020.

Reprezentant Responsabil contract


UAT Obârșia de Câmp,
Primar
Florea STĂNAIA