Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Tema: Lichenii
Clasa a VIII-a
Profesor: Bolgan Eugenia
Proiect didactic

Instituția: Gimnaziul Cîșla


Profesor: Bologan Eugenia
Disciplina: Biologie
Data:
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învăţare : Diversitatea lumii vii
Titlul lecţiei: Lichenii
Resurse de timp: 45 minute
Tipul lecţiei: comunicare și însușire de noi cunoștințe
Scopul: fixarea şi consolidarea cunoştinţelor privind structura, funcţiile şi importanţa existenţei
lichenilor

Competenţe specifice :
- Stabilirea relatiei factori de mediu-planta;
- Utilizarea de metode si mijloace adecvate explorarii/ investigarii lumii vegetale;
- Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei în diferite situatii de comunicare .

Obiective operaționale

O1 - indicarea mediului de viaţă al lichenilor.


O2 - descrierea componentelor structurale ale lichenilor.
O3- evidenţierea importanţei lichenilor pentru mediu şi om, enumerând cel puţin doua domenii de
utilizare.

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică ,observaţia,explicaţia,învaţarea prin


descoperire, metoda cubului.

Materiale şi mijloace de învaţământ: material biologic, manual,atlas, fişe de lucru,


calculator,videoproiector

Tipul de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe.

Resurse de specialitate consultate:


 Curricula la disciplină,
 Internet
 Manual Biologie clasa a VIII-a, Chișinău 2015, Autori: Maria Duca, Lidia Dencicov-
Cristea

1
Nr. Etapele lecţiei Obiect. ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ Resurse Resurse Resurse Metode
crt Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale tempo- de ev.
rale

1. Organizarea -pregăteste materialul didactic; -isi pregatesc cartile si conversaţia 2’


clasei -notează în catalog elevii absenți și caietele;
verifică dacă sunt condiții optime
pentru desfașurarea orei;
2 Reactualizarea -adresez câteva întrebări din lecțiile - elevii răspund conversaţia 5’ oral
cunostinţelor anterioare
-ce sunt ciupercile?
-de câte feluri sunt ciupercile?
-care sunt caracterele generale ale
ciupercilor?
- ce sunt algele?
- de cate feluri sunt algele?
-care sunt caracterele generale ale
algelor?

Captarea - le arata elevilor imagini cu diferiți conversaţia Video- 2’


atenţiei licheni proiector
calculator
Anuntarea -informează elevii cu privire la titlul Notează titlul în caiete conversaţia 2’
temei şi a lecţiei, scopul și competenţele vizate
competenţelor -notează titlul lecţiei pe tablă

Dirijarea O1 Imparte elevii în şase grupe şi Elevii din fiecare grupa se Explicaţia Fişe de 10’ oral
învăţării foloseşte un cub pe ale cărui feţe sunt concentreaza asupra temei Conversaţia activitate
O2 scrise cuvintele : descrie, compară, repartizate. Observaţia
analizează, asociază, aplică, Cei care au sarcina de a Manualul
O3 argumentează pentru a repartiza descrie, observă mediul de Învăţarea
fiecărei grupe o temă de pe feţele viaţă şi alcătuirea prin
cubului. lichenilor, cei care au descoperire Atlas
2
Corectează eventualele erori şi sarcina de a compara vor
completează răspunsurile date de realiza o comparaţie între
elevi. clasa algelor si a
Scrie schița lecției pe tablă. ciupercilor. Grupa care Metoda
Lucrul cu manualul și fișele trebuie să analizeze va cubului
identifica părţile 19’
componente ale unui
lichean, cei care trebuie să
asocieze vor identifica
adaptările pe care le
prezintă la mediul de viaţă
şi modul de înmulţire al
lichenilor, cei care trebuie
sa aplice vor descrie
caracterele generale ale
lichenilor,iar cei care au
sarcina de a argumenta
vor preciza importanţa
lichenilor
Fixarea Solicită elevilor să precizeze Rezolvă sarcina de lucru 5’ oral
cunoştinţelor caracterele generale ale lichenilor. conversaţia

Evaluarea Face aprecieri verbale asupra 3’


prestaţiei elevilor din fiecare grupă.
Se apreciază participarea elevilor la
lecţie note

3
GRUPA I - DESCRIE
Fișă de activitate
LICHENII

Materiale necesare: manualul de biologie, fișa de activitate, material biologic natural


(poze)
Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt lichenii si care sunt adaptările la mediul de viată.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos lichenii.
 Recunoaste acesti licheni. Precizează mediul de viaţă şi alcătuirea talului.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Timp de lucru 10 minute

4
GRUPA II – COMPARĂ Ce este asemănător, ce este diferit.

Fișă de activitate
Lichenii

Materiale necesare: manualul de biologie, fisa de activitate


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt lichenii si care sunt adaptările la mediul de viată. .

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos algele și ciupercile.
 Recunoaste aceste alge și ciuperci. Observă alcătuirea corpului și compară-le:

 Completează tabelul de mai jos:

Alcătuirea corpului Mod de hrănire


Alga
Verzeala zidurilor

Ciuperca
Urechea iepurelui
(clasa ascomicete
Peziza aurantia)

Timp de lucru 10 minute

5
GRUPA III – ASOCIAZĂ - La ce te îndeamnă să te gândești
Fișă de activitate
Lichenii
Materiale necesare: manualul de biologie, fișă de activitate, planse.
Mod de lucru

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt lichenii și care sunt adaptările la mediul de viată.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos lichenii.
 Prezintă care sunt adaptările pe care le prezintă aceste lichenii la mediul de viață și modul de
înmulţire:

Completează tabelul de mai jos:


Lichenii Alcătuirea corpului Adaptări la mediul de viată si mod de
înmulţire

Timp de lucru 10 min.

6
GRUPA IV - ANALIZEAZĂ - Spune din ce este făcut?

Fișă de activitate

Lichenii

Materiale necesare: manualul de biologie, fisa de activitate, material biologic natural


(poze).
Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt lichenii si care sunt adaptările la mediul de viată. .

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos lichenii.
 Analizează părtile componente ale celulelor corpului şi modul de hrănire.

Lichean: alcatuire externa

Alcatuirea corpului Hrănirea


Lichenii

Timp de lucru 10 minute

7
GRUPA V - APLICĂ
Fișă de activitate

Lichenii

Materiale necesare: manualul de biologie, fișa de activitate, planșe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt lichenii și care sunt adaptările la mediul de viată.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos lichenii.
 Prezintă care sunt caracterele generale ale lichenilor.

Lichean: alcatuire externa Alcatuire interna

Concluzii :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Timp de lucru 10 minute

8
GRUPA VI - ARGUMENTEAZĂ
Fișă de activitate
Lichenii
Materiale necesare: manualul de biologie, fișa de activitate, planse.
Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt lichenii și care sunt adaptările la mediul de viată.

Lichenii sunt/ nu sunt organisme folositoare?


Argumentează pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei
tale!!!

Lichenul renilor combaterea cancerului Lichean otravitor

Cladonia alpestris (Letharia vulpina)

Mătreața bradului Lichean comestibil: (mana cereasca)


Lecanora esculenta
Concluzii :
Timp de lucru 10 minute

9
Schișa lecșiei

Lichenii

- sunt talofite deoarece corpul lor nu prezintă organe


Mediul de viață: pe diferite substaturi:- scoarța copacilor de care se prind cu ajutorul
- sol rizinelor
- stânci
- ziduri
Alcatuirea corpului: - au forme si culori diferite
- cuprind - hifele unei ciuperci
- celulele unei alge verzi unicelulare sau albastre

Ciuperca absoarbe apa și săruri minerale din mediu→ astfel apară alga de uscăciune
Alga are clorofilă și produce substanțe organice hrănitoare pe care le folosește ciuperca simbioza

Hrănirea: autotrofă
luate de vânt
Inmulțire: a) vegetativa- prin fragmentarea talului
prin mici sfere care conțin câteva hife și ciuperci formeaza noi
licheni
b) asexuată- prin spori

Importanța: - datorită simbiozei, lichenii pot trăii în condiții de viață deosebite: ger, vânt, uscaciune
- pot aduce și pagube (cei care trăiesc pe scoarța copacilor formează cruste care-l sufocă)
- formează primul strat de sol pe stâncile golașe (→ pionierii vegetației)
- unii sunt comestibili, dar alții sunt foarte otrăvitori

substante organice hranitoare


relația de

Algă Ciupercă simbioza

apa și săruri minerale

10