Sunteți pe pagina 1din 1

2.

1 DEFINIRI
Definiție. Sistemul de management reprezintă ansamblul de sisteme, metode și tehnici
utilizate în conceperea și exercitarea funcțiilor și relațiilor manageriale în cadrul unei organizații.
Funcțiile sistemului de management al organizației sunt următoarele:
a) Asigurarea suportului logistic, metodologic pentru exercitarea ansamblului proceselor
și relațiilor de management și pentru principalele subsisteme prin care acestea se
operaționalizează.
b) Dezvoltarea potențialului personalului managerial și de execuție din organizație și
a altor stake-holderi puternic implicați în derularea obiectivelor organizației.
c) Scientizarea activităților manageriale – dovada cea mai vizibilă a trecerii la
managementul științific a reprezentat-o apelarea pe scară largă la metode și tehnici de conducere
folosite în mod adecvat.
d) Amplificarea funcționalității și competitivității organizației.
Profesionalizarea crescândă a managementului a cuprins toate componentele sale, între
care o poziție centrală o dețin sistemele, metodele și tehnicile folosite de manageri în conducerea
organizațiilor. O abordare mai analitică permite reliefarea principalelor tendințe nu numai la
nivelul managementului de ansamblu al organizațiilor, ci și la nivelul principalelor sale subsisteme.