Sunteți pe pagina 1din 26

1.

Cum arata diagrama in coordonate semilog a variatiei


presiunii cu timpul in cazul unui test la deschidere si ce
parametrii se determina in acest caz?

Pe panta se citeste variatia presiunii cu timpul si se exprima in


bar/ciclu. O data determinata panta se pot determina: capacitatea
de curgere, valoarea factorului skin, caderea de presiune
suplimentara, eficienta curgerii
2. Ce reprezinta testele MDT RFT si DST ce rezuilta din
acestea?
RFT(Repeated Formation Tester)-acest dispozitiv se lansează
cu cablul într-o sondă cu completare openhole sau tubată şi
permite măsurarea repartizării pe verticală a presiunilor de
zăcământ şi colectarea unor probe de fluid.
Din testele RFT se pot deduce:
• repartiţia fluidelor;
• contactele ţiţei-apă şi gaze-ţiţei;
• o estimare a permeabilităţii.
MDT(Modular Formation Dynamics Tester)- se lansează cu
cablul într-o sondă cu completare de tip gaură liberă.
Ca şi RFT permite:
• măsurarea repartiţiei pe verticală a presiunilor de zăcământ;
• colectarea multiplă a unor probe de fluid;
• identificarea fluidelor pe baza rezistivităţii.

1
.
În figura 5 se prezintă schematic raportul realizat în urma
prelucrării datelor rezultate din măsurătorile efectuate cu MDT şi
RFT, precum şi interpretarea acestuia.
Este important ca din măsurătorile efectuate cu MDT/ RFT să se
identifice cele care sunt afectate de următorii factori:
• contaminarea cfu fluid de foraj;
• funcţionarea defectuoasă a aparaturii;
• măsurătorile efectuate în argilă sau zonele compacte
DST
Sistemul DST este utilizat pentru a efectuarea testelor de
producţie în cazul formaţiunilor productive .
Din punct de vedere constructiv sistemul DST permite izolarea a
trei presiuni diferite
• presiunea hidrostatică, h p ;
• presiunea stratului productiv, c p ;
• presiunea din garnitura de foraj, p f
Parametrii determinatii: permebilitatea medie efectiva, presiunea
de zacamant, contaminarea zonei din imediata vecinatate a gaurii
de sonda, schimbarii ale permeabilitatii, existent uner bariere in
calea curgerii, contactele intre fluide, depletarea zacamantului
poate fii detectat actunci cand zacamantul este mic iar testele sunt
concludente,raza de investigare

2
3.Cum arata diagrama in coordonate semilog a variatiei
presiunii cu timpul in cazul unui test la inchidere si ce
parametrii se determina in acest caz? Ce presupune metoda
Horner respectiv metoda Mdh pentru prelucrarea datelor
obtinute dintr-un test de buidup

Se observa pe diagrama dupa finalizarea efectului de


inmagazinare o dreapta de panta I care permite determinarea
produsului kh.
Cercetarea hidronamica a unei sonde la inchidere s emai numeste
si test de refeacere a presiunii- consta in masurarea presiunii
atunci cand se deschide sonda,dupa ce acesta a produs cu un debit
constant, prin urmare presiunea este masurata in sonda imediat
dupa ce sonda a fost inchisa si este inregistrata in functie de timp
pe toata durata de inchidere a acesteia.
Parametrii determinatii: permeabilitatea zonei de drenak a sondei,
forma si dimensiuniile zacamantului , faktorul skin, coeficientul
de inmagazinare,caracteristicile fisurilor generare printr-o
operatie de fisurare hidraulica.

3
Metoda Horner
Acesta metoda presupune ca sonda este inchisa dupa ce a produs
un anumit timp , tp cu debit constant , Q. Prin aplicarea
principiului supozitiei solutaia generala a presiunii de determina
din superpozitia unuei perioadei de timp in care sondata a produs
un debit si o perioada de timp cand sonda aproduc cu debitul –Q .
In timpul testelor initiale cantitatea de fluide produse inainte de
inchiderea sondei este neglijabila in raport cu cantitatea acestora
aflate in zacamant. Daca testul de refacere a presiuni dureaza
destul de mult, presiunea de fund se stabilizeaza la presiunea
initiala a zacamantului.
Metoda MDH este usor de utilizat insa nu permite determinarea
presiunii de exploatare si nu se poate utiliza decat pentru valori
mici ale timpului in raport cu timpul de productie.

4
4.Care sunt cauzele care conduc la reducerea capacitatii de
productie a unei sonde? Ce reprezinta factorul skin total si
care sunt componenetele lui? Ce reprezinta RAZA DE
INVESTIGATIE si CAPACITATEA DE INMAGAZINARE?
Cauzele care conduc la reducerea capacitatii de productie a
unei sonde sunt:
- Contaminarea zonei de strat din jurul sondei(in timpul
forajului o parte din filtratul fluidului de foraj si particulele
solide aflate in suspensie invadeaza stratul productive pe o
anumita distanta,rezulta reducerea permeabilitatii ce duce la
blocarea partial sau totala a curgerii prin mediul poros)
- Modul de completare al sondei
- Maniera de exploatare
- Blocajul zonei din jurul gaurii de sonda prin obturarea porilor
cu fluide sau solide;
- Deschiderea incompleta si imperfecta a stratului productiv;
- Impachetarile cu pietris sau linere impachetate introduse in
sonda pentru prevenirea viiturilor de nisip;
- Formarea unei saturatii critice de gaze sau apa in zona din
jurul gauri de sonda in timpul exploatarii zacamantului;
- Exploatarea unei sonde cu debite mari, astfel incat in jurul
sondei curgerea devine turbulenta.
Factorul skin total(modificarile care survin in capacitatea de
productie a unei sonde) inglobeaza mai multi factori skin care tin
seama de modificarea permeabilitatii stratului in zona din

5
imediata vecinatatea a gaurii de sonda, de geometria sondei, de
completarea sondei.
Componentele lui sunt:
- Factorul skin propriu-zis al sondeis;
- Factorul pseudo-skin datorita completarii sondeisc;
- Factorul pseudo-skin geometric datorita geometriei curgeriisg;
- Factorul pseudo-skin datorat saturatiei critice de gaze sau
apasa;
- Factorul pseudo-skin datorat curgerii non-Darcysj
sT= s + sc + sg +sa +sj
St- include efectul tuturor factorilor skin care conduc la
modificarea capacitatii de productie a acelei sonde
In zona compresibila se manifesta proprietatile compresibile ale
zacamantului care permite debitului de a trece de la 0 la valoarea
Qb. Raza de investigare este definita ca fiind zona din zacamant
unde evolutia presiunii reprezinta 1% din evolutia acesteia
observate in sonda sau zona din zacamant traversata de un debit
egal cu 1% din debitul sondei.Extinderea zonei adiacente a
sondei este data de raza de investigatie.
Raza depinde de:permeabilitate
[mD],timp[ore],viscozitatea[cP],compresibilitatea[l/bar]:
𝑘𝑡
ri=0.0325 ∙ √
∅𝜇𝑐𝑇

Capacitatea de inmagazinare este data de relatia


6
C=ΔV/Δp
Pentru a intelege ce inseamna cap de inmagazinare,se precizeaza
ca debitul de productie al unei sonde este controlat de la suprafata
si nu de la perforaturi.Daca:
-sonda oprita o perioada de timp si a fost pusa in productie la un
debit constant in conditii de suprafata,aceasta nu produce
instantaneu toata cantitatea de fluid, ci numai o parte din aceasta
cantitate.Diferenta este datorata unei cantitati de fluid ce se
inmagazineaza in sonda sau este cauzata de modificarea nivelului
de fluid din spatiul inelar dintre tubing si coloana.Debitul produs
la suprafata:
Q=Qf+Qis
Qf – debit de fluid al formatiunii productive
Qis – debit de fluid datorat fenomenului de inmagazinare in
sonda
Efectul de inmagazinare poate fi cuantificat prin coeficientul de
inmagazinare,
C=Ce+Cn
Ce-coef inmagazinare det de expansiunea fluidului din sonda
Cn –coef de inmagaz datorat modificarii nivelului de fluid in
spatiul inelar

7
5. Care sunt obiectivele cercetarii hidrodinamice a
sondelor?Ce descrie Ecuatia Difuziei,ce ecuatii se folosesc
pentru obtinerea ei si prin rezolvarea acesteia ce se obtine?
Obiectivul este de a furniza cele mai bune practici de interpretare
a măsuratorilor de presiune rezultate in urma operatiilor de
cercetarea a sondelor.
-estimarea parametrilor care caracterizeaza curgerea in sonda prin
zacamanr
-determinarea parametrilor necesari pentru modelarea statica si
dinamica a zacamantului
- testarea altor inrervala situate dea lungul traiectului sondei
pentru a stabili da acestea pot fi productive
-evaluarea zonei de strat din jurul sondei care a suferit o
contaminare ca urmare a operatiilo de foraj si sau de completarea
a sondeo pt a decide modalitatiile eficiente de simulare a sondei
in scopul maririi productivitatii acesteia
Ecuația de difuzie=ec.fundamentală de curgere a unui fluid prin
mediul poros=ec de filtrație.
Ecuația de difuziune=combinarea ec de continuitate(Masaintrata-
Masaiesita=Masaacumulata) cu ec lui Darcy(v=q/A)
Prin rezolvare se obtine:
-determinarea presiunii in sonda pd

8
6.Care sunt metodele conventionale folosite la interpretarea
datelor rezultate din cerecetarea sondei si ce presupun ele?
Metodele sunt:
- Curgerea legata de efectul de inmagazinare al sondei;
- Curgerea radial circulara pe toata grosimea zacamantului.
In cadrul acestor metode sunt tratate trei cazuri de testare a sondei
si anume:
- Testarea sondei la deschidere- masurarea presiunii dinamice
in sonda in timp ce sonda produce la un debit constant,dup ace in
prealabil a fost inchisa o perioada suficienta de timp pt a permite
presiunii sa se stabilizeze sis a atinga pres static(de
zacamant).Dezavantaj – debitul de productie este dificil sa fie
mentinut constant si valorile se presiune masurate sunt
“imprastiate”
- Testarea sondei la inchidere;- test de refacere a presiunii-
consta in masurarea presiunii atunci cand se inchide sonda,dup
ace in prealabil aceasta a produs cu un debit constant.Presiunea
este masurata in sonda imediat dupa ce sonda a fost inchisa si
este inregistrata in functie de timp pe toata durata de inchidere a
acesteia.
Avantaj:se cunoaste debitul de productie ca fiind nul,neinducand
valori anormale pt presiune.
Dezavantaj:pierderile de productie asociate cu inchiderea sondei
pe cateva zile sau saptamani
Testarea sondei in conditiile unei variatii oarecare de debit.
Metode conventionale:Horner si Miller-Dyes-Hutchison(MDH)

9
7. Ce presupune metoda derivatei bourdet a presiunii si care
sunt proprietatile derivate presiunii?Ce presupune metoda
curbelor tip,care sunt parametrii acestora si ce rezulta in
urma interpretarii datelor?
Metoda derivatei Bourdet a presiunii a apartut pentru a inlatura
unele dezavantaje a metodeu curbelor tip in a identifica corect
regimurile de curgere si a rezolutiei mici in ceea ce priveste
variatiile de presiune a reprezentarii dublu logaritmice.
-modul de variatie a presiunii este mai importat decat valorile
masurate de presiunii insasi. Utilizarea curbelor derivatei
presiunii la cercetarea hidrodinamica a sondelor a aparut la
inceputul anilor 1980 prin lucrarile lui Tiab si Kumar si Bourdet.
Derivata presiunii introdusa de Bourdet pentru a evidentia
regimul de curgere radila nestationar este calculata in raport cu
logaritmul timpului. Pt utilizarea logaritmului natural a
dederivatei Bourdet(Dp)’ este expimata ca produs dintre timp si
derivata in functie de timp a preiunii.
In cazul unei testari a unei sonde s-a constat ca derivata presiunii
este mai sugestiva decat reprezentarea in coordonate
semilogaritmice a presiunii. Derivata presiunii este calculata in
raport cu functia de timp corespunzatoare curgerii radial
circulare in regim tranzitoriu. In cazul utilizarii derivatei presiunii
toate tipurile de curgeri sunt vizibile pe acelasi grafic si fiecare
tip de curgere se traduce printr-o dreapta orizontala sau o dreapta
de o anumita panta.

10
O curba tip reprezinta variatia presiunii in functie de timp pentru
o configuratie sonda-zacamant data. De asemenea curba tip este
reprezentata in fuctie de urmatoarele marimi adimensionale:
presiunea si timpul adimensional, capacitatea de inmagazinare
adimensionala si factorul skin. Curbele tip au fost stabilite pentru
a se putea interpreta un test la sonda situata intr-un zacamant
omogen infinit de unde rezulta 3 parametri: capacitatea de
inmagazinare a sondei, permeabilitatea si factorul skin.

11
8. Ce presupune principiul superpozitiei?iar In cazul unei
variatii de debit oarecare cum se procedeaza pentru
interpretarea datelor?
Practic o sonda nu produce cu un debit constant si de aceea
trebuie sa se gaseasca o cale usoara pentru a determina presiunea
cand debitul de curgere este variabil.Pentru a rezolva aceasta
problema s-a introdus principiul superpozitiei :
„Orice modificare a debitului de curgere in sonda va avea ca efect
o variatie a presiunii in sonda care este independenta de variatia
presiunii cauzata de precedentele modificari ale debitului de
curgere.”
Caderea de presiune totala = suma variatiilor e presiune cauzate
separat de fiecare modificare a debitului.

Presiunea are o variatie liniara in functie de membrul drept care


este in functie de debite si de timp si se numeste functie de
superpozitie. Daca se reprezinta grafic presiunea de fund
masurata in functie de aceasta functie de superpozitie se observa
o dreapta de panta i dupa terminarea efectului de inmagazinare.
12
9. Prin ce se caracterizeaza metodele moderne de
interpretare si prin ce se deosebesc de metodele
conventionale?
Metodele moderne utilizeaza interpretarea asistata de calculator a
masuratorilor de presiune provenitae din
cercetarea hidrodinamica a sondelor.
In schimb, metodele conventionale si utilizarea clasica a curbelor
tip au fost create pentru interpretarea manuala a masuratorilor de
presiune, fara a utiliza un computer performant.
Principala diferenta intre aceste metode de analiza a valorilor
presiunii masurate in sonda in timpul operatiilor de cercetare
hidrodinamica a sondelor, este abilitatea de a descoperi si valida
in mod efficient modelul de interpreatare ce reuneste modelul
sondei si modelul de zacamant din zona de drenaj a sondei.
Astfel s-au dezvoltat tehnici de interpretare care nu mai utilizeaza
toate curbele tip pentru variatia presiunii in sonda sau curbele
derivatei Bourdet a presiunii, ci genereaza doar curbe de variatie
a presiunii si derivatei Bourdet a acesteia, care se potrivesc cel
mai bine cu masuratorile efectuate in sonda.

13
10. Ce reprezinta un test de interferenta, respectiv testele plus
si ce parametrii rezulta in urma acesteia?
Testul de interferenta presupune una sau mai multe sonde de
observatie si o sonda de productie sau activa. Aceste teste constau
in modificarea conditiilor de productie ale sondei active si
observarea perturbatiilor de presiune in sondele vecine sau de
observatie.
Teste de interferenţă alternative pot fi executate în condiţiile în
care toate sondele să producă la debit constant şi numai una să fie
închisă
Testul plus este o forma de testare la interferenta a mai multor
sonde care poate dura de la cateva ore la cateva zile. Tehnica
utilizeaza o serie de perturbatii scurte de debit intr-o sonda activa.
Pulsurile sunt create prin alternarea perioadelor de productie sau
injectie si inchidere a sondelor. Testele puls pot fi interpretate cu
ajutorul unor diagrame elaborate de Kamal şi Brigham.
Din testele puls se poate determina permeabilitatea stratului şi
produsul compresilitate-porozitate

14
11. Descrieti modul de desfasurarea unui test DST ?

In timpul acestui test se controleaza sonda cu o valva de fund.


Inainte de deschidere sonda este partial umpluta cu lichid care
trebuie sa exercite o presiune deasupra valvei, aceasta fiind mai
mica decat presiunea formatiei. Cand valva este deschisa o
cadere de presiune instantanee se manifesta asupra stratului
productiv care incepe sa produca prin garnitura de foraj. In
garnitura de foraj nivelul fluidului urca iar presiunea de fund
creste. Daca nivelul de lichid ajunge la suprafata, atunci debitul
de fluid se stabilizeaza iar testul DST devine similar cu un test
standard de productie.

Sistemul DST este utilizat pentru a efectuarea testelor de


producţie în cazul formaţiunilor productive .
Un sistem DST are urmăoarele componente:
•Sabotul-permite introducerea cu uşurinţă a dispozitivului DST.
• Manometrele-înregistrază presiunea în funcţie de timp în
perioada de testare;
•Ţeava perforată- permite filtrarea fluidelor produse de strat;
• Packerul-izolează spaţiul inelar.
• Legătura de siguranţă- se montează imediat deasupra
packerului recuperabil
• Geala hidraulică - asigură forţa necesară fixării sau extragerii
packerului recuperabil, precum şi a diferitelor dispozitive;
• Bypassul-permite egalizarea presiunilor la sfârşitul testului şi
minimizează efectul de piston la introducerea packerului;
• Valva de fund-controlează stratul productiv şi izolează fluidul
din garnitura de foraj;
15
• Prăjinile grele-se utilizează pentru a asigura greutatea necesară
fixării packerului recuperabil.
• Dispozitivul de circulaţiesau valva de circulaţie poate fi
închisă sau deschisă de mai multe ori în timpul unui test. Astfel
ea poate fi utilizată pentru injectarea unei cantităţi mici de fluide
în garnitura de testare în vederea omorârii finale a sondei.
Din punct de vedere constructiv sistemul DST permite izolarea a
trei presiuni diferite
• presiunea hidrostatică, h p ;
• presiunea stratului productiv, c p ;
• presiunea din garnitura de foraj, p f

16
12.Care sunt tipurile de curgeri ale fluidului spre sonda
fisurata si cum se identifica acestea pe graficul derivatei
Bourdet a presiunii in cazul sondelor fisurate hidraulic?
Modelul sondei cu fisuri verticale de conductivitate infinita
-curgere liniara in fisura
-curgere liniara intre zacamant si fisura
-curgere pseudo radiala in zacamant
Modelul sondei cu fisuri verticale de conductivitate finita\
- curgere liniara in fisura
--curgere biliniara din zacamant spre fisura si prin fisura
-curgere liniara din zacamant spre fisura
- curgere pseudo radiala in zacamant spre sonda fisurata
Utilizarea derivatei Bourdet a presiunii a avut un ipact major in
interpreatare a masuratorilor de presiune provenite din sondele
fisurate hidraulic.Cu ajutor derivatei Bourdet a presiunii se pot
identifica foaret usor tipurile de curgere care au loc in timpul
testarii sondelor fisurate hidraulic. Din diagrama se observa cum
se pot identifica tipurile de curgere pentru astefel de sonde .unde
este prezenta variatia presiunii si derivatei Bourdet a presiuii
pentru o sonda fisurata hidraulic care are fisuri cu conductivitate
infinita. Prima data se identifica curgerea liniara caracterizata
prin drepta de panta ½ pentru variatia derivatei Bourdet a

17
presiunii si paralelismului intre variatia presiunii si variatia
derivatei Boourdet a presiunii.

18
13.Descrieti testele specifice sondelor de injectie si parametrii
care rezulta in urma prelucrarii datelor obtinute din aceste
teste? Ce pune in evidenta derivata presiunii in cazul sondei
de injectie?
Perioadel de curgere in cazul unei sonde de injectie:
- Efectul de inmagazinare al sondei;
- Prima curgere radial circulara in zona din apropierea gaurii de
sonda unde apa injectata a dislocuit titeiul;
- A doua curgere radial circulara care corespunde zonei mai
indepartate de gaura de sonda saturata cu titei.
Parametri ce rezulta din prelucarea datelor sunt: factorul skin si
raza de injectie

Derivata presiunii pune în evidenţă următoarele tipuri de curgere:


• Efectul de înmagazinare al sondei caracterizat printr-o creştere a
presiunii şi derivatei după o pantă egală cu 1 pe o reprezentare
grafică în coordonate semilogaritmice;
• Prima curgere radial-circulară în zona din apropierea găurii de
sondă unde apa injectată a dislocuit ţiţeiul;
• A doua curgere radial-circulară care corespunde zonei mai
îndepărtate de gaura de sondă saturată cu ţiţei.

19
14.De ce este necesara perforarea partiala a sondelor si care sunt
tipurile de curgeri din jurul sondei perforate partial?Ce paramatrii
se obtin in urma cercetarii unei sonde perforate partial si cum se
identifica tipurile de curgere din jurul acesteia cu ajutorul derivatei
Bourdet a presiunii?
Perfoarea partiala este necesare:
- Pentru a evita afluxul de apa sau gaze
- Pentru a produce numai din zonele care au caracteristicile cele mai
bune.
Tipurile de curgeri:
- Curgere radiala la nivelul perforaturilor;
- Curgere sferica;
- Curgere radiala pe intreaga inaltime a stratului productiv.
Parametrii determinati:
Capacitatea de curgere a stratului
Permeabilitatea medie pe directia orizotala a zonei de drenaj a sondei
Factor skin total
-se pot idendifica usor:
- Curgere radiala la nivelul perforaturilorse caracterizeaza prin
stabilizarea derivatiei Bourdet a presiunii ,(Dp) la 0.5 h/hp9 -de multe
ori stabilizarea este mascata de efectele de inmagazinare a fluidului in
sonda
- Curgerea sferica se caracterizeaza prin variatai derivatei Bourdet a
presiunii dupa o drepta de panta (-1/2) -este mascata de efectele de
inmagazinare a fluidului in sonda
- Curgere radial-plana pe toata grosimea zacamantului se manifesta
printro stabilizare a derivateo presiunii la 0.5

20
15. Cum se interpreteaza un test izocronal, un test izocronal
modificat respectiv un test de back pressure?
In cadrul unui test izocronal perioadele de productie au toate
aceiasi durata. Ele sunt separate de perioade de inchidere
suficient de lungi pentru ca presiunea sa revina la nivelul pe care
il avea inainte de inceperea testului.

Testul izocronal modificat difera de testul izocronal prin durata


perioadelor de refare a presiuni care sunt idenitce cu perioadele
de productie. Intr-un test izocronal modificat presiunea nu revine
la nivelul presiuni initiale de la sfarsitul perioadelor intermediare
de refacere a presiunii.

21
Testul back pressure presupune ca o sonda sa produca la mai
multe valori ale debitului in mod succesiv. In practica fiecare
debit este mentinut suficient de mult timp in scopul stabilizarii
presiuni de fund. Aceasta conditie presupune ca in formatiunile
putin permeabile testele sa fie foarte lungi. Din acest motiv
testele back pressure sunt realizate in formatiuni cu
permeabilitate mare.

22
16. Care sunt regimurile de curgere si cum se identifica
aceastea pe graficul derivatei Bourdet a presiunii in cazul
cercetarii unei sonde orizontale?
Teoretic regimurile de curgere care pot dezvolta in jurul unuei
sonde orizontale, in timpul cercetarii hirodinamice sunt:
-Regimul de curgere determinat de efectele de inmagazinare in
sonda
- regimul de curgere radial in plan vertical
- regimul de curgere liniar
- regimul de curgere pseudo-radial in plan orizontal

-in acesta digrama se pot identifica regimurile urmatoare:

23
- regimul de curgere determinat de efectele de inmagazinare a
fluidului in sonda, caracterizat prin dreapta de panta unitara atat
pe curba de variatie a presiunii cat si pe curba derivatei Bourdet a
presiunii
- Regimul de curgere radial-vertical identificat pe curba de
derivatie Bourdet a presiunii ca o prima stabilizare a acesteia(
Curba derivatei este paralele cu axa Ox). Valoarea la care se
stabilizeaza derivata Bourdet a presiunii depinde de grosimea
stratului productiv, lungimea sondei orizontale si radicalul
raportului permeabilitatiilor pe directie orizontala si verticala.
Derivatia bourdet a presiunii adimensionale in cazul acestui
regim de curgere este dat de ralatia :

ℎ 𝑘ℎ
(𝑝𝐷 )′ = 0.5 √
𝐿 𝑘𝑣

-regimul de curgere liniar este caracterizatpe curba derivatie


Bourdet a peresiunii printr-o dreapta de panata 1/2
-regimul de curgere pseudo-radial este caracterizat pe o curba
derivatei Bourdet a presiunii prin stabilizarea acesteia la valoarea
0.5

24
17.Cum se clasifica formatiunile stratificate si care sunt
parametrii folositi la descrierea formatiunilor stratificate?
Care sunt regimurile de curgere si cum se identifica acestea
pe graficul derivatei Bourdet a presiunii in cazul unei
formatiuni stratificate formata din doua strate comunicante
si care sunt factorii care afecteaza comportarea derivatei
Bourdet a presiunii?
Clasificare:
Zacamintele care permit curgerea intre stratele componente
(strate comunicante)
Zacaminte in care nu are loc curgerea intre stratele componente,
comunicatiea intre strate se face doar prin intermediul sondei
Zacamintele compozite care sint alcatuite din strate diverse
(unele comunicante altele nu)
Parametrii folositi la descrierea formatiunilor:
o Capacitatea totala de curgere, kh
o Capacitatea de inmagazinare totala
o Raportul intre capacitatea de curgere a stratului mai permeabil
si capacitatea totala de curgere,k
o Coefictientul se storativitate, omega
Factorii care afecteaza derivate Bourdet:
o Raporul capacitatiilor de curgere,k
o Coefictientul se storativitate, omega
Parametri caracteristici sunt:
Grosimea;Porozitatea;Saturatii;Compresibilitatea;Permeabilitatea
pe directie orizontala si verticala;Factori skin.

25
18. Care sunt metodele de cercetare a sondelor cu inclinari
mari si care sunt parametrii rezultati in urma prelucrarii
datelor?
- In cazul sondelor cu inclinari mari perioada de nestationara de
miscare se utilizeaza aceleasi ecuatii de curgere ca la sondele
vericale cu deosibrea ca se va tine seama si de factorul skin
aparent datorita traversarii inclinate a stratului.
- Parametri rezultati sunt: permeabilitatea efectiva a stratului pe
directia orizontala si factorul skin total
Cercetarea hidrodinamica asondei la deschidere
Cercetarea hidrodinamica a sondei la inchidere
Parametrii: factorul skin global, inaltimea adimensionala a
stratului productiv, permeabilitatea medie
19.Care sunt metodele conventionale de interpretare a
masuratorilor de presiune in cazul sondelor de gaze si ce
parametrii se obtin?
Cercetarea hidrodinamica a sondelor de gaze la deschidere
o Capacitatea de curgere
o Factorul skin
o Diferenta de pseudopresiune a gazelor sau caderea de presiune
cauzata de factorul skin
Cercetarea hidrodinamica a sondelor de gaze la inchidere(Horner,
MDH)
o Capacitatea de curgere
o Factorul skin
o caderea de presiune cauzata de factorul skin
26