Sunteți pe pagina 1din 11

 

 
Investeşte în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru
carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii - PRACTICOR
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/48816

CAIET DE SARCINI
FURNIZARE DE MOBILIER
COD CPV
39100000-3 Mobilier

TITLUL PROIECTULUI
Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica
pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii –
PRACTICOR

NUMARUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE


POSDRU/90/2.1/S/48816

TITLUL PROGRAMULUI DE FINANŢARE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR


UMANE

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!

1. Generalităţi
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din
documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de achiziţie pentru furnizare
de mobilier şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de
către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a
ofertelor este "preţul cel mai scăzut".

2. Obiectivul procedurii de achiziţie


Achiziţie publică de mobilier pentru proiectul POSDRU nr. 90/2.1/S/48816, Reţea
transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate
cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR .

3. Procedura achiziţiei publice


ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor
interne.

4. Specificaţii tehnice
4.1. Cerinţe minimale:
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice
si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile
specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.
4.2. Toate produsele se vor achiziţiona în două tranşe, după cum urmează:
- tranşa 1 la 20 de zile de la semnarea contractului;
- tranşa 2 la 15 zile după tranşa 1.
4.3. Produsele de mobilier vor echipa spaţiul destinat desfăşurării activităţilor
proiectului PRACTICOR, spaţiu format din sala 1, sala 2, sala cadre didactice, magazie, oficiu
şi baie.
Caracteristicile principale, distribuţia pe săli şi tranşe a produselor de tip mobilier se
prezintă în tabelul următor:
Nr.crt. Denumire Cantitate(buc)/ Observaţii
articol Tranşa
SALA 1
1 Masa studiu 28
a 2 locuri Tranşa 1
120x50x75

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
2 Catedra 1
110x50x75 Tranşa 1

3 Colţare 6
50x50x75 Tranşa 2

4 Dulap lemn 4
80x40x105 Tranşa 1

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
5 Cuier haine 2
30 posturi Tranşa 1

6 Masca 4
calorifer 3 Tranşa 2
metri

7 Scaune 56
schelet met.
tapiţate p.n..
8 Pupitru 2
mobil Tranşa 2
60x55x130

SALA 2
1 Masă 35
calculator Tranşa 1
90x45x75

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
2 Catedră 1
110x50x75 Tranşa 1

3 Dulap lemn 2
80x40x105 Tranşa 1

4 Cuier haine 2
20 posturi Tranşa 1

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
5 Mască 4
calorifer 3 Tranşa 2
metri

6 Scaune 35
schelet met.
tapiţate p.n..
7 Dulap 2
monitoare Tranşa 1
230x55x210

SALA CADRE DIDACTICE


1 Masă 1
modulară Tranşa 2
4+2
410x110x75

2 Scaune 12
schelet met.
tapitaţe p.n..
3 Scaun 5
directorial

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
4 Birou 1
director Tranşa 1
program
160x140x75

5 Birou 4
personal Tranşa 1
120x50x75

6 Masă pentru 1
imprimantă
110x50x75

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
7 Cuier 1
Tranşa 1

MAGAZIE
1 Dulapuri cu 19
rafturi Tranşa 2
70x40x260

2 Masă lemn 2
cu rotile Tranşa 2
110x70x60

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
OFICIU
1 Dulap 1
suspendat Tranşa 1

2 Blat 1
încastrat Tranşa 2
bucătărie

BAIE
1 Cuier 6 1
posturi Tranşa 2

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!
2 Dulap cu 2
rafturi Tranşa 2

4.4. Produsele vor respecta următoarele cerinţe obligatorii:


- Mobilierul se va executa din PAL melaminat, cu îmbinări exclusiv mecanice (fără
lipituri), culoare cireş, căntuit cu PVC.
- Picioarele corpurilor de mobilier vor fi reglabile pe înălţime, modelabile după
pardoseala existentă, fiind prevăzute cu protecţie din material plastic pentru a nu o
deteriora;
- Dulapurile cu rafturi din arhivă şi baie vor fi fixate pe pereţi cu sisteme de prindere
adecvate;
- Accesorii metalice vor fi cromate;
- Mesele de calculator vor fi prevăzute cu orificiu „trece cablu” având capac de protecţie.
- Mobilierul prevăzut cu rotile va avea rolele executate din PVC;
- Dulapurile vor fi prevăzute cu compartimente reglabile pe înălţime;
- Dulapurile vor avea încuietori cu yale.

4.5. Pentru tranşa 2 achizitorul poate solicita furnizorului devansarea sau amânarea
termenelor de livrare mai sus stabilite cu cel mult 15 zile, printr-o înţelegere prealabilă.

4.6. Pe parcursul derulării contractului de furnizare, eventualele modificări ce vor


surveni, se vor stabili de acord între cele două părţi.

5. Perioada de valabilitate a ofertei


Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 zile.

6. Modalităţi de plată
Plata produselor se va efectua după livrarea fiecărei tranşe, în maximum 30 de zile de
la data emiterii facturii, dar în perioada 24-31 a lunii.
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 
 
Investeşte în OAMENI!

7. Precizări finale
Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea
contractului după termenul de 5 zile de la data primirii comunicării rezultatului final.
Respectarea instrucţiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toţi operatorii
economici care au depus ofertă.

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013