Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Data : 26 – februarie – 2009

Prof. Enache Violeta Anca

Obiectul: GEOGRAFIE FIZICA GENERALA

Clasa a IX- a A

Subiectul: CLIMA SI SOCIETATEA; CLIMA ORIZONTULUI LOCAL

Tipul de lectie: mixta

Competente specifice:

 Utilizarea terminologiei stiintifice si disciplinare specifice pentru prezentarea


unei informatii pertinente
 Construirea unui text structurat utilizand o informatie grafica sau cartografica
 Descrierea si explicarea faptelor observate pe teren sau indentificate pe
modele
 Utilizarea unor metode si tehnici simple pentru analiza unor elemente ale
climei in contextul mediului inconjurator.
 Sesizarea unor succesiuni de fenomene si de procese naturale
 Utilizarea reprezentarilor grafice si cartografice in investigarea mediului
geografic

Obiective operationale:

La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :

O1 – sa explice , pe baza informatiilor primite si a cunostintelor anterioare ,


influenta climei asupra societatii.

O2 – sa analizeze raspandirea populatiei si tipurile de activitati economice


conditionate de clima, utilizand imagini si Harta fizica a lumii

O3 – sa mentioneze cel putin trei tipuri de modificari topoclimatice favorabile


dezvoltarii asezarilor
O4 – sa prezinte cauzele schimbarilor climatice pe baza imaginilor si a
cunostintelor anterioare

O5 – sa precizeze cele trei modalitati de cunoastere ale climei orizontului local

O6 – sa identifice , pe Harta climatica a Romaniei climatul caracteristic orizontului


local

O7 – sa interpreteze evolutia precipitatiilor medii lunare la statia meteorologica


Buzau, pe baza reprezentarilor cartografice

08 – sa expuna modalitatea de alcatuire a unei statii meteorologice pe baza


prezentarii power-point

Organizarea : frontal , pe grupe

Metode: explicatia, problematizarea, lucrul cu harta si manualul,


conversatia euristica, descoperirea, exercitiul geografic, demonstratia
figurala

Material didactic :

 fise de lucru - Romania, harta etajelor si a nuantelor climatice


 Harta fizica a lumii
 Imagini
 Atlasul geografic
 Manualul
 reprezentari grafice - Variatia precipitatiilor medii lunare in orizontul local
 prezentare power-piont “Statia meteorologica Buzau”
Obiec Doza Momentele Activitatea Activitatea elevilor Strategii Evaluare
tive re lectiei profesorului didactice
ope-
ratio
nale

1’ Organizarea Pregatirea clasei; Pregatirea caietelor, Observarea Atentionare ,


clasei controlul prezentei manualului si a Atlasului aprecieri
si ordinei geografic
8’ Verificarea Adreseaza Asculta, analizeaza si
cunostintelor interogatii de formuleaza raspunsurile Analiza
anterioare control cu privire la asteptate, fiind Dialogul raspunsurilor,
continuturile indrumati de profesor stimularea
predate si invatate elevilor si
anterior evaluarea
“HARTI CLIMATICE rezultatelor
SI HARTA invatarii
SINOPTICA. ANALIZA
SI INTERPRETAREA
DATELOR”
2’ Pregatirea Intreaba: Asculta gandesc si Stimularea
aperceptiva ▪ Ce influenta are raspund: Tipul de climat Conversa- participarii
climatul asupra are influenta directa tia euristica elevilor la
societatii umane? asupra raspandirii formularea
populatiei pe Glob raspunsurilor
2’ Anuntarea Precizeaza
temei obiectivele si Asculta, , se mobilizeaza, Observarea
conditiile de lucru. participa, scriu titlul Expunerea comportamen-
Scrie titlul lectiei pe lectiei in caiet tului elevilor
tabla : “CLIMA SI Lucrul la
SOCIETATEA tabla
OMENEASCA. CLIMA
ORIZONTULUI
LOCAL”

31’ Dirijarea Precizati Asculta, reflecteaza si


O1 predarii - modalitatea de raspund si noteaza
invatarii influenta a Conversa-
conditiilor climatice Influenta tia
asupra societatii ▪ directa (desimea
populatiei)
▪ indirecta (modalitati Observarea
variate de desfasurare a Observatia comportamen-
activitatilor economice) tului elevilor

Analiza
Mentionati Asculta, reflecteaza si
O2 climatele favorabile raspund
locuirii Explicatia
Localizeaza pe harta

Lucrul cu
harta

Priviti imaginile si Analizeaza imaginile,


indentificati formuleaza raspunsuri: Conversa-
climatele cu rol - Deserturile tia euristica
restrictiv - Zonele polare si
subpolare
Localizeaza pe harta si in
atlas

-Pescuit, vanat , Demonstra


Explicati influenta exploatari petroliere in tia figurala
climatului asupra regiunile reci Analiza
activitatilor -Agricultura de raspunsurilor
economice subzistenta in climatul
ecuatorial si desertic
-Culturi comerciale in
climatul mediteranean si
temperat

Problemati
zarea

Modificarea
Pe baza temperaturii cu
O3 cunostintelor altitudinea determina
anterioare analizati reducerea potentialului
influenta climatului de umanizare, astfel
montan asupra asezarile sunt tot mai
societatii rare si mai mici, culturile Imagini
agricole restranse
Stimularea
Asculta,gandesc si participarii
Dati exemple de formuleaza raspunsuri: elevilor
modificari -Lacuri de baraj pe Nil
topoclimatice -Irigatii in regiunile aride
favorabile -Desecari in regiunile
dezvoltarii asezarilor mlastinoase

Formuleaza raspunsuri:
Care sunt efectele -schimbarile climatice
activitatilor globale, rezultat al
economice asupra modificarii alcatuirii
O4 climatului ? atmosferei terestre
Enumerati cauzele Cauzele incalzirii globale
care determina sunt: Demonstra
incalzirea globala a -efectul de sera tia figurala
climei -deteriorarea stratului
de ozon
Precizati efectele -poluarea
incalzirii climatice
globale

Precizati Asculta, reflecteaza,


modalitatile de raspund, fiind sprijiniti Conversa-
cunoastere ale de catre profesor: tia euristica
climei orizontului Observarea
O5 local -orientarea climatica comportamen-
generala cu ajutorul tului elevilor
Hartii climatice a
Romaniei

-cunoasterea
activitatilor de la statia Problemati
meteorologica Buzau zarea

-observatii si masuratori
in orizontul local

Analizati harta Stimularea


climatica a Romaniei participarii
si precizati: Harta elevilor
-climatul Rezolva cerintele de pe climatica a
caracteristic fisa de lucru Romaniei
O6 orizontului local
-nuanta climatica
-vantul dominant Lucrul pe
grupe

Interpretati
evolutia
precipitatiilor medii Rezolva cerintele din Graficul
lunare la statia fisa de lucru evolutiei
O7 meteorologica precipita-
Buzau, pe baza tiilor medii
urmatorului grafic lunare
Analiza
raspunsurilor

Identifica, pe baza Przezenta-


Prezentare power- imaginilor, cele doua re power-
O8 point “ STATIA elemente ale unei statii point
METEOROLOGICA meteorologice:
BUZAU” -cladirea Demonstra
-platforma meteo tia figurala
3’ Atingerea Pe baza celor
feed – back- invatate, precizati Formuleaza raspunsuri Discutia Evaluarea
ului caracteristicile finala
si obtinerea climatice ale
performantei orizontului local
1’ Precizarea
activitatilor pe ▪ De pregatit Asculta si isi noteaza
care elevii le capitolul Atmosfera Expunerea
vor desfasura terestra in vederea
acasa sustinerii testului
scris