Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic, com.

Valea Ursului
Structura Chilii
Prof. Ailenei Ramona

TEST : FUNCTII si PIRAMIDA

1. Fie funcţia f : R  R, f ( x)  3x  3 .
a) Construiţi graficul funcţiei f ( x )  3x  3 .
b) Verificaţi dacă punctele P(1; 6), Q(1; 0), R(3; 3) aparţin graficului funcţiei
f ( x )  3x  3 .
c) Demonstraţi că aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f şi sistemul ortogonal
xOy este egală cu 1,5.
d) Aflaţi numărul m dacă punctul M(m2; 5) aparţine graficului funcţiei f.
e) Rezolvaţi ecuaţia 3  f ( x )  2  8 x .
f) Aflaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei f ( x )  3x  3 şi graficul
funcţiei g : R  R, g( x)  4 x  1.

2. Fie funcția f : R→R, f (x) = ax + b și punctele A (-1, 4), B (2, -5) care aparțin graficului
funcției. Aflați valorile reale ale lui a si b.

3. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată cu AB = 8 cm şi înălţimea de 3 cm.


a) desenaţi pe foaia de test piramida VABCD.
b) aflaţi volumul piramidei VABCD.
c) aflaţi aria totală a piramidei VABCD.
d) aflaţi lungimea muchiei laterale a piramidei VABCD.
e) aflaţi distanţa de la vârful A la planul (VBC).

4. Într-o piramidă triunghiulară regulată , aria laterală este egală cu 648√3 𝑐𝑚2 , iar apotema
piramidei este egală cu 12√3 𝑐𝑚. Să se afle :
a) volumul si aria totală:
b) măsura unghiului diedru format de o faţă laterală cu planul bazei;
c) distanţa de la un vârf al bazei la o faţă laterală.

Barem:
10 p oficiu
1. 2. 3. 4.
6x5p=30p 10p 5x5p=25p 5x5p=25p