Sunteți pe pagina 1din 21

e ,J,7-_

RegiaAutonomd Exploatarea Domeniului public si privat


Bd. Tomis nr. l0l, Constan{a
Tel/ fax:0241 - 589.7 I 4, 0241 -580.523
Directia Tehnicd
S erviciul Tehnic-Aprovizionare etaj II,Cam.2.

Nr. 1E/.*/ /o"o2.eon


/

CAIET DE SARCINI
Lucrari de reparatii interioare si exterioare in Campus Social Henri Coanda (17
module zona I si 6 blocuri + l0 module zona If) ,lucrari aferente Fondului Locativ de
Stat si lucrari aferente Gravity Park si Tara Piticilor din Parcul Tabacarie,Parcul

NalbeirParcul I.C.Bratianu,Constanta

I. DENUMIREA $I SEDIUL:
RA-Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanla cu sediul in Bdul Tomis nr.101, tellfax
0241
580 523.

rr. ACT DE iNF,rrNfARE:


R.A- E.D.P.P. Constanfa a fost infiinlatd prin'HCLM zlittoz.og.t996, HCLM tg4/tgg7.
III. FORMA JURIDICA:
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public. qi ?rivat este organi zatd, inbazaprevederilor
HCLM 332 / 02.08.1996, HCLM 184 / 1997.

ry. DATE GENERALE:


Denumirea achiziaei: Luctari de reparatii intedoare si exterioare in Campus social Hend Coanda,(l7
module zonal si 6 blocuti +10 module zorLr_ II), lucrad de reparatii intedoare pdvind locuintele
din
fondul locativ de stat si lucrari aferente Gtavity Park si Tara Piticilor din Parcul Tabacane,parcul Nalbei
;si Parcul I.C.Bratianu Constanta.
cod cPV 4545i,30100-7 Lacrande reparatii generare si de renovate
Yaloarea estimata: 297.856,B3lei fara TVA

V. OBIECTUL ACHIZITTEI:
1' Obiectul prezentei il constituie executia lucrarilor de reparatii si infuetinere a locuinte1or atat Ia
interiot cat si la extedor Campus social Hend Coanda(1.7 module zonz I si 6blocuti + 10 modul e zorla
II), repatatii intedoare privind locuintele din fondul locativ de stat si lucrari aferente Gravity Park si
Tata Piticilor din ParculTabacane,Parcul Nalbei si Patcul l.C.Bratianu Constanta.
2- Prezenfttl caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor
ptevizionate:zwgtavelt lavabile, vopsitort,t eparaii instalatii sanitare si elecftice, tepatari trottr^r, repatati

potti,teparatiistructuta de rezistenta tatnpa,tnlocuire si fixare placi fibra de sticla,etc.

VI. DOMENIUL DE APLICARE:


1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor:
desfacere,montare, reparatii,inlocuire,verifi care.

2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.


3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta
legislatia,normativele si standardele specifice,aplicabile,aflate in vigoare la data executarii
lucrarilor.
4. Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.
VII. INF'ORMATII LOCATIE:
l. Campus social Henri Coanda,lT module,zonal , aleeaUmanitatii,ffi.T , Constanta
2. Blocurile 1,2,3,4,5,6 , si 10 module zona II,(HC|8-HC27) aleea Zmetxei,nr.3,lot 212 si lot
2l3,Constanta
3.Locuinte din fondul locativ de stat
4.Gravity Park,str. Soveja, Constanta
5. Tara Piticilor - Parcul Tabacaie,Constanta
6. Tara Piticilor - Parcul Nalbei,Constanta

7 .Tara Piticilor - Parcul I. C.Bratianu,Constanta


YIII. DATE TEHNICE:

1. Campus Henri Coanda(l7 module)-zona I- este un cartier de locuinte sociale cu capacitate mare
de cazarc pentru persoanele nevoiase de la nivelul Municipiului Constanta,precum si a unor
constructii conexe. Sunt 17 imobile cu regim de inaltimb P+28, cu 906 unitati locative dupa cum
utrneaza:339 de garsoniere,3g6 de apartamente cu2 camere si 171 de apartamente cu 3 camere.
Fatadele unitatilor locative modulate sunt inchise cu tamplarie PVC(culoare alba). Peretii interiori

sunt realizati prin dubla placare cu gips-carton,stratul vizibil fiind vopsitorie lavabila. Planseele la
intrados sunt prevazute cu un tavan fals din gips-carton.La parter spatiile au pardoseli din covor
PVC. La etaje, in bai sunt pardoseli reci-gresie,iar spatiile calde(camera de zi ,dormitoare)
suntpardoseli calde din parchet laminat. La etaje , in bai,in dreptul caditei este faianta .

2. Blocurile 1,2,3,4,5,6 si 10 module (HC18-HC27) zona Il,aleea Zmeurei,nr.3,lot 212 si lot


2l3,Constarfia sunt detaliate astfel: 3 blocuri de locuinte sociale (regim de inaltime P+2F) finantate
conform Legii 11411996 si 3 blocuri de locuinte sociale (regim de inaltime P+2E) finantate
conform OUG 7412007. Blocurile sunt identice, cu suprafata construita/bLoc de 473,10 mp.Fiecare
bloc este format din24 unitati locative ,dupa cum urmeaza: 18 unitati locative cu cate o camera si 6
unitati locative cu cate doua camere. Unitatile sunt dotate si echipate avand in componenta:
baie,bucatarie,camera de zi,dormitor si spatiu de depozitare.Bua este prevazuta cu lavoar ,cu
baterie; cada cu baterie;vasWC;accesoriispecifice(oglinda,port-prosop,port-hartie,etajera,sifon de
pardoseala,cuier).Bucatariava fi echipata cu : corp mobilier(3,00 x 0,60),blat,plita electrica cu doua

ochiuri,mini-frigider si spalator cu picurator.Dormitorul este dotat cu pat cu saltea.Unitatile locative


sunt realizate din structura de rezistenta cu pereti de inchidere tip sandwich si pereti de
compartimenatre izolati termic si fonic,finisati,ferestre cu geam termopan,pardoseala
calda,vopsitorii lavabile pe tavart si pereti,instalatie electrica si sanitara adecvata,tablou electric,
contorizare individuala apa si energie.
Cele 10 module: HC18-HC27, sunt module identice.Fiecare bloc are 57 unitati locative, dupa cum
urmeaz;a: 27 de unitati locative cu I camera, 24 de unitati locative cu 2 carrcre si 60 de unitati
locative cu 3 camere.Au regim de inaltime de P+2E. Unitatile locative au in componenta:
baie,bucatarie,camera de zi,dormitor si spatiu de depozitare.Baia echipata cu lavoarcu baterie,cadita
duc cu baterie,vas WC. Bucataria echipata cu colp mobilier,bl at,plita electrica cu doua
ochiuri,minifrigider si frigider.Camerele sunt dotate cu paturi cu saltele.
3. Locuinte din fondul locativ de stat sunt acele locuinte aflate in administrarca RA-EDPP-ului
aflate in diferite zone,cartiere ale Constantei, cu chiriasi de diferite categorii.
4. Gravity Park este cel mai mare complex in aer liber dedicat sporturilor extreme,amplasat pe
strada Soveja pe malul sudic al Lacului,Tabacarie.Parcul are o suprafata totala de 8500 mp si este
impartit in zone speciale pentru trial,dirt jumping,climbing,bouidering,skate si role.Pe langa
piste,exista si vestiare,dusuri,centru de inchiriere echipamente,centru de prim ajutor.Gravity Park
este locul in care se desfasoara concursuri de sporturi extreme.

4,5 si 6 Spatiile de joaca pentru copii Tara Piticilor - Parcul Tabacarie,Parcul Nalbei,Parcul
I.C.Bratianu,Constanta sunt locuri de joaca si de relaxare,cu spatii verzi,terenuri de sport.

- Lucrarile de reparatii generale si de renovare cuprind lucrari din Anexele I si 2 atasatela


Caietul de Sarcini.
Pardoseli:' '

Pardoseala este suportul pe care se proiecteazainmod continuu toate obiectele .

Trebuie stabilit tipul de pardoseala adecvat spatiilor, considerandu-se corespuxzatoare daca


au urmatoarele calitati : aspect placut, eficienta economica, rezistenta lauzura, capacitate de izolare
termica si fonica, impermeabilitate la apa, durabilitate in timp si intretinere usoara, elasticitate si
proprietati antiderapante .
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din :
- imbracaminte - strat de uztxa - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor in
exploatare
- stratul suport - care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de
rezistenta

Pardoseli din gresie


Amplasare - in bai
Caracteristicile estetice si functionale ale placilor ceramice sunt determinate de aspectul
placut si rezistenta la actiunea diferitelor tipuri de conditii de mediu .

Materiale:
Placi ceramice pentru pardoseli : plane, antiderapante, dimensiuni 300x300 mm, aspect
uniform, cu muchii vii .
Plinte : 300x100 mm, profile de colturi interior/exterior.
Materiale de montaj : mortar adeziv .

Chituri elastomerice :
- chit siliconic rezistent la mucegai pentru suprafete necirculabile ;
- chit uretanic rezistent la mucegai pentru suprafete circulabile .
Tipul de placaje : placi ceramice portelanate suprafata antiderapanta .
Executia lucrarilor :
La punerea in opera a placilor ceramice se folosesc amestecuri adezive,materiale, accesorii,
scule si metode indicate de producator .
Una din conditiile de baza ale unei bune placari este ca suportul pe care se aplica placile sa
aiba rigiditate si rezistenta mecanica adecvata . Aplicarea placilor ," frr" in conditii normale de
temperatura cuprinse intre *5oC si +35oC .
Rosturile dintre placi se chituiesc pentru eliminarea posibilitatii de patrundere sub placa a
apei sau a umiditatii care ar putea compromite lucrarea . Pentru o mai buna impermeabiiizare
a
rosturilor se poate folosi chitul pentru rosturi in amestec cu latex elastic .
Suportul pe cate urmeaza sa fie montata gresia trebuie sa fie rezistent, lipsit de praf
-
substante decapante (vopsele), sau resturi de ulei de decbfrare . Suporturile pe baza
de ciment care
nu prezinta o planeitate suficienta pot fi nivelate cu masa de spaclu pentru pardoseli .
Nici suprafata
suport, nici placile ceramice nu vor fi umezite in prealabil .
Adezilul se aplica cu o grosime uniforma pe suport si se striaza cu o mistrie dintata la circa
45 de grade fata de suport . Timpul prescris, de uscare neacoperita trebuie respectat in mod
obligatoriu.
Pentru chituire, laturile rostului nu trebuie sa prezinte grasimi, iar resturile de adeziv din rost
trebuie indepartate . Nu trebuie umezit rostul deoarece prelungeste timpul de priza .
Placile trebuie manipulate cu grija pentru a seivita iganere4lovirea sau alte deteriorari .
Pentru ca rosturile orizontale si verticale sa fie perfect aliniarte, suprafata pe care urmeaza
sa fie
montate placile trebuie sa fie perfect plana, aceasta implicand pregatirea iourt" atenta
a acesteia
anterior montarii .

Verificari in vqderea receptiei lucrarilor se vor face la :


J aspeptul si starea generala ;
elemente geometrice (grosime, planeitate, pante, etc) ;
rosturi ;
respectarea proiectului .
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca montarea
pardoselii s-a tealizat defectuos (placi fisurate, rosturi cu muchii, etc), responsabilul cu calitatea
lucrarilor va decide inlocuirea partialasau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea
acesteia in
conditiile prevazute in specificatii .
Pardoseli din parchet laminat
Materiale principale :
- Folie PEE de minim 2 mmgrosime (mp ir, functie de marimea incaperii) ;
- Parchet laminat (mp in functie de marimea incaperii) .
Materialele auxiliare :
Pene de dilatare ;
Bloc de batere ;
Fierastrau;
Ciocan (minim 500 gr) ;
Creion;
Ruleta;
Boloboc;
Frizuri de perete i , ,

Pervazuri .
Executia lucrarilor:
La executia lucrarilor se vor utrliza numai pioduse si procede e prevaztte in proiect,
certificare, sau pentru care exista agremente tehnice, astfel incat sa ie rcalizezi cerintele de
calitate .
Orice modificare legata de nivelul dotarilor si posibilitatilor tehnologice de executie trebuie
sa fie insusita de proiectant si acceptata de beneficiar .
Reguli generale :
Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu proiectul de executie .
Sapa pe care utlflireaza a se efectua montajul trebuie ru fi" plana, uscata, stabila,
curatata de
impuritati si solida . Orice denivelare mai mare de 3 mm pe o distanta de 1 m trebuie nivelata
.
Curatarea se face cu maturi si perii .
Limita minima a temperaturii pentru realizarcamontajului parchetului este de l8oC in aer si
15oC la nivelul pardoselii . Umiditatearelativaatmosferica trebuie sa fie intre
50-70% .
Etapele de executie :
Lucrarile czre trebuiesc terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor cu
imbracaminti de parchet laminat sunt :
instalatiile sanitare, electrice, de incalzire, inclusiv probele de presiune
;
montarea tocurilor tamplariei ;
executarea tencuielilor umede ;
zugravelile si vopsitoriile ;
sapa pe care urmeaza sa se efectua montajul parchetului
;
geamurile de la tamplaria exterioara ;
Etape : - Suprafata se acopera cu o folie PEE de 2 mmdin perete in perete . Fasiile de folie
se suprapun pe o latime de 20 cm dupa care se frxeaza cu o banda adeziva. Folia arrortizeaza
sunetele, teprezirrta o bariera termica si reduce eventualele neregularitati ale suprafetei pe
care se
efectuaeaza montaj ul parchetului .
- Se masoara distanta dintre peretele de unde porneste montarea parchetului si
peretele final ' Aceasta distanta se imparte la latimea placilor . Distanta ramasa
nu trebuie sa fie mai
mica de 50 mm'".
- Lemnul se dilata in timp, de aceea se recomanda lasarea unui rost de dilatare de
$nim 15 mm (in functie de marimea camerei) intre pardoseala si peretii incaperii sau alte elemente
fixe (tocuri de usi, tevi de incalzire) . Se folosesc distantiere (pene de dilatare) pentru a pastra
distanta fata de perete (15 mm)
- Placa se imbina pe lturgime si apoi pe latime, folosind un ciocan .
Verificari de calitate :
In timpul executiei :
- la stratul suport se verifica ca abaterile de la planeitate sa se incadreze in limitele
admisibile;
- Ia straturile intermediare, pe parcursul executarii lucrarilor, se va urmari obtinerea unui strat
cu o grosime cat mai uniforma, care sa se incadreze in limitele admise ;
- se va efectua verificarea suprafetei sapei de egalizare si anume : nu trebuie sa prezinte
asperitati pronuntate, neregularitati ; se va urmari ca sapa sa fie aderentala suprafata pe care
este aplicata ; se va efectua verificarea rezistentei mortarului utilizat; umiditatea suprafetei
trebuie sa fie maxim de 4oh sau cea indicata de producatorul de pardoseli ; se va urmari sa
nu se produca intreruperi la mijlocul suprafetelor ; verificarea aplicarii masurilor de
protectie a sapei ;
- la stratul de uzura se va avea in vedere ca acesta sa nu prezinte defecte peste limitele
stabilite prin reglementarile in vigoare .
La receptia lucrarilor :
- se va verifica indeplinirea cerintelor stabilite de normativ ;

Pardoseli din covor PVC:


-suprafata stratului suport se va curati cu ajutorul raschetelor metalice sau piatra abrazivasi apoi cu
perii pentru a indeparta orice urma ce ar putea rezulta de la ztgraveli sau vopsitorii.
-fasiile de covor se vor asezanelipite pe pozitia lor
-adeziwl se aplica atat pe suprafata de covor intoarsa cat si pe suprafata stratului suport,intr-un strat
subtire si uniform
Pereti interiori - compartimentare din placi de gips carton
Folosirea acestor pereti de compartimentare (pereti autoportanti pe schelet metalic) au
avantaje cum ar fi : avantaj din punct de vedere al costurilor ; se castiga spatiu ; se lucreaza cu o
tehnologie modena si eficienta ; se obtin forme arhitecturale deosebite cat si compartimentari ideale
din punct de vedere al functionalitatii, confortului termic cat si fonic
Pentru materialele necesare executiei se va avea in vedere detinerea datelor tehnice pentru
fiecare tip de material, certificari ale acestora semnate de producatorul componentelor
ansamblurilor din gips-carton care sa ateste ca materialele corespund cu cerintele specificate .
Materialele se vor liwa in ambalajele lor originale, purtand marca si identificarea
producatorului sau fumizorului si se vor depozita la interior, acoperite, se vor pastra uscate si ferite
de deteriorari din cauza intemperiilor sau alte cavze . Panourile de gips-carton se vor stivui plat
pentru a preveni inconvoierea lor . Gips-cartonul se va manipula in asa fel incat sa nu se deterioreze

Temperatura incaperii pentru fixarea gips-cartonului pe schelet fara adezivi va fi de minim


4oC . Nu se vor depasi 35"C daca se utilizeaza surse de caldura temporare . Spatiile vor fi ventilate
conform necesitatilor pentru uscarea materialelor .
Materiale:
Suruburi: Se vor prevedea suruburi din tipul, materialul, marimea, rezistenta la coroziune,
rezistenta la smulgere si celelalte proprietati necesare pentru afrxaprofilele in mod sigur pe suport,
in conformitate cu recomandarile producatorilor de gips-carton .
Se folosesc suruburi autofiletante din otel pentru fixarea gips-cartonului pe elemente din otel
de maximum 0,8 mm gtosime si fixarea gips-cartonului pe gips-carton .
Gips-carton: Se va fotosi gips-carton-cu grosim"u d. 1i,5 , cu latimea de 1200 mm si
lungimile maxime disponibile pentru a reduce numarul rosturilor ^ .
Tipuri de gips-carton :
- tip : normal pentru suprafete verticale ;
- tip : rezistent la foc unde este necesar pentru ansambluri rezistente la foc ;
- tip : rezistent la umiditate, in general in spatiile umede (centrala termica, gmai ;
Accesorii pentru interior : profile de margine si rosturi de control .
Placi de gips-carton (12,5 mm grosime, 15 mm grosime, etc) . Suruburi autofiletante de lungime
corespunzatoare (minim 10 mm in spatele placii de gips-carton) .
Profilele se vor taia cu foarfeca de tabla . Din motive de izolare fonica, profilele de racord trebuie
presate cat mai strans .
Rosturile dintre panouri precum elementele de fixare trebuie prelucrate cu spaclul in mai multe
randuri, cu pasta de rosturi . Se vor umple in prealabil rosturile deschise, muchiile rotunjite sau
tesite precum si zonele deteriorate .
Se va aplica peste rosturi banda de rost .
Vopsitoria se va aplica dupa uscarea completa a stratului de finisaj .
Pentru vopsire se folosesc toate vopselele comerciale, de exemplu vopsele solubile .

Reparatii porti:
Activitatea de intretinere, reparatii si completare se desfasoara in scopul conservarii.
Prestarea lucrarilor de intretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele:
-montat cornier; Il
-inlocuit platbanda;
-reparat porti-inlocuit cornier-rama
\- -reparutporti-plasa;
-reparat porti -reparat plasa;
-sudura;
Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:
- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce
- lorrneaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului
- asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei,
utilaj elor si utilitatilor aferente executiei
- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice
de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Reparatii jardiniere:
In vederea reamenajarii jardinierelor, se impune realizarcaurmatoarelor categorii de lucrari:
-desfacere tencuieli vechijardiniera ; . .'
-transport prin purtat direct;
-transport auto moloz;
\!- -amorsare suprafete in vederea tencuirii;
,

-tencuile exterioare driscuite;


-tinci;
-zugraveli lavabile exterioare inclusiv amorsarea suprafetelor
Dupa executarea lucrarilor se vor lua masuri pentru.protectia lucrarilor pana la intarirea mortarului
de urmatoarele actiuni;
-umiditate mare;
-uscare fortata;
-lovituri, vibratii

Reparatii tencuieli interioare:

Executia lucrarilor cuprinde - lucrari de decapare a tencuielilorexistente degradate


- lucrari de decapare a straturilor existente de zugraveli,inclusiv gletul
- lucrari ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor
-executia amorsarii
-executia grundului
- executia stratului vizibil

Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execut ie,utilizarea


tipurilor si compozitiei mortarelor ,precum si aplicarea straturilor succesive.Suprafetele tencuite
trebuie sa fie unifoflne,sa nu aiba denuvelari,ondulatii,fisuri,urme vizibile de reparatii
locale.Verifrcarea aspectelor tencuielilor se vor face vizualcercetand suprafata tencuita,forma
michiilor,iar planeitatea suprafetei se va verifica cu dreptarul orientat pe toate directiile.

Vopsitorii:
Principalele materiale sunt:
-vopseaua lavabila
-vopseaua pebaza de ulei, emailuri, lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica chituri, grunduri,
ipsos.
Materialele utilizate la executarea zJglavelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor in vigoare

Pregatirea si executia lucrarilor:


Pregatirea suprafetelor. Suprafete gletuite si tencuite.
Suprafete de tencuieli gletuite (var si ipsos) trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi si fisuri.

Suprafete de lemn:
Inainte de inceperea lucrarilor de vopsire tamplariile trebuie sa fie revizuite si reparate degradarile
acolo unde cazul.
Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate., cuiele ingropate
si bine curatate.

Suprafete metalice:
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche,
noroi.Rugina se indeparteazacu peria de sarma, spu.luri di otel, hartie sticlata sau solutii
decapanate. Petele de grasime se sterg de grasime iu solventi, exclusiv petrol lampant si benzina
auto.
- verificarea calitatii zugravelilor si vopsitoriilor se face numai dupa uscarea lor completa;

- prin examinare vizuala se pot face verificari privind aspectul suprafetelor zugravite in culori de
apa;

- suprafata vopsita in ulei ,emailuri sau lacuri irebuie sa reprezinte acelasi ton de culoare,aspect
lucios sau mat;
- la vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica-buna acoperire cu pelicula de vopsea a
suprafetelor de lemn sau metal;
- se va examina viz]ural pe toata arialaterala,tevile,radiatoarele,etc sunt vopsite in culorile prescrise;
- suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuiesc bine uscate
,farapraf si impuritati
:Tamplariii '

- subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol indeplinesc cerintele de
rezistenta la foc prevazute in reglementarile in vigoare;
- usile exterioare sunt montate i precadre metalice din teava de otel;
- tocurile usilor sunt legate pe fiecare parte cu cel putin 3 piese de ancorare;
' - balamalele aplicate sunt in numar de 3 bucati pe foaia de usa;

- incuietorile sunt cu cilindru;


- zavoarcle incuietorilor patrund in toc minim 15 mm;
- zavoarele foilor fixe ale usilor patrund in pardoseala minim 25 mm;
- geamul termoizolant sa fie insotit de certificat de calitaterespectand standardul
SREN 1279
Sudura:
-materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie astfel alese incat sa corespunda
materialului de
baza si procedeului de sudare.

-materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie insotite de certificate de calitate tip 2.2
conform SR EN 10204 emise de producator
- materialul de adaos dupa sudare trebuie sa fie compact, sanu fie poros, sa nu prezinte
crapaturi
de-a lungul cordonului de sudura, verificarea imbinarilor sudate executandu-se
vizual conform SR
\!- EN 97011999
Instalatii aferente punctelor de lucru:
-alimentarea cu apa se realizeaza de la reteaua publica de alimentare cu apa;
-consumul de apa este contorizat;
-obiectele sanitare sunt racordate Ia instalatia de alimentare cu apa prin intermediul
robinetilor de
colt cu racord flexibi pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare;
-coloanele de alimentare cu apa sunt montate in nise speciale.Fiecare nisa este prevazuta
cu usa de
vizitare;
- pe conductele de legatura la obiectele sanitare sunt robineti de t
-instalatia de alimentare cu apa rece si calda.este executata din tevi de polipropilena
tip.pp-R;
-bateriile pentru lavoar sunt stative si cu monocomanda,robinetii de trecere sunt cu filet
! interior,robinetii de reglaj sunt cu ventil,robinetii de-retinere sunt cu ventil si mufe;
-prizele sunt cu contact de protectia ,sunt amplasate la inaltimea de 0,80 m fatade cota pardoselii
finite;
Probe instalatie apa:
-probe la care sunt supuse instalatiile interioare de distributie a apei reci : de
etansietate de presiune
dar min.6 at.timp de 20 min,aceasta se realize aza dupaaerisirea instalatiei si de functiuonare
la
fiecare punct de consum al apei;
- in vederea executarii probei la rece. se va asigura deschiderea completa a tuturor
armaturilor de
inchidere si reg'laj, verificarea punctelor de racbrdare a instalatiei la iondgcta de apa potabila
si
ieglarea armatuiilor de siguranta;
- rezultatul probei la rece se va considera corespunzator daca pe toata durata probei, manometrul
nu
a indicat variatii de presiune si daca ta instalatie nu s-au constatat fisuri, crapaturi sau
scurgeri de
apa la imbinari sau garnituri ;
-incalziea spatiilor se realizeaza cu convectoare electrice in fiecare incapere;
-corpurile de incalzite sunt in dreptul geamurilor,acolo unde inaltimea parapetului si spatiul permite
- acest lucru;

-convectoarele electrice sunt echipate cu termostat incorporat ce permite reglarea automata a


temperaturii camerei intre intrvalul 5-30"C;
-convectoarele au protectie la supraincalzire si functionare silentioasa;
-ventilarea grupurilor sanitare se rcalizeaza prin intermediul unor ventilatoare montate in perete
avand un volum de aer evacuat de 120 mcftr.

IX. CONDITII DE CALITATE SI YERIFICARE LUCRARI:


Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica in mod special de catre achizitor;
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport
- calitatea principalelor materiale introduse inexecutie conform standardelor si normelor interne de

fabricatie;
- eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini vor fi refacute sau
\_ remediate;
- lucrarile se vor executa de catre echipe calificate;

- in vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in


viguare,in mod special,urmatoarele :

C 3 5 - 82 Normativ pentru executarea pardo selilor


C47-S6Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla;
C56-85+C56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;
C 150-84 Normativ privind calitateaimbinarilor sudate din otel;
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de


! constructii si instalatii;
.

Legea nr. I 0/ I 995 privind calitateain constructii;


Executantul dispune executarea cerintelor din legislatia in vigoare,inclusiv controlul calitatii.

Se vor respecta prevederile" Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii


aferente acestora"- HG m.3 43 12017 .

Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor


producatorilor. La receptie se asigura o inspectie prompta a materialelor pentru a se asigura
, conformitatea calitatii si cantitatilor.

X :PREZENTAREA SI CONTINUTUL OF.ERTEI.


Limba de redactare a ofertei este in limba romana.
Perioada de valabilitate a ofertei estepe durata contractului.

Propunerea tehnica va fi structurata conform caietului de sarcini


Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si legislatia in
vigoare.
Termenul de valabilitate al contractului este panala sfarsitul anului 20t9, pentru o perioada mai
mare va fi considerata neconforma.
Lucrarile vor fi demarate pebazade comanda.
Executantul se obliga sa execute lucrari de reparatii,inlocuire,

desfacere,transport,manipulare,conform Anexa 1 si Anexa 2, cu respectatea ofertei si caietului de


sarcini.
Pretul unitar pe lucrare include contravaloarea materialelor,manopera aferenta inclusiv manipulare
si transport,coeficienti de recapitulatie,cheltuieli indirecte,beneficiu. Preturile nu contin TVA.

Pretul contractului nu va depasi suma de 297.856,83 lei fara tva, suma prevaztfia in Lista de
investitii 2019, cu fonduri sustinute de la bugetul local al Primariei Municipiului Constanta.

Cantitatile de lucrari din Anexa 1 si Anexa 2 sunt estimative. Pe parcursul lucrarilor pot apare
modificari. Acestea nu influenteazapretul unitarAJM. Cantitatile din situatia de plata vor fi cele
masurate exact la fata locului.Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:
- declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului
si protectiei;

- declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social si


al relatiilor de munca;

- prezerrtarea unei lucrari similare executate in ultimii 3(trei) ani avand aceeasi valoare sau

mai mare,care se va atesta printr-un contract;

- formular privind cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani(2016,2017,2018) a

ofertantului in valoare de miniin 595J12,00 lei fara tva,precum si bilantuile contabile


aferente;

- formularul de oferta;

- declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul confirma cadaca oferta sa va fi


declarata castigatoare si el va deveni executant.al contractului,se obliga sa mentina oferta
financiara pe toata durata contractului.
Oferta financiara va contine valoarea totala a lucrarilor insumate din Anexa 1 si Anexa 2
(lei fara tva).
Executantul este obligat sa inceapa reparatra,remedierea in termen de maxim 2 zile de la comanda

data de achizitor. Se vor intocmi Note de constatare semnate de catre un reprezentant al punctului
de lucru si de catre un reprezentant al executantului. Se trece apoi la executia lucrarilor din Nota
de constatare. Situatiile de plata se intomesc si cuprind cantitatile de lucrari executate in luna
respectiva cu preturile unitare aferente ofertei si valoarea totala exprimata in lei fara tva.
XI. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR:
Receptia la terminarea lucrarilor se face lunar, va cuprinde cantitatile de lucrari executate si se va
incheia un proces-verbal semnat de catre cei care au semnat Nota de Constatare , un reprezentant al
Directiei ce administreaza spatiul si un reprezentant din cadrul Directiei Tehnice RA-EDPP.
Garantia pentru lucrarile executate este de 24ltxri.
Garantia de buna executie este de l}Yo din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate, prin retineri din
facturile decontate executanfului.Garantia de buna executie va fi virata intr-un cont de garantie ce
va fi deschis de catre operatorul economic si va fi cominicat ,in scris,autoritatii contractante, inainte
de initierea semnarii contractului.

XII. MODALITATI DE PLATA


Plata se va face prin ordin de plata,in baza facturii emise,in termen de 30 de zile de la receptia
lucrarii, pebazaurmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Director Direcfia Tehnici, Sef Serviciu Tehnic-Aprovizionare


ing. Liliana Cristescu

/W
rtoto"ry;t,
'^*"tfftMihail
campus

Anexa nr.1
Lucrari de reparatii aferente Gampus Henri Coanda si
Locuinte din Fondul Locativ de Stat

Nr.c Pret
rt.
Denumire lucrare U.M. Cantitate unitar lei Valoarea
fara tva lei fara tva Observatii
1 Desfacerea peretilor despartitori (de rigips) mp 100.00
2 Montarea peretilor despartitori (de rigips) mp 100.00
3 lzolatie cu polistiren mp 200.00
4 Reparatii tencuieli pe portiuni mp '100.00
5 Gletuirea suprafetelor reparate mp 100.00
6 t/opsea lavabila mp 2,500.00
7 Desfacerea pardoselilor din gresie mp 80.00
8 Vlontarea pardoselilor de gresie mp 80.00
I Desfacerea pardoselilor din covor pVC mp 80.00
10 l\4ontarea pardoselilor din covor pVC mp 80.00
11 Desfacerea pardoselilor din parchet mp 80.00
12 [4ontarea pardoselilor din parchet mp 80.00
13 Montare plinta parchet ml 100.00
14 Revizuire si inlocuire feronerie usi siferestre buc 20.00
15 lnlocuire geam mp 20.00
16 lnlocuire convector buc 20.00
17 lnlocuire corp iluminat buc 20.00
18 Golirea Instalatiei de apa 10m 1,000.00
19 Efectuare probe '1 m 1,000.00
20 nlocuire robinet buc 100.00
21 nlocuire racord buc 200.00
22 Lucrari inlocuire boiler buc 6.00
23 lnlocuire lavoar buc 20.00
24 lnlocuire baterie buc 40.00
25 lnlocuire sifon lavoar buc- 20.00
26 lnlocuire vas wc +rezervor bUc 5.00
27 nlocuit instalatie dus buc 10.00
28 lnlocuit burduf buc 20.00
29 lnlocuire apometru buc 20.00
30 Lucrari avarii scurgere ml 50.00
31 Verificare instalatii electrice(manopera) ore 100.00
32 fransport prin purtare directa tone 80.00
33 Iransport cu roaba tone 80.00
34 ncarcare materiale tone 80.00
35 Descarcare materiale tone 80.00
Totalvaloare lucrari

Page 1

*;wr*'*
,,\t
parcuri

Anexa nr.2
Lucrari de reparatii aferente Parcuri Tara Piticilor si Gravity

Pret
Nr.c unitar lei Valoare
Denumire lucrare U.M. Cantitate
rt. tara leifara Observat
T.V.A tva ii
1 Montare sitransport 10 umbrele banci 10 buc 6.00
2 Demontare si transport 10 umbrele banci 10 buc 6.00
3 Vopsitorie pe lemn mp 100.00
4 Vopsitorie pe metal mp 200.00
5 Vopsitorie cu lac traverse lemn ml 100.00
6 Vopsea lavabila mp 200.00
7 lnlocuit lanturi ml 50.00
I lnlocuit burduf buc 6.00
I lnlocuit rulmenti buc 10.00
10 lnlocuit scripeti buc 4.00
11 Reparat Jardiniere mp 100.00
12 lnlocuit yale buc 10.00
13 lnlocuit broaste buc 10.00
14 lnlocuit butuc buc 10.00
15 lnlocuit robinet buc 30.00
16 lnlocuit racorduri buc 60.00
17 nlocuit robinet cismea buc 10.00
18 nlocuit sifon cismea buc 5.00
19 nlocuit garnituri cismea buc 10.00
20 Golirea instalatiei de apa 10m 800.00
21 Efectuare probe 1m 800.00
22 Montat cornier kg 500.00
23 lnlocuit platbanda ml 250.00
24 Reparat porti-inlocuit cornier ml 200.00
25 Reparat porti-plasa mp 50.00
26 Reparat porti-reparat plasa mp 50.00
27 Sudura .buc 100.00
28 lnlocuit placi tego mp 100.00
29 Reparat buza rampa mp 100.00
30 Reparat structura de rezistenta rampa ml 50.00
31 Demonlat placifibra de sticla rampa mp .100.00
32 Fixat placifibra de sticla mp 100.00
33 Transport cu roaba tona 50.00
34 Transport prin purtare directa tona 50.00
35 lncarcare materiale tona 50.00
36 Descarcare materiale tona 50.00
Total valoare lucrari fara tva

Page 1

,vlwlfrr"r*ry
Operator economic Formular nr. 1

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTAzuLOR


DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit a1............... ..........1


(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, cd la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante
din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin
legislalia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nafional[, prin acorduri colective sau prin
tr atatele, convenliile qi acordurile internali onal e.
Totodatd, declar ca am luat la cunoqtinla ca falsul in declaralii si declararea
necorespunzdtoare a adevdrului constituie infractiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completlrii. Operator economic,

( semndtura autorizatd,, stampila)


Operator economic Formular nr. 2

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR


DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MTINCA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit a1............... ................1


(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice cd vom presta serviciile cuprinse in ofertd cu respectarea
reglementarilor stabilite prin legislalia adoptatl la nivelul Uniunii Europene, legislalia national[,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convenliile qi acordurile internalionale in domeniul social
si al relatiilor de munca si cd la elaborarea ofertei am jinut cont de obligatiile referitoare la
condiliile de muncd qi de proteclie a muncii.
Totodatd, declar ca am luat la cunogtinla de prevederile art. 326 < Falsul in Declaralii > din
Codul Penal referitor la < Declararea necorespunz[toare a adevdrului, fEcuta unui organ sau
institulii de stat ori unei alte unitdli dintre cele la care se refera art.7l5, in vederea producerii unei
consecinle juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor,
declaratia ficuta servegte pentru producerea acelei consecinle, se pedepsegte cu inchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda >

Data completlrii. Operator economic,

(semndtura avtorizat6., stampila)


Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LUCRARI PRESTATN, iN UTTTMII 3 ANI

Subsemnatul , rcprezerrtant imputernicit al

(de numire a/nume I e s i se di ul/ adre s a op er at orului eco no mi c)


declar pe propria rdspundere, sub sancliunile aplicate faptei de fals in acte publice, ci datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar cd informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu 9i
inleleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii qi confirmdrii
declaratiilor, situaliilor qi documentelor care insolesc oferta, orice informalii suplimentare in scopul
verificdrii datelor din prezenta declaralie.
Subsemnatul aultorizez prin prezenta orice institulie, societate comerciala, banc6, alte
persoane juridice sd furnizeze informa{ii reprezentan}ilor autoizali ai R.A. Exploatarea
Domeniului Public Ai Privat Constan{a cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legdturd cu
activitatea noastr6.

Ofertant

Reprezentant/Reprezentanti le gali

(l"lume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd Ei Stampila)


Anexa la formularul nr.3

Tabel cu principalele lucrari prestate in ultimii 3 ani

Obiectului Denumi- Calitatea Prelul total al Procent Perioada de


contractului rea./nume prestatorului*) contractului indeplinit de derulare
prestator **)
beneficiar/
client %
Adresa

Ofertant

Reprezentant/Reprezentanli le gali

(Nume, prenunte)

(Func{ie)

(Semndtura autorizatd qi Stampila)

*) Se preaizeaza calitatea in care a parlicipat la indeplinirea contractului care poate fi de:


subcontractant'
contraciant unic sau contractant conducitor (lider de asociafie); contractant asociat,
*9 ,Se va preciza perioada de tncepere Si de finalizare a prestdrii.
OFERIANTUL Formularul nr. 4

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

L Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
5. Fax:
6. E-mail:
7.IBAN:
8. Cefiificatul de inmatriculare/inregistrare
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
9. Obiectul de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
(adrese com plete, telefon/fax, certifi cate de in matriculare/inregi strare)
I l. Principala piata a afacerilor:
12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. Anul Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala


Cft. la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent Euro)
1

4 Media anuala

Data,

Oferlant
IL

Reprezentant/Reprezentanfi legali
(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd Si qtampila)


OPERATOR ECONOMIC Formularul nr. 5

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

C[tre,
R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT
Bd.Tomis, nr. 101, ConstanJa
(denumireo outoritdlii controctonte gi odreso completd)

Domnilor,

1 Examin6nd documenta{ia, subsemna}ii, reprezentanli ai


ofertantului (denurnirea/nuntele
ofertantului) ne oferim ca, in confornritate cu prevederile gi cerin(ele cuprinse in documentalia rr-rai sus
mentionatd,sd prest6m................ ...... .. ,....(denuruirea
lucrariilor) pentru suma de (suma in litere Si in cifre, precltm Si ntoneda
ofertei) platibil6 dupa receplialucrarilor,la care se adaugf, TVA in valoare de ..............
(sunta in litere Si in cifre, precum Si moneda ofertei).

2. Ne angajlm ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd cAgtigdtoare, sd efectuam lucrarile conforn-t
caietului de sarcini siAnexele nr.l si nr.2, ir.r graficul de timp solicitat de autoritatea contractantd.

3. Ne angajdnt sd menJinem aceastd ofeftd valabild pentru o durat[ de .................. ztle (durata fu litere Si
cifre)respectiv pAnS la data de .............. (ziua/luna/anul1 qi ea va rdmAtre obligatorie pentru noi gi
poate fi acceptata oricAnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Arn in{eles gi consim{im cd, in cazul in care oferta rroastr6 este stabilitd ca fiind cAgtigdtoare, s[ cor-rstituitn
garanJia de bund execr"rlie in conformitate cu prevederile din documentalia de atribuire.

5. Precizdm cit: (se biJbazd oplitrnea corespunziiloare)

l_] depunern ofer16 altemativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in
mod clar ,,alternativ6" l"altl ofert5".

l_i nu depunern ofertd alternativ6.

6. PAnh la incheierea gi semnarea contractului de achizilie pLrblich aceasta ofeftd, impreund cu comutlicarea
transmisd de dumneavoastr6, prin care oferta noastrl este acceptatd ca fiind cAgtigdtoare, vor constitui ttn
contract angajant intre noi.

7. inlelegern cd nu sunteli obligali s[ acceptali oferla cu cel rnai scdzut prei sau orice ofertd primitd.

Data

; ;#;; ;i;;;; p;;;;,("il*';?''i,:*il: ol lliii :::::l:"


(denumirea/numele operatorului economic si stampila)
Formular nr.6

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATB

Titlu achizitie publicaz Lucrari de reparatii interioare si exterioare in Campusul Social Henri
Coanda: 17 module zona I si 6 blocuri + l0 module zona II(HCIB-HC27), lucrari de reparatii
interioare privind locuintele din fondul locativ de stat si lucrari de reparatii aferente "Gravity
Park" din Parcul Tabacarie si "Tara Piticilor" din Parcul Tabacarie, Aleea Nalbei, B-dul
I. C. Bratianu Constanta

Subsemnatul(a) domiciliat in
1oc. str. nr. jrd.
, declar cd sunt de acord s6 particip la procedura de achizitie publica privind
achizilionarea Lucrari de reparatii interioctre si exteriocLre in Campusul Social Henri Coanda: l7
module zona I si 6 blocuri + l0 module zona II(HC18-HC27), luuari de reparatii interioare
-,
privind locuintele din Jbndtt locativ de stat si lucrari de reparatii aferente "Gravigt Park" din
Parcul Tabacarie si "Tara Piticilor" din Parcul Tabacorie, Aleea Nalbei, B-dul LC.Bratianu
Constanta.

De asemenea, in cazulin care oferta companiei va fi desemnata cdqtig[toare, declar cd sunt


capabil gi disponibil sd lucrez pe pozi[ia pentru care am fost propus(a) in ofertd in perioada de
derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si


inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verihcdrii si confirmdrii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
inteleg cain cazrtlin care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Nume persoana care


oferta angajamentul de
participare
Semndturd

Datd

Denumire ofertant

Semndturd

Datd

NOTA!
Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si
contrasemnat de reprezentantul oferlantului.