Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă tehnică

Alaun de grunduit (201-202)

Informaţii generale Necesar de apă


Alaunul de grunduit este un sulfat dublu de aluminiu şi Se dizolvă cca. 100 g alaun de grunduit într-un litru de apă.
potasiu, sulfurat, bine dizolvabil în apă. Cunoscut şi preţuit
încă din antichitate, alaunul a fost obţinut iniţial prin calcin- Prelucrare
are/prăjire şi solubilizarea aşa -numitului şist alunitic. Soluţia de alaun de grunduit se aplică uniform cu o perie de
faţadă pe toată suprafaţa care urmează a fi tratată; apoi se
Şisturi alunitice se găsesc de ex. în Smyrna (Asia Mică), lasă să se usuce până la următoarea etapă de prelucrare.
Roma sau Merseburg. Alaunul este utilizat ca hemostatic, Pentru impermeabilizarea şi întărirea suprafeţei se reco-
în tăbăcărie pentru decolorarea pieilor şi în industria hârtiei mandă repetarea aplicării vopselei de grund. Alaunul uscat,
pentru încleiere. excedentar (cristale de sare) trebuie îndepărtat înainte de
următoarea etapă de prelucrare. Temperatura de prelucra-
Utilizare re: min. 80C.
Material de grunduit pentru suprafeţe din gips şi argilă/lut
conform DIN 18363. Timp de uscare
Prin acţiunea sa acidă alaunul se utilizează pentru neu- Uscat şi prelucrabil după 24 de ore.
tralizarea resturilor de var ars pe tencuieli noi care se
usucă la aer (de ex. tencuieli cu mortar de var şi tencuieli Consum
cu gips). În funcţie de capacitatea de absorbţie a suprafeţei, 1 kg
Totodată sulfatul se cristalizează în tuburile capilare ale su- alaun de grunduit per vopsire ajunge pentru 50 – 100 m2,
prafeţelor minerale, cauzând astfel o întărire a tencuielii şi respectiv 10 – 20 g sare / m2 per vopsire.
formarea unui strat de baraj împotriva substanţelor solubile Cantităţile exacte vor fi stabilite în funcţie de obiectul/supra-
în apă (împiedicarea formării de pete de nicotină şi apă). faţa de tratat.
Diminuează şi echilibrează capacitatea de absorbţie a
suprafeţelor minerale. Depozitare
Este indicat numai pentru prelucrări în spaţii interioare. Dacă este depozitat în locuri răcoroase şi uscate, alau-
nul de grunduit are o perioadă de valabilitate nelimitată.
Proprietăţi Soluţiile de alaun amestecate sunt închise bine într-un
• Sare pentru amestecare cu apă recipient care nu rugineşte şi, păstrate în locuri răcoroase,
• de blocare/impermeabilizare au o durabilitate de mai multe săptămâni.
• de întărire
• acid Dimensiunile ambalajului
• solubil în apă Art. nr. 201 1 kg pentru 50 – 100 m2
• inodor Art. nr. 202 3 kg pentru 150 – 300 m2
• dezinfectant Preţurile sunt prezentate în lista actuală de preţuri.
• protejează împotriva putrezirii
Curăţarea uneltelor
Compoziţie Imediat după utilizare, acestea se vor curăţa cu apă.
100% sulfat de aluminiu şi potasiu x 12 H2O

Unelte indicate
Se recomandă perii bune folosite la faţade / planşee.
Astfel de perii găsiţi în sortimentul nostru.
Perie faţadă nr. art. P 6080
Perie planşeu mică nr. art. P 6054.1
Perie planşeu mare nr. art. P 6054.2 Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Amestecarea materialelor de grunduit Fabricat în Germania

Sulfatul de grunduit se va dizolva prin amestecare / turnare Importator:


în apă caldă (durata: aprox. 5 min.). Cu cât e mai caldă SC Naturalpaint SRL
apa, cu atât se dizolvă mai multă sare. Este normală for- Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
marea unui sediment din cristale de sare, indicând faptul că Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
soluţia este saturată. Sedimentul nu se va prelucra. www.naturalpaint.ro
Fișă tehnică

Alaun de grunduit (201-202)

Gestionarea resturilor de produs A nu se lăsa la îndemâna copiilor.


Resturile de produs nu se vor arunca în apa reziduală din
reţeaua de canalizare. Reziduurile uscate pot fi depozitate Informaţiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienţei
noastre în domeniu. Din cauza diversităţii metodelor de prelucrare şi a im-
împreună cu deşeurile menajere. Ambalajele golite de res- pactului asupra mediului înconjurător cât şi a caracteristicilor suprafeţelor,
turi vor fi revalorificate. se exclude orice obligaţie cu privire la autenticitatea acestor recomandări.
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea
Marcare acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste pre-
scripţii îşi pierd valabilitatea în cazul apariţiei unei noi versiuni sau în cazul
Lipseşte, nu este un produs periculos modificărilor aduse acestui produs.

Indicaţii Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet


A se purta ochelari de protecţie. În cazul contactului cu la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
ochii resp. pielea se va clăti cu multă apă. Dacă disconfor- (01/2010)
tul persistă (în special la ochi) se va consulta medicul. În
caz că se înghite produsul se va bea apă din abundenţă
şi se va consulta medicul. A nu se inspira praf. A se lua în
considerare şi posibile alergii la materii naturale. Produsul
are o acţiune uşor acidă. Se vor evita stropiturile şi apli-
carea cu pensula a produsului pe părţile de construcţie
adiacente, sau se vor îndepărta de îndată şi/sau părţile de
construcţie adiacente se vor proteja corespunzător.

Produsul poate ataca/decolora anumite suprafeţe, de ex.


pe cele cu conţinut de carbonat de calciu. (marmură).
Compatibilitatea produsului cu suprafaţa se va testa prin
aplicarea acestuia pe suprafeţe de probă.

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:
SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

S-ar putea să vă placă și