Sunteți pe pagina 1din 2

Munteanu Eugeniu

Lucrarea de laborator nr. 4.


DETERMINAREA CANTITĂȚILOR DE NITRAȚI ÎN PRODUSE LEGUME

TABELUL 4.1.
Determinarea conținutului de azotați în produsele vegetale
Concentrația
Cantiatea de Cantitatea maximă
Produsul azotați în medie de admisibilă de
Proba Abateria
analizat produs, azotați, azotați în
mg/kg mg/kg produs,
mg/kg
Ra 156
Ridiche Rb 123 156 1500 Nu se abate
Rc 189
Ta 93
Roșie 81 300 Nu se abate
Tb 69
Ca 88
Castraveți 80 400 Nu se abate
Cb 72
Da 92
Dovleac Db 87 94.7 400 Nu se abate
Dc 105

Calcularea cantității medii de azotați în produs ex.


Ta  Tb 93  69
Cantitatea _ medie _ de _ azotati _ T    81 mg / kg 
2 2

TABELUL 4.2.
DOZA ZILNICĂ DE AZOTAȚI ACUMULATĂ PRIN CONSUM DE ALIMENTE
Doza Doza
acumulată total
Cantitatea Concentarția Doza maximă
Produsul prin consum acumulată
consumată, de azotați, admisibilă,
consumat fiecărui prin
g mg/kg mg/zi
alimet, consum,
mg mg

10
Munteanu Eugeniu

Roșii 519 81 42
Ridiche 288 156 45
122 300
Castraveți 288 80 23
Dovleac 135 97.7 12

Calculul dozei acumulate prin consumul fiecărui aliment, ex.


Cantitatea _ consumată  Concentrati _ azotatilor
Doza _ acumulată _ pe _ alinent _ T  
1000
519  81
  42  mg 
1000
CONCLUZIE
Conform datelor obținute putem face concluzia că nici un produs nu depășește concentrația
maximă de azotați deci se respectă standartele cu privire la concentrația azotaților în alimente.
O concluzie la parte a doua a lucrării de laborator ar fi că dacă se consumă alimente ce
conțin un nivel recomandat de azotați este puțin probabil ca o să putem acumula doza maximă
admisibilă.

11

S-ar putea să vă placă și