Sunteți pe pagina 1din 2

IV.

VOLUMUL PRODUCŢIEI ANUALE A NOULUI PRODUS


Volumul producției anuale a unui produs reprezintă cantitatea totală de produs ce va fi produsă
de unitatea economică pe carcursul unui an, în funcție de această cantitate unitatea economică poate
calcula necesarul de materie primă, necesarul de munctori, posibilele pieți de desfacere și mulți alți
parametri importnați la fabricarea unor produse noi. Volumul producție anuale pentru pâine de secară
,,Basarabia” va fi: [ p.]

Qan  Qz  nrzile  0.0004  Qan  90  365  0.0004  13.14tone


Unde:
Qan – volumul producției anuale
Qz – Volumul producției zilnice
nrzile – numărul de zile în care se va produce pâinea de secară

Tabelul 4.1.
Volumul Producției anuale a produsului înainte de modernizare
Anul de gestiune
Indicatori
2018
Cantitatea anuală de produs
(Q), 2750.1
tone
Veniturile (V),
48 383 757
lei
Cheltuieli (C),
46 404 557
Lei
Numărul de lucrători,
191
pers
Beneficiul,
lei
B  V  C  B  48 383 757  46 404 557  1 979 200
B pr 1 979 200
Rentabilitatea, R pr   100%  R pr   100%  4.26%
% C pr 46 404 557
Productivitatea, Q 2750.1
Tone/muncitor
W   14.39
L 191
Tactul, t  60 248682  60
T T   5425.59
min Q 2750.1
Ritmul, 1 1
tone
R R  1.84
T 5425.59

Din analiza indicilor determianți mai sus putem face concluzia că unitatea economică „S.A.
Cahul-Pan” este capabilă să suporte introduceria unei noi linii de modificare/producere a pâinii
„Basarabia” acest fapt se poate vizualiza mai bine în diagrama de mai jos
0.47%

Basarabia
Restul produselor

99.53%

Figura 4.1. Cantitatea anuală de pâine ,,Basarabia” în raport cu restul produselor

Astfe creșteria/modificarea cantității cu un procentaj de doar 0.47% nu poate perturba esențial


activitatea combinatului de pâine „Cahul-Pan”.

S-ar putea să vă placă și