Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Destinația Muia
Mașinile și aparatelor în industria alimentară sunt utilajele destinate pentru efectuarea unor
operații în cadrul procesului tehnologic de fabricare în conformitate cu cerințele tehnice economice
impuse fiecărei operații importante. Prin folosirea utilajelor se asigură înlocuirea muncii manuale
cu munca utilajului de aceea se reduce efortul fizic depus de către muncitori.
1. Mărire productivității muncii;
2. Reducerea costurilor produselor;
3. Realizarea unor lucrări în termeni optim și de o calitate superioară.
● Clasificarea utilajelor în industria alimentară.
Utilajele din industria alimentară se clasifică în funcție de mai multe criterii în general
utilajul tehnologic ce se divizează în două categorii mari: mașini și aparate.
o Mașina este o instalație tehnică în care are loc acțiunea mecanică asupra
produsului pentru ai schimba unele proprietăți fizico-mecanice. La producerea materialelor cu
mașini produsele nu își schimbă proprietățile chimice și își pot schimba doar forma,
dimensiunile sau alți parametri mecanici (pompa, presa, malacsor, zdrobitor-desciorchinator sau
valțuri)
o Aparatul este o instalație tehnică în care pe lângă acțiunile mecanice posibile
produsul este supus unor prelucrări termice sau chimice biochimice sau prelucrări fizico-chimice
sau electrice produsele sau materialele pot schimba starea lor de agregare ( schimbător de
căldură, bioreactoare, filtre, dospitoare, cuptoare.)
2. Clasificare MUIA conform gradului de mecanizare si automatizare
- Utilaje neautomate( mecanizate) la asa utilaje toate operatiile se indeplinesc manual iar
mecanismele utilajelor numai usureaza aceasta munca. In utilajele mentionate operatiile auziliare
ca; incarcarea, deplasareasi operatiile tehnologice se executa cu interventie directa a omului asupra
obiectului municii astfel ele doar usureaza munca omului.
- Utilaje semiautomate, la utilalajele date toate operatiile tehnologice principale sunt executate de
masina sau aparat manual facanduse doar unele operatii de transport si unele operatii auxiliare.
- Utilaje automate, la aceste utilaje operatiile tehnologice precum si cele auxiliare inclusive cele
de transport si de control sunt executate de masina.
3. Clasificarea liniilor tehnologice in functie de gradul de automatizare
-Linii tehnologice nemecanizate- se caracterizeaza prin aceea ca taote operatiile tehnologice si de
transport se indeplinesc manual.
- Linii tehnologice semimecanizate – se caracterizeaza pri aceea ca majoritatea operatiilor
tehnologice si de transport se indeplinesc fara utilizarea mijlocita a muncii manual, dar unele
operatii auxiliare se realizeaza manul.
- Linii tehnologice mecanizate- sunt caracterizate prin mecanizarea complexa a tuturor operatiilor
tehnologice, de transport, incarcare, descarcare. Manual se realizeaza numai operatiile de control
si de reglare a parametrilor procesului tehnologic.
- Linii tehnologice automatizate – in aceste linii se utilizeaza instalatii special pentru controlul si
reglarea parametrilor procesului tehnologic in mod automat.
- Linii tehnologice complex automate- sunt forma superioara de organizare a producerii in flux,
aceste linii mecanizate inzestrate cu un complex de instalatii de automatizare pentru controlul si
reglarea tuturor operatiilor tehnologice si dirijare cu masinile si aparatele din linia fara utilizarea
muncii manual(linii robotizate).
4. Clasificarea liniilor tehnologice in functie de directia deplasarii produsului
-Linii deschise- sunt acele linii la care incarcarea materiilor prime se realizeaza la un capat al liniei
iar descarcarea produselor finite se realizeaza la celalt capat la liniei tehnologice, aceste linii pot
fi:- vertical, orizontale;
- Linii tehnologice inchise se utilizeaza la transportul produselor cu diferite instalatii care dupa
descarcare se intorc in pozitia initiala a liniei.
1
5. Reductor cilindric cu roti dintate cilindrice

2
7. Calcularea înălțimii rezervorului pentru păstrarea produselor licihde.
Se cere de a determina înălțimea rezervorului reeșind din formula:
 D2
H V /
4
Unde:
H- înălțimea rezervorului
V-volumul rezervorului
D-diametrul rezervorului
π – 3.14
 D2
A
4
Unde
A- Aria transversă a rezervorului
Calculați înălțimea rezervorului cilindri dacă se știe că volumul lui este de 5 m3 și diamtreul
secțiunii transversale este de un metru.
Se dă: Rezolvare
V=5 D 2
3.14  12
D=1 H  V /  5 /  6.36m
4 4
H=?
8. Calcularea capacității rezervorului pentru păstrarea produselor lichide
Determinați capacitatea rezervorului dacă se stie că rezervorul are diametrul de D= 4 metri
înălțimea H=6 metri, coificentul de utilizare a volumuli ke=0.8 și densitatea lichidului cu care se
umple ρ=1005 kg/m3.
Se dă Rezolvare
D=4m
M  A  H  Ke  
H=6m
Ke=0.8  D2
A 
ρ=1005 kg/m3 4
M=? D 2
3.14  42
M  H  Ke    M   6  0.8  1005  60589.44 kg
4 4
9. Utilaje pentru depozitarea produselor lichide din punct de vedere al construcției
● Rezervoare cilindrice verticale pentru depozitare lichidelor la presiunea
atmosferică acestea au un fond lut si sunt așezate pe o fundație din beton armat
● Rezervoare cilindrice verticale pentru depozitarea suspensiilor( lichidelor cu
particule dispersate) aceste rezervoare sunt prevăzute cu fund conic și așezate pe un suport
metalic format din stâlpi și profiluri mecanice
● Rezervoare cilindrice verticale pentru depozitarea produsului lichid sub presiune
acestea au un fund bombat și sunt așezate pe un suport metalic
● Rezervoare cilindrice orizontale la presiunea atmosferică la Ce este un fund plat și
sunt așezate pe suport din beton sau metal
● Rezervoare cilindrice orizontale pentru depozitarea lichidelor sub presiune
acesteia un fund bombat și sunt așezate pe suporturi din beton sau metal
● Rezervoare paralelipiped Acestea se construiesc din beton căptușit cu sticlă și cu
alte materiale anticoroziv bile sunt folosite în industria vinului berii sucurilor de fructe
10. Clasificarea arăturilor în funcție de destinație.
● Armaturile de închidere Acestea se folosesc pentru cuplarea periodică a unor
porțiuni de conducte sau a rezervoarelor și aparatelor între ele.
● Armături de distribuție se folosesc la decuplarea unor porțiuni și cuplarea
simultană a altor porțiuni de conducte care schimbă direcția de circulație a fluidului.

3
● Armături de reglaj se folosesc pentru menținerea la o anumită valoare a presiunii
debitului nivelului temperaturii.
● Armături de siguranță se folosesc pentru evitarea creșterii presiunii mediului până
la o anumită valoare stabilită.
● Armături de avariere întrerupe instantaneu și automat accesul Mediului în
porțiunea de instalație avariată.
● Armături de evacuare a condensului servesc pentru evacuarea condensului din
conducte și aparate și separarea acestuia de aburi.
11. Condițiile generale pentru realizarea deplasării materialelor solide cu mijloace de
ridicare,coborâre și transport
Pentru desfășurare procesului de producție într-o întreprindere sunt necesare materiale solide de o
diversitate mare care trebuie adusă la locul de folosire prin deplasări la același nivel sau nivele
diferite pe distanțe ce pot varia de la metri până și km
Exemple de matgerie solide transportate-1. Materii prime cereale,fruccte ,legume 2.Produse finite-
pâine brânză . 3.Ambalaje-sticle,cutii de carton
Aceste deplasări se realizează cu mijloacele de transport de ridicare,coborâre care trebuie să
îndeplinească următoarele condiții
A)să nu degradeze materialele transportate sau ridicate. B)să se transporte în timpul util cantitea
necesară de materiale și să lucreze cu o productivitate cerută de fluxul tehnologic.C)să lucreze în
locurile sau traseele cerute fără a întrerupe producția. D) să fie cât mai economice E) să nu necesite
eforturi mari din partea muncitorilor F) să nu dăuneze sănătății muncitorilor.
12. Clasificarea utilajelor de transport ale PAS în funcție de destinație și particularitățile
constructive
Mijlocul de transport poate fi mecanic,gravitațional,hidraulic,pneumatic.
După modul cum se realizează operația de transport, utilajele se împart în 2 mari grupe
1)utilaje de transport cu acțiune periodică-din durata totală din curse numai o parte este
folosităpentru transportul propriu-zis.În cazul acestor utilaje este necesar timpul p/u încărcare și
descărcare a utilajului de transport.
2) utilaje cu acțiune continuă –alimentarea,transportul și descărcarea se fac în același timp și în
mod continuu –transportorul cu bandă
● În funcție de destinație și particularități constructive,utilajele de transport se clasifică în
următoarele categorii A)Mijloace mecanice de ridicat și transportat cu acțiune periodică
B)Transportare mecanică cu acțiune continuă C)Mijloace de transport gravitaționale
D)Mijloce de transport hidraulice E)Mijloace de transport pneumatice.

S-ar putea să vă placă și