Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

Director Departament Pediatrie


USMF „Nicolae Testemiţanu”
Profesor universitar N. Revenco
01.09.2016 _________________
ORARUL prelegerilor pentru studenţii anul V, facultatea Medicină, disciplina Pediatria, anul
universitar 2016-2017, semestrul IX.
Nr Tematica cursului Data Titular curs
d/o
Copilul sănătos
Pediatria ca disciplină şi ştiinţă. Asistenţa medicală copilului în Republica Moldova: P. Martalog
1 principiile de organizare, cadrul legal. Copilul sănătos. Indicii statistici ai sănătăţii 01.09.16
copiilor. Perioadele copilăriei-caracteristica şi semnificaţia lor. Ore 8.00-10.00
Creşterea şi dezvoltarea copilului. Legile creşterii. Aprecierea complexă a stării sănătăţii G. Gorbunov
2 copiilor, criteriile de evaluare. Aprecierea dezvoltării fizice a copilului, importanţa clinică. 01.09.16
Tulburările de creştere şi dezvoltare fizică. Ore 10.10-11.50
Particularități morfo-fiziologice ale sistemului nervos la copii. Ontogeneza sistemului A. Rotari
nervos. Factorii care influențează dezvoltarea neuropsihică a copiilor. Aprecierea
3 01.09.16
dezvoltării neuro-psihice a copilului de vârstă fragedă. Retardul neuropsihic. Ore 12.10-
13.50
Nutriția și alimentația copilului. Alimentaţia copilului primului an de viaţă. Alimentaţia A. Holban
4 05.09.16
naturală. Diversificarea alimentaţiei sugarului. Ora 14.00
Alimentaţia mixtă, alimentația artificială. Alimentaţia copilului după vârsta de 1 an. Ora A. Holban
5 06.09.16
14.00
Neonatologie
Particularităţi anatomo-fiziologice ale nou-născutului. Examinarea nou-născutului. M. Șoitu
Controlul termic la nou-născuţi. Adaptarea nou-născutului. Îngrijirea nou-născutului
1 02.09.16
sănătos şi cu diverse patologii.
Nou- născutul prematur. Retardul de dezvoltare intra-uterină. Ora 08.00-9.40
2 Resuscitarea neonatală. Sindromul detresei respiratorii. Ora 09.50-11.20 02.09.16 L.Crivceansci
3 Boala hemolitică a nou-născutului. Ora 11.30-12.30 02.09.16 M. Șoitu
4 Sepsisul la nou-născut. Ora 12.40-14.20 02.09.16 L.Crivceansci
Pediatrie.
Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii. Ontogeneza sistemului 09.09.16 S. Șit
imun. Organele sistemului imun. Semiologia afecţiunilor sistemului imun la copil.
1 Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale sistemului imun la copii.
Imunodeficienţe primare şi secundare. Diagnostic clinic şi paraclinic. Conduita clinică.
Supraveghere medicală. Ora 14.00
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor aparatului digestiv la 08.09.16
L. Bologa
2 copii de diferite vârste. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale
sistemului digestiv la copii. Ora 14.00
Malnutriţia acută severă, malnutriția cronică la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. 13.09.16
L. Bologa
3 Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul pozitiv și diferenţial. Tratamentul dietetic şi
medicamentos. Profilaxia.Supraveghere medicală. Ora 14.00
Rahitismul carenţial. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinico-biochimic şi 12.09.16
P. Martalog
4 radiologic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Spasmofilia.
Hipervitaminoza D. Ora 14.00
Particularităţile anatomo–fiziologice și semiologia afecţiunilor sistemului nervos la copii. 07.09.16
Sindroamele neurologice de bază la copii (convulsiv, hipertensiune intracraniană, A. Rotari
5
meningian, encefalitic, epileptic, cefalalgic, comatos, vegetativ etc.). Explorări
complementare ale sistemului nervos la copii. Ora 14.00
6 Febra şi sindromul hipertermic la copii. Convulsiile febrile la copii. 14.09.16 A. Holban
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor aparatului respirator la 15.09.16
S. Șciuca
7 copii. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale aparatului
respirator la copii. Ora 14.00
8 Maladii acute ale aparatului respirator la copii. Ora 14.00 16.09.16 S. Șciuca
Maladii cronice bronho- pulmonare la copil. Maladii ereditare bronhopulmonare. 19.09.16
S. Șciuca,
9 Mucoviscidoza. Diagnosic pozitiv. Diagnostic diferenţial. Conduita clinică. Supraveghere
medicală. Ora 14.00
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor sistemului cardio- 20.09.16
V. Grosu
10 vascular la copil. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale
sistemului cardio-vascular la copil. Ora 14.00
11 Malformaţii cardiace congenitale. Ora 14.00 21.09.16 I. Palii
12 Aritmiile cardiace la copii şi adolescenţi. Ora 14.00 22.09.16 A.Stamati
Cardiomiopatiile primare la copii (cardiomiopatia hipertrofică, cardiomiopatia dilatativă şi 23.09.16 A.Stamati
13
restrictivă). Ora 14.00
14 Insuficienţa cardiacă congestivă la copii. Ora 14.00 26.09.16 I.Palii
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor sistemului hematopoetic 27.09.16
V. Țurea
15 la copil. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale sistemului
hematopoetic la copil. Ora 14.00
16 Sindromul anemic la copii. Anemiile carenţiale la copil. Ora 14.00 28.09.16 V. Țurea
Maladiile hemoragice la copil: purpura trombocitopenică imună, hemofilia, boala 29.09.16 V. Țurea
17
Willebrand. Ora 14.00
18 Astmul bronşic la copii. Ora 08.00-09.40 30.09.16 E. Stasii
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor sistemului reno-urinar la 39.09.16
19 copil. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale sistemului reno- P. Martalog
urinar la copil. Ora 09.50-11.30
20 Infecţia tractului urinar la copii. Ora 11.50-13.30 30.09.16 S. Beniș
21 Glomerulonefritele acute şi cronice la copii. Ora 14.00 03.10.16 A.Ciuntu
22 Hepatitele cronice la copil. Ciroza hepatică la copil. Ora 14.00 04.10.16 L. Bologa
Malabsorbţia intestinală la copii. Boala celiacă. Mucoviscidoza. Intoleranţa la lactoză 05.10.16 P. Martalog
23
(primară şi secundară) la copii. Ora 14.00
24 Febra reumatismală acută la copii. Ora 14.00 06.10.16 N. Revenco
Maladii difuze ale ţesutului conjunctiv la copii. Artrita idiopatică juvenilă. Lupusul 07.10.16 N. Revenco
25
eritematos sistemic. Dermatomiozita. Sclerodermia de sistem. Ora 14.00
Sindroamele epileptice şi epilepsia la copil. Etiopatogenie. Status epileptic. Principiile de 10.10.16 S. Hadjiu
26
diagnostic şi tratament la copii (terapie de urgență și de lungă durată). Ora 14.00
Obezitatea la copil de diferite vârste şi consecinţele ei. Factori predispozanți. Evoluție 11.10.16 N. Revenco
27
clinică. Managementul copilului cu obezitate. Ora 14.00
Diabetul la copil. Etiopatogenie. Clasificare. Diagnostic pozitiv și diferențial 12.10.16
28
Managementul pacientului la diferite nivele de asistență medicală. Ora 14.00 G. Gorbunov
Noţiuni de patologie genetică, anomalii cromozomiale, boli cu etiologie multifactorială, 13.10.16 G. Gorbunov
29
consultul şi sfatul genetic. Ora 14.00

Notă. Cursurile sunt ţinute pe 01.09.2016, 02.09.2016, 30.09.2016 în bloc 8.00-14.00, ulterior de la
orele 14.00, aula „Victor Gheţeul”, IMşiC, str. Burebista 93.
Frecvenţa cursurilor este obligatorie.

Șef studii, conferențiar P. Martalog