Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

CLASA: I
OBIECTUL : Matematica
TEMA LECŢIEI: Adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin, a numerelor din concentrul 0-30
SUBIECTUL LECŢIEI: „Micii matematicieni”- cocncurs
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
√ Cunoaşterea şi efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu numere de la 0 la 30;
√ Aprecierea algoritmului de calcul în rezolvarea problemelor;
√ Activizarea limbajului matematic şi dezvoltarea raţionamentului logic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive:
O1. să folosească termeni matematici în completarea unui rebus;
O2. să efectueze corect, oral şi scris, adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu numere de la 0 la 30;
O3. să rezolve exerciţii diverse sub formă de joc;
O4. să rezolve corect probleme cu una şi două operaţii;
O5. să compună probleme după material de sprijin;
O6. să emită judecăţi de valoare în rezolvarea problemelor;
O7. să completeze un tabel;
b) atitudinal-comportamentale;

 să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise;


 să manifeste dorinţă de colaborare, ajutor, înţelegere în relaţiile cu ceilalţi colegi;
 să participe activ, cu interes şi cu plăcere la activitate;

RESURSE;
a) procedurale; conversaţia, exerciţiul matematic, explicaţia, problematizarea, algoritmizarea, expunerea, analiza, lucrul pe
echipe, jocul de rol;
b) fişe de lucru, materiale ajutătoare( cub, coşuleţe, plicuri, jetoane, planşe);
c) temporale: 50 min.

EVALUARE:
 fişe de evaluare(autoevaluare)
 aprecieri verbale
 observare sistematică

FORME DE ACTIVITATE:
 frontală
 individuală
 pe grupe mari

BIBLIOGRAFIE:
 Aurel Maior, Elena Maior – „Matematica” manual clasa I, Ed. Aramis, 2009:
 Lenuţa Cojoacă şi colaboratori – „ Matematica distactivă” clasele I-IV, Ed. Carminis 1999;
 Maria Voicu – „Învaşă jucându-te”clasele I-IV, Ed.Terra, 2000;
 Aron Ion – „Metodica predării matematicii la clasele I-IV, manual pentru licee pedagogice, E.D.P.Bucureşti 1972.
ETAPELE OB. ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA METODE ŞI RESURSE FORME DE
LECŢIEI OP. ELEVILOR PROCEDEE MATERIAL ORGANIZARE
E
I.Moment Asigur condiţiile optime pentru Se pregătesc pentru
organizatoric deşfăşurarea lecţiei. începerea orei de Conversaţia Foi,stilou Frontal
matematică.
II.Captarea O.1. Propun elevilor rezolvarea unui Ascultă şi
atenţiei rebus.Citesc definiţiile. completează la tablă
rubricile rebusului. Exerciţiu-joc Planşă,cretă Individual
Descoperă cuvântul colorată Frontal
obţinut: CONCURS.
III. Anunţarea Anunţ elevii că astăzi vom face un Ascultă cu atenţie şi
temei şi a concurs”Micii matematicieni”, care reţin. Se împart în
obiectivelor cuprinde mai multe probe. Prezint echipe,îşi aleg Expunerea Planşa cu Frontal
planşa pe care sunt trecute probele, numele echipei şi planul
le citim împreună şi expun modul de liderii. concursului
deşfăşurare. Tot acum prezint şi ,jetoane
obiectivele lecţiei.
IV. Dirijarea O.2. Se fac exercitii de calcul mintal de Rezolvă mintal şi
consolidării şi forma: spun rezultatele.
obţinerea 3+ 2= __ + 2= 6 Exerciţiul Exerciţii Frontal
performanţelor 9 – 5= __- 4= 2 diverse
Măriţi numărul 10 cu 2;
Micşoraţi numărul 23 cu 20;
Aflaţi suma, diferenţa numerelor.....
O.2. Prima probă: Elevii calculează
„Exerciţiu-lanţ” mintal, scriu
Se citesc exerciţii cu mai multe rezultatele pe un Exerciţiul Cartoane, Individual,pe
operaţii, elevii calculează şi dau cartonaş pe care îl carioci echipe
răspunsul final prin ridicarea unui ridică şi îl arată.
cartonaş cu numărul dat. Câştigă
grupa care a dat cele mai multe
răspunsuri corecte.
O.2. A doua probă:
„Calcul scris”:
Elevii celor 3 echipe vor ieşi la tablă Elevii completează Exerciţiul Tabla,cretă, Individual
şi vor rezolva exerciţiile scrise rezultatele corect şi exrciţii Pe grupe mari
individual(ex. sunt diferenţiate). Se rapid.
verifică şi se punctează fiecare
echipă.
Se va ţine cont şi de rapiditatea
calculului.
O.3. A treia probă: Ascultă explicaţia,
„Aruncă cubul!” – Prezint elevilor aruncă cubul, aleg
cubul şi explic cum se desfăşoară plicul corespunzător Exerciţiu-joc Cub, Pe grupe mari
jocul. nr.de pe cub, rezolvă plicuri, fişe
Verific corectitudinea rezolvării cerinţa de pe fişa din
exerciţiilor. plic.
O.4. A patra probă:
„Coşuleţul cu probleme”
Prezint coşuleţul în care se găsesc Extrag un plic, citesc Algoritmiza- Coşuleţ, Pe grupe mari
fişe cu probleme şi explic cum se problema, o rezolvă rea fişe cu
deşfăşoară această probă. Verific şi împreună. probleme
acord punctajul stabilit.
O.5 5.”Probleme dialog” Alcătuiesc probleme Problematiza- Planşe,texte Pe grupe mari
Prezint planşele şi datele de sprijin şi dialogând între grupe: rea de
explic ce sarcini au de o grupă începe probleme
îndeplinit.Apreciez complexitatea problema, cealaltă o
modului de compunere dar şi cel de completează şi tot
rezolvare. prima grupă o
La finalul probei, pentru rezolvă.Apoi rolurile
divertisment, solicit elevii să spună şi se inversează:
probleme-ghicitori pregătite de ei. ascultă, rezolvă şi dau
răspunsul.
O.6. 6.”Problemele isteţilor” Ascultă, se consultă Problematiza- Texte de Pe grupe mari
Prezint probleme de perspicacitate şi între ei şi scriu rea, probleme
le cer răspunsul pe cartonaşe. Solicit răspunsul pe conversaţia
să motiveze răspunsul. cartonaşe, iar liderul
motivează alegerea
răspunsului.
O.7. „Cuvinte magice” Efectuează exerciţiile Eerciţiu-joc Fişe Pe grupe mari
Dau fiecărei echipe câte o fişă şi şi completează
explic ce au de făcut. Verific dacă au tabelul, citesc
obţinut cuvântul corect. cuvântul obţinut (AI
CÂŞTIGAT,)
. Apreciez modul în care elevii şi-au Ascultă, se felicită, se Apreciere Diplome, Frontal, pe
V.Evaluarea îndeplinit sarcinile. bucură. verbală recompense grupe mari
Evidenţiez echipa care a obţinut cel materiale
mai mare punctaj. Înmânez
diplomele.

Ceea ce i-a atras cel mai mult la acest concurs pe elevi a fost faptul ca pentru fiecare punct obtinut ,elevii au primit intr-un cosulet al
echipei cate o bomboana. La sfarsit s-au numarat bomboanele si astfel s-au stabilit punctajele. Bomboanele au revenit fiecarei echipe
si au fost impartite in mod egal intre membrii fiecarei echipe.
ANEXE

PROBA I – „Exercitiu lanţ”


6+ 3- 5+ 10+ 4- 8+ 10+ 5- 25= 0
4+ 6+ 18- 20+ 2+ 6- 10+ 4- 5= 5
2+ 5- 4+ 7+ 12+ 7- 20- 4- 2= 3

PROBA II – „Calcul scris”


4+ 3 = 3+ 7 = 14+ ....= 24
16 – 5 = 18 – 4 = ....+ 21=27
7 +20= 9+ 10= 26- ....=14
29 - 4 = 27- 6= ....-13 =16
29 – 23= 29 - 27= a- 24 = 5

PROBA III –„Aruncă cubul”

1)Compară:

24+ 5 .... 24- 3


19- 6 ....13 +10
15+10... 6 + 20
29- 23... 18- 12

2)Află termenul necunoscut:

a – 12 = 17 25 - a = 12
10 + a =28 a + 7 =28

3)Scrie cât mai multe operaţii de adunare şi de scădere cu rezultatul27.

4)Rezolvă problemele:

Elena are 6 timbre.


Câte timbre îi mai trebuie pentru a avea 18 timbre?
Într-o tabără sunt 28 copii.
Câţi băieţi sunt, dacă fete sunt 15?

5)Adaugădiferenţa numerelor 27 şi23 la suma numerelor 4 şi 16.

6) Află:
a) suma numerelor: 14 şi 10; 7 şi 12; 23 şi 4;
b) diferenţa numerelor: 24 şi 13; 25 şi 10; 18 şi 16.

PROBA IV – „Coşuleţul cu probleme”

1)Ion cumpără 17 garoafe albe şi cu 6 mai puţine garoafe roşii.


Câte garoafe cumpără în total?
2)Ana rezolvă 12 probleme, iar Ioanarezolvă cu 3 probleme mai multe.
Câte probleme rezolvă cele două fete împreună?
3)În autobuz erau 28 călători. La o staţie coboară 15 călători, apoi urcă 6 călători.
Câţi călători sunt acum în autobuz?

PROBA V – „Probleme ghicitori”


Are Gică 14 mere
Şi mănâncă 3 din ele.
Îi dă tata un măr mare.
Câte mere Gică are?

2 gâşte merg agale,


Alte 2 vin la vale,
2 au coborât din zbor,
Una stă într-un picior.
Dacă 4 au zburat,
Câte sunt de numărat?

Am un măr şi am o pară,
Mai aduc 16 de-afară.
Îmi ia 7 Moş Ilie.
Câte îmi mai rămân mie?
PROBA VI –„Problemele istetilor”

a) Ovidiu are 15 prune.


Dacă le mănâncă pe toate, cu ce mai rămâne?
(Răspuns: cu sâmburii)

b) Pe un câmp erau 12 vrăbii. Un vânător împuşcă 2 vrăbii.


Câte vrăbii au rămas pe câmp?
(Răspuns: cele 2 vrăbii împuşcate)

c)Un pescar, fiind întrebat câţi pesti a prins, răspunde cam necăjit:
- Am prins 6 făăa cap, 9 fără coadă şi 8 pe jumăatate.
Câţi peşti a prins pescarul?

PROBA 7 –„CUVÂNTUL MAGIC”


Calculează şi scrie cifra corespunzătoare fiecărui rezultat:

16+12= 18-10= 3+16= 29-18= 23-11= 14+10= 29-12=


C A Â T I Ş G

8 12 28 19 24 11 12 17 8 11

S-ar putea să vă placă și