Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENT A

,'I "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI


Sir. Brailei Dr. 117. cod 800578. Td<fonIFu 0236.461.000. Cod meal 3126853
E-mail: secretmattamitalulUI1!tntaBtlati.ro. Web: www.spitalulmgmtlBJlau.ro

Nr ......
romania2019.eu
1.?~.!.;'..? ?.,r:?!~:.~.~:?
..;....

ANUNT INSCRIERE
CONCURS ASISTENTI MEDICAL! SI MEDICO-SOCIAL

Avand in vedere adresa nr. 7483/04.04.2019 a O.A.M.G.M.A.M.R. - Fillala Galati,


va aducem la cunostinta ca pentru par!iciparea aslstentllor medicali generali~ti, moaselor
!ii aslstentilor medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau
temporar vacante, dovada calitalii de membru se face In baza Certificatului de membru
~i adeverlntel pentru participare la concurs
Prin urmare. toti candidatii care participa la concurs pe posturile de asistenti
medicali si medico-social. vor depune pe langa actele prezentate in anuntul de concurs
si adeverinta de participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.

MANAGER, SEF SERVICIU M.R.U .•


Ec. DOBREA VALENTINA ALINA Insp. spec. GHEORGHIU VASILICA