Sunteți pe pagina 1din 3

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

"SF. APOSTOL ANDREI" GALATI


Sir. B..a.lc:i nr. 177. cod 800578. TclefonIFax 0236.461.000. Cod fiscal 3126853
£...mall: secretariat@spitalulurgentaga1ati.ro~ Web: W'V\y.spjtalulursentagaiati.ro
~

romania2019.eu
...
~Ih. ~O ff~'1Ao. oj. ~49 ANEXA NR. 4c

€tlA A~~ BORDEROUl DE NOTARE


LA PROBA SCRISA DIN DATA DE 09.05.2019 - ORA 10

SAlA AMFITEATRU

NIVEL PUNCTAJ
P05TUL PENTRU CARE A
Nr. NUMELE 51 STUDII PROBA
50UCITAT LOCUL DE MUNCA
crt PRENUMELE CANOl SCRISA
INSCRIEREA LA CONCURS (nr. puncte)
DAT

1 HARIUC MARIANA M. ingrijitoare Ambulatoriul integrat spitalului 72


10
2 COSTACHE COSTINA ingrijitoare Ambulatoriul integrat spitalului 68
clase
3 FRUNzA TITINA 9 clase ingrijitoare Ambulatoriul integrat spitalulul 68
13
4 PARVANA NELA ingrijitoare Ambulatoriul integrat spltalului 56
clase
DANILA AURA-
5 8 clase ingrijitoare Anatomie patologica 84
FLORENTINA
6 RINCIOG CLAUDIA M. ingrijltoare Anatomie natclocica 76
7 VIERU GEORGE S. brancardier Bloc operator 80
Sc.
8 TUDOS.I\PAUL brancardier Bloc operator 40
Prof.
MUNTEANU DANIEL-
9 8 clase brancardier Bloc operator 32
NICUSOR
CONSTANDACHE 12
10 ingrijitoare Cardiologie 92
GEORGIANA-ELENA clase
11 IOVITA SIMONA M. inoriiitoare Cardiolooie 92
10
12 JETCOVICI ANA ingrijitoare Cardiologie 84
clase
Sc.
13 GiTA CAMELIA lngrijitoare Cardiologie 52
Prof.
14 STAMATE LUTA 12 clase ingrijltoare Cardiologie 48

15 MOCANU TINCA 12 clase ingrijitoare Cardiologie Absent


CIORITA GHITA-
16 M. ingrijitoare Cronici Ivesti 84
EUGENIA
12
17 IANCU MONICA-IONELIA ingrijitoare Cronici Ivestl 80
clase
10
18 PiRLOG NELA-EUGENIA ingrljltoare Endocrinologie 92
clase
12
19 RADU LILIANA ingrljitoare Endocrinologie 88
clase
10
20 RATALENUTA lngrijitoare Endocrinologie 72
clase
Sc.
21 MACOVEI NINA ingrijitoare Endocrinologle 68
Prof.
12
22 OLENICI MIHAELA ingrijitoare Endocrinologie 68
clase
Sc.
23 BASUC ANGELA ingrijitoare Endocrlnologie 60
Prof.
10
24 STRATULAT DANIELA ingrijitoare Endocrinologlo 60
clase
25 GRIGORAS NECULINA M. inqrliltoare Gastroenteroloqie 96
Sc.
26 RADU 10NICA ingrijitoare Gastroontorologie 68
Prof.
12
27 CIRCIU NICOLETA ingrijitoaro Gastroentorologie 52
clase
Laborator do Recuperare
Mediclna Fizica sl balneologie
12
28 BADARAU COSTE.LA Ingrijitoare - Ambulatorlul integrat 88
clase
spilalului din Str. Basarabiei
nr.26
Laboralor de Recuperare
Mediclna Flzlca sl balneologie
11
29 ARHIRE GABRIELA IngrlJitoare - Ambulatoriullntegrat 80
clase
spitaiului din Str. Basarabioi
nr.26
Laborator de Recuperare
Medicina Fizlca si balneologie
CORTOJAN ZOICA- 12
30 ingrijitoare - Ambulatorlul integral 68
TEODORA clase
spitalulul din Str. Basarabiei
nr.26
Laborator de Rocuperare
Medicina Flzica sl balneologie
31 MirA EUGENIA M. ingrijitoare - Ambulatoriul integrat 64
spitalulul din Str. Basarabiei
nr.26
PETCU GABRIELA-
32 M. ingrijitoare Medicina Interna II 88
MONICA
RADULESCU SANDA- Sc.
33 ingrijitoare Medicina interna II 76
TINCUTA Prof.
34 TOCU VERGINICA 8 clase ingrijiloare Medicina inlerna II 64
35 BURLACU MIRELA 10 clase ingrijitoare Medicina interna II 48
ANTOHE FLORENTINA- 12
36 Ingrijitoare Nefrologio 84
SANDA clase
12
37 GUGOA~A DANIELA ingrijitoare Nefrologle 68
clase
POTERA~ NICOLETA-
38 M. ingrijitoare Nefrologio 64
AURORA
12
39 TANASA DORINA ingrijitoare Nefrologie 64
clase
12
40 DIMOFTE EUGENIA Ingrijitoare Nefrologle 56
clase
~ERBAN MIHAELA- 10
41 ingrijitoare Nefrologle 56
10RGUTA clase
42 GAVRILA MIHAELA M. ingrijitoare Oncologio medicala 88
RAICU MONICA- Sc.
43 ingrijiloare Oncologle medicala 88
ADRIANA Prof.
Sc.
44 CEAPA CRISTINA ingrijitoare Oncologlo medicala 84
Prof.
45 BODOGA LUCiCA P.L. lnqriiitoara Oncoloale medicala 80
DOLJENCO FLORINA 12
46 ingrijitoare Oncologle medlcala 80
GEORGIANA clase
STANCIU VALENTINA-
47 8 clase ingrijitoare On cologie medlcala 80
LUMINITA
48 CIOABA ADINA-CREOLA M. ingrijitoare Oncologie medicala 8
49 MILITARU CONSTANTA M. ingrijitoare Oncologie medicala Absent
50 GALACTION PETRISOR P.L. brancardier Ortopedle si traumatologie 72
51 NISTOR 10NEL M. brancardier Ortooedie si traumatolccie 68
12
52 NECHITA IULIAN brancardler Ortopedie sl traumatologle 56
clase
53 BARBU ADRIAN M. brancardier Ortooedle si traumatoloqle 52
54 $ERBAN GABRIEL P.L. brancardier Ortopedie si traumatologie 48
BURSUCANU CRISTIAN-
55 12 clase brancardier Ortopedie si traumatologie 16
PETRIC».
POTORAC SORIN-
56 12 clase brancardier Ortopedie si traumatologie Absent
ADRIAN
57 ITOCU SILVIA-MIHAELA 9 clase inqriiitoare Reumatologie 88
58 GHEORGHITA GINA M. ingrijitoare Reumatologie 84
59 BOSOI ELENA M. incriiitoare Reumatoloqie 80
60 ACHIRICIOAEI DANIELA M. ingrijitoare Reumatologle 76
12
61 COVRIG ANA-ELENA Ingrijitoare Reumatologie 76
clase
Sc.
62 BUF CRISTINA-ALINA ingrijitoare Reumatologie 72
Prof.
63 ViLCIU PAULINA M. inqriiitoare Reumatologie Absent

NOTA
Candidatii care au obtinut cel putin 50 puncte la proba scrisa sunt programati pentru sustinerea probei
de interviu in data de 15.05.2019, incepand cu ora 09.00, la Sala Consiliu din incinta unitatii.
In termen de 0 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, candidatii nemultumiti pot face contestatie.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 0 zi lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor.

PRESEDINTE COMISIE DE CONCURS,


DIRECTOR INGRIJIRI, SEF SERVICIU M.R.U.,
AS. SKOWRONSKI MARIANA Insp. spec. GHEORGHIU VASILICA