Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMUL ACTIVITATILOR

EXTRACURRICULARE
SCOALA ALTFEL-GRUPA MARE,,VOINICEII”-
G.P.P.NR.1-RM.SARAT 2-6 aprilie 2012
,,Şcoala altfel “reprezintă un program binevenit şi necesar. În contexte nonformale copiii şi
cadrele didactice sunt mai relaxati,mai deschişi, mai receptivi.
Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient şi educativ.
Scopul proiectului
Implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale copiilor ,să pună în evidenţă talentele şi capacităţile acestora în diferite
domenii.
Obiectivele proiectului
- valorizarea abilitatilor artistico-plastice ale copiilor
- valorizarea abilitatilor sociale
- determinarea unui comportament de compasiune,de intelegere pentru copiii defavorizati
- cunoasterea semnificaţiei sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos;
- interpretarea rolurilor personajelor din povestea,, Ridichea uriaşă” şi mânuirea păpuşilor;
- colectarea selectivă a recipientelor PET, compactarea, mediatizarea
şi predarea lor către centrele de colectare locale, în vederea introducerii în circuitul de
reciclare
- primirea sfintei împărtăşanii la Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”;
- participare la concursul între grădiniţe organizat la Casa de Cultură,, Florica Cristoforeanu”

Grup ţintă
Beneficiari direcţi:
-copiii din grupa mare ,,Voiniceii”
Beneficiari indirecti:
-parintii
-cadre didactice
-comunitatea

Activităti propuse:
1.Luni 02.04.2012 ,,Şcoala, altfel- Grădiniţa altfel –împartăşim din planurile noastre’’vizita
şcolarilor din clasa a -III-a Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1-Rm.Sărat, condusă de d-na Prof.
Înv.primar, Grigore Mirela

2.Marti 03.04.2012 ,,Cum ne pregătim pentru a întâmpina Învierea Domnului Iisus Hristos”-
discuţii pe această temă cu Preotul Paroh al Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului”, Bivolaru
Gheorghe.

3.Miercuri 04.04.2012 ,,Mici actori”-mânuirea papusilor( dramatizarea poveştii ,,Ridichea


uriaşă”)

4.Joi 05.04.2012 ,, Şi eu doresc sa fiu prieten al naturii”(colectare şi compactarea pet-urilor


cu ajutorul aparatului TEPET)
5.Vineri06.04.2012 ,,Mergem la biserică să primim Taina Împărtăşaniei”
Participare la concursul ,,Olimpiada spiriduşilor”, organizat la Casa de
Cultură ,,Florica Cristoforeanu”, Rm.Sărat

Rezultate asteptate
- socializare cu elevii clasei de elevi care vin in vizită;
- cunoasterea semnificaţiei sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos;
- realizarea unor lucrari plastice specifice sarbatorii de Paşte;
- interpretarea rolurilor personajelor din povestea,, Ridichea uriaşă” şi mânuirea păpuşilor;
- colectarea selectivă a recipientelor PET, compactarea, mediatizarea
şi predarea lor către centrele de colectare locale, în vederea introducerii în circuitul de
reciclare
- primirea sfintei împărtăşanii la Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”;
- participare la concursul între grădiniţe organizat la Casa de Cultură,, Florica
Cristoforeanu”
Evaluarea

- expozitie cu lucrarile copiilor


- album cu fotografii
- participarea la probele ce fac parte din concurs şi căştigarea unor premii.

Nr. Ziua Denumirea Obiective Tipul Responsabil Participanti/ Evaluarea


crt. /data activitatii urmarite activitatii Invitati activitatii
Locul
desfasuarii
1. 02.04. ,,Şcoala, altfel- -stabilirea de Educatoarele
2012 Grădiniţa altfel – prietenii si -actiune de Invăţătoarea
împartăşim din realizarea unor socializare Educatoarele Clasei a III a a
planurile schimburi de Şi Sc.nr.1- Fotografii
noastre’’vizita creatii,idei. învăţătoarea Rm.Sărat
elevilor clasei -copiii ;
-elevii clasei a
III a ;
2. 03.04. -formarea Întalnire cu
2012 ,,Cum ne sentimentului de preotul ; Educatoarele
pregătim pentru dragoste fata de Discutii
a întâmpina Domnul Iisus despre Preot Gradiniţa
Învierea Hristos; “Invierea Bivolaru Fotografii
Domnului Iisus -cunoasterea unor Domnului”şi Gheorghe
Hristos”- obiceiuri crestine despre cum
specifice ne pregătim
sarbatorii Pascale. să primim
-formarea Taina
virtutilor împărtăşaniei
crestine,cultivarea
comportamentului
moral-religios-

3. 04.04. ,,Mici actori”- să interpreteze Educatoarele


2012 mânuirea clar, corect, Fotografii
papusilor( drama expesiv dramatizare Biblioteca
tizarea fragmente/roluri unităţii
poveştii din povestea
,,Ridichea menţionată;
uriaşă”)

4. 05.04.
2012 ,, Şi eu doresc sa constientizarea de -compactarea Educatoarele
fiu prieten al catre copii a PET-urilor Fotografii
naturii”(colectare problemelor de aduse de
şi compactarea mediu generate de copii;
pet-urilor cu ambalaje si Sala de grupă
ajutorul deseuri din
aparatului ambalaje (mai
TEPET ales deseuri din
plastic si
ambalaje tip PET)
si educarea
copiilor in spiritul
unui
comportament
prietenos fata de
mediu,

5. 06.04 ,,Mergem la - educarea Educatoarele


2012 biserică să sentimentelor de Preotul
primim Taina pioşenie şi Bivolaru Biserica Fotografii
Împărtăşaniei” cultivarea Gheorghe ,,Adormirea
comportamentului Maicii
Participare la moral-religios’ Domnului”
concursul
,,Olimpiada Educatoarele
spiriduşilor”, -educarea -copii Casa de
organizat la Casa spiritului de -părinţi Cultură,, diplome
de Cultură echipă şi fair- Florica
,,Florica play; Cristoforeanu”
Cristoforeanu”, -participare in Rm.Sărat
Rm.Sărat calitate de actor
dar şi de spectator

Director, Educatoarele grupei:


Inst.Dragu Ionelia Alexandru Rodica
Dragomir Daniela