Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Clasa: I C
Disciplina de învâțământ: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: Micul meu univers
Tema: Compunerea spațiului plastic folosind tehnici de lucru cunoscute
Subiectul: Mărțișoare

Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi

Scopul: formarea deprinderilor și priceperilor de a realiza o compoziție folosind tehnici de lucru


cunoscute , organizând armonios suprafața de lucru

Competențe specifice:

a. Arte vizuale și abilități practice

2.3 Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului


direct
2.4 Transformarea unui material prin tehnici simple

Obiective operaționale:

a. Arte vizuale și abilități practice


O2.3.1 Să realizeze o compoziție cu materialele și instrumentele pe care le au la dispoziție
(obiectivul se consideră îndeplinit dacă fiecare copil finalizează lucrarea, folosind
materialele și instrumentele puse la dispoziție)
O2.3.2 Să utilizeze tehnici de lucru cu hârtia: tăiere și lipire (obiectivul se consideră
îndeplinit dacă fiecare copil respectă cel puțin o etapă din tehnica hârtiei)
O2.4.1 Să lipească materiale diverse pe suportul de lucru (obiectivul se consideră îndeplinit
dacă fiecare copil lipește și folosește cel puțin 2 materiale puse la dispoziție)

Strategii didactice:

 Metode și procedee:
- Conversația, observarea dirijată, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei

 Mijloace de învățământ:
- calculator, carton colorat, foarfecă, lipici, , creioane colorate, mărgele, scoici, paste,
șnururi pentru mărțișoare,imagini cu trifoi, buburuze

 Forme de organizare a colectivului:

- frontal, individual, în grup, în perechi


 Forme de evaluare: autoevaluare, interevaluare, aprecieri verbale.

 Resurse:

 Bibliografie:

 Programa școlară pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice (clasa


pregătitoare, clasa I și clasa a II-a),Comunicare in limba romana,Dezvoltare
personala,Muzica si miscare aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
 Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare
continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul
primar;

 Temporale: 45 minute
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
MOMENTELE LECȚIEI OB. CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
OP ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace Forme de
procedee organizare
1.MOMENTUL Asigur condițiile necesare conversația Frontal
ORGANIZATORIC desfășurării optime a lecției

2. Prezint copiilor la calculator conversația Calculator Frontal Aprecieri verbale


ACTIVITATE/DISCUȚIE vizionarea filmului Legenda Videoproiector
INTRODUCTIVĂ mărțișorului
Port o discuție despre filmul
vizionat.
3. ANUNȚAREA Le spun copiilor că astăzi, la ora explicația Frontal Aprecieri verbale
TEMEI ȘI A de arte vizuale și abilități
OBIECTIVELOR practice, vom realiza
mărțișoare, folosind tehnici de
lucru cunoscute .
4. PREZENTAREA Organizez elevii în patru grupe .
OPTIMĂ A O2.3.1 Fiecare grup de elevi va avea pe carton colorat
CONȚINUTULUI ȘI O2.3.2 bănci diverse materiale de lucru. explicația forfecă
DIRIJAREA O2.4.1 - Se vor adresa întrebări: conversația lipici În grup Aprecieri verbale
ÎNVĂȚĂRII Ce materiale aveți pe bănci? demonstrația creioane
Le explic modul de lucru, se exercițiul colorate,
execută câteva exerciții de mărgele,
încălzire a mușchilor mici ai scoici, paste,
mâinii,apoi se începe realizarea șnururi
mărțișoarelor de către elevi. pentru
Le spun copiilor că pot fi mărțișoare
creativi și pot realiza colajul în imagini cu
manieră proprie, respectând trifoi,
criteriile de evaluare. buburuze
Solicit elevilor începerea
lucrului și îi urmăresc
îndeaproape, dând indicații
individuale sau sugestii acolo
unde este cazul și oferind ajutor.

5. EVALUAREA ANALIZA LUCRĂRILOR conversația Lucrările Frontal Aprecieri verbale


PRODUSELOR Le amintesc elevilor criteriile observația elevilor
REALIZATE urmărite: explicația
- Respectarea etapelor de
lucru
- Finalizarea lucrării
- Aspectul îngrijit al
lucrării
- Originalitatea lucrării

Solicit elevilor să aprecieze


propria lucrare, ținând cont de conversația
regulile enunțate. Frontal Autoevaluare

Le propun copiilor să-și lipească


pe tablă mărțișororul realizat. . turul galeriei
Postit Frontal Interevaluare

6. ASIGURAREA Solicit elevii să raspundă la conversația


RETENȚIEI ȘI întrebări:
TRANSFERULUI - Ce apreciezi la
mărțișoarele colegilor
tăi?
- Ce ai adăuga?
- Ce le recomanzi?
- Cui îi oferi mărțișorul?
Se interpretează cântecul
,,Mărțișoare,Mărțișoare’’.

7. ACTIVITĂȚI Copiii vor alege o activitate, în Cărți cu Individual Aprecieri


RECREATIVE / funcție de preferințe ( jocuri de povești În perechi generale
LIBER ALESE mișcare, jocuri de rol, răsfoire Puzzle
de cărți, folosire de Caiete cu
instrumente muzicale, puzzle foaie velină
etc.)
8. APRECIERI ȘI Voi face aprecieri globale și Conversația Lucrările Frontal Aprecieri
RECOMANDĂRI individulale asupra modului în Observația copiilor generale și
care s-a desfașurat activitatea. individuale

S-ar putea să vă placă și