Sunteți pe pagina 1din 24

Manual de operare

Cazan pe lemne cu gazeificare, puteri 18-80 kW

SUPER

1
1. Exploatarea cazanului ......................................................................................................................... 3
2. Principiul de functionare ...................................................................................................................... 4
3. Instalare ............................................................................................................................................... 4
3.1. Diagrama de alegere a cosului conform normei DIN 4705 ............................................................. 5
4.2. Date tehnice ale regulatorului EKOSTER 2 .................................................................................... 7
4.1. Panoul frontal al regulatorului EKOSTER 2 ................................................................................ 7
4.2. Date tehnice ale regulatorului EKOSTER2 - tipul 3.1....................................................................... 8
4.3. Functiile regulatorului EKOSTER 2 ............................................................................................. 8
5. Date tehnice ale cazanului ................................................................................................................ 13
6. Racordare si exploatare .................................................................................................................... 15
6.1. Racordare ................................................................................................................................... 15
6.2. Lemnul si procesul de gazeificare .................................................................................................. 16
6.3. Acumulare....................................................................................................................................... 17
6.4. Punerea in functiune ................................................................................................................... 18
6.5. Aprinderea .................................................................................................................................. 18
6.6. Adaugarea de combustibil ......................................................................................................... 18
6.7. Oprirea cazanului ....................................................................................................................... 19
6.8. Asigurarea temperaturii corecte a cazanului .............................................................................. 19
6.9. Intreruperea alimentarii cu energie electrica sau avaria pompei ................................................ 19
7. Conservarea ...................................................................................................................................... 20
7.1. Conservarea cazanului ............................................................................................................... 20
7.2. Conservarea ventilatorului .......................................................................................................... 20
7.3. Curatarea cazanului ................................................................................................................... 20
7.4. Asigurarea etanseitatii .................................................................................................................... 21
8. Defecte rezultate in urma exploatarii si remedierea lor .................................................................... 22
9. Elemente suplimentare pentru cazane Ramson Super ..................................................................... 23
9.1. Serpentina de racire ....................................................................................................................... 23
9.2. Curatarea cazanului ....................................................................................................................... 23
10. Scoaterea din uz .............................................................................................................................. 24

2
1. Exploatarea cazanului

Combustibilul principal pentru cazanele Ramson este lemnul.


Lemnul trebuie sa aiba umiditatea 15-25% si cu lungimea cu 5 cm mai mica decat dimensiunea
camerei de incarcare (diametrul butucului- 15-25cm- verificati “datele tehnice”).

ATENTIE!
Utilizarea altui combustibil decat cel prevazut nu garanteaza functionarea corecta a
cazanului – asa cum a fost mentionata in datele tehnice, si poate influenta modul de
functionare si durata sa de viata.

ATENTIE!
Utilizarea altui tip de combustibil decat cel recomandat este tratata ca utilizare
necorespunzatoare a cazanului si efectele sale nu pot fi considerate motiv de reclamatie
catre producator.

ATENTIE!
Cazanul pe lemne trebuie instalat in sistem deschis prevazut cu vas de expansiune
deschis ( asigura functionarea cazanului cu presiune nominala – vezi “datele tehnice”)

ATENTIE!
Cazanul pe lemne este echipat cu un regulator care asigura functionarea lui in limitele
domeniului de temperatura si protejeaza cazanul impotriva supraincalzirii, prin pornirea
ventilatorului.

3
2. Principiul de functionare
Cazanele pe lemne cu gazeificare functioneaza pe principiul distilarii pirolitice a lemnului. Arderea
lemnului cu un adaos mic de aer, separa si vaporizeaza componentele de baza ( mono si bioxid
de carbon, hidrogen, azot, etc) care formeaza un amestec combustibil ecologic si calitativ. Gazul
rezultat trece prin niste fante localizate la nivelul gratarului din beton refractar, unde se amesteca
cu aerul secundar introdus de ventilator. Amestecul astfel rezultat se autoaprinde. Cazanele
Ramson sunt realizate pentru arderea butucilor din lemn (utilizati lemn de rasinoase doar
aditional , caz in care trebuie combinat cu butuci mai mari de lemn de esenta tare pentru a nu
forta duza arzatorului).

3. Instalarea
Cazanele pe lemne trebuie instalate in conformitate cu normativele si reglementarile in vigoare.
Trebuie sa fie respectate dispozitiile normei PN 87/B 02411, privind construirea unei camere
speciale pentru cazanul pe combustibil solid si a normei PN 91/B 02413, privind producerea
cazanelor cu circuit deschis.

Aceste norme si reguli sunt obligatorii in toate tarile in care prevederile acestora nu fac obiectul
unor legi din tara respectiva..
Recomandam utilizarea racordurilor etanse pentru conducta de evacuare a gazelor arse si
asigurarea etanseitatii acesteia la cos. Constructorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul unor
deficiente care rezulta din neetanseitatea racordurilor conductei de evacuare a gazelor arse la
cazan si la cosul de fum

ATENTIE!
Prima sectiune a tubulaturii cosuiui trebuie executata din material termorezistent (cca 2 m).
Apoi, pentru camin, pot fi utilizate elemente de tabla rezistenta la acizi cu o grosime de min.
1mm.
ATENTIE!
Nu este permisa racordarea a doua cazane la o intrare in saht.

ATENTIE!
Tubulatura pentru fum trebuie sa fie protejata fata de condens.

ATENTIE!
O solutie foarte adecvata sunt cosurile din materiale ceramice,care sunt protejate la
condens.

4
1. Debitul conductei de evacuare a gazelor arse trebuie sa corespunda parametrilor din
“DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA CAZANULUI IN CONFORMITATE CU NORMA DIN
4705”.
2. Camera cazanului trebuie sa fie destul de mare pentru a permite curatirea cazanului
( h > 2,2m - inaltime).
3. Distanta dintre cazan si pereti trebuie sa permita accesul la toate componentele
cazanului – aceasta nu trebuie sa fie mai mica decat prevederile din schita “Amplasarea
cazanului Ramson”.

Fig.1 - Amplasarea cazanului RAMSON

4. In camera cazanului nu trebuie sa fie cabluri sau instalatii electrice care nu au legatura
cu utilizarea cazanului.

Inainte de a conecta canalul de evacuare a gazelor arse la cosul colectiv al locuintei este
necesara obtinerea unei autorizatii speciale de la protectia mediului

Conform normei PN-EN 303-5 vasul de expansiune trebuie sa fie asamblat impreuna cu
cazanul pe lemne . Capacitatea sa este prezentata la punctul 4.2.5 din norma.

5
3.1. Diagrama pentru alegerea canalelor de evacuare gaze
arse aferente cazanului conform normei DIN 4705

 Internal diameter of chimney flue(mm) = diametrul intern al cosului de fum (mm)


 Boiler’s power = puterea cazanului
 Chimney height (m) = inaltimea cosului (m)
 Thrust needed[Pa] = Tiraj necesar[Pa]

6
4.2. Date tehnice ale regulatorului EKOSTER 2

4.1. Tabloul frontal al regulatorului EKOSTER 2

STOP

FUNCTIONARE POMPA

FUNCTIONARE VENTILATOR

MODUL DE PORNIRE A ARDERII

PAUZA FUNCTIONARE VENTILATOR

FUNCTIONARE CURENTA VENTILATOR

INTERUPATOR PUTERE

Fig.2 Descrierea panoului regulatorului.

7
4.2. Date tehnice ale regulatorului EKOSTER2 - tip 3.1
1. Domeniu de temperatura -9 °C pana la +99 °C
2. Domeniu de reglare a temperaturii +60 °C up to +80 °C (in tipul 3.4: +60 °C
pana la +97 °C)
3. Temperatura de comutare a pompei de +65 °C (in tipul 3.4: +65 °C pana la +90 °C)
recirculare,respectiv comanda termostatului
4. Comanda ventilator Timp de ventilare 0-90 seconds
Pauza 1-15 minutes
Oprire completa P-0
5. Histerezis (diferenta intre pornire si oprire) De la 2 pana la 9 °C
6. Putere admisibila ventilator 100 W
pompa 100 W
7. Tensiune / Frecventa alimentare 230 V AC, 50 Hz
8. Sarcina nominala 275 VA
9. Puterea reglabila a ventilatorului in % x 10 (nivelul reglarii de la 30-100 %)
10. Umiditatea relativa a aerului ≤ 95 %
11. Tip de protectie IP 40
12. Clasa de izolatie I
13. Temperatura de ambianta 0 – 40 °C
14. Tipul de deconectare complet
15. Protectie electrica 2 x 1.25 A (siguranta electrica)

Atentie!
Daca apare pe ecran “Er” inseamna ca temperatura ori a crescut peste 99 °C ori
a scazut sub -9 °C sau ca senzorul a fost avariat. Pentru a proteja cazanul si
instalatia pana in momentul in care senzorul este inlocuit, pompa, trebuie sa fie
in continuare pornita.

4.3 Functiile regulatorului EKOSTER 2


UTILIZARE
Regulatorul de temperatura cu microprocesor EKOSTER pentru cazan este conceput pentru a
controla debitul de aer in cazan si pentru a actiona pompa de recirculare in sistemul de incalzire.
Regulatorul are urmatoarele functii:
■ Mentinerea temperaturii setate a cazanului prin controlul debitului de aer
■ Pornirea fara socuri a ventilatorului
■ Setarea puterii ventilatorului (mod service)
■ Pornirea programata a ventilatorului cazanului
■ Deconectare controlului automat dupa oprirea arderii in cazan (fara combustibili)
■ Deconectarea ventilatorului pe durata alimentarii cazanului
■ Controlul pompei de recirculare in dependenta de temperatura setata de lucru
■ „COMFORT SYSTEM"
■ Protectia la inghet si protectia la supraincalzirea cazanului
■ Semnalizarea deterioraraii senzorului de temperatura
■ Reglarea luminozitatii display-ului - mai puternica in timpul citirii si modificarii setarilor regulatorului
■ Posibitatile de conectare a panoului de comanda
■ Colaborare cu termostatul de interior
■ Deconectare automata in cazul arderii defectuoase in cazan

8
Descrierea functionarii regulatorului
Dupa pornire, regulatorul trece in starea STOP semnalizata prin aprindere ledului corespunzator.
Functionarea automata incepe la apasarea butonului START sau, automat, cand temperatura creste
peste “limita de functionare”, care este diferenta dintre temperatura setata a cazanului si temperatura
setata in fabrica,diferenta „dt" .
Trecerea automata in mod STOP are loc la 30 de minute de la scadere temperaturii cazanului
sub pragul de functionare..
Tastele au rolul de a modifica setarile. In timpul functionarii normale, prin apasarea acestora
este determinata afisarea si modificarea temperaturii setate a cazanului. Prin apasarea si
mentinerea lor apasate este determinata cresterea in viteza a modificarii setarii temperaturii.
Prin apasarea tastei START este demarat programul de lucru al automatului programabil:
■ daca temperatura este sub pragul de functionare: comanda pentru pornire si oprire poate fi
actionata, semnalizata de indicatoarele START sau STOP
■ daca temperatura este peste pragul de functionare: ventilatorul este dezactivat, aceasta fiind
semnalizata prin aprinderea intermitenta a indicatorului STOP , permite alimentarea cu combustibil
a cazanului. El revine automat la functionare dupa o noua apasare a butonului START .

Facilitatea COMFORT SYSTEM


Functia COMFORT SYSTEM integrata in regulator previne blocarea pompei de recirculare prin
depunerea de calcar intre statorul si rotorul pompei. Regulatorul in mod automat activeaza pompa,in
afara sezonului de incalzire, la fiecare 14 zile timp de 30 de secunde. Functionarea pompei este
semnalizata prin afisajul intermitent POMPA. .Sistemul reia functionarea la un minut de la pornirea
regulatorului. Pornirea pompei in mod automat determina un nou ciclu de lucru la fiecare 14 zile.

PROTECTIA LA INGHET SI PROTECTIA LA SUPRAINCALZIREA CAZANULUI


Regulatorul protejeaza de inghet sistemul de incalzire, prin pornirea pompei de recirculare, daca
temperatura scade sub 4 °C. Daca temperatura creste peste 90 °C, ventilatorul se deconecteaza si
pompa de recirculare porneste. Supraincalzirea cazanului se recunoaste prin afisajul intermitent STOP
. In cest caz, trebuie determinata cauza si remediat defectul, apoi se readuce cazanul in regimul de
functionare prin apasarea tastei START . Pompa este permenent pornita, chiar si la cedarea
senzorului de temperetura.

PROGRAMAREA VENTILATORULUI
■ Se apasa pe START cca. 3 secunde, pana ce este afisat mesajul „OPERATING TIME" .
■ Cu ajutorul tastelor se regleaza timpul de functionare in secunde.
■ Apasati pe START .
■ Cu ajutorul tastelor se regleaza intervalul dintre doua functionari a ventilatorului in minute.
■ Apasati pe START .

Daca temperaturadepaseste valoarea setata, regulatorul va opri ventilatorul din cand in cand.

ATENTIE!
- Setarea timpului de functionare la „0" determina dezactivarea ventilatorului.
- La temperauri peste 85 °C, functionarea ventilatorului este intrerupta pentru a preveni
supraincalzirea cazanului.

9
TELECOMANDA
Regulatorul este pregatit pentru conectarea telecomenzii „EKOSTER Control", care permite controlul si
modificarea temperaturii setate a cazanului,prevede conectarea pompei si modulului START-STOP;
precum si activarea alarmelor sonore cand temperatura cazanului scade brusc la un nivel periculos.
Telecomanda si cablul lung de 10 metri nu fac parte din dotarea de baza - trebuie comandate separat
ca accesorii.

MOD SERVICE
Aceasta functie foloseste pentru modificarea setarilor regulatorului. Pentru a trece in modul service:
■ Intrerupeti alimentarea cu energie electrica a cazanului.
■ Realimentati cu energie electrica si in timp ce este afisata versiunea regulatorului (de ex. 2.2), se
apasa butonul START pana ce pe display este afisat simbolul „HI". Din acest moment, sunt afisate
alternativ simbolul si valoarea setarii. Cu ajutorul butoanelor se poate modifica valoarea
parametrului dorit, iar cu ajutorul butonului START se trece la urmatorul parametru la care puteti
face schimbarea setarii.

Ordinea corecta a modificarilor asupra setarii:


■ „HI": Histerezis al reglarii temperaturii cazanului (2 °C - 9 °C), este scaderea temperaturii in
masura sa determine pornirea ventilatorului.
■ „Po": Temperatura la care porneste pompa de recirculare (65 °C), dupa conectarea termostatului de
ambient trebuie modificata setarea sub 65 °C , cand „rP" apare pe display-Ekoster, pe baza
semnalului transmis de catre termostatul de ambient, va controla singur functionarea pompei
■ „dt": Diferenta de temperatura la inceputul functionarii, este diferenta de temperatura dintre cea
reala din cazan fata de cea setata in regulator.Atunci cand este actionat butonul STOP respectiv
START (10 °C - 30 °C); de ex. dt=20, temperatura setata = 70 °C regulatorul actioneaza dupa
scaderea temperaturii reale a cazanului la 50°C (temperatura scazuta cu parametrul setat “dt” fata de
temperatura setata a cazanului), regulatorul comanda pentru 30 de minute arderea restului de
combustibil, dupa care ventilatorul se opreste semnalizand in acelasi timp lipsa de combustibil prin
ledul STOP .
■„┌ ┐”: Puterea maxima a ventilatorului in procente (2:20 % - 10:100 %).

ATENTIE!
Este recomandat sa setati diferenta de temperatura dt = 10, histerezis = 2 °C si temperatura
regulatorului 80 °C pentru cooperarea cazanului cu vasul de acumulare. (in tipul 3.4: este
recomandat sa setati diferenta de temperatura dt = 10, hysterezis = 2 °C si temperatura
regulatorului 90 °C pentru cooperarea cazanului cu vasul de acumulare).

10
RACORDAREA POMPEI DE RECIRCULARE, A SUFLANTEI, A SENZORULUI
DE TEMPERATURA AL CAZANULUI SI A TERMOSTATULUI DE INTERIOR

Fig.3 Racordare pompa, ventilator, senzor temperatura si termostat de interior.

Instructiuni de instalare

1. Regulatorul de temperatura este conceput pentru functionarea cu cazane de incalzire centrala.


2. Instalarea regulatorului trebuie efectuata de o persoana abilitata in acest sens.
3. Regulatorul trebuie montat intr-un loc unde sa nu se poata incalzi mai mult de 40 °C.
4. Instalarea trebuie realizata conform instructiunilor de MONTAJ.
5. Regulatorul nu trebuie supus actiunii directe a apei sau conditiilor de mediu care pot conduce la
aparitia condensului (de ex. variatii bruste de temperatura).
6. Regulatorul trebuie instalat si utilizat in conformitate cu regulile de utilizare ale aparatelor
electrice.
7. Garantia nu acopera pagubele provocate de arderea sigurantei fuzibile in urma unei racordari
gresite a cablurilor .
8. Se recomanda verificarea setarilor regulatorului inainte de punerea in functiune a cazanului.
9. Regulatorul dispune de 2 sigurante fuzibile (1,25 A).
10. SENZORUL se monteaza uscat (adica fara ulei).

ATENTIE!
Racordarea la cablurile de retea ale pompei si inlocuirea sigurantelor se efectueaza doar
dupa ce regulatorul a fost scos de sub tensiune (se scoate stecherul de alimentare de la
retea). In caz contrar, exista pericolul de electrocutare,scurtcircuit

11
Fig.4 Functionarea regulatorului si schema legarii firelor.

12
5. Date tehnice cazan

Parametri constructivi
Putere kW 18 25 40 60 80
Inaltime totala A- mm 1220 1320 1570 1540 1540
Inaltime racord tur incalzire B - mm 1210 1300 1560 1575 1590
Inaltime racord retur incalzire C- mm 210 230 220 200 200
Inaltime racord de golire D- mm 140 140 140 140 140
Inaltime racord evacuare gaze arse E- mm 870 960 1210 1160 1170
Latime cazan G- mm 545 600 600 740 740
Adancime H- mm 960 1040 1040 1340 1700
Cota racord tur incalzire I- mm 340 310 300 570 600
Diametru racord gaze arse J- mm 180 200 200 210 210
Latimea cu o serpentina K- mm 660 720 720 860 860
Inaltime racordare serpentina L- mm 990 1100 1330 1310 1300
Racord serpentina M- mm 260 150 260 210 300
Diametru flansa tur si retur Q-cale 2” 2” 2” 2” 2”
Diametru flansa serpentina R-cale 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Diametru racordare evacuare gaze
S-cale 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
arse

13
Putere kW 18 25 40 60 80
Domeniu de putere kW 7-18 10-25 16-40 24-60 32-80
Eficienta % 91
Clasa cazanului 3
Capacitatea apa dm3/l 55 75 93 180 205
Capacitatea camerei de incarcare
dm3/l 85 120 185 310 465
(gazeificare)
Deschizatura de incarcare 260/43
mm 225/380 260/432 285/580 285/580
latime/lungime 2
Timpul de combustie al
h 7-12
combustibilului
Lungimea butucului de lemn cm 50 50 50 75 100
Umiditatea
- recomandata % 7-12
lemnului
Limita puterii pentru fiecare tip de
combustibil: butuci kW 7-18 10-25 16-40 24-60 32-80
Necesar combustibil pentru
putere:
-nominala kg/h 6,8 8,2 10,1 15,1 19,8
-minimala 3,9 5,7 7,9 11,9 15,8
Presiunea maxima de lucru bar 1,8
Temperatura minima pe retur °C 60
Rezistenta hidraulica(ciclu
primar):
mbar 1,2 1,4 1,6 1,7 1,6
- t = 20 K
mbar 4,0 4,3 4,9 4,9 4,8
- t = 10 K
Limita de setare a regulatorului
°C 60-80
de temperatura
Tip de protectie electrica IP 40
Tensiune/frecventa V/Hz 230/50
Putere auxiliara W 50 50 50 100 100
Parametri gaze arse (la putere
nominala):
°C 240 160 160 160 160
- temperatura vaporilor
kg/s 0,0066 0,0088 0,0144 0,0216 0,0272
- curgerea vaporilor
Presiunea fluxului de aer la mbar 0,15-0,20
admisie Pa 15-20
Presiunea apei de racire la
intrarea in schimbatorul de bar 2
caldura
Temperatura apei reci din
°C 10
schimabtorul de caldura
Capacitatea recomandata a
l 900 1250 2000 3000 4000
rezervorului de acumulare

14
6. Racordare si exploatare

6.1. Racordare
Pentru orice instalare este esentiala vana de amestec cu patru cai. Rolul ei este de a mixa apa
fierbinte ( apa de alimentare) cu cea de pe returul sistemului. Mixarea apei este necesara pentru
a evita “ intoarcerea apei reci” si pentru a pastra aceeasi temperatura in cazan. Prin urmare
temperatura sistemului de incalzire poate fi coborata la temperatura care sa satisfaca necesarul
de incalzire al casei. Vanele de amestec trebuie folosite atat in sistemul cu circulatie
gravitationala, cat si in cel cu circulatie fortata (cu pompa).

1. Vana de amestec cu patru cai ex.


KOMEXTHERM sau MUT (valabila in
oferta Ramson)
2. Pompa de circulatie
3. Senzor de temperatura ambient (pentru
regulatorul RK 2001) sau termostat de
ambient (pentruRK 2001 si regulatorul
EKOSTER2)
4. CAZAN RAMSON cu regulator EKOSTER 2
5. Radiator
6. Boiler preparare ACM, model OKCV (
circulatie gravitationala )
7. Vana diferentiala
8. Vas de expansiune deschis
9. iesire ACM
10. Intrare apa rece pentru ACM

Fig.5 O schema (exempu) de racordare a cazanului Ramson, vanei de amestec cu patru cai si
conexiunii la boiler

ATENTIE!
Vana de amestec “1” trebuie setata la o mixare de 50 %.

1. Cazan RAMSON
2. Vas expansiune deschis
3. Radiator
4. Protectie de scurgere termica
– vana de racire STS 20
5. Vana de amestec cu patru
cai

Fig.6 Vana de siguranta - STS 20 conexiune la cazan

15
6.2. Lemnul si procesul de gazeificare
Este important pentru cazanele cu functionare pe principiul gazeificarii lemnului sa functioneze in
conditii specifice. Temperatura cazanului trebuie sa fie intre 70-80 °C. La temperatura mai
scazuta gazeificarea nu are loc in mod corespunzator si conduce la cresterea consumului de
lemn. Uscarea lemnului in camera de incarcare este o etapa esentiala in procesul de gazeificare
– lemnul nu genereaza temperatura adecvata si procesul este inadecvat. Sursa principala de
caldura la cazanele Ramson o reprezinta flacara generata in timpul gazeificarii, daca nu sunt
indeplinite conditiile cerute pentru procesul de ardere, atunci si calitatea si cantitatea gazului
eliberat nu vor fi suficiente.

Foarte importante sunt: calitatea, umiditatea si tipul lemnului ars. Lemnul de esenta tare este cel
mai bun (fag, stejar, carpen etc.) cu 15 pana la 25% umiditate. Utilizarea altor tipuri de lemn,
precum pinul, molidul etc. este posibila, dar se va produce mai multa cenusa si va fi necesar sa
incarcati camera cazanului mai des.
Higrometrul este un aparat care se poate folosi pentru masurarea umiditatii lemnului – cu ajutorul
lui selectati lemnului de cea mai buna calitate (Tabelul 8. este o diagrama de referinta a umiditatii
lemnului).

Calitatea buna a lemnului garanteaza o functionare corespunzatoare a cazanului. Utilizand


combustibilul la alti parametri nu se garanteaza functionarea corecta a cazanului.

Tab. 4 Diagrama densitatii lemnului

Densitatea lemnului la taiere Densitatea lemnului uscat


Tipul lemnului
[kg/m3] [kg/m3]
CONIFERE
pin 700 480
zada 760 600
molid 740 430
brad 1000 450
FOIOASE
stejar 1080 720
ulm 950 680
frasin 920 750
fag 990 730
carpen 1080 830
anin 690 530
mesteacan 650 650
artar 870 660
tei 730 530

16
Fig.7 Higrometru – pentru masurarea Fig.8 Tabela umiditatii lemnului
umiditatii - in oferta Ramson

6.3. Acumulare
Cele mai bune rezultate in incalzire sunt obtinute prin racordarea unui rezervor de acumulare a
caldurii, la cazan. Aceasta instalare duce la economisirea lemnului - chiar pana la 40%. Procesul
de gazeificare (daca functioneaza la modul optim) genereaza o cantitate mare de gaz. In orice
caz, sistemul de incalzire este caracterizat de o mare a fluctuatie in ceea ce priveste necesarul
de incalzire. Procesul de gazeificare este programat intr-un anumit mod, fluctuatia sisemlui de
incalzire se modifica adesea, ambientul s-ar putea supraincalzi si in aceasta situatie cazanul
poate comanda ca o anumita cantitate de gaze in surplus sa fie evacuata prin conducta de
evacuare a gazelor arse. Sistemul de acumulare permite acumularea surplusului de caldura (
neutilizat in instalatia de incalzire) intr-un rezervor de acumulare. Sistemul de incalzire este
alimentat ulterior de rezervorul de acumulare pentru aproximativ 48 h (depinde de capacitatea
vasului si de conditiile termice din ambient – la aproximativ 50 l de apa pentru 1kW putere). Daca
cazanul conlucreaza cu rezervorul de acumulare, durata de folosire este prelungita.

1. Cazanul RAMSON cu RK 2001 sau


regulatorul Ekoster 2
2. Termoregulator LADDOMAT 21
3. Rezervor de acumulare
4. Rezistenta electrica
5. Vana de amestec cu 3 cai
6. Pompa de circulatie
7. Termostat programabil de camera
8. Iesirea sistemului de incalzire
9. Vas expansiune deschis
10. Vana amestec pt DHW
11. Serpentina de incalzire panouri
solare
12. Panou solar
13. Pompa recirculare panouri solare

17
Fig.9 Model de conectare a unui sistem de acumulare cu unul din vasele NADO (cu constructie
in containerul DHW, serpentina si solar)

6.4. Punerea in functiune


Inainte de prima punere in functiune a cazanului trebuie sa fie verificate: etanseitatea imbinarilor
filetate (daca exista vreo scurgere), nivelul instalatiei de apa, setarea corecta a parametrilor
cazanului (daca sunt corect programati).

6.5. Aprinderea
Pasii care trebuie urmati pentru pornirea arderii din cazan:
1. Intrerupeti alimentarea cu curent
2. Impingeti la deschis clapeta spre conducta de gaze arse (deschidere gaze spre cos)
3. Plasati aschii si cateva bucati mai mari de lemn in compartimentul superior al cazanului
4. Aprindeti un pachet de hartii pentru initiere ardere si inchideti usita superioara
5. Deschideti usa de jos pentru a genera tiraj natural al aerului
6. Asteptati 15-20 minute pentru aprindere si o mai buna ardere a lemnului
7. Introduceti lemn suficient, astfel incat sa se obtina o cantitate suficienta de jar care sa
acopere toata suprafata gratarului cazanului (cca 10 cm in inaltime) (folosind lemn in
bucati de 5 cm in prima faza de ardere se accelereaza producerea de jar).
8. Asteptati 15-20 minute pentru a se crea stratul de jar
9. Umpleti intreaga camera superioara de ardere cu bucati de lemn (peste jarul existent)
10. Inchideti ermetic usa superioara si cea inferioara
11. Trageti clapeta de la conducta de gaze arse (inchideti evacuarea directa spre cos) si
porniti ventilator
12. Cand cazanul atinge 60°C ventilatorul va porni automat

ATENTIE!
Este interzis sa porniti ventilatorul cand usa de sus este deschisa.
Important !
Este important sa aveti grija si la adancimea camerei de gazeificare si la grosimea usii
superioare atunci cand camera este incarcata. Daca marimea lemnului nu este
adecvata elementelor mentionate mai sus va fi dificil sa inchideti usa cazanului si sa
incarcati camera cu lemn. Nu trebuie sa inchideti usa cu forta – poate produce
deteriorarea acesteia.
Important !
Depozitarea lemnului pentru aproximativ un an asigura umiditatea corecta ( umiditate
admisa -25%- cititi sectiunea DATE TEHNICE). Nivelul de umiditate sugerata (15%) va
fi obtinut dupa 2 ani de depozitare a lemnului (vezi diagrama nr. 7).

6.6. Adaugarea de combustibil


Daca parametrii cazanului au fost alesi in mod corect pentru instalatia de incalzire aferenta, va fi
necesara o incarcare la 8-12 ore. Este recomandat oricum sa controlati cazanul la fiecare 5-7
ore. Pentru a verifica cantitatea de lemn ar trebui sa:
1. Inchideti alimentarea electrica a cazanului de la intrerupatorul principal
2. Deschideti clapeta de la conducta de evacuare a gazelor arse spre cos
3. Deschideti usita superioara si sa incarcati camera daca este necesar
4. Inchideti usita de sus si apoi inchideti clapeta de la conducta de evacuare a gazelor
arse,reconectati alimentarea electrica si porniti cazanul

18
Este important sa nu lasati combustibilul solid sa ajunga intre camera de ardere si clapeta de la
conducta de evacuare a gazelor arse, deoarece va impiedica inchiderea clapetei de evacuare a
gazelor arse spre cos.
In aceasta situatie s-ar produce o evacuare a gazelor arse direct la cos fara sa incalzeasca
cazanul (creste brusc temperatura la cos peste valorile admise)
La incarcare (este recomandat sa ardeti combustibilul pana la stadiul de jar) este necesar sa
indepartati cenusa depozitata pe peretii laterali ai camerei de ardere.

ATENTIE!
Lipsa combustibilului este semnalizata de un indicator rosu.

6.7. Oprirea cazanului


Cazanul se opreste in doua moduri: dupa ce inchideti de la buton sau dupa ce tot lemnul a ars.

6.8. Asigurarea temperaturii corecte a cazanului

Mentinerea temperaturii normale a cazanului in timpul exploatarii este foarte importanta. Pentru a
asigura procesul de gazeificare corect, temperatura apei trebuie sa fie de aproximativ 70 °C.

ATENTIE!
Temperatura apei intr-un sistem cu vas de acumulare la iesirea cazanului ar trebui sa fie
de 80 °C.

In cazul cresterii necesarului de caldura ,temperatura apei de pe retur poate sa scada mult. Daca
temperatura apei pe retur este cu 20 °C mai mica decat cea a apei pe tur, exista riscul racirii
camerei de gazeificare si drept urmare, descreste eficienta cazanului ( procesul de gazeificare
poate fi limitat). Drept rezultat , pe peretii laterali ai camerei de ardere se poate depune gudron.
Pentru a evita aceasta situatie trebuie sa fie realizat “un circuit restrans” al apei in cazan. Pentru
a evita acest lucru trebuie instalate vane cu trei sau patru cai la iesirea cazanului. Acestea vor
amesteca apa fierbinte de pe tur cu cea mai rece de pe retur. Prin setarea corecta a apei calde
si reci, apa de retur care intra in cazan va fi suficient de calda pentru a nu produce scaderea
rapida a temperaturii in camera de gazeificare – in aceste conditii procesul de gazeificare va
decurge normal. Diferenta de temperatura 15-20°C nu provoaca tensiuni mari in materialul din
care este realizat cazanul, datorita dilatarilor neuniforme si drept consecinta este prelungit timpul
de exploatare al cazanului.

6.9. Intreruperea alimentarii cu energie electrica sau avarierea


pompei
Exista riscul intreruperii alimentarii cu energie electrica sau al avarierii pompei in timpul
exploatarii cazanului. Daca acest lucru are loc in timpul sezonului de incalzire, alimentarea cu
combustibil trebuie intrerupta. Functionarea cazanului cu clapeta de pe conducta de evacuare a
gazelor arse spre cos deschisa este interzisa. Functionarea cazanului cu tirajul cosului deschis
poate determina o functionare necontrolata si in consecinta poate cauza fierberea apei si
supraincalzirea cazanului. In cazul unei instalatii cu circulatie fortata, intreruperea alimentarii cu
energie electrica determina oprirea ventilatorului si a pompei. In acest caz agentul termic (apa
calda) se intoarce de la boiler cu aceeasi temperatura cu care a intrat – conducand la
supraincalzirea apei in cazan din lipsa unui consumator. Este recomandabila instalarea unui
recipient suplimentar care sa stocheze acest surplus de energie termica dat de cazan, astfel incat

19
sa se evite spraincalzirea apei. Rolul acestuia este de a asigura preluarea puterii, de exemplu
5kw, pentru un cazan de 25 kw. Acesta protejeaza cazanul impotriva supraincalzirii.

ATENTIE!
Pentru a proteja cazanul si echipamentul electric incorporat impotriva excesului de
tensiune al retelei este recomandat sa utilizati un stabilizator de tensiune (ex. sursa
alimetare)

7. Conservare

7.1. Conservarea cazanului


Cu exceptia elementelor descrise in “EXPLOATAREA CAZANULUI”, este importanta protejarea
cazanului in timpul nefolosirii (perioada de vara, absenta locatarilor). Interiorul cazanului,
schimbatorul de caldura, clapeta de pe conducta de evacuare a gazelor arse spre cos trebuie
curatate – este recomandat sa ardeti niste lemn uscat si usor (ex. Molid) in cazan inainte de a-l
opri – acesta va arde reziduurile depuse in timpul exploatarii cazanului. Dupa curatire, cazanul
trebuie lasat deschis pentru aerisire – in acest fel se va evita condensarea umiditatii in cazan.

7.2. Conservarea ventilatorului


Ventilatorul este o parte esentiala a cazanului. Daca se mentine curat va avea o durata de viata
mai lunga. Este recomandat sa demontati din cand in cand corpul ventilatorului si sa-l curatati (
de reziduurile depuse). Rotorul ventilatorului poate fi curatat cu o perie din par moale.

ATENTIE!
Functionarea cazanului cu usita inferioara deschisa este inacceptabila deoarece
ventilatorul se poate supraincalzi.

7.3. Curatarea cazanului


Cenusa formata in timpul procesului de ardere cade prin duza in cenusar. Cenusarul trebuie
curatat la fiecare 3-5 zile. Camera de gazeificare trebuie curatata inainte de urmatoarea ardere.
Cenusa se va scoate prin duza – aveti grija sa nu deteriorati baza cazanului. Pentru curatare
trebuie utilizate instrumentele originale (ca echipamentul standard). In timpul procesului de
gazeificare rezulta gudron. Cantitatea sa depinde de lemnul folosit, umiditatea lui si temperatura
apei pe tur si retur. Este recomandat sa curatati camera de gazeificare cu o rascheta (o data pe
luna). Depunerea de funingine pe conducte cauzeaza diminuarea sectiunii de schimb termic si in
acelasi timp scaderea schimbului de caldura. Prin urmare tirajul scade si se diminuiaza transferul
de caldura. Din aceasta cauza conductele schimbatorului de caldura de convectie (drum II), vor
trebui curatate la fiecare doua saptamani pentru a asigura un bun coeficient de transfer al
caldurii.

Patru pasi pentru curatarea schimbatorului de caldura(cu exceptia tipului SUPER 1)


1. Scoateti carcasa superioara din partea din spate a cazanului
2. Desurubati piulitele cu cheile de piulite M13 - M17 ( depinzand de tipul cazanului)

Important!
Inainte de a desuruba piulitele filetul trebuie uns cu un agent special anticoroziv; nu
invartiti piulita cu forta.

20
3. fiecare dintre conductele schimbatorului de caldura trebuie curatata cu un produs de
curatare. Trebuie curatate cu rigurozitate pe toata lungimea – este important sa fie
indepartate depunerile de funingine formate la capetele schimbatorului de caldura si sa
evitati astfel micsorarea sectiunii acestora. Curatati funinginea depusa in partea
posterioara a camerei de ardere.

Recomandarile Ramson privind utilizarea SADPAL-ului – un catalizator pentru arderea


gudronului lemnului.
SADPAL arde gudronul din tot cazanul, incepand cu arzator, camera de gazeificare si
cosul. Toate detaliile despre utilizarea SADPAL sunt scrise pe pachet. Produsul este
valabil in oferta Ramson.

7.4. Asigurarea etanseitatii


Etanseitatea cazanului este foarte importanta mai ales in cazul etanseitatii usii, a schimbatorului
de caldura si a clapetei de la conducta de evacuare a gazelor arse. Neetanseitatea produce
scurgeri de gaze arse din cazan si mai grav poate cauza arderea necontrolata care poate
conduce la supraincalzirea cazanului. Pentru a asigura etanseitatea usii schimbatorului de
caldura snurul de etansare trebuie lubrifiat cu vaselina grafitata cel putin o data pe luna.
Lubrifierea face snurul mai moale si determina aplicarea lui etansa pe cazan.
Dupa un timp (un sezon de exemplu) snurul de etansare al usitei poate sa ramana presat
(aplatizat) . Pentru a asigura imbinarea corecta a snurului pe usa cazanului se poate regla pozitia
usii (reglarea din balama).

Reglarea usii din balma:


a) Scoateti usita
b) Slabiti contrapiulita
c) Rotiti axul de la balama cu 360°
d) Strangeti contrapiulita pentru a bloca surubul de reglare al balamalei

ATENTIE!
Balamalele de sus si de jos trebuie
reglate in acelasi timp.

Fig10. Elementele de curatire

ATENTIE!
Iesirea fumului din cos trebuie controlata si daca e nevoie – cosul trebuie curatat. Toate
elementele filetate inainte de desurubarea trebuie lubrifiate. Usa si balamalele trebuie
lubrifiate de asemenea din timp in timp.

21
98. Defecte rezultate in urma exploatarii cazanului
si remedierea lor

Problema Cauza Remediu sugerat

Ardere incorecta Verificati “Arderea”


Cotrolul umiditatii – folositi lemn la
Lemn prea umed
parametri corespunzatori
Conducta pentru aer primar Apelati service- facilitatea in afara
obturata garantiei
Apelati service- facilitatea in afara
Conducta aer secundar obturata
garantiei
Cazanul nu atinge
Curatati cu un produs de curatare
temperatura ceruta Conducta gaze arse schimbator
sau apelati service - facilitatea in
caldura obturata
afara garantiei
Reglarea gresita a amestecului Apelati service- facilitatea in afara
aer-gaz de lemn garantiei
Duze deteriorate Inlocuire- in afara garantiei
Deteriorare garnitura ventilator Inlocuire- in afara garantiei
Defect ventilator Inlocuire- in afara garantiei
Reglarea usii sau apelati service –
Scurgere pe la snurul de etansare
in afara garantiei
Iese fum pe la capacul
Inlocuirea snurului- in afara
pentru operatiuni de Uzarea snurului de etansare
garantiei
curatare
Inlocuirea capac sau apelati
Capac indoit - supraincalzire
service - in afara garantiei

Contracurent creat de vant Asigurati montajul unor elemente


Fum care iese in timp puternic de protectie pentru cos ( Rotowent)
ce alimentati ( putin
fum este acceptabil)
Verificati traseul canalelor spre
Dimensiuni conducta de gaze
cos, poate este necesara
arse gresite
constructia unui alt cos de fum
Reglarea usii (conform descrierii
Snurul nu etanseaza
7.4.)
Fum care iese pe la
Inlocuirea snurului sau apelati
usa cazanului Uzarea snurului de etansare
service- in afara garantiei
Usa deteriorata Inlocuirea usii
Lipsa alimentare electrica Verificati sigurantele de protectie
Siguranta fuzibila arsa Inlocuirea sigurantei
Regulatorul nu Cablu faza deteriorat Inspectia cablului si conexiune
functioneaza Defectarea senzorului de
Apelati service
temperatura
Defectarea regulatorului Apelati service
Verificati descrierea
Protectie termica declansata
“supraincalzirea cazanului”
Lipsa alimentare electrica Verificati “intrerupere alimentare
Ventilator nu mai
regulator electrica regulator”
functioneaza
Ventilator deteriorat Apelati service – inlocuire ventilator
Regulator defectat Apelati service
Ventilator blocat Inspectati si curatati ventilator

22
Problema Cauza Remediu sugerat

Zgomot puternic facut Rulmenti deteriorati Apelati service- inlocuirea rulmenti


de ventilator Defectarea condensatorului Apelati service- inlocuire
condensator
Clipsurile de montare ale Verificarea si strangerea clipsurilor
ventilatorului slabite
Rotor ventilator necuratat Verificare,curatire
Obiecte nedorite ajunse in Verificare,curatire
capacul ventilatorului
Functionarea lenta a Rotor ventilator murdar Verificare,curatire
ventilatorului Reziduuri pe capacul Apelati service – in afara garantiei
ventilatorului
Explozie in cazan Ardere defectuoasa Vezi “Ardere”
Tiraj cos prea slab (sub 10 Pa) Reconstruirea cosului.Folositi
ventilatorul de evacuare WKO
Tiraj cos intensiv (peste 20 Pa) Utilizati regulator de evacuare
Lemn foarte maruntit si prea uscat Amestecati cu combustibil cu
(umiditate sub 15 %) umiditate mai mare pentru a creste
nivelul umiditatii ( cam cu 15-25 %)
Schimbator de caldura necuratat Curatati schimbatorul sau apelati
service – in afara garantiei

9. Elemente suplimentare pentru cazane Ramson SUPER


Cazanele pe lemne in versiunea SUPER sunt echipate suplimentar cu un dispozitiv automat de
curatare a drumurilor de fum ale schimbatorului principal de caldura si cu o serpentina de racire
amplasata pe corpul cazanului (care protejeaza impotriva supraincalzirii)

9.1. Serpentina de racire


Serpentina de racire impreuna cu robinetul de racire termostatic au rolul sa protejeze termic
cazanul impotriva supraincalziriii. Racordam serpentina de racire la robinetul termostatic legat la
randul sau la instalatia de alimentare cu apa rece de la retea (ex. STS 20 Watts). Stutul
serpentinei de racire trebuie sa fie indreptat catre racordul de instalare.

9.2. Curatarea cazanului


Sistemul de curatare mentine drumurile de fum ale schimbatorului de caldura curate. Elementele
de curatare sunt arcuri (spirale) amplasate axial in tevile schimbatorului de caldura. Acestea sunt
deplasate in sus sau in jos actionand maneta externa. Pentru a proteja schimbatorul de caldura
impotriva depunerilor de funingine si gudron, trebuie sa utilizati maneta de curatare dupa fiecare
incarcare cu lemne a cazanului.

23
.

ATENTIE!
Nu lasati mecanismele de curatire ale
canalului gazelor sa se murdareasca cu
resturi arse; este important sa utilizati
dispozitivele de curatire dupa fiecare
incarcare cu combustibil.

10. Scoaterea din uz

Dipozitivul este aprobat conform Directivei Europene 2002/96/EC referitoare la deseurile rezultate
din dispozitivele electrice si electronice (WEEE). Asigurand colectarea corecta a acestora, ajutati
la protejarea mediului.

Utilizarea incorecta a echipamentului poate duce la deteriorarea mediului. Pentru a preveni acest
lucru – asigurati-va ca exploatati cazanul in mod corespunzator.
Simbolul plasat atat pe acest echipament, cat si pe documentele aferente semnifica faptul ca
produsul nu este incadrat la resturi menajere.

La dezafectare, echipamentul trebuie preluat de un punct de colectare autorizat pentru reciclarea


componentelor electrice si electronice.

Echipamentul va fi casat in conformitate cu reglementarile legale referitoare la tratamentul


deseurilor.

Mai multe informatii in privinta utilizarii, casarii si reciclarii puteti lua de la primaria orasului, de la
o compania de colectare a deseurilor sau din locul de unde ati cumparat marfa.

24

S-ar putea să vă placă și