Sunteți pe pagina 1din 4

CADRU DIDACTIC : Ailenei Ramona

LICEUL TEHNOLOGIC COM. VALEA URSULUI


STRUCTURA CHILII
DISCIPLINA : Matematica
DATA :
CLASA : a VIII-a
TEMA LECTIEI : Unghi diedru, unghi plan corespunzator diedrului
TIPUL LECTIEI: comunicare de noi cunostinte.

I.Competente specifice :

 Enunțarea definitia unghiului diedru si unghiului plan corespunzator diedrului;


 Identificarea unghiului plan asociat unui diedru;
 Construcția in mod adecvat un unghi plan asociat unui diedru;
 Cunoașterea si folosirea terminologiei aferenta;
 Prezentarea clar , concis si coerent a rezolvării unei probleme date in care intervine unghiul
diedru;
 Dezvoltare abilității de colaborare si cooperare in cadrul grupului .

II.MOTIVATIA :
Lectia este utila in orele urmatoare si in anii urmatori cand vor rezolva diferite probleme de geometrie in
spatiu , dar si viata de zi cu zi spre exemplu cand vor vrea sa stie inclinatia unui acoperis .

III.CONDITII PREALABILE :
Pentru a desfasura aceasta lectie in bune conditii este necesar ca elevii sa cunoasca notiunile de plan,
semiplan .
IV.EVALUARE :
 Aprecieri asupra modului de participare a elevilor la lectie .
 Matricea conceptuala .
 Tema pentru acasa .
 Eseu de cinci minute .

V.RESURSELE SI MANAGEMENTUL TIMPULUI :


 RESURSE MATERIALE : tabla , markere , flipchart , fise de lucru , calculator ,
videoproiector .
 RESURSE PROCEDURALE : Brainstorming ;Metoda „Turul Galeriei”; Prezentare Power-
Point ; Matricea conceptuala ; Eseu de cinci minute ; Exercitiul ; Explicatia ; Conversatia .
- Brainstorming:
Ce va amintiti despre semiplan? Exemplificati in sala de clasa si realizati desenul.
*Se spune oral definitia ceruta si se verifica corectitudinea printr-o prezentare Power-Point.

 Se anunta titlul lectiei si obiectivele .


 Se expun sarcinile elevilor si notiunile noi prin videoproiector .
 Elevii au de indoit o foaie de hartie. Li se spune ca asa au obtinut o figura geometrica
numita unghi diedru. Sunt rugati sa intuiasca definitia unghiului diedru facand analogie cu
notiunea de unghi din geometria plana.
 Metoda “Turul galeriei” .
- Problema 1 din fisa elevii o vor lucra in perechi.
- Profesorul supravegheaza activitatea elevilor si da indicatii acolo unde este necesar .
Solutioneaza eventual si situatiile in care nu toti elevii se implica in cadrul activitatii
de grup sau atunci cand un elev monopolizeaza toate activitatile .
- Problema 2 din fisa elevii o vor lucre in grupe de cate 4.
- Materialele realizate vor fi expuse in clasa in locuri vizibile .
- Grupele au aceeasi sarcina . Elevii din fiecare grup isi vor prezenta modul de realizare
a sarcinii , apoi , la semnalul dat de profesor , vor trece pe rand pe la fiecare poster al
colegilor de la alta grupa si vor acorda acestora un calificativ .
- Dupa ce fiecare grup a vizitat “galeria” si a notat corespunzator productiile colegilor ,
se vor discuta notele primite , obiectivitatea lor , se vor face aprecieri si se vor corecta
eventualele erori .

* Matricea conceptuala .

TEOREMA:

DEFINITIE: DESEN:

 Eseu de cinci minute :


- Ce parte a lectiei v-a placut mai mult?
 Tema pentru acasa .
 Aprecieri asupra modului de participare a elevilor la lectie , notarea elevilor .
 1. Fie piramida patrulatera regulata
VABCD. Indicati:
o Unghiul determinat de planele (VAC) si (ABC);
o Unghiul determinat de planele (VBC) si (ACD);
o Unghiul determinat de planele (VBC) si (VAD).

 2. Folosind piramida de mai sus


aflati
masura unghiului diedru format de
semiplanele (VBC) si (ABC)stiind ca
apotema piramidei este de 6 cm , iar
apotema bazei este de 3 cm .