Sunteți pe pagina 1din 44

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE

Piatra Neamț
1 – 5 aprilie 2018

PROBA TEORETICĂ
CLASA a XII-a

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:
1.Retrotranspozonii sunt fragmente de:
A. ADN
B. ARN
C. proteine
D. lipide

2. Prin acetilare, histonele:


A. stopează transcrierea unor gene
B. dobândesc sarcină negativă
C. se pot asocia în nucleosomi
D. spiralizează ADN-ul într-un solenoid

3. Genele care determină diferențierea normală a celulelor și poziția lor corectă în embrion se
numesc:
A. homeotice
B. mobile
C. ortoloage
D. paraloage

4. O genă poziționată în Xq24 se află în:


A. regiunea 4
B. banda 4
C. banda 2
D. regiunea 24

5. Este o tumoră benignă:


A. retinoblastomul
B. meningiomul
C. neuroblastomul
D. sarcomul Ewing

6. În molecula de ADN de tip B:


A. diametrul unei baze azotate pirimidinice este de 1 nm
B. diametrul unei nucleoside este de 2 nm
C. spațiul intracatenar dintre baze azotate alăturate este de 0,34 nm
D. unghiul bazelor azotate față de orizontală este de 20°

Pagina 1 din 11
7. Referitor la ARN:
A. prin asamblarea exonilor la eucariote se constituie structura sa secundară
B. ARNr 28S prezintă o secvență de recunoaștere a codonului AUG
C. codonul și anticodonul fac parte din structura primară a ARNt
D. aminoacidul se leagă printr-o legătură esterică de catena ARNt

8. Acțiunea unor enzime asupra materialului genetic bacterian poate avea următorul efect:
A. ribonuclează – molecula de ADN își pierde capacitatea de pliere
B. endonucleaze - crează buclele de replicație în cromozom
C. ADN-polimeraza Taq – crește viteza de replicare a ADN-ului
D. ADN-giraza – detașează nucleoidul de membrana celulară

9. Heterocromatina este o stare a materialului genetic:


A. care împiedică replicarea, dar permite transcripția
B. determinată și de metilarea bazelor azotate
C. specifică neuronului, datorită încetării diviziunii sale
D. ce apare prin pierderea unor segmente cromozomiale

10. În tehnicile de bandare cromozomială, benzile:


A. Q - se obțin prin colorare cu fluorocrom
B. T - specifice zonelor în care predomină timina
C. R - luminoase coincid cu cele G luminoase
D. C - sunt la capetele cromozomilor metacentrici

11. Despre recombinarea genetică intracromozomială se poate afirma că:


A. rata sa este direct proporțională cu distanța la care se află genele implicate
B. se realizează între două benzi colorate identic aparținând la doi cromozomi neomologi
C. este măsurată în centimorgani - distanța între două gene translocate
D. are cea mai mare frecvență în zonele centromerilor cromozomilor

12. În arborele genealogic, consangvinizarea este reprezentată printr-un cerc și un pătrat:


A. unite printr-o linie orizontală
B. înscris unul în celălalt
C. unite prin două linii paralele
D. între două paranteze pătrate

13. Gena BRCA2:


A. este localizată pe cromozomul 9
B. este implicată în neoplasmul mamar la bărbați
C. stă la baza melanomului malign tegumentar
D. poate determina neoplasme ale nevrogliilor la femei

14. Nectonul poate fi reprezentat de:


A. alge verzi și alge albastre
B. rotifere și copepode
C. obleți și scobari
D. bacterii și diatomee

15. Limfocitele:
A. B ajută limfocitele T helper să devină T killer
B. T reglatoare secretă imunoglobuline
C. T supresoare resping grefele de ţesut străin
D. T efectoare determină procese citotoxice

Pagina 2 din 11
16. Este plantă pe cale de dispariție:
A. Lonicera japonica, din arhipelagul Galapagos
B. Alecelephus baselaphus, din Africa
C. Protea cyanoroides, din Madagascar
D. Lantana camara, din Noua Caledonie

17. La nivelul ADN-ului, proteinele SSB:


A. se asociază cu 2, 6 oxipirimidina
B. repară erorile postreplicative
C. împiedică formarea punților de hidrogen
D. se complexează cu ADN-ligaza

18. Indicați asocierea corectă dintre factorii teratogeni chimici și efectele lor:
A. vitamina A și acidul azotos -sindrom retinoid fetal
B. dioxina și warfarinul- phocomelie
C. acidul valproic și antagoniștii acidului folic-malformații ale SNC
D. toxoplasma și radiațiile X- microcefalie

19. Afectează vederea și creierul următoarea maladie metabolică recesivă:


A. retinoblastomul
B. maladia Tay-Sachs
C. neurofibromatoza
D. fenilcetonuria

20. Apoptoza:
A. are loc preponderent în măduva hematopoietică și ficat
B. implică apariția de convoluții pe suprafața limfocitelor
C. presupune diviziuni de clivaj ale blastomerelor
D. este declanşată de monocitele activate de interleukină

21. Cromozomul X:
A. este în dublu exemplar la indivizii cu sindrom Jacobs
B. are câte două regiuni pe fiecare braț și gena G6PD în poziția q28
C. se heterocromatinizează ireversibil la persoanele cu sindrom Turner
D. conține gena SRY, pe brațul lung, în apropierea constricției secundare

22. Substanțe de tip CFC:


A. au fost folosite ca pesticide, împreună cu DDT-ul
B. declanșează boala Parkinson, ca și nitrații
C. au diminuat stratul de ozon, ca și metil-bromura
D. au efect teratogen, responsabil de surditate

23. Escherichia coli:


A. are un genom ADN, a cărui secvență a fost descifrată în 1995
B. conține un material genetic accesoriu, utilizat ca vector viral
C. are în structura operonului lac gena z pentru permează
D. poate fi atacată de bacteriofagi care conțin 5-hidroxi-metilcitozină

24. Despre virusul herpesului este fals că:


A. poate determina microcefalia congenitală
B. are în compoziție baze azotate cu grupări metil
C. genomul segmentat este protejat de capsidă
D. se poate afla și în stadiu de virus vegetativ

Pagina 3 din 11
25. Inteligența:
A. este condiționată de gene plasate în cromozomi ai grupei C
B. are o heritabilitate de aproximativ 35%
C. este afectată la indivizii cu gena S în stare homozigotă
D. este influențată de numărul celulelor Schwann

26.Sfatul genetic se recomandă în următoarele cazuri, cu excepția:


A. tata are o translocație nereciprocă
B. bunica suferă de porfirie variegată
C. mama a fost expusă la o doză mare de radiații
D. bunicul este purtătoar de virus influenza

27. La nivelul furcii de replicare, molecula de ADN:


A. a eucariotelor este complexată cu ARN-giraza
B. a procariotelor este compactată în inele mari
C. se răsucește dextrogir, sub acțiunea topoizomerazei
D. a procariotelor este superrăsucită negativ

28. Insulina matură conține:


A. catenele A, B, C
B. trei legături disulfurice
C. secvența semnal
D. 52 de aminoacizi

29. Genomul viral este format din:


A. ribonucleotide, la virusul variolei
B. ADN circular bicatenar, la virusul simian SV40
C. ARN monocatenar, la parvovirus
D. nucleotide cu timină, la bacteriofagul MS2

30.Despre factorul colicinogenic nu putem afirma că:


A. poate fi utilizat în tehnologia ADN recombinat
B. este un ADN bicatenar circular
C. are în genom cel puțin 10 gene
D. poate fi transferat de la o celulă la alta

II. Alegere grupată:


La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Sindromul Hunter, ca și sindromul Menkes:


1. poate afecta ambele sexe
2. se asociază cu înapoiere mintală
3. este X-linkat recesiv
4. poate fi tratat cu interferon β

Pagina 4 din 11
32. Se realizează structura secundară a:
1. ARNt prin legături de hidrogen care implică uracilul
2. proteinelor prin plierea catenei polipeptidice
3. ARNr prin plierea catenei ribonucleotidice
4. acizilor nucleici prin reacții de polimerizare

33. Difracţia cu raze X este o tehnică:


1. a genomicii structurale, ca și analiza enzimatică
2. utilizată de Watson și Crick, pentru studiul ADN-ului in vivo
3. prin care s-a evidențiat structura tridimensională a mioglobinei
4. introdusă de Kary Mullis, la mijlocul sec. XX

34. Identificați asocierile corecte:


1. inversiune în perechea 12 - tumoră testiculară
2. deleție în cromozomul 9 - melanom
3. trisomie 17 - cancer colorectal
4. deleție 22q - meningiom

35. Baza azotată 5 metil-citozina:


1. are gruparea CH3 în aceeași poziție ca și timina
2. este un mutagen care produce cloracnee
3. blochează transcripția ADN-ului la Tetrahymena sp.
4. sub acțiunea HNO2 formeză hipoxantina

36. Trisomia 13 se deosebește de sindromul Down prin:


1. mecanismul de apariție a anomaliei cromozomiale
2. prezența de malformații ale scheletului și ale inimii
3. incidența crescută în zonele afectate de malarie
4. durata de viață a persoanelor bolnave

37. Cromozomul din perechea 22:


1. conține gena NF2, implicată în apariția unor tumori pe nervul VIII
2. are o constricție secundară pe brațul p
3. este implicat în apariția sarcomului Ewing
4. conține gena bcr, pe brațul lung

38. În structura ADN-ului, spre deosebire de pirimidine, purinele:


1. au grupări cetonice
2. conțin grupări aminice
3. pot forma dimeri sub acțiunea radiațiilor
4. au 5 atomi de carbon în cicluri

39. Despre agenții carcinogeni este adevărat că:


1. arsenicul poate afecta hepatocitele
2. benzenul poate induce leucemia
3. oncovirusurile pot determina restructurări cromozomiale
4. cadmiul poate iniția cancerul pulmonar la fumători

40. Faza de inițiere a traducerii presupune:


1. intervenția aminoacil-sintetazelor
2. formarea unei legături covalente între AA și ARNt
3. consum de energie furnizată de GTP
4. atașarea factorului sigma la ARNm

Pagina 5 din 11
41. Maturarea ARNm în celulele glandelor salivare şi în hepatocite:
1. presupune eliminarea intronilor şi a secvenței I
2. se face prin intervenția ligazelor și a girazelor
3. determină rate diferite de sinteză a α-amilazei în cele două organe
4. presupune existența unor exoni inițiatori de tip S și I

42. Un alergen în contact cu IgE, determină:


1. eliberarea histaminei din celulele submucoasei digestive
2. indirect, stimularea nociceptorilor
3. reacții cutanate veziculo-papuloase
4. intensificarea secreţiilor nazale și lacrimale

43. Deșertificarea are impact asupra:


1. stepelor și a agroecosistemelor prin degradarea fertilității solului
2. tuturor continentelor din emisfera nordică
3. a circa 1/6 din populația globului și a 1/4 din totalul uscatului
4. diversității biocenozei și a lungimii lanțurilor trofice

44. Referitor la apă:


1. 2,5% din apa globului este dulce și doar 0,01% disponibilă
2. influențează răspândirea faunei și florei pe toate continentele
3. cea poluată cu îngrășăminte azotate prezintă fenomenul de eutrofizare
4. poate fi poluată și cu nutrienți, substanțe radioactive, metale grele

45. Identificați asocierile corecte dintre tipurile de terapie genică și afecțiunile potențial influențate:
1. corectarea mutației genei β a hemoglobinei- anemie falciformă
2. expresia citokinelor antiinflamatorii- artrită reumatoidă
3. corectarea unei mutații pulmonare- fibroza chistică
4. expresia genelor pentru L-dopa- scleroza multiplă

46. Genomul uman are:


1. atât ADN-ul genic, cât și cel extragenic, unic sau repetitiv
2. pseudogene – fragmente inactivate prin mutații
3. gene amplificate ca modalitate de apărare la unii factori de mediu
4. aproximativ 50 000 de gene în nucleu și 40 de gene mitocondriale

47. Proteinele non-histonice:


1. prin fosforilare atrag histonele care se desprind de ADN
2. prezintă specificitate de specie și de țesut
3. după fosforilare au un efect similar cu al acetilării histonelor asupra transcripției
4. se află în cromatina nucleului interfazic și în cromozomii în diviziune

48. Reprezintă mecanisme de reglaj genetic:


1. transformarea adeninei în hipoxantină
2. metilarea histonelor
3. formarea dimerilor timină-timină
4. metilarea citozinei

49. Kinetocorul:
1. este întâlnit la virusuri și bacterii
2. corespunde constricției secundare
3. se vizualizează în cromozomul mitocondrial
4. conține ADN și proteine

Pagina 6 din 11
50. Într-un ecosistem antropizat se observă:
1. o activitate biologică intensă în sol
2. export de substanțe prin prelevări de biomasă
3. lanțuri trofice complexe și suprapuse
4. import de energie prin mecanizare

51. Din cauza blocării fusului de diviziune, pot apărea maladii, precum:
1. Williams
2. Menkes
3. Tay-Sachs
4. Jacobs

52. O moleculă de interferon:


1. este activă în plasmă toată viața individului
2. este un anticorp ce inhibă multiplicarea virală
3. gena sa se sintetizează sub influența ARN viral
4. poate fi produsă ca răspuns la o toxină bacteriană

53. Genele complexului MHC:


1. sunt plasate în cromozomul 6 și grupate în trei clase
2. 300 dintre ele codifică proteine ale sistemului complement
3. pot fi implicate în apariția sclerozei multiple
4. codifică sinteza a peste un milion de anticorpi specifici

54. Limfomul Burkitt și leucemia cronică mieloidă au în comun:


1. implicarea unor cromozomi acrocentrici
2. translocații între brațele lungi ale cromozomilor
3. implicarea unor cromozomi din grupa C
4. apariția unui tip de cromozom numit Philadelphia

55. În cadrul terapiei genice, transferul unei gene se poate realiza:


1. la nivelul linei germinale
2. cu ajutorul lipozomilor
3. la nivelul celulelor somatice
4. prin electroforeză

56. Dintr-o frunză de tutun infectată cu VMT hibrid, ce conține ARN de tip VMT1 și proteină de tip
VMT2, se izolează:
1. ARN de tip VMT1 și VMT2
2. proteină de tip VMT1
3. proteină și ARN, ambele de tip VMT2
4. ARN de tip VMT1

57. Spira de solenoid:


1. reunește 24 de proteine H2
2. are diametrul de 30 nm
3. conține ADN linker
4. există în cromozomul metafazic

58. O persoană cu genotipul P1P1P2p2rh+rh poate avea ambii părinți:


1. cu pielea neagră, Rh-
2. mulatri deschiși, Rh+
3. mulatri propriu-ziși, Rh-
4. mulatri închiși, Rh+
Pagina 7 din 11
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE
BAIA MARE
19-25 aprilie 2017

PROBA TEORETICĂ

CLASA a XII-a

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. A introdus termenul de:


A. nucleină- R. Altman
B. operon- Erwin Schrὄdinger
C. bioetică- Van Rensselaer Potter
D. ereditate- W. Bateson

2.Cromozomul din perechea 9 nu are genele pentru:


A. melanom, pe brațul p
B. sistemul AB0 în poziția q43
C. melanom - CDKN2
D. interferonii alfa, beta, gamma

3. Boala Parkinson și scleroza multiplă:


A. se pot trata cu beta interferon
B. sunt boli autoimune, cu predispoziție familială
C. pot fi declanșate de intoxicațiile cu mercur
D. se pot vindeca prin terapie genică cu L-dopa

4. Selectați afirmația adevărată:


A. producția primară netă este diferența dintre cea brută și cea secundară
B. producția primară brută reprezintă hrana disponibilă pentru fitofagi
C. producția secundară este sporul total de biomasă al producătorilor
D. producția primară poate fi influențată de către factorii edafici

5. Următoarele substanțe descompun stratul de ozon, mai puțin:


A. metil-bromura
B. cloroformul
C. warfarinul
D. clorofluorcarbura

6. Pachypodium namaquanumeste:
A. plantă ierboasă pe cale de dispariție
B. specie din flora Madagascarului
C. buruiană care a invadat pășunile din Noua Caledonie
D. plantă exotică invadatoare originară din Galapagos

1
7. Asociați caracterul morfologic cu tipul de determinism genetic:
A. inteligența – poligenic
B. gropița mentonieră – monogenic recesiv
C. culoarea pielii – poligenic
D. forma părului – monogenic X-linkat

8. Punțile de hidrogen dintre citozină și guanină sunt de tip:


A. O─H∙∙∙N; H∙∙∙H─H; O∙∙∙H─O
B. C─H∙∙∙O; N∙∙∙H─O; N∙∙∙H─N
C. N─H∙∙∙O; N∙∙∙H─N; O∙∙∙H─N
D. O─H∙∙∙N; N∙∙∙H─N; O∙∙∙H─O

9. Alegeți afirmația corectă referitoare la transcripție:


A. fragmentul TATA inițiază procesul prin atașarea intensificatorului
B. metilarea citozinei permite activarea secvențelor informaționale
C. radicalii de oxigen interacționează cu ARN polimeraza și o activează
D. ARNsn intervine în eliminarea intronilor din ARN-ul premesager

10. Antigenele HLA-DP și HLA-DM:


A. determină respingerea transplantului în maximum 14 zile
B. stimulează limfocitele B pentru sinteza de citokine
C. conțin fragmente epitropice cu structură dimerică
D. sunt codificate de gene ale cromozomului 6p

11. Virusul turbării și virusul poliomielitei:


A. au 6 fibre de adeziune la nivelul capsidei
B. au câte 8 molecule de acid nucleic
C. conțin uracil în genomul viral
D. se utilizează în tehnologia ADN-ului recombinat

12. În cazul unei celule bacteriene, pentru metabolizarea lactozei este necesară:
A. recunoașterea promotorului de către ADN polimerază
B. inactivarea genei operatoare de către inductor
C. transcrierea genei reglatoare din structura operonului
D. inactivarea represorului de către substrat

13. Exonii:
A. alternează cu intronii în genomul mitocondrial
B. sunt asamblați cu ajutorul ligazelor
C. rămân în nucleu după transcripție
D. conțin ARN cu secvențe înalt repetitive

14. Biopsia de corion:


A. este o metodă de diagnoză postnatală
B. permite doar analize de cariotip
C. se practică când fătul are 7-8 luni
D. permite depistarea sindromului Down

15. Situsurile fragile:


A. conțin cromatină condensată în mitoză
B. sunt doar la nivelul autozomilor
C. pot avea forma unor structuri triradiale
D. stau la originea unor cromozomi d-min

2
16. Proteinele histone de tip:
A. H1A și H1B participă la formarea unui nucleosom
B. H2formează complexul H–R cu nucleotidele ADN
C. H3 intră în alcătuirea unei structuri cu diametrul de circa 10 nm
D. H4 se fixează pe secvența de ADN linker

17. Virusurile lipsite de ARN:


A. pot exista numai sub formă de provirus
B. au material genetic exclusiv monocatenar
C. pot dobândi variabilitate prin crossing-over
D. mai poartă denumirea de reovirusuri

18. Factorul sigma:


A. conține nucleotide complementare ADN-ului
B. leagă ARN-polimeraza de catena de ADN
C. rupe punțile de hidrogen și separă catenele ADN-ului
D. intervine în încheierea transcripţiei

19. Plasmocitele:
A. se diferențiază numai prin contact cu interleukina
B. prezintă aparat Golgi dezvoltat
C. formează prin mitoze populații celulare cu memorie
D. fagocitează și lizează bacterii

20.Subunitatea mare a ribozomilor:


A. conține ARNr care înconjoară octamerul proteic
B. are60 unități Svedberg în mitocondrii și cloroplaste
C. conține ARN 28S ce formeză aminoacil-sintetaza
D. arelocusul A în care se formează legătura peptidică

21. Comparativ cu ereditatea nucleară, în cea extranucleară diferă raportul:


A. A+T/G+C
B. G/C
C. A+G/T+C
D. A/T

22. Antigenul HLA-DR:


A. este codificat de gene MHC de pe cromozomul 7
B. este exprimat pe macrofage
C. determină respingerea rapidă a transplantului
D. aparţine clasei I de antigeni

23. Celulele tumoraleîncep invadarea sistemului limfatic în stadiul:


A. I
B. II
C. III
D. IV

24. Stratul de ozon:


A. poate fi descompus de unele pesticide
B. se află la 60 de km de suprafaţa terestră
C. prima dată s-a observat reducerea sa în 1985
D. este distrus de carbonul eliberat de CFC

3
25. Oxidul de fier ca agent carcinogen acţionează la nivelul:
A. pielii
B. tiroidei
C. plămânilor
D. oaselor

26. Genomica structurală:


A. studiază evoluţia organismelor vii
B. cartează şi secvenţiază genomul
C. a fost fondată de William Bateson
D. descrie replicarea materialului genetic

27. Tumorile maligne:


A. conțin celule cu inhibiție de contact exagerată
B. sunt insensibile la interferon
C. celulele lor sunt lipsite de aderență
D. sunt lipsite de vase sangvine şi limfatice

28. Replicarea celulelor canceroase:


A. are loc de cel mult 50-60 de ori
B. este însoțită de schimbări la nivelul plasmalemei
C. se finalizează prin apoptoze
D. este urmată de pierderea nucleului

29. O femeie cu genotip heterozigot caresuferă de o boală autozomal dominantă o poate transmite:
A. numai fetelor
B. unor fete și unor băieți
C. numai băieților
D. întregii sale descendențe

30.Sindromul Menkes are în comun cu:


A. fenilcetonuria - determinarea înapoierii mentale
B. sindromul Hunter – transmiterea autozomală
C. galactozemia – transmiterea dominantă
D. hairy-pinna – cromozomul pe care se află genele sale

II. Alegere grupată: la următoarele întrebări (31-60) răspundeţi cu:


A – dacă sunt corecte variantele 1,2,3
B – dacă sunt corecte variantele 1 şi 3
C – dacă sunt corecte variantele 2 şi 4
D – dacă este corectă numai varianta 4
E – dacă sunt corecte toate variantele

31. Gena factorului IX al coagulării:


1. este activă în hepatocite
2. prinmutațiepoate genera hemofilia B
3. poate fi inseratăîn AAV
4. esterecesivăautozomală

32. Contribuie la formarea smogului:


1. anhidrida sulfuroasă
2. oxizii de azot
3. monoxidul de carbon
4. clorofluorocarburile
4
33. Schizofrenia:
1. are un determinism poligenic autozomal
2. se datorează mutației genei DYT1
3. este un caracter prag, ca și alcoolismul
4. se poate depista intrauterin prin tehnica FISH

34. Dintreautozomi, 13:


1. are satelit și aparține grupei E
2. supranumerar determină sindromul Patau
3. este comparabil ca dimensiuni cu Y
4. are cel mai mic număr de gene

35. Mutațiile care duc la activarea protooncogenelorpot fi:


1. induse de dioxină
2. punctiforme
3. induse de radiațiile alfa
4. translocații

36. La șoarece, ARNm matur pentru sinteza α-amilazei:


1. hepatice are secvența L-E2-E3-E4
2. are același precursor, indiferent de sediul sintezei
3. salivare conține 4 secvențe informaționale
4. începe cu codonul AUG, în exonul 1

37. Pot afecta sistemul nervos:


1. sulfura de carbon
2. metalele grele
3. pesticidele organofosforice
4. deșeurile POP

38. Unii bărbați cu talie peste 180 cm:


1. pot avea cariotip 2n=47, XYY
2. pot proveni din spermatozoizi n=22+YY
3. pot fi hiperactivi, cu tendință de agresivitate
4. pot fi brevilini și brahicefali

39. Se pot trata:


1. cu celule stem- diabetul
2. cu interferon α - melanomul malign
3. prin terapie genică- anemia falciformă
4. cu lipopoliamide- phocomelia

40. Cromozomii umani din perechea a 5-a:


1. prin deleție 5q generează sindromul Cri du Chat
2. au trei regiuni pe brațul lung
3. conțin gena pentru neoplasmul multiplu endocrin
4. sunt submetacentrici ca și cei de la cimpanzeu

41. Despre electroforeză este adevărat că:


1. se utilizează în metoda Sanger
2. permite secvențierea ADN-ului in vivo
3. se poate folosi la separarea fragmentelor de ADN în gel de agaroză
4. se utilizează în studiul cromatinei sexuale

5
42. Identificați asocierile corecte:
1. sprâncenele subțiri- Ss
2. bărbie retrognată - BB
3. lobul urechii atașat- Ll
4. nasulcârn- cc

43. Limfocitele B:
1. prezintă pe suprafața membranei IgD
2. devin plasmocite cu un aparat Golgi dezvoltat
3. sunt stimulate de interleukină
4. sunt implicate în imunitatea umorală

44. Memoria sau inteligența pot fi influențate de:


1. densitatea astrocitelor
2. mutații ale genelor pentru factorii de transcripție
3. gena Kibra și malnutriție
4. mutații ale genei CTSD din cromozomul 6

45. Afecțiunile degenerative ale sistemului nervos central:


1. sunt choreea Huntington și boala Tay- Sachs
2. sunt provocate și de infecția cu VSR
3. pot fi cauzate de oxizii de azot
4. sunt caracteristice bolii Marfan și sindromului Rett

46. Proteinele complementului:


1. sunt prezente în lichidul interstițial
2. pot fi legate de imunoglobulina G
3. facilitează fagocitoza agenților patogeni
4. se activează prin fixarea C9 de anticorp

47. Satelitul cromozomal:


1. este telomerul stabilizat de ARN-ul nuclear mic
2. conține regiunea NOR cu rol în orgnizarea nucleolului
3. se leagă prin kinetocor de cromozom
4. reprezintă o zonă heterocromatică

48. Raportulde 1,7 al brațelor se poate întâlni în cazul unui cromozom:


1. acrocentric
2. metacentric
3. telocentric
4. submetacentric

49. Printre vehiculele pentru transferul genelor de interes în celule se numără:


1. retrovirusurile
2. cromozomul YAC
3. adenovirusurile
4. lipozomii

50. Aminoacil-sintetaza are situs de recunoaștere pentru:


1. aminoacid
2. radical fosfat
3. ARNt
4. ARNm

6
51. Cele mai mici densități ale populației umane se înregistrează în:
1. America Centrală
2. centrul Australiei
3. sudul Asiei
4. nordul Canadei

52. Talasemia:
1. se poate trata prin metode de terapie genică
2. este determinată de scurtarea unei catene a hemoglobinei
3. se poate manifesta prin deformări scheletice
4. are tip de transmitere comun cu boala Tay-Sachs

53. Cromozomul 7:
1. conține gene pentru polipeptide ale TRC
2. este implicat în apariția cancerului de prostată
3. determină, prin deleție, sindromul Williams
4. provine din fuziunea a doi cromozomi de la cimpanzeu

54. Alela LB implicată în determinarea grupei sangvine B:


1. are frecvență mare în Australia
2. este localizată pe cromozomul 9p34
3. codifică antigenele HLA-B
4. este foarte rară în America

55. Tehnica PCR este utilizată pentru:


1. clonareagenelor
2. diagnosticareaunorboliinfecţioase
3. realizareatestelor de paternitate
4. identificareaunortrăsăturigenetice

56. În ARN, radicalul fosfat formează legături:


1. esterice cu pentozele
2. de hidrogen cu bazele azotate
3. covalente intracatenare
4. între cei doi C5 ai ribozelor învecinate

57. În electroforeza ADN se realizează:


1. denaturarea ireversibilă a ADN-ului
2. separarea fragmentelor în gel de agaroză
3. ataşarea amorselor la secvenţa originală
4. vizualizarea fragmentelor sub forma unor benzi

58.La un bolnav cu lupus erythematosus există:


1. o supraproducţie de antigeni
2. o cantitate mare de IgE
3. o producţie scăzută de anticorpi
4. HLAce nu identifică self de nonself

59. Sunt metode invazive de diagnostic prenatal:


1. puncția cordonului ombilical
2. ultrasonografia
3. biopsia țesutului corionic
4. analiza distanței simfiză pubiană - uter

7
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE
SATU MARE
17-21 aprilie 2016

PROBA TEORETICĂ
CLASA a XII -a

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:

1. Numărul moleculelor de apă eliminate la formarea unei trinucleotide, pornind de la cele 3


componente, este de:
A. 3
B. 6
C. 7
D. 8

2. Referitor la distanța dintre cele două catene ale ADN:


A. este constantă în toate tipurile de ADN
B. are o valoare de 3,4 nanometri
C. se modifică în timpul transcripţiei
D. are o valoare de 0,34 nanometri

3. ARN-ul primer :
A. favorizează situarea ADN-polimerazei III pe locul de începere a sintezei ADN-ului
B. determină ruperea punților de hidrogen dintre bazele complementare
C. este descompus în ultima etapă a sintezei și înlocuit cu ribonucleotide
D. este dispus de-a lungul catenei de ADN-matriță cu ajutorul ADN-polimerazei

4. Metabolizarea treoninei:
A. se desfășoară exclusiv prin retroinhibiție enzimatică
B. izoleucina în exces poate bloca treonin-dezaminaza
C. implică cinci produși intermediari
D. se desfășoară exclusiv prin represie enzimatică

5. Virusul care prezintă o anvelopă cu aspect membranos, este:


A. bacteriofagul T2
B. virusul mozaicului tutunului
C. virusul gripal
D. bactriofagul T4

Pagina 1 din 11
6. Didezoxiribonucleotidele:
A. sunt larg utilizate în cadrul sintezei genelor prin metoda PCR
B. permit adăugarea de nucleotide la catena polinucleotidică
C. nu se leagă în prezența enzimei Taq - polimeraza
D. sunt nucleotide ce conțin hidrogen atașat la carbonul 3l

7. În cadrul reglajului genetic, complexul H’ – R :


A. acționează în mod obișnuit asupra procesului de translație
B. intervine în procesul de selectare a moleculelor de ARN-m
C. se atașează într-o anumită regiune a fibrei de cromatină
D. se formează pe suprafața membranei plasmatice

8. Efectorii alosterici:
A. posedă locuri distincte pentru legarea inductorilor și inhibitorilor
B. au conformație fixă pe tot parcursul proceselor de reglaj genetic
C. favorizează atașarea represorului de substratul metabolic
D. când se cuplează cu inductorul inhibă exprimarea genelor

9. Microsateliții:
A. sunt secvențe repetitive de ARN
B. sunt utilzați ca markeri genetici
C. au o distribuție uniformă în mitocondrii
D. au aceeași lungime la diferite specii

10. ARN-ul ribozomal are următoarele caracteristici:


A. este sintetizat în citoplama celulei eucariote
B. conține aproximativ 77 - 87 nucleotide
C. se asociază cu 50 de molecule histonice
D. reprezintă cea mai mare cantitate de ARN celular

11. Viroizii:
A. se replică autonom de celula gazdă
B. formează superrăsuciri cu structură complementară
C. pot dobândi prin pliere structură secundară
D. sunt implicați în fenomene de parasexualitate la plante

12. Un poliribozom:
A. este implicat în transcripția la procariote
B. decodifică materialul genetic al intronilor şi exonilor
C. produce mai multe exemplare din aceeași polipeptidă
D. este implicat în reglajul posttranscripţional

13. O persoană poate avea părul roșcat, ochii verzi și 15% melanină în piele, dacă are genotipul:
A. MbwMbdR+R-EgrEgr p1p1p2p2
B. MbdMbdR+R+EgrEblP1p1P2p2
C. MbkMbwR+R- EgrEbl P1p1p2p2
D. MbwMbdR+R+ EgrEgr p1p1P2p2

Pagina 2 din 11
14. Următoarea afirmație este corectă:
A. cancerul mamar poate afecta ambele sexe
B. neurofibromatoza tip 2 afectează nervul optic
C. melanomul malign are evoluție foarte lentă
D. femeile nu mai pot dezvolta cancer ovarian la 70 de ani

15. Devine oncogenă printr-o mutație punctiformă, gena:


A. c-abl
B. c-ras
C. bcr
D. env

16. O translocație între cromozomul 8 și 14 determină transformări maligne ale:


A. tuturor leucocitelor
B. limfocitelor B
C. limfocitelor T
D. trombocitelor

17. Anticorpii:
A. sunt produși de plasmocite activate prin citokine
B. se grupează în două clase cu respingere diferită a grefelor
C. sunt formați de celule care au un bogat conținut lizozomal
D. au zone variabile la nivelul regiunilor active ale braţelor

18. Diverse tehnici de lucru necesită:


A. didezoxiribonucleotide în electroforeză
B. endonucleaze și restricte în transfer genic
C. ARN-polimeraza în metoda Sanger
D. vectori și amorse în polimerizarea în lanț

19. În fertilizarea in vitro:


A. rata apariției malformațiilor este mai mare decât in vivo
B. se implantează zigotul în uter sau treimea distală a trompelor
C. rata de succes este mai mare la femeile de peste 40 de ani
D. procentul sarcinilor multiple, majoritatea gemelare, ajunge la 30%

20. Între speciile concurente se instalează relații:


A. probiotice bilaterale
B. probiotice unilaterale
C. antibiotice bilaterale
D. antibiotice unilaterale

21. Embriotransferul:
A. are loc la 24 h după fecundația ovului în trompa uterină
B. se realizează cu maxim 4 embrioni la femeile peste 35 de ani
C. determină o rată de apariție a tripleților de circa 1 %
D. embrionul timpuriu este implantat în 1/3 superioară a trompei lui Fallope

22. Receptorii pentru antigene cu structuri dimerice:


A. se leagă de grupările "carrier" ale antigenelor nonself
B. sunt codificați de genele TRA și TRD dintr-un cromozom al grupei C
C. de tip BRC recunosc fragmentele epitopice ale HLA-I, în testele RAL
D. se află pe suprafața unor celule, stimulate de antigenele HLA

Pagina 3 din 11
23. Mastocitele:
A. pot elibera histamină în prezența unor alergeni ca de exemplu, nichel
B. conțin o globulină denumită "apărătorul mucoaselor", care leagă complementul
C. produc un răspuns imun mediat de Ig E, din structura nucleolemei
D. devin hiperactive în boli ca scleroderma, lupus erythematosus

24. Alegeți afirmația corectă referitoare la diverse boli și cauzele acestora:


A. cloracnee – intoxicația cu metale grele
B. sindromul "blue-baby "– deșeurile POP
C. febra dengue - țânțarul Anopheles
D. boala beri-beri – avitaminoza B

25. Poliomielita și hepatita B:


A. sunt cauzate de contaminarea mediului cu CFC de tipul atrazinului
B. pot fi tratate cu interferon gamma produs de fibroblaste
C. sunt cauzate de virusuri care au material genetic diferit
D. sunt boli infecțioase ce se pot transmite prin ţânţari

26. Persoanele cu sindrom Klinefelter:


A. prezintă atrofie gonadală, care poate fi identificată prin amniocenteză
B. manifestă fenomenul de compensație de doză, ca și cele cu sindrom Jacobs
C. pot avea și mozaicism cromozomal, prin nondisjuncție mitotică
D. au cromozomi supranumerari în grupa C, ca și cele cu sindrom Patau

27. Despre embrionii umani obținuți "in vitro" este adevărat, cu o excepție:
A. conțin celule stem care pot fi folosite pentru tratamentul bolii Parkinson
B. sunt utilizați ca surse de celule nediferențiate, cu ritm intens de diviziune
C. în stadiul de gastrulă, pot fi surse pentru diverse clone tisulare
D. în stadiul de 32 de celule, blastomerele manifestă totipotență

28. Într-o pădure de conifere cu suprafața de 3000 ha, există 15.000 de pini, 33.000 de molizi și
64.000 de brazi. Care este abundența molidului în această pădure și la ce valori ale frecvenței lor
speciile sunt considerate accesorii :
A. 29, 46 %; sub 25%
B. 41, 77 %; între 50% și 25%
C. 29, 46 %; între 25% și 50%
D. 41, 77 %; sub 25%

29. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale a dus la:


A. extincția speciilor genului Streptopelia, din arhipelagul Galapagos
B. afectarea culturilor de viță de vie, de către ciuperca Phyloxera vitifolii
C. dispariția plantei Pueraria lobata, din flora Madagascarului
D. epidemia de malarie din Brazilia, transmisă de Anopheles gambiae

30. Ecosistemele unor țări europene au fost afectate de apariția unor specii noi originare din:
A. insula Guam - șarpele brun de copac
B. Africa – mâna maicii Domnului
C. Australia – castorii
D. America – ciuma apelor

Pagina 4 din 11
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) se propun mai multe variante de răspuns, numerotate cu 1, 2, 3, 4.
Răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Prezența bazei azotate din fig. 1 în structura acizilor nucleici:


1. are același efect ca și acetilarea histonelor
2. se datorează acțiunii agenților alchilanți
3. determină formarea dimerilor intercatenari
4. determină compactarea fibrei de cromatină fig. 1

32. Despre bandarea cromozomală este adevărat că:


1. se pot evidenția cel mult 800 de benzi în cromozomii umani
2. benzile Q și cele în care predomină nucleotidele cu A-T se suprapun
3. se pot folosi de obicei cromozomi metafazici din monocite
4. în cazul sindromului ″Cri du chat″ lipsesc benzi din cromozomul 5p

33. Cromozomii indicați prin săgeți în cariotipul din fig. 2:


1. au suferit o deleție terminală și una intercalară
2. au generat prin translocaţie limfomul Burkitt
3. au generat prin mutație sarcomul Ewing
4. au fost implicați într-o translocație nereciprocă
fig. 2
34. Într-un cariotip normal cromozomii:
1. din perechea a 4-a sunt submetacentrici
2. din perechea a 11-a sunt mai mari decât X
3. din perechea a 11-a sunt metacentrici
4. din perechea a 4-a au două regiuni pe brațul q

35. Se poate afirma că:


1. sindromul Rett este o boală dominantă care afectează dezvoltarea SNC
2. talasemia este o hemoglobinopatie monogenică recesivă, frecventă în Asia
3. indivizii cu sindrom Klinefelter pot avea și modificări numerice - 48, XXXY
4. fibroza chistică este o maladie recesivă, cu simptomatologie pulmonară

36. Protooncogenele pot fi activate prin:


1. mutații induse de dioxină, raze UV, raze gamma
2. inserția lor în structura unei "gene săritoare" aparținând promotorului
3. translocarea lângă un promotor care le intensifică transcripția
4. mutații produse de papovirusuri, ca de exemplu, VSR

37. Afectează sistemul nervos:


1. intoxicațiile cu mercur și plumb
2. pesticidele organofosforice și POP
3. acidul valproic și antagoniști ai acidului folic
4. excesul de fluor din apă, în cazul fătului

Pagina 5 din 11
38. Gena pentru factorul IX al coagulării:
1. X-linkată, determină prin mutație hemofilia B
2. poate fi identificată în țesutul corionic al fătului
3. poate fi inserată în ADN-ul hepatocitelor prin vectorul AAV
4. prin mutație punctiformă, poate genera hemofilia A

39. Este maladie autozomală datorată mutației unei gene:


1. localizate în brațul lung al cromozomului 9 - distonia
2. punctiforme, cu penetranță incompletă – boala Marfan
3. care afectează dezvoltarea scheletului – hipofosfatazemia
4. dominante din cromozomul 15 – sindromul oro-digito-facial

40. Deleția:
1. unui fragment din cromozomul 15q, determină sindromul Prader Willi
2. 3p; 9p; 17p este asociată cu apariția cancerului pulmonar
3. poate fi o mutație genică sau o mutație cromozomală
4. poate fi terminală sau intercalară, ca și fuziunea cromozomală

41. În toate moleculele de ADN bicatenar:


1. A+C=T+G
2. A+T/G+C=1
3. A+G=T+C
4. A+T=G+C

42. Formarea legăturii peptidice în translație este catalizată de:


1. enzima peptidil-transferaza
2. subunitatea mică ribozomală
3. molecula de ARN 28S
4. factorii de iniţiere

43. În reglajul genetic la eucariote:


1. acetilarea histonelor determină interacţiunea cu ADN-ul
2. oxizii de azot împiedică exprimarea unor gene pe termen lung
3. absența non-histonelor determină heterocromatinizarea
4. acetilarea non-histonelor inițiază transcripția

44. Cromozomul 7 conține gene implicate în exprimarea:


1. unor tipuri de interferon
2. receptorilor pentru antigene
3. antigenelor de histocompatibilitate
4. comportamentului de hipersocializare

45. La o celulă canceroasă se pot observa:


1. colapsul cromatinei pe fața internă a membranei nucleare
2. schimbări la nivelul suprafeței interne a plasmalemei
3. fragmentarea nucleului și formarea corpilor apoptotici
4. regiuni amplificate, regiuni colorate omogen, cromozomi d-min

46. Antigenele sunt recunoscute:


1. datorită unor receptori dimerici
2. de către limfocitele T și B
3. după prelucrarea de către macrofage
4. de complement, după legarea de un anticorp

Pagina 6 din 11
47. Pot fi supuse analizei genetice următoarele probe biologice:
1. țesutul corionic obținut prin biopsie
2. mediul de cultură al celulelor fetale
3. lichidul amniotic
4. cromozomii extrași prin puncție ombilicală

48. În terapia hemofiliei B:


1. se folosește lapte de la ovine care produc proteina deficitară
2. se obțin celule umane ce pot sintetiza factorul XI al coagulării
3. gena este inserată într-un vector viral AAV introdus în mușchi și ficat
4. se folosesc plasmide recombinate cu gena pentru hemoglobina normală

49. Ecosistemele urbane sunt caracterizate de:


1. reducerea diversităţii factorilor biotici
2. prezenţa descompunătorilor care reciclează materia
3. import masiv de energie din alte surse
4. producători chemosintetici ca bază a lanțutilor trofice

50. Printre consecințele impactului antropic asupra ecosistemelor se numără:


1. introducerea de specii noi în Galapagos a crescut biodiversitatea zonei
2. defrișarea crește umiditatea atmosferică favorizând inundațiile
3. pășunatul excesiv favorizează eroziunea solului crescându-i capilaritatea
4. pescuitul necorespunzător determină regresia taliei peștilor capturați

51. Antigenele de histocompatibilitate:


1. conferă individualitate biochimică fiecărui organism
2. se comportă ca antigene majore în organismul receptor de grefă
3. au fost identifcate pentru prima dată în membrana leucocitelor
4. sunt codificate de mai multe gene situate pe cromozomul 6

52. Terapia genică presupune:


1. introducerea genelor sănătoase în locul celor anormale
2. utilizarea unor vectori naturali de tipul virusurilor
3. inserarea vectorilor în genomul celulei gazdă
4. utilizarea exclusivă a celulelor somatice

53. Autoimunitatea:
1. reprezintă un răspuns la antigenele care pătrund în organism
2. este determinată de existența unor mutații somatice
3. este un tip de imunitate pasivă dobândită în cursul vieții
4. presupune formarea unui antigen anormal, ca urmare a unei mutații

54. Fluxul de energie prin ecosistem se caracterizează prin:


1. trecerea energiei de la producători la consumatori
2. scăderea eficienței asimilării hranei de la producători, către consumatorii zoofagi
3. creşterea energiei eliminate, prin respirație, de la producători spre consumatori
4. stocarea energiei luminoase în producția primară brută a consumatorilor fitofagi

55. Clonarea terapeutică:


1. umărește obținerea unui individ identic cu cel al organismului donator
2. este o metodă utilizată frecvent în cazul cuplurilor infertile
3. este folosită pentru crearea unei baze de celule şi țesuturi pentru transplant
4. este o metodă care se practică în al doilea trimestru al sarcinii

Pagina 7 din 11
56. Sistemul complement are următoarele caracteristici:
1. este format din proteine care circulă în sânge sub formă inactivă
2. C1 se leagă de complexul anticorp-antigen
3. realizează legătura dintre mecanismele de apărare specifice și nespecifice
4. completează acțiunea de distrugere exercitată de anticorpi

57. Substanțele care determină diminuarea stratului de ozon sunt:


1. clorofluorocarbura
2. detergenții
3. metil-bromura
4. antibioticele

58. Interferonul de tip gamma:


1. este secretat de unele limfocite
2. are acțiune antitumorală
3. crește capacitatea fagocitară a macrofagelor
4. este produs exclusiv de fibroblaste

59. Capacitatea limfocitelor B de a sintetiza un număr mare de tipuri de imunoglobuline se datorează:


1. modificării ADN-ului prin recombinare genetică somatică
2. subunităților structurale din alcătuirea catenelor polipeptidice
3. existenței câtorva sute de mii de segmente de gene pentru regiunea V
4. mutațiilor somatice punctiforme care afectează domeniile constante ale genelor

60. Fluturele negru este agentul transmițător pentru:


1. filarioza limfatică
2. leichmaniază
3. schistosomiază
4. onchocercoză

III. PROBLEME:

61. Dacă fragmentul ATTTACAAGATC din catena 3’- 5’ a ADN-ului de la Tetrahymena thermophila
este transcris într-o proteină, putem afirma cu certitudine că:
A. proteina conține triptofan, glutamină, fenilalanină
B. ARNt cu anticodonul UAC transportă fenilalanină
C. proteina este formată din două molecule de aminoacizi
D. în structura proteinei există doi aminoacizi identici

62. Primul genom celular a fost descris în anul 1995. Referitor la acesta:
a) ce caracteristici prezintă procesul de transcripție;
b) aflați durata aproximativă de sinteză a ARNm care copiază întregul genom.

a) b)
A se poate încheia la întâlnirea codonului 1289 min
UGA/ AGA
B factorul sigma leagă ADN-polimeraza de 9423 sec
catena 3’- 5’ a ADN-ului
C se desfășoară în citoplasmă 1570 min
D la nivelul buclei de transcripție apar 18846 sec
perechi U=A

Pagina 8 din 11
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE
TÎRGU MUREȘ
5-9 aprilie 2015

PROBA TEORETICĂ
CLASA a XII-a

COMPLEMENT SIMPLU
La întrebările 1-30 alegeți un singur răspuns corect.

1. La ADN-ul de tip B, scobitura mare:


A. prezintă un diametru de 23 A
B. conține 12 perechi de baze azotate
C. este locul de acțiune a factorilor mutageni
D. nu are contact cu proteinele materialului genetic

2. Ambiguitatea codului genetic reprezintă:


A. existența unor excepții de la universalitate
B. un codon poate codifica mai mulți aminoacizi
C. existența a doar doi codoni START și a trei codoni STOP
D. un aminoacid este codificat de mai mulți codoni

3. Un ribozom:
A. conține 2/3 proteine și 1/3 ARNr
B. are cca 80 de proteine și 80% din ARN-ul celular
C. își poziționează situsul A spre capătul 5' al moleculei de ARNm
D. prezintă ARN 28S ce intră în structura peptidil-transferazei

4. Viroizii:
A. sunt implicați în procese de parasexualitate
B. au un genom segmentat
C. pot avea porțiuni bicatenare
D. sunt structuri izocapsidice

5. Doisprezece nucleosomi:
A. conțin 24 de molecule de tip H1
B. formează 2 tururi de spiră ale fibrei de 30 nm
C. conțin 12 spire de ADN în jurul lor
D. se pot compacta cu ajutorul a 2 kinetocori

6. La eucariote, în reglajul genetic al transcripției :


A. fragmentul TATA este recunoscut de ARNsn
B. promotorul leagă ARN-polimeraza apoi factorii de transcripție
C. se fosforilează ARN-polimeraza II permițând transcripția
D. proteine activatoare cuplează intensificatorul la codonul START
7. Tehnica PCR:
A. se deosebește de replicarea in vivo prin numărul de enzime necesare
B. necesită un amplificator ce menține constantă temperatura
C. se bazează pe instabilitatea termică a polimerazei Taq
D. identifică restricte pentru obținerea organismelor transgenice

8. Procentul de crossing-overe într-o pereche de cromozomi omologi:


A. este invers proporțional cu distanța dintre genele respective
B. confirmă legile mendeliene de transmitere a caracterelor
C. este mai mare la cromozomii femeilor decât la cromozomii bărbaților
D. exprimă distanța dintre gene în unități numite kilomorgani

9. Interferonii:
A. cele mai multe tipuri sunt codificate de cromozomul 12
B. pot fi sintetizați de virusuri și bacterii
C. din tipul 2 distrug celule canceroase sau parazitate
D. sunt un tip de interleukine cu durată de viață nelimitată

10. Translocațiile:
A. se realizează numai între telomerele a doi cromozomi
B. se pot solda cu schimb nereciproc al unor gene
C. pot duce la apariția unor gene himere antioncogene
D. sunt cauza meningiomului și a neuroblastomului

11. În reglajul posttranslațional, proteinele ce urmează a fi degradate, sunt atacate mai întâi de:
A. histamină
B. citokine
C. proteosomi
D. ubicvitină

12. O moleculă de ARNm nociv poate fi recunoscută de către:


A. ARN-i
B. ARNXIST
C. ARNsn
D. ARNsno

13. Precipitațiile acide:


A. sunt determinate de acumulări de monoxid de carbon
B. împiedică absorbția metalelor toxice de către plante
C. înlocuiesc elementele nutritive din sol cu protoni
D. determină deschiderea stomatelor prin care intră ozon

14. În electroforeza ADN:


A. se separă numai moleculele cu aceleași dimensiuni
B. probele migrează spre polul pozitiv
C. primerii se ataşează la secvenţa originală
D. viteza migrării depinde de sarcina electrică a fragmentelor de ADN

15. La o persoană albinotică:


A. cantitatea de melanină din tegument este de 11%
B. straturile epidermei nu au melanocite
C. gena mutantă se transmite pe linie maternă
D. tirozina se transformă în acid homogentisic și hormoni tiroidieni
16. Cel mai mare grad de deșertificare a ariilor agricole terestre se întâlnește în:
A. America de Sud
B. Africa
C. Australia
D. Asia

17. Alegeți varianta corectă referitoare la cercetările realizate de Alfred Hersley și Martha Chase:
A. proteinele virale au fost marcate cu izotopul 32P
B. au fost utilizate două tulpini de pneumococi
C. bacteriofagii T4 au fost marcați radioactiv
D. noua generație de bacteriofagi conținea 32P

18. Modelarea homeoloagă:


A. are la bază similaritatea dintre o proteină cunoscută și una necunoscută
B. este o metodă care redă structura ADN-ului pe baza proteinei codificate
C. are la bază utilizarea unui număr mare de enzime cu funcții diferite
D. permite separarea moleculelor în funcție de masa lor moleculară

19. Operonul trp de la bacteria Escherichia coli suferă următoarele influențe:


A. este activat de acumularea în mediu a substanței ce urmează a fi metabolizată
B. este inactivat prin cuplarea represorului activ cu operatorul
C. are activitate redusă în absența triptaminei din mediul de cultură
D. activitatea lui este blocată dacă izoleucina sintetizată este în exces

20. Primul reprezentant al speciei Homo sapiens sapiens în Europa a fost:


A. Omul de Cro-Magnon
B. Homo sapiens arhaicus
C. Homo habilis
D. Homo sapiens

21. Bolile monogenice:


A. majoritatea se manifestă la vârste înaintate
B. se transmit conform legilor mendeliene
C. includ luxația congenitală de șold
D. sunt condiționate de vârsta părinților

22. ADN-ul linear este caracteristic pentru:


A. Haemophilus
B. Pseudomonas
C. Anabaena
D. E.coli tulpina K12

23. Elementele genetice mobile:


A. intensifică exprimarea antioncogenelor normale
B. pot activa gena BRCA1, în cancerul hepatic
C. se află și în genomul virusului hepatitei B
D. există și sub formă de retrotranspozoni

24. Modelul dispersiv ale replicării ADN se caracterizează prin:


A. catena parentală rămâne întotdeauna intactă
B. una dintre catene se formează de novo
C. catenele formate conțin ADN vechi și ADN nou
D. ADN-ul se formează prin crossing-overe succesive
25. Maladia Huntington:
A. este o boală autozomală recesivă manifestată la ambele sexe
B. bolnavii prezintă, printre alte manifestări, depresie severă
C. se transmite numai la fete dacă mama este bolnavă
D. pentru a se manifesta, ambii părinți trebuie să fie purtători ai genei

26. Ecosistemele terestre pot fi:


A. naturale - nu sunt capabile de autoreglare
B. antropogene - au fost create de om
C. seminaturale - nu necesită management
D. biotice - nu sunt influențate de om

27. Hipogonadismul este simptom caracteristic pentru :


A. sindromul Rett
B. sindromul Jacobs
C. boala Hunter
D. sindromul Klinefelter

28. Antioncogenele:
A. pot facilita diferențierea celulară
B. devin active prin mutații acumulate
C. sunt alele mutante dominante ale unor gene celulare
D. au rol în repararea leziunilor moleculei de ADN

29. Proteinele non-histonice:


A. sunt în cantitate mai mare decât histonele
B. asigură stabilitatea nucleosomilor în fibra de 30 nm
C. au rol în exprimarea genelor
D. prin fosforilare scad rata de transcriere

30. Factorii edafici:


A. sunt poluanți fizici
B. influenţează producția primară
C. compun biocenozele
D. se determină cu anemometrul

COMPLEMENT GRUPAT
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Istoria biologiei a cunoscut numeroase momente importante, precum:


1. George Church a determinat caracterul triplet al codului genetic
2. Gheorghe Benga a descoperit aquaporina
3. Fleming și Arnold au stabilit formula cromozomială umană 2n=46
4. Kary Mullis a inventat tehnica PCR

32. Legarea:
1. N3 al bazei azotate de C1 al pentozei determină formarea unui nucleozid
2. radicalului fosfat la C3 și C5 determină formarea unei nucleotide
3. N9 al bazei azotate de C1 al pentozei determină eliminarea unei molecule de apă
4. unui hidroxil la C2 al ribozei determină formarea dezoxiribozei
33. ARN polimeraza III intervine în:
1. formarea fragmentelor Okazaki
2. sinteza moleculelor de ARNsn
3. formarea primer-ului ARN în replicare
4. transcripție la eucariote

34. Bacteriofagii din grupul T:


1. determină gazda să le sintetizeze propriul ARNr
2. conțin 5-hidroxi-metil-citozină
3. au ADN bicatenar protejat de o capsidă de 65 µm
4. pot ataca celulele de Escherichia coli

35. Alegeți afirmațiile corecte:


1. cromozomii procariotelor se pot asocia cu proteine bazice
2. ADN poate avea formă lineară la bacterii
3. în mitocondrii anumiți codoni au altă semnificație decât în nucleu
4. informația genetică este întotdeauna copiată de la o moleculă de ADN

36. Activarea catenelor polipeptidice se poate realiza prin:


1. adăugarea unor grupări fosfat
2. procese de glicozilare
3. digestia parțială a moleculei
4. formarea de legături intra- și intercatenare

37. Cele 24 de tipuri de cromozomi umani diferă prin:


1. succesiunea de nucleotide conținute
2. gradul de condensare a cromatinei
3. luminozitatea și nuanța benzilor
4. numărul de brațe q conținute

38. Raportul de segregare mendelian se păstrează la transmiterea următoarelor caractere:


1. forma ochilor
2. grupele de sânge
3. gropița mentonieră
4. culoarea părului

39. Genomul mitocondrial:


1. conține gene pentru ARNr și pentru ARNt
2. este reprezentat de o moleculă de ADN/celulă
3. are codoni pentru metionină ce codifică izoleucină în nucleu
4. prezintă 93% material genetic repetitiv

40. Inteligența umană:


1. are o heritabilitate de aproximativ 30%
2. este influențată de gene ce codifică proteine de membrană
3. este un caracter continuu și meristic
4. este determinată de gene situate pe cromozomul X

41. Limfocitele T:
1. recunosc antigene prezentate de macrofage
2. pot produce anumite tipuri de interferon
3. au pe suprafața lor receptori pentru antigeni
4. prin interleukină activează complexul C1 al complementului
42. În celulele unui pui de găină infectat cu virusul sarcomului Rous :
1. genele pentru proteinele capsidei devin oncogene
2. gena src poate fi preluată de genomul viral
3. genele pentru reverstranscriptază sunt inhibate
4. oncogena virală preluată se exprimă într-o nouă celulă gazdă

43. În replicarea materialului genetic:


1. se produc pierderi de nucleotide la capetele cromozomilor
2. în înlăturarea erorilor intervin enzime precum ADN-topoizomeraze
3. instabilitatea microsateliților afectează repararea postreplicativă
4. afectarea reparării postreplicative poate fi o consecință a imunodeficienței

44. Tehnica bandării:


1. permite realizarea hărţilor genetice
2. evidențiază benzile C, de reversie față de benzile T
3. foloseşte cromozomii metafazici din hematii
4. cu florocrom colorează secvenţe în care predomină A-T

45. Dacă o femeie însărcinată are peste 40 de ani:


1. creşte riscul de a avea un copil cu trisomie autozomală
2. este interzisă biopsia țesutului corionic
3. este oportun diagnosticul prenatal
4. ultrasunetele au efecte teratogene demonstrate asupra fătului

46. Diminuarea stratului de ozon este produsă de substanțe precum:


1. cloroformul
2. metil-bromura
3. clorofluorocarbura
4. vaporii de apă

47. Supraexploatarea ecosistemelor afectează:


1. interacţiunile interspecifice
2. efectivele populaţiilor
3. biodiversitatea
4. variabilitatea genetică

48. Interferonii:
1. aparțin unei clase de glicoproteine de dimensiuni mici
2. modifică reacțiile imunologice ale organismului
3. acționează direct asupra celulei infectate
4. sunt sintetizați de gene de pe cromozomii 9 și 12

49. Receptorii pentru antigeni ai limfocitelor T:


1. sunt polipeptide cu structuri dimerice
2. genele lor sunt localizate pe cromozomii 1, 7 și 14
3. recunosc fragmentele epitopice numai dacă sunt legate de MHC
4. posedă patru perechi de polipeptide alfa, beta, gama și delta

50.Genele pentru receptorii TRC se află pe cromozomii :


1. 7 - gena pentru catena alfa
2. 1 - gena pentru catena delta
3. 14 - gena pentru catena delta
4. 14 - gena pentru catena alfa
51. Mastocitele:
1. sunt în mare parte prezente în epidermă
2. se găsesc în țesutul conjunctiv al căilor respiratorii
3. au pe suprafața lor imunoglobuline din clasa M
4. conțin în citoplasmă granule bogate în histamină

52. În reglarea transcripției la eucariote:


1. există mai multe secvențe de ADN reglatoare
2. are loc eucromatinizarea sau heterocromatinizarea
3. se poate atașa gruparea metil la citozină
4. se degradează moleculele de ARNm

53. În transferul genelor se utilizează:


1. endonucleaze
2. ADN-giraza
3. ADN-ligază
4. aminoacil-transferaza

54. Terapia genică cu celule stem este posibilă deoarece:


1. au capacitatea de a prolifera intens prin diviziuni mitotice
2. se pot diferenția în celule înalt specializate ale diferitelor organe
3. majoritatea genelor lor nu sunt încă exprimate
4. sunt introduse ușor în organism folosind ca vectori lipozomii

55. Referitor la distribuția apei pe glob:


1. 97,5% este reprezentată de apa mărilor și oceanelor
2. cea mai parte din apa dulce este accesibilă organismelor
3. un procent de 2,5% este reprezentat de apă dulce
4. nu influențează răspândirea florei și faunei

56. Acțiunile directe ale antropizării mediilor naturale sunt:


1. eroziunea solului și deșertificarea
2. distrugerea habitatelor naturale
3. schimbarea microclimatului
4. determinarea migrației unor populații

57. Stadiile stabilizării populațiilor din statele europene dezvoltate, se caracterizează prin:
1. în stadiul 1 există valori ridicate ale natalității și mortalității
2. în stadiul 2 rata mortalității este în scădere
3. în stadiul 3 natalitatea scade și se apropie de rata mortalității
4. în stadiul 4 mortalitatea și natalitatea sunt crescute și au valori egale

58. Proteinele serice ale sistemului complement:


1. completează acțiunea exercitată de anticorpi
2. circulă în sânge sub formă inactivă
3. prima proteină este activată de un anticorp legat de antigen
4. contribuie la optimizarea bacteriilor în vederea fagocitării lor

59. Neustonul:
1. este o componentă a biotopului pelagic
2. este reprezentat de fitoplancton și zooplancton
3. formează pelicula aflată la zona de contact apă – aer
4. conține specii ca scobarul, obletele, boișteanul
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
MEHEDINŢI

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE


Drobeta Turnu Severin, 7-11 aprilie 2014

PROBA TEORETICĂ
CLASA a XII –a
SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPLĂ
1. În experimentul Meselson-Stahl, banda intermediară de ADN obținută prin centrifugare:
A. are în structura sa două tipuri de izotopi ai azotului
B. reprezintă molecule numai cu catenă ușoară
C. provine de la bacterii cultivate iniţial pe mediu cu izotop 14N
D. demonstrează replicarea dispersivă a ADN-ului

2. Un fragment de ADN cu trei răsuciri poate fi de tip:


A. A – dacă are 30 de perechi de nucleotide
B. B – dacă are 33 de perechi de nucleotide
C. R – dacă are 30 de perechi de nucleotide
D. Z – dacă are 36 de perechi de nucleotide

3. Rolurile următoarelor molecule implicate în diverse procese celulare sunt:


A. factorul sigma - recunoaşte subunitatea 60S a ribozomului
B. proteina SSB -stabilizează ARN-polimeraza
C. proteinele chaperone – determină structura tridimensională proteică
D. guanozintrifosfatul – activează aminoacizii

4. Pentru sinteza unei molecule de ADN este necesară:


A. atașarea de nucleotide la capătul 3' al catenei fiice
B. unirea capetelor 5' ale două fragmente Okazaki
C. ataşarea de nucleotide la capătul 5' al fragmentului Okazaki
D. formarea de legături covalente între catenele 3'-5' și 5'-3'

5. Pentru transcrierea la bacterii:


A. ADN-giraza desface superrăsucirea pozitivă
B. ARN-polimeraza se fixează la promotor prin factori de transcriere
C. ribonucleaza desface buclele cromozomului bacterian
D. dezoxiribonucleaza elimină superrăsucirea negativă

6. În reglajul prin inducţie, spre deosebire de cel prin represie:


A. gena reglatoare are propriul promotor
B. produsul metabolic final activează represorul
C. represorul este o proteină alosterică
D. operonul este de regulă inactiv nativ
1
7. Didezoxiribonucleotidele:
A. realizează legături fosfodiesterice doar prin C5’ al pentozei
B. la C2’ al pentozei au grupare -OH
C. reprezintă ultimele nucleotide dintr-o amorsă
D. sunt folosite ca vectori de transfer a genelor

8. În reglajul genetic la eucariote pot interveni:


A. proteosomi – în reglajul transcrierii
B. intensificatori – în reglajul transportului ARNm
C. ARNsn – în reglajul traducerii
D. ubicvitina – în reglajul posttraducere

9. Organizatorul nucleolar:
A. este asociat cu un kinetocor
B. are gene pentru ARNr și proteine
C. este caracteristic cromozomilor din grupa B
D. se află în regiunea constricției primare

10. Promotorul, la eucariote:


A. este activat prin atașarea grupării acetil la citozină
B. se leagă de secvența TATA prin intermediul factorului TFIIA
C. interacționeză direct cu proteina activatoare enhancer
D. include în structura lui fragmentul TATA

11. O femeie cu părul roșcat , ușor ondulat și ochii verzi poate avea în structura genetică genele:
A. MBw ,R+; P1; Ebl
B. MBd ,R+; P3; Egr
C. R+, R-; P3; Ebr
D. MBk ,R+; P2; Egr

12. Talia redusă, părul și ochii negri, nasul drept sunt caracteristici ale indivizilor din subrasa:
A. dinarică
B. esteuropoidă
C. alpină
D. mediteranoidă

13. În sinteza catenei lagging a ADN-ului, intervin enzimele: ADN-ligaza (1), ARN-primaza (2), ADN-helicaza
(3), ADN-polimeraza III (4), ADN-polimeraza I (5). Ordinea în care acționează acestea este:
A. 2 – 1 – 5 – 4 - 3
B. 2 – 3 – 4 – 1 - 5
C. 3 - 5 – 2 – 4 - 1
D. 3 – 2 – 4 – 5 - 1

14. O catenă de ADN cu secvența TTTCGTATGTAG, care devine TTTTGTATGCAG, a suferit o singură mutație
de tip:
A. adiție
B. deleție
C. inversie
D. substituție

2
15. Adenovirusurile, spre deosebire de retrovirusuri:
A. au material genetic linear, monocatenar
B. folosesc aminoacizii gazdei, pentru sinteza capsidei
C. pot intra în nucleul gazdei și în timpul interfazei
D. au genom segmentat, ca de exemplu fagul MS2

16. Mortalitatea infantilă:


A. este cu 1/4 mai mare la sexul masculin, comparativ cu cel feminin
B. la nivel mondial rata mortalității copiilor sub 1 an este de 54 ‰
C. la copii cu sindrom Patau este mai mică decât la cei cu choreea Huntington
D. în România este mai mare în mediul urban faţă de cel rural

17. Prezintă catene de tip beta:


A. interleukina C1
B. imunoglobulina G
C. histamina
D. hemoglobina umană

18. Dimerii de citozină:


A. apar sub acțiunea agenților alchilanți
B. conțin patru grupări ceto și șase atomi de azot
C. se află numai în secvenţele promotorilor
D. determină contorsionarea ADN-ului

19. Elementele genetice mobile:


A. intensifică expresia antioncogenelor normale
B. pot activa gena BRCA1, în cancerul testicular
C. se află și în genomul fagului Haemophilus influenzae
D. există și sub formă de retrotranspozoni

20. Structura unui solenoid:


A. conține 6 proteine H2 și 6 proteine linker
B. are diametru dublu, comparativ cu nucleosomul
C. este al treilea nivel de condensare a cromatinei
D. conține în total 24 de histone de tip H3 și H4

21. Despre genomul fagului φX174 este adevărat că:


A. este format dintr-o moleculă de ADN bicatenar, linear
B. a fost primul genom celular, descris în 1977 de F. Sanger
C. ADN-ul fagului are masa moleculară de 4x106 daltoni
D. este constituit din gene care codifică peste 800 de aminoacizi

22. Receptorii pentru antigene de pe suprafața limfocitelor T:


A. conţin 660 de aminoacizi în lanţurile uşoare
B. au structuri dimerice - alfa, delta, respectiv gama și beta
C. recunosc fragmentele carrier ale antigenului, dacă sunt legați de MHC
D. sunt codificați de gene aflate în cromozomi din grupele A, C, D

3
23. Pot bloca ireversibil transcrierea genelor:
A. insulina și hormonii glucocorticoizi
B. radicalii de oxigen și oxizii de azot
C. grupările fosfat atașate la nonhistone
D. radicalii acetil atașaţi la histone

24. La om, cele mai puține gene se găsesc pe cromozomul:


A. 1
B. 13
C. 19
D. X

25. Maladia Huntington, ca și maladia Duchenne:


A. este letală în stare homozigotă
B. se caracterizează prin anevrism aortic
C. este o boală monogenică
D. se manifestă de la vârsta de un an

26. Despre gena IGF2R este adevărat că:


A. este localizată în cromozomul din perechea 11
B. alela 5 a fost identificată la persoanele cu IQ peste 160
C. prin mutație, diminuează valoarea IQ cu circa 3 %
D. determină sinteza receptorului pentru insulină

27. O persoană devine predispusă la cancer dacă:


A. are în genom o protooncogenă
B. moștenește de la mamă o antioncogenă
C. protooncogena este translocată lângă un promotor activ
D. dobândește o genă supresoare virală cu introni

28. VSR:
A. provoacă rubeola
B. preia gena src din genomul gazdei
C. are genom de tip ADN
D. este un bacteriofag

29. În perioada intrauterină, sindromul Turner se poate depista prin:


A. prezenţa unei cromatine sexuale
B. realizarea hărții genetice a cromozomului X
C. realizarea arborelui genealogic al mamei
D. analiza cariotipului celulelor din lichidul amniotic

30. Sunt specii pe cale de dispariție:


A. Lonicera japonica – mâna maicii Domnului
B. Dreissena polymorpha - din nordul Statelor Unite
C. Protea cyanoroides - din insula Madagascar
D. Gadus morrhus – otarie din insula Fernandez

4
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. În structura primară a moleculei de ADN, atomi de oxigen stabilesc legături:


1. covalente cu C2’ al pentozei
2. de hidrogen cu gruparea -NH2 a citozinei
3. de hidrogen cu gruparea -CH3 a timinei
4. covalente cu C3’ al pentozei

32. Tipul A de ADN:


1. prezintă diametru molecular de 23 angstromi
2. are baze azotate înclinate cu 200 față de orizontală
3. prezintă moleculă cu răsucire dextrogiră
4. apare în mediu cu concentrație salină mare

33. În ribozom, codonul UAG din ARNm:


1. are semnificație START
2. corespunde ARNt cu anticodonul AUC
3. este ocupat de un factor de inițiere
4. determină legarea unui factor de eliberare

34. Un virus poate avea:


1. ADN și ARN, dacă este segmentar
2. variabilitate datorată crossing-overului
3. o singură genă, dacă este foarte mic
4. material genetic în capside diferite

35. Materialul genetic din nucleu și din nucleoid:


1. prezintă regiuni de ADN circular
2. poate fi complexat cu proteine
3. prezintă mai multe grupe de linkage
4. conţine şi molecule de ARN

36. La un organism s-au stabilit prin genomica:


1. structurală - secvențierea nucleotidelor din ADN
2. funcțională - expresia genelor în anumite condiții de mediu
3. comparativă - relații evolutive avute cu alte specii
4. metaboliților - setul complet de metaboliți codificați de genom

37. Determinarea succesiunii nucleotidelor se poate realiza prin metoda:


1. Sanger
2. Meselson-Stahl
3. sondelor genetice
4. Denver

5
38. La eucariote, transcrierea genelor poate fi:
1. inhibată sau activată prin intervenția ARNsn
2. activată prin fosforilarea histonelor
3. inhibată prin defosforilarea nonhistonelor
4. activată prin metilarea pirimidinelor

39. Benzile a doi cromozomi omologi sunt identice, indiferent de:


1. perechea din care fac parte
2. folosirea florocromului sau a soluţiei Giemsa
3. celula în care se observă aceștia
4. restructurările suferite de unul dintre ei

40. Alegeți asociația corectă:


1. gene homeotice – asigură localizarea corectă a celulelor în embrion
2. gene de întreținere – se exprimă de-a lungul întregii ontogeneze
3. pseudogene – similare genelor structurale, dar inactivate prin mutații
4. gene mobile – își pot schimba poziția pe cromozomi diferiți

41. Alcoolismul este un caracter:


1. meristic
2. prag
3. continuu
4. poligenic

42. Procentul descendenţilor unui cuplu, în care femeia prezintă sindrom oro-digito-facial în formă
heterozigotă și soţul este sănătos, poate fi:
1. 50% din fete sănătoase
2. 50% din descendenți afectați
3. 50% din băieți afectați
4. 100% descendenți afectați

43. Antioncogenele:
1. pot acumula mutații la descendenți
2. suferă mutații numai în celulele sexuale
3. declanșează apoptoze ale celulelor cu mutații
4. determină prin mutații leucemia cronică mieloidă

44. Sistemul complement:


1. este reprezentat de totalitatea imunoglobulinelor
2. se activează prin legarea fiecărei proteine de complexul antigen-anticorp
3. proteinele sale circulă plasmatic în formă activă
4. include proteine care se află şi în lichidul interstițial

45. În structura unei didezoxiribonucleozide cu timină:


1. există două grupări cetonice și o grupare fosfat
2. sunt 3 atomi de oxigen și 10 atomi de carbon
3. se află mai mulți atomi de azot decât în cele cu citozină
4. baza pirimidinică se leagă prin N3 de C1’ al pentozei

6
46. Capacitatea de memorare:
1. scade sub acțiunea poluanților de tip deșeuri POP
2. este asociată cu o genă care se exprimă în hipocamp
3. scade ca urmare a folosirii pesticidelor organofosforice
4. este condiționată de gena pentru catepsina D, din cromozomul 6

47. Sterilitatea:
1. poate fi indusă de manipularea pesticidelor organoclorurate
2. poate fi însoțită de anomalii cardiace la femeile cu 2n=45
3. se întâlnește și în cazul femeilor Barr negative
4. se poate diagnostica și prin analiza Doppler

48. Cromozomul din perechea 14:


1. are pe brațul q, gene responsabile de recunoașterea antigenelor TRA
2. în urma deleției a peste 20 de gene, determină apariția sindromului Williams
3. este implicat în apariția limfomului Burkitt, alături de cromozomul perechii 8
4. are mărime mijlocie și constricție secundară în regiunea proximală a brațului lung

49. Oxizii de azot:


1. blochează procesul de transcriere a genelor la eucariote
2. pot cauza boli degenerative ale sistemului nervos central
3. împreună cu monoxidul de carbon, sunt precursori ai ozonului
4. sunt constituienți ai smogului fotochimic oxidant, ca și CO

50. Boala Parkinson:


1. poate fi declanșată de intoxicația cu mercur
2. este afectată expresia genelor care codifică L-dopa
3. poate fi tratată prin clonare terapeutică, cu celule stem
4. este o boală autoimună ca și lupus erythematosus

51. Dioxina:
1. induce mutații care activează protooncogenele
2. în organismul uman are o remanență de 7 ani
3. poate afecta tegumentul - cloracnee
4. are efect carcinogen mai puternic decât radiațiile X

52. Asociați tipul de cancer cu tipul de restructurări cromozomiale:


1. rabdosarcom alveolar – translocație - perechile 2 și 13
2. carcinom cervical – trisomie 20
3. melanom - deleție cromozom din perechea 9
4. leucemia cronică limfocitară – monosomie 12

53. Dinamica populațiilor ţărilor europene dezvoltate a cunoscut patru stadii:


1. natalitatea și mortalitatea constante – stadiul 3
2. mortalitatea în scădere, natalitatea mare – stadiul 2
3. mortalitatea mică, natalitatea în scădere – stadiul 1
4. natalitatea și mortalitatea mici – stadiul 4

7
54. Soldul/ sporul natural al populației:
1. se calculează după formula: Rn - Rm
2. are valori negative în România
3. alături de cel migrator indică dinamica populației
4. are valori mai mari în Africa decât în Europa

55. Testul cromatinei sexuale se poate face:


1. doar pe celule recoltate în cel de-al doilea trimestru de sarcină
2. pe celule extrase prin biopsia de corion, în săptămâna 9 de sarcină
3. numai în primele 24 h de la prelevarea celulelor fetale, prin tehnica FISH
4. în stadiile timpurii ale embriogenezei, pentru stabilirea sex ratio primar

56. Prima genă structurală a operonului lac de la Escherichia coli:


1. este inactivată direct de produsul final al căii metabolice
2. conține informația pentru sinteza β galactozidazei
3. la nivel cromozomial se află în poziție diametral opusă genei glnA
4. se invecinează cu gena y, care codifică permeaza

57. Imunoglobulinele:
1. au lanțuri „H” de tip: miu, delta, kappa, epsilon, alpha
2. cele 5 tipuri, reprezintă 20 % din proteinele plasmatice
3. pot reacționa specific cu maxim 100 de antigene diferite
4. sunt codificate de gene care suferă rearanjări

58. Referitor la FIV, este adevărat că:


1. rata de sarcină multiplă este de circa 50 %
2. s-a practicat prima dată acum 24 de ani
3. probabilitatea de sarcină este de maxim 30 %
4. incubarea zigoților se face timp de 48 –96 de ore

59. Neoplasmul mamar:


1. apare și la persoanele de sex masculin
2. poate implica o genă din cromozomul 13
3. poate fi asociat cu cancerul ovarian
4. este a doua cauză de deces în America

60. La Mycoplasma capricolum:


1. ribozomii au subunitatea mare de 50 S
2. glutamina este codificată de codonii UAA și UGA
3. codonul UGA determină poziția triptofanului
4. ADN-ul este asociat cu nucleosomi

8
INSPECTORATUL ŞCOLAR UNIVERSITATEA BABEŞ- FACULTATEA
JUDEŢEAN CLUJ BOLYAI DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE


Cluj-Napoca, 31 martie -5 aprilie 2013

PROBA TEORETICĂ
CLASA a XII -a

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. ARNt:
A. conține anticodonul în bucla D
B. prezintă o diversitate mai mare în citoplasmă față de mitocondrii
C. conține o legătură peptidică la carbonul C3
D. are trei bucle funcționale

2. Timina și citozina:
A. sunt prezente în toate tipurile de acizi nucleici
B. au aceleași grupări la carbonul 6
C. formează același tip de legături intranucleotidice
D. sunt heterocicluri cu trei atomi de azot

3. La procariote, între promotor și terminator se află:


A. un replicon
B. gena reglatoare
C. un transcriptom
D. gena operatoare

4. Într-un ribozom funcțional sunt implicați succesiv:


A. 3 codoni ARNm și 3 molecule ARNt
B. 2 codoni ARNm și 2 molecule ARNt
C. 3 codoni ARNm și 2 molecule ARNt
D. 2 codoni ARNm și o moleculă ARNt

5. Factorul sigma atașează:


A. ARNm de ARNt
B. ARNm de ADN
C. ARN polimeraza de ARNm
D. ARN polimeraza de ADN

6. Dintre genele de la Escherichia coli, cel mai târziu se replică:


A. ginA
B. trp
C. lac
D. recA

1
7. ADN viral se multiplică în stadiul de:
A. virion
B. viroid
C. provirus
D. plasmidă

8. Pentru realizarea transcripției, se produce mai întâi:


A. acetilarea histonelor
B. activarea helicazelor
C. acțiunea ARN polimerazei
D. eliminarea intronilor

9. Proteosomii:
A. sunt factori de traducere
B. sunt formați din proteine histonice
C. intervin în degradarea proteinelor
D. se întâlnesc la procariote

10. Genele homeotice:


A. controlează diferenţierea celulară
B. sunt prezente la procariote
C. menţin caracterul de totipotenţă al celulelor
D. reglează homeostazia mediului intern

11. Pentru a metaboliza lactoza, într-o bacterie se inactivează:


A. un operon activ în absența lactozei
B. represorul de către lactoză
C. operatorul datorită inductorului
D. promotorul de care nu se mai atașează ARN polimeraza

12. Represia enzimatică și retroinhibiția enzimatică:


A. se declanșează când se acumulează produși de anabolism în exces
B. constau în activarea represorului de către produsul de reacție
C. inactivează prima enzimă a lanțului de reacție
D. împiedică transcrierea primei gene structurale a operonului

13. Prin reglajul genetic pe termen lung, un neuron:


A. dobândește alt conținut genetic decât un hepatocit
B. transcrie numai anumite gene din cele conținute
C. dobândește în ontogeneză instrucțiuni reversibile
D. își heterocromatinizează întregul material genetic

14. ADN enhancer:


A. conține numai fragmente TATA
B. se cuplează direct cu ARN-polimeraza
C. poate fi situat după gena activată pentru transcriere
D. stimulează ARNsn pentru a elimina intronii

15. Arahnodactilia este specifică unei boli cu transmitere:


A. autozomal dominantă
B. Y-linkată
C. X-linkată recesivă
D. X-linkată dominantă

16. Achondroplazia se caracterizează prin:


A. prezența unor degete suplimentare la picior
B. deteriorarea excesivă a inteligenței
C. creșterea insuficientă a oaselor membrelor
D. accelerarea procesului de condrogeneză

2
17. Este boală X-linkată dominantă:
A. distrofia musculară Duchenne
B. rahitismul hipofosfatemic
C. boala Tay-Sachs
D. anemia falciformă

18. Indivizii cu sindrom Klinefelter:


A. au trei cromozomi în perechea 5
B. pot avea formulă cromozomală de tip 48, XXXY
C. sunt singurul caz de monosomie viabilă la om
D. nu prezintă corpuscul Barr

19. Genomul mitocondrial uman:


A. are acelaşi număr de cromozomi cu cel nuclear
B. conţine o mare cantitate de ADN repetitiv
C. nu se poate recombina
D. se transmite X linkat

20. Bandarea cromozomilor se poate face prin tehnica:


A. Feulgen
B. Sanger
C. Mullis
D. Giemsa

21. Următorii agenți teratogeni pot provoca:


A. chloroquina - surditate
B. retinoidele– focomelie
C. progestinele – hipotiroidism
D. acidul valproic – întârzierea creșterii

22. Numărul de cromozomi la om a fost stabilit de:


A. Fleming și Arnold
B. Hershey și Chase
C. Tijo și Levan
D. Bateson și Bawden

23. Este caracter monogenic:


A. culoarea părului
B. gropița mentonieră
C. culoarea pielii
D. sistemul AB0

24. Indivizii din rasa mediteranoidă au:


A. păr blond, cânepiu
B. nas lung coroiat
C. păr negru, ondulat
D. ochi albaștri

25. Imunoglobulinele care străbat placenta la om sunt:


A. IgA
B. IgG
C. IgM
D. IgD

26. Oaia Dolly a fost obținută cu ajutorul:


A. recombinării genetice
B. citoplasmei unei celule glandulare
C. hibridării moleculelor de acizi nucleici
D. nucleului unei celule somatice

3
27. Fertilizarea in vitro realizează embrioni:
A. a căror transplantare are o rată de succes mai mare de 50 %
B. din care se prelevează organe și țesuturi pentru transfer
C. cu același risc de apariție a malformațiilor ca al celor naturali
D. din gameții persoanelor sterile din cauza unor aberații cromozomale

28. Alegeți asocierea corectă referitoare la poluarea chimică:


A. acumulările de ozon – afectează țesutul pulmonar
B. contaminarea bacteriologică a apelor - boli digestive
C. monoxidul de carbon – crește oxigenarea țesuturilor
D. emisii de sunete cu intensitate mare – diminuarea reflexelor

29. Alegeți asocierea corectă între poluanți și efectele lor:


A. vaporii de apă – contribuie la efectul de seră
B. dioxidul de azot – descompune dioxidul de carbon
C. dioxidul de carbon – determină ploi acide
D. clorofluorocarbura – produce bruceloza

30. Caracteristic populaţiilor stabile este:


A. explozia demografică
B. rata natalităţii mai mare decât rata mortalităţii
C. piramida vârstelor cu baza largă
D. raportul între sexe 1:1

II. Alegere grupată


La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând următoarea cheie:
A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte .

31. Viteza de migrare a ADN-ului în gelul de electroforeză depinde de:


1. tipul de proteine din structura cromatinei
2. încărcarea electrică a moleculei
3. specia de la care provine
4. mărimea moleculei de ADN

32. În citoplasmă are loc reglajul:


1. traducerii ARN
2. maturării ARN
3. degradării ARN
4. transcrierii ADN

33. Într-un cromozom bacterian cu diametrul de 30 de micrometri se observă:


1. ADN monocatenar
2. superrăsuciri ale ADN
3. ARN bicatenar
4. bucle de ADN

34. Factorii de inițiere:


1. sunt sintetizați de ARNt inițiator
2. participă la atașarea ARNm de subunitatea mică a ribozomului
3. se mai numește enhancer
4. atașează subunitățile ribozomale între ele

4
35. Factorii de elongație din timpul traducerii:
1. adaugă ribozomi pe catena ARNm
2. se atașează când codonul UAA este citit de ribozom
3. determină polimerizarea în sensul 5’- 3’
4. intervin în adiția aminoacizilor

36.Translocarea ribozomală constă în:


1. legarea aminoacizilor
2. înaintarea ARNt în poziția A ribozomală
3. alungirea catenei polipeptidice
4. înaintarea ribozomului cu un codon

37. Enzimele de restricție:


1. sunt utile în compararea ADN-ului
2. pot produce liniarizarea plasmidelor
3. se mai numesc endonucleaze
4. desfac legăturile fosfodiesterice

38. HIV și virusul gripal se aseamnă prin:


1. tipul de material genetic
2. numărul moleculelor din genom
3. forma capsidei
4. celulele gazdă infectate

39. Restrictele:
1. pot avea capete lipicioase
2. pot migra în câmpul electroforetic
3. se pot lega de plasmide liniarizate
4. sunt fragmente de ADN monocatenar

40. Proinsulina și insulina au în comun:


1. peptida C
2. două legături intracatenare
3. secvența semnal
4. două legături intercatenare

41. Operonul conține:


1. situs atenuator care poate încetini transcrierea
2. promotor, a cărui cuplare cu ARN-polimeraza poate fi influențată de CAP-AMPc
3. operator, ce poate fi situat în interiorul promotorului
4. genă reglatoare, care codifică sinteza represorului

42. În celula bacteriană, izoleucina în cantitate suficientă:


1. devine corepresor
2. inactivează represorul
3. determină blocarea operonului
4. activează treonin-dezaminaza

43. Histonele:
1. stabilizează structura fibrei de cromatină
2. îndeplinesc un rol represor al transcrierii
3. sunt atrase de non-histonele fosforilate
4. acetilarea lor permite transcrierea

44.Inteligența este influențată de factori:


1. ereditari
2. de creștere
3. ambientali
4. sociali

5
45. Sunt aneuploidii autozomale:
1. sindromul Patau
2. sindromul Jacobs
3. sindromul Down
4. sindromul Turner

46. Pentru producerea de melanină există genele alele:


1. MBd
2. R+
3. MBw
4. R-

47. Mutațiile genice:


1. pot afecta perechile de nucleotide
2. autozomale - au frecvență diferită la cele două sexe
3. pot provoca boli metabolice ereditare
4. heterozomale - se manifestă cu frecvență egală la ambele sexe

48. Albinoșii au:


1. vase retiniene vizibile prin transparență
2. rezistență mică la boli
3. dificultăți de vedere
4. pigmentul melanic absent

49. Virusurile :
1. pot produce restructurări cromozomiale
2. se pot utiliza ca vectori artificiali
3. pot determina modificări la nivelul genelor
4. pot forma endozomi nucleari

50. Persoanele cu sindromul Down au:


1. trei cromozomi în grupa G
2. sensibilitate crescută la infecții
3. profilul feței plat și talie mică
4. longevitate ridicată

51. Sarcomul Rous:


1. este cauzat de o mutație genomică
2. poate fi produs de un retrovirus
3. este un cancer al țesutului nervos
4. se manifestă la puii de găină

52. Oncogenele celulare:


1. se replică independent de nucleul celulei gazdă
2. transformă o celulă normală în una canceroasă
3. sunt în stare silențioasă în genom
4. sunt alele mutante ale proto-oncogenelor

53. ARN nuclear mic:


1. recunoaşte secvenţele ADN non-informaţionale
2. menţine stabilitatea telomerilor
3. acţionează numai în nucleu
4. segmentează ARN mesager precursor

6
54. În răspunsul de apărare nespecific sunt implicate:
1. polimorfonuclearele
2. eozinofilele
3. macrofagele
4. monocitele

55. După prezentarea unor fragmente de antigene prelucrate de macrofage, limfocitele Th


eliberează:
1. anticorpi, care activează plasmocitele
2. citokine, care activează limfocitele citotoxice
3. histamină, care activează mastocitele
4. interleukine, care activează limfocitele B

56. Imunoglobulinele:
1. se pot diferenția prin particularitățile lanțurilor polipeptidice lungi
2. sunt codificate de gene numite homeotice
3. diversitatea lor este dată de rearanjări ale genelor pentru imunoglobuline
4. reprezintă, în condiții normale, 80% din proteinele plasmatice

57. Sfatul genetic este necesar pentru femeile care au avut:


1. descendenți cu fenilcetonurie
2. numeroși ascendenți cu decese premature
3. avorturi spontane repetate
4. un tratament pentru o boală cronică

58. Transferul genic se poate realiza prin inserarea genelor:


1. in vivo – în celule introduse apoi în corpul pacientului
2. în lipozomi reprezentați de virusuri localizate în adipocite
3. in vitro - direct în organismul pacientului
4. cu ajutorul tehnicilor de electroporare

59. Identificarea unei enzime exprimate de o genă mutantă se poate realiza analizând:
1. mediul unei culturi de celule fetale
2. volumul lichidului amniotic
3. supernatantul lichidului amniotic
4. compoziția chimică a unui cromozom

60. Într-un ecosistem agricol, în fluxul de energie, de la producători spre ultimul


consumator, crește:
1. energia stocată în producția netă
2. energia eliminată prin respirație
3. producția secundară
4. eficiența asimilării hranei

III. PROBLEME
Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse.

61. În câte locuri este nevoie de activitatea ARNsn pentru maturarea unui segment de ARNm
cu 65 de secvențe informaționale și non-informaționale, ce începe și se termină cu
exoni?
A. 32
B. 33
C. 64
D. 65

S-ar putea să vă placă și