Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume cursant______________________________________________________

Societatea___________________________________________________________________
Cursul de pregatire teoretica a instalatorilor autorizati in domeniul gazelor naturale, pentru
competenta EGIU, EGD sesiunea _______________

Chestionar evaluare
3/2016

1.Este interzisa:

a.trecerea conductelor instalatiei de utilizare prin apartamente diferite

b. trecerea conductelor instalatiei de utilizare prin spatii neventilate

c.subsoluri si canale tehnice

2.Trecerea conductelor prin pereti si plansee se face:

a.protejata in tub de protectie de otel

b.fara imbinari in tubul de protectie

c.protejata in tub de protectie

3.Tubul de protectie pentru instalatiile de utilizare se fixeaza rigid si etans de elementele de


costructie si depasesc fata finita a acestora:

a.10mm la pereti si plafoane si 15mm la pardoseli

b10mm la pereti si plafoane si 50cm la pardoseali

c.10mm la pereti si plafoane si 50mm la pardoseli

4.Este interzisa utilizarea conductelor de gaze naturale pentru:

a.legarea la aparatele consumatoare de combustibil gazos

b.legarea la pamant a altor instalatii

c.realizarea prizelor de protectie electrica.

5.Racordul flexibil montat la aparatul de utilizare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a.lungime minima de 1 m si diametrul minim de 10mm, in instalatiile de PJ

b.lungime maxima de 1 m si diametrul minim de 10mm, in instalatiile de PJ

c.lungime maxima de 20m si diametrul maxim de 50mm, in instalatiile de PR

6.Robinetele de inchidere se prevad:

a.dupa fiecare contor

b.pe fiecare ramificatie importanta

c.inaintea fiecarui arzator


7.Tuburile de protectie din otel se utilizeaza:

a.la intersectia cu cabluri electrice

b.in carosabil pentru preluarea sarcinilor mecanice

c.langa sau la intersectia cu canalele termice

8.Cum se monteaza in sant conducta de polietilena:

a.rectiliniu, fara a se atinge de peretii santului

b.serpuit pe fundul santului

c.rectiliniu cu panta catre punctul de racord

9.La montajul ingropat al conductelor de PE protejarea se realizeaza cu nisip astfel:

a.fundul santului se acopera cu 15cm de nisip iar peste conducta cu 10 – 15 cm nisip

b fundul santului se acopera cu 10cm de nisip iar peste conducta cu 10 – 15 cm nisip

c.fundul santului se acopera cu 10-15cm de nisip iar peste conducta cu minim 10 cm nisip

10.Firul trasor ce insoteste conducta pe tot traseul trebuie :

a.sa fie din cupru monofilar cu sectiunea minima de 1,5mmp

b.sa fie din cupru multifilar cu sectiunea minima de 1,5mmp

c. sa fie din cupru monofilar cu sectiunea maxima de 1,5mmp

S-ar putea să vă placă și