Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume cursant______________________________________________________

Societatea___________________________________________________________________
Cursul de pregatire teoretica a instalatorilor autorizati in domeniul gazelor naturale, pentru
competenta EGIU, EGD sesiunea ________________

Chestionar evaluare
2/2016

1.Este interzisa montarea instalatiilor de uilizare, indiferent de modul de pozare:

a. sub constructii de orice categorie

b. in canale de orice categorie avand comunicatie directa cu cladiri

c. sub liniile de tramvai ssau de cale ferata

2. Adancimea minima a instalatiilor de utilizire subterane este de:

a. 0.9 m de la generatoarea superioara a acestora

b. 0.5 m pentru montajul in spatiul verde

c. 1.5 m pentru amplasarea in carosabil betonat

3. Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior si


destinatia conductei protejate:

a. conducta de distributie din OL …..........

b. conducta de distributie din PE…...........

c. bransament din PE….........…

4. Amplasarea regulatoarelor in instalatia de utilizare se realizeaza:

a. in incaperi ventilate

b. cu respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producator

c. cu montaj numai pe conducte de OL

5. Se interzice amplasarea posturilor de reglare – masurare:

a. pe caile de evacuare din cladirile cu aglomerari de persoane

b. in firide improvizate

c. sub ferestrele cladirilor si in locuri neventilate

6. Utilizarea gazelor naturale nu este admisa in incaperi in care exista pericol de:

a. incendiu

b. explozie

c. intoxicare
7. Care sunt conditiile tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare:

a. suprafete vitrate

b. asigurarea aerului necesar arderii

c. volum interior minim al incaperilor 18 mc pentru orice tip de incapere cu exceptia bucatariilor si
bailor cu volum de 17.5 mc

8. Cand este cazul de a se utiliza detectoare cu senzor de gaz:

a. in cazul in care incaperea este prevazuta cu suprafata vitrata tip termopan, iar grosimea geamului
este mai mare de 4 mm

b. in cazul in care incaperea nu are suprafata vitrata

c. in cazul in care aparatul de utilizare nu are cos de fum

9. Este interzisa:

a. evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor

b. evacuarea gazelor de ardere direct prin peretii exterioari ai cladirilor

c. montarea dispozitivelor de inchidere pe tubulaturile de evacuare

10. Conductele orizontale din instalatia de utilizare se monteaza:

a. deasupra usilor si ferestrelor

b. in spatii uscate, luminate si circulate

c. la partea superioara a peretilor deasupra conductelor altor instalatii

S-ar putea să vă placă și