Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova

Colegiul ”Mihai Eminescu” din or. Soroca

Referat
La disciplina ”Tehnologia informației în domeniul Asistenței Sociale”
Cu tema: ”Crearea și modificarea diagramelor”

A elaborat: st. gr. 43 ”A”, sp. A. S.


Trinchineț Ionela
A verificat Profesor:
Braniște Ivan

Soroca 2019
Cuprins:
1. Introducere...........................................................................................................................3
2. Crearea diagramelor.............................................................................................................3
3. Procedură.............................................................................................................................3
4. Punctele fierbinți dintr-o diagramă......................................................................................4
5. Modificarea unei diagrame..................................................................................................4
5.1. Aplicarea unui stil diferit unei diagrame............................................................................4
5.2. Schimbarea aspectului textului notelor...............................................................................5
5.3. Schimbarea aspectului seriilor diagramelor........................................................................6
5.4. Modificarea poziției sectoareor din diagramele disc..........................................................6
5.5. Adăugarea unei borduri în jurul diagramei.......................................................................7
5.6. Schimbarea adâncimii unei diagrame 3D și forma elementelor seriei..............................7
5.7. Bizotarea marginilor dintre serii sau dintre sectoare.........................................................7
6. Concluzii.............................................................................................................................8
7. Bibliografie..........................................................................................................................9

2
1. Introducere
Diagramele reprezintă rândurile tabelului încrucişat sub forma seriilor de date. Rândurile
imbricate apar sub formă de articole reunite în legendă. Rândurile stivuite apar secvenţial în
legendă.
Diagramele reprezintă coloanele tabelului încrucişat pe axa x. Coloanele imbricate sunt grupate
pe axa x. Coloanele stivuite sunt reprezentate secvenţial pe axa x.
Diagramele reprezintă o singură măsură pe axa y.
2. Crearea diagramelor

Crearea diagramelor nu a fost niciodată un proces cu un pas, dar am făcut mai ușor să
parcurgem toți pașii din Excel 2013. Începeți cu o diagramă recomandată pentru datele dvs., apoi
finalizați-o în alți câțiva pași, pentru ca diagrama să arate profesionist și să aibă toate detaliile pe
care doriți să le afișați. Deci, pentru a începe crearea unei diagrame, trebuie să ținem cont de
următorii pași:

1. Permiteți ca Excel să facă acest lucru pentru dvs. Dacă sunteți copleșit de mai multe
opțiuni de diagramă sau dacă nu doriți ca Expertul diagramă să fie disponibil în versiunile
anterioare de Excel, încercați să începeți lucrul cu o diagramă recomandată de Excel.

2. Reglați fin diagrama în câțiva pași Veți găsi trei butoane direct lângă diagramă, care vă
permit să adăugați elemente de diagramă, cum ar fi titluri și etichete de date, să modificați
aspectul și aspectul diagramei și să definiți datele pe care doriți să le afișați fără a fi necesar să
studiați panglica instrumente diagramă pentru a găsi ceea ce doriți.

3.Copierea diagramei în alte programe Deși puteți crea diagrame direct în alte programe
Office, cum ar fi Word și PowerPoint, copierea diagramelor din Excel în alt program, cu sau fără
un link la datele din Excel, este deseori o modalitate rapidă și eficientă de a include diagrame în
celelalte fișiere.

4.Utilizarea Power View pentru a crea diagrame Dacă aveți Office Professional plus,
încercați să utilizați programul de completare Power View. Power View vă ajută să transformați
datele de tabel Excel în diagrame și în alte vizualizări și să le prezentați în rapoarte interactive,
puternice, care arată profesional.

3. Procedură

1. Cu tabela încrucişată deschisă, faceţi clic pe butonul diagramă de pe bara de unelte.

3
2. Faceţi clic pe tipul de diagramă dorit.
Puteţi alege şi
o să utilizaţi un alt tip de grupare, dacă este disponibil;
o să afişaţi valorile în diagramă;
o să adăugaţi diagramei un efect tridimensional.

4. Punctele fierbinţi dintr-o diagramă


Când plasaţi indicatorul pe punctele fierbinţi dintr-o diagramă, apar elemente vizuale cum ar fi

sugestii de unelte şi semnul plus (+) şi simbolul care indică abilitatea drill-up/down.
Timpul de reacţie la afişarea unei diagrame este cu atât mai mare cu cât diagrama are mai multe
puncte fierbinţi. Administratorul poate configura IBM Cognos Analysis Studio pentru a limita
numărul de puncte tari returnate pentru a furniza o performanţă îmbunătăţită. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Ghidul de administrare şi securitate IBM Cognos Analytics.
Se acordă prioritate generării de puncte fierbinţi pentru articole precum etichetele de axă sau de
legendă în faţa unor elemente grafice individuale precum barele, sectoarele radiale etc. În funcţie
de numărul de articole dintr-o diagramă şi de setarea curentă a numărului maxim de puncte
fierbinţi, anumite articole de pe axe pot avea puncte fierbinţi, în timp ce alte articole de pe axe şi
toate elementele grafice nu au sau toate articolele de pe axe şi anumite elemente grafice pot avea
puncte fierbinţi, în timp ce alte elemente grafice nu au.
5. Modificarea unei diagrame:
Puteți modifica aspectul unei diagrame prin aplicarea altui stil, schimbarea fontului acesteia,
adăugarea unei borduri și multe altele.
5.1. Aplicarea unui stil diferit unei diagrame
Puteți aplica un alt stil unei diagrame, în orice moment. Selectați diagrama. În panoul Diagramă
al inspectorului Formate, selectați un stil diferit din miniaturile din partea de sus a panoului.
Dacă nu puteți edita o diagramă, este posibil ca această să fie blocată. Deblocați diagrama pentru
a efectua schimbări. Pentru a salva aspectul ca stil nou, accesați Salvarea unei diagrame ca stil
nou.

5.2. Schimbarea aspectului textului notelor

4
 Atunci când schimbați aspectul textului diagramei utilizând comenzile din panoul
Diagramă al inspectorului Format, este modificat tot textul diagramei. Totuși, puteți
modifica titlul diagramei și textul etichetei de valoare, astfel încât acestea să arate altfel
decât celălalt text, utilizând comenzile din panoul Titlu diagramă și Etichete valoare.

 Selectați diagrama.

 În panoul Diagramă al inspectorului Format, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

 Schimbarea fontului: Alegeți un font din meniul pop-up Font diagramă.

 Schimbarea stilului fontului: Alegeți o opțiune din meniul pop-up de sub numele
fontului.

 Micșorarea sau mărirea fontului: Faceți clic pe A mic sau pe A mare.

 Întregul text din diagramă se mărește sau se micșorează proporțional (cu același
procent).

5.3. Schimbarea aspectului seriilor diagramelor

Puteți modifica aspectul seriilor de date individuale dintr-o diagramă. În funcție de tipul
diagramei, puteți schimba tipul și culoarea de umplere, stilul conturului (trasarea) etc. Pentru
diagramele de dispersie, puteți schimba simbolul care reprezintă fiecare punct și adăuga liniile de
conexiune. Selectați diagrama, apoi faceți clic pe unul din elementele unei serii de date (o bară
sau coloană, sector de disc sau punct de dispersie, de exemplu). Seria de date este selectată
integral. În panoul Stil al inspectorului Format, utilizați comenzile pentru a efectua modificări.
Pentru a vedea toate opțiunile, este posibil să fie nevoie să faceți clic pe triunghiul de dezvăluire
de lângă numele fiecărei secțiuni. Pentru a schimba culorile întregii diagrame, faceți clic pe
Culori diagramă în panoul Diagramă al inspectorului Format. Treceți peste o combinație de
culori pentru a previzualiza cum arată.Modificările afectează doar seria de date selectată. Pentru a
modifica aspectul altei serii, selectați un element dintr-o serie diferită, apoi efectuați modificările.

5
5.4. Modificarea spațierii elementelor din diagramele cu bare și coloane

Pentru o diagramă cu bare sau coloane, puteți defini spațiul dintre coloane sau bare. În panoul
Diagramă al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Spații, apoi
definiți spațiul dorit.

5.5. Modificarea poziției sectoarelor din diagramele disc

Selectați diagrama. Selectați un sector, apoi trageți-l. Pentru a muta mai multe sectoare
simultan, faceți Comandă-clic pentru a le selecta, apoi trageți.

Pentru a modifica simultan poziția tuturor sectoarelor, selectați diagrama, apoi în panoul
Sectoare al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Poziție. Trageți
glisorul Distanță de la Centru pentru a separa sectoarele.

5.6. Adăugarea unei borduri în jurul diagramei

6
Puteți adăuga o bordură la orice diagramă cu care, coloane, suprafețe sau de dispersie 2D.

1. Selectați diagrama.

2. În panoul Diagramă al inspectorului Format, selectați caseta de validare Bordură din


secțiunea Opțiuni diagramă.

3. Pentru a modifica aspectul bordurii, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă Stil
fundal și bordură, apoi utilizați comenzile pentru a efectua modificările.

5.7. Schimbarea adâncimii unei diagrame 3D și forma elementelor seriei

1. Selectați diagrama.

2. În panoul Diagramă al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de


lângă Scena 3D.

3. Utilizați comenzile din secțiunea Scenă 3D pentru a efectua ajustările.

5.8. Bizotarea marginilor dintre serii sau dintre sectoare în diagramele stivuite sau
diagramele disc 3D

Puteți accentua separarea seriei din diagramele de bare sau coloane stivuite 3D sau diagramele
disc 3D prin bizotarea marginilor dintre serii.

1. Selectați diagrama.

2. În panoul Diagramă al inspectorului Format, faceți clic pe triunghiul de dezvăluire de


lângă Scena 3D.

3. Selectați caseta de validare Afișează bizotări.

7
6. Concluzii

Diagramele comunică relaţii, comparaţii şi tendinţe generale. Clarifică şi pun accentul pe numere.
Pentru a alege tipul corespunzător de diagramă, mai întâi definiţi ce doriţi să fie comunicat de
diagramă şi identificaţi cea mai eficientă diagramă pentru acel scop. De exemplu, puteţi utiliza o
diagramă linie pentru a afişa tendinţele generale. Dacă diagramele folosesc aceleaşi proporţii,
utilizarea aceleiaşi axe face mai uşoară comparaţia rândurilor şi coloanelor în diagramă. Totuşi, dacă
diagramele folosesc proporţii diferite, cum ar fi marja profitului brut şi procentajul marjei brute, nu
împărţiţi axa pentru a putea avea vizibilitate mai bună asupra varianţei şi tendinţelor generale din
diagramă. Legenda oferă informaţii ajutătoare şi un context pentru diagramă. Totuşi, în cazul în care
contextul este disponibil în altă parte, puteţi ascunde legenda pentru a conserva spaţiu. Diagramele
sunt metode grafice de prezentare a informaţiilor. Utilizaţi diagramele pentru a pune în evidenţă
tendinţe şi relaţii care nu sunt identificabile în rapoartele tabelare. De exemplu, puteţi crea o
diagramă pentru a vizualiza comparaţia dintre vânzările reale şi vânzările planificate sau pentru a
descoperi dacă vânzările scad sau cresc de-a lungul unui trimestru.
7. Bibliografie

1. Cristian Georgescu, “Analiza si proiectarea sistemelor informatice“, Editura Radial, 1999

2. Georgescu C.,Georgescu M., Negoescu Ghe., “Reteaua Internet“, Editura


Algorithm+, Galati, 1998

3. Mihaela Georgescu, “Structuri de date si baze de date“, Editura Pax Aura Mundi, Galati,
2002

4. Cristian Georgescu, Mihaela Georgescu, “Retele de calculatoare si Internet“, Editura


Didactica si Petagogica, Bucuresti 2003

5. Norton P., “Secrete PC“, Editura Teora, Bucuresti, 1996

6. Popescu T.& colectiv, “Dictionar de informatica“, Editura stiintifica si enciclopedica,


Bucuresti, 1999

8
7. Andone I., Tugui A, “Baze de date inteligente in managementul frmelor“, Editura
Dosoftei, Iasi, 1997

8. Fotache M., “Baze de date relationale“, Editura Junimea, Iasi 1997

9. Roger Jennings, “Totul despre Microsoft Access 2000“, Editura Teora, Bucuresti, 2002

10.Pascu C., Pascu A., “Totul despre…SQL“, Editura Tehnica, Bucuresti 1994

11.Velicanu M., Bodea C., Lungu I., Ionita C., Badescu G., “Sisteme de gestiune a bazelor de
date“, Editura Peritron, Bucuresti, 2000

12.***, Microsoft Press, Microsoft Visual Foxpro 6.0, “Ghidul programatorului“, Editura
Teora, Bucuresti, 2000

13.***, “Next generatione-commerce“, Escalate Inc. While paper, 2000

14.***, “Meet the profit imperative“,Escalate Inc. While paper, 2001

15.***, Microsoft Corp., Windows 2000 Server, Resource Kit

9
10