Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași

Numele și prenumele:
Clasa:

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

1.Psihologul american Abraham Maslow a încercat să explice de ce oamenii sunt


conduşi în acţiunile lor de anumite nevoi specifice într-un moment sau altul al vieţii
lor. De ce o persoană consumă timp şi energie pentru siguranţa personală, iar alta
pentru a obţine respectul celor din jur?
Descrie in minim 10 rânduri care sunt nevoile tale şi de ce consideri ca sunt cele
mai importante.

Motivul poate fi definit ca fiind cauza sau scopul unui comportament


Alege un motiv din experienta ta personala și analizează în câteva rânduri, pe ce
treaptă te situezi.

2.Efortul voluntar constă într-o mobilizare a resurselor fizice, emoţionale şi intelectuale


prin intermediul mecanismelor gândirii. El este trăit ca o stare de tensiune, de încordare
internă, de mobilizare a resurselor în vederea depăşirii obstacolului.
Puterea voinţei se exprimă în intensitatea efortului depus de o persoană pentru a
depăşi obstacolele şi atinge scopurile.
Slăbiciunea voinţei reprezintă incapacitatea de a realiza efortul voluntar cerut.
Exemplificaţi in minim 10 rânduri când aţi dat dovadă de puterea voinţei şi
când aţi dat dovadă de slăbiciune a voinţei?

3. Calităţile atenţie sunt: concentrarea atentiei, volumul atenției, stabilitatea atenției și


distributivitatea atenției. Privind imaginile de mai jos care ar fi cea mai importanța
calitate a atenției pentru sopârla și de ce?

4. Scrieți circa 10-12 rânduri despre afectivitate ca proces reglatoriu, vorbind despre
afecte, emoţii, sentimente şi pasiuni.

Punctaj: 2 puncte din oficiu + cate 2 puncte pentru fiecare subiect. (Se punctează
coerența ideilor, scrisul inteligibil și exactitatea informațiilor teoretice.

S-ar putea să vă placă și