Sunteți pe pagina 1din 2

Anexă

LEGENDA ABREVIERILOR CUPRINSE ÎN FIŞA PE PLĂTITOR

Nr.crt. Termeni utilizaţi în fişa pe plătitori Simbol Coloana corespunzătoare


dn fişa pe plătitor
I. Titluri de creanţă pe baza cărora au fost înregistrate obligaţii în evidenţa fiscală
1 Declaraţie DEC. Col.1 „Document”
2 Decizie de impunere DEC.IMP. Col.1 „Document”
3 Procese verbale de contraventii PVC. Col.1 „Document”
4 Decizie de calcul accesorii DEC.ACC. Col.1 „Document”
5 Hotarare judecatoreasca HOT.JUD. Col.1 „Document”
6 Decizie de solutionare a contestatiilor DEC.SC. Col.1 „Document”
II. Tipuri de operaţiuni utilizate în procesul de stingere a obligaţiilor din evidenţa fiscală
1. Incasare I Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
2 Storno-Incasare S_I Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
3 Restituire RST Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
4 Storno-Restituire S_RST Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
5 Rambursare RMB Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
6 Storno_Rambursare S_RMB Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
7 Compensare (impozitul de unde pleaca banii) C_D Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
8 Storno-Compensare (impozitul de unde pleaca S_C_D Col. 11 “Încasări”, Col. 12
banii) „Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
9 Compensare (impozitul unde au ajuns banii) C_C Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
10 Storno-Compensare (impozitul unde au ajuns S_C_C Col. 11 “Încasări”, Col. 12

www.anaf.ro
banii) „Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
11 Scădere SCA Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
12 Sume de rambursat DRA Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
13 Diminuare de impozit DIM Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
14 Plata in plus SS Col. 11 “Încasări”, Col. 12
„Sume de rambursat
/rambursări” sau Col.13
“Diferenţă”, după caz.
III. Tipuri de subsisteme ale sistemului de administrare a creanţelor fiscale S.A.C.F.
1. Subsistemul de prelucrare a actelor de SPAC Col.14 „Modul”
colectare venituri
2 Subsistemul creantelor stinse SCS Col.14 „Modul”
3 Subsistemul creantelor nestinse SCNS Col.14 „Modul”
4 Subsistemul creantelor aflate in executare SCES Col.14 „Modul”
silita
5 Subsistemul rambursarilor de TVA SRMB Col.14 „Modul”
6 Subsistemul actelor administrative suspendate SASE Col.14 „Modul”
la executare
7 Subsistemul creantelor pentru care s-au SCIP Col.14 „Modul”
acordat inlesniri la plata
8 Subsistemul creantelor contribuabililor aflati in SCR Col.14 „Modul”
reorganizare judiciara
9 Subsistemul creantelor contribuabililor aflati in SCF Col.14 „Modul”
faliment
10 Subsistemul creantelor contrib. declarati SCDI Col.14 „Modul”
insolvabili, cu venituri sau bunuri urmaribile
11 Subsistemul creantelor contrib. declarati SCDE Col.14 „Modul”
insolvabili, care nu au venituri sau bunuri
urmaribile
12 Subsistemul creantelor contribuabililor aflati în SCIV Col.14 „Modul”
insolventa
13 Subsistemul creantelor suspendate la SCSE Col.14 „Modul”
executare

www.anaf.ro