Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA AUTOEVALUARE L40

ATENŢIE EVALUAREA SE FACE DECÎT LA NIVEL DE CERINŢE NU PE FIECARE INDICATOR INDICATORII SERVESC ÎN A PUTEA EVALUA NIVELUL
CERINŢEI

În ce măsură consideraţi că este Ce elemente aţi avut în În cazul în care nu


îndeplinită cerinţa la nivelul vedere la aprecierea este la nivelul 5 ce
sectorului 0-neîndeplinit, 5- nivelului de îndeplinire măsuri credeţi că
Cod Enunț Tip total îndeplinită N/A cerinţă - indicatori sau alte trebuie adoptate
neaplicabilă elemente/documente pentru a îndeplini
interne cerinţele
02.04.01.01 Spitalul susține un program de C 4 Suspendarea temporară a
alăptării din motive terapeutice:
alăptare ca metodă sănătoasă
de alimentaţie a nou- -Registrul riscurilor
născutului şi sugarului. -Analiză: inidicatori de
eficacitate, risc residual, abatere
de la protocol
-Raport de analiză
-Transmiterea către consiliul
medical

02.04.01.01.01 La nivelul spitalului este I


reglementată modalitatea de
promovare a alăptării nou-
născuţilor şi sugarilor.
02.04.01.01.02 Programul de instruire destinat I
gravidei/lăuzei conține
prevederi referitoare la
importanța alăptării, cel puţin
până la vârsta de 6 luni a
copilului.
02.04.01.01.03 Protocolul privind nașterea pe I
cale naturală prevede punerea
în contact intim al nou-
născutului cu mama imediat
după naștere.
02.04.01.01.04 La nivelul secției de obstetrică, I
protocolul privind punerea la
sân a nou-născutului la termen
şi sănătos există și conține
prevederi privind punerea la
sân a acestuia în primele 2 ore
după naşterea pe cale naturală
şi primele 4 ore după naştere
prin oper
02.04.01.01.05 La nivelul secției de neo- I
natologie/obstetrică-
ginecologie există protocol
privind suspendarea temporară
a alăptării din motive
terapeutice.
02.04.01.02 Mamele internate sunt C 5 Prococol de colaborare cu Spital
informate în privinţa Judetean Miercurea Ciuc
beneficiilor alăptării.
02.04.01.02.01 Materialul informativ privind I
alăptărea, parte componentă a
programului privind
promovarea alimentaţiei la
sân, este înmânat tuturor
gravidelor/lăuzelor internate.
02.04.01.02.02 Există protocol implementat I
privind consilierea mamelor
HIV-pozitive în legătură cu
alimentaţia copilului, la
nivelul maternităţii.
02.04.01.03 Personalul medical din C 5
secţia/secţiile obstetrică-
ginecologie și neo-natologie
este format continuu pentru
dobândirea abilităţilor
necesare implementării
programului de promovare a
alimentaţiei la sân.
02.04.01.03.01 Spitalul instruiește anual I
personalul medical din
secţia/secţiile obstetrică-
ginecologie și neo-natologie
cu privire la promovarea
alimentaţiei sănătoase a nou-
născutului şi sugarului.
02.04.01.03.02 În fișele de post ale I
personalului medical din secția
de obstetrică-ginecologie și
neo-natologie există atribuții
cu privire la pregătirea,
îndrumarea și urmărirea
fiecărei mame cu privire la
alimentația la sân.
02.04.01.04 Spitalul asigură facilități C 4 Rezerva nu are sistem de
pentru promovarea şi supraveghere
susţinerea alăptării.
02.04.01.04.01 La nivelul secției de I
obstetrică-ginecologie și neo-
natologie există rezerve în
sistem „rooming in” pentru
îngrijire mamă-copil.
02.04.01.04.02 Rezerva în sistem „rooming I
in” este prevăzută cu sistem de
supraveghere a mamei și
copilului.
02.04.01.04.03 Număr saloane cu sistem de I
îngrijire „rooming in” per
număr total saloane în
maternitate.
02.04.02.01 Spitalul previne bolile C 5
infectocontagioase ale nou-
născutului.
02.04.02.01.02 La nivelul secției sunt I
promovate programele de
imunizare prin punerea la
dispoziția pacienților de
materiale informative.
02.04.02.01.03 La nivelul spitalului sunt I
promovate programele de
imunizare prin punerea la
dispoziția publicului de
materiale informative.
02.04.02.02 Spitalul identifică C 5
malformațiile/deficiențele nou-
născutului.
02.04.02.02.01 La nivelul spitalului există I
protocol de diagnostic al
posibilelor deficiențe ale nou-
născutului depistabile la
naștere.
02.04.02.02.02 Spitalul asigură resursele I
materiale necesare identificării
malformațiilor/deficiențelor
nou-născutului.
02.04.02.02.03 Spitalul asigură resursele I
necesare identificării
intrauterine a malformațiilor.
02.11.04.07 Spitalul de specialitate sau cu C Depistarea portajului de
secție de obstetrică adoptă streptococ beta-hemolitic la
măsuri de prevenie a riscului femeia însărcinată:
infecțios prenatal. -Registrul riscurilor
-Analiză: inidicatori de
eficacitate, risc residual, abatere
de la protocol
-Raport de analiză
-Transmiterea către consiliul
medical

Protocol în rupture prematură de


membrane

02.11.04.07.01 La nivelul spitalului sunt I


stabilite circumstanțele
riscului infecțios prenatal.
02.11.04.07.02 La nivelul spitalului este I
stabilită conduita în cazul
infecțiilor cervico-vaginale la
femeia însărcinată.
02.11.04.07.03 La nivelul spitalului este I
reglementată depistarea
portajului de streptococ beta-
hemolitic la femeia
însărcinată.
02.11.04.07.05 La nivelul spitalului este I
reglementată investigarea
microbiologică în ruptura
prematură de membrane.

PERSOANA RESPOPNSABILA CU COMPLETAREA AUTOEVALUARII:


NUME PRENUME:

COMPARTIMENT:

DATE DE CONTACT: TEL:

ADRESĂ MAIL: