Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES- VERBAL,

încheiat azi, ..................................................................


Azi,......................................., elevii clasei ....................... au desfăşurat ​activitatea
extraşcolară/ extracurriculară ​cu tema...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Locul de desfăşurare​ a fost ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
La activitate ​a/au participat.​ ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
​Obiectivele ​activităţii au fost:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Desfăşurare​ ( poate fi prezentată succint, sub forma unui plan de idei principale):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.
Înv/ Dirig/ Prof, Colaboratori,