Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Rotari Natalia Aprobat:

Disciplina: biologie Data:_________________

Clasa:_a VIII - a___ Data:___________ Semnatura:____________

Subiectul: SISTEMATICA ORGANISMELOR. REGNUL PLANTE

Tipul lectiei: de acumulare a noilor cunostinte

Durata: 45’

Competente
specifice:________________________________________________________________________________________________________________________

Subcompetente:__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Obiective operationale:

O1: sa defineasca notiunea de organism vii, organism vegetale, adaptare;

O2: sa insuseasce unele principii generale de clasificare a lumii vii , inclusive a organismelor vegetale;

O3: sa insuseasca esenta si importanta aparitiei nucleului la organismele vegetale si a functiei de fotosinteza;

O4: sa inteleaga premisele natural si importanta trecerii plantelor de la viata acvatica la viata terestra;

O5: sa analizeze tabelul clasificarii regnului Plante, identificind principalele grupe de organism vegetale.

Materialul didactic: manual de biologie, tabelul ,, Clasificarea regnului Plante”, planse, imagini, fotografii, vederi ci biodiversitatea unei paduri de foioase,
lac, parc, cimpie etc. , imagini cu specii din cartea rosie a RM, material theoretic suplementar la tema.

Metode si procedee: conversatia; discutia euristica; rezolvarea exercitiilor; problematizarea; explicatia; lucru in: perechi, individual, cu manualul; analiza;

1
Forme de organizare a activitatii: individual, frontal, in grup.

Etapele Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/tehnici Tehnici de


lecţiei evaluare
/procedee

Momentul 1-2 min Salutarea. Efectuarea apelului. Elevii notează tema nouă în Atenţionarea
caiete. Ascultă obiectivele ce
orgabizatoric Scierea temei noi pe tablă. Anunţarea
aşteapă realizate.
obiectivelor lecţiei.

Evocarea 3 min Dau elevilor un sir de intrebari pentru Elevii ascultă şi formulează Întrebare problemă
evocare : răspunsuri la întrebările
adresate de profesor.

---Ex.: ...... animale, plante, Braistorming


1) De catre cine este populata planeta pasari, ciuperci.....;
O2 noastra?
---Ex.: ......organismele
2) Bine dar ce va facut pe voi sa
animale de ex. Se aseamana
clasificata acum milioanele de
intre ele prin locomotie,
organisme in doar citeva grupuri?
alimentatia heterotrofa,
inmultirea sexuata etc.
O1
Dau notiunea de organism
viu.

Realizarea O1 15 -20 Activitatea fronatală: Asculta Conversaţie dirijată


min
Informatie: ,, Inca din antichitate savantii au
2
sensului incercat sa clasifice organismele in diferite Fac notite
grupuri dupa anumite criterii, unul dintre ei a
fost Karl Linne, care a introdus notiunea de Analizeaza tabelul 7.1., pag.
specie. In prezent se se cunosc 5 regnuri in 82.
lumea vie: Monera, Protista, Animale, Plante,
O2 Fungi, fiecare la rindul lor , sint clasificte in
urmatorii taxoni: increngatura, clasa, ordin, Analizeaza fig. 7.1., pag. 83.
familie, gen si specie.’’

La lectia de astazi vom studia regnul Plante.

Caracteristici:
O4
- Are 2 subregnuri;
- 5 increngaturi;
- St organisme fotoautotrofe;
- Pluricelulare;
- Nu se deplaseaza in spatiu.

Explic notiunea de: Trecerea în caiete a noţiunii.


O3
- fotosinteza,
Studierea unui
-inmultirea plantelor – prin spori, seminte, fragment de text
. portiuni de organe;

-celula vegetala;

-tesuturile plantelor – formative si definitive


(protectoare, conducatoare, mecanice,
secretorii).

3
O4 Impart clasa in 4 grupe; fiecare dintre ele va Studiaza textul. Trece un elev
primi cite o insarcinare: sa studieze cite un si imparte informatia
fragment de text si sa-l redee. celorlelti colegi.

1 – mediul de trai al plantelor;

2 – plante terestre;
O5 3 – plante acvatice;

4 – plante epifite.

Reflexia O1 10 min Rezolvarea exerciţiilor 1 şi 2 pag. 122. Relateaza oral notiunile Exerciţiu
invatate.
Evaluare orală
Descrie , comparativ,
Pentru exercitiul 2 grupez clasa in 3 grupe, trasaturile distinctive ale
fiecare din subgrupe indeplinind cite o plantelor vasculare si
O3 insarcinare dintre cele 3. Evaluare scrisă
avasculare.
O5 Brainstorming

Lucrul cu manualul
Explica deosebirea dintre
plantele mezofite, xerofite si
hidrofite.

Lucru individual
Explica dependenta dintre
trasaturile plantelor si mediul
lor de viata, prezentind Observarea
exemple de plante terestre ,
4
O6 acvatice si epifite.

Bilanţul 2-3 min Profesorul va efectua completările de Prezentarea agendelor


rigoare. Aprecierea elevilor activi.
lecţiei
Generalizarea obiectivelor.

Extensia 1 min Studierea temei noi. Exerciţiile 1 şi 2 pagina Notarea temei pentru acsă în
83. caiete şi agenede.

5
6

S-ar putea să vă placă și