Sunteți pe pagina 1din 2

Teză semestrială la limba şi literatura română

Clasa a VIII-a – semestrul I – Nr. II

Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu .


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore .

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul de mai jos :
1 Vino-n codru la izvorul Fruntea albă-n părul galben
Care tremură pe prund, Pe-al meu braţ încet s-o culci
Unde prispa cea de brazde 15 Lăsând pradă gurii mele
Crengi plecate o ascund. Ale tale buze dulci.

5 Şi în braţele-mi întinse Vom visa un vis ferice,


Să alergi, pe piept să-mi cazi, Îngâna-ne-vor c-un cânt
Să-ţi desprind din creştet vălul, Singuratice izvoare,
Să-l ridic de pe obraz. 20 Blânda batere de vânt;

Pe genunchii mei şedea-vei, Adormit de armonia


10 Vom fi singuri-singurei, Codrului bătut de gânduri,
Iar în păr înfiorate Flori de tei deasupra noastră
Or să-ţi cadă flori de tei. Or să cadă rânduri-rânduri.
(Mihai Eminescu, Dorinţa)

A. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul la fiecare din cerinţele de mai jos :


1. Transcrie, din text, un cuvânt derivat, un compus şi unul format prin conversiune. 6 puncte
2. Scrie un sinonim pentru cuvintele: crengi, cânt. 6 puncte
3. Explică rolul cratimei în structura : „albă-n” 6 puncte
4. Transcrie din text două figuri de stil diferite. Numeşte-le. 6 puncte
5. Transcrie un vers în care se pot identifica mărci ale eului liric . 6 puncte

B. (12 puncte)
Argumentează, într-o compunere de 10-15 rânduri, că poezia „Dorinţa” de Mihai
Eminescu aparţine genului liric. În compunerea ta trebuie:
- să precizezi şi să ilustrezi două dintre caracteristicile genului liric identificate în text;
(4 puncte)
- să explici semnificaţia a două mijloace/procedee artistice folosite în conturarea ideii
poetice; (4 puncte)
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; (2 puncte)
- să respecţi limita minimă de spaţiu indicată; (2 puncte)

Subiectul al II-lea (36 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
Roverul Curiosity a detectat un element organic simplu - carbon - în solul planetei
Marte, însă cercetătorii de la NASA nu au aflat deocamdată dacă acele molecule provin într-
adevăr de pe planeta roşie, unde niciun element organic complex, esenţial pentru viaţa
microbiană, nu a fost încă descoperit.
,,Una dintre substanţele pe care instrumentul SAM (Sample Analysis on Mars) le-a
testat este un compus organic pe bază de carbon, care ar putea fi unul dintre ingredientele
vieţii”, a declarat Paul Mahaffy, de la Centrul Goddard al NASA. Acest cercetător implicat în
misiunea spaţială Curiosity a făcut aceste dezvăluiri în cadrul conferinţei anuale organizate
de American Geophysical Union la San Francisco.
Totuşi, a adăugat el, ,,în acest stadiu, nu avem nicio confirmare a materialelor
organice pe Marte”. ,,Vom continua să cercetăm zone mai diverse din craterul Gale”, unde
roverul Curiosity a coborât pe Marte, pe 6 august, a adăugat savantul american.
Analizele eşantioanelor de nisip marţian, efectuate prin încălzirea acestora, pentru a
determina compoziţia gazelor pe care le conţin, au detectat totodată molecule de apă, de sulf
şi probabil perclorat format din oxigen şi clor. Însă niciun complex pe bază de carbon,
necesar vieţii microbiene, nu a fost deocamdată descoperit.
(Roverul Curiosity a descoperit pe Marte urme de carbon, un element esenţial pentru
apariţia vieţii – în Monitorul de Botoşani, 04.12.2012)

A. (24 de puncte)
1. Precizează, în câte un enunţ, următoarele elemente care privesc textul citat 4 puncte
 Care este titlul textului dat?
 Care este locul de muncă şi profesia lui Paul Mahaffy?
2. Transcrie, din text, două structuri care să precizeze substanţe descoperite pe Marte care ar
putea fi semne ale existenţei vieţii. 4 puncte
3. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text : un
compus, confirmare. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică cuvintelor subliniate din fragmentul: Roverul Curiosity a
detectat un element organic simplu - carbon - în solul planetei Marte. 4 puncte
5. Construieste o frază alcătuită din două propozitii in care să existe o propozitie subordonată
predicativă, introdusă prin conjunctia subordonatoare să. 8 puncte

B. (12 puncte)
Redactează un text de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia în legătură cu
existenţa unor forme de viaţă extraterestre în Univers. În compunerea ta trebuie :
- să-ţi exprimi opinia în legătură existenţa/inexistenţa unor forme de viaţă extraterestre
în Univers; (4 puncte)
- să dezvolţi două argumente prin care să-ţi susţii opinia, pornind şi de la textul citat; (4
puncte)
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; (2 puncte)
- să respecţi limita minimă de spaţiu indicată; (2 puncte)

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări : unitatea compoziţiei – 1p.;
coerenţa textului – 2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului –
2p.; ortografia – 3p.; punctuaţia – 2p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p.