Sunteți pe pagina 1din 3

Altă rugăciune către Domnul nostru

Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, miluiește-mă.


Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, ajută-mi mie.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, sădește frica
Ta în inima mea.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, pătrunde cu
frica Ta cărnurile (trupul) mele.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, păzește-mă
sub acoperământul Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, acoperă-mă
de toată bântuiala cea vicleană a vrăjmașului.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, acoperă-mă
de întunecarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți care fac rău.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, gonește
gândurile cele viclene și urâte și hulitoare și cârtirile de la ticălosul
meu suflet.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, gonește de la
mine pe tot vrăjmașul și potrivnicul, văzut și nevăzut.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, dă-mi mie
ceea ce îmi este de folos.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, miluiește-mă.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, ajută-mi mie.
Iisuse, numele cel mântuitor, mântuiește-mă.
Iisuse, mântuirea mea, întărește-mă pe mine întru frica Ta.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, curățește-mă de toată necurăția
și fărădelegea.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, învață-mă să fac voia Ta cea
sfântă și să păzesc poruncile Tale.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, scapă-mă de limba vicleană.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu celui viu, păzește-mă în ziua
aceasta și noaptea fără de păcat, fără de sminteală și nesupărat de
toată bântuiala cea rea a urâtorului de bine și stricătorului de suflet,
diavol.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, slobozește-mă
de toate patimile.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, izbăvește-mă
de necunoștință și de uitare.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, ferește-mă de
toată ispita și mai înainte prinderea cea rea în minte.
Doamne Iisuse Hristoase, dă plâns și smerenie în inima mea.
Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi suspin neîncetat și umilință și
aducere-aminte de moarte.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, deschide ochii inimii mele ca să
văd folosul rugăciunii și al citirii.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, învață-mă cum se cade să mă rog
și să chem numele Tău cel sfânt.
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu și Dumnezeule preadulce, Acela
ce pentru mine cu trupul cruce și moarte ai răbdat, cum știu și
voiești, miluiește-mă pe mine păcătosul și nevrednicul robul Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Dumnezeule
mântuitorul meu, dulceața cea negrăită, numele cel mântuitor
dăruiește-mi mie, nevrednicului robului Tău, umilință și lumină
inimii ca luminat fiind să vărs cu dulceață lacrimi pentru rugăciune
curată și prin puține lacrimi să ștergi zapisul cel mare al păcatelor
mele, iar prin puțină suspinare să stingi focul cel ce arde.
Dacă îmi vei da să plâng aici, Stăpâne, mă voi izbăvi de focul
cel nestins. Știu cu adevărat, îndelung răbdătorule Doamne, că în
fiecare zi și ceas peste măsură Te întărăt și Te supăr pe Tine, dar
bunătatea și îndelunga răbdarea Ta biruiască răutatea și
amărăciunea mea. Că dacă maica necinstindu-se de copilul său, nu
sufere să-l treacă pe el cu vederea, ci se milostivește de a sa
bunătate biruind, cu atât mai mult bunătatea Ta de ale Tale
nemărginite îndurări revărsându-se, poate să biruiască răutatea
mea.
Așa, Dumnezeule al milei și al îndurărilor, izbăvește-mă de
meșteșugurile cele viclene ale spurcatului și cumplitului
războinic(diavol) care în fiecare ceas ține și necăjește sufletul meu
în gândurile rele și urâte.
Puterea Ta cea negrăită, Iisuse Hristoase, care a certat valurile
mării, să-l certe pe el, nelucrător să-l arate și departe de la mine,
robul Tău, să-l arunce. În fiecare zi își înnoiește asupra mea
măiestriile lui și se sârguiește să stăpânească cugetul cel slab
pentru a mă despărți de Tine și de dumnezeieștile Tale porunci.
Trimite, Stăpâne mult milostive, degrab ajutorul Tău și gonește
de la mine netrebnicul robul Tău, pe balaurul cel mare împreună cu
toate gândurile lui cele viclene și spurcate. Curat fiind să Te laud și
să Te slăvesc pe Tine împreună cu cel fără de început al Tău
Părinte și cu Duhul Tău de viață făcător, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, nimeni n-a greșit pe pământ din veac,
o, Iisuse al meu, precum am greșit eu ticălosul și desfrânatul,
pentru aceasta Iisuse al meu strig Ție : milostivește-Te spre mine
cel ce cânt „ Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. “

Notă: Rugăciunea este luată dintr-o veche carte tipărită la


Mănăstirea Neamţ în 1836, septembrie 20.