Sunteți pe pagina 1din 8

tu

ffiffiffir w& wffi&


ffi,ffi ffi,ffim,ffiffii ffiffimw, ffi%ffi; ffi
ffiffi ffiffi:
ffiffirc, ffiffiffifuffiffiffiffiffifu
ffiffire ffiffi
Robert Coupe
Helen Flint
Denise Ryan

1r,

I o EDTTTE LTTEFIA
cupnns
Deinonychus

ffi Ce este un dinozaur?

ffi
ur:
Era dinozaurilor

TG
E"\!+iiJ.
Anatomia unui dinozaur Dispari!ie
itrtl*!\:.!
i+"1F,t$d
Carnivori Mari vSnitori
$*ffi,
t$!,lji' Erbivori Archaeopterix

ffi Mari 9i mici Tyrannosaurus


'ts, Rapizi lenli
,.:,:". ,
Deinonychus
9i

ffi Atac 9i ap5rare Diplodocus


ri
,.crt in migcare Parasaurolophus
Pui de dinozaur Sfegosa urus
'#'#
, ::: ,.

:25 O lume pentru toti Triceratops


Glosar

lndice

5
..>:!#

::= J

:=i
:s i

=il Ce este un dinozaur?


Dinozaurii au fost un fel aparte
de reptile care au trdit pe Pdm6nt
cu 160 de milioane de ani in urmd.
Unii dinozauri nu erau mai mari dec6t
un pui de gain5, insd alfii erau uriagi. Deinonychus

Aveau piele solzoasa gi mergeau


pe doud sau patru picioare.
Hypsilophodon

Ouranosaurus

Tyrannosaurus

Paradd a dinozaurilor
Au existat cel pulin 1 OOO de specii
de dinozaur. Unii aveau coarne
9i creste, allii lepi gi gheare
asculite ca o lam5.

Parasaurolophus

Struthiomimus
a

Euoplocephalus

Argentinosaurus
a fost unul dintre
Saltasaurus
cei mai mari
dinozauri.

DINOZAURI DIN AMERICA DE NORD


Acegti patru dinozauri au
trdit in America de Nord
in aceeagi perioadS.

Sfegosaurus

Camptosaurus
rl

Era dinozaurilor D iI
La vSnat
op hosa urus putea lerga
a

dupd pradd pe picioarele


posterioare puternice.
Dinozaurii au apdrut in urmd
cu vreo 228 de milioane de ani.
Mult mai tdrziU, clima s-a rdcit,
iar continentele au inceput
sd se depdrteze unele de altele.
Frigul gi umiditatea erau perfecte
pentru dinozauri, iar ei s-au inmultit.
?-
lnsd, in urmd cu 65 de milioane de ani,
au dispdrut in mod misterios.

Tyrannosaurus Pteranodon
Vremea dinozaurilor
Era in care au triit dinozaurli pe Pdm6nt
e impdrlitd in trei perioade: Triasic, Jurasic
gi Cretacic. Dinozaurii prezentali in aceastd
carte provin din toate cele trei perioade.
Dinozaurii au
bl trdit cu milioane
de ani inaintea
primilor oameni.
Diplodocus

i
'|

,J

it,cl "
'f ,&,.'

{=#
i#
&"} =, .-€
el*
*l.l .1
Anatomia unui dinozaur
Toli dinozaurii aveau schelete osoase O cilStorie lungi
Un Apatosaurus m6nca
care ii faceau puternici gi le protejau uriage cantitSli de frunze,
organele interne. De asemenea, care fdceau un drum lung
de la gurS la stomac.
aveau mugchi dezvoltali care ii ajutau
sd se deplaseze. Scheletele osoase,
muschii gi organele erau acoperite
cu un strat de piele groasd
gi solzoasS.
FosilS
Datoritd fosilelor
am aflat foarte multe
lnima unui despre dinozauri. Fosilele
sunt resturi de animale
Tyrannosaurus transformate in piatrS.
trebuie se fi fost
la fel de mare
cet un om.
g,."+.;,.;$,,,€
h

Schelet
Oasele unor dinozauri
aveau gduri mici, ceea
ce le fdcea foarte usoare.