Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ CLIENT (EU)

1. DATE CLIENT
Nume firmă: ________________________________________________________________________
Strada, Nr.: ________________________________________________________________________
Cod Poștal: _______ Localitate: _______________________________ Țară: __________________
Telefon: _________________________________ E-Mail: ___________________________________
Număr CUI: ________________________________________________________________________
Nume: ____________________________________________________________________________
Poziție (Deținător/GF): ________________________________________________________________

2. ÎMPUTERNICIRE pentru alți autorizați pentru cumpărări


Prin acesta împuternicesc persoanele de mai jos pentru a putea efectua cumpărături pentru
întreprinderea de mai sus la METRO Cash & Carry Österreich GmbH.

VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE: Împuternicirile speciale nu mai sunt valabile – numai EKB-
urile introduse pot efectua colectări pentru întreprindere!

1) Prenume: ___________________________________________ Poziție: _____________________


Nume: _____________________________________________ Număr legitimație: _____________

2) Prenume: ___________________________________________ Poziție: _____________________


Nume: _____________________________________________ Număr legitimație: _____________

3) Prenume: ___________________________________________ Poziție: _____________________


Nume: _____________________________________________ Număr legitimație: _____________

4) Prenume: ___________________________________________ Poziție: _____________________


Nume: _____________________________________________ Număr legitimație: _____________

5) Prenume: ___________________________________________ Poziție: _____________________


Nume: _____________________________________________ Număr legitimație: _____________

Confirm că persoanele împuternicite pot efectua numai cumpărături pentru întreprindere.

Vă rugăm aveți grijă ca persoanele împuternicite să se identifice și trebuie să poată prezenta


un certificat de admitere străin!
Orice modificare a datelor prezentate aici ne trebuie transmise imediat!

Prin semnătura mea confirm că am citit condițiile de vânzare ale Metro Cash & Carry Österreich GmbH și că mă declar a fi de
acord cu conținuturile acestora. Protecția datelor: Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele numite mai sus, căt și cum este
descris în condițiile de vânzare, în cadrul datelor cu privire la incidentele de afacere prin Metro Cash & Carry Österreich GmbH.

Nu doresc să primesc – vă rog bifați –


 Poștă Merto  Fax  Apeluri de telefon  E-Mail  SMS/MMS.
Pot anula oricând acest consimțământ. Garantez că datele prezentate sunt complete și corecte.

-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Semnătură Deținător/Director general Locul, Data