Sunteți pe pagina 1din 48

JUDET CONSTANTA

DETALIERE DE CHELTUIELI
AN 2012
-

PLAN
RECTIFICAT
NOIEMBRIE
2012

1
TOTAL CHELTUIELI din care 640,974,059.00

-
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 39,725,548.00
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12,500,000.00
CHELTUIELI MATERIALE 20 12,350,077.00
Exproprieri - proiect ,, imbunatatirea accesului
E60/platforma industriala Navodari 35,000.00
COTIZATII 55 2,075,451.00
COFINANTARI 56 3,000,000.00
ALTE CHELTUIELI 59 23,754.00
-
20.25 -
INVESTITII- TOTAL 71 6,759,253.00
din care: -
A. LUCRARI IN CONTINUARE 1,033,160.00
PAVILION EXPOZITIONAL CONSTANTA 1,033,160.00
-
B. LUCRARI NOI 1,529,785.00
Extindere parcare Pavilion 1,227,600.00
Ascensor 302,185.00
C. ACHIZITII DE BUNURI din care: 4,196,308.00
Dotari 363,152.00
Dotari camere video 16,608.00
Expertiza tehnica Centrul Plasament Ovidiu 6,944.00
Achizitie imobile 1,226,770.00
Pavilion expozitional - lift 31,815.00
SALA POLIVALENTA 2,320,999.00
Revizuire panouri si amenajare acces Pavilion Exp. 209,020.00
Pompe-Pavilion Expozitional 20,000.00
ARIERATE 1,000.00
RAMBURSARI DE CREDITE 81 Sf 3,000,000.00
-
PLATI ANI PRECEDENTI SF (7,034.00)
PLATI ANI PRECEDENTI SD (10,953.00)
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 5,078,218.00
FOND REZERVA BUGETARA 54,02,05 50 -
ALEGERI 1,200,000.00
PERSONAL 10 500,000.00
MATERIALE 20 700,000.00
FOND GARANTARE IMPRUMUT 54,02,07 81 300,000.00
SERVICII DE EVIDENTA PERSOANELOR 54,02,10 3,550,000.00
TRANSFER TOTAL 51 3,550,000.00
TVA 51.00 1,300,000.00
BUGET LOCAL 51.00 2,132,000.00
-
-
-
TRANSFER INV 51 SD 118,000.00
TRANSFER INV BL
OMEPTA 54,02,50 30,000.00
MATERIALE 20 30,000.00
INVESTITII 71 -
-
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (1,782.00)
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 55 2,000,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 1,000,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC aparatura medicala 30.01 500,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC proiecte 30.01 500,000.00
PARTEA A II A APARARE ORDINE PUBLICA 59.02 30,274,944.00
APARARE-C.M.J. 60,02,02 50,000.00
MATERIALE 20 50,000.00
INVESTITII 71 -
ISU 61,02,05 1,100,000.00
MATERIALE 20 1,100,000.00
INVESTITII -
ALTE CHELTUIELI IN DOM.ORDINII PUBLICE 61,02,50 26,135,997.00
PROIECTE ADI ISU FEN 56 5,430,084.00
FONDURI UE 4,363,072.00
BUGET STAT 108,602.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 958,410.00
PROIECTE ESOL FEDR 56 12,898,684.00
FONDURI UE 9,674,013.00
BUGET STAT 2,699,255.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 525,416.00
PROIECTE SMART FEDR 56 7,807,229.00
FONDURI UE 6,006,648.00
BUGET STAT 1,441,595.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 358,986.00
71 -
ATOP 61,02,03 2,420,947.00
MATERIALE 20 828,947.00
INVESTITII 71 1,592,000.00
-
INSPECTORATUL DE POLITIE 61,02,03 568,000.00
20 348,000.00
71 220,000.00
-
TOTAL INVATAMANT 65.02 30,014,602.00
INVATAMANT SPECIAL - TOTAL 65,02,07 11,164,000.00
PERSONAL 10 9,583,485.00
MATERIALE 20 717,075.00
TRANSFER 863,440.00
INVESTITII 71 -
CENTRUL JUDETEAN 3,812,415.00
PERSONAL 10 3,673,570.00
MATERIALE 20 138,845.00
MATERIALE B.L. -
INVESTITII 71 -
SCOALA SPECIALA NR.1 3,011,693.00
PERSONAL 10 2,761,093.00
MATERIALE 20 250,600.00
INVESTITII 71 -
SCOALA SPECIALA NR.2 1,884,422.00
PERSONAL 10 1,743,822.00
MATERIALE 20 140,600.00
MATERIALE B.L 20 -
INVESTITII 71 -
SCOALA ALBATROS 1,592,030.00
PERSONAL 10 1,405,000.00
MATERIALE 20 187,030.00
INVESTITII 71 -
71 -
SCOALA SANATORIALA TECHIRGHIOL 863,440.00
TRANSFER 51 863,440.00
ALTE CHELTUIELI -TOTAL din care 65.02.50 18,850,602.00
BUGET STAT (lapte si corn) 57 15,004,000.00
BUGET STAT (fructe) 57 443,594.00
BUGET STAT APIA FRUCTE 961,800.00
ALTE CHELTUIELI (burse) 59 2,373,000.00
ALTE CHELTUIELI ( burse) 20 27,000.00
INVESTITII - extindere instalatie gaze 71 41,208.00
PLATI ANI PRECEDENTI SF -
-
SANATATE 66.02 76,924,865.00
SPITALE GENERALE 66,02,06,01 45,679,966.00
-
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE proteze BL 51.01 130,000.00
SPITALUL JUDETEAN mat/osteosinteza BL 51.01 130,000.00
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE BL 51.01 115,320.00
SPITALUL JUDETEAN chirurgie cardiaca BL 51.01 1,175,000.00
SPITALUL JUDETEAN instrumentar BL 51.01 180,000.00
SOTRM EFORIE BL 51.01 227,500.00
RK SPITAL BUGET STAT 51.02 4,575,000.00
APARATURA MEDICALA SPITAL BUGET STAT 51.02 120,000.00
RK SPITALUL JUDETEAN BL 51.02 4,400,000.00
RK SPITALUL JUDETEAN cofinantare 51.02 8,000,000.00
LIFTURI BL 51.02 4,200,000.00
SOTRM EFORIE BL 71.02 151,538.00
VIDEO BL 51.02 730,608.00
DOTARI SPITALUL JUDETEAN LEASING 71 7,400,000.00
ECHIPAMENTE MEDICALE 71 14,000,000.00
POLICLINICA 2 71 145,000.00

ARIERATE 51.01 171,127.00


71 -
TRANSFERURI MEDICO-SOCIALA AGIGEA 66,02,06,03 51 696,000.00
-
-
ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 66,02,50,50 27,331,532.00
ALTE (CHIRII) 20 100,000.00
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. C) POR 56 2,700,237.00
FONDURI UE 1,832,112.00
BUGET STAT 280,205.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 587,920.00
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. A) POR 56 2,949,898.00
FONDURI UE 1,995,548.00
BUGET STAT 305,202.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 649,148.00
PROIECTE POR POLICLINICA 2 21,570,397.00
FONDURI UE 13,696,044.00
BUGET STAT 2,094,689.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 5,779,664.00
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.C 71 4,600.00
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.A 71 6,400.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,046,240.00
CULTURA 67.02 83,486,317.00
PERSONAL 10 1,290,000.00
MATERIALE 20 7,838,993.00
INVESTITII 71 440,800.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 40,185,847.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,617,050.00
PROIECTE FEN 56 24,241,575.00
PERSONAL NECLERCAL 59 2,418,015.00
INVESTITII 71 1,526,225.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 3,230,383.00
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (278,217.00)
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SD (24,354.00)

BIBLIOTECA 67,02,03,02 3,335,300.00


PERSONAL 10 1,290,000.00
MATERIALE 20 1,604,500.00
INVESTITII 71 440,800.00
MUZEE 67,02,03,03 6,412,500.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 3,969,450.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,443,050.00
MUZEUL DE ISTORIE 1,075,000.00
TRANSFER 51 1,075,000.00
-
MUZEUL DE ARTA 1,370,000.00
TRANSFER 51 SF 970,000.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 400,000.00
COMPLEXUL MUZEAL 3,967,500.00
TRANSFER 51 SF 1,924,450.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,043,050.00
TEATRE 67,02,03,04 3,088,950.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 2,914,950.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00
TEATRUL DE STAT 2,216,600.00
TRANSFER 51 SF 2,042,600.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00
TEATRUL DE COPII SI TINERET 667,350.00
TRANSFER 51 667,350.00
-
DIRECTIA JUDETEANA DE EXPLOATARE A FILMULUI 205,000.00
TRANSFER 205,000.00
-
CENTRUL THEODOR BURADA 67,02,03,05 710,000.00
TRANSFER 51 710,000.00
ARIERATE 4,493.00
CULTE 67,02,06 59 2,418,015.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 3,230,383.00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII 67,02,50 64,589,247.00
MATERIALE 20 6,230,000.00
TRANSFERURI 51 32,591,447.00
-
CLUB SPORTIV "RUGBY CLUB JUDETEAN FARUL" 19 51 2,000,000.00
DIRECTIA DE SPORT 100,000.00
CS HANDBAL CLUB MUNICIPAL 51 4,000,000.00
CLUB SPORTIV BASCHET CLUB FARUL 51 1,500,000.00
C.S.VOLEI 2004 51 1,700,000.00
CLUB VOLEI MUNICIPAL-HCJ 51 1,000,000.00
FUNDATIA PTR. PROMOV. SPORTULUI CONSTANTEAN 51 3,000,000.00
ASOC. PTR. PROMOV. SI DEZV. TURISMULUI LITORAL 51 1,650,000.00
rez 20 2,100,000.00
DULCIURI-RECHIZITE 20 5,600,000.00
FUNDATIA FANTASIO 51 3,000,000.00
ASOCIATIA RUGBY 51 50,000.00
CLUB NEPTUN(HANDBAL FETE) 51 1,600,000.00
COLEGIUL NATIONAL REGINA MARIA 51 10,750.00
RESTANTE 2011 4,220,357.00
OLIMPIADA DE MATEMATICA 51 220,000.00
RECHIZITE 20 630,000.00
CLUB ARTISTIC ALEGRIO 51 7,500.00
ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI 51 14,090.00
RATC - UNIV.OVIDIUS 51 40,000.00
VETERANII 51 22,000.00
LIGA NAVALA 51 5,000.00
ABDULEA PETCU 3,600.00
DIBLA ANCA 10,350.00
GALA BURSIERILOR 10,000.00
FUNDATIA FANTASIO-MERGEM LA MUZEU 200,000.00
FUNDATIA FANTASIO- SPECTACOLE PT.COPII 1,050,000.00
FUNDATIA FANTASIO- PROG.PREGATIRE PROFESIONALA 1,000,000.00
FUNDATIA FANTASIO-CONCURS PICTURA 100,000.00
BIBLIOTECA ALTE ACTIUNI 3,300.00
rusi lipoveni 15,000.00
TUR CICLIST 92,500.00
ASOCIATIA COMUNELOR 285,000.00
PALATUL COPIILOR (SAH) 35,000.00
FUNDATIA FANTASIO-FESTIVAL 3,100,000.00
CAMPIONAT PESCUIT 315,000.00
INS.SCOLAR 25,000.00
FUNDATIA FANTASIO 107,000.00
ACTIVE NEFINANCIARE 67,02,50 71 1,526,225.00
AMENAJARE TEREN BIBLIOTECA JUDETEANA 100,000.00
CASA VERDE BIBLIOTECA JUDETEANA -
SF CAPIDAVA 1,426,225.00
-
PROIECT HIPERB 56 2,851,326.00
POR 2007-2013 85% 1,861,303.00
BUGET STAT 13% 266,495.00
BUGET LOCAL 2% 723,528.00
PROIECT TROPAEUM TRAIANI 56 13,707,154.00
POR 2007-2013 85% 8,706,145.00
BUGET STAT 13% 1,331,528.00
BUGET LOCAL 2% 3,669,481.00
PROIECTE POR Complex Muzeal 56 3,000,877.00
POR 2007-2013 85% 1,014,718.00
BUGET STAT 13% 200,125.00
BUGET LOCAL 2% 1,786,034.00
PROIECTE POR Centru multifunctional educativ 56 4,682,218.00
POR 2007-2013 85% 2,882,112.00
BUGET STAT 13% 1,565,702.00
BUGET LOCAL 2% 234,404.00
56 -
-
-
-
-
-
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 110,175,965.00
PERSONAL 10 21,870,606.00
MATERIALE 20 11,171,127.00
TRANSFERURI UAMS 51 1,361,000.00
PROIECTE FEN+BS 56+71 9,865,482.00
ASISTENTA-AJUTOARE 57 4,656,416.00
INVESTITII 71 15,527,540.00
TRANSFERURI 51 45,136,000.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 707,361.00
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (119,567.00)
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 68,02,06 97,754,353.00
PERSONAL 10 21,870,606.00
TVA minori 15,220,606.00
buget local -
TVA handicap 6,650,000.00
SUME C.L. -
SPONSORIZARE -
MATERIALE 20 10,971,127.00
-
TVA minori 80660 1,882,000.00
buget local 11,661,067 1,311,897.00
TVA handicap 7,026,000.00
SUME C.L. 702,468.00
SPONSORIZARE 48,762.00
Proiect "Implica-te!Fii responsabil" FSE 56.00 -
PREFINANTARE -
SUME AN CURENT -
BUGET STAT -
Proiect centrul de primire in regim de urgent FEDR 71.00 4,400,000.00
SUME AN CURENT UE 4,400,000.00
PREFINANTARE -
SUME ANI ANTERIORI -
BUGET STAT -
INVESTITII 71 15,376,620.00
BUGET LOCAL 15,231,835.00
TVA minori 84,785.00
BUGET STAT - MMFES 1538/2007 60,000.00
-
TRANSFERURI BUGET STAT 51 45,136,000.00
UNITATEA MEDICO SOCIALA AGIGEA 68,02,12 1,511,920.00
TRANSFER 51.01 1,361,000.00
INVESTITII 51.02 150,920.00
AJUTOARE SOCIALE SERV.AMBULANTA 68,02,50 20 200,000.00
AJUTOARE SOCIALE( 57) 68,02,50 57 4,656,416.00
PROIECT CENTRUL DE PLASAMENT TRAIAN 68,02,50 56 3,340,663.00
POR 2007-2013 85% 2,290,185.00
BUGET STAT 13% 348,917.00
BUGET LOCAL 2% 701,561.00
PROIECTE POR Extindere UAMS AGIGEA 68,02,50 56 2,124,819.00
POR 2007-2013 85% 1,267,357.00
BUGET STAT 13% 688,490.00
BUGET LOCAL 2% 168,972.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 707,361.00

PARTEA a IV-a SERVICII SI DEZV.PUBLICA 69.02 104,138,691.00


LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 106,376,256.00
ALIMENTARI CU APA, CANALIZARE BUGET STA70,02,05,01 51.02 7,545,206.00
TOTAL DIN CARE: 70,02,50 98,831,050.00
MATERIALE 20 6,323,705.00
MATERIALE 50% 20 3,023,705.00
MATERIALE DOMENIUL PUBLIC 20 3,300,000.00
CARAVANA ESTIVALA 20 -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 2,825,000.00
TRANSF. RISC SEISMIC -buget stat 51SD 2,700,000.00
P.U.G.(TRANSFER) 51 80,000.00
Sist.inf.domeniu imobiliar edilitar - buget stat 51 45,000.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 70,02,50 69,682,345.00
COFINANTARE PROIECTE C.L 51,SD 2,237,565.00
Impozite si varsaminte RAJA(IID-MRD) SF 55 420,148.00
RAMBURSARE TVA ISPA RAJA SF 55 64,559,282.00
COFINANTARE CJC 55 683,523.00
Servicii cadastru bunuri dom.privat 71 36,000.00
Servicii cadastru bunuri dom. public jud 71 64,000.00
Evaluare bunuri imobile domeniu privat 71 94,500.00
Evaluare bunuri imobile domeniu public 71 70,000.00
Eficientizare consum en.electrica 71 350,000.00
RAJA proiect 56 1,167,327.00
-
ACTIVE FINANCIARE 70,02,50 72 20,000,000.00
APORT CAPITAL SOCIAL SRL 72 20,000,000.00
-
Plati ani precedenti 85.00 (2,237,565.00)
-
-
-
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 18,838,709.00
Alte actiuni economice PROIECTE(CASA VERDE) 80,02,01,10 18,247,314.00
-bug stat 12,763,185.00
-bug local 5,484,129.00
ARIERATE CASA VERDE 71 591,395.00
-
AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 14,241,993.00
CAMERA AGRICOLA 83.02.03.07 51.00 1,150,000.00
-
ALTE CHELTUIELI 83.02.03.30 13,091,993.00
APIA BUGET STAT 20.00 134,834.00
APIA MASURI ADIACENTE BUGET LOCAL 20.00 -
APIA BUGET MASURI ADIACENTE 20.00 96,180.00
RASADURI 20.00 950,000.00
56.00 2,437.00
SERE 71.00 5,753,593.00

BUGET STAT recon. ecologica terenuri 71.00 5,220,162.00


BUGET LOCAL(Harsova+Chirnogeni) recon ecologica terenuri 71.00 992,343.00
Plati ani precedenti (57,556.00)
TRANSPORTURI 84.02 115,715,233.00
DRUMURI SI PODURI 84,02,03,01 73,175,040.00
MATERIALE 29,504,750.00
MATERIALE buget local 20 28,019,600.00
MATERIALE tva 1,485,150.00
INVESTITII 43,670,290.00
INVESTITII buget local 55 12,471,320.00
PADURI 71 18,746,260.00
INVESTITII tva 55 8,831,850.00
PIETRUIRE D.C. (BUGET STAT- investitii RAJDP) 71.00 3,620,860.00
COMISION DRUM 20 100,000.00
ALTE CHELTUIELI 84.02.50 37,298,957.00
Evaluare DJ 381 71 250,000.00
Cadastru DJ 381 71 581,000.00
ENERGIE ELECTRICA STATIE TECHIRGHIOL 71 220,000.00
Documentatie Cadastrala imobile expropriate 76,780.00
Documentatie Cadastrala si inscriere in Cartea Funciara 71 550,000.00
PIETRUIRE D.C. (BUG.STAT -transfer C.L.) 51.97 4,207,440.00

PROIECTE FEN ( DJ 228)) 84,02,50 56 25,062,336.00


FONDURI UE FEDR 16,759,813.00
BUGET STAT 2,228,184.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 6,074,339.00
PROIECTE FEN DJ 228A 6,351,401.00
FONDURI UE FEDR 4,026,381.00
BUGET STAT 2,187,324.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 137,696.00
ARIERATE DRUMURI 71 71.00 2,049,972.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,091,264.00
-
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 10,358,974.00
-
ASOCIATIA SALVAMAR 4,318,360.00
CHELTUIELI MATERIALE SALVAMAR 20 4,092.00
CHELTUIELI CJC (SALVAMAR) 51 4,155,088.00
ASOCIATIA SALVAMAR 51 155,088.00
Buget local Corbu 51 155,088.00
-
CENTRE PREVENTIE 71 1,201,000.00
- buget stat 71 -
- buget local 71 1,201,000.00
-
PROIECTE POR Centrul de excelenta in turism 87,02,50 56 1,620,185.00
FONDURI UE FEDR 483,778.00
BUGET STAT 146,705.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 989,702.00
PROIECTE FEN Judetul CTA o descoperire mereu
actuala 87,02,50 56 151,310.00
FONDURI UE FEDR 54,962.00
BUGET STAT 83,501.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 12,847.00
PROIECTE FEN Itinerarii si evenimente inedite in
Dobrogea 87,02,50 56 913,223.00
FONDURI UE FEDR 547,796.00
BUGET STAT 294,496.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 70,931.00
PROIECTE FEN Centru mestesugaresc Ovidiu 87,02,50 56 2,158,988.00
FONDURI UE FEDR 722,441.00
BUGET STAT 142,481.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 1,294,066.00
196,659.00 78659

PLAN
INFLUENTE RECTIFICAT
decembrie DECEMBRIE 2012

(59,280,938.00) 581,693,121.00

-
(2,029,626.00) 37,695,922.00
- 12,500,000.00
- 12,350,077.00

- 35,000.00
- 2,075,451.00
- 3,000,000.00
- 23,754.00
- -
- -
(1,528,628.00) 5,230,625.00
- -
- 1,033,160.00
- 1,033,160.00
- -
(1,227,600.00) 302,185.00
(1,227,600.00) -
- 302,185.00
(301,028.00) 3,895,280.00
(301,028.00) 62,124.00
- 16,608.00
- 6,944.00
- 1,226,770.00
- 31,815.00
- 2,320,999.00
- 209,020.00
- 20,000.00
- 1,000.00
(500,000.00) 2,500,000.00
-
(1,358.00) (8,392.00) 100
360.00 (10,593.00)
(12,806,626.00) (7,728,408.00)
- -
(753,000.00) 447,000.00
(253,000.00) 247,000.00
(500,000.00) 200,000.00
- 300,000.00
(1,817,000.00) 1,733,000.00
(1,817,000.00) 1,733,000.00
(123,000.00) 1,177,000.00 1,250,000.00
(1,694,000.00) 438,000.00 483,000.00
- -
-
- -
(45,000.00) 73,000.00
45,000.00 45,000.00
- 30,000.00
- 30,000.00
- -
-
(10,236,626.00) (10,238,408.00)
(860,000.00) 1,140,000.00
(300,000.00) 700,000.00
(160,000.00) 340,000.00
(400,000.00) 100,000.00
(3,458,000.00) 26,816,944.00
(40,000.00) 10,000.00
(40,000.00) 10,000.00
- -
(1,000,000.00) 100,000.00
(1,000,000.00) 100,000.00
-
- 26,135,997.00
- 5,430,084.00
- 4,363,072.00
- 108,602.00
- 958,410.00
- 12,898,684.00
- 9,674,013.00
- 2,699,255.00
- 525,416.00
- 7,807,229.00
- 6,006,648.00
- 1,441,595.00
- 358,986.00
- -
(1,850,000.00) 570,947.00
(350,000.00) 478,947.00
(1,500,000.00) 92,000.00
-
(568,000.00) -
(348,000.00) -
(220,000.00) -
-
(550,514.00) 29,464,088.00
(200,000.00) 10,964,000.00
(257,526.00) 9,325,959.00
59,925.00 777,000.00
(2,399.00) 861,041.00
- -
(90,173.00) 3,722,242.00
(150,098.00) 3,523,472.00
59,925.00 198,770.00
- -
- -
(14,377.00) 2,997,316.00
(14,377.00) 2,746,716.00
- 250,600.00
- -
(23,640.00) 1,860,782.00
(23,640.00) 1,720,182.00
- 140,600.00
- -
- -
(69,411.00) 1,522,619.00
(69,411.00) 1,335,589.00
- 187,030.00
- -
- -
(2,399.00) 861,041.00
(2,399.00) 861,041.00
(348,609.00) 18,501,993.00
- 15,004,000.00
555,391.00 998,985.00
- 961,800.00
(905,000.00) 1,468,000.00
1,000.00 28,000.00
- 41,208.00
(1,905.00) (1,905.00)
-
(3,621,000.00) 73,303,865.00
(3,700,000.00) 41,979,966.00
-
- 130,000.00
- 130,000.00
- 115,320.00
- 1,175,000.00
- 180,000.00
227,500.00
- 4,575,000.00
- 120,000.00
- 4,400,000.00
- 8,000,000.00
(1,000,000.00) 3,200,000.00
- 151,538.00
- 730,608.00
- 7,400,000.00
(2,700,000.00) 11,300,000.00
- 145,000.00

- 171,127.00
- -
79,000.00 775,000.00
-
-
- 27,331,532.00
- 100,000.00
- 2,700,237.00
- 1,832,112.00
- 280,205.00
- 587,920.00
- 2,949,898.00
- 1,995,548.00
- 305,202.00
- 649,148.00
- 21,570,397.00
- 13,696,044.00
- 2,094,689.00
- 5,779,664.00
- 4,600.00
- 6,400.00
- 3,046,240.00
(11,279,940.00) 72,206,377.00
(4,000.00) 1,286,000.00
(1,029,500.00) 6,809,493.00
(436,000.00) 4,800.00
(9,309,588.00) 30,876,259.00
(400,000.00) 2,217,050.00
- 24,241,575.00
- 2,418,015.00
(100,000.00) 1,426,225.00
- 3,230,383.00
(852.00) (279,069.00)
- (24,354.00)

(1,469,500.00) 1,865,800.00
(4,000.00) 1,286,000.00
(1,029,500.00) 575,000.00
(436,000.00) 4,800.00
(520,000.00) 5,892,500.00
(120,000.00) 3,849,450.00
(400,000.00) 2,043,050.00
- 1,075,000.00
- 1,075,000.00
- -
(520,000.00) 850,000.00
(120,000.00) 850,000.00
(400,000.00) -
- 3,967,500.00
- 1,924,450.00
- 2,043,050.00
(135,191.00) 2,953,759.00
(135,191.00) 2,779,759.00
- 174,000.00
(135,191.00) 2,081,409.00
(135,191.00) 1,907,409.00
- 174,000.00
- 667,350.00
- 667,350.00
- -
- 205,000.00
- 205,000.00
- -
(46,000.00) 664,000.00
(46,000.00) 664,000.00
- 4,493.00
- 2,418,015.00
- 3,230,383.00
(9,108,397.00) 55,480,850.00
- 6,230,000.00
(9,008,397.00) 23,583,050.00
- -
- 2,000,000.00
- 100,000.00
- 4,000,000.00
- 1,500,000.00
- 1,700,000.00
- 1,000,000.00
- 3,000,000.00
- 1,650,000.00
(2,100,000.00) -
- 5,600,000.00
- 3,000,000.00
- 50,000.00
- 1,600,000.00
- 10,750.00
(2,408,397.00) 1,811,960.00
- 220,000.00
- 630,000.00
- 7,500.00
- 14,090.00
- 40,000.00
- 22,000.00
- 5,000.00
- 3,600.00
- 10,350.00
- 10,000.00
(200,000.00) -
(650,000.00) 400,000.00
(650,000.00) 350,000.00
- 100,000.00
- 3,300.00
- 15,000.00
- 92,500.00
- 285,000.00
- 35,000.00
(3,000,000.00) 100,000.00
- 315,000.00
- 25,000.00
- 107,000.00
(100,000.00) 1,426,225.00
(100,000.00) -
- -
- 1,426,225.00
-
- 2,851,326.00
- 1,861,303.00
- 266,495.00
- 723,528.00
- 13,707,154.00
- 8,706,145.00
- 1,331,528.00
- 3,669,481.00
- 3,000,877.00
- 1,014,718.00
- 200,125.00
- 1,786,034.00
- 4,682,218.00
- 2,882,112.00
- 1,565,702.00
- 234,404.00
- -
- -
- -
- -
- -
-
(12,818,139.00) 97,357,826.00
- 21,870,606.00
216,670.00 11,387,797.00
(40,000.00) 1,321,000.00
(2,000,000.00) 7,865,482.00
- 4,656,416.00
(10,993,860.00) 4,533,680.00
- 45,136,000.00
- 707,361.00
(949.00) (120,516.00)
(12,777,190.00) 84,977,163.00
- 21,870,606.00
(305,391.00) 14,915,215.00 30,558,000.00
108,732.00 108,732.00 5,772,447.00
- 6,650,000.00 5969106
196,659.00 196,659.00
- -
216,670.00 11,187,797.00 305,391.00
- -
- 1,882,000.00 5,772,447.00
113,843.00 1,425,740.00
- 7,026,000.00 41670
99,127.00 801,595.00
3,700.00 52,462.00
- -
- -
-
- -
(2,000,000.00) 2,400,000.00
(2,000,000.00) 2,400,000.00 6,782,760.00
- -
-
- -
(10,993,860.00) 4,382,760.00
(10,993,860.00) 4,237,975.00
- 84,785.00
- 60,000.00
- -
- 45,136,000.00
(40,000.00) 1,471,920.00
(40,000.00) 1,321,000.00
- 150,920.00
- 200,000.00
- 4,656,416.00
- 3,340,663.00
- 2,290,185.00
- 348,917.00
- 701,561.00
- 2,124,819.00
- 1,267,357.00
- 688,490.00
- 168,972.00
- 707,361.00

(10,508,005.00) 93,630,686.00
(10,508,005.00) 95,868,251.00
- 7,545,206.00
(10,508,005.00) 88,323,045.00
- 6,323,705.00
- 3,023,705.00
- 3,300,000.00
- -
(606,617.00) 2,218,383.00
(606,617.00) 2,093,383.00
- 80,000.00
- 45,000.00
(3,901,396.00) 65,780,949.00
(25,072.00) 2,212,493.00
2,000,000.00 2,420,148.00
(5,324,801.00) 59,234,481.00
(183,523.00) 500,000.00
- 36,000.00
(28,000.00) 36,000.00
(20,000.00) 74,500.00
(70,000.00) -
(250,000.00) 100,000.00
- 1,167,327.00
-
(5,999,992.00) 14,000,008.00
(5,999,992.00) 14,000,008.00
-
- (2,237,565.00)
-
-
-
- 18,838,709.00
- 18,247,314.00
- 12,763,185.00
- 5,484,129.00
- 591,395.00
-
- 14,241,993.00
- 1,150,000.00
-
- 13,091,993.00
- 134,834.00
- -
- 96,180.00
- 950,000.00
- 2,437.00
- 5,753,593.00
-
- 5,220,162.00
- 992,343.00
- (57,556.00)
- 115,715,233.00
- 73,175,040.00
(391,150.00) 29,113,600.00
- 28,019,600.00
(391,150.00) 1,094,000.00
391,150.00 44,061,440.00
- 12,471,320.00
- 18,746,260.00 18746260
391,150.00 9,223,000.00 14465335
3,620,860.00
- 100,000.00
- 37,298,957.00
- 250,000.00
- 581,000.00
- 220,000.00
- 76,780.00
- 550,000.00
- 4,207,440.00
-
- 25,062,336.00
- 16,759,813.00
- 2,228,184.00
- 6,074,339.00
- 6,351,401.00
- 4,026,381.00
- 2,187,324.00
- 137,696.00
- 2,049,972.00
- 3,091,264.00
-
(1,349,088.00) 9,009,886.00
-
(1,349,088.00) 2,969,272.00 (4,092.00)
- 4,092.00
(1,349,088.00) 2,806,000.00
- 155,088.00
- 155,088.00
-
0.00 1,201,000.00
0.00 -
1,201,000.00
-
0.00 1,620,185.00
0.00 483,778.00
0.00 146,705.00
0.00 989,702.00

0.00 151,310.00
0.00 54,962.00
0.00 83,501.00
0.00 12,847.00

0.00 913,223.00
0.00 547,796.00
0.00 294,496.00
0.00 70,931.00
0.00 2,158,988.00
0.00 722,441.00
0.00 142,481.00
0.00 1,294,066.00
JUDET CONSTANTA
DETALIERE DE CHELTUIELI
AN 2012
-

PLAN
RECTIFICAT PLAN
NOIEMBRIE INFLUENTE RECTIFICAT
2012 decembrie DECEMBRIE 2012

1
TOTAL CHELTUIELI din care 640,974,059.00 (58,975,547.00) 581,998,512.00

CHEIE VERIFICARE - 640,974,059.00 (59,172,206.00) 581,801,853.00


- - -
BUGET LOCAL 370,944,019.00 (46,388,086.00) 324,555,933.00
SPONSORIZARE -MINORI 48,762.00 3,700.00 52,462.00
TVA din care: 71,510,000.00 (118,000.00) 71,392,000.00
EVIDENTA PERSOANELOR 1,300,000.00 (168,000.00) 1,132,000.00
INVATAMANT 11,164,000.00 (200,000.00) 10,964,000.00
LAPTE SI CORN 15,004,000.00 - 15,004,000.00
FRUCTE 443,594.00 555,391.00 998,985.00
CULTE 2,418,015.00 - 2,418,015.00
MINORI 30,863,391.00 (305,391.00) 30,558,000.00
DRUMURI 10,317,000.00 - 10,317,000.00
TOTAL DIN CARE: 191,133,058.00 (2,428,490.00) 188,704,568.00
1)SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 107,026,000.00 (2,527,617.00) 104,498,383.00
Finantarea unitate medico-sociala 696,000.00 79,000.00 775,000.00
Drepturi pers.cu handicap 45,196,000.00 - 45,196,000.00
Finantarea camerelor agricole 1,150,000.00 - 1,150,000.00
SPITAL BUGET STAT 4,695,000.00 - 4,695,000.00
Program APIA 134,834.00 - 134,834.00
APIA masuri adiacente 1,057,980.00 - 1,057,980.00
Sist.inf.domeniu imobiliar edilitar - buget stat 45,000.00 - 45,000.00
PUG 80,000.00 - 80,000.00
Pietruire drumuri 7,828,300.00 - 7,828,300.00
Alimentari cu apa 7,545,206.00 - 7,545,206.00
Risc seismic 2,700,000.00 (606,617.00) 2,093,383.00
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 12,763,185.00 - 12,763,185.00
Investitii in turism - - -
polivalenta 2,320,999.00 - 2,320,999.00
Proiecte FEN 16,413,496.00 - 16,413,496.00

******** SUMA SALVAMAR DE LA PRIMARII - - -


PROGRAME INT.NATIONAL 4,400,000.00 (2,000,000.00) 2,400,000.00
2)Subventii alte administratii (pt.minori) 702,468.00 99,127.00 801,595.00
2) Alte subventii pt.fin.activitati - - -
3)Sume FEN postaderare 78,184,428.00 - 78,184,428.00
FEDR 78,184,428.00 - 78,184,428.00
FSE - -
ALTE SUME UE - -
RAMBURSARI CREDIT PROIECTE 10,075,248.00 - 10,075,248.00
PLATI ANI PRECEDENTI (2,737,028.00) (10,241,330.00) (12,978,358.00)
- -
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 39,725,548.00 (2,029,626.00) 37,695,922.00
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12,500,000.00 - 12,500,000.00
CHELTUIELI MATERIALE 20 12,350,077.00 - 12,350,077.00
Exproprieri - proiect ,, imbunatatirea accesului
E60/platforma industriala Navodari 35,000.00 - 35,000.00
COTIZATII 55 2,075,451.00 - 2,075,451.00
COFINANTARI 56 3,000,000.00 - 3,000,000.00
ALTE CHELTUIELI 59 23,754.00 - 23,754.00
- - -
20.25 - - -
INVESTITII- TOTAL 71 6,759,253.00 (1,528,628.00) 5,230,625.00
din care: - - -
A. LUCRARI IN CONTINUARE 1,033,160.00 - 1,033,160.00
PAVILION EXPOZITIONAL CONSTANTA 1,033,160.00 - 1,033,160.00
- - -
B. LUCRARI NOI 1,529,785.00 (1,227,600.00) 302,185.00
Extindere parcare Pavilion 1,227,600.00 (1,227,600.00) -
Ascensor 302,185.00 - 302,185.00
C. ACHIZITII DE BUNURI din care: 4,196,308.00 (301,028.00) 3,895,280.00
Dotari 363,152.00 (301,028.00) 62,124.00
Dotari camere video 16,608.00 - 16,608.00
Expertiza tehnica Centrul Plasament Ovidiu 6,944.00 - 6,944.00
Achizitie imobile 1,226,770.00 - 1,226,770.00
Pavilion expozitional - lift 31,815.00 - 31,815.00
SALA POLIVALENTA 2,320,999.00 - 2,320,999.00
Revizuire panouri si amenajare acces Pavilion Exp. 209,020.00 - 209,020.00
Pompe-Pavilion Expozitional 20,000.00 - 20,000.00
ARIERATE 1,000.00 - 1,000.00
RAMBURSARI DE CREDITE 81 Sf 3,000,000.00 (500,000.00) 2,500,000.00
- -
PLATI ANI PRECEDENTI SF (7,034.00) (1,358.00) (8,392.00)
PLATI ANI PRECEDENTI SD (10,953.00) 360.00 (10,593.00)
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 5,078,218.00 (12,806,626.00) (7,728,408.00)
FOND REZERVA BUGETARA 54,02,05 50 - - -
ALEGERI 1,200,000.00 (753,000.00) 447,000.00
PERSONAL 10 500,000.00 (253,000.00) 247,000.00
MATERIALE 20 700,000.00 (500,000.00) 200,000.00
FOND GARANTARE IMPRUMUT 54,02,07 81 300,000.00 - 300,000.00
SERVICII DE EVIDENTA PERSOANELOR 54,02,10 3,550,000.00 (1,817,000.00) 1,733,000.00
TRANSFER TOTAL 51 3,550,000.00 (1,817,000.00) 1,733,000.00
TVA 51.00 1,300,000.00 (123,000.00) 1,177,000.00
BUGET LOCAL 51.00 2,132,000.00 (1,694,000.00) 438,000.00
- - -
- -
- - -
TRANSFER INV 51 SD 118,000.00 (45,000.00) 73,000.00
TRANSFER INV BL 45,000.00 45,000.00
OMEPTA 54,02,50 30,000.00 - 30,000.00
MATERIALE 20 30,000.00 - 30,000.00
INVESTITII 71 - - -
- -
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (1,782.00) (10,236,626.00) (10,238,408.00)
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 55 2,000,000.00 (860,000.00) 1,140,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 1,000,000.00 (300,000.00) 700,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC aparatura medicala 30.01 500,000.00 (160,000.00) 340,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC proiecte 30.01 500,000.00 (400,000.00) 100,000.00
PARTEA A II A APARARE ORDINE PUBLICA 59.02 30,274,944.00 (3,458,000.00) 26,816,944.00
APARARE-C.M.J. 60,02,02 50,000.00 (40,000.00) 10,000.00
MATERIALE 20 50,000.00 (40,000.00) 10,000.00
INVESTITII 71 - - -
ISU 61,02,05 1,100,000.00 (1,000,000.00) 100,000.00
MATERIALE 20 1,100,000.00 (1,000,000.00) 100,000.00
INVESTITII - -
ALTE CHELTUIELI IN DOM.ORDINII PUBLICE 61,02,50 26,135,997.00 - 26,135,997.00
PROIECTE ADI ISU FEN 56 5,430,084.00 - 5,430,084.00
FONDURI UE 4,363,072.00 - 4,363,072.00
BUGET STAT 108,602.00 - 108,602.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 958,410.00 - 958,410.00
PROIECTE ESOL FEDR 56 12,898,684.00 - 12,898,684.00
FONDURI UE 9,674,013.00 - 9,674,013.00
BUGET STAT 2,699,255.00 - 2,699,255.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 525,416.00 - 525,416.00
PROIECTE SMART FEDR 56 7,807,229.00 - 7,807,229.00
FONDURI UE 6,006,648.00 - 6,006,648.00
BUGET STAT 1,441,595.00 - 1,441,595.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 358,986.00 - 358,986.00
71 - - -
ATOP 61,02,03 2,420,947.00 (1,850,000.00) 570,947.00
MATERIALE 20 828,947.00 (350,000.00) 478,947.00
INVESTITII 71 1,592,000.00 (1,500,000.00) 92,000.00
- -
INSPECTORATUL DE POLITIE 61,02,03 568,000.00 (568,000.00) -
20 348,000.00 (348,000.00) -
71 220,000.00 (220,000.00) -
- -
TOTAL INVATAMANT 65.02 30,014,602.00 (550,514.00) 29,464,088.00
INVATAMANT SPECIAL - TOTAL 65,02,07 11,164,000.00 (200,000.00) 10,964,000.00
PERSONAL 10 9,583,485.00 (257,526.00) 9,325,959.00
MATERIALE 20 717,075.00 59,925.00 777,000.00
TRANSFER 863,440.00 (2,399.00) 861,041.00
INVESTITII 71 - - -
CENTRUL JUDETEAN 3,812,415.00 (90,173.00) 3,722,242.00
PERSONAL 10 3,673,570.00 (150,098.00) 3,523,472.00
MATERIALE 20 138,845.00 59,925.00 198,770.00
MATERIALE B.L. - - -
INVESTITII 71 - - -
SCOALA SPECIALA NR.1 3,011,693.00 (14,377.00) 2,997,316.00
PERSONAL 10 2,761,093.00 (14,377.00) 2,746,716.00
MATERIALE 20 250,600.00 - 250,600.00
INVESTITII 71 - - -
SCOALA SPECIALA NR.2 1,884,422.00 (23,640.00) 1,860,782.00
PERSONAL 10 1,743,822.00 (23,640.00) 1,720,182.00
MATERIALE 20 140,600.00 - 140,600.00
MATERIALE B.L 20 - - -
INVESTITII 71 - - -
SCOALA ALBATROS 1,592,030.00 (69,411.00) 1,522,619.00
PERSONAL 10 1,405,000.00 (69,411.00) 1,335,589.00
MATERIALE 20 187,030.00 - 187,030.00
INVESTITII 71 - - -
71 - - -
SCOALA SANATORIALA TECHIRGHIOL 863,440.00 (2,399.00) 861,041.00
TRANSFER 51 863,440.00 (2,399.00) 861,041.00
ALTE CHELTUIELI -TOTAL din care 65.02.50 18,850,602.00 (348,609.00) 18,501,993.00
BUGET STAT (lapte si corn) 57 15,004,000.00 - 15,004,000.00
BUGET STAT (fructe) 57 443,594.00 555,391.00 998,985.00
BUGET STAT APIA FRUCTE 961,800.00 - 961,800.00
ALTE CHELTUIELI (burse) 59 2,373,000.00 (905,000.00) 1,468,000.00
ALTE CHELTUIELI ( burse) 20 27,000.00 1,000.00 28,000.00
INVESTITII - extindere instalatie gaze 71 41,208.00 - 41,208.00
PLATI ANI PRECEDENTI SF - (1,905.00) (1,905.00)
- -
SANATATE 66.02 76,924,865.00 (3,621,000.00) 73,303,865.00
SPITALE GENERALE 66,02,06,01 45,679,966.00 (3,700,000.00) 41,979,966.00
- -
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE proteze BL 51.01 130,000.00 - 130,000.00
SPITALUL JUDETEAN mat/osteosinteza BL 51.01 130,000.00 - 130,000.00
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE BL 51.01 115,320.00 - 115,320.00
SPITALUL JUDETEAN chirurgie cardiaca BL 51.01 1,175,000.00 - 1,175,000.00
SPITALUL JUDETEAN instrumentar BL 51.01 180,000.00 - 180,000.00
SOTRM EFORIE BL 51.01 227,500.00 227,500.00
RK SPITAL BUGET STAT 51.02 4,575,000.00 - 4,575,000.00
APARATURA MEDICALA SPITAL BUGET STAT 51.02 120,000.00 - 120,000.00
RK SPITALUL JUDETEAN BL 51.02 4,400,000.00 - 4,400,000.00
RK SPITALUL JUDETEAN cofinantare 51.02 8,000,000.00 - 8,000,000.00
LIFTURI BL 51.02 4,200,000.00 (1,000,000.00) 3,200,000.00
SOTRM EFORIE BL 71.02 151,538.00 - 151,538.00
VIDEO BL 51.02 730,608.00 - 730,608.00
DOTARI SPITALUL JUDETEAN LEASING 71 7,400,000.00 - 7,400,000.00
ECHIPAMENTE MEDICALE 71 14,000,000.00 (2,700,000.00) 11,300,000.00
POLICLINICA 2 71 145,000.00 - 145,000.00

ARIERATE 51.01 171,127.00 - 171,127.00


71 - - -
TRANSFERURI MEDICO-SOCIALA AGIGEA 66,02,06,03 51 696,000.00 79,000.00 775,000.00
- -
- -
ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 66,02,50,50 27,331,532.00 - 27,331,532.00
ALTE (CHIRII) 20 100,000.00 - 100,000.00
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. C) POR 56 2,700,237.00 - 2,700,237.00
FONDURI UE 1,832,112.00 - 1,832,112.00
BUGET STAT 280,205.00 - 280,205.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 587,920.00 - 587,920.00
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. A) POR 56 2,949,898.00 - 2,949,898.00
FONDURI UE 1,995,548.00 - 1,995,548.00
BUGET STAT 305,202.00 - 305,202.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 649,148.00 - 649,148.00
PROIECTE POR POLICLINICA 2 21,570,397.00 - 21,570,397.00
FONDURI UE 13,696,044.00 - 13,696,044.00
BUGET STAT 2,094,689.00 - 2,094,689.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 5,779,664.00 - 5,779,664.00
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.C 71 4,600.00 - 4,600.00
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.A 71 6,400.00 - 6,400.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,046,240.00 - 3,046,240.00
CULTURA 67.02 83,486,317.00 (11,279,940.00) 72,206,377.00
PERSONAL 10 1,290,000.00 (4,000.00) 1,286,000.00
MATERIALE 20 7,838,993.00 (1,029,500.00) 6,809,493.00
INVESTITII 71 440,800.00 (436,000.00) 4,800.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 40,185,847.00 (9,309,588.00) 30,876,259.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,617,050.00 (400,000.00) 2,217,050.00
PROIECTE FEN 56 24,241,575.00 - 24,241,575.00
PERSONAL NECLERCAL 59 2,418,015.00 - 2,418,015.00
INVESTITII 71 1,526,225.00 (100,000.00) 1,426,225.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 3,230,383.00 - 3,230,383.00
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (278,217.00) (852.00) (279,069.00)
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SD (24,354.00) - (24,354.00)

BIBLIOTECA 67,02,03,02 3,335,300.00 (1,469,500.00) 1,865,800.00


PERSONAL 10 1,290,000.00 (4,000.00) 1,286,000.00
MATERIALE 20 1,604,500.00 (1,029,500.00) 575,000.00
INVESTITII 71 440,800.00 (436,000.00) 4,800.00
MUZEE 67,02,03,03 6,412,500.00 (520,000.00) 5,892,500.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 3,969,450.00 (120,000.00) 3,849,450.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,443,050.00 (400,000.00) 2,043,050.00
MUZEUL DE ISTORIE 1,075,000.00 - 1,075,000.00
TRANSFER 51 1,075,000.00 - 1,075,000.00
- - -
MUZEUL DE ARTA 1,370,000.00 (520,000.00) 850,000.00
TRANSFER 51 SF 970,000.00 (120,000.00) 850,000.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 400,000.00 (400,000.00) -
COMPLEXUL MUZEAL 3,967,500.00 - 3,967,500.00
TRANSFER 51 SF 1,924,450.00 - 1,924,450.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,043,050.00 - 2,043,050.00
TEATRE 67,02,03,04 3,088,950.00 (135,191.00) 2,953,759.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 2,914,950.00 (135,191.00) 2,779,759.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00 - 174,000.00
TEATRUL DE STAT 2,216,600.00 (135,191.00) 2,081,409.00
TRANSFER 51 SF 2,042,600.00 (135,191.00) 1,907,409.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00 - 174,000.00
TEATRUL DE COPII SI TINERET 667,350.00 - 667,350.00
TRANSFER 51 667,350.00 - 667,350.00
- - -
DIRECTIA JUDETEANA DE EXPLOATARE A FILMULUI 205,000.00 - 205,000.00
TRANSFER 205,000.00 - 205,000.00
- - -
CENTRUL THEODOR BURADA 67,02,03,05 710,000.00 (46,000.00) 664,000.00
TRANSFER 51 710,000.00 (46,000.00) 664,000.00
ARIERATE 4,493.00 - 4,493.00
CULTE 67,02,06 59 2,418,015.00 - 2,418,015.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 3,230,383.00 - 3,230,383.00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII 67,02,50 64,589,247.00 (9,108,397.00) 55,480,850.00
MATERIALE 20 6,230,000.00 - 6,230,000.00
TRANSFERURI 51 32,591,447.00 (9,008,397.00) 23,583,050.00
- - -
CLUB SPORTIV "RUGBY CLUB JUDETEAN FARUL" 19 51 2,000,000.00 - 2,000,000.00
DIRECTIA DE SPORT 100,000.00 - 100,000.00
CS HANDBAL CLUB MUNICIPAL 51 4,000,000.00 - 4,000,000.00
CLUB SPORTIV BASCHET CLUB FARUL 51 1,500,000.00 - 1,500,000.00
C.S.VOLEI 2004 51 1,700,000.00 - 1,700,000.00
CLUB VOLEI MUNICIPAL-HCJ 51 1,000,000.00 - 1,000,000.00
FUNDATIA PTR. PROMOV. SPORTULUI CONSTANTEAN 51 3,000,000.00 - 3,000,000.00
ASOC. PTR. PROMOV. SI DEZV. TURISMULUI LITORAL 51 1,650,000.00 - 1,650,000.00
rez 20 2,100,000.00 (2,100,000.00) -
DULCIURI-RECHIZITE 20 5,600,000.00 - 5,600,000.00
FUNDATIA FANTASIO 51 3,000,000.00 - 3,000,000.00
ASOCIATIA RUGBY 51 50,000.00 - 50,000.00
CLUB NEPTUN(HANDBAL FETE) 51 1,600,000.00 - 1,600,000.00
COLEGIUL NATIONAL REGINA MARIA 51 10,750.00 - 10,750.00
RESTANTE 2011 4,220,357.00 (2,408,397.00) 1,811,960.00
OLIMPIADA DE MATEMATICA 51 220,000.00 - 220,000.00
RECHIZITE 20 630,000.00 - 630,000.00
CLUB ARTISTIC ALEGRIO 51 7,500.00 - 7,500.00
ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI 51 14,090.00 - 14,090.00
RATC - UNIV.OVIDIUS 51 40,000.00 - 40,000.00
VETERANII 51 22,000.00 - 22,000.00
LIGA NAVALA 51 5,000.00 - 5,000.00
ABDULEA PETCU 3,600.00 - 3,600.00
DIBLA ANCA 10,350.00 - 10,350.00
GALA BURSIERILOR 10,000.00 - 10,000.00
FUNDATIA FANTASIO-MERGEM LA MUZEU 200,000.00 (200,000.00) -
FUNDATIA FANTASIO- SPECTACOLE PT.COPII 1,050,000.00 (650,000.00) 400,000.00
FUNDATIA FANTASIO- PROG.PREGATIRE PROFESIONALA 1,000,000.00 (650,000.00) 350,000.00
FUNDATIA FANTASIO-CONCURS PICTURA 100,000.00 - 100,000.00
BIBLIOTECA ALTE ACTIUNI 3,300.00 - 3,300.00
rusi lipoveni 15,000.00 - 15,000.00
TUR CICLIST 92,500.00 - 92,500.00
ASOCIATIA COMUNELOR 285,000.00 - 285,000.00
PALATUL COPIILOR (SAH) 35,000.00 - 35,000.00
FUNDATIA FANTASIO-FESTIVAL 3,100,000.00 (3,000,000.00) 100,000.00
CAMPIONAT PESCUIT 315,000.00 - 315,000.00
INS.SCOLAR 25,000.00 - 25,000.00
FUNDATIA FANTASIO 107,000.00 - 107,000.00
ACTIVE NEFINANCIARE 67,02,50 71 1,526,225.00 (100,000.00) 1,426,225.00
AMENAJARE TEREN BIBLIOTECA JUDETEANA 100,000.00 (100,000.00) -
CASA VERDE BIBLIOTECA JUDETEANA - - -
SF CAPIDAVA 1,426,225.00 - 1,426,225.00
- -
PROIECT HIPERB 56 2,851,326.00 - 2,851,326.00
POR 2007-2013 85% 1,861,303.00 - 1,861,303.00
BUGET STAT 13% 266,495.00 - 266,495.00
BUGET LOCAL 2% 723,528.00 - 723,528.00
PROIECT TROPAEUM TRAIANI 56 13,707,154.00 - 13,707,154.00
POR 2007-2013 85% 8,706,145.00 - 8,706,145.00
BUGET STAT 13% 1,331,528.00 - 1,331,528.00
BUGET LOCAL 2% 3,669,481.00 - 3,669,481.00
PROIECTE POR Complex Muzeal 56 3,000,877.00 - 3,000,877.00
POR 2007-2013 85% 1,014,718.00 - 1,014,718.00
BUGET STAT 13% 200,125.00 - 200,125.00
BUGET LOCAL 2% 1,786,034.00 - 1,786,034.00
PROIECTE POR Centru multifunctional educativ 56 4,682,218.00 - 4,682,218.00
POR 2007-2013 85% 2,882,112.00 - 2,882,112.00
BUGET STAT 13% 1,565,702.00 - 1,565,702.00
BUGET LOCAL 2% 234,404.00 - 234,404.00
56 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 110,175,965.00 (12,512,748.00) 97,663,217.00
PERSONAL 10 21,870,606.00 - 21,870,606.00
MATERIALE 20 11,171,127.00 522,061.00 11,693,188.00
TRANSFERURI UAMS 51 1,361,000.00 (40,000.00) 1,321,000.00
PROIECTE FEN+BS 56+71 9,865,482.00 (2,000,000.00) 7,865,482.00
ASISTENTA-AJUTOARE 57 4,656,416.00 - 4,656,416.00
INVESTITII 71 15,527,540.00 (10,993,860.00) 4,533,680.00
TRANSFERURI 51 45,136,000.00 - 45,136,000.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 707,361.00 - 707,361.00
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (119,567.00) (949.00) (120,516.00)
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 68,02,06 97,754,353.00 (12,471,799.00) 85,282,554.00
PERSONAL 10 21,870,606.00 - 21,870,606.00
TVA minori 15,220,606.00 (305,391.00) 14,915,215.00
buget local - 108,732.00 108,732.00
TVA handicap 6,650,000.00 - 6,650,000.00
SUME C.L. - 196,659.00 196,659.00
SPONSORIZARE - - -
MATERIALE 20 10,971,127.00 522,061.00 11,493,188.00
- - -
TVA minori 80660 1,882,000.00 - 1,882,000.00
buget local 11,661,067 1,311,897.00 419,234.00 1,731,131.00
TVA handicap 7,026,000.00 - 7,026,000.00
SUME C.L. 702,468.00 99,127.00 801,595.00
SPONSORIZARE 48,762.00 3,700.00 52,462.00
Proiect "Implica-te!Fii responsabil" FSE 56.00 - - -
PREFINANTARE - - -
SUME AN CURENT - -
BUGET STAT - - -
Proiect centrul de primire in regim de urgent FEDR 71.00 4,400,000.00 (2,000,000.00) 2,400,000.00
SUME AN CURENT UE 4,400,000.00 (2,000,000.00) 2,400,000.00
PREFINANTARE - -
SUME ANI ANTERIORI - -
BUGET STAT - - -
INVESTITII 71 15,376,620.00 (10,993,860.00) 4,382,760.00
BUGET LOCAL 15,231,835.00 (10,993,860.00) 4,237,975.00
TVA minori 84,785.00 - 84,785.00
BUGET STAT - MMFES 1538/2007 60,000.00 - 60,000.00
- - -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 45,136,000.00 - 45,136,000.00
UNITATEA MEDICO SOCIALA AGIGEA 68,02,12 1,511,920.00 (40,000.00) 1,471,920.00
TRANSFER 51.01 1,361,000.00 (40,000.00) 1,321,000.00
INVESTITII 51.02 150,920.00 - 150,920.00
AJUTOARE SOCIALE SERV.AMBULANTA 68,02,50 20 200,000.00 - 200,000.00
AJUTOARE SOCIALE( 57) 68,02,50 57 4,656,416.00 - 4,656,416.00
PROIECT CENTRUL DE PLASAMENT TRAIAN 68,02,50 56 3,340,663.00 - 3,340,663.00
POR 2007-2013 85% 2,290,185.00 - 2,290,185.00
BUGET STAT 13% 348,917.00 - 348,917.00
BUGET LOCAL 2% 701,561.00 - 701,561.00
PROIECTE POR Extindere UAMS AGIGEA 68,02,50 56 2,124,819.00 - 2,124,819.00
POR 2007-2013 85% 1,267,357.00 - 1,267,357.00
BUGET STAT 13% 688,490.00 - 688,490.00
BUGET LOCAL 2% 168,972.00 - 168,972.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 707,361.00 - 707,361.00

PARTEA a IV-a SERVICII SI DEZV.PUBLICA 69.02 104,138,691.00 (10,508,005.00) 93,630,686.00


LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 106,376,256.00 (10,508,005.00) 95,868,251.00
ALIMENTARI CU APA, CANALIZARE BUGET STA70,02,05,01 51.02 7,545,206.00 - 7,545,206.00
TOTAL DIN CARE: 70,02,50 98,831,050.00 (10,508,005.00) 88,323,045.00
MATERIALE 20 6,323,705.00 - 6,323,705.00
MATERIALE 50% 20 3,023,705.00 - 3,023,705.00
MATERIALE DOMENIUL PUBLIC 20 3,300,000.00 - 3,300,000.00
CARAVANA ESTIVALA 20 - - -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 2,825,000.00 (606,617.00) 2,218,383.00
TRANSF. RISC SEISMIC -buget stat 51SD 2,700,000.00 (606,617.00) 2,093,383.00
P.U.G.(TRANSFER) 51 80,000.00 - 80,000.00
Sist.inf.domeniu imobiliar edilitar - buget stat 51 45,000.00 - 45,000.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 70,02,50 69,682,345.00 (3,901,396.00) 65,780,949.00
COFINANTARE PROIECTE C.L 51,SD 2,237,565.00 (25,072.00) 2,212,493.00
Impozite si varsaminte RAJA(IID-MRD) SF 55 420,148.00 2,000,000.00 2,420,148.00
RAMBURSARE TVA ISPA RAJA SF 55 64,559,282.00 (5,324,801.00) 59,234,481.00
COFINANTARE CJC 55 683,523.00 (183,523.00) 500,000.00
Servicii cadastru bunuri dom.privat 71 36,000.00 - 36,000.00
Servicii cadastru bunuri dom. public jud 71 64,000.00 (28,000.00) 36,000.00
Evaluare bunuri imobile domeniu privat 71 94,500.00 (20,000.00) 74,500.00
Evaluare bunuri imobile domeniu public 71 70,000.00 (70,000.00) -
Eficientizare consum en.electrica 71 350,000.00 (250,000.00) 100,000.00
RAJA proiect 56 1,167,327.00 - 1,167,327.00
- -
ACTIVE FINANCIARE 70,02,50 72 20,000,000.00 (5,999,992.00) 14,000,008.00
APORT CAPITAL SOCIAL SRL 72 20,000,000.00 (5,999,992.00) 14,000,008.00
- -
Plati ani precedenti 85.00 (2,237,565.00) - (2,237,565.00)
- -
- -
- -
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 18,838,709.00 - 18,838,709.00
Alte actiuni economice PROIECTE(CASA VERDE) 80,02,01,10 18,247,314.00 - 18,247,314.00
-bug stat 12,763,185.00 - 12,763,185.00
-bug local 5,484,129.00 - 5,484,129.00
ARIERATE CASA VERDE 71 591,395.00 - 591,395.00
- -
AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 14,241,993.00 - 14,241,993.00
CAMERA AGRICOLA 83.02.03.07 51.00 1,150,000.00 - 1,150,000.00
- -
ALTE CHELTUIELI 83.02.03.30 13,091,993.00 - 13,091,993.00
APIA BUGET STAT 20.00 134,834.00 - 134,834.00
APIA MASURI ADIACENTE BUGET LOCAL 20.00 - - -
APIA BUGET MASURI ADIACENTE 20.00 96,180.00 - 96,180.00
RASADURI 20.00 950,000.00 - 950,000.00
56.00 2,437.00 - 2,437.00
SERE 71.00 5,753,593.00 - 5,753,593.00
-
BUGET STAT recon. ecologica terenuri 71.00 5,220,162.00 - 5,220,162.00
BUGET LOCAL(Harsova+Chirnogeni) recon ecologica terenuri 71.00 992,343.00 - 992,343.00
Plati ani precedenti (57,556.00) - (57,556.00)
TRANSPORTURI 84.02 115,715,233.00 - 115,715,233.00
DRUMURI SI PODURI 84,02,03,01 73,175,040.00 - 73,175,040.00
MATERIALE 29,504,750.00 (391,150.00) 29,113,600.00
MATERIALE buget local 20 28,019,600.00 - 28,019,600.00
MATERIALE tva 1,485,150.00 (391,150.00) 1,094,000.00
INVESTITII 43,670,290.00 391,150.00 44,061,440.00
INVESTITII buget local 55 12,471,320.00 - 12,471,320.00
PADURI 71 18,746,260.00 - 18,746,260.00
INVESTITII tva 55 8,831,850.00 391,150.00 9,223,000.00
PIETRUIRE D.C. (BUGET STAT- investitii RAJDP) 71.00 3,620,860.00 3,620,860.00
COMISION DRUM 20 100,000.00 - 100,000.00
ALTE CHELTUIELI 84.02.50 37,298,957.00 - 37,298,957.00
Evaluare DJ 381 71 250,000.00 - 250,000.00
Cadastru DJ 381 71 581,000.00 - 581,000.00
ENERGIE ELECTRICA STATIE TECHIRGHIOL 71 220,000.00 - 220,000.00
Documentatie Cadastrala imobile expropriate 76,780.00 - 76,780.00
Documentatie Cadastrala si inscriere in Cartea Funciara 71 550,000.00 - 550,000.00
PIETRUIRE D.C. (BUG.STAT -transfer C.L.) 51.97 4,207,440.00 - 4,207,440.00
-
PROIECTE FEN ( DJ 228)) 84,02,50 56 25,062,336.00 - 25,062,336.00
FONDURI UE FEDR 16,759,813.00 - 16,759,813.00
BUGET STAT 2,228,184.00 - 2,228,184.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 6,074,339.00 - 6,074,339.00
PROIECTE FEN DJ 228A 6,351,401.00 - 6,351,401.00
FONDURI UE FEDR 4,026,381.00 - 4,026,381.00
BUGET STAT 2,187,324.00 - 2,187,324.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 137,696.00 - 137,696.00
ARIERATE DRUMURI 71 71.00 2,049,972.00 - 2,049,972.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,091,264.00 - 3,091,264.00
- -
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 10,358,974.00 (1,349,088.00) 9,009,886.00
- -
ASOCIATIA SALVAMAR 4,318,360.00 (1,349,088.00) 2,969,272.00
CHELTUIELI MATERIALE SALVAMAR 20 4,092.00 - 4,092.00
CHELTUIELI CJC (SALVAMAR) 51 4,155,088.00 (1,349,088.00) 2,806,000.00
ASOCIATIA SALVAMAR 51 155,088.00 - 155,088.00
Buget local Corbu 51 155,088.00 - 155,088.00
- -
CENTRE PREVENTIE 71 1,201,000.00 0.00 1,201,000.00
- buget stat 71 - 0.00 -
- buget local 71 1,201,000.00 1,201,000.00
- -
PROIECTE POR Centrul de excelenta in turism 87,02,50 56 1,620,185.00 0.00 1,620,185.00
FONDURI UE FEDR 483,778.00 0.00 483,778.00
BUGET STAT 146,705.00 0.00 146,705.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 989,702.00 0.00 989,702.00
PROIECTE FEN Judetul CTA o descoperire mereu
actuala 87,02,50 56 151,310.00 0.00 151,310.00
FONDURI UE FEDR 54,962.00 0.00 54,962.00
BUGET STAT 83,501.00 0.00 83,501.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 12,847.00 0.00 12,847.00
PROIECTE FEN Itinerarii si evenimente inedite in
Dobrogea 87,02,50 56 913,223.00 0.00 913,223.00
FONDURI UE FEDR 547,796.00 0.00 547,796.00
BUGET STAT 294,496.00 0.00 294,496.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 70,931.00 0.00 70,931.00
PROIECTE FEN Centru mestesugaresc Ovidiu 87,02,50 56 2,158,988.00 0.00 2,158,988.00
FONDURI UE FEDR 722,441.00 0.00 722,441.00
BUGET STAT 142,481.00 0.00 142,481.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 1,294,066.00 0.00 1,294,066.00
118,000.00
118,000.00
100

1,250,000.00
483,000.00
30,558,000.00
6,077,838.00
5969106

6,077,838.00

41670

6,782,760.00
-
18746260
14465335
(4,092.00)
JUDET CONSTANTA
DETALIERE DE CHELTUIELI
AN 2012
-

PLAN
RECTIFICAT REALIZAT
DECEMBRIE 2012 decembrie

1
TOTAL CHELTUIELI din care 581,998,512.00 48,873,798.01

-
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 37,695,922.00 22,508,570.67
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12,500,000.00 8,792,440.00
CHELTUIELI MATERIALE 20 12,350,077.00 9,264,838.83
Exproprieri - proiect ,, imbunatatirea accesului
E60/platforma industriala Navodari 35,000.00 -
COTIZATII 55 2,075,451.00 424,486.00
COFINANTARI 56 3,000,000.00 1,557,126.73
ALTE CHELTUIELI 59 23,754.00 23,753.59
- -
20.25 - -
INVESTITII- TOTAL 71 5,230,625.00 -
din care: - -
A. LUCRARI IN CONTINUARE 1,033,160.00 -
PAVILION EXPOZITIONAL CONSTANTA 1,033,160.00 -
- -
B. LUCRARI NOI 302,185.00 -
Extindere parcare Pavilion - -
Ascensor 302,185.00 -
C. ACHIZITII DE BUNURI din care: 3,895,280.00 -
Dotari 62,124.00 -
Dotari camere video 16,608.00 -
Expertiza tehnica Centrul Plasament Ovidiu 6,944.00 -
Achizitie imobile 1,226,770.00 -
Pavilion expozitional - lift 31,815.00 -
SALA POLIVALENTA 2,320,999.00 -
Revizuire panouri si amenajare acces Pavilion Exp. 209,020.00 -
Pompe-Pavilion Expozitional 20,000.00 -
ARIERATE 1,000.00 -
RAMBURSARI DE CREDITE 81 Sf 2,500,000.00 2,465,000.00
-
PLATI ANI PRECEDENTI SF (8,392.00) (8,481.51)
PLATI ANI PRECEDENTI SD (10,593.00) (10,592.97)
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 (7,828,408.00) (8,085,631.05)
FOND REZERVA BUGETARA 54,02,05 50 - -
ALEGERI 447,000.00 282,959.00
PERSONAL 10 247,000.00 246,808.00
MATERIALE 20 200,000.00 36,151.00
FOND GARANTARE IMPRUMUT 54,02,07 81 300,000.00 265,202.68
SERVICII DE EVIDENTA PERSOANELOR 54,02,10 1,633,000.00 1,590,336.25
TRANSFER TOTAL 51 1,633,000.00 1,590,336.25
TVA 51.00 1,077,000.00 1,077,000.00
BUGET LOCAL 51.00 438,000.00 395,590.00
- -
-
- -
TRANSFER INV 51 SD 73,000.00 73,000.00
TRANSFER INV BL 45,000.00 44,746.25
OMEPTA 54,02,50 30,000.00 14,278.79
MATERIALE 20 30,000.00 14,278.79
INVESTITII 71 - -
-
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (10,238,408.00) (10,238,407.77)
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 55 1,140,000.00 1,076,766.13
Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 700,000.00 652,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC aparatura medicala 30.01 340,000.00 331,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC proiecte 30.01 100,000.00 93,766.13
PARTEA A II A APARARE ORDINE PUBLICA 59.02 26,816,944.00 4,510,395.87
APARARE-C.M.J. 60,02,02 10,000.00 1,456.11
MATERIALE 20 10,000.00 1,456.11
INVESTITII 71 - -
ISU 61,02,05 100,000.00 85,371.00
MATERIALE 20 100,000.00 85,371.00
INVESTITII -
ALTE CHELTUIELI IN DOM.ORDINII PUBLICE PROIECTE 61,02,50 26,135,997.00 3,909,447.24
71 - -
ATOP 61,02,03 570,947.00 514,121.52
MATERIALE 20 478,947.00 441,914.32
INVESTITII 71 92,000.00 72,207.20
-
INSPECTORATUL DE POLITIE 61,02,03 - -
20 - -
71 - -
-
TOTAL INVATAMANT 65.02 29,564,088.00 17,569,895.52
INVATAMANT SPECIAL - TOTAL 65,02,07 10,964,000.00 -
PERSONAL 10 9,325,959.00 -
MATERIALE 20 777,000.00 -
TRANSFER 861,041.00 -
INVESTITII 71 - -
CENTRUL JUDETEAN 3,722,242.00 -
PERSONAL 10 3,523,472.00 -
MATERIALE 20 198,770.00 -
MATERIALE B.L. - -
INVESTITII 71 - -
SCOALA SPECIALA NR.1 2,997,316.00 -
PERSONAL 10 2,746,716.00 -
MATERIALE 20 250,600.00 -
INVESTITII 71 - -
SCOALA SPECIALA NR.2 1,860,782.00 -
PERSONAL 10 1,720,182.00 -
MATERIALE 20 140,600.00 -
MATERIALE B.L 20 - -
INVESTITII 71 - -
SCOALA ALBATROS 1,522,619.00 -
PERSONAL 10 1,335,589.00 -
MATERIALE 20 187,030.00 -
INVESTITII 71 - -
71 - -
SCOALA SANATORIALA TECHIRGHIOL 861,041.00 -
TRANSFER 51 861,041.00 -
ALTE CHELTUIELI -TOTAL din care 65.02.50 18,601,993.00 17,571,800.52
BUGET STAT (lapte si corn) 57 15,004,000.00 15,003,855.86
BUGET STAT (fructe) 57 1,292,405.00 1,292,405.00
BUGET STAT APIA FRUCTE 768,380.00 -
ALTE CHELTUIELI (burse) 59 1,468,000.00 1,234,450.00
ALTE CHELTUIELI ( burse) 20 28,000.00 -
INVESTITII - extindere instalatie gaze 71 41,208.00 41,089.66
PLATI ANI PRECEDENTI SF (1,905.00) (1,905.00)
-
SANATATE 66.02 73,303,865.00 3,869,405.98
SPITALE GENERALE 66,02,06,01 41,979,966.00 -
-
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE proteze BL 51.01 130,000.00 -
SPITALUL JUDETEAN mat/osteosinteza BL 51.01 130,000.00 -
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE BL 51.01 115,320.00 -
SPITALUL JUDETEAN chirurgie cardiaca BL 51.01 1,175,000.00 -
SPITALUL JUDETEAN instrumentar BL 51.01 180,000.00 -
SOTRM EFORIE BL 51.01 227,500.00
RK SPITAL BUGET STAT 51.02 4,575,000.00 -
APARATURA MEDICALA SPITAL BUGET STAT 51.02 120,000.00 -
RK SPITALUL JUDETEAN BL 51.02 4,400,000.00 -
RK SPITALUL JUDETEAN cofinantare 51.02 8,000,000.00 -
LIFTURI BL 51.02 3,200,000.00 -
SOTRM EFORIE BL 71.02 151,538.00 -
VIDEO BL 51.02 730,608.00 -
DOTARI SPITALUL JUDETEAN LEASING 71 7,400,000.00 -
ECHIPAMENTE MEDICALE 71 11,300,000.00 -
POLICLINICA 2 71 145,000.00 -

ARIERATE 51.01 171,127.00 -


71 - -
TRANSFERURI MEDICO-SOCIALA AGIGEA 66,02,06,03 51 775,000.00 775,000.00
-
-
ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 66,02,50,50 27,331,532.00 48,166.16
ALTE (CHIRII) 20 100,000.00 48,166.16
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. C) POR 56 2,700,237.00 -
FONDURI UE 1,832,112.00 -
BUGET STAT 280,205.00 -
CONTRIBUTIE PROPRIE 587,920.00 -
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. A) POR 56 2,949,898.00 -
FONDURI UE 1,995,548.00 -
BUGET STAT 305,202.00 -
CONTRIBUTIE PROPRIE 649,148.00 -
PROIECTE POR POLICLINICA 2 21,570,397.00 -
FONDURI UE 13,696,044.00 -
BUGET STAT 2,094,689.00 -
CONTRIBUTIE PROPRIE 5,779,664.00 -
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.C 71 4,600.00 -
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.A 71 6,400.00 -
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,046,240.00 3,046,239.82
CULTURA 67.02 72,206,377.00 6,635,468.99
PERSONAL 10 1,286,000.00 1,286,000.00
MATERIALE 20 6,809,493.00 4,493.00
INVESTITII 71 4,800.00 -
TRANSFER CURENTE 51 SF 30,876,259.00 -
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,217,050.00 -
PROIECTE FEN 56 24,241,575.00 -
PERSONAL NECLERCAL 59 2,418,015.00 2,418,015.00
INVESTITII 71 1,426,225.00 -
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 3,230,383.00 3,230,382.49
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (279,069.00) (279,068.01)
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SD (24,354.00) (24,353.49)

BIBLIOTECA 67,02,03,02 1,865,800.00 1,286,000.00


PERSONAL 10 1,286,000.00 1,286,000.00
MATERIALE 20 575,000.00 -
INVESTITII 71 4,800.00 -
MUZEE 67,02,03,03 5,892,500.00 -
TRANSFER CURENTE 51 SF 3,849,450.00 -
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,043,050.00 -
MUZEUL DE ISTORIE 1,075,000.00 -
TRANSFER 51 1,075,000.00 -
- -
MUZEUL DE ARTA 850,000.00 -
TRANSFER 51 SF 850,000.00 -
TRANSFER CAPITAL 51 SD - -
COMPLEXUL MUZEAL 3,967,500.00 -
TRANSFER 51 SF 1,924,450.00 -
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,043,050.00 -
TEATRE 67,02,03,04 2,953,759.00 -
TRANSFER CURENTE 51 SF 2,779,759.00 -
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00 -
TEATRUL DE STAT 2,081,409.00 -
TRANSFER 51 SF 1,907,409.00 -
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00 -
TEATRUL DE COPII SI TINERET 667,350.00 -
TRANSFER 51 667,350.00 -
- -
DIRECTIA JUDETEANA DE EXPLOATARE A FILMULUI 205,000.00 -
TRANSFER 205,000.00 -
- -
CENTRUL THEODOR BURADA 67,02,03,05 664,000.00 -
TRANSFER 51 664,000.00 -
ARIERATE 4,493.00 4,493.00
CULTE 67,02,06 59 2,418,015.00 2,418,015.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 3,230,383.00 3,230,382.49
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII 67,02,50 55,480,850.00 -
MATERIALE 20 6,230,000.00 -
TRANSFERURI 51 23,583,050.00 -
- -
CLUB SPORTIV "RUGBY CLUB JUDETEAN FARUL" 19 51 2,000,000.00 -
DIRECTIA DE SPORT 100,000.00 -
CS HANDBAL CLUB MUNICIPAL 51 4,000,000.00 -
CLUB SPORTIV BASCHET CLUB FARUL 51 1,500,000.00 -
C.S.VOLEI 2004 51 1,700,000.00 -
CLUB VOLEI MUNICIPAL-HCJ 51 1,000,000.00 -
FUNDATIA PTR. PROMOV. SPORTULUI CONSTANTEAN 51 3,000,000.00 -
ASOC. PTR. PROMOV. SI DEZV. TURISMULUI LITORAL 51 1,650,000.00 -
rez 20 - -
DULCIURI-RECHIZITE 20 5,600,000.00 -
FUNDATIA FANTASIO 51 3,000,000.00 -
ASOCIATIA RUGBY 51 50,000.00 -
CLUB NEPTUN(HANDBAL FETE) 51 1,600,000.00 -
COLEGIUL NATIONAL REGINA MARIA 51 10,750.00 -
RESTANTE 2011 1,811,960.00 -
OLIMPIADA DE MATEMATICA 51 220,000.00 -
RECHIZITE 20 630,000.00 -
CLUB ARTISTIC ALEGRIO 51 7,500.00 -
ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI 51 14,090.00 -
RATC - UNIV.OVIDIUS 51 40,000.00 -
VETERANII 51 22,000.00 -
LIGA NAVALA 51 5,000.00 -
ABDULEA PETCU 3,600.00 -
DIBLA ANCA 10,350.00 -
GALA BURSIERILOR 10,000.00 -
FUNDATIA FANTASIO-MERGEM LA MUZEU - -
FUNDATIA FANTASIO- SPECTACOLE PT.COPII 400,000.00 -
FUNDATIA FANTASIO- PROG.PREGATIRE PROFESIONALA 350,000.00 -
FUNDATIA FANTASIO-CONCURS PICTURA 100,000.00 -
BIBLIOTECA ALTE ACTIUNI 3,300.00 -
rusi lipoveni 15,000.00 -
TUR CICLIST 92,500.00 -
ASOCIATIA COMUNELOR 285,000.00 -
PALATUL COPIILOR (SAH) 35,000.00 -
FUNDATIA FANTASIO-FESTIVAL 100,000.00 -
CAMPIONAT PESCUIT 315,000.00 -
INS.SCOLAR 25,000.00 -
FUNDATIA FANTASIO 107,000.00 -
ACTIVE NEFINANCIARE 67,02,50 71 1,426,225.00 -
AMENAJARE TEREN BIBLIOTECA JUDETEANA - -
CASA VERDE BIBLIOTECA JUDETEANA - -
SF CAPIDAVA 1,426,225.00 -
-
PROIECT HIPERB 56 2,851,326.00 -
POR 2007-2013 85% 1,861,303.00 -
BUGET STAT 13% 266,495.00 -
BUGET LOCAL 2% 723,528.00 -
PROIECT TROPAEUM TRAIANI 56 13,707,154.00 -
POR 2007-2013 85% 8,706,145.00 -
BUGET STAT 13% 1,331,528.00 -
BUGET LOCAL 2% 3,669,481.00 -
PROIECTE POR Complex Muzeal 56 3,000,877.00 -
POR 2007-2013 85% 1,014,718.00 -
BUGET STAT 13% 200,125.00 -
BUGET LOCAL 2% 1,786,034.00 -
PROIECTE POR Centru multifunctional educativ 56 4,682,218.00 -
POR 2007-2013 85% 2,882,112.00 -
BUGET STAT 13% 1,565,702.00 -
BUGET LOCAL 2% 234,404.00 -
56 - -
- -
- -
- -
- -
-
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 97,663,217.00 -
PERSONAL 10 21,870,606.00 -
MATERIALE 20 11,693,188.00 -
TRANSFERURI UAMS 51 1,321,000.00 -
PROIECTE FEN+BS 56+71 7,865,482.00 -
ASISTENTA-AJUTOARE 57 4,656,416.00 -
INVESTITII 71 4,533,680.00 -
TRANSFERURI 51 45,136,000.00 -
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 707,361.00 -
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (120,516.00) -
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 68,02,06 85,282,554.00 -
PERSONAL 10 21,870,606.00 -
TVA minori 14,915,215.00 -
buget local 108,732.00 -
TVA handicap 6,650,000.00 -
SUME C.L. 196,659.00 -
SPONSORIZARE - -
MATERIALE 20 11,493,188.00 -
- -
TVA minori 80660 1,882,000.00 -
buget local 11,661,067 1,731,131.00 -
TVA handicap 7,026,000.00 -
SUME C.L. 801,595.00 -
SPONSORIZARE 52,462.00 -
Proiect "Implica-te!Fii responsabil" FSE 56.00 - -
PREFINANTARE - -
SUME AN CURENT -
BUGET STAT - -
Proiect centrul de primire in regim de urgenta=3521 FEDR 71.00 2,400,000.00 -
SUME AN CURENT UE 2,400,000.00 -
PREFINANTARE -
SUME ANI ANTERIORI -
BUGET STAT - -
INVESTITII 71 4,382,760.00 -
BUGET LOCAL 4,237,975.00 -
TVA minori 84,785.00 -
BUGET STAT - MMFES 1538/2007 60,000.00 -
- -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 45,136,000.00 -
UNITATEA MEDICO SOCIALA AGIGEA 68,02,12 1,471,920.00 -
TRANSFER 51.01 1,321,000.00 -
INVESTITII 51.02 150,920.00 -
AJUTOARE SOCIALE SERV.AMBULANTA 68,02,50 20 200,000.00 -
AJUTOARE SOCIALE( 57) 68,02,50 57 4,656,416.00 -
PROIECT CENTRUL DE PLASAMENT TRAIAN 68,02,50 56 3,340,663.00 -
POR 2007-2013 85% 2,290,185.00 -
BUGET STAT 13% 348,917.00 -
BUGET LOCAL 2% 701,561.00 -
PROIECTE POR Extindere UAMS AGIGEA 68,02,50 56 2,124,819.00 -
POR 2007-2013 85% 1,267,357.00 -
BUGET STAT 13% 688,490.00 -
BUGET LOCAL 2% 168,972.00 -
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 707,361.00 -

PARTEA a IV-a SERVICII SI DEZV.PUBLICA 69.02 93,630,686.00 -


LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 95,868,251.00 -
ALIMENTARI CU APA, CANALIZARE BUGET STAT 70,02,05,01 51.02 7,545,206.00 -
TOTAL DIN CARE: 70,02,50 88,323,045.00 -
MATERIALE 20 6,323,705.00 -
MATERIALE 50% 20 3,023,705.00 -
MATERIALE DOMENIUL PUBLIC 20 3,300,000.00 -
CARAVANA ESTIVALA 20 - -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 2,218,383.00 -
TRANSF. RISC SEISMIC -buget stat 51SD 2,093,383.00 -
P.U.G.(TRANSFER) 51 80,000.00 -
Sist.inf.domeniu imobiliar edilitar - buget stat 51 45,000.00 -
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvol 70,02,50 65,780,949.00 -
COFINANTARE PROIECTE C.L 51,SD 2,212,493.00 -
Impozite si varsaminte RAJA(IID-MRD) SF 55 2,420,148.00 -
RAMBURSARE TVA ISPA RAJA SF 55 59,234,481.00 -
COFINANTARE CJC 55 500,000.00 -
Servicii cadastru bunuri dom.privat 71 36,000.00 -
Servicii cadastru bunuri dom. public jud 71 36,000.00 -
Evaluare bunuri imobile domeniu privat 71 74,500.00 -
Evaluare bunuri imobile domeniu public 71 - -
Eficientizare consum en.electrica 71 100,000.00 -
RAJA proiect 56 1,167,327.00 -
-
ACTIVE FINANCIARE 70,02,50 72 14,000,008.00 -
APORT CAPITAL SOCIAL SRL 72 14,000,008.00 -
-
Plati ani precedenti 85.00 (2,237,565.00) -
-
-
-
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 18,838,709.00 -
Alte actiuni economice PROIECTE(CASA VERDE) 80,02,01,10 18,247,314.00 -
-bug stat 12,763,185.00 -
-bug local 5,484,129.00 -
ARIERATE CASA VERDE 71 591,395.00 -
-
AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 14,241,993.00 -
CAMERA AGRICOLA 83.02.03.07 51.00 1,150,000.00 -
-
ALTE CHELTUIELI 83.02.03.30 13,091,993.00 -
APIA BUGET STAT 20.00 134,834.00 -
APIA MASURI ADIACENTE BUGET LOCAL 20.00 - -
APIA BUGET MASURI ADIACENTE 20.00 96,180.00 -
RASADURI 20.00 950,000.00 -
56.00 2,437.00 -
SERE 71.00 5,753,593.00 -
-
BUGET STAT recon. ecologica terenuri 71.00 5,220,162.00 -
BUGET LOCAL(Harsova+Chirnogeni) recon ecologica terenuri 71.00 992,343.00 -
Plati ani precedenti (57,556.00) -
TRANSPORTURI 84.02 115,715,233.00 -
DRUMURI SI PODURI 84,02,03,01 73,175,040.00 -
MATERIALE 29,113,600.00 -
MATERIALE buget local 20 28,019,600.00 -
MATERIALE tva 1,094,000.00 -
INVESTITII 44,061,440.00 -
INVESTITII buget local 55 12,471,320.00 -
PADURI 71 18,746,260.00 -
INVESTITII tva 55 9,223,000.00 -
PIETRUIRE D.C. (BUGET STAT- investitii RAJDP) 71.00 3,620,860.00
COMISION DRUM 20 100,000.00 -
ALTE CHELTUIELI 84.02.50 37,298,957.00 -
Evaluare DJ 381 71 250,000.00 -
Cadastru DJ 381 71 581,000.00 -
ENERGIE ELECTRICA STATIE TECHIRGHIOL 71 220,000.00 -
Documentatie Cadastrala imobile expropriate 76,780.00 -
Documentatie Cadastrala si inscriere in Cartea Funciara 71 550,000.00 -
PIETRUIRE D.C. (BUG.STAT -transfer C.L.) 51.97 4,207,440.00 -
-
PROIECTE FEN ( DJ 228)) 84,02,50 56 25,062,336.00 -
FONDURI UE FEDR 16,759,813.00 -
BUGET STAT 2,228,184.00 -
CONTRIBUTIE PROPRIE 6,074,339.00 -
PROIECTE FEN DJ 228A 6,351,401.00 -
FONDURI UE FEDR 4,026,381.00 -
BUGET STAT 2,187,324.00 -
CONTRIBUTIE PROPRIE 137,696.00 -
ARIERATE DRUMURI 71 71.00 2,049,972.00 -
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,091,264.00 -
-
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 9,009,886.00 788,925.90
-
ASOCIATIA SALVAMAR 2,969,272.00 -
CHELTUIELI MATERIALE SALVAMAR 20 4,092.00 -
CHELTUIELI CJC (SALVAMAR) 51 2,806,000.00 -
ASOCIATIA SALVAMAR 51 155,088.00 -
Buget local Corbu 51 155,088.00 -
-
CENTRE PREVENTIE 71 1,201,000.00 788,925.90
- buget stat 71 - 0.00
- buget local 71 1,201,000.00 788,925.90
-
PROIECTE
PROIECTE POR Centrul de excelenta in turism 87,02,50 56 1,620,185.00 0.00
FONDURI UE FEDR 483,778.00 0.00
BUGET STAT 146,705.00 0.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 989,702.00 0.00

PROIECTE FEN Judetul CTA o descoperire mereu actuala 87,02,50 56 151,310.00 0.00
FONDURI UE FEDR 54,962.00 0.00
BUGET STAT 83,501.00 0.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 12,847.00 0.00
PROIECTE FEN Itinerarii si evenimente inedite in Dobrogea 87,02,50 56 913,223.00 0.00
FONDURI UE FEDR 547,796.00 0.00
BUGET STAT 294,496.00 0.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 70,931.00 0.00
PROIECTE FEN Centru mestesugaresc Ovidiu 87,02,50 56 2,158,988.00 0.00
FONDURI UE FEDR 722,441.00 0.00
BUGET STAT 142,481.00 0.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 1,294,066.00 0.00
JUDET CONSTANTA
DETALIERE DE CHELTUIELI
AN 2012

PLAN
PLAN INFLUENTE RECTIFICAT
RECTIFICAT NOIEMBRIE NOIEMBRIE
NOIEMBRIE 2012 28,11 2012

1
TOTAL CHELTUIELI din care 634,486,517.00 6,487,542.00 640,974,059.00

CHEIE VERIFICARE - 634,486,517.00 6,487,542.00 640,974,059.00


- - -
BUGET LOCAL 364,336,671.00 4,358,830.00 368,695,501.00
SPONSORIZARE -MINORI 48,762.00 - 48,762.00
TVA din care: 71,510,000.00 - 71,510,000.00
EVIDENTA PERSOANELOR 1,300,000.00 - 1,300,000.00
INVATAMANT 11,164,000.00 - 11,164,000.00
LAPTE SI CORN 15,004,000.00 - 15,004,000.00
FRUCTE 443,594.00 - 443,594.00
CULTE 2,418,015.00 - 2,418,015.00
MINORI 30,863,391.00 - 30,863,391.00
DRUMURI 10,317,000.00 - 10,317,000.00
TOTAL DIN CARE: 191,120,058.00 13,000.00 191,133,058.00
1)SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 107,013,000.00 13,000.00 107,026,000.00
Finantarea unitate medico-sociala 683,000.00 13,000.00 696,000.00 13000
Drepturi pers.cu handicap 45,196,000.00 - 45,196,000.00
Finantarea camerelor agricole 1,150,000.00 - 1,150,000.00
SPITAL BUGET STAT 4,695,000.00 - 4,695,000.00
Program APIA 134,834.00 - 134,834.00
APIA masuri adiacente 1,057,980.00 - 1,057,980.00
Sist.inf.domeniu imobiliar edilitar - buget stat 45,000.00 - 45,000.00
PUG 80,000.00 - 80,000.00
Pietruire drumuri 7,828,300.00 - 7,828,300.00
Alimentari cu apa 7,545,206.00 - 7,545,206.00
Risc seismic 2,700,000.00 - 2,700,000.00
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 12,763,185.00 - 12,763,185.00
Investitii in turism - - -
polivalenta 2,320,999.00 - 2,320,999.00
Proiecte FEN 16,413,496.00 - 16,413,496.00

******** SUMA SALVAMAR DE LA PRIMARII - - -


PROGRAME INT.NATIONAL 4,400,000.00 - 4,400,000.00
2)Subventii alte administratii (pt.minori) 702,468.00 - 702,468.00
2) Alte subventii pt.fin.activitati - - -
3)Sume FEN postaderare 78,184,428.00 - 78,184,428.00
FEDR 78,184,428.00 - 78,184,428.00
FSE - -
ALTE SUME UE - -
RAMBURSARI CREDIT PROIECTE 7,959,536.00 2,115,712.00 10,075,248.00
PLATI ANI PRECEDENTI (488,510.00) - (488,510.00)
- -
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 39,647,547.00 78,001.00 39,725,548.00
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12,500,000.00 - 12,500,000.00
CHELTUIELI MATERIALE 20 12,272,076.00 78,001.00 12,350,077.00
Exproprieri - proiect ,, imbunatatirea accesului
E60/platforma industriala Navodari 35,000.00 - 35,000.00
COTIZATII 55 2,075,451.00 - 2,075,451.00
COFINANTARI 56 3,000,000.00 - 3,000,000.00
ALTE CHELTUIELI 59 23,754.00 - 23,754.00
- - -
20.25 - - -
INVESTITII- TOTAL 71 6,759,253.00 - 6,759,253.00
din care: - - -
A. LUCRARI IN CONTINUARE 1,033,160.00 - 1,033,160.00
PAVILION EXPOZITIONAL CONSTANTA 1,033,160.00 - 1,033,160.00
- - -
B. LUCRARI NOI 1,529,785.00 - 1,529,785.00
Extindere parcare Pavilion 1,227,600.00 - 1,227,600.00
Ascensor 302,185.00 - 302,185.00
C. ACHIZITII DE BUNURI din care: 4,196,308.00 - 4,196,308.00
Dotari 363,152.00 - 363,152.00
Dotari camere video 16,608.00 - 16,608.00
Expertiza tehnica Centrul Plasament Ovidiu 6,944.00 - 6,944.00
Achizitie imobile 1,226,770.00 - 1,226,770.00
Pavilion expozitional - lift 31,815.00 - 31,815.00
SALA POLIVALENTA 2,320,999.00 - 2,320,999.00
Revizuire panouri si amenajare acces Pavilion Exp. 209,020.00 - 209,020.00
Pompe-Pavilion Expozitional 20,000.00 - 20,000.00
ARIERATE 1,000.00 - 1,000.00
RAMBURSARI DE CREDITE 81 Sf 3,000,000.00 - 3,000,000.00
- -
PLATI ANI PRECEDENTI SF (7,034.00) - (7,034.00)
PLATI ANI PRECEDENTI SD (10,953.00) - (10,953.00)
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 5,078,218.00 - 5,078,218.00
ALEGERI 1,200,000.00 - 1,200,000.00
PERSONAL 10 500,000.00 - 500,000.00
MATERIALE 20 700,000.00 - 700,000.00
FOND GARANTARE IMPRUMUT 54,02,07 81 300,000.00 - 300,000.00
SERVICII DE EVIDENTA PERSOANELOR 54,02,10 3,550,000.00 - 3,550,000.00
TRANSFER TOTAL 51 3,550,000.00 - 3,550,000.00
TVA 51.00 1,300,000.00 1,300,000.00
BUGET LOCAL 51.00 2,132,000.00 - 2,132,000.00
TRANSFER INV BL 51 SD 118,000.00 - 118,000.00
OMEPTA 54,02,50 30,000.00 - 30,000.00
MATERIALE 20 30,000.00 - 30,000.00
INVESTITII 71 - - -
- -
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (1,782.00) - (1,782.00)
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 55 2,000,000.00 - 2,000,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC aparatura medicala 30.01 500,000.00 - 500,000.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne CEC proiecte 30.01 500,000.00 - 500,000.00
PARTEA A II A APARARE ORDINE PUBLICA 59.02 30,274,944.00 - 30,274,944.00
APARARE-C.M.J. 60,02,02 50,000.00 - 50,000.00
MATERIALE 20 50,000.00 - 50,000.00
INVESTITII 71 - - -
ISU 61,02,05 1,100,000.00 - 1,100,000.00
MATERIALE 20 1,100,000.00 - 1,100,000.00
INVESTITII - -
ALTE CHELTUIELI IN DOM.ORDINII PUBLICE 61,02,50 26,135,997.00 - 26,135,997.00
PROIECTE ADI ISU FEN 56 5,430,084.00 - 5,430,084.00
FONDURI UE 4,363,072.00 - 4,363,072.00
BUGET STAT 108,602.00 - 108,602.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 958,410.00 - 958,410.00
PROIECTE ESOL FEDR 56 12,898,684.00 - 12,898,684.00
FONDURI UE 9,674,013.00 - 9,674,013.00
BUGET STAT 2,699,255.00 - 2,699,255.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 525,416.00 - 525,416.00
PROIECTE SMART FEDR 56 7,807,229.00 - 7,807,229.00
FONDURI UE 6,006,648.00 - 6,006,648.00
BUGET STAT 1,441,595.00 - 1,441,595.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 358,986.00 - 358,986.00
71 - - -
ATOP 61,02,03 2,420,947.00 - 2,420,947.00
MATERIALE 20 828,947.00 828,947.00
INVESTITII 71 1,592,000.00 - 1,592,000.00
- -
INSPECTORATUL DE POLITIE 61,02,03 568,000.00 - 568,000.00
20 348,000.00 - 348,000.00
71 220,000.00 - 220,000.00
- -
TOTAL INVATAMANT 65.02 30,014,602.00 - 30,014,602.00
INVATAMANT SPECIAL - TOTAL 65,02,07 11,164,000.00 - 11,164,000.00
PERSONAL 10 9,583,485.00 - 9,583,485.00
MATERIALE 20 717,075.00 - 717,075.00
TRANSFER 863,440.00 - 863,440.00
INVESTITII 71 - - -
CENTRUL JUDETEAN 3,812,415.00 - 3,812,415.00
PERSONAL 10 3,673,570.00 - 3,673,570.00
MATERIALE 20 138,845.00 - 138,845.00
MATERIALE B.L. - - -
INVESTITII 71 - - -
SCOALA SPECIALA NR.1 3,011,693.00 - 3,011,693.00
PERSONAL 10 2,761,093.00 - 2,761,093.00
MATERIALE 20 250,600.00 - 250,600.00
INVESTITII 71 - - -
SCOALA SPECIALA NR.2 1,884,422.00 - 1,884,422.00
PERSONAL 10 1,743,822.00 - 1,743,822.00
MATERIALE 20 140,600.00 - 140,600.00
MATERIALE B.L 20 - - -
INVESTITII 71 - - -
SCOALA ALBATROS 1,592,030.00 - 1,592,030.00
PERSONAL 10 1,405,000.00 - 1,405,000.00
MATERIALE 20 187,030.00 - 187,030.00
INVESTITII 71 - - -
71 - - -
SCOALA SANATORIALA TECHIRGHIOL 863,440.00 - 863,440.00
TRANSFER 51 863,440.00 - 863,440.00
ALTE CHELTUIELI -TOTAL din care 65.02.50 18,850,602.00 - 18,850,602.00
BUGET STAT (lapte si corn) 57 15,004,000.00 - 15,004,000.00
BUGET STAT (fructe) 57 443,594.00 - 443,594.00
BUGET STAT APIA FRUCTE 961,800.00 - 961,800.00
ALTE CHELTUIELI (burse) 59 2,373,000.00 - 2,373,000.00
ALTE CHELTUIELI ( burse) 20 27,000.00 - 27,000.00
INVESTITII - extindere instalatie gaze 71 41,208.00 - 41,208.00
- - -
- -
SANATATE 66.02 75,643,878.00 1,280,987.00 76,924,865.00
SPITALE GENERALE 66,02,06,01 45,588,966.00 91,000.00 45,679,966.00
- -
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE proteze BL 51.01 130,000.00 - 130,000.00
SPITALUL JUDETEAN mat/osteosinteza BL 51.01 130,000.00 - 130,000.00
SPITALUL JUDETEAN ORTOPEDIE BL 51.01 115,320.00 - 115,320.00
SPITALUL JUDETEAN chirurgie cardiaca BL 51.01 1,175,000.00 - 1,175,000.00
SPITALUL JUDETEAN instrumentar BL 51.01 180,000.00 - 180,000.00
SOTRM EFORIE BL 51.01 227,500.00 227,500.00
RK SPITAL BUGET STAT 51.02 4,575,000.00 - 4,575,000.00
APARATURA MEDICALA SPITAL BUGET STAT 51.02 120,000.00 - 120,000.00
RK SPITALUL JUDETEAN BL 51.02 4,400,000.00 - 4,400,000.00
RK SPITALUL JUDETEAN cofinantare 51.02 8,000,000.00 - 8,000,000.00
LIFTURI BL 51.02 4,200,000.00 - 4,200,000.00
SOTRM EFORIE BL 71.02 151,538.00 - 151,538.00
VIDEO BL 51.02 639,608.00 91,000.00 730,608.00
DOTARI SPITALUL JUDETEAN LEASING 71 7,400,000.00 - 7,400,000.00
ECHIPAMENTE MEDICALE 71 14,000,000.00 - 14,000,000.00
POLICLINICA 2 71 145,000.00 - 145,000.00

ARIERATE 51.01 144,874.00 26,253.00 171,127.00


71 - - -
TRANSFERURI MEDICO-SOCIALA AGIGEA 66,02,06,03 51 683,000.00 13,000.00 696,000.00
- -
- -
ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 66,02,50,50 27,331,532.00 - 27,331,532.00
ALTE (CHIRII) 20 100,000.00 - 100,000.00
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. C) POR 56 2,700,237.00 - 2,700,237.00
FONDURI UE 1,832,112.00 - 1,832,112.00
BUGET STAT 280,205.00 - 280,205.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 587,920.00 - 587,920.00
PROIECTE POR(TECHIR.CORP. A) POR 56 2,949,898.00 - 2,949,898.00
FONDURI UE 1,995,548.00 - 1,995,548.00
BUGET STAT 305,202.00 - 305,202.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 649,148.00 - 649,148.00
PROIECTE POR POLICLINICA 2 21,570,397.00 - 21,570,397.00
FONDURI UE 13,696,044.00 - 13,696,044.00
BUGET STAT 2,094,689.00 - 2,094,689.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 5,779,664.00 - 5,779,664.00
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.C 71 4,600.00 - 4,600.00
CERTIFICAT PERF.ENERGETICA CORP.A 71 6,400.00 - 6,400.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 1,895,506.00 1,150,734.00 3,046,240.00
CULTURA 67.02 82,521,339.00 964,978.00 83,486,317.00
PERSONAL 10 1,290,000.00 - 1,290,000.00
MATERIALE 20 7,838,993.00 - 7,838,993.00
INVESTITII 71 440,800.00 - 440,800.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 40,185,847.00 - 40,185,847.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,617,050.00 - 2,617,050.00
PROIECTE FEN 56 24,241,575.00 - 24,241,575.00
PERSONAL NECLERCAL 59 2,418,015.00 - 2,418,015.00
INVESTITII 71 1,526,225.00 - 1,526,225.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 2,265,405.00 964,978.00 3,230,383.00
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (278,217.00) - (278,217.00)
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SD (24,354.00) - (24,354.00)

BIBLIOTECA 67,02,03,02 3,335,300.00 - 3,335,300.00


PERSONAL 10 1,290,000.00 - 1,290,000.00
MATERIALE 20 1,604,500.00 - 1,604,500.00
INVESTITII 71 440,800.00 - 440,800.00
MUZEE 67,02,03,03 6,412,500.00 - 6,412,500.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 3,969,450.00 - 3,969,450.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,443,050.00 - 2,443,050.00
MUZEUL DE ISTORIE 1,075,000.00 - 1,075,000.00
TRANSFER 51 1,075,000.00 - 1,075,000.00
- - -
MUZEUL DE ARTA 1,370,000.00 - 1,370,000.00
TRANSFER 51 SF 970,000.00 - 970,000.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 400,000.00 - 400,000.00
COMPLEXUL MUZEAL 3,967,500.00 - 3,967,500.00
TRANSFER 51 SF 1,924,450.00 - 1,924,450.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 2,043,050.00 - 2,043,050.00
TEATRE 67,02,03,04 3,088,950.00 - 3,088,950.00
TRANSFER CURENTE 51 SF 2,914,950.00 - 2,914,950.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00 - 174,000.00
TEATRUL DE STAT 2,216,600.00 - 2,216,600.00
TRANSFER 51 SF 2,042,600.00 - 2,042,600.00
TRANSFER CAPITAL 51 SD 174,000.00 - 174,000.00
TEATRUL DE COPII SI TINERET 667,350.00 - 667,350.00
TRANSFER 51 667,350.00 - 667,350.00
- - -
DIRECTIA JUDETEANA DE EXPLOATARE A FILMULUI 205,000.00 - 205,000.00
TRANSFER 205,000.00 - 205,000.00
- - -
CENTRUL THEODOR BURADA 67,02,03,05 710,000.00 - 710,000.00
TRANSFER 51 710,000.00 - 710,000.00
ARIERATE 4,493.00 - 4,493.00
CULTE 67,02,06 59 2,418,015.00 - 2,418,015.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 2,265,405.00 964,978.00 3,230,383.00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII 67,02,50 64,589,247.00 - 64,589,247.00
MATERIALE 20 6,230,000.00 - 6,230,000.00
TRANSFERURI 51 32,591,447.00 - 32,591,447.00
- - -
CLUB SPORTIV "RUGBY CLUB JUDETEAN FARUL" 19 51 2,000,000.00 - 2,000,000.00
DIRECTIA DE SPORT 100,000.00 - 100,000.00
CS HANDBAL CLUB MUNICIPAL 51 4,000,000.00 - 4,000,000.00
CLUB SPORTIV BASCHET CLUB FARUL 51 1,500,000.00 - 1,500,000.00
C.S.VOLEI 2004 51 1,700,000.00 - 1,700,000.00
CLUB VOLEI MUNICIPAL-HCJ 51 1,000,000.00 - 1,000,000.00
FUNDATIA PTR. PROMOV. SPORTULUI CONSTANTEAN 51 3,000,000.00 - 3,000,000.00
ASOC. PTR. PROMOV. SI DEZV. TURISMULUI LITORAL 51 1,650,000.00 - 1,650,000.00
rez 20 2,100,000.00 - 2,100,000.00
DULCIURI-RECHIZITE 20 5,600,000.00 - 5,600,000.00
FUNDATIA FANTASIO 51 3,000,000.00 - 3,000,000.00
ASOCIATIA RUGBY 51 50,000.00 - 50,000.00
CLUB NEPTUN(HANDBAL FETE) 51 1,600,000.00 - 1,600,000.00
COLEGIUL NATIONAL REGINA MARIA 51 10,750.00 - 10,750.00
RESTANTE 2011 4,220,357.00 - 4,220,357.00
OLIMPIADA DE MATEMATICA 51 220,000.00 - 220,000.00
RECHIZITE 20 630,000.00 - 630,000.00
CLUB ARTISTIC ALEGRIO 51 7,500.00 - 7,500.00
ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI 51 14,090.00 - 14,090.00
RATC - UNIV.OVIDIUS 51 40,000.00 - 40,000.00
VETERANII 51 22,000.00 - 22,000.00
LIGA NAVALA 51 5,000.00 - 5,000.00
ABDULEA PETCU 3,600.00 - 3,600.00
DIBLA ANCA 10,350.00 - 10,350.00
GALA BURSIERILOR 10,000.00 - 10,000.00
FUNDATIA FANTASIO-MERGEM LA MUZEU 200,000.00 - 200,000.00
FUNDATIA FANTASIO- SPECTACOLE PT.COPII 1,050,000.00 - 1,050,000.00
FUNDATIA FANTASIO- PROG.PREGATIRE PROFESIONALA 1,000,000.00 - 1,000,000.00
FUNDATIA FANTASIO-CONCURS PICTURA 100,000.00 - 100,000.00
BIBLIOTECA ALTE ACTIUNI 3,300.00 - 3,300.00
rusi lipoveni 15,000.00 - 15,000.00
TUR CICLIST 92,500.00 - 92,500.00
ASOCIATIA COMUNELOR 285,000.00 - 285,000.00
PALATUL COPIILOR (SAH) 35,000.00 - 35,000.00
FUNDATIA FANTASIO-FESTIVAL 3,100,000.00 - 3,100,000.00
CAMPIONAT PESCUIT 315,000.00 - 315,000.00
INS.SCOLAR 25,000.00 - 25,000.00
FUNDATIA FANTASIO 107,000.00 - 107,000.00
ACTIVE NEFINANCIARE 67,02,50 71 1,526,225.00 - 1,526,225.00
AMENAJARE TEREN BIBLIOTECA JUDETEANA 100,000.00 - 100,000.00
CASA VERDE BIBLIOTECA JUDETEANA - - -
SF CAPIDAVA 1,426,225.00 - 1,426,225.00
- -
PROIECT HIPERB 56 2,851,326.00 - 2,851,326.00
POR 2007-2013 85% 1,861,303.00 - 1,861,303.00
BUGET STAT 13% 266,495.00 - 266,495.00
BUGET LOCAL 2% 723,528.00 - 723,528.00
PROIECT TROPAEUM TRAIANI 56 13,707,154.00 - 13,707,154.00
POR 2007-2013 85% 8,706,145.00 - 8,706,145.00
BUGET STAT 13% 1,331,528.00 - 1,331,528.00
BUGET LOCAL 2% 3,669,481.00 - 3,669,481.00
PROIECTE POR Complex Muzeal 56 3,000,877.00 - 3,000,877.00
POR 2007-2013 85% 1,014,718.00 - 1,014,718.00
BUGET STAT 13% 200,125.00 - 200,125.00
BUGET LOCAL 2% 1,786,034.00 - 1,786,034.00
PROIECTE POR Centru multifunctional educativ 56 4,682,218.00 - 4,682,218.00
POR 2007-2013 85% 2,882,112.00 - 2,882,112.00
BUGET STAT 13% 1,565,702.00 - 1,565,702.00
BUGET LOCAL 2% 234,404.00 - 234,404.00
56 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 110,175,965.00 - 110,175,965.00
PERSONAL 10 21,870,606.00 - 21,870,606.00
MATERIALE 20 11,171,127.00 - 11,171,127.00
TRANSFERURI UAMS 51 1,361,000.00 - 1,361,000.00
PROIECTE FEN+BS 56+71 9,865,482.00 - 9,865,482.00
ASISTENTA-AJUTOARE 57 4,656,416.00 - 4,656,416.00
INVESTITII 71 15,527,540.00 - 15,527,540.00
TRANSFERURI 51 45,136,000.00 - 45,136,000.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 707,361.00 - 707,361.00
PLATI ANI PRECEDENTI 85 SF (119,567.00) - (119,567.00)
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 68,02,06 97,754,353.00 - 97,754,353.00
PERSONAL 10 21,870,606.00 - 21,870,606.00
TVA minori 15,220,606.00 - 15,220,606.00
buget local - - -
TVA handicap 6,650,000.00 - 6,650,000.00
SUME C.L. - - -
SPONSORIZARE - - -
MATERIALE 20 10,971,127.00 - 10,971,127.00
- - -
TVA minori 80660 1,882,000.00 - 1,882,000.00
buget local 11,661,067 1,311,897.00 - 1,311,897.00
TVA handicap 7,026,000.00 - 7,026,000.00
SUME C.L. 702,468.00 - 702,468.00
SPONSORIZARE 48,762.00 - 48,762.00
Proiect "Implica-te!Fii responsabil" FSE 56.00 - - -
PREFINANTARE - - -
SUME AN CURENT - -
BUGET STAT - - -
Proiect centrul de primire in regim de urgent FEDR 71.00 4,400,000.00 - 4,400,000.00
SUME AN CURENT UE 4,400,000.00 - 4,400,000.00
PREFINANTARE - -
SUME ANI ANTERIORI - -
BUGET STAT - - -
INVESTITII 71 15,376,620.00 - 15,376,620.00
BUGET LOCAL 15,231,835.00 - 15,231,835.00
TVA minori 84,785.00 - 84,785.00
BUGET STAT - MMFES 1538/2007 60,000.00 - 60,000.00
- - -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 45,136,000.00 - 45,136,000.00
UNITATEA MEDICO SOCIALA AGIGEA 68,02,12 1,511,920.00 - 1,511,920.00
TRANSFER 51.01 1,361,000.00 - 1,361,000.00
INVESTITII 51.02 150,920.00 - 150,920.00
AJUTOARE SOCIALE SERV.AMBULANTA 68,02,50 20 200,000.00 - 200,000.00
AJUTOARE SOCIALE( 57) 68,02,50 57 4,656,416.00 - 4,656,416.00
PROIECT CENTRUL DE PLASAMENT TRAIAN 68,02,50 56 3,340,663.00 - 3,340,663.00
POR 2007-2013 85% 2,290,185.00 - 2,290,185.00
BUGET STAT 13% 348,917.00 - 348,917.00
BUGET LOCAL 2% 701,561.00 - 701,561.00
PROIECTE POR Extindere UAMS AGIGEA 68,02,50 56 2,124,819.00 - 2,124,819.00
POR 2007-2013 85% 1,267,357.00 - 1,267,357.00
BUGET STAT 13% 688,490.00 - 688,490.00
BUGET LOCAL 2% 168,972.00 - 168,972.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 707,361.00 - 707,361.00

PARTEA a IV-a SERVICII SI DEZV.PUBLICA 69.02 103,905,664.00 233,027.00 104,138,691.00


LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 106,143,229.00 233,027.00 106,376,256.00
ALIMENTARI CU APA, CANALIZARE BUGET STA70,02,05,01 51.02 7,545,206.00 - 7,545,206.00
TOTAL DIN CARE: 70,02,50 98,598,023.00 233,027.00 98,831,050.00
MATERIALE 20 6,323,705.00 - 6,323,705.00
MATERIALE 50% 20 3,023,705.00 - 3,023,705.00
MATERIALE DOMENIUL PUBLIC 20 3,300,000.00 - 3,300,000.00
CARAVANA ESTIVALA 20 - - -
TRANSFERURI BUGET STAT 51 2,825,000.00 - 2,825,000.00
TRANSF. RISC SEISMIC -buget stat 51SD 2,700,000.00 - 2,700,000.00
P.U.G.(TRANSFER) 51 80,000.00 - 80,000.00
Sist.inf.domeniu imobiliar edilitar - buget stat 51 45,000.00 - 45,000.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 70,02,50 69,449,318.00 233,027.00 69,682,345.00
COFINANTARE PROIECTE C.L 51,SD 2,237,565.00 - 2,237,565.00
Impozite si varsaminte RAJA(IID-MRD) SF 55 420,148.00 - 420,148.00
RAMBURSARE TVA ISPA RAJA SF 55 64,326,255.00 233,027.00 64,559,282.00
COFINANTARE CJC 55 683,523.00 - 683,523.00
Servicii cadastru bunuri dom.privat 71 36,000.00 - 36,000.00
Servicii cadastru bunuri dom. public jud 71 64,000.00 - 64,000.00
Evaluare bunuri imobile domeniu privat 71 94,500.00 - 94,500.00
Evaluare bunuri imobile domeniu public 71 70,000.00 - 70,000.00
Eficientizare consum en.electrica 71 350,000.00 - 350,000.00
RAJA proiect 56 1,167,327.00 - 1,167,327.00
- -
ACTIVE FINANCIARE 70,02,50 72 20,000,000.00 - 20,000,000.00
APORT CAPITAL SOCIAL SRL 72 20,000,000.00 - 20,000,000.00
- -
Plati ani precedenti 85.00 (2,237,565.00) - (2,237,565.00)
- -
- -
- -
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 18,812,647.00 26,062.00 18,838,709.00
Alte actiuni economice PROIECTE(CASA VERDE) 80,02,01,10 18,247,314.00 - 18,247,314.00
-bug stat 12,763,185.00 - 12,763,185.00
-bug local 5,484,129.00 - 5,484,129.00
ARIERATE CASA VERDE 71 565,333.00 26,062.00 591,395.00
- -
AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 14,241,993.00 - 14,241,993.00
CAMERA AGRICOLA 83.02.03.07 51.00 1,150,000.00 - 1,150,000.00
- -
ALTE CHELTUIELI 83.02.03.30 13,091,993.00 - 13,091,993.00
APIA BUGET STAT 20.00 134,834.00 - 134,834.00 1,181,014.00
APIA MASURI ADIACENTE BUGET LOCAL 20.00 - - -
APIA BUGET MASURI ADIACENTE 20.00 96,180.00 - 96,180.00 1,084,834.00
RASADURI 20.00 950,000.00 - 950,000.00
56.00 2,437.00 - 2,437.00
SERE 71.00 5,753,593.00 - 5,753,593.00
-
BUGET STAT recon. ecologica terenuri 71.00 5,220,162.00 - 5,220,162.00
BUGET LOCAL(Harsova+Chirnogeni) recon ecologica terenuri 71.00 992,343.00 - 992,343.00
Plati ani precedenti (57,556.00) - (57,556.00)
TRANSPORTURI 84.02 111,810,746.00 3,904,487.00 115,715,233.00
DRUMURI SI PODURI 84,02,03,01 71,315,040.00 1,860,000.00 73,175,040.00
MATERIALE 27,644,750.00 1,860,000.00 29,504,750.00
MATERIALE buget local 20 26,159,600.00 1,860,000.00 28,019,600.00
MATERIALE tva 1,485,150.00 - 1,485,150.00
INVESTITII 43,670,290.00 - 43,670,290.00
INVESTITII buget local 55 12,471,320.00 - 12,471,320.00
PADURI 71 18,746,260.00 - 18,746,260.00
INVESTITII tva 55 8,831,850.00 - 8,831,850.00
PIETRUIRE D.C. (BUGET STAT- investitii RAJDP) 71.00 3,620,860.00 3,620,860.00
COMISION DRUM 20 100,000.00 - 100,000.00
ALTE CHELTUIELI 84.02.50 37,298,957.00 - 37,298,957.00
Evaluare DJ 381 71 250,000.00 - 250,000.00
Cadastru DJ 381 71 581,000.00 - 581,000.00
ENERGIE ELECTRICA STATIE TECHIRGHIOL 71 220,000.00 - 220,000.00
Documentatie Cadastrala imobile expropriate 76,780.00 - 76,780.00
Documentatie Cadastrala si inscriere in Cartea Funciara 71 550,000.00 - 550,000.00
PIETRUIRE D.C. (BUG.STAT -transfer C.L.) 51.97 4,207,440.00 - 4,207,440.00
-
PROIECTE FEN ( DJ 228)) 84,02,50 56 25,062,336.00 - 25,062,336.00
FONDURI UE FEDR 16,759,813.00 - 16,759,813.00
BUGET STAT 2,228,184.00 - 2,228,184.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 6,074,339.00 - 6,074,339.00
PROIECTE FEN DJ 228A 6,351,401.00 - 6,351,401.00
FONDURI UE FEDR 4,026,381.00 - 4,026,381.00
BUGET STAT 2,187,324.00 - 2,187,324.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 137,696.00 - 137,696.00
ARIERATE DRUMURI 71 71.00 5,485.00 2,044,487.00 2,049,972.00
RAMBURSARI CREDITE PROIECTE 81 SD 3,091,264.00 - 3,091,264.00
- -
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 10,358,974.00 - 10,358,974.00
- -
ASOCIATIA SALVAMAR 4,318,360.00 - 4,318,360.00
CHELTUIELI MATERIALE SALVAMAR 20 4,092.00 - 4,092.00
CHELTUIELI CJC (SALVAMAR) 51 4,155,088.00 - 4,155,088.00
ASOCIATIA SALVAMAR 51 155,088.00 - 155,088.00
Buget local Corbu 51 155,088.00 - 155,088.00
- -
CENTRE PREVENTIE 71 1,201,000.00 0.00 1,201,000.00
- buget stat 71 - 0.00 -
- buget local 71 1,201,000.00 0.00 1,201,000.00
- -
PROIECTE POR Centrul de excelenta in turism 87,02,50 56 1,620,185.00 0.00 1,620,185.00
FONDURI UE FEDR 483,778.00 0.00 483,778.00
BUGET STAT 146,705.00 0.00 146,705.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 989,702.00 0.00 989,702.00
PROIECTE FEN Judetul CTA o descoperire mereu
actuala 87,02,50 56 151,310.00 0.00 151,310.00
FONDURI UE FEDR 54,962.00 0.00 54,962.00
BUGET STAT 83,501.00 0.00 83,501.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 12,847.00 0.00 12,847.00
PROIECTE FEN Itinerarii si evenimente inedite in
Dobrogea 87,02,50 56 913,223.00 0.00 913,223.00
FONDURI UE FEDR 547,796.00 0.00 547,796.00
BUGET STAT 294,496.00 0.00 294,496.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 70,931.00 0.00 70,931.00
PROIECTE FEN Centru mestesugaresc Ovidiu 87,02,50 56 2,158,988.00 0.00 2,158,988.00
FONDURI UE FEDR 722,441.00 0.00 722,441.00
BUGET STAT 142,481.00 0.00 142,481.00
CONTRIBUTIE PROPRIE 1,294,066.00 0.00 1,294,066.00