Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul interjudeţean de matematică „Discipolii lui Lazăr”

Subiecte clasa a VIII-a


Rezolvaţi şi alegeţi varianta de răspuns corectă, haşurând în căsuţa de răspunsuri
la problemele 1-6.
1 1 x
1. Ştiind că x  y  13 şi y  x  26 , atunci y este:

a) 1 b) 2 1 d) 4
c)
2
7 1 5
2. Valoarea expresiei
35  2 7  5  2

5
este:

a) 3 b) 4 c) 2 d) 0
3. Minimul expresiei E=a +b +c -ab-ac-bc+3, unde a,b,c  R:
2 2 2

a) 0 b) 3 c) a+b+c d) 2
1002  2003  1002  2003
4. Fie n 
2
. Care dintre afirmaţiile de mai jos este adevărată?

a) n  R\Q b) n  Q c) n 2  Z d) n+ 2  Q
5. Fie 2003 puncte în planul  şi un punct M nesituat în  . Care este nr. maxim de plane
determinate de M şi 2 puncte din  , dintre cele date?
a) 2003 b) 2005 c) o infinitate d) 2005003
6. În cubul ABCDA`D`C`D` notăm cu O centrul feţei BCC’B’. Unghiul dintre AO şi A’C’ este de:
a) 00 b) 300 c) 600 d) 900

Rezolvaţi integral pe foaia de concurs:


7. a) Numerele reale x şi y satisfac simultan sistemul:

 y 2  1  xy 1 1
 2 Demonstraţi că x  y  1
 x  1  xy  x
Prof. univ. dr. Cristinel Mortici
1 1 1
b) Fie a, b, c  R* cu proprietatea că a+b+c=1. Să se arate că    9.
a b c

8. Fie ABCD tetraedru M mijloc lui [AB] şi N mijlocul lui [CD]. Să se arate că
BC  AD
i. MN 
2
.

ii. Stabiliţi când are loc egalitatea 2MN=BC+AD.


Prof. univ. dr. Miron Oprea