Sunteți pe pagina 1din 1

DENUMIRE NR.

IEŞIRE REGISTRATURĂ
CIF/CUI DATA
SEDIU
PERSOANĂ CONTACT
TELEFON
FAX
E-MAIL

CĂTRE,

REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL“

Subscrisa ……………………………………………………………………………………,

vă rugăm să publicaţi, în conformitate cu art. ………din …………………………………...,

anunţul ……………………………………………………………………………………….,
(tipul anunţului)

care a obţinut avizul/ordinul ANFP la data de ………………….., cu nr. ...............................

Anexăm textul anunţului de concurs şi copie după avizul/ordinul ANFP.

Menţionăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de

……………….…..

Reprezentant legal,

Nume, funcţie
Semnătura şi ştampila,

………………………