Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare finală – semestrul al II-lea

Şcoala gimnazială Nr 1 Cornetu, Ilfov


Biologie
Clasa a VII a
Prof. Simion Nicoleta

Competențe specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman si influenţa factorilor
de mediu.
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii–
problemă.
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate.

Obiective de evaluare:
1. să identifice componentele sistemelor de organe precum și relațiile dintre acestea sau rolul lor;
2. să asocieze sistemele de organe cu funcțiile lor;
3. să indice pe desen componentele sistemului excretor;
4. să identifice boli ale organelor învățate și măsuri de igienă care pot fi luate pantru a le preveni.

Itemi:

PARTEA I ( 45 de puncte)
1. Coloana A cuprinde exemple de sisteme de organe, iar coloana B organe ale acestora. Scrieţi, în
spațiul din dreptul fiecărei cifre a coloanei A, litera corespunzătoare a coloanei B. 10 puncte
A B
__ 1. sistemul digestiv a) prostata
__ 2. sistemul respirator b) uretere
__ 3. sistemul circulator c) inima
__ 4. sistemul excretor d) intestin subțire
__ 5. sistemul reproducător e) laringe

2. Coloana A cuprinde exemple de organe, iar coloana B caracteristici ale lor. Scrieţi, în spațiul
liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 14 puncte
A B
__ 1. stomacul a) are nefroni care produc urina
__ 2. plămânul b) depozitează alimentele
__ 3. inima c) aici se formează nutrimentele
__ 4. rinichiul d) secretă bila
__ 5. ovar e) acoperit de pleure
__ 6. intestin subțire f) are patru cămăruțe
__ 7. ficatul g) produce hormoni și ovule

3. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii. Dacă propoziția este falsă,
transformați-o în propoziție adevărată modificând cuvântul greșit. 21 puncte
a. Prin micţiune urina este eliminată la exterior.
b. La nivelul alveolelor pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii.
c. Rinichii sunt aşezaţi în cavitatea toracică de o parte şi de alta a coloanei vertebrale.
d. Filtrarea substanţelor nefolositoare se realizează la nivelul nefronilor.
e. Artera aortă transportă sânge cu CO2 în corp.

PARTEA a II-a (45 de puncte)


Organismul uman este alcătuit din sisteme de organe, specializate pentru îndeplinirea unor
funcţii.
a. Notaţi trei organe din cavitatea abdominală şi indicaţi un rol fiecărui organ notat. 12 puncte
b. Scrieţi doi factori de risc care pot duce la îmbolnăvirea sistemului circulator şi descrieţi o boală a
acestuia. 10 puncte
c) Numeşte sistemul reprezentat prin desen şi completează legenda. 15 puncte

sistemul _________________

d) Explicaţi motivul pentru care este bine ca alimentaţia să fie variată şi echilibrată. 4 puncte
e) Stabiliți necesitatea de a respecta regulile de igienă. 4 puncte

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

 Se punctează orice alte formulări/modalitaţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat pentru
test la 10.

PARTEA I 45 de puncte
1. Se acordă câte 3p. pentru fiecare asociere corectă: 1d; 2e; 3a; 4b;
4 x 3p= 12p.
Pentru itemii 2-5, se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect: 2F; 3A; 4F; 5A;
4 x 3p.= 12p
Se acordă câte 3 puncte pentru modificarea corectă a afirmaţiei false.
2x 3p.= 6p.
Pentru itemii 6-10, se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect: 6-c, 7-d, 8-b, 9-d, 10-d.
5x 3p.= 15p.

PARTEA a II-a 45 de puncte


a. 3p.x 3 = 9p.
b. 5p.
c. 2p.x 6= 12p.
d. 10p.
e. 9p.
MATRICEA DE SPECIFICAŢII
BIOLOGIE
CLASA a VII a

Competenţe Achiziţia Întelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare


corespunzătoare informaţiei
nivelurilor taxonomice

Conţinuturi
Funcţiile organismului I1 I2 I1 I2 IIa I3
uman, baza lor anatomică I2 I3 I2 I3 IIa
1. Funcţia de nutriţie IIc I3 IIa IIc
IIc
Funcţiile organismului I1,2 I1,2 I1,2 I1,2 IIa IIa
uman, baza lor anatomică IIa
2. Funcţia de reproducere
3. Noţiuni elementare de igienă IIb IIb IId IIb
și patologie IId IId
IIe

S-ar putea să vă placă și