Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GENESIS – GRĂDINIȚA GENESIS

EVALUARE SUMATIVĂ

GRUPA MARE „CURIOUS DINOSAURS”

AN ȘCOLAR 2018 - 2019

EDUCATOARE: FLOREA MIHAELA


Comportamente masurabile Mijloc de realizare Materiale didacticde Itemii probelor

DLC  Sa recunoasca povestile invatate  joc didactic -imagini reprezentând  Copilul recunoaste povestile
si personajele din povesti. „Din ce poveste am venit?” invatate si personajele din
diferite povești
 Sa deosebeasca personajele povesti
pozitive de cele negative; -Siluete ale  Redă în propoziții simple sau
 Sa formuleze propozitii corecte
personajelor cunoscute dezvoltate conținutul unor
din punct de vedere gramatical
 Sa urmareasca perceptiv si motric povestiri
anumite trasee simple.
 Copilul formuleaza propozitii
 Să folosească corect verbele la  joc didactic
modul și timpul potrivit; să ”Spune, ce stii despre ...?” corecte din punct de vedere
utilizeze în vorbire acordul de
gramatical
gen, numãr, persoanã, timp.
 Copilul urmareste perceptiv
si motric anumite trasee
simple.

DȘ -  Recunoaște, numește și „Te rog să-mi dai!” –joc didactic -Jucării, forme  Alege tot atâtea elemente
Activitate
scrie unele cifre. geometrice câte i se cer. Selectează obiectele
matematică
 Numãrã cu ușurință din „Unde se află?”- joc-exercițiu după criterii diferite: formă,
memorie până la 10 crescator si -Obiecte diferite, culoare, mărime
descrescator. „Alege obiectele din săculeț!”- jucării  Compară grupele prin
 Poate face estimări ale ex. cu material individual asociere globală. Precizează
cantității utilizând numerele (in lim 1- -Săculeț, forme locul unui obiect raportat la un
5). „Cifrele la locul lor” –joc geometrice, cuburi. reper,

2
 Face comparații didactic  Așază obiectele în poziția
înțelegând semnificația cuvintelor: spațială indicată și verbalizează
toate, unele, niciuna, mai multe, mai -jucării diverse, cifre acțiunea făcută,
puține, la fel de... Cunoaște ordinea  Recunoaște cercul,
numerelor în șirul 1-5. pătratul, triunghiul și
 Identifică și numește: dreptunghiul
cercul, pătratul, triunghiul,  Clasifică obiectele după
dreptunghiul. formă, culoare, mărime,
 Ordonează formele de
același fel de la mici la mari.
DȘ -  Descrie și compară „Ce poți să-mi spui despre...?”- Obiecte din sala de  Denumește obiectele date
Cunoașterea nevoile de bază ale ființelor vii. Înțeleg joc didactic grupă, imagini și precizează scopul pentru care
mediului și exprimă interacțiunile dintre reprezentând obiecte de obiectele respective sunt
animale, plante și mediul de viață uz personal întrebuințate.
 Sortează ființele vii și  Enumeră zilele
plantele după mediul de viață sau „Când se întâmplă?” –joc săptămânii,
caracteristicile lor (ființe didactic -Ilustrații reprezentând  Denumește anotimpurile
terestre/marine sau diferite momente ale redate în imagini,
legume/fructe/flori). zilei, anotimpuri,  Precizează 2-3
 Numește anotimpurile în jetoane cu fructe, caracteristici ale acestora,

3
succesiune (iarnă, primăvară, vară, legume, flori, animale
toamnă). sălbatice
 Cunoaște și folosește
corect zilele sãptãmânii în succesiune,
știe lunile anului.

DEC –  Să numească culorile „Acesta sunt eu!” – pictura -Coli albe, tempera,  Denumește culorile
Educație primare si secundare pensule, pahare apa primare și secundare.
artistico-  Sa picteze schița  Pictează elemente
plastică corpului uman. diferite, păstrând proporțiile și
 Să respecte conturul „Flori și fluturi” - modelaj utilizând întreg spațiul plastic.
imaginilor și să coloreze în interior. -Plastilina, planseta  Trasează linii, puncte,
pete de culoare în redarea temei
 Să redea cu ajutorul
plastice.
plastilinei diferite forme/elemente
 Modeleaza cat mai multe
elemente folosind culori
corespunzatoare.
DEC-  Să reproduca individual „Cântăm împreună!” – audiție, -Melodii pentru copii  Interpretează cântecele,
Educație un cantecel sau un intrepretare cântece și jocuri respectând linia melodică,
muzicală fragment dintr-un muzicale cunoscute  Execută mișcări sugerate

4
cantecel la alegere. de textul și melodia cântecului,
 Sa execute miscari „Cântă ca mine!”- joc muzical  Diferentiază si reproduce
asociindu-le dupa înăltimea unor sunete muzicale
melodia si ritmul unui
cantec.
 Să diferentieze si să
reproducă înăltimea
sunetelor (înalte-joase)
muzicale
DOS –  Să aplice norme de „Ce a greșit copilul?”- lectură Ilustrații reprezentând  Respectă regulile de
Educație conviețuire în grup. după imagini diferite acțiuni conviețuire în grup
pentru  Să utilizeze formule de pozitive/negative  Utilizează formule de
societate salut și de politețe „Povestea cuvintelor magice”- salut la venire și la plecarea din
 Să analizeze fapte ale povestea educatoarei gradiniță.
personajelor în raport cu  Analizează fapte ale
normele morale, personajelor în raport cu normele
 Să denumească faptele morale,
negative prezentate în  Denumește faptele
ilustrații, precum și negative prezentate în ilustrații,
consecințele acestora precum și consecințele acestoraț

5
DOS-  Să îndoaie hârtia pe linia „Dinozaurul prietenos” – pliere, Hârtie colorată, lipici,  Întinde corect pasta de
Abilități trasată lipire, crestare foarfece lipit.
practice  Să cresteze cu foarfeca pe  Lipește elementele date
semnele date „Castelul” – colaj într-o succesiune logică.
 Să lipească capul -Figuri geometrice ,  Ajută la distribuirea și
dinozaurului și coada după modelul dat coala, lipici strângerea materialului.
 Sa redea o tema prin lipire,
utilizand corespunzator instrumentele
de lucru
DPM  Să execute exerciții de mers, „Micii sportivi” – joc de mișcare  Execută exerciții de mers,
alergare și săritură, păstrând alergare și săritură, păstrând
poziția corectă a corpului, „Ștafeta celor mai sprinteni poziția corectă a corpului,
 Să respecte poziția corectă a dinozauri”- joc sportiv  Respectă poziția corectă a
corpului pentru comenzile corpului pentru comenzile„
date  Răspunde prompt la
 Să răspunde prompt la comenzile date: Drepți!”,
comenzile date „Pe loc repaus!”, „La
 Să alerge spre direcția dreapta!”, „La stânga!”
indicată  Aleargă spre direcția
indicată

6
EVALUARE INIŢIALĂ - CENTRALIZATOR
Nr. Nume şi Educarea limbajului Activitate Cunoaşte Educatie Activitate Educaţie Educaţie Educație fizică
preunme
Crt. matematică rea pentru practică plastică muzicală
mediului societate
DLC DLC DLC DLC DŞ DŞ DS DŞ DŞ 5 DŞ 6 DOS 1 DOS 2 DOS3 DOS4 DEC1 DEC2 DEC4 DEC5 DPM 1 DPM2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ALEXANDRU A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
SONIA
2 COPACIU A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AIYANA
3 ENACHE A A A A A A D A A A A A D A D A A A A A
ȘTEFAN
4 GHIȚĂ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AMEDEEA
5 GIURESCU A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ADELA
6 IONEL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

7
GLORIA
7 LAZĂR A D D A A A A A A A D D D A A D D A A A
ȘTEFAN
8 MARINESCU A A A A A A D A A A A A D A D A D A A A
FILIP
9 MILEA A A A A A A D A A A A A D A D A D D A A
MUGUR
10 ROMANO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
RAREȘ
11 SAVA ROBIN A A A A A A D A A A A A D A D A A A A A
12 STAN IOANA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
13 STANCIU A A A A A A D A A A A A D A D A A D A A
ARIS
14 ȚARĂLUNGĂ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
IRIS
15 VELICI A D A A A A D A A A A A D A D A D D A D
PATRICK
Total punctaj
o A
o D
Se notează cu „A” sau „D” (comportament atins sau comportament în dezvoltare).

8
9