Sunteți pe pagina 1din 3

A P R O B A T,

TEMATICĂ
DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
PENTRU ACTIVITATEA DE CONDUCĂTOR AUTO
-2019-

1. Instruirea periodică se va efectua cu întreg personalul.


2. Intervalul dintre două instruiri periodice pentru lucrători este stabilit la 1 lună si
durata este de 2 ore.
3. Instruirea periodic se va efectua suplimentar (reinstruire) celui programat dacă:
a) un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b) au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi
specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv
datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
4. Prevederile prezentei tematici nu sunt limitative, acestea putând fi adaptate
cerinţelor de instruire la locul de muncă.

Documente prelucrate
Luna

 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern


 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 4
Ianuarie  IPSSM-24 pentru utilizarea sculelor de mana
 HG nr. 971/2006 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 4
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 2
 Legea nr. 319/2006 art 22 si 23
Februarie  IPSSM-33 pentru utilizarea accesoriilor de ridicare din fibre textile
 Evaluare de riscuri pentru activitatea de conducător auto
 Plan de actiune în caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 2
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 3
Martie  HG 1425/2006 – modificată si completată Cap. V
 IPSSM-80 pentru utilizarea stingatoarelor
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 3

1
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 1
 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu
Aprilie modificarile ulterioare Cap V
 Plan prevenire si protectie pentru anul 2019
 Plan de acttiune în caz de incidente, accidente, intoxicatii si prim ajutor Cap. 1
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 5
 HG nr. 1048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
Mai utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul
de muncă
 IPSSM-33 pentru utilizarea accesoriilor de ridicare din fibre textile
 Evaluare de riscuri pentru activitatea de conducător auto
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 5
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-24 pentru utilizarea sculelor de mana
Iunie  HG nr. 971/2006 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă
 Evaluare de riscuri pentru activitatea conducător auto
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 4
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 7
 HG nr. 1051/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
Iulie manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în
special de afecţiuni dorsolombare
 Evaluare de riscuri pentru activitatea de conducător auto
 Plan prevenire si protectie pentru anul 2019
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 1
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 8
August  IPSSM-24 pentru utilizarea sculelor de mana
 HG nr. 1146/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 IPSSM-80 pentru utilizarea stingatoarelor
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 2
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 11
 HG nr. 1048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
Septembri utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul
e de muncă
 IPSSM-80 pentru utilizarea stingatoarelor
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 5
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 6
Octombrie  IPSSM-24 pentru utilizarea sculelor de mana
 Ordonanta de urgenta nr. 99/2000
 IPSSM-80 pentru utilizarea stingatoarelor
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 6

2
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures Cap. 9
Noiembrie  Legea nr. 319/2006 art 22 si 23
 IPSSM-33 pentru utilizarea accesoriilor de ridicare din fibre textile
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap. 3
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
Decembri  Ordonanta de urgenta nr. 99/2000
e  Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii Cap.6
 Test de verificare anuală a cunostintelor

La baza întocmirii prezentei tematici de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în


muncă au stat următoarele acte normative şi/sau reglementări legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă ce se regăsesc în intrucţiunile proprii.
 Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 HG 1425/11 oct. 2006 – modificata si completata cu HG 955/2010 si HG 1242/2011–
metodologia de aplicare a legii nr. 319/2006
 HG nr. 971/2006 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă
 HG nr. 1048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 HG nr. 1051/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni
dorsolombare
 Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 HG nr. 1091/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de
muncă
 HG nr. 1146/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă ;
 O.U.G. nr. 195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile
ulterioare
 IPSSM-32 pentru activitatea de transport rutier si transport intern
 IPSSM-20 generale pentru activitatea desfăsurată în Azomures
 IPSSM-33 pentru utilizarea accesoriilor de ridicare din fibre textile
 IPSSM-80 pentru utilizarea stingatoarelor
 Plan de actiune in caz de incidente, accidente si intoxicatii
 Plan prevenire si protectie pentru anul 2019

ELABORAT,