Sunteți pe pagina 1din 2

La 20 februarie 2020 la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova s-a desfășurat

Ediția a XXIV-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, Etapa I.


Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești (Etapa I) se organizează anual la
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova sub forma unui concurs de rapoarte
științifice, adresat studenților de la Ciclul I - Licență. La evenimentul curent au participat 23 de
studenți, dintre care: 9 din anul I de studii; 6 – din anul II; 7 – din anul III; 1 – din anul IV. Studenții
participanți au fost selectați prealabil în cadrul Etapei de preselecție pentru Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice Studențești, organizată la Facultatea de Drept de către toate departamentele
de specialitate.
Manifestarea științifică studențească a fost deschisă de către Decanul Facultății de Drept, Domnul
Serghei Brînza. În discursul de deschidere, Decanul Facultății de Drept a menționat importanţa
reuniunii științifice studențești și scopul acesteia – îndreptat spre stimularea performanțelor
studenților de la drept în activitatea de cercetare științifică; creșterea interesului formabililor pentru
evenimente științifice, precum și diseminarea rezultatelor științifice și sporirea competitivității
dintre tinerii cercetători. Domnul Serghei Brînza a îndemnat participanții să fie activi în cadrul
dezbaterilor științifice și să nu le fie frică să-și înainteze propriile opinii, chiar dacă acestea pot fi
contrare curentelor de gândire obișnuită, „fiindcă o idee nouă, poate fi și o soluție nouă”.
Deopotrivă, Dumnealui a încurajat studenții să nu se oprească la acest eveniment, ci să participe
activ și continuu la diverse manifestări/proiecte cu tentă educațională și de cercetare.
Sesiunea de comunicări științifice a fost moderată de către Doamna Stela Botnaru, doctor în drept,
conferențiar universitar, Prodecan la Facultatea de Drept.
Doamna Stela Botnaru a prezentat participanților membrii Comisiei de jurizare în componența:
Stela Botnaru, doctor în drept, conferenţiar universitar; Oxana Chisari-Lungu, doctor în drept,
lector universitar; Artiom Eni, magistru în drept, lector universitar; Olga Dorul, doctor în drept,
conferențiar universitar; Felicia Păscăluță, doctor în drept, lector universitar; Irina Litra, studenta
anului III, precum și criteriile de jurizare/evaluare a comunicărilor și prestației tinerilor cercetători.
În continuare, în baza unui program prestabilit, studenții au prezentat rapoarte științifice la diverse
subiecte de maximă actualitate din domeniile: dreptului penal, dreptului civil, dreptului
internațional, dreptului procesual penal, dreptului procesual civil, dreptului constituțional etc.
Evenimentul a fost unul interactiv, studenții s-au implicat activ în dezbateri, și-au formulat
întrebări reciproce și au înaintat diverse propuneri.
Ediția a XXIV-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, Etapa I, organizată la
Facultatea de Drept a USM, s-a finalizat cu desemnarea câştigătorilor şi anume:
Diploma de gradul 1 a fost acordată studentei anului III –Svetlana Bratescu.
Diplome de gradul II le-au fost conferite studenţilor: David Melinte, anul II și Cătălina Leu, anul
III.
Pe locul III s-au plasat: Olesea Panchiv, anul II; Victoria Vovcenco, anul I; Ecaterina Braga anul
I. Câștigătorilor li s-a acordat și un mic premiu bănesc, precum și posibilitatea de a-și publica
lucrările în materialele Sesiunii de comunicări științifice studențești.
Diplome cu menţiune au fost acordate participanților: Nicoleta Russo, anul I; Mădălina Luca, anul
II; Dionisie Smoleac, anul I; Laurenția Goreacii, anul I.
Studenții care nu fost menționați au primit diplome de participare.
În plus, pentru aprecierea eforturilor participanților și stimularea lor în activitățile de studiu și de
cercetare, Facultatea de Drept a decis, să le ofere diverse manuale, suporturi de curs și alte cărți
relevante domeniului de studiu. Cărțile au fost donate de către departamentele de specialitate a
Facultății de Drept a USM.
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova le urează succes câştigătorilor – promovați
la Etapa a II-a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Ediția a XXIV-a), la care
vor participa studenții USM, dar și masteranzii USM, cât şi cei de la alte instituţii de învăţământ
din ţară și de peste hotare.