Sunteți pe pagina 1din 1

ORGANIGRAMA

AN ŞCOLAR 2018-2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

CONSILIUL PROFESORAL CONSILIUL


REPREZENTATI
AL PĂRINŢILOR
COMISIA DE EVALUARE
DIRECTOR
ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
CONSILIUL
PREOT SPIRITUAL CONSILIER EDUCATIV ELEVILOR

COMISII COMISIA COMISIA COMISIA COMISIA COMISIA COMISIA METODICĂ PERSONAL PERSONAL
DE LUCRU METODICĂ PT. METODICĂ PT. METODICĂ PT. METODICĂ PT. METODICĂ PT. PT. DISCIPLINELE DIDACTIC NEDIDACTIC
DISCIPLINELE DISCIPLINELE DISCIPLINELE ÎNVĂŢĂMÂNT DIRIGINŢI ŞTIINŢE ŞI SPORT AUXILIAR
UMANISTE TEOLOGICE DE ARTĂ PRIMAR

PROFESORI ŞI ÎNVĂŢĂTORI

MATEMATICA, T.I.C., FIZICA,


LITURGICĂ, I.B.O.R., I.B.U.,

PLASTICE ŞI MUZICALE
LIMBI STAINE, ISTORIE,

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

SECRETAR, PEDAGOGI,
N.T, V.T., DOGMATICĂ,

DISCIPLINE PENTRU
PATROLOGIE, DREPT
FORMARE CONTINUĂ,

MUNCITORI, BUCĂTARI,
ADM. PATRIMONIU
CHIMIE, BIOLOGIE
SPIRITUALITATE,

ADM. FINANCIAR,
BURSE, P.S.I. , ORAR,

COMB. VIOLENŢEI…

INFORMATICIAN,
LIMBA ROMÂNĂ

SOCIO – UMANE
MOBILITATEA C. D.,

ÎNGRIJITORI, PAZNICI
GEOGRAFIE,

DIRIGINŢI
ARTELE