Sunteți pe pagina 1din 2

Planul de cercetare individuală lect.univ.dr.

CONSTANTIN CRISTINA
OTILIA
pentru anul universitar 2019 – 2020

1. Articole propuse spre publicare în reviste indexate ISI sau cotate ISI
 Nr. de articole –

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI(număr minim de


BDI solicitate şi recunoscute de minister pentru fiecare domeniu)
 Nr. de articole –

3. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la


punctul 1 şi 2.
 Nr. de articole -

4. Articole propuse spre publicare în revista ,, Strategii Manageriale,,


 Nr. de articole -

5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate


 Nr. de conferinţe –

6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară


 Nr. de conferinţe –

7. Proiecte de cercetare în derulare


 Titlul proiectului
 Finanţatorul
 Instituţia care derulează proiectul
 Valoarea proiectului -----
 Calitatea în cadrul proiectului( ex. membru, expert, student doctorand etc.)
8. Propuneri de proiecte cercetare ( proiecte propuse spre derulare începând
cu anul universitar 2019 – 2020)
 Titlul proiectului -
 Finanţatorul –
 Calitatea în cadrul proiectului-
 Alte informaţii (dacă mai este necesar).

9. Activitatea de consultanţă (proiecte, contracte de consultanţă sau asimilate)


 Denumire activitate/contract -
 Calitate în cadrul activităţii -
 Valoarea proiectului -

10. Cărţi şi tratate( altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar)
 Titlul –
 Calitatea - autor
 Perioada în care va apărea –

11. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic


 Titlul Contabilitate publică
 Calitatea( autor sau coautor) autor
 Perioada în care va apărea: 2020
 Titlul Management prin costuri
 Calitatea( autor sau coautor) autor
 Perioada în care va apărea: 2020

12. Coordonare cercuri ştiinţifice


 Denumirea cercului: Contabilitate
 Nr. de lucrări coordonate: 1

13. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie


 Nr. lucrări licenţă - 5
 Nr. lucrări disertaţie - 2

14. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare