Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume si Prenume ŢENOVICI căsătorită CONSTANTIN Cristina Otilia
Adresă Strada Profesor Constantin Gibescu, nr.4, bl.D 10, sc.A, et.1, ap.4, Rm.Vâlcea, Vâlcea
Telefon Mobil: 0745.352.770
E-mail cristina.tenovici@gmail.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 10.04.1977
Sex feminin

Experienţa profesională

Perioada 01.10. 2007 – prezent


Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele Contabilitate publică, Standarde internaţionale de contabilitate
pentru sectorul public, Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor, , Politici şi strategii contabile,
Contabilitate aprofundată, Management prin costuri
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Bălcescu nr. 39
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Perioada 03.01.2019 - prezent


Funcţia sau postul ocupat Consilier superior
Activităţi şi responsabilităţi principale Finaciar-contabilitate și achiziții publice; Specialist în managementul calită ții
Numele şi adresa angajatorului Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publică locală

Perioada 2008-2009, 2011, 2014-2015


Funcţia sau postul ocupat Consultant şi prestator servicii proiectare
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de studii şi analize cost – beneficiu pentru realizarea studiilor de fezabilitate în favoarea unor
primării din judeţ în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
Numele şi adresa angajatorului S.C. Consultinvest S.R.L.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Societate de servicii de proiectare şi consultanţă în alimentări cu apă, canalizări, drumuri şi poduri,
Râmnicu Vâlcea

Perioada 20.10. 2006 – 01.10.2007


Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate publică, Contabilitate de gestiune şi calculaţia
costurilor, Contabilitate financiară, Bazele contabilităţii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Bălcescu nr. 39
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Perioada 20.10.2002 – 20.10.2006


Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate publică, Contabilitate de gestiune şi calculaţia
costurilor, Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Bălcescu nr. 39
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Perioada 01.03. 2002– 20.10. 2002


Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate publică, Contabilitate de gestiune şi calculaţia
costurilor, Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Bălcescu nr. 39
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Perioada 15.09. 2000– 01.03.2002


Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate publică, Contabilitate de gestiune şi calculaţia
costurilor, Bazele contabilităţii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Bălcescu nr. 39
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar

Educaţie şi formare

Perioada 2014 - 2018


Calificarea / diploma obţinută diplomă de licență, Facultatea de ştiinţe juridice, administrative şi ale comunicării
specializarea: Drept
Disciplinele principale studiate / drept comercial, drept civil, drept penal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept finaciar şi fiscal, drept
competenţe profesionale dobândite administrativ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea de ştiinţe juridice, administrative şi ale
furnizorului de formare comunicării
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 12.06.2013 – 15.06.2013


Calificarea / diploma obţinută expert achiziţii publice
Disciplinele principale studiate / planificare achiziţiile publice; iniţiere şi lansare proceduri de achiziţii; derulare şi finalizare proceduri de
competenţe profesionale dobândite achiziţii publice; administrare contracte achiziţii publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Doctus S.R.L., Sibiu
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 15.11.2011 - 25.01.2012


Calificarea / diploma obţinută manager resurse umane
Disciplinele principale studiate / managementul raporturilor de munca ale angajaţilor unei firme în condiţiile respectării legislaţiei actuale a
competenţe profesionale dobândite muncii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Multipro Consult S.R.L., Rm. Vâlcea
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 01.10.2011 - 15.11.2011


Calificarea / diploma obţinută inspector resurse umane
Disciplinele principale studiate / dobandirea tuturor cunoştinţelor necesare privind recrutarea, angajarea, salarizarea şi încetarea
competenţe profesionale dobândite raporturilor de muncă ale angajaţilor unei firme în condiţiile respectării legislaţiei actuale a muncii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Multipro Consult S.R.L., Rm. Vâlcea
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 15.08.2011 - 30.10.2011


Calificarea / diploma obţinută competen ţe antreprenoriale
Disciplinele principale studiate / dobandirea tuturor cunostintelor necesare pentru dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor generale,
competenţe profesionale dobândite necesare dezvoltarii propriei afaceri sau pentru obţinerea de performantă în cadrul activităţilor
profesionale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Multipro Consult S.R.L., Rm. Vâlcea
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 04.04.2011 – 04.05.2011


Calificarea / diploma obţinută formator
Disciplinele principale studiate / evidenţierea modalităţilor de menţinere a calităţii programelor de formare şi instruire şi dezvoltarea
competenţe profesionale dobândite abilităţilor necesare pentru a deveni un trainer de succes
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Multipro Consult S.R.L., Rm. Vâlcea
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada octombrie 2006-prezent


Calificarea / diploma obţinută doctor în economie
Disciplinele principale studiate / Teza de doctorat : „Proiectarea sistemului informatic de calculaţie şi analiză a costurilor în silvicultură”
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada octombrie 2002-octombrie 2006


Calificarea / diploma obţinută doctorand în economie
Disciplinele principale studiate / Proiectarea sistemelor informatice; Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor; Sisteme de gestiune a
competenţe profesionale dobândite bazelor de date
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada Ianuarie – februarie 2001


Calificarea / diploma obţinută Instruire pentru dobândirea şi dezvoltarea aptitudinilor manageriale şi antreprenoriale
Disciplinele principale studiate / Aptitudini manageriale şi antreprenoriale
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Predalex SRL în colaborare cu Universitatea Constantin Brâncoveanu, în cadrul Programului Phare
furnizorului de formare pentru politici Regionale şi de Coeziune Restructurare Industriale şi Dezvoltarea Resurselor umane
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 1999 - 2000


Calificarea / diploma obţinută Diplomă pentru studii aprofundate
Disciplinele principale studiate / Management şi audit contabil, lucrarea de disertaţie: „Contabilitatea şi fiscalitatea”
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 1995 -1999


Calificarea / diploma obţinută Economist/ diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Contabilitate şi informatică de gestiune
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Facultatea de Ştiinţe Economice, Craiova, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Perioada 1991 -1995


Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul teoretic „Traian Lalescu” Orşova, Mehedinţi, specializarea Matematică-fizică
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Clasificare naţională
internaţională

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă Română


Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba Franceză B2 Nivelul Avansat B2 Nivelul Avansat B2 Nivelul Avansat B2 Nivelul Avansat B2 Nivelul Avansat
Limba Engleză Nivelul Nivelul Nivelul Nivelul Nivelul
A2 A2 A2 A2 A2
Intermediar Intermediar Intermediar Intermediar Intermediar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale aptitudini de comunicare facilă cu persoane din mediul social şi profesional, dar şi din afara acestuia,
dezvoltate pe parcursul traseului personal şi în carieră;
capacitate de lucru în echipă, stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, sinceritate, punctualitate,
coerenţă, creativitate, comunicare
aptitudini pedagogice fundamentate prin pregătirea profesională iniţială şi dezvoltate prin carieră;

Competenţe şi aptitudini organizatorice participarea în calitate de membru în colectivul de organizare a unor manifestări cu caracter ştiinţific şi
educativ, cercuri ştiinţifice studenţeşti, în derularea unor proiecte de consultanţă;
coordonarea şi îndrumarea studenţilor şi a cursanţilor de la masterat pentru realizarea cercetărilor în
vederea elaborării lucrării de licenţă şi disertaţie;
Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnoredactare şi operare PC
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Utilizarea calculatorului, a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet
calculatorului
Permis de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare participări la simpozioane, conferinţe şi mese rotunde, naţionale şi internaţionale;
activitate publicistică;
cursuri, manuale universitare şi cărţi de specialitate;
comunicări şi studii publicate în volumele unor manifestări;
articole publicate în presa de specialitate;
articole şi studii indexate în bazele de date internaţionale;
culegeri;
participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de membru al colectivului de cercetare;