Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar de personalitate H.

Eysenck
Chestionarul de personalitate Eysenck determină doi factori de bază: extraversiunea/introversiunea
şi nevrotismul.
Primul factor e bipolar şi reprezintă caracteristica individual-psihologică a omului, extremele căreia
corespund orientării personalităţii la lumea exterioară (extraversiune) sau la lumea interioară (introversiune).
Se consideră că extravertiţii sînt sociabili, impulsivi, flexibili şi foarte adaptabili. Introvertiţii, din contra,
sînt rezervaţi, pasivi, nesociabili şi, deseori, întîmpină dificultăţi de adaptare socială.
Factorul al doilea - nevrotismul reprezintă însuşirea, starea ce caracterizează omul din punctul de
vedereal stabilităţii emoţionale, anxietăţii etc. Acest factor este, de asemenea, bipolar şi formează o scală la
unul din polii căreia se află persoanele foarte stabile, adaptative, iar la celălalt pol- persoanele extrem de
nestabile, nevrotice şi nonadaptative. Majoritatea oamenilor se află între aceşti doi poli, mai aproape de
centru.
Intersecţia acestor două caracteristici bipolare permite raportarea destul de clară a omului la unul din
cele patru tipuri temperamentale.
Nevrotism (instabilitate emoțională)
Melancolic Coleric
Introversiune Extroversiune
Flegmatic Sangvinic
Stabilitate emoțională
Chestionar de personalitate H.Eysenck
Instructiuni: Chestionarul cuprinde 57 dc întrebări la care subiectul trebuie să răspundă prin
cuvintele „Da" sau „Nu", înconformitate cu felul său de a fi. Testul poate fi aplicat atît individual, cît şi
colectiv. Citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi răspundeţi prin „da" sau „ nu ", în funcţie de faptul dacă
conţinutul ei corespunde sau nu cu felul dvs. de a fi. Fiţi atent pentru a nu omite nici una din întrebări. Nu
există întrebări juste sau nejusle, prezentul chestionar reprezintă doar o măsură a modelului în care dvs. vă
comportaţi.
(Forma A)

1 Deseori doriţi să fiţi în situaţii care să vă stimuleze? Da Nu


2 Aveţi frecvent nevoie de prieteni care să vă înveselească? Da Nu
3 De obicei sunteţi nepăsător? Da Nu
4 Vă este greu să acceptaţi un refuz? Da Nu
5 Vă gândiţi mult înainte de a face ceva? Da Nu
6 Dacă promiteţi ceva, întotdeauna vă ţineţi de cuvînt? Da Nu
7 Vi se schimbă adesea dispoziţia? Da Nu
8 Acţionaţi şi vorbiţi rapid, fără să staţi prea mult pe gânduri? Da Nu
9 Vi se întâmplă vreodată să fiţi nefericit fără un motiv serios? Da Nu
10 Aţi face orice atunci când sunteţi pus la ambiţie? Da Nu
11 Vă simţiţi dintr-o dată timid când trebuie sa intraţi in vorba cu o persoană necunoscută
Da Nu
care vă atrage?
12 Vi se întâmplă în diverse ocazii să vă pierdeţi calmul şi să vă enervaţi? Da Nu
13 Acţionaţi deseori după inspiraţia din acel moment? Da Nu
14 Vă necăjiţi adesea pentru lucruri pe care nu trebuie să le spuneţi sau să le faceţi? Da Nu
15 Preferaţi în general compania cărţilor decât a oamenilor? Da Nu
16 Puteţi fi jignit cu uşurinţă? Da Nu
17 Vă place să ieşiţi des în oraş (la plimbare)? Da Nu
18 Vi se întâmplă să aveţi gânduri şi idei care nu aţi vrea sa fie cunoscute de alte
Da Nu
persoane?
19 Vă simţiţi uneori plini de energie, iar alteori apatic, abătut? Da Nu
20 Preferaţi să aveţi prieteni puţini? Da Nu
21 Aveţi obiceiul de a visa cu ochii deschişi, de a vă lăsa purtat de gânduri? Da Nu
22 Cînd cineva ridică tonul la dvs., răspundeţi în acelaşi mod? Da Nu
23 Deseori aveţi sentimente de vinovăţie? Da Nu
24 Se poate spune că modul dvs. de a trai este bun şi că poate fi dat ca exemplu? Da Nu
25 La o petrecere puteţi să vă distraţi foarte bine? Da Nu
26 Credeţi despre dvs. că sînteţi foarte sensibil? Da Nu
27 Sunteţi considerat un om plin de viaţă? Da Nu
28 După ce aţi realizat un lucru important, vi se înfîmplă deseori să aveţi sentimentulcă
Da Nu
aţi fi putut să-1 faceţi mai bine?
29 Când sunteţi într-un grup de persoane, rămâneţi majoritatea timpului tăcut? Da Nu
30 Bârfiţi câteodată? Da Nu
31 Vi se înfîmplă să nu puteţi dormi din cauza unor gînduri care vă preocupă? Da Nu
32 Dacă doriţi să vă informaţi asupra unei probleme, preferaţi să aflaţi răspunsul din cărţi,
Da Nu
în loc să discutaţi cu cineva despre acest lucru?
33 Aveţi deseori palpitaţii puternice la inimă? Da Nu
34 Vă plac activităţile care cer o atenţie deosebită? Da Nu
35 Aveţi uneori frisoane sau tremurături? Da Nu
36 Daca aţi putea intra intr-un cinematograf fără să plătiţi şi ştiind că nu veţi fi prins, aţi
Da Nu
face-o?
37 Vă displace să fiţi într -o societate în care oamenii joacă feste unul altuia? Da Nu
38 Vă enervaţi uşor? Da Nu
39 Vă plac situaţiile în care trebuie să acţionaţi rapid? Da Nu
40 Vă frămîntaţi în legătură cu anumite lucruri îngrozitoare care s-ar putea întîmplă? Da Nu
41 Sînteţi lent şi lipsit de grabă în felul dvs. de a vă mişca? Da Nu
42 Intîrziaţi deseori la întîlnire sau la serviciu? Da Nu
43 Aveţi deseori coşmaruri? Da Nu
44 Vă place atît de mult să discutaţi, încît intraţi cu uşurinţă în vorbă şi cu necunoscuţi? Da Nu
45 Simţiţi deseori dureri? Da Nu
46 Dacă nu v-aţi afla mai mult timp printre oameni, v-aţi considera nefericit? Da Nu
47 Vă consideraţi o persoană nervoasă? Da Nu
48 Printre oamenii pe care îi cunoaşteţi, vă sunt unii antipatici? Da Nu
49 Consideraţi că aveţi suficientă încredere în dvs.? Da Nu
50 Sunteţi cu uşurinţă jignit de criticile la adresa dvs. sau a munci dvs.? Da Nu
51 Vă este greu să vă distraţi bine la o petrecere? Da Nu
52 Aveţi deseori sentimente de inferioritate? Da Nu
53 Vă este uşor să învioraţi o petrecere plictisitoare? Da Nu
54 Vi se întâmplă câteodată să vorbiţi despre lucruri despre care nu ştiţi nimic? Da Nu
55 Vă faceţi griji legate de sănătatea dvs.? Da Nu
56 Vă place să faceţi glume, farse altora? Da Nu
57 Suferiţi de insomnii? Da Nu
Etalon test Eysenck

Tabelul de mai jos conţine cheia răspunsurilor semnificative pentru factorii: sinceritate,
extraversiune/introversiune, nevrotism. Fiecare răspuns al subiectului care corespunde cu cheia dc mai jos
scegalează cu un punct.

Sinceritate:
 Da: 6, 24, 36.
 Nu:12, 18, 30,42,48, 54.

Extraversiune/introversiune:
 Da: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56.
 Nu: 5, 15,20, 29,32, 34, 37, 42,51.

Nevrotism:
 Da: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19,21,23,26, 28,31,33,35,38, 40, 43,45,47, 50,52,55,57.

1. Modul de interpretare a factorului sinceritate.

Expresie numerică Interpretarea


0-3 sincer
4–6 situativ
7–9 nesincer *

* în cazul de faţă este vorba doar despre gradul de sinceritate al răspunsurilor şi nicidecum despre
nesinceritate ca trăsătură de personalitate.

2. Modul de interpretare a factorilor extraversiune/ introversiune și nevrotism.

Introversiune Etraversiune
considerabilă moderată moderată considerabilă
1-7 8 - 11 12 - 18 19 - 24

Stabilitate emoțională Instabilitate emoțională


ridicată medie ridicată foarte ridicată
1 - 10 11 - 14 15 - 18 19 - 24
Formularul B
(poate fi utilizat pentru testarea repetată a aceluiaşi subiect)

1 Vă place ca în jurul dvs. să fie agitaţie? Da Nu


2 Aveţi deseori sentimentul că doriţi ceva, dar nu ştiţi ce anume? Da Nu
3 Aveţi aproape întotdeauna un răspuns „pregătit" cînd vi se adresează
Da Nu
cineva?
4 Vă simţiţi uneori fericit sau trist fără vreun motiv real? Da Nu
5 De obicei staţi retras la petreceri şi reuniuni? Da Nu
6 În copilărie întotdeauna făceaţi ceea ce vi se spunea imediat şi fără murmur? Da Nu
7 Sunteţi cîteodată morocănos? Da Nu
8 Cînd sînteţi implicat într -o ceartă, preferaţi să discutaţi pentru a o lichidasau să
Da Nu
tăceţi, aşteptînd să treacă furtuna?
9 Sunteţi capricios? Da Nu
10 Vă place să vă aflaţi în societatea oamenilor? Da Nu
11 Aveţi frecvent insomnii din cauza grijilor? Da Nu
12 Vă supăraţi cîteodată? Da Nu
13 Credeţi că sînteţi un om norocos? Da Nu
14 Vi se înfîmplă frecvent să luați cu greu o hotărîre? Da Nu
15 Vă place să lucraţi singur? Da Nu
16 Vă simţiţi deseori apatic şi obosit fără vreun motiv serios? Da Nu
17 Sunteţi vioi? Da Nu
18 Rîdeţi cînd auziţi o glumă vulgară? Da Nu
19 Vă simţiţi adesea „sătul pînă în gît"? Da Nu
20 Vă simţiţi cel mai bine în hainele de toate zilele? Da Nu
21 Vi se întîmplă adesea să vă fugă gîndurile cînd încercaţi să vă concentrate? Da Nu
22 Puteţi să vă formulaţi repede ideile? Da Nu
23 Rămîneţi adesea „dus pe gînduri"? Da Nu
24 Nu aveţi nici un fel de prejudecăţi? Da Nu
25 Vă plac păcălelile, farsele? Da Nu
26 Vă gîndiţi frecvent la trecutul dvs.? Da Nu
27 Vă place foarte mult mîncarea gustoasă? Da Nu
28 Cînd sînteţi amărît, simţiţi nevoia să vorbiţi cu un prieten despre problema dvs.? Da Nu
29 Vă împotriviţi colectei de bani în scopul unei cauze bune? Da Nu
30 Vă lăudaţi cîteodată? Da Nu
31 Sunteţi susceptibil în anumite privinţe? Da Nu
32 Preferaţi să staţi singur în loc să mergeţi la o petrecere? Da Nu
33 Vi se întîmplă vreodată să fiţi atît de agitat, încît să nu puteţi sta prea multă vreme
Da Nu
pe scaun?
34 Vă place să vă planificaţi acţiunile cu mult timp înainte? Da Nu
35 Aveţi ameţeli? Da Nu
36 Răspundeţi întotdeauna la o scrisoare cît mai repede posibil după ce aţi primit-o? Da Nu
37 De obicei puteţi rezolva lucrurile mai bine gîndindu-vă la ele singur, decît dacă le
Da Nu
discutaţi cu alţii?
38 Vi se taie vreodată răsuflarea fără a fi efectuat o muncă grea? Da Nu
39 Nu vă deranjează să lăsaţi lucrurile „aşa cum sunt"? Da Nu
40 Sunteţi nervos? Da Nu
41 Preferaţi să planificaţi munca sau să o executaţi efectiv? Da Nu
42 Vi se întîmplă cîteodată să amînaţi pe mîine ceea ce trebuie să faceţi astăzi? Da Nu
43 Vă simţiţi neliniştit atunci cînd vă aflaţi în ascensor, avion, tunel? Da Nu
44 Cînd vă împrieteniţi cu cineva, dvs. aveţi iniţiativa? Da Nu
45 Aveţi dureri de cap violente? Da Nu
46 Aveţi, în general, convingerea că lucrurile se vor aranja de la sine şi că, într -un fel
Da Nu
sau altul, totul va ieşi bine pînă la sfîrşit?
47 Adormiţi greu la ora culcării? Da Nu
48 Consideraţi că este necesar, în anumite situaţii, să ascundeţi adevărul? Da Nu
49 Rostiţi cîteodată primul lucru care vă vine în minte? Da Nu
50 Vă frămîntaţi mult după o întîmplare neplăcută? Da Nu
51 Sunteţi de obicei un om „închis" în raporturile cu ceilalţi, cu excepţia prietenilor
Da Nu
foarte apropiaţi?
52 Intraţi deseori în încurcătură din cauza că acţionaţi fără să vă gîndiţi bine? Da Nu
53 Vă place să faceţi glume şi să povestiţi anecdote prietenilor? Da Nu
54 Preferaţi să cîştigaţi la jocuri dc noroc? Da Nu
55 Vă simţiţi adesea nesigur pe dvs. în prezenţa superiorilor? Da Nu
56 Cînd şansele sînt împotriva dvs., sînteţi de obicei de părere că merită să riscaţi? Da Nu
57 Aveţi frecvent crampe la stomac înaintea unui eveniment important? Da Nu