Sunteți pe pagina 1din 3

1

Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”


Băețel (Mârț) Rafaela
AMG III-B

PEDAGOGIA-ARTA A EDUCATIEI

"Deoarece dezvoltarea dispozitiunilor naturale la om nu se înfãptuieste de la


sine, toatã educatia e o artã. "-Immanuel Kant

Dumnezeu a creat pentru oameni 7 arte:Arhitectura, Sculptura, Pictura,


Muzica, Poezia, Dansul și Filmul. Însă dedicarea, sensibilitatea, inteligența și
iscusința de care ai nevoie pentru a o practica, face ca pedagogia să fie și ea la rândul
ei o artă, poate chiar a 8-a artă dăruită de Dumnezeu și descoperită de noi, oamenii.
Arta pedagogica exprimă nivelul superior al componenței didactice. Ideea
asemănării educației cu arta este destul de veche și sugerează acel nivel de realizare
sau de măiestrie la care se poate ajunge după ceva experiență, inventivitate și multă
pasiune sau dăruire din partea educatorului.
Educația fizicã este însoțitã de educația sufletului, în sensul de cultura fizicã
a spiritului mai spunea filosoful. Încă din pantecul mamei învățam. Ne descoperim
pe noi înșine pas cu pas ca mai apoi când primele raze de lumina ne ating fața o
explozie de cunoștințe ne inundă atât sufletul, cât și trupul. Învățam de la mirosul
mamei până la sunetul flautului, ca mai apoi când creștem să ne dăm seama ca lumea
are atât de multe de oferit încât nu am putea cuprinde toate cunoștințele într-o singură
viață și așa ajungem să ne documentăm despre reîncarnare.
În toată această sete a noastră după știință avem nevoie de cineva care să ne
îndrume spre ceea ce vrem să aflăm pentru a nu ne pierde în abisul informațiilor. De
aceea pedagogia este o artă. Pentru ca persoana care ne îndrumă trebuie să fie atât de
dibace încât să ne mențină focusați pe un anumit subiect și totuși să ne hrănească și
curiozitatea pe care o avem în legătură cu informațiile adiacente: A pãtrunde pe alții
e dificil, dar e necesar sã pricepem aceastã artã și, pe de altã parte, sã ne facem pe
noi înșine impenetrabili.
Pedagogia este o vizare a orizonturilor, o lucrare de potențare existențială, de
aducere la suprafață a unor înclinații, a unor „daruri”; prin educație, „creăm” și „ne
creăm”, „devenim” ceea ce nu suntem încă (din punct de vedere mental, spiritual,
corporal). La fel ca orice artist autentic, care ţine cont de proprietăţile unui material
dat, ce urmează a fi fasonat, profesorul trebuie să ia seama de calităţile persoanei, de
limitările contextuale, pentru a „pune în formă” un „material” unic şi irepetabil:
persoana umană. Educatorul nu este la fel de liber precum creatorul. Ca artist, poţi să
2
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”
Băețel (Mârț) Rafaela
AMG III-B

faci „ce vrei” cu materialul dat. Educatorul, în schimb, racordează – conştient, de


bună seamă – disponibilitatea manifestată deja la nivelul copilului sau tânărului la
intenţionalitatea dascălului, care va determina în mare măsură drumul şi ritmul în
care vor înainta copiii. Trebuie să intuieşti şi să exploatezi direcţia posibilă de
mişcare a educatului, să o faci solidară cu scopul pe care tu, ca adult, îl ai în vedere.
La nevoie, induci tu însuţi în cel educat un traiect al evoluţiei, care crezi că este cel
mai bun, pe care el, de unul singur, nu-l găseşte.
Un pedagog își pune amprenta în sulfetul unui copil, tânăr și chiar a unui
adult atât de mult încât de multe ori primirea și captarea informației nu depinde atât
de mult de conținutul ei cât depinde de modul în care a fost transmisă. Creierul
nostru este ca o pânză albă pe care pedagogul sculptează fiecare informație ca mai
apoi sa o slefuiască în așa fel încât aceasta devine o opera de artă.
Prin arta pedagogiei se pot săvârși minuni deoarece prin educatie se
construiește mentalitatea unor noi generați ce vor schimba lumea.
Prin urmare,pedagogia este asemenea unei opere, una specială, care va avea
ca deznodământ persoana umană – unică,specială,sensibilă. După cum opera se
distinge prin unicitate, la fel și acțiunea educativă va fi una particulară.
În încheiere, sfântul Ioan Hrisostom spunea: „Educaţia este asemenea unei
arte; artă mai mare decât aceasta nu există, pentru că dacă toate artele aduc un
folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea
viitoare” .

Sfârșit
3
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”
Băețel (Mârț) Rafaela
AMG III-B

Bibliografie

• Immanuel Kant- "Despre pedagogie"

• https://www.literaturadeazi.ro/rubrici/de-magistro/arta-
educatiei-o-simpla-figura-de-stil-10666