Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA”BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA”BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

Se aprobă deplasarea Se aprobă deplasarea


RECTOR RECTOR
Avans _______________ Avans _______________
Acordat_______________ Acordat_______________

REFERAT DE NECESITATE REFERAT DE NECESITATE


Nr.________din___________ Nr.________din___________

Subsemnatul________________________________________ Subsemnatul________________________________________
având funcţia de:___________________la departamentul având funcţia de:___________________la departamentul
_______________________Facultatea de Geografie vă rog să-mi _______________________Facultatea de Geografie vă rog să-mi
aprobaţi deplasarea la_____________________________ aprobaţi deplasarea la_____________________________
în localitatea:__________________în perioada de ________________ în localitatea:__________________în perioada de ________________
___________________________cu mijloc de transport:___________ ___________________________cu mijloc de transport:___________
____________________________. ____________________________.
Scopul deplasării_____________________________________ Scopul deplasării_____________________________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________
Pentru care solicit aprobarea următorelor cheltuieli: Pentru care solicit aprobarea următorelor cheltuieli:
Transport Cluj-Napoca____________Cluj-Napoca lei_____________ Transport Cluj-Napoca____________Cluj-Napoca lei_____________
Cazare __________nopţi a____________lei_____________________ Cazare __________nopţi a____________lei_____________________
Diurnă__________zile a______________lei_____________________ Diurnă__________zile a______________lei_____________________

TOTAL LEI______________________ TOTAL LEI______________________

SEMNĂTURA____________________ SEMNĂTURA____________________

DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,

ADMINISTRATOR ŞEF
ADMINISTRATOR ŞEF