Sunteți pe pagina 1din 41

• Cifrele romane poartă numele civilizaţiei care le-a

folosit pentru prima dată: romanii.


• Au ca specific utilizarea anumitor litere cu valori
determinate;
• Prin combinaţia lor, aceste litere dau valori, dar
într-un mod diferit faţă de cifrele arabe;
• Cifrele romane pot fi mai des întâlnite la ceasuri şi
pendule vechi, la scrierea secolelor, la numerotarea
capitolelor unei cărţi, pe frontispiciul unor clădiri sau
monumente vechi, arătând anul construirii şi al
restaurării.
Scrierea se face de la stânga la dreapta.
Simbolurile I, X, C pot fi consecutive de
maxim trei ori, iar V, L, D doar o dată.
Dacă un simbol mic se află în faţa unui
simbol mare, atunci cel mic se scade din cel
mare. În acest caz, în faţa unui simbol mare
se poate afla doar un singur simbol cu
valoare mai mică. Exemplu: IV = 4 (5 – 1)
Dacă un simbol mic se află după un simbol
mare, atunci cel mic se adună la cel mare.
În acest caz, după un simbol mare se pot
afla maxim trei simboluri mici.
Exemplu: VI = 6 (5 + 1); VII = 7 (5 + 1 + 1);
VIII = 8 (5 + 1 + 1 +1)
În numerologia romană nu există cifra zero.
I 1 XXI 21 XLI 41 LXI 61 LXXXI 81
II 2 XXII 22 XLII 42 LXII 62 LXXXII 82
III 3 XXIII 23 XLIII 43 LXIII 63 LXXXIII 83
IV 4 XXIV 24 XLIV 44 LXIV 64 LXXXIV 84
V 5 XXV 25 XLV 45 LXV 65 LXXXV 85
VI 6 XXVI 26 XLVI 46 LXVI 66 LXXXVI 86
VII 7 XXVII 27 XLVII 47 LXVII 67 LXXXVII 87
VIII 8 XXVIII 28 XLVIII 48 LXVIII 68 LXXXVIII 88
IX 9 XXIX 29 XLIX 49 LXIX 69 LXXXIX 89
X 10 XXX 30 L 50 LXX 70 XC 90
XI 11 XXXI 31 LI 51 LXXI 71 XCI 91
XII 12 XXXII 32 LII 52 LXXII 72 XCII 92
XIII 13 XXXIII 33 LIII 53 LXXIII 73 XCIII 93
XIV 14 XXXIV 34 LIV 54 LXXIV 74 XCIV 94
XV 15 XXXV 35 LV 55 LXXV 75 XCV 95
XVI 16 XXXVI 36 LVI 56 LXXVI 76 XCVI 96
XVII 17 XXXVII 37 LVII 57 LXXVII 77 XCVII 97
XVIII 18 XXXVIII 38 LVIII 58 LXXVIII 78 XCVIII 98
XIX 19 XXXIX 39 LIX 59 LXXIX 79 XCIX 99
XX 20 XL 40 LX 60 LXXX 80 C 100
• Alege varianta corectă:
• Care număr corespunde numărului scris cu cifre romane?

A. 100
B. 50
C. 500
A. 100
B. 1000
C. 500
A. 1000
B. 100
C. 500
A. 1000
B. 100
C. 500
CORECT!
XXVI = 10+10+5+1 = 26
CORECT!
LXIII = 50+10+1+1+1 = 63
CORECT!
XCIV = 90+4 = 94
CORECT!
CXXXII =
100+10+10+10+1+1 = 132
CORECT!
CL = 100+50 = 150
CORECT!
CDLXXV =
400+50+10+10+5 = 475
CORECT!
DCCXX =
500+100+100+10+10 = 720
CORECT!
CMXLVI = 900+40+5+1 = 946
CORECT!
MCML =
1000+900+50 = 1950
CORECT!
MMX = 1000+1000+10 = 2010
În ce an a fost construită biserica?

MCMIV
Alexa citeşte o carte. La ce capitol a ajuns?

De ce oare nu se mai mirau?


Pe Drumul Trecătorii stătea
prinţul Roland, ţinând caii lor.
Îi privea liniştit, fără obişnuitul
său dispreţ.
Ce oră arată ceasul?
Dar acum?
Mihai Eminescu s-a născut în anul
MDCCCL şi a murit în anul
MDCCCLXXXIX. Câţi ani a trăit marele
poet român?
Ştefan cel Mare a fost domn al
Moldovei între anii 1457 – 1504.
Câţi ani a domnit?
Podul peste Dunăre, de
la Cernavodă, construit
de inginerul Anghel
Saligny a fost inaugurat
în septembrie, 1895 în
prezenţa regelui Carol I.
Care este scrierea
corectă cu cifre romane
a acestui an?
Vizitând o mănăstire,
Ionuţ a descoperit pe o
inscripţie anul
construcţiei acesteia:
MCDXXXVIII.
Care este scrierea
corectă a acestui an, cu
cifre arabe?
Scrie cu cifre romane:

• Anul naşterii tale:

• Anul în care suntem:


Dacă stau şi mă
gândesc bine, nu e
greu deloc! Nu-i aşa,
copii?

Bibliografie:

• wikipedia.org;
• imagini luate de
pe google;

Realizat de înv. Florica Plosca, Şcoala “Dariu Pop”, Satu Mare