Sunteți pe pagina 1din 36

AS

SOCIA
AȚIA MILITTANȚILOR PENT
TRU PA
ACE,
EG
GALIT
TATE ȘI PRO
OGRE
ES SOC
CIAL””SCÂN
NTEIA
A”  

Sccântteia As
Nr. 3 Iunie 2009

© COPYRIGHT AS. SCÂNTEIA ‐ WWW.SCANTEIAASOCIATIE.RO 
CUPRIINS

A.
1. Tinerii, politica
p şi coomunismul…
………………
………………
…. 3 A
ASOCIAȚIIA
2. Lenin deespre religie…………………………
………………
….. 4 MIILITANȚIL
LOR
PE
ENTRU PAACE,
3. Obama: înainte spree război cu strigăte
s de pace!............
p .... 5
EGGALITATEE ȘI
4. Conferin
nţa asociţiiloor de prieten
nie româno--cubaneze…… 7 PROGRES
5. Cuba, ţaara celor 50 de ani, văzu
ută de ochii unui
u elev SOCIAL”SCÂNNTEIA”
român…… ……………… ……………… ……………… ……………… …. 8
6. Mesajul Asociatiei de
d prietenie romano russe……………
… 9
7. Destin………………
………………
………………
………………
…. 10
8. Capitalissmul şi democraţia…………………
………………
….. 10
nul strângerrii relaţiilor cu Venezueela…………..
9. În sprijin 12

B. Stânga Internaționa
I ală
a)Cuba - Reeflectiile lui Fidel Castro
1) 23 aprilie 2009 PONŢIIU PILAT S-A
A SPĂLAT PE
E MÂINI……
…… 14
2) 24 aprilie 2009 GESTU
URI CARE IM
MPRESIONE
EAZĂ ….……
…… 15
3) 1 Mai 20009 TREBUIE SĂ DAI TOT
TUL …………
………………
……. 16
4) 2 mai 2009 CUBA ŢA
ARĂ TERORIS
STĂ?…………
………………
…… 18 Sccânteia As
5) 7 mai 2009 SINGURU
UL EX PREŞE
EDINTE NOR
RDAMERICA
AN Nr.. 3 Iunie 2009
2
PE CARE L--AM CUNOS SCUT ……………………… ……………… ……. 19
6) 8 mai 2009 DIN NOU DESPRE PUTREDA OSA
A–
ORGANIZA ATIA STATEL
LOR AMERICCANE …………………………. 21
7) 11 mai 2009 CE MI-A TRECUT PR
RIN MINTE ………………
… ……. 22
8) 14 mai 2009 CE NE-A
A INFORMATT REVISTA „SCIENCE”…
……. 23
9) 16 mai 2009 SEMNAL
LE FĂRĂ ECH
HIVOC ……………………
…... 24
10) 1 iunie 2009 APLAUZE ŞI TĂCER
RI ……………
……………......... 25
11) 2 iunie 2009 CALUL TROIAN ……
………………
…………………. 26
b) Turcia
1. Mişcarea Mamelor
M de Sâmbătă-
S m aşteptăm?………………
Ce mai ….. 28
………............................................................
2. Apel la solidaritate …… 29
c) Estonia
1. Cum se applică democraţţia în statele pornite
p pe caleea ,,democraţieei”. 29
d) Venezuelaa
1. Venezuelaa merge spre un
u destin mai bun
b …………
…………………. 30
e) Grecia
1.Festivaluluui Internaţionaal al Tineretuluui Rezistent - Rezistenţa 20
009. 36
f) Sri Lankaa
1.Solidaritatee cu tamilii dinn Sri Lanka…
…………………
………………
…… 36

© coppyright As. Sccânteia


www..scanteiaascocciatie.ro
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

1. Tinerii, politica şi comunismul  neoliberalismului, pazita de cei doi mari strajeri


numiti Fondul Monetar International si Banca
Mondiala si pavata cu scheletele milioanelor de
muncitori, profesori, doctori, batrani si copii ce
Pot sa spun ca fac parte dintr-o generatie apolitica. trebuie sacrificati pe altarul sfant al capitalismului.
Tinerii din Romania de azi nu numai ca nu sunt “Inapoi” ar fi deci calea tuturor celor care se opun
intresati de politica, dar nici macar nu vor sa auda de marsului glorios al capitalismului, indiferent daca ei ii
vreun lucru care sa aiba cea mai mica legatura cu un se opun pentru ca vor un sistem si mai brutal sau
subiect politic. Intr-un fel, ii inteleg. In Romania, pentru ca vor un sistem mai uman. Nu cred ca este
subiectele politice sunt asociate cu coruptia, ipocrizia nevoie sa mai explic motivele pentru care aceasta
si minciunile de care am avut parte in ultimii 19 ani - dihotomie fortata intre “inainte” si “inapoi” este
sau cu ipocrizia si minciunile si mai mari de care am absurda. In realitate, exista o multitudine de directii ce
avut parte inainte. Insa aceasta perceptie nu este pot fi urmate. Unele dintre ele, precum ideologia
numai gresita, ci si periculoasa. Politica ne priveste pe falimentara a neoliberalismului (care a ruinat deja
toti, pentru ca politica reprezinta modul in care este America de Sud si care este acum experimentata si la
condusa tara. Tinerii care refuza sa voteze sau sa se noi), nu sunt altceva decat spirale ce conduc in abis.
implice in vreun fel in politica nu fac altceva decat sa- Dar exista si directii salvatoare, ideologii politice care
si dea viitorul pe mana altora. Iar cei care isi pun toate au ca scop eliminarea saraciei, a somajului, a
sperantele in visul plecarii in occident se amagesc lipsurilor si a inegalitatilor nedrepte dintre oameni.
singuri. Dintre toti cei care vor sa plece numai un Acestea sunt diferitele tipuri de socialism si
procent infinitezimal vor avea sansa sa o faca. Iar comunism. Spun “diferitele tipuri” pentru ca ceea ce
plecatul este partea cea mai usoara. Odata ajunsi la majoritatea romanilor numesc “comunism” nu este in
destinatie, se vor confrunta cu realitatea faptului ca realitate decat una dintre ramurile comunismului. Mai
nici "la ei" nu curge lapte si miere. De exemplu, precis, este stalinismul de tip sovietic, care s-a dovedit
America este intr-adevar tara tuturor posibilitatilor: E a fi ramura uscata din copacul comunismului.
posibil sa ajungi bogat, dar este si mai posibil sa
ajungi sarac. Conform statisticilor din 2002, in Multi vorbesc despre comunism, dar putini cunosc
America traiesc 36 de milioane de oameni sub pragul semnificatia adevarata a acestui cuvant. Cei care
de saracie, astazi, datorita crizei, numarul s-a dublat. considera comunismul “antidemocratic”, de exemplu,
Asta inseamna de cateva ori populatia Romaniei. Si probabil ca nu s-au intrebat niciodata de ce Germania
cine oare formeaza majoritatea saracilor din America? de Est isi spunea “Republica Democrata Germana”.
Imigrantii. Motivul este simplu: comunismul nu este nici pe
departe antidemocratic, ci dimpotriva. Comunismul
Nu vreau sa fiu inteles gresit. Nu am nici o legatura cu este ultra-democratic - el doreste sa extinda
acel nationalism bolnav si patetic de care dau dovada democratia si in sfera economica (in capitalism,
multi dintre politicienii nostri. Pe cei care nutresc democratia este limitata la sfera politica; in socialism
astfel de sentimente ii sfatuiesc sa se trezeasca din si comunism, democratia se aplica si in economie,
visele lor de secol 19 si sa priveasca realitatea deoarece mijloacele de productie sunt proprietatea
secolului 21. Nu ma opun emigrarii, ci doar atrag intregului popor si nu doar a catorva indivizi).
atentia asupra faptului ca nu este o solutie pragmatica.
In general, foarte putini dintre oamenii care isi doresc Bineinteles, Romania pre-decembrista nu a fost o
o viata mai buna primesc acea viata pe tava. Daca democratie, asa cum nici Republica Democrata
intr-adevar ne dorim un viitor mai luminos, va trebui Germana nu a fost o democratie. De aceea am
sa ni-l construim singuri. A trecut vremea plangerilor, denumit stalinismul “ramura uscata din copacul
vaicarelilor si nemultumirilor. Acum trebuie sa comunismului”. Stalinistii nu erau democrati, dar stiau
inceapa vremea faptelor. ca comunismul este o ideologie democratica si vroiau
sa para buni comunisti. Din acest motiv, ei au incercat
Fiind la inceput de drum, trebuie sa ne punem sa pastreze iluzia democratiei – fara prea mare succes.
intrebarea evidenta: Incotro? Incotro ar trebui oare sa
se indrepte Romania? Prea multi oameni (inclusiv o Ar mai fi multe de spus despre comunism, comunisti
mare parte a tinerilor) au impresia ca suntem pe un si pseudo-comunisti, insa pentru moment ma voi opri
drum drept, unde singurele noastre optiuni sunt aici. La intrebarea “ar trebui Romania sa se indrepte
“inainte” si “inapoi”. Conform acestei vederi limitate, catre comunism”, raspunsul meu este DA. Dar la
“inainte” este calea economiei de piata, calea intrebarea “ar trebui Romania sa se intoarca in trecut”,

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 3


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

raspunsul meu este categoric 2. Lenin despre religie 


NU. Comunismul nu este
societatea pe care am avut-o.
Comunismul este o societate
libera, egalitara, organizata Faţă de stat, religia trebuie declarată o chestiune privată.(....).
dupa principiul “de la fiecare
dupa puteri, fiecaruia dupa Este inadmisibil orice jignire a sentimentelor credincioşilor, întrucît acesta
nevoi”, la care se pretindea ca duce doar la întărirea prejudecăţilor lor religioase.(...). Religia este una din
vom ajunge candva, in viitor. formele asupririi spirituale care apasă pretutindeni asupra maselor populare,
Acum a devenit evident ca strivite de veşnica muncă pentru alţii, silite să se zbată singure în mizerie.
drumul stalinismului (drumul
lui Dej si al lui Ceausescu) a Pentru a birui prejudecăţile religioase este necesară o muncă ideologică
fost un drum imperfect, care nu educativă sistematică, plină de răbdare, o propagandă pe scară largă a
ducea la comunism. Insa acesta concepţiei ştiinţifice marxiste despre lume.(...). Neputinţa claselor exploatate
nu este un motiv sa o apucam în lupta împotriva exploatatorilor dă naştere credinţei într-o viaţă mai bună
pe un alt drum gresit, doar de dincolo de mormînt, tot aşa de inevitabil cum neputinţa sălbaticului în lupta
dragul de a merge in directia cu natura dă naştere credinţei în zei, diavoli, în minuni etc.(...)
opusa drumului gresit pe care
mergeam inainte. Pe cel ce munceşte şi îndură lipsuri toată viaţa, religia îl învaţă să fie smerit
şi răbdător în viaţa pămîntească, consolîndu-l cu speranţa în răsplata
Tinerilor din generatia mea care cerească. (...).
vor intr-adevar sa construiasca
un viitor mai bun nu pot decat Pe cei ce trăiesc din munca altora, religia îi învaţă să se ocupe cu binefaceri
sa le recomand sa se informeze în viaţa pămîntească, oferindu-le astfel o foarte ieftină justificare pentru
mai mult in legatura cu întreaga lor existenţă de exploatatori şi vînzăndu-le la un preţ convenabil
comunismul. bilete pentru fericirea cerească.(...).
Nota noastră: Din surplusul de valoare obţinută de capitalişti prin
De exemplu, ar putea sa arunce exploatarea muncii clasei muncitoare, aceştia donează în nume propriu
o privire pe www.marxists.org, bani pentru construcţia de locaşe de cult( biserici), sperînd astfel că-şi pot
sau sa ne contacteze pe noi. Eu cumpăra un loc în rai, contrazicînd spusele lui Iisus privitoare la bogaţi:
personal as fi bucuros sa ,,mai degrabă trece cămila prin urechea acului decît să fie primit bogatul în
raspund la orice intrebare. împărăţia lui Dumnezeu”. Comuniştii tocmai aceasta doresc, o societate
Suntem de abia la inceput de fără bogaţi şi săraci ci de oameni egali, adică,, împărăţia lui Dumnezeu”,
drum, iar drumul va fi lung. Dar dar nu în Cer ci pe Pămînt.
cu ajutorul vostru, vom merge
pana la capat. Religia este opiu pentru popor!
Nota noastră: Aşa cum drogurile crează iluzia fericirii pe pamînt aşa şi
M. Teodorescu student religia crează iluzia unei fericiri după moarte, într-un ipotetic Rai. Crearea
unei societăţi capabile să îndestuleze viaţa oamenilor pe Pămînt va micşora
dependenţa faţă de iluziile religiei. Religia este un refugiu pentru spiritul
uman, astăzi, şi de care încă nu este dispus şi pregătit să renunţe.

Orice om să fie absolut liber să profeseze religia care îi place sau să nu


recunoască nici o religie, adică să fie ateu, aşa cum şi este de obicei orice
socialist ( comunist ). Este absolut inadmisibil să se facă vreo deosebire între
cetăţeni, în ceea ce priveşte drepturile lor, în funcţie de credinţele lor
religioase. În actele oficiale trebuie categoric suprimată pînă şi orice
menţionare a cutărei sau cutărei confesiuni religioase a cetăţenilor.

Nu trebuie să se acorde bisericilor nici o subventie de la stat. Ele trebuie să


devină asociaţii absolut libere ale unor cetăţeni, avînd aceleaşi concepţii
religioase, asociaţii independente de puterea de stat. Noi cerem completa
separare a bisericii de stat pentru a lupta împotriva negurii religioase numai
şi numai cu ajutorul armei ideologice, prin presa noastră, prin cuvîntul

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 4


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

nostru.(...). Pentru noi însă lupta ideologică nu este o În revista ,,Novaia Jizni”nr.28 din 3 decembrie 1905
chestiune privată, ci o chestiune a întregului partid, a
întregului proletariat.

Ar fi absurd să credem că, într-o societate bazată pe Lupta cu prejudecăţile


asuprire şi abrutizare nemărginită a maselor
muncitoare, prejudecăţile religioase pot fi spulberate (...) Împotriva prejudecăţilor religioase trebuie să
prin metode pur propagandistice, Ar fi o mărginire luptăm cu foarte multă precaţiune. Mult rău
burgheză să uităm că apăsarea pe care o exercită pricinuiesc aceia care introduc în cceastă luptă o notă
religia asupra omenirii nu este altceva decît produsul de lezare a sentimentului religios.
şi reflectarea asupririi economice existente în
societate. Nu vom putea lumina proletariatul prin nici Trebuie să luptăm pe calea propagandei, pe cale
un fel de propagandă dacă nu-l va lumina propria sa luminării. Introducînd o notă de asprime în acestă
luptă împotriva forţelor tenebroase ale capitalismului. luptă s-ar putea să irităm masele.O astfel de atitudine
Unitatea acestei lupte cu adevărat revoluţionare a adînceşte adînceşte divizarea maselor dupa principiul
clasei asuprite pentru crearea raiului pe pamînt este religiei, pe cîtă vreme forţa noastră stă în unire.
pentru noi mai importantă decît unitatea de păreri a
proletarilor cu privire la raiul din cer. Cel mai adînc izvor al prejudecăţilor religioase îl
constituie mizeria şi ignoranţa. Tocmai împotriva
Iată de ce nu declarăm şi nu trebuie să declarăm în acestui rău trebuie să luptăm cu hotărîre.(...)
programul nostru că sîntem atei, iată de ce nu
interzicem, şi nu trebuie să interzicem, proletarilor la Extras din cuvîntarea la primul Congres al
care persistă diferite rămăşiţe ale vechilor prejudecăţi muncitorilor din Rusia-19 noiembrie 1918.
să se apropie de partidul nostru. Noi vom propovădui
întotdeauna concepţia ştiinţifică despre lume, pentru
noi este necesar să luptăm împotriva inconsegvenţei
unor,,creştini”, dar aceasta nu înseamnă cîtuşi de puţin
că trebuie să punem problema religioasă pe primul
plan, unde nu-şi are cîtuşi de puţin locul, că trebuie să
admitem fărămiţarea forţelor luptei economice şi 3. Obama: înainte spre război cu 
politice, luptă cu adevărat revoluţionară, de dragul
unor păreri sau fantezii lipsite de importanţă(....). strigăte de pace! 

Burghezia reacţionară a avut grijă pretutindeni să aţîţe


ura religioasă, să atragă în această direcţie atenţia Dupa turneul sau in Europa, presedintele american
maselor, sustrăgînd-o de la problemele economice şi Barack Hussein Obama a vizitat si Turcia. Vizita,
politice cu adevărat importante şi fundamentale(....). anuntata cu mult timp inainte in presa americana drept
Această politică reacţionară de fărămiţare a forţelor una in care "presedintele se va adresa in numele pacii
proletare, care se manifestă astăzi în special prin lumii musulmane dintr-o tara musulmana" a prilejuit
pogromurile organizate de ,,sutanele negre”, va acestuia anuntarea unei noi forme de agresiune, in
inventa poate mîine reforme mai rafinate. Noi, în orice special in Orientul Mijlociu. Practic Obama a declarat:
caz, vom opune o propovăduire calmă, consegventă şi "Inainte spre razboi cu strigate de pace!".
plină de răbdare a solidarităţii proletare şi a concepţiei
ştiinţifice despre lume, propovăduire străină de orice Dandu-si seama ca trebuie sa difere de fostul
aţîţare a unor divergenţe de ordin secundar. presedinte Bush fara a pune in fapt piedici politicilor
de distrugere si jefuire ale imperialismului american,
Proletariatul revoluţionar va obţine ca religia să Obama a declarat: "Sa oprim conflictul din Iraq, sa
devină o chestiune cu adevărat peivată pentru stat. Şi continuam cu cel din Afghanistan si Pakistan!"
în acest regim politic curăţat de mucegaiul medieval,
proletariatul va duce o luptă aprigă, deschisă, pentru Obama a rostit un discurs in parlamentul burghez turc
înlăturarea sclaviei economice, adevăratul izvor de in care si-a expus noile ordine date regiunii, ca si
înşelare a omenirii cu ajutorul religiei. statului burghez turc. Printre altele, a reiterat
amenintarile la adresa Iranului. Printre altele,
Extrase din articolul ,,Socialismul şi Religia”, publicat mentionand rolul Turciei in "discutiile de pace" Intre

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 5


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Siria si Israel a avertizat Siria sa nu miste in front. kurzii din Kurdistanul de Sud. Ca urmare Turcia a
Regimului sionist israelian, pe care l-a binecuvantat mers pana la a-si inrautati relatiile cu Azerbaijanul de
inca inainte sa ajunga presedinte, i-a transmis ca dragul normalizarii relatiilor cu Armenia, cerute de
solutia colonialista a "celor doua state" este cea SUA. In schimbul acestei manevre Obama s-a referit
sustinuta de SUA. la genocidul armenilor, cu prilejul zilei acestuia, 24
aprilie, ca la "marea catastrofa", in loc de mare
In vreme ce Iranul i-a dat lui Obama o replica taioasa genocid.
prin vocea liderului sau religios, presedintele
Ahmadinejad a ramas tacut, lasand deschisa usa In chestiunea kurda Obama a sustinut continuarea
pentru tentative de reconciliere, iar conducerea siriana negocierilor cu kurzii din Kurdistanul de Sud pentru
a vorbit despre oportunitatea deschiderii tarii, pentru acceptarea unei autoconduceri kurde in regiune in
care a depus eforturi vreme de multi ani. Statul schimbul lichidarii miscarii nationale kurde. Armata
burghez turc a considerat strangerea de catre Obama a turca a anuntat de aceea o noua defintie a "identitatii
mainii cu primul ministru Erdogan drept o binefacere turce" prin vocea generalului si sefului de stat major
si l-a laudat pe Obama pentru sufletul sau cald si Ilker Basbug, in discursul sau anual "de evaluare",
pentru increderea sa in Erdogan, pe care l-a desemnat mult mai calm decat cel de anul trecut. Basbug a
pentru postul de inselare a poporului turc. Iar armata afirmat ca identitatea turca este cea principala, ce
colonialista turca si-a spus "Asta e sansa noastra", trebuie acceptata fara discutii, in vreme ce identitatea
confirmandu-si inca o data loialitatea fata de SUA., kurda poate fi acceptata drept una secundara. "Daca
punem in discutie identitatea principala- a spus el- am
Sarcinile trasate de Obama Turciei au fost putea ajunge in aceeasi situatie ca Libanul si Iraq-ul.
urmatoarele: dreptul la educatie pentru kurzi, lupta cu Ea trebuie sa fie identitatea noastra principala, dar asta
"teroristii" PKK din Iraq, deschiderea granitei cu nu inseamna ca una secundara nu ar fi acceptabila, la
Armenia (in ciuda opozitiei Azerbaidjanului), intarirea nivel cultural si individual". Prin aceasta el a spus ca
pozitiilor americane in Caucaz impotriva Rusiei. Cand nu pot fi acceptate nici un fel de drepturi colective
ne vom retrage din Iraq, lasati-ne sa folosim teritoriul pentru kurzi, ci numai drepturi culturale si
vostru, iar in legatura cu Iraq-ul, sustine-ti-ne individuale. De asemenea el nu a ezitat sa mentioneze
planurile pentru aceasta tara si veti putea si voi juca ca solutionarea chestiunii kurde nu este posibila fara
un rol in ea. Sustineti-ne in Afghanistan in calitate de lichidarea PKK.
forta combatanta... Iar pentru a-si intari marionetele in
Turcia Obama le-a transmis acestora: "Nu va mai Dictatura fascista turca si-a insotit noua pozitie de un
preocupati atat de mult de genocidul armenilor, si noi nou atac asupra miscarii nationale kurde, sprijinit
le-am facut la fel amerindienilor". In esenta Obama a discret de Obama. Imediat dupa plecarea lui Obama
incredintat Turciei rolul de jandarm local al SUA in autoritatile turce au inceput o campanie de terorizare a
Orientul Mijlociu. DTP( Partidul Societatii Democratice), reprezentantul
poporului kurd in parlament, arestand mai mult de 300
Din Turcia Obama a plecat in Iraq, unde si-a informat de activisti kurzi, intre care si vicepresedintele DTP.
subordonatii despre negocierile murdare cu Mai mult de 50 din ei au fost intemnitati. De
colaboratorii sai turci, si de acolo s-a intors in SUA. asemenea au deschis focul asupra kurzilor care
intentionau, cu ocazia celei de-a 60-a aniversari a lui
Vizita lui Obama in Turcia a fost intampinata cu Ocalan, sa mearga la locul sau de nastere, ucigand doi
proteste de fortele revolutionare, comuniste si anti- oameni. Protestele impotriva acestui masacru au fost
imperialiste. La aceste proteste, care au avut loc in reprimate violent, un copil de 14 ani fiind ucis iar un
principal la Istanbul, s-a scandat "Obama, sangele e si altul ranit. Kurzii insa nu au putut fi impedicati sa-si
pe mainile tale, pleaca de la noi din tara!" si s-a aratat manifeste indignarea iar co-presedintele DTP Ahmed
ca masca lui Obama nu poate ascunde chipul hidos al Turck a avertizat partidul de guvernamant AKP ca
imperialismului american. daca aceste atacuri vor continua pozitia sa va fi serios
zdruncinata.
Nereusind sa obtina vreun succes in politica lor de
oprimare a kurzilor si de negare a identitatii kurde, Ultimele operatiuni impotriva DTP si kurzilor arata ca
statul colonialist turc a fost criticat de Obama, liderul dictatura fascista isi va continua politica sa dubla, de
stapanului sau SUA. Acesta a cerut, pe scurt, statului terorizare si de inselare a kurzilor. In vreme ce cu o
turc, sa lichideze PKK si sa isi normalizeze relatiile cu mana a deschis un post de televiziune kurd, TRT 6,
Armenia prin adancirea cooperarii dintre autoritati si indicand totodata ca si altele vor putea fi deschise pe

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 6


ASOCIAȚIA
A MILITANȚILOR
M R PENTRU PAC
CE, EGALITATE ȘI
S
Scânteia As –N
Nr. 3 Iunie 20099 PROGRES SOC
CIAL”SCÂNTEEIA”

vviitor, cu ceaalalta isi conntinua politiica de lichiddare a Paartidelor Polittice, Gheorgghe Ungurean
nu Preşedinte şi
m
miscarii natiionale, in veederea imblaanzirii kurzillor, a Peetre Ignatencuu Secretar geeneral.
t
transformarii i lor intr-un popor obediient, multum mit cu
a
ajutoarele p
primite de lal stat. Se asteapta ca c in
u
urmatoarele zile sa fie reealizat planuul de mutare a 70
d lideri a PK
de KK intr-o allta tara si deezarmare a PKK..
P
D
Daca PKK va v rezista uniii din activisstii sai din Irraq ar
p
putea fi rappiti cu sprijjinul colabooratorilor iraaqieni
T
Talabani si Barzani
B si inm
manati autoriitatilor turce..

Se poate spuune ca, in paaralel cu rettragerea din Iraq,


S
"
"solutionarea a pasnica" a problemei kurde, realizarea
"
"pacii" intre Turcia si Arm
menia, respinngerea Rusieei din
z
zona Caucazzului, SUA isi vor inteensifica ataccurile
i
impotriva A ului si Pakkistanului, apoi,
Afghanistanu
p
posibil, si im
mpotriva Sudaanului si Som
maliei.
Ambasaddorul Cubei Maanuel I. Hermin
na Medina
NATO, prinn noul sau secretar genneral Rasmuussen,
N
c
considerat u dusman al Islamuluii de catre unele
un u Evvenimentul a adus o contributie pozitiva la
g
grupari musuulmane penttru criza cariicaturilor daaneze, cun noasterea reeciproca, a militantilor progresisti din
v juca in acceste planuri rolul princippal. Rolul Tuurciei
va Roomania si Cuba, a coontribuit laa popularizaarea
i rezolvareea crizei paalestiniene va
in v fi redus, cel rezzultatelor obbtinute de eroicul pop por cubanez in
p
principal urmmand a fi incredintat Germ maniei si Fraantei, con nstruirea soocietatii soccialiste si in n lupta conntra
i
impreuna cu Egiptul. forrtelor imperialismului SU UA, care nu privesc
p si nuu au
P
Popoarele diin aceasta zoona nu se voor ploconi inn fata cum m sa priveaasca cu ochi buni successele unui poopor
p
propagandei "pacifiste" a SUA cee presupunee noi carre si-a cucerrit libertateaa, si nu oriu unde ci chiarr in
a
amenintari cuu razboiul, ci vor rezista in fata planuurilor coasta celui mai m mare im mperiu al lum mii. O atenntie
a
americana. Fata neaggra a impperialismuluii se deosebita s-a acordat disscursului ExcelenteiE S
Sale
p
pregateste saa le provoacee rani inca si mai adanci decat am
mbasadorul Cubei C sociaaliste in Rom mania, Mannuel
v
vechea sa fatta alba. I.H
Hermina Meddina, care a aamintit ca taara sa va susttine
si in continuaare lupta peentru eliberaarea celor ciinci
T
Traducere d Internatiional Buletin
din n 81 al MLK
KP pattrioti cubaneezi detinuti abuziv in SUA sub faalsa
acu uzatie de "teerorism", o acuzatie carre suna cu atat a
maai fals cu cat c vine dinn partea imp periului caree a
susstinut timp de DECEN NII o sustiinuta campaanie
terrorista impottriva Cubei L Libere, care timp
t de deceenii
a fost
f cel mai mare m SPONS SOR al terorrismului in zoona
iarr acum mergee pe linia acooperirii unorr teroristi notorii
4. Con
nferința asocițiilor de priete
enie  ca Luis Posadda Carriles si Orlando Bosch, autorii
ateentatului din 1976 impottriva unui av vion cubanezz de
rom
mâno‐cubaaneze  pasageri soldatt cu moartea a 73 de oam meni. O acuzaatie
ce vine de asem menea din partea aceluiaaşi imperiu care c
susstine pe deeplin politicaa terorista a Israelului in
Sîmbăta, 30 mai, a avuut loc a VIII-a Conferinnţă a
S Orrientul Mijloociu si care inchide ochiii la activitaatile
a
asociaţiilor de prrietenie r
romîno-cuba
aneze. spiionilor acestuia pe teriitoriul sau, cum s-a vaazut
E
Evenimentul s-a desfăăşurat în sala Universsităţii reccent cu prileejul achitarii unor americani acuzatii de
H
Hyperion dinn Bucureşti de pe caleea Călăraşiloor pe spiionaj in faavoarea stattului evreu.. Este datooria
p
parcursul a peste 3 ore. Au particiipat trei asoociaţii noastra, a militantilor
m prrogresisti diin Romania, sa
î
înregistrate j
juridic - Chhe Guevara, Jose Marti( din dem mascam nem maivazuta ippocrizie a teroristilor
t c
care
B
Bucureşti) ş Moncada((Jud Dolj) două
şi d grupurri de acu uza pe altii de terorism m si opereaza cu standaarde
p
prietenie constituite în cadrul PA AS şi PRM. De duuble si sa continuam
c luupta pentruu popularizaarea
a
asemenea a participaat ca invitaaţi reprezenntanţi
au situuatiei celorr cinci patrrioti cubanezi, in vedeerea
P
Partidului C
Comuniştilor r Nepecerişti( Noul Partid
P eliiberarii lor sii intoarcerii iin patrie.
C
Comunist R
Român) înreegistrat leggal în Reggistrul

| © copyrright As. Scânnteia - www.sccanteiaasociatiie.ro 7


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Excelenţa sa a demascat de asemenea pe cei care Costel Chirigiu, preşedintele Comitetului Roman
acuza ţara sa de incalcarea drepturilor omului si chiar- pentru Eliberarea Celor Cinci Patrioti Cubanezi,
culmea nerusinarii imperialiste- de rasism, aratand ca organizatorul in 2006 a unei manifestatii de
tara sa a interzis discriminarea rasiala inainte ca solidaritate cu cei cinci in plin centrul Bucurestiului,
America sa apuce sa faca asta la ea acasa, iar raportul in Piata Universitatii si in fata Ambasadei SUA. El a
prezentat recent de Cuba la ONU a atras admiratia aratat ca activitatea Comitetului va continua pana la
tuturor celor cu adevarat preocupati de situatia atingerea scopului sau, eliberarea celor cinci. El a mai
drepturilor omului. Cat priveste nivelul de trai din tara informat adunareai ca actiuni de solidaritate cu cei
sa, el a amintit ca insasi UNICEF, o organizatie cinci eroi s-au desfasurat pana acum in 30 de judeţe.
despre care e imposibil sa spui ca ar fi manipulata de A mai atras atentia , dar in sens negativ,interventia lui
comunisti, a recunoscut ca in domenii precum Nicolae Vârbanciu care a încercat sa faca propaganda
combaterea mortalitatii infantile s-au facut progrese electorala PRM-ului îndemnîndu-i pe participanţi să-i
extraordinare in cei 50 de ani de la rasturnarea voteze pe Vadim şi Becali ceea ce i-a atras
regimului pro-american al lui Batista. Astfel daca in dezaprobarea participantilor fiind huiduit copios.
1959 mortalitatea infantila in Cuba era de 60 la mie,
in prezent ea a scazut la numai 4,3 la mie, ceea ce Conferinţa s-a incheiat prin adoptarea unei rezoluţii şi
reprezinta MAI PUTIN decat in insasi "citadela" a unei declaraţii cu privire la un asa zis „seminar
drepturilor omului, SUA, unde ea se situeaza la 6 la international” dedicat Cubei organizat in Romania de
mie. Cat priveste o tara latino-americana ca Haiti, asa zisul „Institut pentru Investigarea Crimelor
executant fidel al dispozitiilor americane, mortalitatea Comunismului” desfasurat intr-un hotel din Bucuresti
sa infantila este cea mai mare din intreaga regiune, la care au participat reprezentanti ai „Institutului de
plasand-o la acelasi nivel cu Cuba din 1959- 60 la Studii Cubaneze si Cubano-Americane a Universitatii
mie. Iata ce inseamna sa fii aliatul docil al celei mai din Miami” cunoscuta institutie care actioneaza
"democratice" tari din lume- inseamna mizerie si impotriva Cubei revolutionare.
subnutritie, inseamna reducerea tarii la statutul de
colonie, statut in care si Cuba s-a aflat candva, dar din Manifestarea s-a incheiat printr-un dineu in timpul
care s-a eliberat acum 50 de ani sub conducerea caruia elevi dintr-o scoala din Targoviste au facut o
marilor revolutionari marxisti Fidel Castro si Ernesto demonstratie de dansuri cubaneze iar actrita Doina
Che Guevara. Iata unde vor sa aduca propovadutorii Ghitescu a prezentat un program artistic diversificat:
"democratiei" si "drepturilor omului" Cuba, la sinistra teatru, poezie si muzica.
"libertate" a mizeriei si infometarii de pe vremea lui
Batista sau din Haiti-ul contemporan. Radu M. Florian

Excelenta sa Manuel I.Hermida Medina a subliniat de


asemenea orientarea internationalista a noii Cube
revolutionare, evidenta in actiunea sa de ajutorare a
tarilor sarace, indeosebi in domeniul ocrotirii sanatatii.
In colaborare cu Venezueala bolivariana Cuba a 5. Cuba, țara celor 50 de ani, văzută 
contribuit astfel la redarea vederii unui numar de nu
mai putin de 3,6 milioane de oameni, afectati de de ochii unui elev român 
orbire ireversibila, dar prea saraci pentru a-si putea
permite un tratament eficient in acest sens precum şi
alţi peste 3 milioane de alfabetizati în ţarile cele mai Cuba, ţara celor 50 de ani de embargou!
sarace. Acest gest cu adevarat emotionant dezvaluie
limpede caracterul profund umanist al ideologiei Poate pentru multi Cuba este doar o insulă în vestitele
socialiste, care a reusit sa schimbe in bine fata Cubei Caraibe, dar pentru mine este o adevarata comoara de
si care se straduieste sa schimbe in bine vietile bogatii si resurse!
oamenilor din intreaga lume.
Fie că preferi romul sau trabucele, trestia de zahar,
Apoi au luat cuvîntul si unii dintre participanţi care în nuca de cocos sau Lime-le, Cuba este destinatia ideala
mare majoritate şi-au exprimat solidaritatea cu eroicul de a-ti petrece vacanta! Chiar daca biletul de avion
popor cubanez şi dorinţa de a contribui după puteri la este scump, ceea ce vezi dupa ce te dai jos din avion
întărirea relaţiilor de prietenie dintre popoarele român este fabulos! masini de epoca, oameni care fumeaza
şi cubanez. Dintre discursuri a atras atentia cel al lui

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 8


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

din trabuce care mai de care mai parcuri cu plante adunate din toata lumea.
mari, poti vedea o tara care se
observa ca n-a fost atinsa de Daca gasiti o oferta buna de plecat in Cuba, sa nu o refuzati, veti gasi acolo
americani sau evrei. o alta lume!

Varadero, o peninsula plina de Bran T.


hoteluri, cluburi de golf si
parcuri te atrage si nu-ti mai da
drumul! Dar daca vrei sa vezi
Cuba, trebuie sa iti inchiriezi o
masina de epoca si sa pornesti
la drum spre capitala tarii,
Havana!
6. Mesajul Asociatiei de prietenie romano ruse 

Havana e un oras splendid unde


te vindeci de orice boala cu Către excelenţele lor
ajutorul medicilor cubanezi,
locul unde vezi fabrici de tutun Dmitri Nicolaevici Medvedev Preşedintele Federaţiei Ruse
si colibele in care sta cubanezul
de rand CARE NU MOARE Vladimir Vladimirovici Putin Prim ministru al guvernului Federaţiei
DE FOAME CUM SE ZICE PE Ruse
LA TELEVIZOR, orasul unde
cumperi ce vrei la un pret mic şi
unde Fidel Castro isi tinea odata
Cu prilejul Zilei Naţionale a Rusiei avem fericitul prilej de a vă
discursurile!
transmite excelenţelor voastre şi prin dumneavoastră întregului popor
Deasemenea si consulatul
rus felicitările noastre, a membrilor şi simpatizanţilor Asociaţiei de
Americii pazit non-stop de
armata si de vehicule blindate, Prietenie Româno-Ruse, precum şi cele mai sincere urări de bine şi noi
inconjurate de pancarte si
succese în muncă şi viaţă.
anunturi publicitare impotriva
terorismului si impotriva
regimului ,,democrat”,( oare?)
care guverneaza America! Nutrim speranţa şi convingerea că relaţiile dintre Federaţia Rusă şi
Deasemenea orice locuitor al România vor cunoaşte o dezvoltare ascendentă pe multiple planuri spre
Cubei stie cel putin 3 limbi
straine, tineretul ocupand locul binele şi prosperitatea ambelor ţări şi popoare şi la care să ne aducem şi
2 la IQ din lume! Tot in Cuba noi , membrii asociaţiei, o contribuţie cât mai mare.
gasesti langa hotelul „Havana
Libre” vestitul bulevard "La
Rampa", plin de cluburi de jazz Trăiască şi să înflorească prietenia dintre popoarele ortodoxe român şi
cu cantareti unii mai celebri ca
altii. rus.

Restul provinciei Cubaneze este


ocupat de tarani cinstiti si drepti Preşedinte
care iti pot explica totul despre Petre Ignatencu
acel loc.

Turismul este foarte bine


dezvoltat si pus la punct, cu
hoteluri pentru toate gusturile,
cu restaurante specifice si cu

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 9


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

7. Destin 

Din negura de vremi, vecină cu uitarea Să scoată-n stradă iar poporul,


Am fost pe acest pământ stăpâni, nu sclavi Căzu şi cel cea fost Conducătorul
O insulă latină rămasă între slavi Ce douăzeci şi cinci de ani ne-a îndrumat.
Ce-a cunoscut mărirea şi trădarea.
În loc de rugăciuni cu sfânt sobor,
Istoria a consemnat că Geto-Dacii, Cu sânge-a fost stropită iarăşi glia
Aşa cum Herodot în cartea sa descris-a şi lumea-ntreagă a aflat că-n România
Erau stăpâni de la Balcani la Nistru şi la Tisa Eroi neamului nu mor în patul lor.
şi cei mai dârzi şi mai viteji dintre toţi Tracii.
Cum rabzi Pământ şi Cer atâta nedreptate?
În anul patruzeci şi trei înainte de Cristos Eroilor acestui neam destin le hărăzeşti trădarea
Pe geto-dac pământ s-a zămislit trădarea şi ţii la sân precum nisipul, marea,
Un monstru ce în-ntre fraţi aţâţa răzbunarea Toate scursurile ce-a adunat Cetatea.
De sângele eroilor de neam, el fiind setos.
Ah, ce osândă ne-au lăsat străbunii,
Viteazul Burebista a fost primul ce-a cunoscut Ce jertfe-n temelia casei să zidim
năpasta Să nu putem îndeajuns să ne iubim
Venii apoi rândul lui Decebal, vestit conducător, Când vrajba vor să bage-n casa noastră
şi Ţepeş Vodă, şi Ion Vodă cel neîndurător, Uni ...
şi a lui Mihai Viteazul, omorât de generalul Basta.
şi-n veci de veci, prin tmpul infinit,
Pe Brâncoveanu rudele-l trădară, ne-om înfrăţii cu Marea şi Carpaţii
Pe Tudor aliaţii săi din eterime, şi-om încălzi la pieptul nostru şi
Pe Cuza-Vodă, înalta boierime, Alţi ....
Pe Antonescu cei cel judecară.
Aşa cum din străbuni am moştenit.
În anul optzeci şi nouă, an predestinat
Cristea Coltzun - Crin

8. Capitalismul şi democrația 

Conceptia socialista dovedeste ca toata istoria de pana acum se desfasoara in antagonisme de clasa si in lupte
de clasa.Au existat intotdeauna clase dominante si dominate, clase exploatatoare si clase exploatate si ca
marea majoritate a oamenilor a fost intotdeauna osandita la o munca grea si o existenta lipsita de satisfactii.

Si de ce asa? Pur si simplu pentru ca pe toate treptele de dezvoltare a omenirii, productia era atat de putin
dezvoltata, incat evolutia istorica trebuia sa se desfasoare in aceasta forma antagonista. Astfel, la un moment
dat clasa exploatatoare dominanta devenea o piedica pentru dezvoltarea productiei, dupa cum au dovedit-o
si o dovedesc crizele comerciale, si astfel trebuia inlocuita cu o noua clasa, tot exploatatoare. Ultimul tip de
societate bazata pe exploatarea omunui de catre om a fost, si mai este inca, cea Capitalista, aflata in criza.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 10


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Modul de productie capitalist presupune existenta a proprietate sociala. Numai caracterul social al
doua clase: pe de-o parte, capitalistii care se afla in proprietatii se transforma, pirzandu-si caracterul de
posesiunea mijloacelor de productie, iar pe de alta, clasa.
proletarii care sunt exclusi de la aceasta posesiune si
nu au de vanzare decat o singura marfa si anume: forta Comunismul nu ia nimanui putinta de a-si insusi
lor de munca. Dar muncitorului angajat nu ii este produsele sociale, ii ia doar putinta ca prin aceasta
platita intreaga valoare a fortei sale de munca( sa insusire sa fie aservita munca altuia.
zicem de 8 ore),fiindca el munceste 10,12 chiar 14 ore
pe zi. Aceasta ''plusvaloare''(teoria plusvalorii-Marx S-a obiectat ca prin desfiintarea proprietatii private
1878)a orelor suplimentare si-o insuseste mai intai (nationalizarea) va inceta orice activitate si o lene
capitalistul, apoi se repartizeaza dupa legi economice generala ne va cuprinde pe toti. Daca ar fi asa,
determinate asupra intregii clase capitaliste, formand societatea burgheza ar fi trebuit sa piara demult din
rezervorul principal din care izvorasc: renta funciara, cauza trandaviei, fiindca in aceasta societate cei care
profitul, acumularea capitalului, intr-un cuvant, toate trandavesc, agonisesc iar cei care muncesc nu
bogatiile consumate sau acumulate de clasele care nu agonisesc nimic.
muncesc.
Prin aceasta se dovedeste ca bogatia acumulata de De asemenea, comunistilor li s-au imputat faptul ca
capitalistii de azi provine tot din insusirea de munca vor sa-si distruga tara si sa desfiinteze natiunile.
neplatita, intocmai ca si bogatia proprietarilor de
sclavi sau a seniorilor feudali, si ca toate aceste forme Fals. proletariatul trebuie mai intai sa cucereasca
de exploatare nu se deosebesc decat prin modul diferit puterea politica, sa se ridice la rangul de clasa
de insusire a muncii neplatite. Prin aceasta, intreaga ''nationala'', sa se constituie el insusi ca ' natiune'' in
frazeologie fatarnica a claselor dominante despre interesul sau si nicidecum in intelesul burghez.
drepturi si dreptate, despre egalitate in drepturi si
obligatii si despre armonia generala a intereselor care Delimitarile nationale si antagonismele dintre popoare
ar domni in actuala oranduire sociala, pierd orice dispar odata cu dezvoltarea burgheziei, cu
temei. uniformizarea productiei industriale si conditiile de
viata ce-i corespund. Domnia proletariatului le va face
COMUNISTII de ieri si de azi sunt partea cea mai sa dispara si mai mult. Actiunea unita a
hotarata a partidelor muncitoresti din toate tarile, proletariatului, cel putin din tarile civilizate este una
partea care impinge mereu spre''inainte!'' dintre conditiile primordiale dezrobirii proletariatului
Scopul lor imediat este rasturnarea dominatiei mondial.
burgheze, cucerirea puterii politice de catre
proletariat. Astazi nu se vorbeste, cel putin in Romania, de
capitalism, cuvantul capitalism fiind inlocuit de
Li se imputa mereu faptul ca vor sa desfiinteze cuvantul democratie, pentru inducerea in eroare a
proprietatea dobandita personal, prin munca proprie, poporului. I se inoculeaza acestuia, mai ales tinerilor,
proprietate ce ar sta la temelia libertatii si activitatii ca socialismul nu se opune capitalismului ci
persoanei. Se refera oare la proprietatea micului democratiei, ceeace este o mare minciuna. Iata ce
burghez sau micului producator rural? Nu e nevoie s- spunea Lenin despre democratie:
o desfiinteze ei, dezvoltarea industriei o desfiinteaza
zilnic. '' Democratia inseamna egalitate. Se intelege deci, ce
Sau...poate la proprietatea privata moderna, ce le uriasa insemnatate are lupta proletariatului pentru
confera un loc bun in multmediatizatul top 300???? egalitate si lozinca egalitatii, daca aceasta este just
Munca salariata, munca proletarului ii creaza acestuia inteleasa in sensul desfiintarii claselor. Dar
oare vreo proprietate? democratia inseamna numai o egalitate formala. Si de
Nicidecum! Ea creaza capitalul, adica proprietatea indata ce a fost infaptuita egalitatea tuturor membrilor
care exploateaza munca salariata, care nu poate spori societatii in ceea ce priveste stapanirea mijloacelor de
decat cu conditia de a produce munca salariata noua productie, adica egalitatea muncii, egalitatea
pentru ca apoi sa o exploateze iar si iar. Capitalul nu salariului, se va pune in mod inevitabil in fata
este o forta personala ci una sociala. omenirii problema de a pasi mai departe, de la
Cand capitalul este transformat in proprietate egalitatea formala la cea de fapt, adica la infaptuirea
colectiva, apartinand tututror membrilor societatii, nu principiului lui K.Marx:''de la fiecare dupa capacitati,
inseamna transformarea proprietatii personale in fiecaruia dupa nevoi' '' (Lenin 1917)

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 11


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

De aici se demonstreza 9. În sprijinul strângerii relațiilor cu Venezuela 


ca socialism(comunism)
inseamna in primul rand
egalitate si deci
democratie adevarata, pe
cand capitalism inseamna Asociaţia de Prietenie Româno-Venezueleană „Simon Bolivar” înfiinţată de un
in primul rand inegalitate grup de prieteni ai Republicii Bolivariene a Venezuelei din iniţiativa tovarăşului
si inechitate, deci o Petre Ignatencu, în toamna anului trecut, a organizat în zilele de 12 şi 13 iunie o
democratie falsa. primă acţiune importantă în vederea punerii în practică a scopului şi obiectivelor ce
ş-i le-a propus prin Statut „ de a
Violeta Stefan studenta întreține și consolida relațiile de
prietenie și înțelegere, culturale,
economice și umane dintre popoarele
român și venezuelean”... ..”să faciliteze
comunicarea între cetăţenii Republicii
Bolivariene a Venezuelei și România
dintre autorităţile române și
venezuelene”.. şi anume o vizită a
Excelenţei sale d-na Margot J.
Marquez Garcia Însărcinat cu afaceri
a.i. a Venezuelei în România în In fata muzeului Ion Borcea
judeţul Bacău.

Vizita a benficiat de sprijinul deplin al Consilului judeţean în frunte cu Preşedintele


acestuia D-nul Dragoş Benea şi implicarea directă a vicepreşedinţilor Silviu
Bondor şi Dumitru Brăneanu care şi-au îndeplinit cu multă amabilitate rolul de
gazdă ospitalieră oferind oaspetelui un program dens de activităţi.
Prima zi, 12 iunie, a fost consacrată vizitării Muzeului de ştiinţe a naturii „Ion
Borcea” si a Muzeului Judetean de Istorie „Iulian Antonescu” iar seara a avut loc
un spectacol la Centrul Cultural Ghe. Apostu sustinut de artisti locali dinte care s-a
remarcat Ansamblul Folcloric ,,Busuiocul” din Bacau, multiplu laureat al
concursurilor nationale si internationale.

Prima zi a vizitei s-a incheiat cu o receptie oferita de gazde distisului oaspete.


A doua zi al vizitei a inceput cu o vizita la Consiliul Judetean Bacau unde au avut
loc convorbiri intre conducerea acestuia in frunte cu Presedintele Dragos Benea si
delegatia venezueleana condusa de Excelenţa sa d-na Margot J. Marquez Garcia
Însărcinat cu afaceri a.i. a Venezuelei in Romania. In cadrul convorbirilor s-a facut
facut un schimb de pareri asupra posibilitatilor de dezvoltare a relatiilor dintre
Judetul Bacau si o regiune din Venezuela inclusiv posibilitatea infratirii dintre
unele localitati din aceasta tara cu localitati din judet. O atentie speciala s-a acordat
identificarii posibilitatilor de dezvoltare a unor relatii economice si comerciale
concrete dintre firmele din judet si Venezuela. Acest subiect a fost reluat si la
intalnirea ce a avut loc cu reprezentantii patronatelor din Judetul Bacau, memebre a
Camerei de Comert si Industrie Bacau. Acestia si-au prezentat ofertele oaspetelui
care a promis ca le va transmite oficialitatilor din Venezuela si spera ca multe din
ele sa se materializeze prin incheierea de contracte avantajoase pentru ambele parti.
Cele mai interesante oferte, cu sanse de materializare, i s-au parut a fi cele privind
colaborarea in domeniul zootehnic, sectorul cresterii vacilor de carne in care
Venezuela are traditie, si domeniul ingrasamintelor chimice unde Bacaul are
potential de productie iar Venezuela are nevoie de ele.

Programul celei de-a doua zile a vizitei in judetul Bacau a cuprins vizitarea a doua
unitati de invatamant superior, respectiv Universitatea de stat Bacau si

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 12


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Excelent sa D-na Margot J. Marquez Garcia a


multumit gazdelor pentru ospitalitatea de care au dat
dovada, ospitalitate ,,specific romaneasca” , cum a
apreciat domnia sa, pentru programul oferit prin care a
luat la cunostinta despre economia si cultura bacauana
si si-a exprimat convingerea ca aceasta vizita va avea
urmari practice concrete materializate prin acorduri
binaterale benefice ambelor parti. De asemenea a
multumit Asociatiei de Prietenie Romano-
Venezuelene ,,Simon Bolivar” pentru initiativa avuta.
Multumind pentru aprecieri Petre Ignatencu
fondatorul asociatiei a prezentat istoricul acestei
La Centrul cultural Ghe Apostu
asociatii, scopul si obiectivele ei si faptul ca aceasta
vizita ,,reprezinta debutul activitatii concrete” a
Universitatea ,,George Bacovia” particulara. Au avut acesteia, ca va continua sa faca demersuri pentru
loc intalniri cu corpul profesoral si cu studenti ai organizarea unor asemenea vizite si in celelalte judete
acestor institutii de invatamant. ale Romaniei, primul ar putea fi judetul Tulcea, locul
sau de origine, si spera ca si acolo sa aiba acelasi
S-a evidentiat dorinta de a stabili relatii directe dintre sprijin din partea autoritatilor locale cum l-au avut in
aceste institutii de invatamant si institutii similare din Judetul Bacau.
Venezuela. Doamna ambasador a promis ca va face
toate diligentele ca aceste dorinte sa se materializeze
mai ales ca dumneaiei este legata de invatamant prin
profesia ei de baza, cea de profesor universitar.
De asemenea au fost vizitate doua unitati economice ,
respectiv Grupul de firme Agricola Bacau- fabrica
SALBAC- specializata pe producerea de salamuri de
inalta calitate si S.C.ELMET Bacau condusa de ing.
Vornicelu Florin care e si Presedintele Patronatului
Exportatorilor .

Vizita s-a incheiat printr-o conferinta de presa


organizata la sediul Consiliului Judetean la care a
participat conducerea Consiliului Judeteain D-nul La situl arheologic Casa Domneasca
Presedinte Dragoş Benea şi vicepreşedinţii Silviu
Bondor şi Dumitru Brăneanu, delegatia oaspetilor d-
na Margot J. Marquez Garcia si conducerea Asociatiei
de Prietenie romano-venezueleana formata din Petre
Ignatencu fondator si Costel Nedelcu Presedinte si
Acatincai Aurel Presedintelei Sucursalei Bacau.
In cadrul conferintei de presa s-a facut un bilant al
vizitei. D-nul Presedinte al Consiliului Judetean si-a
exprimat placerea si bucuria de a o avea ca oaspete pe
reprezentanta Republicii Bolivariene a Venezuelei,
tara cunoscuta si apreciata in lume prin ,,presedintele
sau Hugo Chavez, prin cele mai frumoase fete din
lume si ca mare producatoare si exportatoare de
petrol” si ai fi putut oferi ce are mai interesant si
frumos orasul si Judetul Bacau. Ia inmanat d-nei
Margot J. Marquez Garcia un album cu Nadia
Comaneci si alte legende ale Bacaului, o carte despre
compozitorul George enescu si a invitat-o sa semneze
in Cartea de Onoare.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 13


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

B. Stânga Internaționlă
 
 
a) Cuba  

 
Reflecţiile lui Fidel Castro 

Raul a declarat că Cuba este dispusă să arate

1
23 aprilie 2009 PONŢIU PILAT S-A clemenţă dacă Statele Unite îi primesc şi dacă-i pun la
SPĂLAT PE MÂINI rândul lor în libertate pe cei cinci eroi antiterorişti
cubanezi.

Atât de mare a fost presiunea contra blocadei impuse Totuşi, atât Guvernul Statelor Unite ca şi viermăraia
de Statele Unite Cubei, încât în ziua în care Raul a dinăuntrul şi din afara Cubei, au reacţionat cu
declarat categoric că ţara noasstră nu va intra în OSA, aroganţă.
Secretarul acestei instituţii lipsite de prestigiu a
început să pregătească terenul pentru participarea Agenţia AP şi alte câteva agenţii de presă au insinuat
Cubei la o eventuală viitoare Conferinţă a Americilor. divizări în sânul conducerii revoluţionare.
Reţeta lui este derogarea rezoluţiei care a decis
expulzarea Insulei, din motive ideologice. Asemenea După AP, „un proeminent activist pentru drepturile
argument este într-adevăr rizibil, când importante ţări omului” a spus că „majoritatea celor circa două sute
ca China şi Vietnam, pe care lumea nu le poate trece de deţinuţi cubanezi preferă să ispăşească sentinţe
cu vederea, sunt conduse de Partide Comuniste care s- îndelungate în Insulă decât să fie schimbaţi pe cinci
au creat pe aceleaşi baze ideologice. agenţi cubanezi deţinuţi în Statele Unite cum a sugerat
Preşedintele Raul Castro.
Faptele istorice demonstrează politica de hegemonie a
Statelor Unite în regiunea noastră şi rolul respingător „Este aproape unanimă părerea printre deţinuţi să nu
al OSA ca instrument odios al acestei puteri. fie schimbaţi cu militarii arestaţi în flagrant făcând
spionaj în Statele Unite”, a spus agenţia invocând pe
Formula lui Insulza este de a şterge de pe hartă şeful prost intitulatei „Comisii Cubaneze pentru
acordul criminal. Raul a declarat la Cumana că Cuba Drepturile Omului şi Conciliere”. Rămâne de văzut
nu va reintra niciodată în OSA. Folosind o frază acum pe cine califică cu acest cuvânt. Papa Ioan Paul
lapidară a lui Marti a spus că „mai întâi se va uni II nu făcea distincţie între deţinuţii politici şi deţinuţii
marea din Sud cu marea din Nord şi se va naşte un de drept comun când a vizitat Cuba, şi a solicitat
şarpe dintr-un ou de acvilă.” clemenţă pentru un număr dintre aceştia. Realmente în
Statele Unite majoritatea celor calificaţi ca deţinuţi de
Cu aceeaşi ocazie a răspuns la un presupus gest al lui drept comun sunt, în general, persoanele cele mai
Obama, care se oferea să dialogheze cu Cuba despre sărace şi discriminate.
democraţie şi drepturile omului, i-a răspuns că
Guvernul Cubei era dispus să discute orice temă cu el „Obama, totuşi – spune mai departe AP -, ar putea să
pe baza celui mai absolut respect pentru egalitate şi sufere consecinţe politice grave dacă acceptă să facă
suverantiatea ambelor ţări. Poporul nostru cunoaşte schimbul cu cei cinci agenţi comunişti condamnaţi
perfect de bine semnificaţia şi demnitatea acestor pentru spionaj în 2001. Şeful grupului a fost implicat
cuvinte. în moartea a patru exilaţi cubanezi când avioanele lor
au fost doborâte de avioanele de luptă cubaneze în
Între cererile publice ale lui Obama este eliberarea 2001.” Oare nu constituie această ştire o ameninţare
celor sancţionaţi cu închisoarea pentru trădare în pentru Preşedintele Statelor Unite?
slujba Statelor Unite, care de-a lungul a aproape
jumătate de secol au atacat şi blocat Patria noastră. Prezumtivul lider mercenar a fost un microfracţionist,
provenea de la tineretul fostului Partid Comunist care
apoi s-a integrat în noul partid creat de Revoluţie.
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 14
Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Când ne-am văzut în nevoia de a nu fi de acord cu de teapa lui Nixon şi l-au învins cu risipă de talent
URSS din cauza deciziei incorecte a acesteia de a politic.
negocia un acord în Criza din Octombrie cu Statele
Unite fără o consultare prealabilă cu ţara noastră, Îi stătea chezăşie istoria lui de combatant în Pacific şi
subiectul a devenit inamic al Revoluţiei. A servit pana lui agilă.
superputerea în timpul întregului mandat al lui Bush.
Acum îşi permite luxul de a fi un instrument pentru a- A fost compromis de predecesorii sări în aventura de
l ameninţa pe Obama. la Giron pentru că a avut prea multă încredere,
fiindcă nu se îndoia de experienţa şi capacitatea
AP nu spune un cuvânt despre sentinţele pe viaţă profesională a acelora. A fost amar şi neaşteptat
dictate în procese manipulate Celor cinci Eroi, eşecul suferit, la numai trei luni de la investitură. Deşi
minciunile elaborate cu complicitatea autorităţilor, a fost pe punctul de a ataca direct Insula cu arme
tratamentul plin de cruzime care li s-a aplicat şi multe puternice şi sofisticate, cu acel prilej n-a făcut ceea ce
alte fapte legate de caz. Acestea sunt calomniile care ar fi făcut Nixon: să folosească avioanele de vânătoare
se publică în multe medii din lume. şi să debarce puşcaşii. Râuri de sânge ar fi curs în
Patria noastră, unde sute de mii de combatanţi erau
Când sănătatea vreunuia dintre mercenari o impunea, dispuşi să moară. S-a autocontrolat şi a lansat o frază
Guvernul Cubei nu a ezitat să aplice clemenţă, fără ca lapidară care nu este uşor de uitat: „Victoria are mulţi
Statele Unite s-o ceară. taţi, înfrângerea este orfană.”

Guvernul Cubei, pe de altă parte, n-a practicat Viaţa lui a continuat dramatic, ca o umbră care îl
niciodată tortura, este un lucru recunoscut de toată însoţea tot timpul. A putut să facă mai mult orgoliul
lumea. Preşedintele Cubei nu poate ordona asasinarea rănit, şi din nou s-a văzut obsedat de ideea de a ne
unui adversar. A condamnat noul Preşedinte al invada. Asta a dus la Criza din Octombrie şi
Statelor Unite această practică odioasă? Dacă o face, pericolele cele mai grave pe care le-a cunoscut până
credeţi-mă că nu voi ezita să recunosc impresia de acum omenirea, ale unui război termonuclear. A ieşit
sinceritate pe care ne-a făcut-o tuturor la început. din această încercare graţie erorilor adversarului
principal. A vrut să dialogheze serios cu Cuba şi aşa a
Mâine ne vom întâlni din nou cu Daniel(Ortega). În decis. L-a trimis pe Jean Daniel ca să stea de vorbă cu
mai puţin timp decât cel în care a trebuit să aştepte în mine şi să se întoarcă la Washington. Acesta
avionul LACSA la Puerto Espana sub căldura îndeplinea misiunea aceasta în acel moment, când a
tropicală intensă, aeronava cubaneză îl va transprota venit vestea asasinării Preşedintelui Kennedy.
în iubita lui patrie. Moartea lui şi forma ciudată în care a fost plănuită şi
îndeplinită a fost într-adevăr trist.
FIDEL CASTRO RUZ
23 aprilie 2009 Mai târziu i-a cunoscut rudele care au vizitat Cuba. N-
Ora 2:54 pm am comentat niciodată neplăcutele exagerări ale
politicii sale contra ţării noastre, nici n-am făcut vreo
aluzie la vreuna din încercările de a mă priva de viaţă.
L-am cunoscut pe fiul său deja adult, care era foarte
mic atunci când tatăl său era Preşedinte al Statelor
Unite. Ne-am înţeles ca prietenii. A murit şi el într-un
trist şi tragic accident. Fratele său, Robert, a fost şi el
asasinat, mărind dramatismul care le-a însoţit familia.

2
24 aprilie 2009 GESTURI CARE
IMPRESIONEAZĂ La atâţia ani distanţă, a venit informaţia unui gest care
impresionează.
Mărturisesc că de multe ori am meditat în jurul
dramaticei istorii a lui John F. Kennedy. Mi-a fost dat În aceste zile, când s-a vorbit aşa de mult despre
să cunosc etapa în care a fost cel mai mare şi mai blocada injustă şi prelungită impusă Cubei în sferele
periculos adversar al Revoluţiei. Era ceva care nu înalte ale ţărilor de pe continent, citesc în „La
intra în calculele sale. Se vedea pe sine ca pe Jornada”, din Mexic, o ştire: „La sfârşitul anului 1963,
reprezentantul unei noi generaţii de americani care se pe atunci procurorul general Robert F. Kennedy a
confrunta cu vechea şi murdara politică a oamenilor căutat să anuleze interdicţia călătoriilor în Cuba, şi azi

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 15


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

fiica sa, Kathleen Kennedy Townsend, a spus că Un articol plin de demnitate al lui Kathleen Kennedy!
preşedintele Barack Obama ar trebui să ia în
consideraţie acest lucru şi să sprijine iniţiativele FIDEL CASTRO RUZ
legislative pentru a permite tuturor americanilor 24 aprilie 2009
călătoriile libere în Insulă. Ora 1:17 pm

„În documente oficiale declasificate de centrul de


cercetări National Security Archive, există înregistrat
că la 12 decembrie 1963, la mai puţin de o lună de la
asasinarea lui John F. Kennedy, procurorul general

3
Robert F. Kennedy a trimis un comunicat secretarului 1 Mai 2009 TREBUIE SĂ DAI TOTUL
de Stat, Dean Rusk, cerând să fie retrase
reglementările care interzic călătoriile americanilor în Ieri am stat de vorbă îndelung cu Miguel de
Cuba... Escoto, Preşedinte temporar al Adunării Generale a
Naţiunilor Unite. Mai înainte îl ascultasem vorbind la
„Robert Kennedy argumenta că interdicţia încalcă reuniunea ALBA de la Cumana, în 17 aprilie.
libertăţile americanilor. Conform documentului, a
afirmat că actualele restricţii impuse călătoriilor nu I-am admirat intervenţia plină de însemnătate. Îl
sunt conforme cu libertăţile tradiţionale ale cunoşteam de când a triumfat Revoluţia în Nicaragua
americanilor. şi Daniel Ortega îl desemnase în funcţia de Ministru
de Externe, funcţie în care s-a menţinut până la
„...Această poziţie nu a avut câştig de cauză în sânul războiul murdar al lui Reagan, miile de tineri
guvernului lui Lyndon B. Johnson, şi Departamentul sandinişti care au murit atunci şi daunele economice
de Stat a fost de părere că suspendarea restricţiilor ar provocate, au dus la victoria contrarevoluţiei în
fi fost percepută ca o slăbire a politicii faţă de Cuba şi Nicaragua.
că făceau parte dintr-un efort comun al Statelor Unite
şi altor republicii americane de izolare a Cubei. Eşecul acesteia a provocat de-a lungul a 17 ani
dezastrul economic şi social pe care „democraţia”
„Într-un articol de opinie al lui Kathleen Kennedy Statelor Unite a impus-o nobilului popor din
publicat azi în „Washington Post”, fiica lui Robert Nicaragua, lucru care a făcut ca din nou sandiniştii să
exprimă dorinţa sa ca poziţia tatălui său să fie revină la guvernarea ţării; de data aceasta cu limitări
adoptată de guvernul lui Barack Obama, şi ca aceasta constituţionale şi o mare dependenţă de Statele Unite.
să fie poziţia promovată de procurorul general Eric H. Daniel a denunţat acest fapt la 17 aprilie la Conferinţa
Holder Jr., în timp ce guvernul lui Obama ia în la vârf a Americilor, de la Puerto Espana, unde cu
consideraţie următorul pas în relaţia cu Cuba, care ar atâta demnitate a condamnat blocada impusă Cubei.
trebui să fie acela de a avansa mai mult pentru an Miguel de Escoto la rândul lui, datorită prestigiului
permite ca numai cubano-americanii să călătorească pe care l-a dobândit ca ministru de externe al
liber în Insulă şi să abordeze drepturile tuturor Nicaragua, talentului său şi ideilor sale, a fost ales
americanilor, din care majoritatea nu are libertatea de pentru o perioadă de doi ani Preşedinte al Adunării
a vizita Cuba. Generale a ONU, în 2007.

„Kathleen Kennedy scrie că aşa cum a învăţat Obama În această calitate a participat la reuniunea Miniştrilor
la Conferinţa de săptămâna trecută, liderii de Externe ai Mişcării Ţărilor Nealiniate care a avut
latinoamericani au adoptat un mesaj coordonar asupra loc la Havana în zilele de 28, 29 şi 30 aprilie, lună
Cubei: acesta este momentul de a normaliza relaţiile care tocmai a trecut. Astăzi era la tribuna din Piaţa
cu Havana... Continuând în încercarea de a izola Revoluţiei, împreună cu Raul, urmărind
Cuba, i-au spus lui Obama că Washington-ul nu a impresionanta manifestaţie dedicată Zilei
reuşit decât să se izoleze pe sine. Internaţionale a Muncitorilor, pe care televiziunea
noastră a transmis-o, în timp ce la Santiago de Cuba,
„Astfel, nepoata preşedintelui care a încercat să leagănul Revoluţiei, şi în celelalte provincii ale ţării
invadeze şi să răstoarne guvernul revoluţionar aveau loc entuziaste parade ca expresie incontestabilă
cubanez şi să impună blocada, se alătură acum corului a tăriei Revoluţiei noastre.
tot mai amplu în favoarea schimbării acestor politici
stabilite acum jumătate de secol.”

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 16


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Vibrează cuvintele oratorilor de la tribuna unde se afla Universitatea de Ştiinţe Informatice care încheiau
De Escoto, mulţi miniştri de Externe şi reprezentanţi defilarea; de la şcolile de Instructori de Arte, Balet,;
ai Ţărilor Nealiniate şi circa două mii de vizitatori din federaţiile de studenţi din capitală, acei tineri
ţări de pe toate continentele, care au împărtăşit disciplinaţi şi activi care se formează ca Asistenţi
bucuria acestei sărbători a muncitorilor. Sociali, copiii din Ansamblul „La colmenita”
(Prisaca) şi alte expresii ale operei înfăptuite de
Versurile lui Fayad Jamis, dedicate lui Manuel Revoluţia noastră, ştiu că sunt purtătorii unui foc pe
Navarro Luna, poet revoluţionar şi comunist care a care nimeni nu-l va putea stinge niciodată.
trăit de la şase luni în provincia Granma, unde a
început ultimul nostru război de eliberare, s-au auzit M-am bucurat mult să ştiu că acolo era de faţă Miguel
de multe ori. de Escoto. Cu trei zile înainte, în discursul său în faţa
miniştrilor de externe şi reprezentanţilor Mişcării
Manuel, de mic, a trebuit să abandoneze şcoala din Ţărilor Nealiniate, a spus: „...Ordinea mondială există
oraşul Manzanillo şi să muncească în diverse meserii. bazată pe cultura capitalistă care dotează fiinţa mai
A fost băiat la curăţenie, lustragiu, scafandru, paznic mult cu lăcomia de a avea mai mult, promovează
de noapte şi procuror public. Studia pe cont propriu ca egoismul, invidia, cămătăria şi iresponsabilitatea
să se autodepăşească. socială. Aceste anti-valori ale culturii capitaliste au
scufundat lumea într-o puzderie de crieze convergente
În 1915 publică primele versuri. În 1919, prima sa care, dacă nu sunt gestionate eficace imediat, pun în
carte. În 1930 intră în Partidul Comunist. Lucrează în pericol continuarea existenţei speciei umane şi
prima primărie comunistă din Cuba la căderea lui capacitatea de a susţine viaţa pe Terra”.
Machado în 1933. După victoria revoluţionară din
1959, face parte din Miliţiile Naţionale şi participă la „La baza tuturor crizelor diferite cu care ne
curăţarea Escambray şi la victoria de la Playa Giron confruntăm zace o enormă criză morală, o mare criză
sfidând timpul. de valori şi principii etice. Toţi am trădat valorile
„Pentru această libertate de cântec sub ploaie emanate din respectivele noastre tradiţii religioase sau
Va trebui să dai totul. etico-filozofice. Ne-am trădat pe noi înşine când am
Pentru această libertate de a fi strâns căzut în tentaţiile capitaliste, şi când ne-am asumat
La sânul ferm şi dulce al poporului valorile lui anti-viaţă, de ură şi egoism, am devenit
Va trebui să dai totul. cei mai răi prădători, duşmani ai Terrei noastre
Pentru această libertate de floarea soarelui deschisă în Mamă, ne-am dezumanizat...”
zori
De fabrici aprinse şi şcoli luminate „...Cuba a fost întotdeauna un loc de împrospătare
Şi de pământ care scrâşneşte şi de copil care se spirituală. Aici putem cu toţii să constatăm că iubirea
deşteaptă este mai puternică şi poate face mai mult decât
Va trebui să dai totul... egoismul. Aici, mai mult ca în orice alt loc, putem
învăţa ce înseamnă solidaritatea, antidotul cel mai
...Pentru această libertate care este teroarea important pentru ca omenirea să poată supravieţui
Celor care au violat-o mereu egoismului demenţial în care pare predestinată să
În numele unor fastuoase mizerii. piară”.
Pentru această libertate este noaptea opresorilor
Şi zorii definitivi ai poporului tot de-acum invincibil. „...În acest secol XXI, secolul reconcilierii şi al păcii
Pentru această libertate care luminează pupilele adânci prin imperiul Legii, justiţiei sociale şi incluziunii
Picioarele desculţe democratice, respectăm toate minorităţile şi pe toţi
Acoperişurile ascuţite vrem să-i ascultăm. Adunarea Generală, G-192 este
Şi ochii copiilor care hoinăreau locul unde va trebui să se decidă calea pe care s-o
Prin praful drumului. apucăm pentru a scăpa de capcana egoismului
Pentru această libertate care este imperiul tinereţii demenţial şi suicid în care capitalismul a târât
Pentru această libertate omenirea. Nu cu revanşism de tot felul, ci cu sufletul
Frumoasă ca viaţa dornic să construiască o lume mai bună pentru toţi şi
Va trebui să dai totul...” toate fără excepţii şi nici excluderi...”

Culorile roşu, albastru şi alb ale drapelului nostru, N-a aspirat la funcţia de Preşedinte al Adunării
fluturat de mâinile harnice ale miilor de tineri de la Generale a Naţiunilor Unite pe care a ocupat-o. A

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 17


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

4
aflat de candidatura sa de la 2 mai 2009 CUBA, ŢARĂ TERORISTĂ?
Ambasadoarea statului Nicaragua
la Naţiunile Unite. Postul revenea
regiunii Americii, şi Daniel Joi 30 aprilie, a fost o zi lipsită de noroc pentru Statele Unite. I-a trecut
Ortega, cunoscându-i calităţile, l-a prin minte în acea zi să includă Cuba din nou pe lista de ţări teroriste.
propus fără să ezite. N-a avut nici Angajaţi cum sunt în propriile crime şi minciuni, poate chiar nici Obama
timpul să explice ce probleme de n-o să se poată descurca în asemenea încâlceală. Un om al cărui talent nu
sănătate are pentru a-şi asuma o este contestat de nimeni, trebuie să se simtă ruşinat de acest cult pentru
atât de importantă responsabilitate. minciuni al imperiului. 50 de ani de terorism contra Patriei noastre ies la
Ţările Americii Latine, Africii şi lumină într-o clipită.
celelalte din Lumea a Treia l-au
sprijinit imediat. Miguel nu s-a Ce să le explici celor care cunosc fapta atroce a exploziei unui avion în
speriat de greutăţi şi şi-a asumat plin zbor, cu pasageri şi echipaj, care cunosc participarea Statelor Unite
funcţia. în toate actele, de la recrutarea lui Orlando Bosch şi Posada Carriles, şi
furnizarea de explozibili, fonduri şi complicitatea organelor de informaţii
Mi-a înmânat un document pe care şi a autorităţilor statului? Cum poate fi explicată campania de teroare
l-a semnat ca Preşedinte al care a precedat şi a urmat invaziei mercenare de la Giron, atacarea
Adunării Generale a Naţiunilor coastelor noastre, a satelor, a navelor de transport şi pescuit, acţiunile
Unite prin care Cuba era teroriste înăuntrul şi în afara Statelor Unite? Cum pot fi explicate sutele
desemnată ca paradigmă de de planuri eşuate de atentate la viaţa conducătorilor cubanezi? Ce să spui
solidaritate internaţională, mi-a despre introducerea de viruşi ca denghe hemoragic, febra porcină care
arătat medalia de aur proiectată de genetic nici măcar nu exista în emisfera noastră? Nu fac decât să
el şi care însoţea decretul. menţionez câteva din actele de teroare în care au intervenit Statele Unite,
după cum rezultă din chiar documentele lor declasificate. Nu-i este
A afirmat şi alte lucruri interesante ruşine cu asemenea fapte actualei administraţii?
în discursul său, dar nu le mai
menţionez ca să nu mă extind prea Ar fi interminabilă lista de acte odioase pe care le-aş putea enumera.
mult.
La cererea noastră, Bruno Rodriguez, Ministrul Relaţiilor Externe al
A fost o mare onoare ceea ce a Cubei, mi-a trimis cuvintele textuale ale întrebării pe care i-a pus-o un
făcut şi a spus despre Revoluţia reporter de la France Presse, la 30 aprilie, şi răspunsul lui tranşant.
noastră.
Rigoberto Diaz, de la AFP: „Concomitent cu momentele finale ale acestei
„...va trebui să dai totul conferinţe şi tot pe această temă care a fost tratată la această reuniune,
Dacă va fi nevoie Guvernul Statelor Unite a inclus din nou Cuba pe lista de ţări care
Până şi umbra ta promovează terorismul, alături de Sudan, Iran şi Siria. Aş vrea să-mi
Şi tot nu va fi de-ajuns.” spuneţi opinia Dv. despre acest lucru.”

Spune în fine poetul Fayad Jamis. Răspunsul lui Bruno:

FIDEL CASTRO RUZ „Noi nu-i recunoaştem nici o autoritate politică şi nici morală Guvernului
1 Mai 2009 Statelor Unite ca să facă vreo listă, pe nici o temă, nici de a da
Ora 7:23 pm „certificate” de bună sau proastă purtare.

„Guvernului Bush i s-a dat „certificatul” de către opinia publică mondială


ca un guvern violator al Dreptului Internaţional, agresiv, războinic, ca un
guvern care foloseşte tortura, ca un guvern responsabil de execuţii
extrajudiciare. Bush a fost singurul Preşedinte care s-a lăudat în public, în
Congresul nordamerican, că a ordonat execuţii extrajudiciare, un guvern
care a sechestrat persoane şi le-a transferat ilegal, care a înfiinţat carcere
secrete despre care nimeni nu ştie încă dacă se menţin, care a creat un
lagăr de concentrare unde se torturează pe o porţiune din teritoriul pe
care-l uzurpă Republicii Cuba.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 18


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

„În materie de terorism, Guvernul Statelor Unite are


un dosar istoric amplu de acte teroriste de stat, nu
numai contra Cubei”. 5 7 mai 2009 SINGURUL EX PREŞEDINTE
NORDAMERICAN PE CARE L-AM
CUNOSCUT

„În Statele Unite se plimbă în libertate Orlando Bosch Carter a fost singurul ex preşedinte al Statelor Unite
şi Posada Carriles, vinovaţi de numeroase acte pe care am avut onoarea să-l cunosc, cu excepţia lui
teroriste, inclusiv explozia unui avion civil cubanez. Nixon, pe care nu-l cunoscusem încă.
Nu răspunde la cererea de extrădare formulată de
Venezuela referitor la Posada Carriles, care este Vizitasem Washingtonul pentru a participa la o
judecat pentru diverse acuzaţii, dar ca prea bine conferinţă de presă care însemna o provocare dură
cunoscut terorist internaţional”. pentru mine datorită întrebărilor pe care reporterii
experţi le-ar fi pus. Preşedintele i-a recomandat lui
„Guvernul Statelor Unite a efectuat un proces viciat Nixon să mă invite să stăm de vorbă în biroul lui. A
contra celor cinci tineri luptători antiterorişti cubanezi fost înşelător şi ipocrit. Din biroul lui a ieşit cu ideea
care azi zac în închisorile americane ca deţinuţi de a recomanda distrugerea Revoluţiei Cubaneze.
politici”.
Sfătuit de el, Eisenhower a fost autorul primelor
„Guvernul Statelor Unite acoperă acte de terorism de planuri pentru eliminarea mea fizică, din campania de
stat, comise de Israel, contra poporului palestinian şi teroare contra Cubei şi invazia mercenară de la Giron.
contra popoarelor arabe. Trece sub tăcere crimele
comise în Fâşia Gaza. În 1959 a început istoria perfidă pe care 18 ani mai
târziu preşedintele Carter a încercat s-o rectifice.
„Astfel încât Statelor Unite n-ar trebui să li se
recunoască nici cea mai mică autoritate morală şi eu, L-am cunoscut, sau mai bine spus l-am ghicit ca pe un
cred sincer că nimeni nu ia în seamă şi nici nu citeşte om cu etică religioasă, plecând de la un interviu lung
aceste documente, printre altele, pentru că autorul lor în care i-au pus teme dificile, pe care le-a abordat cu
este un delincvent internaţional în multe din subiectele sinceritate şi modestie. Existau pe atunci tensiuni
pe care le critică”. puternice între Panama şi Statele Unite. Omar
Torrijos, liderul acestei ţări, era un militar onest,
„Poziţia Cubei contra oricărei manifestări sau forme naţionalist şi patriot. A putut fi convins de Cuba să
de terorism, oriunde s-ar comite, contra oricărui Stat nu adopte poziţii extreme în lupta lui pentru restituirea
s-ar comite, sub orice formă s-ar face, orice scop s-ar teritoriului ocupat de Canal care, ca un cuţit ascuţit,
proclama, este clară şi consecventă”. tăia în două patria sa. Poate de aceea s-a putut evita o
baie de sânge în această ţară mică, care ar fi fost mai
„Cuba a fost victima terorismului de-a lungul a multor apoi prezentată poporului din Statele Untie şi lumii ca
ani şi are o foaie de servicii absolut curată în materie. agresoare.
Niciodată teritoriul cubanez nu a fost folosit pentru a
organiza, finanţa sau executa acte teroriste contra Mai târziu, şi fără să vorbesc cu nimeni din Statele
Statelor Unite ale Americii. Departamentul de Stat, Unite, am putut să prevestesc că poate Carter ar fi fost
care emite aceste rapoarte, n-ar putea să spună acelaşi singurul Preşedinte al acestei ţări cu care s-ar fi putut
lucru despre sine.” ajunge la un acord onorabil, fără să se verse nici o
picătură de sânge.
Această declaraţie, dată la reuniunea miniştrilor
Mişcării Ţărilor Nealiniate, nu este încă bine N-a trecut mult timp înainte ca Washington să
cunoscută de populaţie, deşi a primit în aceste zile semneze acordul dintre Statele Unite şi Panama, în
ştiri de tot felul. Dacă Departamentul de Stat vrea să-l prezenţa celorlalţi Şefi de state, exclusă desigur fiind
contrazică pe Bruno, există suficiente elemente de Cuba.
judecată pentru a-l îngropa în propriile minciuni.
Menţionez faptul pentru că Omar însuşi, în vizita pe
FIDEL CASTRO RUZ care a făcut-o la noi, a povestit eforturile pe care Cuba
2 mai 2009 le-a făcut în acest sens.
Ora 7:12 pm
Ca preşedinte al Statelor Unite, a convenit cu Cuba
înfiinţarea unui Oficiu de Interese la Havana şi altul la

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 19


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Washington. Am economisit cu acest lucru o O dovadă este lupta contra traficului de droguri,
mulţime de formalităţi diplomatice şi hârtii care o contra crimei organizate şi traficului cu fiinţe umane,
înnebuneau pe austera şi meticuloasa diplomaţie cooperare care se poate extinde la alte domenii în
elveţiană. A menţine edificiul colosal al vechii lupta contra epidemiilor, a catastrofelor naturale şi
ambasade a Statelor Unite la Havana era deja în sine altor probleme.
o faptă de vitejie din partea Elveţiei.
Revoluţia nu a folosit niciodată terorismul contra
Încă ceva: Carter a discutat cu Cuba chestiuni Statelor Unite.
importante ca delimitarea apelor teritoriale şi
drepturile fiecăruia, folosirea resurselor energetice Această ţară a inventat sechestrarea de avioane ca să
aflate în apele jurisdicţionale ale Mexicului, Cubei şi lovească Cuba. Această acţiune, într-o societate cu
Statelor Unite, precum şi resursele de pescuit şi alte atât de multe conflicte sociale, a devenit o epidemie.
puncte de neevitat. Nu toate acordurile favorizau Cum ar fi putut-o rezolva fără cooperarea Cubei? Noi
Cuba. Flota noastră de pescuit, deja înfiinţată, pescuia am adoptat legi severe de sancţionare a vinovaţilor,
în apele internaţionale şi pescuia, cum era stabilit, la dar a fost inutil. Am luat decizia în fine de a le
12 mile de coastele Canadei, Statelor Unite şi înapoia în chiar navele sechestrate după ce i-am
Mexicului. Totuşi, din solidaritate, Cuba sprijinea avertizat în prealabil.
statul Chile, Peru şi celelalte ţări din America Latină
în dreptul lor de a exploata resursele piscicole de pe În acest fel, primul avion pe care l-am restituit a fost
respectivele platforme. Rezultatul final a fost că ultimul deturnat în Statele Unite, şi a coincis chiar cu
pescadoarele noastre moderne şi costisitoare n-au anii de mandat ai lui Carter. Despre acest lucru am
mai pescuit în aceste ape, când bătălia a fost vorbit pe larg. Nu afirm nimic nou.
câştigată în fine. Erau atât de multe condiţii stabilite
de autorităţile Statelor Unite pe bogatele platforme După Carter, Reagan a purtat războiul murdar în
unde pescuiau navele noastre în apropierea coastelor Nicaragua, a folosit drogurile pentru a-şi bate joc cu
americane, şi alte îngrădiri în lumina noului drept, veniturile obţinute în acest fel de legile Congresului şi
încât acestea au devenit extrem de costisitoare. pentru a furniza arme contrarevoluţiei, a minat
porturile; politica lui a costat mii de vieţi de sandinişti,
Când Carter a ajuns preşedintele ţării sale trecuseră pe lângă mulţimea de mutilaţi şi răniţi.
mulţi ani de agresiuni, terorism şi blocadă contra
poporului cubanez. Solidaritatea noastră cu popoarele Bush tatăl a dus până la capăt oribilul omor din El
Africii şi cu multe alte ţări sărace şi subdezvoltate din Chorrillo pentru a pedepsi statul Panama şi pentru a
lume ar fi putut forma obiectul unor negocieri cu şterge urmele gestului făcut de Carter.
guvernul Statelor Unite. Nici n-am fi plecat din
Angola, nici n-am fi suspendat ajutorul promis ţărilor Când acesta a vizitat Cuba, între 12 – 17 mai 2002,
din Africa. Carter n-a apucat s-o ceară niciodată, dar ştia că aici va fi bine primit; am asistat la conferinţa
este evident că mulţi în Statele Unite gândeau aşa. pe care a susţinut-o la Universitatea Havana; l-am
invitat la un important meci de baseball – sportul
Pentru a ne apăra suveranitatea nu numai că s-au naţional al Cubei, o partidă între selecţionate
dezlănţuit contradiţii profunde cu Statele Unite, ci şi Occidentale şi Orientale pe Stadionul
cu URSS, care era aliatul nostru, când în Criza din Latinoamerican. Am fost amândoi la aruncarea
Octombrie, fără să se consulte cu ţara noastră, aceasta primei mingi la care a fost invitat, fără nici o escortă,
a negociat un acord de înţelegere mutuală în care înconjurat de publicul de pe treptele stadionului, peste
blocada, acţiunile teroriste şi Baza de la Guantanamo 50 000 de persoane, ţinte perfecte pentru orice
au rămas intacte în schimbul concesiilor strategice din trăgător angajat de CIA. Deja Bush fiul guverna în
partea celor două super-puteri. Nu căutăm avantaje Statele Unite. Voiam numai să-i arăt lui Carter care
unilaterale. Revoluţionarii care acţionează aşa nu erau relaţiile conducătorilor ţării cu poporul. A
supravieţuiesc greşelilor pe care le fac. acceptat cu demnitate invitaţia pe care i-am făcut-o
când am ajuns la stadion, să-l convingă pe şeful
Respectarea normelor internaţionale nu a constituit securităţii sale să-l lase singur, şi aşa a făcut.
niciodată pentru Cuba un obstacol şi, aşa cum am spus
de multe ori, pacea este şi ea un obiectiv permanent al Ceea ce cunosc din silvicultura din Statele Unite, mi-a
Revoluţiei Cubaneze. Există multe forme de fost explicat de Carter la o cină pe care i-am oferit-o
cooperare între popoare cu concepţii politice diferite. în ultima zi a vizitei: cum se seamănă, din ce varităţi,

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 20


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

câţi ani au nevoie copacii să crească, producţia la


hectar etc., etc.

Am observat încrederea lui în sistemul capitalist în


6 8 mai 2009 DIN NOU DESPRE PUTREDA
OSA – ORGANIZATIA STATELOR
AMERICANE

care a crescut şi s-a educat, lucru pe care-l respect. Agenţia de presă germană DPA a dat ieri ştirea că
CIDH(Comisia Internationala pentru Drepturilor
Când a guvernat, timpurile erau dificile. I-a revenit Omului) a OSA a aprobat un raport, semnalând că
povara să-şi asume efectele unei crize economice, dar Cuba „a continuat să încalce” drepturile fundamentale
a fost auster, nu a îndatorat viitoarele generaţii. menţinând „restricţiile” la drepturile politice şi civile
Succesorul său, Ronald Reagan, a putut să risipească ale populaţiei, fiind în continuare „singura” ţară din
cu amândouă mâinile economiile făcute de Carter. Era regiune în care nu există nici un fel de libertate de
actor de cinema şi folosea bine teleprompterul, dar nu expresie. Oare există în această instituţie putredă o
s-a întrebat niciodată de unde vin banii. Comisie pentru Drepturile Omului? Da, există, îmi
răspund tot eu. Şi care este misiunea ei? Să judece
Ex preşedintele Jimmy Carter a declarat ieri ziarului situaţia drepturilor omului în ţările membre ale OSA.
Folha de Sao Paulo: „Mie mi-ar place ca embargoul să Statele Unite este membru al acestei instituţii? Da,
se termine chiar azi. Nu există nici o raţiune pentru ca unul dintre cei mai onorabili membri. A condamnat
poporul să continue să sufere”, a spus ex preşedintele vreodată Guvernul Statelor Unite? Nu, niciodată. Nici
care azi conduce o organizaţie de drepturi ale omului măcar crimele de genocid comise de Bush, care au
şi săptămâna aceasta a vizitat Brazilia pentru a se costat viaţa a milioane de oameni? Nu, niciodată, cum
întâlni cu preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva. să comită această nedreptate. Nici măcar torturile de
la Baza de la Guantanamo? Din câte ştim noi, nici un
„După opinia lui Carter, iniţiativele adoptate până cuvânt.
acum de Obama pentru a flexibiliza restricţiile dictate
contra Insulei au fost mai puţin îndrăzneţe decât ar fi Am luat de pe Internet copia raportului contra Cubei.
fost de dorit. Imens gunoi. Este dedicat bărfografiei
contrarevoluţionare. Este lung, în stilul celor de la
„Cred că iniţiativele lui Obama nu au fost atât de bune Departamentul de Stat, paradigma politică şi şeful
ca cele ale celor douî Camere ale Congresului nord- OSA. Cu câtă dreptate Raul Roa l-a poreclit
american, care azi sunt cu un pas înaintea Ministerul iancheu al coloniilor!
preşedintelui în ceea ce priveşte Cuba.
Trebuie întrebată această instituţie fără ruşine dacă noi
„Următorul pas ar trebui să fie revocarea imediată a am fost expulzaţi din OSA pentru că ne-am proclamat
tuturor restricţiilor de a călători în Insulă, nu numai convingerile şi nu suntem membri ai acestei instituţii,
pentru cetăţenii cubano-americani. A fost ceea ce am ce drept are ea să ne judece? Ar face la fel OSA cu
făcut eu când eram preşedinte, acum 30 de ani. Republica Populară Chineză, cu Vietnam şi alte ţări
Sfârşitul embargoului ar veni imediat”, a spus ex care şi-au proclamat ca şi Cuba adeziunea la
preşedintele.” principiile marxist-leniniste?

Carter a spus în fine că de conducătorii cubanezi OSA ar trebui să ştie că de ceva timp nu mai facem
depind şi rezultatele. parte din această bisericuţă, nici nu-i împărtăşim
catehismul. Plecăm de pe poziţii diferite. Dacă vorbim
Este cert, de noi şi de toţi cubanezii care au luptat şi de libertatea de expresie, trebuie să-i amintim că în
sunt dispuşi să lupte. ţara noastră nu se recunoaşte proprietatea privată
asupra mijloacelor de comunicare. Întotdeauna
proprietarii au hotărât ce să se scrie şi cine să scrie, ce
FIDEL CASTRO RUZ să se transmită sau nu, ce să se arate sau nu.
7 mai 2009 Analfabeţii şi semianalfabeţii nu o pot face, şi timp de
Ora 7:15 pm sute de ani, cât a domnit colonialismul şi s-a dezvoltat
sistemul capitalist de când a fost inventat tiparul,
patru cincimi din populaţie nu ştia să citească, nici să
scrie, nici nu exista educaţie gratuită şi publică.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 21


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Mijloacele moderne de comunicare au transformat


totul. Azi numai prin investiţii gigantice se poate
dispune de centre care să răspândească ştirile pe toată
planeta şi numai cine le stăpâneşte decide ce să se
7 11 mai 2009
MINTE
CE MI-A TRECUT PRIN

Astăzi s-a anunţat prezenţa virusului gripei A (H1N1)


informeze şi cum, ce să se publice şi cum să se în Cuba. Purtătorul este un tânăr cetăţean mexican
publice. care studiază medicina în ţara noastră. Singurul lucru
care se poate afirma acum este că nu l-a introdus CIA.
Sunt evidente eforturile pe care le face Pentagonul A venit din Mexic.
pentru a monopoliza informaţia şi reţelele de Internet.
Ţării noastre i se blochează accesul la aceste surse. Ar De ce se plângea preşedintele mexican, în legătură cu
fi mai bine ca CIDH să dea socoteală lumii de unde măsurile pe care le-a adoptat Cuba, conform normelor
are resursele pe care le cheltuieşte birocraţia ei pe stabilite şi fără cea mai mică intenţie de a-l afecta pe
prostii, în loc să analizeze aceste realităţi şi să poporul frate al Mexicului? Eram departe de a ne
informeze ţările Americii Latine despre pericolele imagina că acolo şi în Statele Unite s-ar dezlănzui
extrem de grave care ameninţă libertatea de expresie a epidemia.
tuturor popoarelor planetei.
Autorităţile mexicane n-au informat lumea de
Pentru a discuta rolul Cubei în acest domeniu, ar prezenţa acesteia aşteptând vizita lui Obama, acum ne
trebui început prin a recunoaşte, fără ocolişuri, că ameninţă cu suspendarea vizitei preşedintelui
aceasta a fost singura ţară care a făcut cel mai mult Calderon care deja o suspendase în prealabil din alte
pentru educaţie, ştiinţă şi cultură, dintre toate cauze de înţeles şi străine de epidemie. În acest
popoarele planetei, şi exemplul ei este urmat azi de moment noi şi zeci de alte ţări plătim oalele sparte şi
alte guverne revoluţionare şi progresiste. Dacă au vreo ne mai şi acuză pe deasupra de măsuri care lezează
îndoială, pot întreba la Naţiunile Unite. Mexicul.

În această emisferă săracii n-au avut niciodată „Trebuia să merg în Cuba zilele acestea sau în
libertatea de expresie, pentru că niciodată n-au primit săptămânile următoare, dar cum Cuba a suspendat
o educaţie de calitate şi cunoştinţele erau rezervate cursele aeriene cu Mexicul – a declarat Preşedintele
elitelor privilegiate şi burgheze. Nu aruncaţi acum Mexicului -, eventual nu voi putea, ar putea fi una din
vina pe Venezuela, care a făcut atât de mult pentru consecinţele neprevăzute de a nu avea o bază tehnică
educaţie după instalarea Revoluţiei Bolivariene, nici suficientă”, a adăugat Calderon, după cum a informat
pe Republica Haiti, copleşită de sărăcie, boli şi o importantă agenţie de presă europeană.
catastrofe naturale, ca şi cum acestea ar fi condiţiile
ideale pentru libertatea de expresie pe care o proclamă În ziua următoare, altă agenţie a publicat acelaşi lucru.
OSA. Nici măcar aici n-au fost clare autorităţile acestei ţări.
Acum noi cădem de nedrepţi, fără baze tehnice şi ţară
Să facă ce face Cuba: să le ajute mai întâi să-şi ostilă poporului din Mexic.
formeze masiv personal sanitar de calitate, să trimită
medici revoluţionari în cele mai izolate colţuri de ţară, Studenţii mexicani nu au nici cea mai mică vină, sunt
să contribuie în primul rând la salvarea vieţii, să le persoane excelente, ca şi profesorii şi lucrătorii
transmită programe şi experienţa în educaţie; să ceară cubanezi de la această şcoală, îndeplinind riguros
ca instituţiile financiare din lumea dezvoltată şi bogată măsurile de control pertinente pe care le-au impus
să le trimită resurse pentru a construi şcoli, pentru a împrejurările.
forma profesori, pentru a produce medicamente,
pentru a-şi dezvolta agricultura şi industria, şi pe urmă Cel mai just ar fi ca poporul mexican să fie informat
să vorbească de drepturile omului. că în Declaraţia Finală a Reuniunii Miniştrilor de
Externe ai Mişcării Ţărilor Nealiniate, în trei dintre
paragrafele finale se afirmă:
FIDEL CASTRO RUZ
8 mai 2009 „Miniştrii Mişcării Ţărilor Nealiniate...îşi exprimă
Ora 12:14 pm profunda preocupare şi soldiaritate cu Guvernul şi
poporul Mexicului ţinând seama de situaţia gravă
creată de izbucnirea gripei porcine în această ţară.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 22


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

„Miniştrii cer Organizaţiei


Mondiale a sănătăţii şi
organizaţiilor financiare
internaţionale să acorde
8 14 mai 2009 CE NE-A INFORMAT REVISTA „SCIENCE”

Când am scris devreme reflecţia publicată azi în Noticiero Nacioal de


Television şi în CubaDebate, nu citisem încă o ştire publicată în Mexic de Mark
sprijin total logistic şi Stevenson şi David Koop, transmisă de AP, principala agenţie din Statele Unite.
financiar guvernului şi
poporului mexican în Desigur că nu avea nici o intenţie să-mi dea dreptate, când nu odată a reiterat că
eforturile lor de a combate eu acuzasem Mexicul că ascunde epidemia până după vizita lui Obama în
imediat şi în mod eficace Mexic.
această epidemie.
Am continuat imperturbabil să citesc ştirea pe care o aveam la îndemână, graţie
„În acest sens, miniştrii au buletinelor care adună ştirile din presa itnernaţională, care nu sunt incluse în
cerut Organizaţiei Mondiale cele 326 de pagini publicate ieri de agenţiile reprezentate în Cuba.
a Sănătăţii, în coordonare cu
autorităţile din Mexic, să Este un articol al AP de interes special în acest moment; dar ce spune el textual?
asigure o urmărire
sistematică şi eficientă în „Vizita lui Obama la 16 aprilie s-a produs cu o săptămână înainte ca funcţionarii
vederea stopării propagării din sănătate să anunţe că gripa porcină se răspândea, ceea ce a dus la închiderea
ulterioare a acestei masivă care practic a paralizat multe părţi din ţară.
epidemii.”
„Un studiu publicat lunea aceasta în revista „Science” calcula că deja la 23
Pur şi simplu exprim ideile aprilie, ziua în care s-a anunţat epidemia, era posibil ca Mexicul să aibă deja 23
care mi-au trecut prin minte 000 de cazuri de gripă porcină. Studiul consideră că gripa porcină provoacă
pe măsură ce primeam moartea în 04% până la 1,4% dintre victime, dar autorul principal Neil
veştile. Ferguson, de la Imperial College din Londra, a afirmat că datele sunt încă
incomplete.
FIDEL CASTRO RUZ
11 mai 2009 „Este foarte greu, în această fază, să cuantifici impactul asupra sănătăţii
Ora 9:38 pm umane”, spune el.

„Analiza publicată de „Science” sugerează existenţa a mult mai multe cazuri


decât cele confirmate de laboratoare, între 6 000 şi 32 000 în Mexic de la 23
aprilie. Gripa s-a răspândit de atunci în toată lumea şi conform studiului se pare
că este mult mai contagioasă decât gripa comună care apare în fiecare sezon.

„Cercetătorii au comparat de asemenea ADN viruşilor în 23 de cazuri


confirmate şi au făcut o estimare că la 12 ianuarie trebuie să se fi produs
primeme cazuri, probabil transmise de la persoană la persoană, dacă se
consideră că ar fi putut începe în orice moment între 3 noiembrie şi 2 martie.

„Cercetătorii au arătat că după cum se pare gripa H1N1 din 2009 va fi atât de
severă ca cea din 1957, dar mai puţin ca versiunea mortală din 1918.

„În Mexic, redeschiderea grădiniţelor şi şcolilor primare şi secundare închise


de la 24 aprilie a fost cel mai recent pas în cadrul eforturilor de întoarcere la
normalitate. Magazinele, serviciile guvernamentale, preuniversitare şi
universităţile şi-au redeschis porţile săptămâna trecută.

„Totuşi, şase din cele 31 de state mexicane au amânat redeschiderea şcolilor


pentru încă o săptămână din cauza creşterii numărului de cazuri de gripă la nivel
local şi un al şaptelea stat a amânat cu încă o zi, până marţi. Departamentul de
Educaţie a anunţat că va mai adăuga şapte zile calendarului şcolar petnru a
recupera timpul pierdut.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 23


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

9
„Dar în timp ce funcţionarii lăudau sistemele de educaţie şi 16 mai 2009 SEMNALE FĂRĂ
sănătate pentru răspunsul lor la criză, se percepe că deja ECHIVOC
încărcatul sistem de sănătate din Mexic începe să dea semne că
este sub o presiune foarte mare. Nu există două păreri diferite pe tema gripei
AH1N1.
„Zeci de lucrători din domeniul sănătăţii subordonaţi
guvernului, inclusiv medici şi infirmiere, au organizat marşuri Am sprijinit fără nici o ezitare decizia
şi au blocat străzi în oraşul de coastă Jalapa pentru a cere măriri adoptată de Guvernul Revoluţionar al Cubei
de salarii şi condiţii mai bune de muncă. luată de îndată ce a aflat de existenţa
epidemiei.
„Guvernul ne-a cerut să ajutăm la combaterea epidemiei de
gripă, acum noi cerem guvernului să ne facă dreptate”, a spus Ţara noastră acumulează o lungă experienţă
infirmiera Mariana Cortes, una dintre organizatoarele în protecţia poporului în cazuri de dezastre,
protestului.” epidemii şi plăgi sau alte situaţii similare
naturale, accidentale sau intenţionate.
Ce eforturi am făcut pentru a demonstra că de la sfârşitul lui
martie deja se manifestau simptome, cu cinci săptămâni Este de asemenea dovedită politica noastră
înainte de anunţul oficial al epidemiei! Revista „Science” îşi ivnariabilă de cooperare cu alte popoare.
spune părerea că posibil între ianuarie şi martie 2009 a apărut
boala în Mexic. A fost complet injustă critica adusă
Nu sunt eu cel care a scris această ştire şi nici articolul din Guvernului Cubei şi ameninţarea cu
„Science”. Cum ceea ce afirmă echivalează cu de peste 10 ori represalii. De asemenea, am fost prezentaţi
numărul de bolnavi pe care l-am spus eu, şi este evaluat de una ca o ţară ostiklă poporului din Mexic.
din revistele ştiinţifice dintre cele mai prestigioase din lume,
mă întreb dacă Preşedintele şi liderii partidului său l-au vizitat Ceea ce a determinat luarea măsurii nu are
deja pe ambasadorul Statelor Untie în Mexic şi l-au ameninţat legătură cu călătoriile turistice, ci cu
cu ruperea relaţiilor diplomatice cu această ţară. aproape 400 de tineri mexicani care studiază
Medicina la şcoala de la Jaguey Grande, aşa
Nu demult am observat cu procupare că onorabilul domn cum o fac şi în alte facultăţi de ştiinţe
Preşedinte al Mexicului s-a supărat când într-o reflecţie l-am medicale circa 24 000 de tineri din America
criticat pe ilustrul său predecesor. Ce prost am fost să Latină, Caraibe şi alte popoare din lume,
menţionez pe acea virgină vestală a oligarhiei mexicane! S-a unii venind din ţări mici îndepărtate din
simţit nevoia de a protesta într-un comentariu public. Oceania.

Unii se întreabă în ce calitate vorbesc eu. Am spus-o foarte Cuba nu fură creiere, nici nu sustrage medici
clar: în aceea de „Companero Fidel”, mă simt mândru că sunt de la alte popoare în detrimentul serviciilor
militant al Partidului Comunist din Cuba. Când am scris ceea ce de sănătate şi cu preţul pierderii de
l-a amărât atât de tare pe preşedintele Calderon, am intitulat nenumărate vieţi, cum fac Statele Unite,
reflecţia „ceea ce-mi trece prin minte”. Este ceea ce s-a Regatul Unit şi alte ţări dezvoltate şi bogate.
întâmplat în timp ce citeam declaraţia lui contra Cubei. N-am
încălcat normele eticii. Am spus cu toată sinceritatea şi fără să Măsura adoptată de Institutul de Aeronautică
insult pe nimeni ceea ce gândeam. Am fost antrenat de 10 Civilă din Cuba spune textual: „Se suspendă
Preşedinţi ai Statelor Unite. Pe unul dintre ei îl respect mult: pe temporar cursele regulate şi charter care
Carter. Unii dintre ceilalţi au dat uneori ce aveau mai bun şi operează între Cuba şi Mexic de la ora 24 a
alteori ce aveau mai rău în ei. Câţiva dintre ei, numai ce aveau zilei de 29 aprilie 2009”.
mai rău pentru că nu aveau nimic altceva de oferit. Pe numărul
11 îl observ cu atenţie. Tuturor acestora le mulţumesc mult „De îndată ce vor înceta cauzele care au
pentru că am învăţat să lupt cu cei puternici. motivat asemenea decizie, vor fi restabilite
cursele aeriene, informându-se oportun pe
Nu mai am nimic de oferit azi. cei interesaţi.”

FIDEL CASTRO RUZ Măsura a început să fie aplicată la şase zile


14 mai 2009 de la drasticele decizii luate de autorităţile
Ora 7:14 pm mexicane, care au suspendat cursurile

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 24


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

şcolare ale 33 de milioane de elevi şi studenţi şi au revoluţionarilor şi cooperarea internaţională a Cubei


aplicat şi alte măsuri similare, pe care nu le putem în materie de sănătate.
judeca pentru că numai autorităţile mexicane care
cunoşteau situaţia reală o puteau face. Folosirea intrigii, minciunii şi ameninţării, este
semnalul fără echivoc că adversarul ideologic este pe
Măsurile noastre implică şi sacrificii pentru Cuba. Dar cale de a pierde bătălia.
ceea ce era mai improtant pentru guvernul nostru era
să protejeze populaţia în cadrul normelor stabilite. FIDEL CASTRO RUZ
16 mai 2009
Acum epidemia s-a extins mult în Statele Unite, Ora 7:45 pm
Canada, Regatul Unit, Spania, Europa în general şi
alte zeci de ţări. Va fi nevoie acum să fie folosite
metode de protecţie adecvate cu noua realitate.

10
Secretara pentru Relaţii Externe a Mexicului, Patricia 1 iunie 2009 APLAUZE ŞI TĂCERI
Espinosa, a făcut într-adevăr eforturi în ultimul timp
pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre sa şi Cuba, pe care Ieri, 31 mai, o ştire a AFP a informat că:
lideri iresponsabili – din cunoscute motive pe care „Cuba a acceptat să redeschidă negocierile cu Statele
prefer acum să nu le menţionez – le-au deteriorat Unite asupra migraţiei şi trimiterea directă de poştă,
serios când George W. Bush căuta pretexte pentru a un nou semnal al dezgheţului care are loc în ajunul
ataca „preventiv şi prin surprindere” Patria noastră pe unei Reuniuni la vârf a Organizaţiei Statelor
pe una din cele „60 sau mai multe colţuri obscure din Americane (OSA) în care cazul cubanez va predomina
lume”. în cadrul convorbirilor.

Cancelaria mexicană a publicat că în pofida criticilor „Şeful Secţiei de Interese a Cubei la Washington,
lui Fidel Castro, la reuniunea de la Praga a Grupului Jorge Bolanos, a transmis sâmbătă că Cuba „aşteaptă
de la Rio – Uniunea Europeană, Ministrul de Externe să reînceapă convorbirile despre migraţie şi serviciile
al Cubei, Bruno Rodriguez Parrilla, a semnat o directe de poştă”, a spus un înalt funcţionar al
declaraţie în care-şi manifesta recunoştinţa faţă de Departamentului de Stat care şi-a păstrat anonimatul.
autorităţile mexicane.
„Din Salvador, unde asistă la un conclav ministerial
Ceea ce a făcut exact Bruno la Praga a fost corect. S- pe tema comerţului regional, Secretarul de Stat,
a întâlnit tot timpul necesar pentru a asculta cu Hillary Clinton, a spus că Washington este plăcut
atenţie cele spuse de Secretarul mexican şi pentru a impresionat de reluarea convorbirilor cu Havana pe
sta de vorbă cu ea. La rândul său, i-a explicat tot ce aceste teme.”
era legat de conduita Cubei. Nu voi intra în detalii
despre această convorbire şi opinia pe care a Imediat un ex abrupto deloc diplomatic: „Va fi un
transmis-o despre aceasta un important funcţionar din dialog deschis de îndată ce vor exista schimbări în
cancelaria mexicană ambasadorului Cubei în Mexic, chestiunea drepturilor omului şi paşi spre democraţie”
pentru a evita complicaţii. în Cuba, informează agenţia EFE.

Adaug numai că întâlnirea de la Praga dintre Bruno şi Care este „democraţia” şi „drepturile omului” pe care
Patricia a fost respectuoasă şi sinceră. Ministrul le apără Statele Unite? Era într-adevăr nevoie să
nostru i-a exprimat Secretarului mexican solidaritatea lanseze această umilitoare şi prepotentă avertizare?
Cubei cu ţara sa şi voinţa de a coopera cu poporul
mexican pentru a face faţă epidemiei. Când vedeam azi la televiziune instalarea lui Mauricio
Funes şi acesta a vorbit de restabilirea relaţiilor cu
La reuniunea ministerială a Grupului de la Rio şi Cuba, nişte aplauze asurzitoare şi strigăte de bucurie
Uniunea Europeană, Bruno a intervenit pentru a au izbucnit în sală, cum nu s-a mai auzit în nici un alt
explica cu claritate poziţia Cubei, măsurile adoptate moment al discursului său. Acolo, printre invitaţi, se
de guvernul nostru pentru a proteja populaţia; a vorbit afla şi Hillary. În prealabil, pentru că se îndepărta
despre epidemiile introduse în ţara noastră, inclusiv adesea de hârtii, comisese eroarea de a o saluta pe
cea de dengue hemoragic, care a provocat moartea a Clinton, care ocupă funcţia de Secretar de Stat, chiar
102 copii; Reflecţiile lui Fidel; unitatea strânsă a înainte de Lula da Silva, Preşedintele gigantului sud-

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 25


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

american, acolo prezent într-un grup de preşedinţi din cazul concret al Cubei...a fost o ruşine şi arată dubla
regiunea noastră. morală care există în relaţiile internaţionale”. La
sosirea sa în Honduras, atât preşedintele Zeleya cât şi
Oratorul, fără să se fi terminat încă aplauzele el, au declarat că „OSA trebuie să fie reformată şi să
prelungite dedicate Cubei – care poate au supărat-o pe reintegreze Cuba, altfel va trebui să dispară.”
doamna Clinton -, a luat cuvântul si a menţionat din
nou Statele Unite, cu cea mai bună intenţie din lume. O altă ştire a agenţiei DPA afirmă: „Reintegrarea
Totuşi, foarte puţini din sală le-au aplaudat. Cubei în Organizaţia Statelor Americane (OSA) a
devenit o temă în sine a Adunării Generale a
Un moment culminant şi foarte aplaudat al organismului la reuniunea din Honduras, San Pedro
discursului lui Mauricio s-a produs mai înainte, când a Sula, pentru a deveni, o dată mai mult, o scuză
menţionat pe ilustrul arhiepiscop Oscar Arnulfo pentru lupta de interese care merg mult dincolo de
Romero, al cărui mormânt îl vizitase în dimineaţa limitele insulei caraibiene şi ar putea afecta (din nou)
respectivă. relaţiile din emisfera noastră.

Acel apărător al săracilor fusese asasinat pe când „Preşedintele Venezuelei, Hugo Chavez, a spus foarte
oficia o slujbă, de tirania sângeroasă a partidului clar când a calificat reuniunea emisferică ce începe
ARENA, impusă de imperialism în El Salvador. În marţi în Honduras în termeni aproape belicoşi.
acea sală se aflau şi parlamentari şi înalţi funcţionari
care reprezentau partidul care l-a asasinat; dintre ei, „Va fi, a spus el, „o bătălie interesantă” în care dacă
câţiva dintre puţinii care au plaudat pentru Statele se demonstrează că OSA „continuă să fie un minister
Unite. al coloniilor” care nu se transformă pentru a „se
subordona voinţei guvernelor care o formează”, atunci
În anumite împrejurări, nu numai cuvintele vorbesc, ci va trebui să se pună problema de „a ieşi” din
şi aplauzele şi tăcerile. organism şi a crea o alternativă”.

FIDEL CASTRO RUZ „America Latină face din Cuba proba de foc a
1 iunie 2009 sincerităţii adevăratei apropieri a administraţiei
Ora 2:36 pm Obama” faţă de regiune, a susţinut experta în
problemele Cubei din Council of Foreign Relations de
la Washington, Julia Sweig, pentru ziarul „The
Washington Post”, în ajunul reuniunii din Honduras.”

Rezistând agresiunilor imperiului celui mai puternic

11
2 iunie 2009 CALUL TROIAN care a existat vreodată, poporul nostru a luptat şi
pentru celelalte popoare frăţeşti ale acestui continent.
Rafael Correa, preşedintele Ecuadorului, OSA a fost complice la toate crimele comise contra
aflat în vizită în Honduras, în ajunul reuniunii OSA, a Cubei.
declarat: „Eu cred că OSA şi-a pierdut raţiunea de a fi,
poate că niciodată n-a avut o raţiune de a fi”. Ştirea Într-un moment sau altul, toate ţările Americii Latine
transmisă de ANSA adaugă că Correa „a prevestit au fost victime ale intervenţiilor şi agresiunilor
moartea acestei organizaţii din cauza multelor erori politice şi economice. Nu există nici una care s-o
comise”. poată nega. Este naiv să credem că bunele intenţii ale
unui Preşedinte al Statelor Unite ar justifica existenţa
A afirmat că „ţările continentului american, prin acestei instituţii care a deschis porţile calului troian
condiţiile geografice, nu pot fi puse „toate în acelaşi care a sprijinit Reuniunile la vârf ale Americilor,
coş”, şi de aceea Ecuador a propus acum câteva luni neoliberalismul, traficul de droguri, bazele militare şi
înfiinţarea Organizaţiei Statelor Latinoamericane. crizele economice. Ignoranţa, subdezvoltarea,
dependenţa economică, sărăcia, returnarea forţată a
„Nu este posibil ca problemele regiunii să se discute celor care emigrează în căutare de lucru, furtul de
la Washington, să construim ceva propriu, fără ţări creiere, şi până la armele sofisticate folosite de crima
străine de cultura noastră, de valorile noastre, organizată au fost consecinţele intervenţiilor şi jafului
incluzând evident ţările care inexplicabil au fost săvârşit de Nord. Cuba, o ţară mică, a demonstrat că
separate de sistemul interamerican, şi mă refer la

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 26


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

se poate rezista blocadei şi se poate progresa în multe „...Nu putem pleca de la această adunare fără să
domenii şi chiar coopera cu alte ţări. derogăm ce s-a făcut pe atunci”.

Discursul rostit azi de preşedintele Hondruasului, „Un hondurian excepţional, chemat în ţara noastră – şi
Manuel Zelaya, la Adunarea Generală a OSA, conţine unul din eroii noştri – Jose Cecilio del Valle,
principiile care pot rămâne în istorie. A spus lucruri înţeleptul Valle, spunea la 17 aprilie 1828, în faimosul
admirabile despre propria sa ţară. Mă voi limita la articol „Suveranitate şi nu intervenţie” - tocmai ne
ceea ce a spus despre Cuba. proclamasem independenţa faţă de regatul spaniol -:

„...La Adunaea Organizaţiei Statelor Americane care „Naţiunile lumii sunt independente şi suverane.
începe azi la San Pedro Sula, Honduras, trebuie să Oricare ar fi întinderea teritorială sau numărul de
iniţiem procesul de îndreptare înţeleaptă a vechilor locuitori, o naţiune trebuie să-i trateze pe alţii aşa
erori comise. cum vrea să fie tratată. O naţiune nu are dreptul să
intervină în treburile interne ale altei naţiuni.”
„Noi, latinoamericanii care ne aflăm aici, de curând,
acum vreo două săptămâni sau ceva mai mult, am avut Cu aceste cuvinte ale lui Cecilio del Valle şi
o mare reuniune la vârf a Grupului de la Rio, din menţionându-i pe Mahatma Gandhi, Iisus Cristos,
Salvador de Bahia, Brazilia. Acolo ne-a luat un Martin Luther King, Abraham Lincoln, Morazan,
angajament. Angajamentul care s-a făcut în scris şi în Marti, Sandino şi Bolivar, şi-a încheiat discursul.
unanimitate de toată America Latină, este ca la
această reuniune de la San Pedro Sula, prin La câteva minute mai târziu, în conferinţa de presă
majoritate de voturi sau consens, să amendăm această care a urmat inaugurării Adunării, a răspuns la
veche şi urâtă greşală care a fost comisă în 1962 prin întrebări şi a reiterat principiile expuse. Apoi a cedat
expulzarea poporului cubanez din această cuvântul lui Daniel Ortega, care a fost autorul uneia
organizaţie”. dintre intervenţiile cele mai profunde şi argumentate
din Adunarea OSA. La conferinţă au luat cuvântul,
„NU trebuie să plecaăm de la această adunare, dragi invitaţi de Zelaya, Fernando Lugo, preşedintele
demnitari, fără să derogăm decretul acelei a opta Paraguay, şi Rigoberta Menchu, care s-au exprimat
reuniune care a sancţionat un popor întreg pentru că pe aceeaşi linie ca Zelaya şi Daniel.
şi-a proclamat ideile şi principiile socialiste, aceleaşi
principii care azi se practică în toate părţile lumii,
inclusiv în Statele Unite şi Europa (Aplauze). Adunarea dezbate de ore întregi. În momentul în care
Principiile, azi, de a căuta alternative diferite de închei această Reflecţie, este aproape noapte, nu sunt
dezvoltare sunt evidente chiar în schimbarea care a veşti despre vreo decizie. Se ştie că discursul lui
făcut ca în Statele Untie să fie ales preşedintele Zelaya a avut ecou. Chavez stă de vorbă cu Maduro şi
Barack Obama...” insistă să se ţină tare că nu poate fi admisă nici o
rezoluţie care să condiţioneze derogarea sancţiunii
„Nu putem să plecăm de la această adunare fără să injuste aplicate Cubei. Nu s-a mai văzut niciodată
reparăm această eroare şi această infamie, pentru că pe atâta revoltă. Bărălia este fără îndoială dură. Multe ţări
baza acestei rezoluţii a Organizaţiei Statelor sunt la degetul mic al Guvernului Statelor Unite care
Americane, care deja are mai mult de patru decenii, arată spre Fondul Monetar, Banca Mondială, Banca
asupra acestui popor frate al Cubei a fost menţinută o Interamericană de Dezvoltare sau în oricare direcţie
blocadă injustă şi inutilă, tocmai pentru că nu a atins pentru a pedepsi revoltele. A purta asemenea bătălie
nici un scop, dar a demonstrat că acolo, la puţini este în sine o faptă de vitejie a celor mai rebeli. Ziua
kilometri de ţara noastră, pe o insulă mică, există un de 2 iunie 2009 va fi amintită de generaţiile viitoare.
popor dispus să reziste şi să se sacrifice pentru
independenţa şi suveranitatea lui.” Cuba nu este un inamic al păcii, nici refractară la
schimburi sau cooperare între ţări cu sisteme politice
„...dacă nu o facem devenim complicii unei rezoluţii diferite, dar a fost şi va fi intransigentă în apărarea
din 1962 care a expulzat un Stat din Organizaţia principiilor ei.
Statelor Americane pur şi simplu pentru că are alte
idei, altă gândire, şi proclamă principiile unei FIDEL CASTRO RUZ
democraţii diferite. Şi noi nu vrem să fim complici la 2 iunie 2009
aşa ceva. Ora 6:56 pm

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 27


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

b) Turcia  

1 Miscarea Mamelor de
Sambata - Ce mai asteptam?
tot mai largi ale societatii, si in
primul rand din partea rudelor si
prietenilor celor disparuti sau
este nu numai logica ci si
necesara.
Marturiile recente ale unor fosti
Miscarea Mamelor de Sambata asasinati de catre ei, se fac tot mai membri ai fortelor anti-gherila,
(formata in urma disparitiei fortate puternic auzite. precum Yildirim Begler si
a tovarasului nostru Hasan Ocak si Pe 31 ianuarie rudele celor membrul JITEM (serviciul de
care organizeaza in fiecare disparuti fortat si celor executati in informatii al jandarmeriei)
sambata in Piata Galatasaray mod extra-judiciar au reinceput Abdulkadir Aygan vin sa aduca un
actiuni de tip sit-in) nu se mai protestele de tip sit-in la Istanbul plus de lumina in aceste cazuri.
limiteaza acum la Istanbul, ci a si Amed, cerand in fiecare Aceste marturii dezvaluie pe de-a
inceput sa se raspandeasca si in sambata sa se faca lumina asupra intregul brutalitatea regimului
alte orase din Turcia si celor disparuti si cei vinovati sa fie fascist si colonialist si ofera
Kurdistanul de Nord. pedepsiti. Aceste proteste sunt o valoroase indicii pentru
Din ce in ce mai multi oameni din continuare a traditiei de rezistenta identificarea gropilor comune
Turcia si Kurdistanul de Nord incepute in Turcia si Kurdistanul unde au fost aruncati cei rapiti si
incep sa puna aceasta intrebare, de Nord in 1995, in urma executati extra-judiciar. Astfel cu
atat catre ei insisi, cat si celor disparitiei tovarasului nostru ocazia investigatiilor efectuate la
responsabili pentru crimele Hasan Ocak si transformate intr-o puturile cu acid ale companiei
dictaturii fasciste. Crimele fara puternica miscare impotriva BOTAS precum si in alte locuri s-
numar comise de statul burghez disparitiilor fortate, ce a organizat au gasit sute de ramasite omenesti,
turc, in special in anii razboiului pana la intreruperea sa in 1999 sit- precum si bucati de haine si funii,
murdar din 1993-1996 din in-uri pentru timp de mai mult de ceea ce da sperante pentru viitor.
Kurdistan, precum disparitiile 2 saptamani, in ciuda tuturor Revelator este in acest sens cazul
fortate, executiile extrajudiciare, represaliilor. lui Hasan Ergul, rapit de JITEM la
gonirea a milioane de kurzi de la Silopi in 1995 si dat de atunci
casele lor si transformarea lor in De aceasta data Miscarea disparut. Dupa 14 ani sapaturile
refugiati, atat in interiorul Turciei Mamelor de Sambata nu se mai efectuate la Cizre au aratat ca
cat si peste granite, arderea a mii limiteaza la Istanbul ci se fratele sau fusese ingropat la
de sate, violurile si torturile raspandeste in tot mai multe locuri cimitirul saracilor din Elazig.
sistematice raman nepedepsite, cu din Turcia si Kurdistanul de Nord.
toate acestea revendicarile pentru La Amed, inima Kurdistanului de Numele celor vinovati sunt deja in
tragerea la raspundere a celor Nord, membrii Asociatiei pentru mare masura cunoscute, dar cum
vinovati se aud din ce in ce mai Apararea Drepturilor Omului justitia nu va incerca sa-i
puternic. (IHD) se intrunesc in fiecare pedepseasca de buna voie, ea
In contextul procesului in cazul saptamana sub lozinca "Gasiti trebuie constransa la aceasta prin
Ergenekon tot mai multe indicii disparutii, unde sunt vnovatii?" De proteste. Acum este momentul
asupra crimelor comise de asemenea la Ankara IHD pentru intensificarea presiunii
autoritati si de fortele anti-gherila organizeaza saptamanal asemenea maselor asupra sa. Prin urmare- ce
sustinute de acestea incep sa iasa actiuni, precum si la Izmir, mai asteptam?
la lumina, ceea ce face sa se Eskisehir si Batman. Iar aceste
vorbeasca tot mai mult in public actiuni sunt indreptate nu numai Traducere din International
despre acestea. Cu toate acestea impotriva crimelor din trecut ci si Buletin 81 al MLKP din Turcia
regimul nu urmareste de fapt sa impotriva terorismului de stat din
faca dreptate in acest caz, ci numai zilele noastre (manifestat de
sa reorganizeze fortele anti-gherila exemplu in uciderea lui Hrant
pentru a le face mai eficiente, mai Dink). Cum nu numai criminalii
ales ca multi din vinovatii de din trecut sunt la locurile lor ci si
atunci sunt in continuaren pozitii liderul lor, autoritatile sprijinitoare
confortabile. Insa cererile de ale fortelor anti-gherila,
pedepsire a lor, venind din straturi conexiunea intre trecut si prezent

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 28


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

2
Apel la solidaritate

Partidul Comunist Marxist Leninist (MLKP) din Turcia

Urmatoarea audiere in procesul intentat de dictatura fascista, nici interzicerile, intemnitarile si torturile nu
fascista coloniala impotriva partidului nostru si altor ne vor putea opri din mars.
organizatii socialiste dupa atacurile din 8-12 Procesul detinutilor de la 10 Septembrie continua de
septembrie 2006 va avea loc pe 26 iunie 2009. Pe 8- aproape 3 ani, in dispretul tuturor legilor
12 septembrie 2006 fortele armate ale dictaturii internationale precum si ale legilor proprii ale
fasciste au descins la sediile multor organizatii regimului fascist.
socialiste precum si al unor organizatii democratice de
masa, sindicate, posturi de radio si centre culturale. Ca Comunistii, socialistii si revolutionarii vor participa in
urmare un mare numar de comunisti, printre care masa la audierile din 26 iunie, demascand practicile
Ibrahim Cicek, editorul sef al ziarului Atilim, Sedat arbitrare ale dictaturii fasciste atat inauntrul cat si in
Senoglu de la Platforma Socialista a Celor Asupriti, afara tribunalului, aratand lumii ca nu-i vor lasa
redactorul sef al ziarului Atilim, ziaristii Ziya Ulusoy, singuri pe cei acuzati.
Bayram Namaz si Fusun Erdogan, coordonatorul sef Partidul nostru cheama pe toti comunistii, toate fortele
al postului de radio Ozgur, au fost arestati si 23 din ei revolutionare si progresiste sa publice mesaje de
intemnitati. Dupa ce s-au aflat dupa gratii timp de 14 solidaritate cu detinutii din 10 Septembrie si sa
luni ei au fost pentru prima oara adusi in fata instantei organizeze actiuni de protest impotriva dictaturii
in octombrie 2007. Acuzarea, pe baza probelor false fasciste.
fabricate de politie, a cerut condamnarea comunistilor Partidul nostru cheama pe toti comunistii, toate fortele
la 3 ani de inchisoare. In ultimii 3 ani comunistii au progresiste si revolutionare sa trimita delegatii pentru
fost adusi de 5 ori in fata instantei, si la fiecare audiere a lua parte la audierea din 26 iunie de la Curtea Penala
ei au condamnat fascismul si au aparat revolutia si din Besiktas, Istanbul si sa demonstreze solidaritate la
socialismul, dand de asemenea in vileag probele si nivel international.
acuzatiile false impotriva lor. Desi pana acum 6 Traducere de pe: www.mlkp.info
oameni au fost pusi temporar in libertate 17 din ei
continua sa se afle dupa gratii si procesul intentat lor
continua. Lupta din Turcia si Kurdistanul de Nord este
o lupta pentru revolutie si socialism condusa de
partidul nostru MLCP, si de asemenea impotriva
fascismului. Este o lupta pentru putere intre burghezie
si clasa muncitoare condusa de spiritul lui 10 c) Estonia  
septembrie, o lupta impotriva incercarilor de a
impiedica raspandirea ideilor revolutionare printre
membrii natiunilor turca si kurda, sau altor

1
nationalitati conlocuitoare, impotriva incercarilor de a Cum se aplica democratia in statele pornite
ridica granite intre natiuni astfel ca ele sa nu poate trai pe calea ,,democratiei”
in fratie. Burghezia doreste sa inabuse lupta pentru o
lume fara clase si fara exploatare, si sa-i faca pe Am primit de la prietenii din Partidul Muncitoresc
oamenii muncii sa plateasca pretul crizei generate de Finlandez o nota despre arestarea si expulzarea din
insusi sistemul capitalist imperialist. Ea doreste sa Estonia, tara membra a UE, a unui candidat la
impiedice clasa muncitoare sa se organizeze si sa se alegerile europarlamentare din Finlanda. Iata ce
ridice la lupta. contine ea:

Dar toate acestea in zadar! Partidul nostru isi continua „De curand am aflat ca candidatul partidului nostru in
marsul sub focul inamic, cu o vointa de lupta mereu alegerile pentru
crescanda. El va continua sa lumineze masele parlamentul european, profesorul Johan Buckman a
muncitoare asupra faptului ca socialismul este fost capturat la Tallin,
alternativa la actuala criza a capitalismului. Nici legile Estonia, de catre autoritatile din aceasta tara. El a fost
anti-teroriste nici reglementarile, nici asuprirea acuzat de "actiuni impotriva statului estonian" si i-au
ordonat sa nu se mai intoarca niciodata in Estonia.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 29


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Profesorul Buckman se afla in Estonia pentru a participa la seminarul Soldatului de Bronz, si alaturi de el a mai
fost arestat si parlamentarul european leton Tatjana Zdanoka.

Partidul Muncitoresc Finlandez il va sprijini pe Buckman si va trimitem acest mesaj pentru a va instiinta pe Dvs
despre el, cu rugamintea de a-l trimite mai departe pentru demascarea acestei actiuni indreptate impotriva
libertatii de exprimare”.

26 04 2009

Al Dvs tovaraseste
Antti Siika-aho

d) Venezuela 

Ştirile vin şi pleacă. Agenţia France Press afirmă de

1
Venezuela merge spre un destin mai bun exemplu:
Hugo Chávez Frías “Chávez a ajuns la al noulea an de cînd este la putere
2 februarie2008 măcinat de probleme interne”. Cred că Europa este
mai măcinată de probleme interne ca noi. Cred că
Am intrat într-al zecelea an de guvernare SUA este şi mai măcinată de asemenea probleme. Şi
revoluţionară noi avem probleme, şi încă mari, dar iată cum prezintă
ei ştirile: măcinat de probleme interne. Se citează
Am intrat într-al zecelea an de la jurămîntul pe care l- personalităţi Venezuelene, unele din ele cunoscute
am depus şi de cînd a început să se schimbe istoria foarte bine de mine, care afirmă că azi suntem o ţară
Venezuelei. Nu istoria lui Chavez, ci a voastră, a mai săracă decît acum 9 ani. Un alt personaj spune: în
poporului. Poporul nostru a intrat într-o nouă etapă şi ciuda populismelor şi demagogiei oficiale, astăzi
nu intenţionează să se întoarcă înapoi. suntem o ţară mai săracă, mai îndatorată şi pedepsită
Venezuela s-a schimbat pentru totdeauna sever de realitate.
Venezuela , cum spune prietenul nostru, preşedintele Ca să afirmi aşa ceva trebuie să fii ori foarte ignorant
Ecuadorului Rafael Correa, s-a schimbat definitiv “Ce – nu e o insultă, ignoranţa este o lipsă de cunoaştere –
se întîmplă aici este mai mult decît o etapă de sau să fii ticălos, iar de ticăloşi este plină lumea. Mass
schimbări, este schimbarea unei epoci” media continuă să ne bombardeze cu asemenea
miciuni şi de aceea trebuie să ne apărăm.
Matematica aplicată în politică O ţară mai săracă şi mai îndatorată? Asta e culmea.
Cred că e greu de depăşit coruipţia şi mizeria anilor 80
Am vorbit cu tovarăşii mei aseară despre importanţa şi ’90. Să ne aducem aminte de vremurile în care
matematicii. O cărţulie de care nu m-am despărţit sediul guvernului era un loc unde totul se vindea şi se
niciodată este “Folosirea matematicii în analiza cumpăra, unde erau amante ale preşedintelui cu putere
politică” de Alker. Pitagora spunea că Dumnezeu mai mare ca miniştrii, unde era o adevărată Sodomă şi
geometrizează, iar Aristotel îm opera sa Politica o Gomoră. Noi trebuie să ne apărăm adevărurile
foloseşte din greu. Îmi aduc aminte de un pasaj în care noastre, recunoscîndu-ne greşelile, să fim foarte
spune că o societate în care o minoritate din ce în ce autocritici. Rostul autocriticii este de a ne îndrepta
mai mică are cîştiguri din ce în ce mai mari iar o erorile; iar pentru a ne apăra adevărurile vom apela la
majoritate din ce în ce mai mare cîştigă din ce în ce statistică.
mai puţin, este neviabilă. Cred că are dreptate. Ceea
ce facem noi de 9 ani este să ieşim dintr-o asemenea O sută de ani de colonialism şi de petrol
societate.
Pînă acum 9 ani Venezuela era o colonie. Ea se
Ştiri false despre Venezuela. Ignoranţă sau maimuţărea într-o democraţie: aveam parlament şi
ticăloşie? alegeri. Venezuela era în mîinile imperiului Nord

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 30


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

American. Presiunea yankee se simţea uneori mai Cei ce voiau să se opună, erau asasinaţi. Colonelul
mult, alteori mai puţin. În anul acesta 2008, se vor Carlos Chalbaud, locotenetul Nicolas Hurtado au fost
împlini 100 de ani de la intervenţia deschisă a SUA în asasinaţi.
Venezuela. La fel ca în Cuba, unde fusese o agresiune
cu zece ani mai înainte, la fel ca în Columbia, căreia i Colonia Venezuela nu era numai o colonie petrolieră,
s-a smuls Panama pentru ca yankeii să poată exploata ci şi culturală şi militară. Penetrarea culturală şi
în linişte Canalul. Amestecul grosolan al SUA în ideologică imperialistă era absolută. Presiunea s-a
America de Sud a început însă mai demult, din 1865, accentuat la finele secolului XX. Asta am vrut noi să
atît în Caraibe cît şi în Venezuela. “În Venezuela lichidăm acum 9 ani: starea mizerabilă în care
prima concesiune petrolieră a avut loc în 1865 dată ajunsese naţiunea. Şi asta e o sarcină titanică, tovarăşi.
de Jorge Sutherland, preşedinte constituţional al Avem o mulţime de lucruri de îndreptat, avem mii de
statului Zulia”. Pe vremea aceea nu exista un stat duşmani puternici care nu se împacă de loc cu
Venezuela, produs al dezastrului Columbiei lui pierderea privilegiilor, ne ameninţă, conspiră, ne
Bolivar. supun unui linşaj mediatic. Dar nu contează, tovarăşi:
De aceea nu este de mirare ca presedintele nationalist suntem pe drumul cel bun. Ne eliberăm patria de
al Venezuelei Cipriano Castro – care a elaborate in tirania imperialistă, indiferent cît ne va costa. Trebuie
1905 prima reglementare a bogăţiilor subsolului – a să nu ne lăsăm! Destinul nostru este eliberarea şi
rupt relatiile cu SUA in 1908 si după cîteva luni, întărirea Venezuelei!
Gomez, vicepresedintele, a dat o lovitură de stat şi a Trebuie să învăţăm, să studiem realitatea noastră
chemat în ajutor companiile americane. istorică trecutul nostru, ca să ştim de unde venim şi
încotro mergem. Este greu de înţeles istoria noastră.
Începutul marelui jaf petrolier Unii încearcă să o rezume, dar ea nu se rezumă la
istoria petrolului.
În doar cîteva luni, Juan Vicente Gómez,
autoînscăunat preşedinte, a dat americanilor toate Ţara înainte de revoluţie şi azi
concesiunile pe care Castro le refuzase. Teritoriile Fapte şi vorbe
concesionate au fost practice scoase de sub jurisdicţia
Venezuelei. Timp de 50 de ani Venezuela nu avea Ce trebuie să facem este nu numai să demontăm
dreptul să ceară nici un impozit pentru petrolul extras. minciunile agenţilor imperialismului, ci să le
S-a creat o companie specială, Caribbean Petroleum pulverizăm cu seriozitate, cu inteligenţă, în mod
Company, înregistrată la New York în acele zile cu un matematic. Cu rezultate, nu cu vorbe. Trebuie să
capital de 100 dolari. arătăm prin fapte că suntem pe drumul cel bun. Ce fel
de ţară am găsit noi acum 9 ani? I-am cerut
Venezuela, principalul exportator mondial de ministrului Izarra să ne dea cifre pentru a avea o
petrol imagine exactă. Da, avem mulţi săraci. În 1995-1996
42,5% dintre noi trăiau sub limita de jos a sărăciei.
Asa a început jefuirea ştiinţifică a ţării noastre. Din Astăzi am ajuns la 9,4%. Media ultimilor 9 ani ai celei
1928 pînă în 1970 au trecut 42 de ani Venezuela a de a IV-a republici (1989 – 1998) a fost de 27,4% iar
devenit primul exportator mondial de petrol. Se lua media ultimilor noştri 9 ani de 18,9%. Asta înseamnă
oricît petrol se putea de la noi. Şi nouă ce ne rămînea? că azi suntem mai săraci ca acum 9 ani? Da, în 2002,
Ne rămînea situaţia la care se referea Aristotel: o 2003, 2004 am avut 25% de săraci extrem, dar dacă
minoritate superbogată aliată a imperialismului şi o nu ar fi fost sabotajul, lovitura de stat, destabilizarea,
majoritate din ce în ce mai sărăcită. ar fi fost mai mult mai bine.
Alte ţări au avut mai mult noroc cu burghezia lor. Au
avut o burghezie naţională care au făcut totuşi proiecte Lupta cu sărăcia
de dezvoltare şi au rămas relative independente de Sărăcia extremă comparată
centrul mondial al puterii: mă refer la Brazilia şi De 1989 a 1998 – 27,4%
Argentina. Dar Venezuela era un produs al dezastrului De 1999 a 2007 – 18,9 %
Columbiei lui Bolivar. Nu numai că vechea Columbie
s-a împărţit în trei bucăţi, dar fiecare parte la rîndul ei Precum se vede, sărăcia extremă a scăzut cu 54% între
s-a pulverizat. Aici e vorba din nou de matematică: 1998 şi 2007. Cînd am ajuns la putere, în 1998, era de
prin divizare slăbeşti societatea, deci divide et impera. 20,3% iar azi este de 9,4%. Trebuie să spunem asta
răspicat. Dacă ne uităm numai la ani, vedem că în
1998 era 20,3% iar în 2007 de 9,4%.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 31


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

“Da, eu pot!”. Investim în educaţie: în 1998 se


Să ne amintim marile proteste din februarie 1989 de la investea 3,38% din PIB, în 2007 investeam 5,43%. Şi
Caracas. Îmi aduc aminte că le spuneam unor şefi aici nu se includ investiţiile speciale ale statelor
militari de atunci despre mizeria în care trăieşte componente şi nici misiunile voluntare: Robinson II,
poporul. Nu le păsa. Veneau la cazarmă spilcuiţi şi Ribas, Sucre, Che Guevara. Şi ultimul ministru al
vorbeau englezeşte. Unul a venit şi ne-a ţinut o celei de –a patra republici avea, în 1998 în cap, la
conferinţă – cred că era agent CIA – în care ne-a sfaturile FMI să privatizeze educaţia!
demonstrat că motivele protestelor erau vizita lui
Fidel Castro la invitaţia lui Carlos Andres Perez: el Vreau să fac o precizare: am spus acum ceva vreme că
venise cu o escortă numeroasă şi acei oameni din vechea noastră clasă politică, opoziţia noastră de azi,
escortă au provocat explozia socială din februarie, nu are proiect politic. Ba da, are proiect! Un şef de
Caracas. Se aştepta să îl credem. Eu îmi aduc aminte partid a fost la Tribunalul Suprem cerînd să mi se facă
că pe atunci eram maior, aveam soţie şi trei copii şi un examen toxicologic, pe motivul că m-aş droga cu
abia ne ajungeam cu solda mea de la lună la lună. şi cocaină
nu eram sărac. Dar cei cu adevărat săraci?
Şi eu vă spun: da, au un proiect. Acela de a transforma
Da, sărăcia a fost de vină. şi cu ce tupeu vin unii şi din nou Venezuela într-o colonie în care ei să fie
spun că azi e sărăcie mai mare ca atunci? Oameni vătafii marelui capital transnaţional.
buni, am redus sărăcia extremă cu 54% doar în 9 ani!
Şi o să o reducem în continuare! Proiectul nostru este o ţară mare şi prosperă, cu un
popor sănătos, o societate justă, adică o societate
Sărăcia generală socialistă, pentru că acesta este drumul. Proiectul lor
este vechiul proiect capitalist, pervers, anticreştin,
Sărăcia generală era în 1998 de 50,4%. Deci peste inuman, sălbatic. Nu putem să le acceptăm proiectul,
jumătate din venezueleani trăiau în sărăcie, şi aproape pentru că ar însemna moartea patriei noastre, patrie în
un sfert în sărăcie extremă. Azi procentul este de care vrem să trăiască fericiţi urmaşii noştri şi urmaşii
33,7%. A scăzut cu 32%. Şi e bine? Încă nu e bine, urmaşilor noştri.
dar pentru asta luptăm: o ţară fără săraci. Suntem
ameninţaţi din exterior cu explozia socială. Dar eu vă Mortalitatea infantilă
spun: azi, explozia socială este imposibilă. A, că
există grupuri manevrate de oligarhie care ar vrea să Este ceva important: este vorba despre viitorul nostru.
ne răstoarne de la putere – asta da, e sigur. În 1998 era de 2,1% , azi e de 13,9%.
Investiţiile în sănătate: în 1998 erau de 1,49% iar azi
Pentru ce dă bani SUA? Au încercat în 2002, vor mai de 2,25%.
încerca. Dar, atîta vreme cît poporul este de partea Acum avem sistemul Barrio Adentro, cu o capacitate
noastră, nu avem de ce să ne temem. Ni se mai spune de 90% din populaţie cu acces la asistenţă medicală
că suntem o ţară nesigură. Nesigură pentru cine? Da, primară. Apă potabilă : in 1998 20% din compatrioţii
există multă nesiguranţă în lume pentru muncitori. mei nu aveau acces la apă crentă, azi sunt numai 2%.
Există şi la noi. Dar este mai puţină ca acum 9 ani. Este important de ştiut aceste cifre. Nu putem aduce
apă potabilă peste tot, de exemplu există cătune
Índicele de dezvoltare umană izolate unde nu putem face asta.

Este un indicator acceptat la nivel mondial propus de ECONOMÍA ÎN VREME DE REVOLUŢIE


UNESCO. În 1998 el era de 0,6917. E bine de înţeles
despre ce e vorba: un indicator între 0 (= dezvoltare În secolul XX poporul a fost abandonat de clasa
minimă) şi 1 (= dezvoltare maximă) care ia în calcul conducatoare formată în primul rind din creoli
PIB/locuitor, speranţa medie de viaţă, alfabetizarea şi apatrizi. Permiţînd petrolului să plece din Venezuela,
morbiditatea. Să se ştie că în 2006 noi am adus acest ei se mulţumeau cu resturile, care fireşte că nu
indicator la 0,878. Pentru 2007 nu sunt calculate. Nu ajungeau la populaţie.Să studiem cifrele.
îl calculăm noi, ci UNESCO. Nicăieri nu este 1. Preţul nominal al petrolului a crescut de la $10/baril în
Speranţa de viaţă , mortalitatea infantilă, accesul la 1998 la $65/baril în 2007. In acelaşi timp, preţul real a
resurse de apă. Aceşti indicatori s-au îmbunătăţit, este crescut de la $2,16/baril $10, 53/baril. În anii 70,
o realitate. Avem cifre. Scopul nostru este să avem o creşterea a fost de 15 ori, de la 2 la 30$/baril.
ţară fără analfabeţi, pentru asta am creat programul

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 32


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Fidel Castro făcea un calcul cu ce se putea cumpăra droguri, slugi ale Imperiului ne dă nouă lecţii. Noi
cu un baril de petrol acum 30 de ani şi ce se poate suntem un guvern realmente democratic, revoluţionar,
cumpăra acum, Calcul făcut în tractoare, alimente, independent de Imperiu, anti-imperialist. Este posibil
medicamente. Trebuie să ştim şi noi, căci altfel vom ca acest guvern de lachei ai Imperiului să se lanseze
cădea victima ignoranţei. Zice Fidel “Cu banii într-o agresiune contra noastră. S-a mai întîmplat,
necesari în 2007 pentru a cumpăra un baril puteam amintiţi-vă de cazul Caldas. De aceea noi trebuie să
cumpăra în 1960 13,5 tone de ţiţei uşor, inclusive fim pregătiri: Garda Naţională Bolivariană, Forţele
transportul”. DE 50 de ori mai mult ca acum. Şi pe aeriene Bolivariene, marina noastră sunt în stare de
atunci nu exista diabolica idée imperialistă de a alertă. Trebuie să ne mărim capacitatea de apărare.
cultiva plante pentru combustibil şi nici schimbările Pentru început am cumpărat avioane Suhoi. O rachetă
climatice la care suntem martori acum. Deşi preţul trasă de pe un Suhoi ajunge la 200 km. Noi nu vrem
petrolului a crescut în ultimii nouă ani de la 10 la 65 să atacăm pe nimeni, dar să se ştie că nu ne vom lăsa
$, veniturile statului nu au crescut de 6,5 ori. În 1997 fără apărare. Poporul la arme este o forţă redutabilă. şi
guvernul de atunci a decis privatizarea companiei să nu credeţi că oligarhiei columbiene nu le trec
Petroleos de Venezuela. A fost o lovitură dură. asemenea idei prin cap. M-a sunat Lulla, preşedintele
Naţionalizînd-o am ajuns să creştem veniturile Braziliei să mă întrebe care este situaţia. America
petroliere, Acum 90% din petrolul extras este al Latină ştie şi este de partea noastră.
nostru, nu al imperialiştilor. Trebuie să îl chivernisim
în interesul poporului. Să investim în educaţie şi Este trist că mass media venezueleană privată se pune
sănătate. în serviciul oligarhiei columbiene. Aceasta
echivalează cu o trădare de patrie. Să fie atenţi la ceea
În 1998 asistenţa preşcolară era de 44,7%. Adică din ce fac, în această ţară există un Cod Penal şi o
100 de preşcolari, 44,7 erau cuprinşi în grădiniţe. Constituţie. Şi le spun acestor domni: nu vă puneţi cu
astăzi cifra este de 61%. Acest lucru nu s-a fîcut prin noi! Nu veţi reuşi să ne destabilizaţi. Suntem mulţi şi
magie, ci pentru că noi am investit. Modelul nostru de suntem organizaţi!
dezvoltare este să investim banii din petrol în educaţie
şi sănătate.Trebuie să avem grijă de aceşti micuţi şi să Educaţia medie
îi protejăm. Copilul să fie cu alţi copii, în societate.
Sunt unele mame care, din lipsă de timp preferă să îşi În1998 era de 27%. Dintr-o sută de tineri, doar 27
lase micuţii în faţa televizorului. Ce mare lucru, spun mergeau la liceu. Azi cifra este de 41%. Rata
ele, fără să îşi dea seama de influenţa nefastă a unor şcolarizării obligatorii era de 89,7% (peste 10% din
canale teroriste, pline de violenţă. copii nu mergeau la şcoală) iar azi este de 0,5%/ Nu
este prea mult, dar nici prea puţin. Mai există şcoli
Să ne protejăm copiii de influenţa nefastă a profesionale şi şcoli tehnice. Încercăm să ajungem la
televizorului. Am discutat cu ministrul 50%: adică unul din doi absolvenţi de şcoală generală
telecomunicaţiilor. Pînă unde să acceptăm toleranţa să facă liceul.
faţă de violenţă? Pînă unde minciunile şi instigările?
Acum cîteva zile un canal TV mă acuza nu numai de
traficare de droguri, ci şi de consum. Nu este vorba de Educaţia superioară
mine personal, ci este vorba de preşedintele În 1998 era de 21,8%, astăzi de 30,2%.
Republicii. Noi vrem să învăţăm copiii să respecte În plus, în 1999 252 mii de studenţi beneficiau de
legile şi poliţia iar copiii sunt instigaţi să nu îl respecte programul de alimentaţie şcolară iar azi numărul lor
pe preşedinte. A lăsa mass media în mîinile oligarhiei este de 1,8 milioane, adică de 7 ori mai mulţi.
puciste, teroriste, apatride poate fi un pericol mortal
pentru democraţie. Accesul la tehnologie

Să luăm cazul conflictului din Columbia. Acolo este În 1999 aveam 680 mii de utilizatori de internet, azi
la putere aceeaşi oligarhie apatridă şi antibolivariană avem 4 milioane, adică 15% din populaţie. Accesul la
ca la noi. Sunt aceiaşi indivizi rapaci, duşmani ai canalizare era de 62% iar acum este de 82%.
poporului, duşmani ai oricui le micşorează ASPECTE ECONOMICE
privilegiile. Şi această oligarhie, la instrucţiunile Producţia agricolă
Imperiului a iniţiat şi continuă să escaladeze un război
mediatic contra Venezuelei. Un guvern oligarhic, de În 1998, era de 15 milioane de tone, în 2007 am avut
extremă dreaptă, penetrat de paramilitari, traficanţi de 19,5 milioane de tone. Ştim că nu este sufficient

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 33


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

pentru securitatea alimentară, agricultura este una din aniversa 16 ani de la acel 4 februarie generat de acea
priorităţile noastre. Suntem o ţară importatoare de situaţie imposibilă.
alimente şi scopul nostru este să devenim o ţară care
are o agricultură suficientă. Proprietatea privată

S-a redus diferenţa dintre săraci şi bogaţi Noi sprijinim micii producători, unităţile cooperatiste.
Aceasta este proprietatea privată pe care o sprijinim.
Care este problema de fond? Creşterea consumului. Cum zicea Daniel Ortega, prietenul nostru din
Unii se fac că nu văd cum în urma Revoluţiei Nicaragua : despre ce proprietate privată e vorba? Pe
Bolivariene, pe fondul creşterii consumului de către noi ne interesează micii producători. Pe cine sprijină
populaţie, coeficientul Gini s-a micşorat. Coeficientul Banca agricolă? Dar Fondafa? Dă credite acelor
acesta nu îl calculăm noi, ci UNESCO – ca să nu se milioane de mici producători care acum 10 ani nici nu
spună că este propaganda noastră. Acum cîteva luni s- visau la aşa ceva. A, dacă e vorba de acuzaţiile
a calculate că cei mai săraci 20% din venezueleni au Camerei Federale, că avem un plan de îngrădire a
avut o putere de cumărate de 5 ori mai mare ca în proprietăţii private, lucrurile se schimbă. Ei apără
urmă cu 9 ani. Oligarhia se face însă a nu vedea asta. monopolurile, dar aceasta este o perversiune a
Ce este oligarhia? Este aşa numita societate civilă, cea proprietăţii private de care se bucură doar oligarhii. Pe
care era şefa Venezuelei. Acum nu mai este şefa, dar aceasta nu vedem de ce am apăra-o.
are totuşi o putere enorm de mare în anumite sectoare
ale societăţii. Nu va fi aşa mereu. Ei se cred adevărata Tovarăşi, de multe ori adversarul, care deţine încă
societate şi distorsionează realitatea pretinzînd că, puterea mediatică ne pune în defensivă. Defensive nu
datorită controlului preţurilor, condumul intern a este cea mai bună strategie. Cea mai bună este atacul.
scăzut. Ştim noi ce vor ei: să lăsăm preţurile la Sau, cum zice Fidel, atacul şi contraatacul. Să nu ne
cheremul lor, să speculeze ei cum vor, societatea! lăsăm împinşi în defensivă, căci dreptatea este de
partea noastră! Noi avem dreptate, ei nu! Nu suntem
Acum ceva vreme preşedintele Camerei Federale m-a perfecţi, suntem plini de păcate, dar noi suntem
avertizat că pînă cînd nu întoarcem înapoi Venezuela morali, poporul încă ne sprijină. Sprijinul popular este
în zona “pieţei libere” singura care “garantează” atu-ul nostru. Avem planuri mari. În 2008 vom avea
fericirea poporului, nu vom putea evita sărăcirea ţării. alegeri. Să nu le pierdem , căci ar fi catastrofă. Vă daţi
Bine, am înţeles, domnule: noi vom continua să seama ce ar însemna dacă guvernele statale sau
sărăcim aşa ţara iar dacă nu îţi place, du-te unde vezi primăria Caracas-ului ar pica în mina oligarhiei?
cu ochii.

Vedeţi, tovarăşi, proiectul lor capitalist? Asta e tot ce Portul spre care navigăm: pace şi dreptate
ştiu ei: piaţă liberă. Proiectul nostru este însă unul Un scenariu în care ei ar cîştiga puterea locală ar
socialist, este naţional. Al lor este unul colonial, însemna război. Pentru că ei nu sunt democraţi. Sunt
antinaţional, apatrid. Ei sunt materialiştii,noi suntem oligarhi, deci fascişti. Aduceţi-vă aminte ce au făcut
patrioţii. Ei pretind că milioanele de săraci nu anul trecut: au incendiat bulevardul Bolivar, s-au bătut
contează, cei care pînă acum 9 ani nu puteau să cu poliţia, au asaltat Universitatea şi au vrut să linşeze
mănînce un biftec, ceva salsa, pui cu orez, carne cu studenţii şi profesorii de stînga. Aceştia sunt fascişti,
chili. Nu puteau să îşi permită aşa ceva. Ei nu se văd tovarăşi. Asta nu este opoziţie. Trebuie să nu slăbim
de societatea asta civilă. vigilenţa. Ei conspiră zi de zi contra noastră. Şi să fim
mereu gata de luptă. Da, vrem pace, dar Bolivar a zis:
El Caracazo – ziua demnităţii naţionale pacea adevărată se bazează pe dreptate. Altfel este o
mascaradă.
Unii vă mai aduceţi aminte de zilele acelea. Ştiţi că nu Ne bazăm pe licee, pe universităţi, pe partidul
se mai găsea mîncare de cîini? Oligarhii aveau cîini şi socialist, pe partidele revoluţionare, pe mişcările
se plîngeau. Hai, aduceţi-vă aminte. De ce nu mai era sociale, pe organizaţiile de femei. Vine carnavalul,
mîncare de cîini? Fiindcă săracii o cumpărau să o dea oamenii se mobilizează pentru carnival. E bine, dar să
la copiii lor, să nu moară de foame. De aceea a se mobilizeze şi pentru a învăţa. Să fiţi culţi dacă vreţi
izbucnit Caracazo – de foame, mizerie, frustrare. Iar să fiţi liberi – a zis Jose Marti. Educaţia, cultura şi
oligarhia – societatea civilă ! – nu ştia cum să sportul sunt căile de întărire a naţiunii.
jefuiască mai bine ţara şi să o facă plocon
imperialismului nordamerican! Luni, 4 februarie vom

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 34


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

Índicele Gini Inflaţia

Revin la indicele acesta. Vedeţi cum a scăzut, de la Suntem acuzaţi că distrugem economia patriei şi
0,4865 în 1998 la, 0,4237 în 2007. Ce ne arată el? provocăm hiperinflaţie. Interesant. Să privim inflaţia
Dacă repartiţia veniturilor este optimă, indicele ajunge medie. Pe vremea lui Lusinchi era de 22,7%, pe
la 0, cînd este cea mai rea, el devine 1. astfel că vremea lui Carlos Andres Perez era 45,3%, a lui
valoarea ideală este 0, ceea ce înseamnă egalitate Rafael Caldera de 59,4% şi în cei 9 ani ai lui Chavez
perfectă. Mai putem măsura inegalitatea şi astfel: cît de 19,7%.
la sută din venit este deţinut de primii 20% din
venezueleni din care scădem venitul deţinut de ultimii Şomajul
60%. Aşa se vede mai bine cum în 1998 această breşă
era de 28,1% (=53,6 % - 25,5% ) şi în 2007 este de În 1999 era de 16,6%, în 2007 de 6,3%. Atîta vreme
18% (47,7 % - 29,7%). Tendinţa este pozitivă. cît avem capitalism, vom avea şi şomaj.

Lucrurile sunt mai complicate. Valoarea 0 ar fi atunci Suntem o ţară respectată


cînd toţi au acelaşi venit, indiferent de calificare sau
vîrstă. Valoarea 1 s-ar obţine dacă unul singur ar avea Lumea se schimbă. Nu mai suntem singuri în America
venit şi restul, nu. Nu cred că o valoare 0 pentru Latină. Brazilia, Argentina, Bolivia, Uruguay,
coeficientul Gini ar fi de dorit. El variază în Paraguay, Ecuador sunt de partea noastră. Un
capitalismul dezvoltat în jurul numărului 0,35. deci preşedinte prieten care s-a întors de la Washington mi-
Venezuela este încă o ţară mai inegalitară decît a spus “Este ciudat că am întîlnit oameni care te
Germania sau România respectă în instituţii care se presupune că trebuie să te
condamne!”. I-am zis “Mulţumesc, eu cred că tocmai
Propaganda adversarului vrea să ne demobilizeze de aceeane atacă, fiindcă ne respectă”. Azi
Venezuela este o ţară demnă, suverană, o ţară
Apelez la voi, tovarăşi, apelez la poporul ţării mele: adevărată şi respectată. O ţară care nu se amestecă în
nu vă lăsaţi influenţaţi de propaganda oligarhiei! afacerile altora, dar nici nu permite altora să ne( îi)
Scopul lor este să vă demoralizeze. Nu vă lăsaţi! dea sfaturi. Am invitaţii de a vizita Rusia şi China.
Am încredere în popor. Să consultăm ultimul Latino- Anul acesta va fi la noi congresul ţărilor din Africa şi
barometru din 2008. este un sondaj făcut profesionist America Latină.
pe 50 000 de oameni din America Latină, mai puţin Armata noastră este astăzi mîndră. Ea este poporul
Cuba. sub arme, nu mai este o armată de mercenary.
Să luăm întrebarea “Cum aţi califica situaţia Domnilor generali, camarazi: armata noastră nu mai
economică a ţării?” EI bine, suntem pe primul loc în este un instrument de reprimare al poporului. Este o
America Latină cu 52% de răspunsuri de “bună” sau forţă respectată de popor şi de întreaga lume.
“foarte bună”. În 1998 eram un popor de pesimişti. La
întrebarea “cum vedeţi evoluţia economică în Au trecut 16 ani. Parcă a fost ieri, erai logodnica
următoarele 12 luni?” suntem de asemenea pe primul mea şi ne ţineam de mînă…
loc. Veţi spune că subiectivismele nu ţin de foame. Suntem aici, cu aceeaşi voinţă, după 16 ani. Aşa cum
Perfect adevărat, dar economia noastră creşte. În 1998 vă spunea atunci comandantul Chavez, cu 16 ani mai
aveam un PIB de 98 miliarde, în 2007 era de 235 tînăr, acel Chavez de la 4 februarie, aşa cum vă zice şi
miliarde – de două ori şi jumătate mai mare. Am azi, ţara se îndreaptă spre o soartă mai bună. Suntem
început din nou să exportăm cafea. în plină mişcare spre acel destin mai bun.
Suntem acuzaţi de dictatură. Apelăm iar la Latino-
barometru. La întrebarea “cît de satisfăcuţi sunteţi de Patria, socialismul sau moartea!
democraţia din ţara dv”, procentul răspunsurilor Vom învinge!
positive era în 1998 de 35% iar media în America
Latină era de 36%. Eram sub medie. În 2007 media pe
America Latină a rămas aceeaşi, dar procentul nostru
este de 59%. Asta înseamnă dictatură? Nu noi facem
sondajele acestea. Poporul nostru spune “DA, cred în
democraţia aceasta”. Şi acest răspuns anulează
minciunile oligarhiei.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 35


Scânteia As –Nr. 3 Iunie 2009 B. Stânga internațională

e) Grecia 

1
Festivalului Internationalist al Tineretului Rezistent- Rezistenta 2009

Sub lozinca "Este corect sa te razvratesti!", tineretul KOE (Organizatia Comunista Elene) se pregateste in
mod activ de a 2-a editie a Festivalului Internationalist al Tineretului - Rezistenta 2009, care va avea loc la
Universitatea Agricola din Atena pe 26, 27 si 28 iunie. In cursul acestor trei zile vor fi intalniri cu discutii in jurul
acestor principale teme:
1) Revoltele la nivel mondial si miscarile de rezistenta in contextul crizei,
2) Stanga in Europa- provocari si datorii,
3) O alta lumea este posibila si necesara.

Un punct important al festivalului va fi si in acest an programul cultural, cu concerte muzicale, dar mai ales
expozitii, filme, vizite in locuri de interes istoric, etc.

f) Sri Lanka 

1
Solidaritate cu tamilii din Sri Lanka astfel exact ca Israelul sionist impotriva
palestinienilor.
In mai multe capitale ale Europei au loc periodic Tamilii se afla in aceeasi situatie cu kurzii si
manifestari de solidaritate cu poporul tamil di Sri palestinienii. Sri-Lanka,
Lanka. O asemenea manifestare a avut loc si la Turcia si Israelul au in comun faptul ca aplica masuri
Londra in Trafalgar Square sambata 25 aprilie anul colonialiste si genocidale impotriva tamililor, kurzilor
acesta. Manifestatia de protest a scos in evidenta si palestinienilor. Au fost bombardate pana si spitale
situatia grea si inacceptabila din punctul de vedere a si in fiecare zi isi pierd viata sute de civili. Anul
principiilor democratice promovate de insasi tarile trecut, in 2008, 300 de oameni au disparut in arest si
capitaliste. Cu aceasta ocazie a fost dat publicitatii un 500 000 au fost goniti de la casele lor. Din 1983 pana
document pe care-l prezentam mai jos acum au murit mai mult de 70 000 de oameni. Ziaristi
si chiar parlamentari tamili care au prezentat lumii
26 04 2009 Londra Trafalgar Square situatia din Sri-Lanka au fost redusi la tacere prin
Timp de secole poporul tamil din Sri Lanka a fost asasinare.
oprimat de Portugalia, Olanda si Marea Britanie. In
1948 insula si-a proclamat independenta sub numele Parameswaren Subramaniam, in varsta de 28 de ani,
de Ceylon, nume schimbat apoi in Sri Lanka. Aceasta care si-a instalat cortul in Piata Parlamentului, se afla
tara are 21 milioane de locuitori, din care 30% sunt in greva foamei de pe 7 aprilie.
tamili. Tamilii alcatuiesc o natiune lipsita de o tara a Organizatorii afirma ca e nevoie de proteste impotriva
lor, fiind in aceeasi situatie ca palestinienii si kurzii si cruzimii si masacrelor guvernului din Sri-Lanka.
duc de multi ani o lupta pentru autodeterminare. Ocupatia si masacrele trebuie sa inceteze, la fel si
Guvernul Sri Lanka i-a supus la numeroase persecutii practica rapirii de persoane de catre autoritati si toate
si masacre, destinul tamililor fiind marcat de tot felul incalcarile drepturilor omului comise de acestea si isi
de cruzimi, expulzari, deportari si saracie. declara solidaritatea cu lupta pentru auto-determinare
a tamililor..
In ultimele luni guvernul Sri-Lanka si-a intensificat
atacurile impotriva tamililor ce lupta pentru Chemam activistii pentru apararea drepturilor omului,
independenta, ocupand partea de nord a insulei, unde toate fortele revolutionare si progresiste sa ia parte la
locuiesc tamilii, neezitand sa recurga pentru aceasta demonstratiile de protest contra masacrelor comise de
chiar la arme chimice, precum si la bombe cu fosfor si autoritatile din Sri-Lanka.
fragmentare, arme interzise de conventiile
internationale. Guvernul din Sri-Lanka se comporta Opriti ocupatia si masacrele!
Traiasca solidaritatea internationala!

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 36