Sunteți pe pagina 1din 37

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE,

EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Scânteia As
Nr. 7 aprilie 2010

© COPYRIGHT AS. SCÂNTEIA - WWW.SCANTEIAASOCIATIE.RO


ASOCIAȚIA
MILITANȚILOR
PENTRU PACE,
CUPRINS EGALITATE ȘI
PROGRES
A. SOCIAL”SCÂNTEIA”
0.a. 1 Mai 2010 în România………………………………….. 3
0.b. 89 ani de la creerea Partidului Comunist Român Scurt 4
istoric...........................................................................................
0.c. Sunt românii mai oi decât alte neamuri?.......................... 7
1. 1Mai una din cele mai sfinte zile pentru muncitorii lumii
întregi …………………………………………………………. 9
2. Actualitatea lui Vladimir Ilici Lenin la 140 ani de la
nastere ……………………………………………………….. 11
3. Lenin este unul dintre cele mai importante figuri din
istoria umanităţii şi caracterul cel mai important al
secolului al XX........................................................................... 13
4. Gheorghe Apostol la 97 ani ………………………………. 16
5. Monopolurile pentru a rezista au nevoie de a Scânteia As
ingenunchea popoarele ……………………………………… 16
Nr. 7 aprilie 2010
6. Constitutia Republicii Populare Romane 1948 ……... 18
7. “Angelina Jolie” și Lenin ………………………………… 24
8. Rușii în majoritate îl consideră pe I V Stalin un mare
conducător dar nu ar dori un nou Stalin astăzi..................... 25
9. Moldova este un stat independent........................................ 26
10. Un american a cerut azil politic în Coreea de Nord........ 26
11. Succesul revoluției bolivariene necesită măsuri
adecvate...................................................................................... 27
12. Cuba anului 2009 văzută de un liceean român................. 28
13. Împărat şi proletar............................................................. 28
14. Scrisori de la cititori............................................................ 30

B. Stânga Internațională
a)Cuba
1) Declaraţia Adunării Naţionale a Puterii Populare.............................. 33
2) Reflectiile lui Fidel Castro ………………………………………... 33
b) Turcia
1) Iesiti in strada pe 1 Mai …………………………………………… 36
c) Filipine © copyright As. Scânteia
1) Omagiu eroilor filipinezi Tanya Domingo Hugo ………………… www.scanteiaascociatie.ro
37
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

0.a. 1 Mai 2010 în România marxismului, Marx, Engels și Lenin,despre ei- ”social-
democrații sunt trădătorii clasei muncitoare”
Cât despre UNPR acesta nu s-a distins decât prin
Petre Ignatencu ”chermezele” organizate, ”în roșu”, pentru a-și promova
partidul abia înființat de ”fugiții” , parlamentari, din PSD și
Ziua de 1 Mai, ziua internaţională de luptă şi solidaritate PNL, creat cu scopul de a sprijini guvernul de dreapta PDL-
a celor ce muncesc împotriva capitalismului , a fost ist, PDL-ul fiind și el, nu cu mult timp înainte, tot social-
sărbătorită anul acesta în diverse moduri. democrat.
O mai mare batjocorire a zilei de 1 Mai nici că se putea!
În anul când s-au împlinit 124 de ani de la lupta şi
sacrificiul muncitorilor de la Chicago s-au găsit mulţi care Părăsind partidele “oficiale”, ajungem la cei ce se declară
au socotit nimerit să denatureze semnificaţia acestei zile în comunişti. Dintre acestea, Uniunea “tovarăşului Dediu”, ce
diferite moduri. s-a distins în ultimii ani mai mult prin atacuri la adresa mea
și acțiunilor mele de reconstruire a PCR decât prin acţiuni
Două doua partide “oficiale”, PSD și UNPR, s-au luat parcă concrete în sprijinul luptelor muncitoreşti, deci a mult-
la întrecere în a ascunde muncitorilor- şi nu numai hulitei “lupte de clasă aducătoare de bulversare în rândul
muncitorilor, ci tuturor oamenilor săraci în general, în a le românilor”, această Uniune pare că s-a molipsit nu numai
ascunde această semnificaţie. de la ideile legionare cu care ne-a obişnuit de ceva vreme,
dar chiar şi de la cele PSD-iste. Pomeni electorale în loc de
Şi nu numai partidele acestea “oficiale” ci şi toate marile lozinci revoluţionare, mici şi bere în loc de educarea
posturi de televiziune, care cu multe zile înainte oamenilor în spiritul luptei de clasă şi internaţionalismului
declanşaseră o adevărată campanie de “ieşire la iarbă verde, proletar.
la mici si bere” sau de luare cu asalt a litoralului. Ziua de 1 Partidul Alianţa Socialistă, deşi partid destul de
Mai, zi în care au luptat şi au murit oameni pentru un ideal semnificativ, nu a organizat nici el vreo actiune în spiritul
măreţ, pentru ziua de lucru de 8 ore, a devenit prilej pentru vechilor tradiţii muncitoreşti.
capitalişti de a face “un ban în plus”, de a mai adăuga ceva
la profiturile deja exorbitante pe care le storc de pe urma Singurul partid ce a organizat o acţiune de popularizare a
angajaţilor, precum şi pentru partidele acestor capitalişti de adevăratei semnificaţii a zilei de 1 Mai a fost Partidul
a mai smulge ceva capital electoral de pe urma Comunist Român- Comitetul de reorganizare, partid ce şi-a
muncitorilor. asumat dificila dar necesara sarcină de a lupta cu
Să ne gândim de pildă la PSD. partidul “oficial” al stângii, denaturările şi minciunile grosolane ale capitaliştilor
partid care, de ochiii lumii, se revendică de la idealurile exprimate prin partidele şi prin mass-media lor. Partidul
clasei muncitoare, dar care, în treacăt fie spus, a efectuat nostru şi-a dovedit încă o dată consecvenţa faţă de
cele mai mari privatizări din istoria României. Ce are idealurile comuniste şi faţă de măreaţa cauză a clasei
Partidul Social-Democrat de-a face cu ziua de 1 Mai? A muncitoare şi va continua şi pe viitor să educe masele în
făcut el ceva pentru a ridica muncitorilor conştiinţa de spiritul adevăratelor tradiţii ale clasei lor. Noi trebuie să-i
clasă? Au făcut oare cei ce se revendică de la Partidul învăţăm pe oameni să-şi cunoască istoria şi de asemenea să-
Social-Democrat al Muncitorilor, înfiinţat în 1893, au făcut şi iubească clasa socială din care fac parte. Acesta este
ei ceva pentru a le aminti muncitorilor, măcar în treacăt, scopul principal al educaţiei comuniste în momentul de
despre tradiţiile lor de luptă? Cei care sunt acuzaţi tot faţă. Trebuie să contracarăm propaganda capitalistă şi să
timpul de mass-media de dreapta că ar fi “comunişti” sau învăţăm oamenii să se ridice desupra individualismului
“criptocomunişti” au făcut oare ceva pentru a mobiliza îngust pe care îl promovează capitaliştii, să înveţe că numai
clasa muncitoare împotriva exploatării capitaliste? Au rostit în unire şi luptă rezidă forţa clasei muncitoare, forţă pe care
ei măcar o singură lozincă anti-capitalistă la mitingul a demonstrat-o de atâtea ori în cursul istoriei şi pe care
electoral organizat în Piaţa Victoriei? trebuie să o demonstreze şi în continuare.

Ce au făcut ei pentru muncitori atunci când au condus țara Trăiască 1 Mai, zi internaţională a luptei împotriva
asta? Au încurajat înmulțirea de sindicate, pentru a rupe capitalismului!
unitatea muncitorească relizată de acestea, odata cu
vânzarea intreprinderilor construite de ei și înaintașii lor
când erau membri ai PCR și acesta se afla la conducerea
Statului român, iar acum când s-au dat cu capitalismul,
mulți din ei devenind chiar capitaliști, cică apără muncitorii
promovând lozinca ”Jos PDL-ul” la acest miting, sub
faldurile steagului roșu al muncitorimii de pretutindeni și cu
participanți momiți cu câte un card cu care sa cumpere
niscaiva alimente. În ce hal a ajuns social-democrația
românească!! De douăzeci de ani nu a făcut altceva decât să
se străduie să confirme aprecierile marilor ideologi ai

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 3


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

0.b. 89 ani de la creerea Partidului programul (vot universal, drept la grevă, drepturi egale
pentru femei, ziua de muncă de opt ore, contract colectiv de
Comunist Român Scurt istoric muncă etc.)

În 1919, se constituie, sub conducerea lui V. I. Lenin,


R. Toma Internaţionala a III-a (comunistă), care a existat până în
1943.
Pentru a înţelege corect locul şi rolul Partidului Comunist
Român în istoria ţării noastre, trebuie să privim, mai întâi, În 1920, are loc o grevă generală a proletariatului român, la
la originile mişcării muncitoreşti şi ale răspândirii care participă circa 400.000 salariaţi din toate ramurile
marxismului în România. industriei şi transporturilor. Urmare a acestei greve,
majoritatea membrilor Consiliului general al Partidului
În perioada de început a mişcării muncitoreşti, acţiunile de Socialist şi Sindicatelor sunt arestaţi.
luptă ale muncitorimii au fost spontane şi izolate. Ele erau
îndreptate împotriva scăderii salariilor, împotriva În 8-12 mai 1921, are loc la Bucureşti Congresul general al
amenzilor, a condiţiilor neomeneşti de muncă, împotriva Partidului Socialist din România (Congresul I al P.C.R.),
abuzurilor şi silniciilor patronilor. Formele cele mai care votează transformarea acestuia în Partidul Comunist
frecvente de protest erau: distrugerea uneltelor de muncă, din România (iniţial numit Partidul Socialist-Comunist), pe
răfuielile cu patronii etc. Cu timpul, însă, s-a trecut şi la baze marxiste, ca detaşament de avangardă al clasei
greve spontane, cum au fost în 1869, 1872, 1873, 1875 etc., muncitoare, şi afilierea acestuia la Internaţionala III-a. Toţi
în diverse ramuri industriale (construcţii de căi ferate, cei ce au votat această afiliere au fost arestaţi de către
tipografie etc.) autorităţi.
Era încă perioada „copilăriei mişcării proletariatului” (K. Anul 1921 rămâne un an de referinţă în istoria mişcării
Marx), în care clasa muncitoare nu era conştientă de rolul muncitoreşti şi revoluţionare din ţara noastră.
său istoric, fiind, deocamdată, o clasă „în sine”.
În 1922, la Congresul II, s-a adoptat statutul partidului şi a
Cu timpul, însă, solidaritatea muncitorilor a crescut şi, fost ales primul Comitet Central, în frunte cu Gh. Cristescu
odată cu răspândirea ideilor marxiste, s-a trecut la crearea (secretar general).
primelor organizaţii, cum ar fi „Casa de prevedere a
lucrătorilor tipografi” (1858, Bucureşti). Cadrul legal de desfăşurare a activităţii partidului nu a durat
însă mult. După ce, din 1922, a fost o semilegalitate, în
După Comuna din Paris (1871), clasele exploatatoare au septembrie 1924, partidul este scos în afara legii de către
generat pe scară internaţională o teroare între muncitori, guvernul liberal al lui Ion I. C. Brătianu, aceasta după ce,
trecând la dizolvarea asociaţiilor muncitoreşti, la arestarea Constituţia adoptată în 1923, prevedea o serie de libertăţi
conducătorilor acestora. cetăţeneşti, fără a da totuşi şi soluţii la punerea lor în
practică. Au fost trecute în ilegalitate şi alte organizaţii,
Totuşi, lupta nu a încetat, deoarece se forma conştiinţa de printre care U.T.C. Sediile lor au fost închise, arhivele
clasă a proletariatului, care va fi devenit o clasă „pentru confiscate, iar conducătorii lor – urmăriţi şi arestaţi.
sine”, trecând de la lupta împotriva unuia sau altuia dintre
patroni, la lupta împotriva burgheziei ca clasă socială. Motivul oficial al ilegalizării partidului a fost acela că ar fi
fost un partid „antinaţional”, fiind un partid în spiritul
Lucrări ale lui Marx şi Engels, precum: „Capitalul”, internaţionalismului proletar. S-a invocat, de asemenea,
„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului”, solidaritatea partidului cu răsculaţii de la Tatarbunar (sept.
„Manifestul partidului comunist” etc., au început să fie 1924), prin care s-ar fi împotrivit unirii Basarabiei cu
răspândite în ţara noastră, un rol deosebit revenind lui România. Desigur, au fost şi unele greşeli de atitudine
Constantin Dobrogeanu-Gherea. săvârşite la indicaţia Cominternului. Totuşi, cauza reală a
scoaterii în afara legii a fost, în esenţă, alta: aceea că nu
În 1886, se înfiinţează primele cercuri socialiste şi convenea stăpânirii burgheze să existe un partid care să
muncitoreşti, care, chiar dacă au avut şi lipsuri ideologice, apere interesele celor exploataţi. Acesta a fost motivul real
au jucat un rol important, ce s-a concretizat, în anul 1893, al ilegalizării! Şi ostilitatea partidelor burghezo-moşiereşti
în crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din (naţional-liberal şi naţional-ţărănesc) s-a dovedit în
România – primul partid al clasei noastre muncitoare. nenumărate rânduri: la Lupeni (1929), la Griviţa (1933) şi
în alte situaţii, când au tras în muncitorii care nu mai
Mişcarea muncitorească a fost influenţată de diverse suportau regimul de viaţă mizer!
evenimente, precum: răscoala ţărănească din 1907, prima
revoluţie burghezo-democratică din Rusia (1905-1907), dar Anii ilegalităţii au fost ani grei, în care comuniştii au trebuit
mai ales Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie (1917). să îndure condiţii deosebit de grele, inclusiv teroarea
În 1910, are loc Congresul de refacere a Partidului Social- închisorilor, între care se remarcă tenebroasa Doftana,
Democrat din România şi al sindicatelor care adoptă celebră tocmai prin faptul că era rezervată deţinuţilor

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 4


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

politici. Dar nimic nu a putut stăvili dragostea fierbinte a La 23 august 1944, începe, la Bucureşti, insurecţia armată
acestor oameni pentru eliberarea clasei muncitoare, a antifascistă şi antiimperialistă, prin arestarea mareşalului
întregului popor, de sub regimul burghezo-moşieresc şi Ion Antonescu şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei
făurirea unei societăţi socialiste, libere de exploatare. naziste. A fost un moment de cotitură în istoria ţării, care a
deschis calea spre democraţia populară. P.C.R. a reintrat în
În perioada 1924-1945, toate congresele partidului s-au legalitate.
ţinut în străinătate (al III-lea, în 1924, la Viena; al IV-lea,
în1928, la Harkov; al V-lea, în 1931, la Gorikovo). De Armata sovietică a intrat în România şi, chiar dacă astăzi,
asemeni, ziarul central Scânteia apărea în condiţiile este privit cu ostilitate acest fapt, populaţia a primit atunci
deosebit de grele ale conspirativităţii, dar el a avut un rol cu căldură pe ostaşii sovietici, care ne-au ajutat să ne
excepţional în călirea conştiinţei de clasă a muncitorilor, eliberăm teritoriul de hoardele naziste. Au fost, desigur, şi
conduşi de partid. abuzuri din partea sovieticilor, dar fără ajutorul Armatei
Roşii, eliberarea ţării nu ar fi fost posibilă. Oricum, în 1957,
Începând cu anul 1934, pericolul fascizării ţării era tot mai trupele sovietice se vor fi retras de pe teritoriul ţării.
mare şi el se va fi concretizat în 1940, când România va fi
fost invadată de trupele hitleriste şi se va fi instaurat La 6 martie 1945, se constituie primul guvern democrat-
dictatura militaro-fascistă antonesciană, Mişcarea legionară popular, condus de dr. Petru Groza, în care F.N.D. a deţinut
fiind în plină ascensiune, ca agentură a fascismului german poziţii preponderente, clasa muncitoare având rolul
(deşi se declara „naţională” şi „profund patriotică”). conducător. P.C.R. deţinea 4 mandate, P.S.D. – 3, iar
Frontul Plugarilor – 3 (pentru a aminti doar formaţiunile
Partidul comunist a trebuit să facă faţă acestor evenimente politice cele mai progresiste). Regele Mihai a acceptat acest
dureroase din istoria ţării şi, cu sprijinul Cominternului (la guvern, chiar dacă ulterior va fi intrat în „greva regală” (din
care era afiliat), să contrabalanseze situaţia creată, mai ales care va fi fost constrâns să iasă!)
după intrarea României (împotriva voinţei poporului) în
războiul antisovietic imperialist, alături de Germania În martie 1945, se înfăptuieşte Reforma agrară, ceea ce
nazistă (1941). constituie un nou prilej de consolidare a puterii democrat-
populare, ţărănimea fiind aliatul de bază al clasei
La 6 sept. 1941, P.C.R. adresează partidelor, grupărilor şi muncitoare.
personalităţilor politice nefasciste platforma-program
intitulată Lupta poporului român pentru libertate şi În oct. 1945, se desfăşoară la Bucureşti lucrările Conferinţei
independenţă naţională, care preconiza unirea tuturor naţionale a P.C.R. (prima, în legalitate), când, în fruntea
forţelor naţionale pentru răsturnarea dictaturii militaro- partidului, a fost ales Gh. Gheorghiu-Dej. Atunci, s-a
fasciste, ieşirea din războiul hitlerist şi alungarea din ţară a manifestat voinţa ca P.C.R. şi P.S.D. să se unească într-un
trupelor germane, formarea unui guvern al independenţei singur partid muncitoresc. De asemenea, s-au avut în
naţionale cu participarea tuturor forţelor patriotice, vedere proiecte pentru industrializarea ţării (în special
eliberarea părţii de nord a Transilvaniei (ce fusese cedată industria grea), dar şi pentru trecerea de la producţia
Ungariei horthyste, prin „arbitrajul” germano-italian de la industriei de război la cea de pace, apoi proiecte pentru
30 aug. 1940, cunoscut ca Diktatul de la Viena) etc. dezvoltarea cooperativelor de aprovizionare a populaţiei,
introducerea controlului statului asupra operaţiunilor
Totuşi, războiul antisovietic a continuat până la 23 august bancare, reforma fiscală etc.
1944, când au fost întoarse armele împotriva Germaniei
naziste. Au urmat alte evenimente importante în istoria partidului
nostru şi a ţării pe care cu cinste a slujit-o:
În aprilie 1944, se creează, pe baza unei platforme - În mai 1946, se dă publicităţii Platforma-program a
antifasciste şi de revendicări muncitoreşti, Frontul Unic Blocului Partidelor Democrate (din care făceau parte
Muncitoresc între Partidul Comunist Român şi Partidul P.C.R., P.S.D., P.N.L.-Tătărăscu, P.N.Ţ.-Alexandrescu,
Social-Democrat din România, prin care s-a realizat Frontul Plugarilor şi Partidul Naţional Popular), care să
unitatea de acţiune între cele două partide muncitoreşti, fapt candideze pe liste comune la alegerile parlamentare.
care a contribuit la sporirea capacităţii de luptă a clasei - La 19 noiembrie 1946, au avut loc primele alegeri
muncitoare, la impulsionarea desăvârşirii alianţelor pe linia parlamentare postbelice, în care forţele democratice (în
Frontului Naţional Antihitlerist. frunte cu P.C.R.) au obţinut o victorie remarcabilă (378 din
cele 414 mandate). Astăzi se vorbeşte că acele alegeri ar fi
În iunie 1944, se creează, pe baza unei platforme fost falsificate de comunişti, dar nimeni nu a putut aduce
antifasciste general-democratice, Blocul Naţional-Democrat vreun argument real. În schimb, sunt cunoscute practicile
(B.N.D.), alcătuit din partidele: comunist, social-democrat, ţărăniştilor, care, la alegerile din anii ‟30, săreau cu bâtele
naţional-ţărănesc şi naţional-liberal. Platforma cuprindea, la cei care nu îi votau (urmărind de sus şi violând astfel
ca obiective, încheierea armistiţiului cu Naţiunile Unite, caracterul secret al votului). Şi sunt cunoscute şi practicile
ieşirea României din războiul hitlerist, eliberarea ţării de „democratice” ale liberalilor, care puneau botniţă la gura
sub ocupaţia germană, înlăturarea regimului de dictatură cu celor ce culegeau strugurii, ca nu cumva să guste şi ei ceva
unul democratic etc.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 5


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

din rodul viilor chiaburilor... Aşadar, cine i-ar mai fi votat Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie (11 iunie
pe aceştia în 1946?... Nu era oare sătul poporul de ei?... 1948) a fost un act democratic și popular, deoarece
- Regele Mihai a deschis, la 1 dec. 1946, lucrările întreprinderile industriale, miniere, bancare, de asigurări şi
Parlamentului unicameral constituit în urma alegerilor din de transport au fost puse la dispoziţia oamenilor muncii,
noiembrie, legalizând, astfel, acest parlament. Opoziţia a desfiinţându-se exploatarea capitalistă.
refuzat să participe la acest eveniment. Cooperativizarea agriculturii (desfăşurată în anii 1949-
- La 30 decembrie 1947, Regele Mihai I abdică de la tronul 1962), paralel cu exproprierea pământurilor chiabureşti şi
României, pentru el şi urmaşii săi, punând capăt instituţiei transformarea lor în I.A.S.-uri, a fost un act revoluţionar,
monarhice, care nu mai corespundea noilor realităţi ale care a permis mecanizarea şi chimizarea agriculturii,
ţării. Se proclamă, astfel, Republica Populară Română – stat construirea sistemelor de irigaţii (în mare parte distruse
al celor ce muncesc cu braţele şi mintea. după 1989), dezvoltarea marilor ferme zootehnice, astfel că
- În februarie 1948, are loc la Bucureşti Congresul de România era în anii ‟60-‟70 o ţară cu o agricultură
unificare a P.C.R. şi P.S.D., şi de creare, pe bazele apropiată celor mai dezvoltate ţări. Desigur, au existat şi
marxism-leninismului, a Partidului Muncitoresc Român abuzuri în desfăşurarea cooperativizării, încălcându-se
(P.M.R.) – partidul unic al clasei muncitoare. Celelalte uneori liberul consimţământ, dar aceasta nu poate justifica
partide au dispărut de pe arena politică, deoarece au rămas blamarea procesului în sine, fără de care nu s-ar fi putut
izolate de masele populare. moderniza agricultura. Dovada: şi astăzi sunt ţărani care
regretă desfiinţarea C.A.P.-urilor, conştientizând că
Aşa se face că partidul nostru comunist a devenit partid agricultura cooperativizată este mult mai eficientă decât cea
unic de guvernământ – forţa politică conducătoare a întregii individuală.
naţiuni (cum va fi fost stipulat în Constituţia din 1965). Se
deschidea, astfel, calea pentru o adevărată epopee în istoria Dezvoltarea transporturilor şi căilor de comunicaţie a scos
patriei noastre – cea mai impresionantă perioadă sub din izolare regiuni întregi. Se remarcă magistralele realizări
raportul dezvoltării economice şi sociale, în care principalul ca Transfăgărăşanul, calea ferată Bumbeşti-Livezeni, noul
beneficiar a fost poporul muncitor. sistem feroviar şi rutier Feteşti-Cernavodă, canalul Dunăre-
Marea Neagră, metroul bucureştean etc., realizate cu atâtea
Este adevărat că, la începutul perioadei, dominaţia sovietică sacrificii.
a fost evidentă, mai ales până la moartea lui Stalin (1953),
dar aceasta se va fi diminuat progresiv, odată cu lichidarea âDezvoltarea turismului, prin construirea de staţiuni
„facţiunii moscovite” în frunte cu Ana Pauker şi Vasile balneoclimaterice şi modernizarea celor existente, a fost un
Luca (1952), apoi cu retragerea trupelor sovietice (1957) şi obiectiv important al partidului, pentru ca toţi oamenii
cu opoziţia pe care Gh. Gheorghiu-Dej a avut-o, în 1963, muncii să îşi poată petrece concediile de odihnă în condiţii
faţă de propunerile sovieticilor de „diviziune internaţională din cele mai bune, la tarife accesibile oricui. Pe vremea
socialistă a muncii”. După 1965, s-a evidenţiat tot mai mult burgheziei, nici nu se concepea ca un muncitor sau un ţăran
scăderea influenţei sovietice şi promovarea unui socialism să plece în concediu... Doar în anii socialismului a fost
bazat pe relaţii de egalitate între partidele comuniste, şi nu posibil acest lucru. Se remarcă aici edificarea, în anii ‟60-
de subordonare faţă de P.C.U.S. ‟70, a litoralului turistic românesc – una din cele mai
fascinante realizări arhitectonice, apreciate şi peste hotare.
Se vorbeşte în prezent de „dictatura comunistă”, în opoziţie Dovada: miile de turişti străini care veneau în acei ani,
cu „democraţia” dinainte şi de după perioada socialistă. alături de turiştii români.
Vom demonstra în continuare că tocmai în acea perioadă,
atât de blamată azi, s-au înfăptuit reforme cu caracter Dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii a fost o altă
profund democratic, deoarece au slujit maselor de oameni prioritate a partidului, întrucât numai un popor educat poate
ai muncii, şi nu unei pături restrânse a populaţiei. să îşi formeze o conştiinţă revoluţionară. Gratuitatea
învăţământului de toate gradele, iar din 1962 şi a
Electrificarea ţării, prin construirea de hidrocentrale şi manualelor şcolare, a permis maselor largi populare să aibă
termocentrale, a dus lumina până şi în satele cele mai acees la învăţătură. Cartea – ieftină – putea fi cumpărată de
îndepărtate. Partidul a fost conştient de justeţea ideii oricine. Înfiinţarea bibliotecilor până şi la sate a stimulat
leniniste potrivit căreia fără electrificare, nu se poate culturalizarea chiar a ţăranilor, în rândul cărora, sub
construi socialismul, deoarece nu se poate asigura o regimul burghezo-moşieresc, domnea analfabetismul.
dezvoltare industrială puternică. Lichidarea analfabetismului a fost făcută tot sub conducerea
partidului nostru comunist! Reforma învăţământului sin
Industrializarea a însemnat depăşirea statutului de „ţară 1948 a avut caracter profund democratic-popular, chiar
eminamente agrară”, pe care partidele reacţionare îl dacă este blamată în prezent de duşmanii socialismului.
rezervaseră României. Dezvoltarea în special a industriei
grele (metalurgia feroasă şi neferoasă, construcţiile de Construcţia de locuinţe a fost o altă realitate a acelui timp.
maşini) şi a industriei chimice (mai ales petrochimice) a Milioanele de aprtamente construite servesc şi azi
asigurat progresul general al economiei, cu efecte evidente locuitorilor ţării. Să nu uităm că, în acei ani, chiria era
în ridicarea bunăstării oamenilor muncii. simbolică, iar posibilitatea de a cumpăra un apartament era
mult mai mare decât în prezent.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 6


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

De asemeni, un act profund democratic era faptul că la În noiembrie 1989, se desfăşoară lucrările Congresului XIV
terminarea facultăţii sau a liceului, absolvenţii primeau un al P.C.R. – ultimul. Trebuia să fie „Congresul marilor
loc de muncă. Nu se poate uita mirarea pe care preşedintele victorii socialiste în România”. La acest congres, pentru
Franţei, Charles de Gaulle, a avut-o în timpul vizitei în ţara prima dată în istoria partidului, fuseseră aleşi în Comitetul
noastră (1968), când a aflat acest lucru şi că în România nu central şi muncitori direct din producţie.
există şomeri. Nici cele mai dezvoltate ţări capitaliste nu
puteau asigura locuri de muncă pentru toţi cetăţenii! Totuşi, hotărârile acestui congres nu au mai putut fi puse în
practică, deoarece au venit evenimentele din decembrie
O analiză pertinentă privitoare la dezvoltarea economică 1989, prin care partidul a fost înlăturat de la putere, iar
postbelică, sub conducerea P.C.R., pune în evidenţă organele puterii de stat au fost dizolvate. Secretarul general
consecvenţa statului socialist care a ştiut să cointereseze şi al partidului, ales la congres, a fost asasinat, împreună cu
să antreneze întreaga suflare umană pentru a participa la soţia sa, la 25 dec. 1989, în urma unei mascarade judiciare.
înfăptuirea planurilor cincinale. Oamenii erau conştienţi că
aceasta era o misiune de onoare, întrucât munca era Partidul si-a încetat activitatea implicit, în sensul că cei
considerată o virtute. Ei ştiau ce fac, ce produc, fiind aproape 4 milioane membri fie nu au mai continuat
interesaţi deopotrivă de evoluţia preţurilor de producţie şi activitatea politică, fie s-au răspândit pe la alte partide
de livrare, de tarifele pentru servicii, practicate în ţările cu (inclusiv partide reacţionare, precum ţărănist sau liberal,
care România conlucra activ, mai ales cele din C.A.E.R. zise „istorice”). O desfiinţare oficială a P.C.R. nu a existat
şi nici măcar o autodizolvare explicită, care ar fi presupus
Un moment important în istoria partidului este anul 1965, întrunirea unui Congres extraordinar care să hotărască
când a avut loc Congresul IV al P.M.R., devenit Congresul autodizolvarea.
IX al P.C.R., reluându-se denumirea de „Partidul Comunist
Român”, în locul aceleia de „Partidul Muncitoresc Român”. După 1989, s-a încercat reorganizarea partidului, de către
Atunci a fost învestit în fruntea partidului, ca prim-secretar ing. Virgil Zbăganu, care, însă, a murit într-un accident de
al C.C.al P.C.R. (apoi secretar general al partidului), cale ferată, neelucidat nici astăzi.
Nicolae Ceauşescu. De fapt, acesta preluase funcţia imediat
după moartea, la 19 mar. 1965, a lui Gh. Gheorghiu-Dej. Legat de caracterul „istoric” al unor partide ce se declară
Un rol deosebit în această alegere a revenit lui I. Gh. aşa, trebuie să facem o precizare: partidul nostru comunist
Maurer (preşedintele Consiliului de Miniştri). este cel mai „istoric” dintre toate partidele, întrucât îşi are
rădăcinile în mişcarea muncitorească din România, care a
S-a elaborat o nouă constituţie, prin care România devenea început pe la jumătatea secolului al XIX-lea.
„Republică socialistă”, iar P.C.R. avea rolul de forță
politică conducătoare. De asemenea, este singurul partid consecvent revoluţionar,
care a realizat o epopee fascinantă în istoria patriei noastre.
În august 1968, are loc şedinţa comună a C.C. al P.C.R., Desigur, au fost şi unele greşeli, dar acestea nu pot suprima
Consiliului de Stat şi Guvernului, prin care se condamnă caracterul de ansamblu revoluţionar, dovedit prin tot ce s-a
intervenţia în Cehoslovacia a trupelor unor ţări membre ale construit în România, cât timp a fost condusă de acest
Tratatului de la Varşovia. S-au interzis atunci manevrele partid autentic de stânga.
militare ale altor state pe teritoriul României, dar şi cele ale
României pe teritoriul altor state. De asemenea, nici un Partidul Comunist Român rămâne partidul drag al tuturor
organ al puterii de stat nu putea să aprobe înstrăinarea celor exploataţi, al celor fără proprietate. De aceea,
vreunei părţi din teritoriul naţional. necesitatea reorganizării lui apare ca o realitate a societăţii
româneşti contemporane.
Perioada de după Congresul IX al P.C.R. a fost cea mai
fertilă din întreaga istorie a patriei. Abia în anii ‟80 vor fi
apărut unele semne de criză, pe fondul necesităţii achitării
datoriei externe.

În 1974, s-a elaborat Programul Partidului Comunist 0.c. Sunt românii mai oi decât alte
Român de făurire a societăţii socialiste multilateral
dezvoltate şi de înaintare a României spre comunism, neamuri?
considerat charta fundamentală a întregii naţiuni.

Dacă s-a ajuns la o „societate socialistă multilateral Prof.univ. Gh Zbăganu


dezvoltată”, este discutabil. Cert este, însă, un lucru: că, la Vicepresedinte al PCR Comitetul de reorganizare
jumătatea anilor ‟80, România era o ţară mediu dezvoltată,
cu o industrie putenică, cu o agricultură modernă, iar În revista „Formula As”, nr 896 din 2009 a apărut un
veniturile populaţiei (din salarii şi pensii) puteau asigura interviul luat de Ion Longin Popescu academicianului
oricărui cetăţean un nivel de trai decent. Florin Constantiniu (vezi http://www.formula-

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 7


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

as.ro/2009/896/spectator-38/acad-florin-constantiniu-clasa- (Gruzia, Azerbaidjan) nu beneficiază nici măcar de


politica-postdecembrista-este-cea-mai-incompetenta-cea- democrația burgheză din Europa – acolo sunt dictaturi
mai-lacoma-si-cea-mai-aroganta-din-istoria-romaniei- fățișe în slujba capitalului iar suveranitatea și independența
11878), articol care a stârnit oarece dezbateri pe forumuri și lor sunt și mai fragile decît la noi. Peste tot agricultura,
bloguri. Teza academicianului este că această „clasă economia, sănătatea sunt la pământ. Or, aceia nu sunt
politică” este cea mai rapace din istoria modernă a români.
României și că, perioada de 20 de ani 1989 – 2009 pălește
prin comparație cu alte două perioade de dezvoltare Totuși, cauza dezastrului social și a demoralizării în care se
“firească” a României: 1859 – 1879 și 1919 – 1939. zbat societățile ex-socialiste este aproape evidentă, credem
noi: este resurecția capitalismului. Lovitura de moarte dată
Explicația istoricului ar fi că “perioadele de progres sunt societăților noastre a fost privatizarea. Unii spun că
asigurate de conjugarea eforturilor elitei politice si privatizarea ar fi fost o idée bună, dar prost aplicată.
intelectuale cu angajarea plenara a maselor intr-un proiect
national, mobilizator si stimulator“ . Astfel, “generatia Dacă se dorea demonstrarea faptului că proprietatea privată
pasoptista (Mihail Kogalniceanu, Ion C. Bratianu), cea mai este superioară (ca eficiență) proprietății socialiste, ar fi
creatoare generatie a istoriei romanesti, s-a aflat la unison trebuit să se privatizeze industriile nerentabile. Or, peste
cu societatea moldo-munteana, care voia unirea si tot s-a privatizat exact ce a fost rentabil (mai țineți minte?
independenta. In 1918, generatia Marii Uniri (Ion I. C. S-a început cu fabricile de bere, de țigări, apoi s-a căutat
Bratianu, Take Ionescu, Nicolae Iorga) s-a aflat la unison orice era rentabil și s-a privatizat. Ceea ce nu era rentabil s-
cu societatea care voia "Romania Mare" si afirmarea ei pe a închis). Așa a fost peste tot, nu numai în România.
plan european.” pe când “din 1989, societatea romaneasca Poporul roman nu este mai vinovat de dezastru decît cel
a fost profund divizata (vezi "Piata Universitatii"), lipsita polonez, ucrainean, ceh sau rus etc.
de un proiect national si incapabila sa-si mobilizeze
resursele pentru a valorifica sansele ce i se ofereau: in Rămâne însă deschisă întrebarea dureroasă: și totuși, cum
primul rand, unirea Republicii Moldova cu Romania . Pe de în societățile noastre nu s-au găsit forțe care să se opună
scurt, nici clasa politica, nici societatea romaneasca nu au distrugerilor economice și sociale generate de privatizare?
fost in masura sa asigure inauguralului din decembrie 1989 Cum de au acceptat salariații să li se “privatizeze” locul de
justificarea imenselor posibilitati oferite de caderea unde își cîștigau pîinea cea de toate zilele? Nu am auzit de
comunismului”. mari mișcări de masă în anii ‟90 împotriva economiei de
piață, împotriva privatizărilor.
Și cine este vinovat pentru dezastrul social la care s-a
ajuns? Academicianul Constantiniu spune“Cred ca Românii - și nu numai au fost în primul rând trădați de
principalul vinovat de aceasta situatie este insusi poporul clasa lor conducătoare. Fosta clasă conducătoare –
roman! El ilustreaza perfect observatia ca "un popor de oi nomenclatura – a socotit în 1989 că a venit momentul să se
naste un guvern de lupi". Spiritul de demisie, pasivitatea, transforme dintr-o clasă dominantă de facto într-una
resemnarea romanilor, au permis clasei politice sa-si bata dominantă și de jure. Înainte de 1989 accesul lor la resurse
joc, nepedepsita, de tara. Lipsit de spirit civic, poporul (financiare, economice) nu era sigur: lipsea statul de drept
roman nu a fost capabil, in acesti 20 de ani, sa traga la care să le garanteze proprietatea privată. Să ne amintim că
raspundere clasa politica sau sa "tempereze" setea ei de nicăieri partidele comuniste nu au fost înlăturate de la
inavutire.” putere prin revoluții populare, ci peste tot – inclusiv în
România – ele au părăsit puterea prin trădarea liderilor, prin
Suntem de accord, firește, cu simptomele pe care Florin trădarea nomenclaturii care a considerat că a sosit
Constantiniu le vede în societatea română “ astăzi industria momentul îmbogățirii. Oare nu Gorbaciov a lansat
este lichidata, agricultura e la pamant, sistemul de sanatate campania de demolare a economiei socialiste prin
in colaps, invatamantul in criza, individualitatea Romaniei perestroika lui catastrofală? Oare nu peste tot capitaliștii s-
pe plan international disparuta. Criza economica nu a facut au format în principal din foștii nomenclaturiști – aliați cu
decat sa agraveze relele care au precedat-o ”, numai că noi tot felul de bișnițari și interlopi, a căror coloratură depinde
vedem altfel cauza lor. de specificul național?

Mai întîi, ne îndoim că aceste simptome sunt caracteristice Așadar o explicație a căderii socialismului avem: dorința de
României. Ele se întîlnesc la toate statele fost socialiste. înavuțire a „burgheziei roșii”. O alta a fost interesul
Socialismul Europei de Est – așa cum a fost el, de cazarmă, burgheziei adevărate din statele capitaliste dezvoltate de a
de stat, autoritar, a creat societăți ale bunăstării tuturor pune mîna pe bogațiile statelor ex-socialiste, clădite în
(welfare states) în măsura posibilităților. Este adevărat că se decenii de muncă și sacrificii.
putea mai mult, este adevărat că sistemul trebuia și putea fi
îmbunătățit. Acum industria este mai mult sau mai puțin Dar cum de societatea nu a găsit resurse de a se apăra?
lichidată în toate statele ex-socialiste. Unele o duc mai rău
ca noi. Capitalismul nu poate fi democratic acolo unde este Societatea a rămas fără apărător. A devenit o societate de
sărăcie. Statele din Asia Centrală Kazahstan, Uzbekistan, oi, care behăie și așteaptă lupul să vină să le salveze. Lupii
Turkmenistan, Kîrgîzstan, Tadjikistan) sau din Caucaz erau “investitorii”. Precum unele triburi subdezvoltate din

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 8


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Polinezia așteptau să vină cargoul cu bogății (așa numitele ar fi fost posibil a dus deja la secesiunea Transnistriei. Sau
cargo cult) să îi scoată din sărăcie, tot așa și popoarele din greșesc?
statele ex-socialiste, rămase fără busolă, așteptau să vină
investitorii să îi scoată din ceea ce ele considerau sărăcie. Dar, vorbind de proiect național, dl Constantiniu putea găsi
Erau gata să își dea pe gratis întreprinderile acestor o altă perioadă de 20 de ani cu care să ne comparăm :
salvatori. Mai țineți minte privatizările pe 1 dolar? perioada “1949 - 1969”. Da, atunci aveam un proiect
național, cel puțin la fel de frumos ca al pașoptiștilor:
Bun, dar ăsta e numai un simptom. Cum de societatea nu s- aducerea maselor la putere, eradicarea sărăciei,
a apărat? analfabetismului și, mai ales, construirea societății fără
clase – societatea socialistă multilateral dezvoltată. Ce era
Aici este – cred eu - de vină sistemul politic monopartid greșit aici?
care a fost asociat cu socialismul de stat. Oamenii își
pierduseră orice încredere în propaganda oficială. Fostele Nu a selectat această perioadă deoarece dînsul crede că „la
partide comuniste pierduseră războiul informațional. Era 22 decembrie 1989, se inchide "paranteza" comunistă,
suficientă eticheta “asta e o idée communistă” ca să fie deschisă în 1945 de ocupantul sovietic, și se reintră pe
respinsă. Exemple de formulari “Să nu desființăm CAP- făgașul dezvoltării firești a societătii românesti”. Dar dacă
urile dacă merg bine? - Nu e așa, CAP-ul a fost o idée ce s-a întîmplat după 1989 reprezintă dezvoltarea firească,
comunistă, deci rea” sau “Să nu privatizăm fabrica de unde nu cumva înseamnă că și dezastrul economic, social, moral,
mîncăm o bucată de pine!..- Hăhăhă, uite-l și pe comunistul demografic de după 1989 este la fel de firesc și atunci
ăsta cu “să nu ne vindem țara” sau “ Să nu dăm altora lamentările și invectivele la adresa “clasei politice” nu își
petrolul, gazul și curentul? - Ce ticălos, vrea comunism, nu mai au rostul
s-a săturat” si altele.
Eu sunt sigur că în viitor copiii vor învăța la istorie „la zz.ll
Pe lîngă factori obiectivi (rapacitatea capitalului 20xx, se inchide "paranteza" capitalistă, deschisă în 1989
internațional și a semiburgheziei noastrte) au acționat însă – de greșelile primei etape socialiste, și se reintră pe făgașul
uneori chiar mai eficare – cei subiectivi. Aici avem de a dezvoltării firești a societătii românesti”
face cu miopia și (îmi aleg cu grijă cuvintele) trădarea
intelectualilor. Unii voiau capitalism și știau ce voiau – să Dixi et salvavi.
se îmbogățească pe spinarea celorlalți iar alții (diverși
publiciști, oameni de cultură, lideri de opinie) îl voiau fără
să știe de ce – îl confundau cu democrația.

Cum au putut românii și nu numai – să înghită sintagma 1. 1 Mai una din cele mai sfinte zile
democrație și economie de piață? Cei care au inventat-o, se
pot mîndri cu succesul ei. Pentru orice om care judecă, este pentru muncitorii lumii întregi
evident că democrația fără capitalism se poate foarte bine
dar și capitalismul fără democrație iar se poate. Ni se
spunea că -asta vrea Vestul de la noi. Ziua de 1 Mai este una din cele mai importante, una din
cele mai sfinte zile pentru muncitorii lumii întregi.
Și aici trebuie să îi amintesc domnului Constantiniu că în Semnificaţia ei trebuie ştiută de toţi cei care muncesc şi
anii ‟90 “clasa politică” (ghilimele înseamnă că nu îmi sunt exploataţi, de toţi cei care luptă pentru progres social,
place termenul, cum adică politicienii ar fi o clasă dar pentru o lume mai bună şi mai dreaptă.
muncitorii nu?) avea un proiect național: integrarea în
structurile Vestului. În NATO și UE. A se observa cum Acum 124 de ani, în Statele Unite ale Americii, muncitorii
conjucția și este la fel de nelegitimă atît în sintagma au ieşit în stradă pentru a susţine o lozincă măreaţă, o
“democrație și economie de piață” cît și în cea “NATO ș;i lozincă nobilă: ziua de lucru de 8 ore. Pentru ziua de lucru
UE”. Adică de ce ar trebui să acceptăm NATO (care și-a de 8 ore muncitorii americani au luptat cu forţele de
dat arama pe față în 1999, odată cu crima comisă împotriva represiune ale burgheziei şi mulţi dintre ei au căzut în luptă.
Iugoslaviei) dacă vrem să aderăm la UE? De ce Europa nu Lupta şi sacrificial lor au inspirit însă pe alţi muncitori, nu
ar avea dreptul la o armată proprie? De ce adică UE nu ar fi numai din America ci şi din întreaga lume, care au luptat şi
putut practica ceea ce face China de 10 ani : “O țară, două continuă să lupte pentru drepturile lor, ameninţate de
sisteme”? lăcomia fără margini a capitaliştilor.

După intrarea în UE, sunt de acord cu dl Constantiniu, că Iată, pe scurt, ce s-a întâmplat atunci:
statele intrate au rămas fără un proiect național – nu numai În a doua jumătate a secolului XIX, în special după victoria
România. Noi facem o excepție fericită, totuși: mai avem Nordului în războiul de secesiune (1865), Statele Unite au
proiectul de a aduce și Republica Moldova în UE. Nu văd cunoscut o dezvoltare economică fără precedent,
când ar fi avut România șansa de a se uni cu republica transformându-se în prima putere industrială a lumii. Dacă
Moldova. Am fi putut intra cu armata în Moldova, ca în în 1860, deci cu puţin timp înainte de războiul civil, Statele
1918? Istoria nu prea se repetă. Simpla bănuială că așa ceva Unite erau a patra putere industrială a lumii, în 1894

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 9


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

producţia industriala a Statelor Unite întrecea de aproape cuprinsul Statelor Unite ample manifestaţii ale muncitorilor
două ori şi jumătate pe cea a Marii Britanii şi de aproape în sprijinul satisfacerii acestei revendicări.
trei ori pe cea a Germaniei. Au apărut şi ambiţiile
imperiale, în anul 1898, în urma războiului cu Spania, Aşa cum spune Philip S. Foner în cartea sa “Istoria mişcării
Statele Unite au pus mâna pe Guam, Puerto Rico şi muncitoreşti americane”- “Niciodată până atunci o lozincă
Filipine. În anii ce vor urma imperialismul american va populară nu mai cuprinsese atât de mult inimile
deveni stăpânul absolut al Americii Latine, transformând muncitorilor americani ca cea despre ziua de lucru de 8
ţări ca Mexicul, Cuba, Haiti, Guatemala, Venezuela în ore”. La mijlocul lui aprilie 1886 un ziar american scria că
semi-colonii, conduse de companiile americane după bunul “Agitaţia pentru 8 ore este peste tot”. În ciuda protestelor
plac, prin intermediul unor dictatori-marionetă. violente ale ziarelor burgheziei, care ţipau în gura mare
despre “Primejdia roşie”, muncitorii umpleau străzile cu
Dar, în timp ce bogăţia Americii creştea tot mai mult, în miile. Pentru ziua de lucru de 8 ore manifestau cot la cot
vreme ce industriaşi şi finanţişti fără scrupule ca femei şi bărbaţi, muncitori calificaţi şi muncitori
Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Morgan adunau bogăţii necalificaţi, muncitori albi şi muncitori negri, muncitori
fabuloase, masele muncitoare trăiau într-o sărăcie cumplită, autohtoni şi muncitori imigranţi, sfidând toate prejudecăţile
care aproape că nu avea egal în lume. Bogaţii Americii vremii, prejudecăţi întreţinute de burghezie pentru
deveniseră cei mai bogaţi din lume, în schimb săracii ei dezbinarea muncitorilor. Erau la modă “tutunul pentru opt
erau printre cei mai săraci din lume. ore”, “pantofii pentru opt ore” şi “cântecul pentru opt ore”,
cântec ce suna astfel:
Aceste lucruri se pot vedea din lucrările marilor scriitori ai
epocii, precum şi din documentele oficiale ale burgheziei “Vrem să îndreptăm lucrurile;
înseşi. Astfel, dintr-un raport oficial alcătuit la Chicago în Ne-am săturat să mai muncim pentru nimic,
1883-1884 aflăm de “starea mizerabilă a locuinţelor Vrem să ne bucurăm de razele Soarelui,
muncitoreşti, în care locuiau îngrămădiţi mii de muncitori, Vrem să mirosim florile;
de multe ori fără canalizare, apă curentă, lumină, ventilaţie Suntem siguri că Dumnezeu a vrut-o,
şi protecţie în caz de incendiu sau de alte dezastre, Şi vrem să lucrăm opt ore
nesocotirea tuturor regulilor igienei, starea oribilă a Ne-am adunat din fabrici, prăvălii şi docuri:
canalizărilor şi a latrinelor, camerele murdare şi Opt ore de lucru, opt ore de odihnă,
întunecoase în care stau înghesuiţi muncitorii, hrana lor Opt ore pentru ce vrem noi”
nesănătoasă, precum şi marea murdărie a străzilor, aleilor
şi curţilor interioare, pline de gunoaie în putrefacţie şi de
bălţi stătute”. Însă situaţia la Chicago, unde reveneau în Când ziua de 1 mai 1886 a sosit, au intrat în grevă circa 350
medie ceva mai mult de 8 persoane la o locuinţă 000 de muncitori din întreaga ţară, aparţinând la 11 562 de
muncitorească putea fi considerată fericită în comparaţie cu întreprinderi. Numai la Chicago au intrat în grevă 40 000 de
cea de la New York. Aici se distingea în mod special muncitori, paralizând efectiv oraşul. La Detroit au ieşit în
cartierul Tenth Ward, locuit în special de imigranţi evrei, stradă 11 000 de muncitori, iar la New York 25 000 ce au
cartier despre care se spunea că este cel mai aglomerat din mărşăluit pe Broadway. Se estimează că în zilele care au
lume. Aici, spre exemplu, o investigaţie efectuată în 1885 a urmat 185 000 de muncitori din întreaga ţară au obţinut
dezvăluit faptul că o treime din personae locuia în camere ziua de lucru de opt ore, iar alţi 200 000 au obţinut
neaerisite, lipsite de ferestre. reducerea ei de la 12 ore, sau mai mult, la 10 sau la 9.

Acestea fiind spuse, nu e de mirare că în anul 1890 a făcut Însă la Chicago burghezia nu dorea să-şi cedeze poziţiile.
senzaţie lucrarea unui jurnalist pe nume Riis, intitulată Pe 3 mai 1886 patronii de la o fabrică au recurs la vechea
“Cum trăieşte cealaltă jumătate”. Ea s-a vândut ca pâinea armă a spărgătorilor de grevă, aducând 300 de astfel de
caldă, întrucât vorbea despre lucruri foarte reale, lucruri cu oameni pentru a-i înlocui pe cei 1400 aflaţi în grevă pentru
care locuitorii New-York-ului şi ai altor mari oraşe se ziua de lucru de opt ore şi pentru mărirea salariului la 2
confruntau zi de zi. dolari pe zi. Greviştii au început să demonstreze împotriva
spărgătgorilor de grevă, iar poliţia a deschis focul fără
Se adaugă condiţiile inumane de lucru ale muncitorilor, avertisment, omorând cel puţin 4 muncitori neînarmaţi.
zilele de lucru de 12-14 ore sau mai mult, exploatarea pe
scară largă a muncii copiilor, care în Europa intrase în Muncitorii din întreg oraşul au fost cuprinşi de o mare
declin, în America era în floare, şi avem un tablou foarte indignare şi pe 4 mai 1886 3000 de oameni, bărbaţi, femei
clar al nemulţumirii profunde ce cuprinsese muncitorimea şi copii s-au adunat în piaţa Haymarket. Au luat cuvântul
americană în anii ‟80 ai secolului XIX. lideri ai muncitorilor, care au condamnat violenţa poliţiei,
au îndemnat la calm şi la continuarea protestelor pentru
În anul 1884 a avut loc la Chicago o convenţie a ziua de lucru de 8 ore. Faptul că demonstranţii au fost
reprezentanţilor clasei muncitoare din toată ţara, unde s-a paşnici a fost confirmat de însuşi primarul oraşului, care a
hotărât ca de la 1 mai 1886 să intre în vigoare ziua de lucru asistat la miting.
de opt ore. Până la acea dată urmau să se desfăşoare pe tot

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 10


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

După ce primarul a plecat au venit 180 de poliţişti, care au reforme, au smuls burgheziei concesii preţioase, care le-au
ordonat mulţimii să se împrăştie. În acel moment o bombă a permis să-şi adune forţele în vederea unor noi lupte. În
fost aruncată în mijlocul poliţiştilor, omorând pe unul dintre numeroase ţări - printre care şi ţara noastră - muncitorii au
ei şi rănind grav încă cinci. Atunci poliţia a deschis focul în ajuns chiar la putere. Dar nu trebuie să se uite că lupta de
plin, omorând un număr necunoscut de muncitori şi rănind clasă, lupta contra burgheziei, este o luptă grea, care va
cel puţin 200. Acesta a fost semnalul pentru un val masiv dura foarte mult timp şi în care victoriile alternează cu
de arestări în tot oraşul. Sute de muncitori au fost arestaţi şi înfrângerile. În multe ţări, printre care şi România,
bătuţi ca să-şi recunoască acuzaţiile, alţii au fost mituiţi ca muncitorii au pierdut puterea, socialismul a fost răsturnat şi
să sprijine acuzarea la procesul intentat la 8 lideri ai s-a revenit la capitalism, Urmarea se poate vedea foarte
muncitorilor: Albert Parsons, August Spies, Samuel clar- muncitorii şi masele largi ale ţărănimii o duc mai rău
Fielden, Eugene Scwab, Adolph Fischer, George Engel, ca niciodată. În multe alte ţări burghezia, mai ales în ultimii
Louis Lingg şi Oscar Neebe. Pe 20 august ei au fost găsiţi 30 de ani, a luat înapoi concesiile smulse prin lupta
vinovaţi şi 7 din ei au fost condamnaţi la moarte prin muncitorilor şi se pregăteşte să reinstaureze capitalismul
spânzurare, al 8-lea, Oscar Neebe, fiind condamnat la sălbatic al secolului XIX- adică muncă mai multă, dar pe
închisoare pentru 15 ani. bani mai puţini, pentru ca cei bogaţi să devină şi mai bogaţi.

Înainte de pronunţarea sentinţei, August Spies a ţinut un Pentru a putea merge mai departe clasa muncitoare trebuie
discurs memorabil, pe care istoricul Philip S Foner l-a să înveţe din trecut, trebuie să înveţe nu numai din succese,
numit “o operă clasică a literaturii proletare”. dar şi din înfrângeri. Ea trebuie să înveţe nu de la acei lideri
“Adresându-mă acestei curţi-spunea Spies- eu vorbesc în care au trădat pe muncitori şi i-au vândut capitaliştilor, ci
calitate de reprezentant al unei clase către reprezentanţii trebuie să înveţe de la lideri asemenea celor 4 martiri de la
altei clase… Dacă Dumneavoastră credeţi că spânzurându- Chicago, care pentru binele celor asupriţi n-au ezitat să-şi
ne veţi reuşi să puneţi capăt mişcării muncitoreşti, mişcării sacrifice chiar viaţa. Sacrificiul lor, exemplul lor trebuie să
de la care milioanele ce trudesc în lipsuri şi mizerie îşi lumineze pe muncitorii de azi, la fel ca învăţătura marilor
aşteaptă salvarea- dacă Dumneavoastră credeţi asta, dascăli ai clasei muncitoare, Marx, Engels, Lenin şi alţii.
atunci foarte bine, spânzuraţi-ne! Veţi înăbuşi o scânteie,
dar mai sunt multe altele, în faţa voastră şi în spatele Lupta continua.
vostru, peste tot. Acesta este un foc subteran şi nu veţi
putea să-l stingeţi!” Trăiască lupta clasei muncitoare împotriva asupritorilor
capitalişti!
În ciuda unei intense campanii internaţionale de apărare a Muncitori din toate ţările şi naţiunile, uniţi-va!
celor acuzaţi şi condamnaţi, campanie ce a cuprins ţări ca
Anglia, Franţa, Olanda, Rusia, Spania, Italia, pe 11 Membri PCR participă pe 1 mai 2010 la manifestatia
noiembrie 1887 patru din liderii muncitorilor, anume organizata de Asociația Scânteia în Piața Scânteii lângă
Parsons, Spies, Engel şi Fischer au fost executaţi prin soclul fostei statui a lui V I Lenin sub deviza ”Muncitori,
spânzurare. Lui Fielden şi Schwabb li s-a comutat sentinţa treziți-vă!”
la închisoare pe viaţă, în timp ce Louis Lingg s-a sinucis-
sau poate a fost omorât de gardieni.
Secția ideologică și de propagandă a PCR
La şapte ani după proces, în 1893, noul guvernator al
statului Illinois a graţiat post-mortem pe cei executaţi,
afirmând că nu s-a putut dovedi vina lor şi că au fost
victimele unei înscenări a burgheziei. Astăzi se ştie cu
certitudine că bomba aruncată la Haymarket pe 4 mai 1886
şi pentru care cei patru lideri ai muncitorilor au fost trimişi
la moarte a fost de fapt o provocare a burgheziei. 2. Actualitatea lui Vladimir Ilici Lenin
Pe 25 iunie 1893 a fost dezvelit un monument în cinstea la 140 ani de la naștere
celor patru eroi şi martiri ai clasei muncitoare de la
Chicago. Dar cel mai important monument pentru ei a fost
decizia Internaţionalei a II-a - partidul internaţional al Prof. Radu Florin
muncitorilor creat în 1889 sub conducerea lui Friedrich
Engels - de a declara ziua de 1 mai zi internaţională de Se împlinesc peste câteva zile 140 de ani de la nașterea
luptă şi solidaritate a celor ce muncesc. La noi, in Romania, marelui Vladimir Ilici Lenin, conducător al muncitorimii
prima manifestaţie de 1 mai a avut loc în 1890, la ruse și al statului sovietic, genial continuator al lui Karl
Bucureşti. Marx si Friedrich Engels, unul din clasicii necontestați ai
marxismului.
Amintirea luptelor de la Chicago a inspirit nu doar pe
muncitorii din America ci şi din întreaga lume. În anii care Despre Lenin s-au spus și s-au scris multe. Doresc în cele
au urmat muncitorii din multe ţări au obţinut numeroase ce urmează să vorbesc despre actualitatea, despre relevanța

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 11


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

lui Lenin în ziua de azi. Voi încerca să arăt că Lenin a fost care se acuză fiecare că ar fi în slujba dușmanului, așa că
relevant nu numai la vremea lui dar că poate fi socotit așa și prin urmare nici vorbă nu poate fi de o colaborare între ele.
în ziua de azi. Sectarii refuză să vadă ceea ce îi apropie de alții ca ei, ei
Lenin a activat într-o epocă în care, ca si acum, se punea văd numai ceea ce îi desparte, de aceea ei nu fac decât să
problema luptei împotriva oportunismului. Oportunism dezbine mișcarea în loc să o unească mai ales în condițiile
inseamnă negarea principiilor în numele unor avantaje zilelor noastre, când este nevoie de unitate mai mult ca
materiale. Putem observa că de această boală suferă nu oricând. Lenin însă a sesizat la timp pericolul acestui virus
numai partidele in general, dar si mișcarea comunistă și a luat măsuri pentru combaterea sa. Una din acestea a
internațională - a se vedea cazul comuniștilor italieni din fost lucrarea "Stângismul, boala copilariei comunismului",
Rifondazione Comunista, care în schimbul unor posturi apărută in anul 1920, și în care avertiza pe comuniștii din
confortabile în guvernul Prodi, și-au calcat principiile și au toată lumea că
susținut acest guvern care numai de stânga nu era, un există și situații când este nevoie de compromisuri. O alta a
guvern al "restructurărilor" sociale și al războiului din fost noua tactică impusă Cominternului în anul 1921, și
Afghanistan. anume aceea a Frontului Unit între comuniști și social-
democratii de stânga. Comuniștilor din toată lumea li s-a
Și tot de această boală a suferit mișcarea marxistă spus să renunțe la exclusivism și să fie deschiși colaborării
revoluționară și acum 100 de ani. Pentru a fi plăcuți cu cei de care ii apropie mult mai multe lucruri decât îi
burgheziei liberale o bună parte a marxiștilor ruși - desparte. Bineânțeles, nu s-a pus problema unei fuziuni,
menșevicii, au susținut rolul conducător al burgheziei în Lenin nu putea să cadă în extrema cealaltă după ce îi
revoluția burghezo-democrată îndreptată împotriva combătuse pe social-democrați atâtia ani, ci doar a unei
absolutismului țarist de la 1905-1907, au susținut că alianțe. Comuniștii trebuie să își mențină independența față
mișcarea muncitorească trebuie să accepte să se de partenerii lor, dar să fie deschiși unei colaborări cu
subordoneze burgheziei, să fie vioara a doua într-o luptă în aceștia, inclusiv la nivel electoral.
care, însă, să ducă greul, să se sacrifice ea pentru a înlocui o
dictatură cu alta. Dar această mișcare muncitorească Din păcate, comuniștii nu și-au însușit întotdeauna această
înspăimânta nu numai țarismul ci și burghezia, și pe măsură lecție, și una din urmări a fost poate cea mai mare tragedie
ce ea lua avânt burghezia devenea tot mai înclinată spre din istoria mișcării muncitorești de atunci, victoria
compromisuri, spre înțelegeri cu țarismul. Este meritul lui nazismului în Germania în anul 1933, datorată în mare
Lenin de a fi sesizat acest lucru și de a fi venit cu o noua măsură nu forței naziștilor ci dezbinării care exista între
lozincă, ce corespundea mai bine interesului revoluției - comuniști și social-democrați. Cu siguranță că dacă astăzi s-
anume aceea a hegemoniei proletariatului în revoluția ar da ascultare indicațiilor lui Lenin și am avea un Front
burghezo-democrată - muncitorii își păstrează independența Unit, nu între comuniști și social-democrați, pentru că
strictă față de liberali și luptă de-a dreptul pentru preluarea social-democrații au devenit mult mai de dreapta decât erau
puterii, împreună cu alte clase revoluționare, cum ar fi atunci, ci între comuniști și comuniști, între staliniști și
țărănimea. O dată ajuns la putere proletariatul desăvârșește troțkiști, între staliniști și staliniști sau între troțkiști și
revoluția burghezo-democrată, apoi, pe măsură ce condițiile troțkiști, mișcarea muncitorească ar putea face față mult
obiective permit acest lucru, luptă pentru transformarea ei mai bine primejdiei fasciste, manifestate de pildă prin
într-o revoluție socialistă. Această formulă, expusă cel mai ascensiunea unor partide ca Partidul National Britanic în
bine în lucrarea "Doua tactici ale social-democrației în Marea Britanie.
revoluția democratică", arată nu doar principialitatea lui
Lenin dar și gândirea sa creatoare, capabilă să iasă din În fine, nu trebuie uitată nici o altă latură a activității lui
tipare, în cazul de față din litera lui Marx și Engels. Marx si Lenin, de la care avem extrem de multe de învățat în ziua
Engels spuseseră într-adevăr că muncitorii nu pot prelua de azi - anume aceea a luptei cu războaiele imperialiste.
puterea decât în urma burgheziei, iar menșevicii priveau Acum, ca și atunci, vedem că se pune problema luptei
aceste spuse în mod dogmatic, religios, drept ceva bun o împotriva acestor războaie profund nedrepte care sunt
dată pentru totdeauna. Lenin însă, analizând condițiile războaiele imperialiste. În unele țări mișcarea împotriva
concrete ale țării și vremii sale, a ieșit din litera lui Marx războiului este mai dezvoltată, în altele mai puțin
tocmai pentru a rămâne în spiritul lui Marx, adică în spiritul dezvoltată. Toți cei care luptă azi împotriva acestui tip de
revoluției. Lenin a arătat că marxiștii nu trebuie să fie războaie nu trebuie să uite exemplul lui Lenin, care din
oportuniști dar nici conformiști, iar acest lucru este cât se momentul izbucnirii primului razboi mondial imperialist, în
poate de relevant în ziua de azi, când vedem cum mai țoti anul 1914, s-a situat fără nici un fel de rezerve în tabăra
oamenii politici se tem să vină cu idei proprii, citând în antimilitaristă, mergând până la a-si schimba radical
schimb din ideile altora. atitudinea față de unii revoluționari de care il legau anumite
simpatii - de exemplu față de Plehanov. Lenin a a știut să
Lenin este actual nu numai în ce privește lupta cu lupte atât de bine împotriva războiului imperialist tocmai
oporunismul și cu conformismul ci și în ce privește o altă pentru că a știut să vadă inamicul numărul unu al maselor,
luptă, aceea cu sectarismul. De acest virus numit sectarism anume burghezia imperialistă PROPRIE. Fără să vadă acest
este afectată, din păcate, în mare măsură mișcarea lucru el ar fi ajuns să sprijine războiul și Marea Revoluție
comunistă internațională, și îndeosebi cea troțkistă, există Socialistă din Octombrie 1917, care a învins în PLIN război
astfel nu mai puțin de câteva zeci de Internaționale troțkiste

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 12


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

imperialist, și nu după terminarea lui, nu ar fi avut niciodată om mare poate fi pus cu semnul plus sau minus. Poate că
loc. au fost genii cu semnul minus.

Pentru a se ajunge la revoluție este nevoie să declari razboi A.Z. Nu i-aş numi pe Lenin si pe Stalin cele mai mari
războiului spunea Lenin, și fără îndoială că istoria i-a dat personalități ale secolului XX dacă acestea ar fi fost cu
dreptate - întocmai cum prevestise el așa s-a și întămplat. semnul minus. În ciuda tuturor defectelor, rolul jucat de
Antimilitariștii de azi trebuie să aibă bine în minte exemplul Lenin, în istorie, fără îndoială a fost mai mult decât pozitiv.
lui Lenin, să nu se lase îmbătați de lozincile nu patriotice ci Mă îndoiesc că puteţi găsi multe personaje din istorie cu
FALS patriotice ale burgheziei dominante și să nu uite că, care se poate compara. În secolul XIX ar putea fi comparat
în condițiile marilor puteri, singurul război cu adevarat cu Marx.
drept este războiul de clasă. Marxiștii marilor puteri trebuie
să știe să învețe de la acest adevarat titan al luptei cu Secolul al nouăsprezecelea, a trecut în istorie ca secolul
militarismul, care a fost Lenin, dacă vor să aibă succes în care a dat naştere celei mai influente ideologii din istoria
lupta lor proprie. omenirii, ideologia marxistă. Deja în secolul său, a jucat un
rol colosal, devenind unul dintre factorii cei mai decisivă
Fie ca spiritul marelui Lenin să ne lumineze pe toți cei care pentru evoluţia lumii. Marele merit istoric al lui Lenin este
luptăm pentru libertate și dreptate, la 140 de ani de la că el a dezvoltat ideologia marxistă, cu schimbările care au
nașterea sa! avut loc la începutul secolului XX, creînd o doctrină, care
poate fi numit leninism, doctrină care a fost un pas
considerabil înainte față de marxism .

3. Lenin este unul dintre cele mai Apoi, folosind această doctrină, Lenin a creat Partidul
Bolşevic, un partid revoluţionar, care a avut ca scop să
importante figuri din istoria ofere o răsturnare revoluţionară a regimului țarist, aşa cum
umanităţii şi caracterul cel mai au dictat împrejurările istorice. Nu știu de nici un caz în
istorie de o asemenea importanță, atunci când contribuția
important al secolului al XX-lea unei singure persoan a fost atât de semnificativă. Dacă nu ar
fi fost Lenin, Revoluţia din Octombrie şi mai târziu,
Uniunea Sovietică nu ar fi apărut în istorie, fapt acceptat și
– declară Alexander Zinoviev - om de știință- cunoscut de către lumea occidentală capitalistă. Acest fapt a exercitat
dizident rus de dinainte de anul 1989, într-un interviu dat în o influenţă enormă asupra dezvoltării ulterioare a omenirii.
2004 și publicat în ziarul rus Pravda Din această perspectivă, Lenin este, fără îndoială mare.
Reproducem pentru reîmprospătarea memoriei acest V.K. Dar azi, ne punem întrebarea: a fost revoluţia
interviu necesară, ţinând seama de toate tulburările sociale asociate
cu ea? Si o a doua întrebare: văzând că ne întoarcem, după
Victor KOZHEMIAKO. Anul acesta se împlinesc 80 ani de o pauză de 75 de ani înapoi la sistemul de proprietate
la moartea lui Vladimir Ilici Lenin ... În trecut, omagierea privată , la ce a fost bună puterea sovietică? Nu a fost totul
lui Lenin se făcea într-un alt tip de stat. Acum, că statul în zadar?
acela nu mai există, atitudinea oficială faţă de Lenin a
devenit ostilă. Ce părere aveţi despre această situaţie? A.Z. Întrebări fără sens. Nu fac decît să arate sărăcia
intelectuală şi ura viscerală pentru tot ceea ce este marxism,
Alexander Zinoviev. Nu vorbesc aici ca un adept al ideilor leninism, comunism. De ce este absurd? Revoluţia nu au
de marxism-leninism, ci ca un om de știință, călăuzit de un apărut din nimic. Ea a fost rezultatul logic al unui proces de
principiu: Adevărul şi numai adevărul cu orice preţ. secole, rod al luptei dintre cei ce au și cei ce nu au.
Opinia mea aşa, cum am menţionat de mai multe ori este V.K. Ce te face sa crezi asta?
aceasta: el este unul dintre cele mai importante figuri din
istoria umanităţii şi caracterul cel mai important al A.Z. Ca un sociolog analizez evoluţia umanităţii, a
secolului al XX-lea. Când mi s-a cerut să numesc revoluţiilor şi erelor post-revoluţionare. Şi eu pot să vă
personalitati majore ale secolului trecut, mereu am spus: asigur: în absenţa revoluţiei din octombrie, în absența
Lenin si Stalin. Secolul XX este încă creat de Lenin şi mişcării comuniste, omenirea ar fi fost în continuare pe cale
Stalin. Deşi de tînăr am fost antistalinist, am fost arestat şi de degradare şi acum ar fi fost teribil de nefericită. Vă
am fost închis în Lubianka şi aşa mai departe. Concluzia mulţumim pentru revoluţia comunistă . Prin ea, omenirea a
mea de astăzi este tocmai asta. Şi dacă fac această fost salvată de la abis, de la un eşec teribil. Deci lovitura
declaraţie este pentru că am motive serioase ca un om de primită de către Uniunea Sovietică şi distrugerea sa,
ştiinţă. distrugerea comunismului sovietic a însemnat o imensa
pierdere pentru umanitate. Ca urmare, a existat un regres
V.K. Aici, Alexander Alexandrovici, se pune întrebarea: un evolutiv. Omenirea a intrat într-o fază mai înceată de
evoluţie.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 13


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

lui şi nu am găsit nimic deosebit". Această persoană este


un escroc. Ce se întâmplă dacă cineva a analizat creierul lui
Analizând ceea ce se întâmplă acum în Rusia, ceea ce Kant, despre care se știe că a avut un cap mic? Dar el a fost
vedem este că anti-lovitura de stat a marcat începutul unui un geniu! Prin urmare, Lenin, merită admiraţia noastră cu
pogrom împotriva tuturor marilor realizări din perioada toate greșelile lui pur umane.
sovietică. Se creează sentimentul că tot ceea ce s-a creat în
epoca sovietică a fost inutil. Cu toate acestea, realizările V.K. Recent, am citit declaraţii despre cruzimea revoluţiei,
comunismului sovietic, iniţiat de Lenin, au lăsat o urmă în care se evorbea despre o cruzime patologică la Lenin –
profundă în istoria omenirii. Influenţa revoluţiei noastre, ce aceasta ar fi fost una din trăsăturile personalităţii sale. Şi se
s-a făcut în ţara noastră a fost mai importantă pentru pare că mulţi cred asta acum.
omenire decît cea a Vestului. Chiar și Vestul a urmat calea
noastră. Multe realizări pe care le putem vedea în Occident A.Z. Ce prostii. A fost cu adevărat o revoluţie mare.
nu ar fi fost posibile fără existența Uniunii Sovietice, fără Inamicii revoluției erau miei nevinovați, în timp ce monştrii
concurenţa dintre cele două sisteme. Analizând lumea de Lenin si Stalin îi sacrificau? Nu, a fost o luptă. O lupta
occidentală, nu pot arăta cât de mult am fost copiați de colosală. Sau vor pretinde acum că albii şi ocupanţii străini
Vest, precum şi toate care s-au făcut acolo sub influenţa nu au tras? În tinereţea mea, datorită ignoranţei mele, i-am
succeselor mişcării comuniste în secolul al XX-lea. criticat și eu. Apoi, de-a lungul anilor vine și înțelepciunea,
și am început să mă întreb: OK, Zinoviev, nu sunt de acord
V.K. Din punct de vedere social, la asta vă referiți? cu acţiunile lui Lenin şi Stalin. Dar ce aș fi putut eu face în
loc? Şi concluzia ar putea fi una: nu aș fi putut acţiona
A.Z. La nivel social şi în orice fel. Progresul tehnico - altfel. Speculaţii se pota face, desigur, multe, post-factum
științific şi mult mai mult. Ca un sociolog, pot să spun că despre cruzime, represiune, şi aşa mai departe. Dar
această izbucnire bruscă a tendinţei de privatizare este deja istoricește, nu se putea face altfel. Ce s-a făcut, s-a făcut
pe moarte. Nu e ceva care a venit să rămână pentru prin forța împrejurărilor.
totdeauna, este ceva care nu poate dura mult timp ... Voi spune mai multe. Daunele pe care politicienii de azi le
Omenirea nu ar putea exista în cazul în care ar persista în fac țării noastre nu se pot compara cu erorile lui Lenin sau
această prostie. Ce avem acum? O capitularea fără luptă, ca Stalin, sunt de sute de ori mai mari.
să spunem aşa. Desigur, luând în considerare factorul de Pentru prima dată în istoria noastră mortalitatea a depășit
trădare a liderilor de top. natalitatea şi numărul ruşilor a început să scadă într-un ritm
rapid. Suntem amenințați cu distrugerea, în întregul sens al
V.K. Şi valul de propagandă anticomunistă de proporții cuvântului. Şi pe acest fond se aruncă anatema asupra lui
incredibile care a şocat pe oameni. Lenin si Stalin, ca oamenii să uite unde am ajuns și spre ce
ne îndreptăm.
A.Z. Fireşte. Acest lucru a fost întotdeauna o parte din
propaganda anticomunistă. Anticomunismul a fost cel mai V.K. Într-adevăr, noile generaţii nu mai ştiu ce a fost
important element al ideologiei de Vest. Denigrarea educația gratuită și universală, accesul aproape gratuit la
liderilor comuniști constituie o componentă esenţială a anti- locuință și sănătate, lucruri la care ele nici măcar nu pot
comunismului. visa astăzi.

V.K. În primul rând denigrarea lui Stalin, apoi a lui Lenin. A.Z. Aşa cum am spus de mai multe ori: perioada sovietică
a fost punctul culminant al istoriei ruse. Am mai spus că în
A.Z. De fapt ambii au fost discreditați în acelaşi timp, caz de distrugere a sistemului sovietic, cel care a venit să-l
punîndu-se accentul mai mult pe primul. Se vorbește de ei înlocuiască ar reprezenta un pas înapoi enorm. Ceva care
cu dispreț, ei sunt șacali, prădatori, barbari preistorici. poate duce la moartea ruşilor ca popor. Din nefericire,
Repet că acțiunile lor au fost dictate de împrejurările din suntem în această situație
timpul lor.
V.K. Ați mai spus că Lenin a fost o scuză utilă pentru
V.K. Problema personalităţii lui Lenin. Care ar fi calităţile rusofobia Vestului...
umane ale lui Lenin?
A.Z. Și azi spun la fel. Dar ce se întâmplă acum pe planetă,
A.Z. Esenin a avut dreptate când a spus: "Lucrul cel mai nu poate fi redusă doar la lupta dintre sistemelor sociale.
mare este mult mai bun." Putem lua orice om mare. Pentru Occident, care continuă să menţină un război
Napoleon a suferit de la stomac, a fost scund şi burtos. Dar, împotriva ţării noastre, comunismul a fost cumva doar o
Napoleon, de asemenea, continuă să fie Napoleon. Totusi, scuza. În absenţa Revoluţiei din Octombrie, Occidentul ar fi
el a fost cel care a reuşit să câştige toate aceste bătălii şi să devastat și cucerit aceasta regiune de mai multă vreme. Pot
dea o lovitură cumplită feudalismului, aşa cum nimeni nu a afirma în mod categoric că sistemul sovietic a apărut ca un
făcut-o. mijloc de supraviețuire a popoarelor din imperiului ţarist şi
Mi-aduc aminte că acum cativa ani am văzut la televizor în primul rînd al poporului rus. În situaţia de atunci, fără
intervievarea cuiva de la Institutul de cercetare a creierului: revoluția lui Lenin, Rusia ar fi devenit o colonie zdrobită în
"Ei spun că Lenin a fost un geniu, si ne-am uitat la creierul bucăţi. Şi acum, după distrugerea sistemului sovietic,

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 14


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

această tendinţă continuă. Și cu ce s-au ales în schimb? A scăzut foarte mult nivelul
Aş dori să subliniez încă o dată: progresele noastre sociale de productivitate al populaţiei. (Am depus odată un dosar în
au fost imitate de către Occident. Eu am scris "am impresia care explicam conceptul de utilitate socială, sau de
că Occidentul se simte jignit văzînd modul în care ruşii au productivitate). În perioada sovietică cel puțin 80% din
avansat în anii „50". populație era social-utilă: muncitori, fermieri, ingineri,
Ei i-au zdrobit pe ruşi și acum vor să anihileze progresele mecanici, tehnicieni, doctori, profesori, oameni de ştiinţă,
înregistrate în ţara noastră. Ei vor îl şteargă din istorie pe ofiţeri şi aşa mai departe. 80%! Restul de 20% erau paraziţi,
Lenin nu că Lenin ar fi fost un ticălos ci, dimpotrivă, pentru dar nefolositori social: bătrîni, bolnavi, copilași. Acum ce
ceea ce el a făcut bine. Cu Lenin şi Stalin şterși din istorie, avem? Invers. Birocraţia s-a dublat în comparaţie cu ce
regișori gen Gorbaciov sau Eltîn şi adepţii săi pot să își facă exista pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice!
altare. Îmi amintesc de jurământul lui Elțîn ” Jur în fața Da, a crescut de mai multe ori numărul de restaurante,
biroului meu, în fața CC şi personal în fața lui Leonid Ilici magazine de toate tipurile, cazinouri şi alte centre de
Briejnev ...” Mă aștept să se modifice jurământul în ceva de divertisment. Se consideră că acesta este un lucru bun. Dar
tipul : Jur în fața Congresului SUA că nu vom permite în această afacere este ocupată cea mai infloritoare parte a
renaşterea monstrului comunist” tineretului nostru. Nivelul său moral şi intelectual este
aproape de zero. Şi cât de mulţi oameni să devină parte din
Ce fel de oameni sunt ăștia? Gorbaciov însuşi merge acum bande criminale?
prin lume și spune că el de la început a avut c a obiectiv Toxicomania şi alcoolismul au ajuns la nişte cifre şocante.
distrugerea sistemului sovietic. Poți să-ți imaginezi acest tip Asta e ceea ce s-a întâmplat.
de om, care și-a propus să își distrugă patria?. Oare nu se
vede ce lucru teribil se petrece ca urmare a distrugerii V.K. Şi capacitatea de producţie este în mare parte distrusă.
sistemului social creat în ţara noastră prin eforturile acestor
titani ai umanității, cum ar fi Lenin si Stalin? Nu se vede că A.Z. De producţie, de ştiinţă, de cultură ... Ca rezultat, un
Rusia a pierdut capacitatea de a supravieţui cu demnitate în profesor universitar, cu zeci de descoperiri şi sute de
condiţiile actuale? Distrugerea Rusiei a fost o aspiraţie publicaţii ştiinţifice, pensionar, cîștigă mai puţin decât un
dintotdeauna a Occidentului. Încă din primele zile ale bodyguard al unei mari companii private. Ce s-a întâmplat
sistemului sovietic au încercat să ne sugrume. Nu, este o aberaţie totală, o răsturnare a scării de valori.
socialismul nu a fost o crimă împotriva celor mai buni
oameni din Rusia, așa cum crede Soljenițîn. Adevărata V.K. Păi cam așa ne trebuie dacă am distrus ţara de Lenin.
crimă se petrece astăzi, în lupta pentru putere suntem trădați
de așa zisele elite intelectuale şi culturale. A.Z. În mod evident, o societate care este în această stare,
nu mai are nevoie de un Lenin. Ceea ce avem astăzi sunt
V.K. Am putea spune că este o regie bine pusă la punct. politicienii care determină creşterea mass-media ca bulele
de săpun. De dimineata pînă seara, ne uităm pe ecranele
A.Z. Asistăm la o adevărată orgie a proprietății private, a televizoarelor, care ne dau aparența că se întîmplă totuși
contrarevoluţiei. Aceasta este o involuție nu numai faţă de ceva în țară. Am introdus termenul de "nivelul de imitaţie
perioada sovietică, dar faţă de tot ce s-a întâmplat în lume de viaţă". Toate aceste televiziuni sunt gunoi, un kitsch. În
de la Renaştere încoace. Ne întoarcem la întunericul din perioada sovietică am criticat kitsch-ul... acum este de o
Evul Mediu. Peste tot există violenţă. Şi faptul cel mai mie de ori mai rău. Iresponsabilitatea civilă şi socială care
îngrozitor este că imperiul american impune legile sale pe caracterizeaza liderii noștri străbate toate nivelurile
lume. Uniunea Sovietică a fost singura contrapondere. De societăţii. Nu e de mirare că se scuipă pe memoria marilor
ea se ținea seama. Acum, ei pot face ce vor. Dar despre oameni ai trecutului nostru sovietic. Lenin e primul pe care
astea am tot vorbit. Aş adăuga doar un singur lucru. În se scuipă.
perioada sovietică, incepînd de la Lenin şi continuînd apoi
cu mai multă forţă cu Stalin în viaţa ţării noastre a existat V.K. Figura lui Lenin este permanent ridiculizată. Se dau
aspiraţia de a crea un viitor mai bun. Acum nu mai există. multe citate din el, trunchiate și scoase din context. De
Simțeam că participăm la ceva important. exemplu, în timpul programului de televiziune "vorbind cu
oamenii", Putin nu a ratat ocazia de a cita neglijent,
V.K. La o misiune istorică. rezultînd că Lenin a considerat că ruşii sunt muncitorii
bolnavi și leneși. De fapt era vorba despre măsuri necesare
A.Z. La Ceva epic. Acum, totul a fost distrus. Acest în organizarea muncii.
sentiment de ataşament faţă de istorie a fost sistat.
Arașamentul acesta a fost un factor important de coeziune A.Z. Un motiv de a se bucura și ei de ridicol. Lenin este un
şi de mobilizare, care a determinat viaţa ţării, de la cel mai Titan, şi ei nişte pigmei. Tot ce fac este de a distruge. Există
înalt nivel, chiar şi în cele mai mici celule ale societăţii. două opţiuni: ori fă ceva mai bine decât predecesorii, ori
Toate acestea au dispărut. Ce avem? O degradare completă dă-te la o parte. În cazul în care predecesorii noştri au făcut
ideologică şi morală ale societăţii. Ce degradare! Dacă te ceva rău, făceți voi bine. Dar eu nu pot ocoli istoria.
uiţi cum au trăit și cum trăiesc acum cei mai multi oameni, Contribuţia enormă a lui Lenin, personalitatea lui şi toate
sentimentul nu poate fi unul de confort. Credeţi în viitorul meritele nu pot fi șterse de calomnie
ţării? Se pare că oamenii ar fi fost eliberaţi de această grijă.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 15


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

4. Gheorghe Apostol la 97 de ani domiciliu şi anchetat. Evenimentele din decembrie 1989 îi


aduc salvarea. Astăzi, evacuat din apartamentul în care
locuia împreună cu soţia sa, apreciata solistă a Teatrului de
Cine este Gheorghe Apostol? Operetă din Bucureşti de peste trei decenii, Adriana
Întrebare firească pe care o poate pune orice tînăr căruia Codreanu, priveşte consternat cum ţara sa pentru care a trăit
şcoala de astăzi nu-l învaţă despre istoria reală, obiectivă, a şi luptat s-a autodistrus printr-un climat de indecizie şi haos
perioadei socialiste a României, 1948-1989, cînd forţa politic şi social, întrebîndu-se, „este oare România de azi
politică era exercitată de comunişti, prin Partidul ţara pentru care a luptat şi visat?
Muncitoresc Român-PMR(1948-1965) şi Partidul Comunist
Român-PCR (1965-1989). Recent, pe 27 martie, la adunarea de constituire a
Comitetului de reorganizare a Partidului Comunist Român a
S-a născut în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi la fost propus, iar dumnealui a acceptat, să fie Președinte de
16 mai 1913. La 16 ani, ucenic fiind la o turnătorie din onoare a acestuia.
Galaţi, îl cunoaşte pe electricianul Gheorghe Gheorghiu -
activist sindical(viitorul conducător al Partidului Comunist Cu prilejul împlinirii a vârstei de 97 de ani, membrii
şi al Statului român Gheorghe Gherghiu-Dej), ocazie cu Asociației Scanteia îi urează un sincer LA MULȚI ANI!
care intră în mişcarea sindicală. Se remarcă pentru întîia
oară, ca militant activ, în timpul mişcărilor greviste din anii Petre Ignatencu Președinte
1930-1933, cînd se apropie sufleteşte de Gheorghiu-Dej şi
alături de care a militat toată viaţa.

Este judecat şi condamnat pentru activitate politică


antifascistă şi comunistă în anul 1937. Îşi ispăşeşte
pedeapsa în închisoarea politică de la Doftana, unde îl
reîntălneşte pe prietenul său Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este
eliberat în anul 1940, ca urmare a expirării condamnării de 5. Monopolurile pentru a rezista au
3 ani dar după scurt timp este arestat, şi fără să fie judecat
este trimis, alături de mulţi alţi militanţi de nevoie de a ingenunchea popoarele
stînga,,periculoşi” pentru regimul antonescian angrenat în
războiul împotriva URSS, în diferite lagăre politice:
O scrisoare din Grecia despre criza care macina această țară
Miercurea Ciuc, Caracal, Tg. Jiu.
Papandreu- socialistul - a venit la putere in octombrie trecut
Participă la reorganizarea mişcării sindicale de după război,
dupa ce dreapta ( Noua Democratie a lui Karamalis) a
ajungînd preşedinte al Confederaţiei Generale a
guvernat –dezastruos as spune, 6 ani. Clasa de mijloc a fost
Muncii(1945-1952), apoi preşedinte al Consiliului General
și incă este la un nivel economic relativ ridicat. Firește asta
al Uniunii Sindicatelor din România(UGSR)1955-1961,
nu place diverșilor “democrați” care vor să impună diverse
1967-1969).
linii politice - conform ordinelor celor care conduc din
culise destinele omenirii trăgând sforile după cum convine
Între aprilie 1954 şi octombrie 1955 îndeplineşte funcţia de
acestei minorități. Acum cițiva ani, pe vremea în care tot
Prim-secretar al Comitetului Central al PMR, înlocuindu-l
“socialiștii” erau la putere a fost o primă încercare de
temporar la conducerea partidului comunist pe Gheorghe
jefuire a clasei de mijloc prin intermediul bursei. Aceasta a
Gheorghiu-Dej, întrucît atunci funcţiona regula ca, cele mai
crescut continuu timp de doi ani ajungând la 6500 unitati.
înalte functii în Stat şi Partid să nu fie îndeplinite de aceeaşi
Toata lumea – inclusiv gospodinele- cumparau actiuni,
persoană.
acestea crescând de la o zi la alta. Delirul era colectiv și în
ciuda avertizărilor stângii și în special a Partidului
A fost prim-vicepreşedinte al Consiliului de
Comunist unii chiar se împrumutau pentru a cumpăra
Miniştri(Guvern) între anii:1952-1954 şi 1961-1967.
acțiuni și a avea un câștig rapid. Evident a urmat o cădere
bruscă a bursei –generată de retragerea masivă a unor
Intrat în conflict cu tendinţele de autoritarism ale lui
pachete de acțiuni deținute de unele centre din afara
Nicolae Ceauşescu, a fost îndepărtat din Comitetul Central
Greciei. Lumea și-a pierdut 80% din banii puși deoparte...și
al PCR în anul 1969 şi trecut ca director la Rezervele de
acești bani au dispărut în afara țării. Investigațiile legale
Stat( pînă în 1975).
pentru a depista vinovatul speculațiilor n-au dus la nici un
rezultat. Firește aceleași centre economice care aveau
Din 1977 activează în diplomaţie. Ambasador în: Argentina
nevoie de desființarea granițelor, chipurile pentru libera
(1977-1983);Uruguay (1978-1983) şi Brazilia(1983-1988).
circulație a capitalului erau vinovate de masiva sărăcire a
populației furându-i economiile prin intermediul bursei.
Este iniţiatorul „ Scrisorii celor şase”, oameni politici
Când criza a cuprins toată lumea, țări mici precum Grecia
comunişti români, în primăvara anului 1989, prin care era
sunt la cheremul diverșilor “cămătari” care te împrumută la
criticată sever politica economică a ţării. Ca urmare a
un spread de peste 300% (cer camăta cu 3% peste camăta
acestui fapt, este învinuit de „înaltă trădare”, arestat la
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 16
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

ceruta Germaniei cind e împrumutată...). Cind ești țintă, te salveze...Mereu cei mari generează criza și cei mici sunt
bagă într-un carusel financiar și devii cobai , și poate în chemați să ajute la ieșirea din ea...!
final instrument de subminare a euro.
Partidul Comunist susține că sarcina socială și patriotică a
Papandreu – copărtaș la criza creată în proporție de 80% de poporului e să se opună și să respingă această furtună
incapacitatea dreptei clasice (condusă până mai ieri de antipopulară, să sfarme lanțul imperialist. Această uniune
Karamalis) a încercat să explice lui Sarkozi-Merkel că europeană care chipurile acum ne impune condiții să ne
atacul nu era la adresa Greciei ci a monedei euro, dar “salveze” nu a făcut nimic de zeci de ani în care Grecia e
respectivii au intârziat să înțeleagă.. obligată să cheltuiasca mai bine de 6% din PNB pentru
înarmare (cind restul țărilor au un procent de 1%). Dezbină
Între noi fie spus, si Papandreu “socialistul” si Karamalis si domneste. Nu vor să decreteze granițele Greciei ca
dreapta-înainte de alegeri, se duceau în USA pentru a-și granițe ale UE pentru a păstra tensiunea în zonă și a-și
declara intențiile și a lua aprobarea “Portii “. Amindoi au vinde armele. Germania vinde 13% din exporturile de arme
studiat la aceeasi facultate in ”State”... pregatiți fiind să in Grecia. 6 submarine (clas 214), 6 Fregate, 40 de avioane
preia alternativ funcția de prim-ministru. Eurofighter, rachete si diverse sisteme de apărare au înghițit
90% din împrumuturile pe ultimii ani.... Turcia (cu 70
Deseori acesti “viitori conducatori” sunt ținuți sub control milioane populatie) se înarmează masiv contribuind la
cu diverse “vicii” mai mult sau mai puțin ascunse – pârghii virtejul inarmărilor în folosul USA și altor puteri
în mâna celui care trage sforile (vezi cazul Noriega din imperialiste. USA are nevoie de Cipru si Creta-portavioane
Panama , care atunci cind a încercat sa îasă din linia trasata nescufundabile pentru a-si promova interesele în Orientul
– a făcut SUA să-l acuze de trafic de stupefiante - lucru Apropiat și...depărtat.
stiut de foarte mult timp dar – ciudat – trecut cu vederea).
Amândoi viciații deci sunt “administratori”, puterea și Urmeaza atacul impotriva Iranului și nu-si pot permite
deciziile luându-se în afara Greciei. Pentru a aplica ordinele ca o țară mică precum Grecia să le stea în cale. Inca nu ne
de sus ai nevoie de un popor slab care confruntat cu cunosc bine....Monopolurile pentru a rezista au nevoie de a
probleme de existenta, să nu se opună diverselor “măsuri” ingenunchia popoarele!
salvatoare.
Crizele ciclice ale capitalismului nu au incetat prin căderea
Măsurile dictate de guvernanții din umbră nu știu cum se blocului răsăritean....
face că vizează clasa muncitoare. Cuceriri de zeci de ani
sint anulate –pentru că așa se impune pentru “salvarea” Monopolurile n-au nevoie de țări independente financiar și
națională și evitarea falimentului...Societățile anonime suverane. Cum se face că toate țările –chiar mari - sunt
puteau concedia doar 2% din salariați pe lună. Acum se datoare? Cui sunt datoare, e clar? Ce lumi obscure
încearcă “liberalizarea” concedierilor. Salariatii primeau 14 acționează din umbră folosind mecanisme incerte legal?
salarii anual. Acum se reduc la 13, 12 si chiar reduceri de Chiar nimeni nu se mai opune? Toți conducătorii țărilor au
salarii (cu “acordul” salariaților!) care pot merge până la devenit marionete? Încep să cred că toți care ne conduc sunt
30%. Am mai spus acum câțiva ani: orarul de opt ore acești viciați, controlați cu pârghii solide de actorul din
cucerit de muncitorime de mai bine de un secol se va scenă...
desființa și se va trece la programe “noi” în care pe un loc
de muncă să munceasca 2 sau mai mulți salariați. Când oare Vom trăi si vom vedea..sau - necropsia va arata?
își vor face anii de pensii acești noi sclavi? Nu sunt economist dar aici tot omul de rând vede cine-i de
vină pentru generarea crizei. Nu va fi ușor să pună botnița
Cu o clasa de mijloc sărăcită și împovărată de probleme întregului popor, întregii clase muncitoare.
economice, e foarte ușor să-ți pierzi total suveranitatea
(deja pierdută...) și să nu te mai poți opune împărțirii Mării Cu drag Panaiotis
Egee, rezolvării ad-hoc a problemei cipriote (cu legalizarea
agresorului) și vei fi obligat să aprobi toate “măsurile”
salvatoare impuse de interesele geostrategice a
monopolurilor americane și vest-europene în Balcani și
oriunde. Nu ne vom mai putea opune independenței
“statului” Kosovo, vom recunoaște pe skopieni cu numele
Macedonia - dinamitând viitorul regiunii balcanice
(echilibru realizat în sute de ani trecuți..).

Vom accepta ca unele state, vezi Germania etc să aibe


dreptul la partea leului în viitor... Vom accepta polarizarea
societății și dreptul legal al plutokrației de a dicta-sărăcimii.

Sub pretextul “pericolului national” poporul e chemat sa


stea liniștit și să nu provoace pe cei care “se străduie” să-l

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 17


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

6. Constitutia Republicii Populare


Art. 9.
Romane 1948 Pamantul apartine celor ce-l muncesc.
Statul protejeaza proprietatea de munca taraneasca. Statul
incurajeaza si sprijina cooperatia sateasca.
Pentru a stimula ridicarea agriculturii, statul poate crea
TITLUL I intreprinderi agricole, proprietatea statului.
Republica Populara Romana
Art. 10.
Art. 1. Pot fi facute exproprieri pentru cauza de utilitate publica pe
Republica Populara Romana este un Stat popular, unitar, baza unei legi si cu o dreapta despagubire stabilita de
independent si suveran. justitie.

Art. 2. Art. 11.


Republica Populara Romana a luat fiinta prin lupta dusa de Cand interesul general cere, mijloacele de productie,
popor, in frunte cu clasa muncitoare, impotriva fascismului, bancile si societatile de asigurare, care sunt proprietate
reactiunii si imperialismului. particulara a persoanelor fizice sau juridice, pot deveni
proprietatea Statului, adica bun al poporului, in conditiunile
Art. 3. prevazute de lege.
In Republica Populara Romana intreaga putere de stat
emana de la popor si apartine poporului. Art. 12.
Poporul isi exercita puterea prin organe reprezentative, Munca este factorul de baza al vietii economice a Statului.
alese prin vot universal, egal, direct si secret. Ea este o datorie a fiecarui cetatean. Statul acorda sprijin
tuturor celor ce muncesc, pentru a-i apara impotriva
Art. 4. exploatarii si a ridica nivelul lor de trai.
Reprezentantii poporului in toate organele puterii de Stat
sunt raspunzatori in fata poporului si pot fi revocati prin Art. 13.
vointa alegatorilor, in conditiile stabilite de lege. Statul acorda protectie initiativei particulare puse in slujba
TITLUL II intereselor generale.
Structura social-economica
Art. 14.
Art. 5. Comertul intern si extern este reglementat si controlat de
In Republica Populara Romana, mijloacele de productie stat si se exercita de intreprinderi comerciale de stat,
apartin sau Statului, ca bunuri ale intregului popor, sau particulare si cooperative.
organizatiilor cooperative, sau particularilor, persoane
fizice sau juridice. Art. 15.
Statul indrumeaza si planifica economia nationala in
Art. 6. vederea dezvoltarii puterii economice a tarii, asigurarii
Bogatiile de orice natura ale subsolului, zacamintele bunei stari a poporului si garantarii independentei nationale.
miniere, padurile, apele, izvoarele de energie naturala, caile TITLUL III
de comunicatie ferate, rutiere, pe apa si in aer, posta, Drepturile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor
telegraful, telefonul si radio-ul apartin Statului, ca bunuri
comune ale poporului. Art. 16.
Prin lege se vor stabili modalitatile de trecere in Toti cetatenii Republicii Populare Romane, fara deosebire
proprietatea Statului, a bunurilor enumerate in alineatul de sex, nationalitate, rasa, religie sau grad de cultura, sunt
precedent, care, la data intrarii in vigoare a prezentei egali in fata legii.
Constitutii, se aflau in maini particulare.
Art. 17.
Art. 7. Orice propovaduire sau manifestare a urei de rasa sau de
Bunurile comune ale poporului constituiesc temelia nationalitate se pedepseste de lege.
materiala a propasirii economice si a independentei
nationale a Republicii Populare Romane. Art. 18.
Apararea si dezvoltarea bunurilor comune ale poporului Toti cetatenii, fara deosebire de sex, nationalitate, rasa,
sunt o indatorire a fiecarui cetatean. religie, grad de cultura, profesiune, inclusiv militarii,
magistratii si functionarii publici, au dreptul sa aleaga si sa
Art. 8. fie alesi in toate organele Statului.
Proprietatea particulara si dreptul de mostenire sunt Dreptul de a alege il au toti cetatenii care au implinit varsta
recunoscute si garantate prin lege. de 18 ani, iar dreptul de a fi alesi, cei care au implinit varsta
Proprietatea particulara, agonisita prin munca si de 23 ani.
economisire, se bucura de o protectie speciala. Nu se bucura de dreptul de vot persoanele interzise, lipsite

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 18


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

de drepturi civile si politice si nedemne, declarate ca atare Casatoria si familia se bucura de protectia Statului.
de organele in drept, conform legii. Mama, precum si copiii pana la varsta de 18 ani, se bucura
de protectie deosebita, stabilita prin lege.
Art. 19. Parintii au aceleasi indatoriri fata de copiii nascuti in afara
Cetatenii au drept la munca. Statul asigura treptat acest casatoriei, ca si pentru cei nascuti in casatorie.
drept prin organizarea si dezvoltarea planificata a Sunt valabile numai actele de stare civila, incheiate de
economiei nationale. organele Statului.

Art. 20. Art. 27.


Cetatenii au drept la odihna. Dreptul la odihna este asigurat Libertatea constiintei si libertatea religioasa sunt garantate
prin reglementarea orelor de munca, prin concedii platite, in de Stat.
conformitate cu legea, prin organizarea de case de odihna, Cultele religioase sunt libere sa se organizeze si pot
sanatorii, cluburi, parcuri, terenuri de sport si asezaminte functiona liber daca ritualul si practica lor nu sunt contrarii
special amenajate. Constitutiei, securitatii publice sau bunelor moravuri.
Nici o confesiune, congregatie sau comunitate religioasa nu
Art. 21. poate deschide sau intretine institutii de invatamant general,
Femeia are drepturi egale cu barbatul in toate domeniile ci numai scoli speciale pentru pregatirea personalului
vietii de Stat, economic, social, cultural politic si de drept cultului sub controlul Statului.
privat. Biserica ortodoxa-romana este autocefala si unitara in
La munca egala femeia are drept de salarizare egala cu organizarea sa.
barbatul. Modul de organizare si functionare a cultelor religioase va
fi reglementat prin lege.
Art. 22.
In Republica Populara Romana, toti cetatenii au drept la Art. 28.
invatatura. Libertatea individuala a cetatenilor este garantata.
Statul asigura indeplinirea acestui drept prin organizarea si Nimeni nu poate fi arestat si detinut mai mult de 48 ore,
dezvoltarea invatamantului primar obligatoriu si gratuit, fara un mandat al parchetului, al organelor de instructie,
prin burse de Stat acordate elevilor si studentilor meritosi si stabilite de lege, sau autorizarea instantelor judecatoresti,
prin organizarea si dezvoltarea invatamantului profesional conform prevederilor legii.
si tehnic.
Art. 29.
Art. 23. Domiciliul este inviolabil. Nimeni nu poate intra in
Statul incurajeaza si sprijina dezvoltarea stiintei si a artei si domiciliul sau resedinta cetatenilor fara invoirea acestora,
organizeaza institute de cercetari, biblioteci, edituri, teatre, decat in prezenta lor si in baza unui ordin scris al autoritatii
muzee, conservatoare. competente sau in caz de flagrant delict.

Art. 24. Art. 30.


In Republica Populara Romana se asigura nationalitatilor Nimeni nu poate fi condamnat si tinut a executa o pedeapsa
conlocuitoare dreptul de folosire a limbii materne si decat in baza hotararii judecatoresti, pronuntate in
organizarea invatamantului de toate gradele in limba conformitate cu legea.
materna. Administratia si justitia, in circumscriptiile locuite
si de populatii de alta nationalitate decat cea romana, vor Art. 31.
folosi oral si scris si limba nationalitatii respective si vor Libertatea presei, a cuvantului, a intrunirilor, meetingurilor,
face numiri de functionari din sanul nationalitatii respective cortegiilor si manifestatiilor este garantata.
sau din alta nationalitate, care cunosc limba populatiei Exercitarea acestor drepturi este asigurata prin faptul ca
locale. Predarea limbii si literaturii romane este obligatorie mijloacele de tiparire, hartia si locurile de intrunire sunt
in scolile de orice grad. puse la dispozitia celor ce muncesc.

Art. 25. Art. 32.


Statul poarta grija de sanatatea publica prin infiintarea si Cetatenii au dreptul de a se asocia si organiza, daca scopul
dezvoltarea de servicii sanitare si prin incurajarea si urmarit nu este indreptat in contra ordinei democratice
sprijinirea educatiei fizice. stabilita prin Constitutie.
Statul asigura ocrotire sociala si asistenta medicala pentru Orice asociatie cu caracter fascist sau antidemocratic este
boala, accidente si invaliditate, rezultate din munca, in interzisa si pedepsita de lege.
timpul muncii sau in serviciul de aparare a patriei, precum
si pentru batranete, atat salariatilor sai cat si acelora ai Art. 33.
intreprinderilor particulare, a caror contributie si drepturi se Secretul corespondentei este garantat. Numai in caz de
fixeaza prin lege. instructie penala, sub stare de asediu, sau in caz de
mobilizare, corespondenta poate fi controlata.
Art. 26.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 19


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Art. 34.
Orice cetatean are dreptul de petitionare, precum si dreptul Art. 42.
de a cere organelor prevazute de legi trimiterea in judecata Prezidiul Marii Adunari Nationale al R. P. R., in totalitatea
a oricarui functionar public, pentru infractiunile savarsite in lui, sau oricare din membrii sai, sunt revocabili oricand de
timpul exercitarii serviciului. Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane cu
majoritatea prevazuta de Art. 40.
Art. 35.
Republica Populara Romana acorda drept de refugiu tuturor Art. 43.
strainilor urmariti pentru activitatea lor democratica, pentru Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare
lupta de eliberare nationala, pentru activitate stiintifica sau Romane este raspunzator de intreaga sa activitate fata de
culturala. Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane.

Art. 36. Art. 44.


Apararea patriei este o datorie de onoare a tuturor Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare
cetatenilor. Romane are urmatoarele atributiuni:
Serviciul militar este obligatoriu pentru toti cetatenii, in 1. Convoaca Marea Adunare Nationala a Republicii
conformitate cu legea. Populare Romane in sesiuni ordinare si extraordinare;
Tradarea de patrie, - calcarea juramantului, trecerea in 2. Emite decrete;
slujba dusmanului, aducerea de prejudicii puterii militare a 3. Interpreteaza legile votate de Marea Adunare Nationala a
Statului, - constituie crima cea mai grava fata de popor si se Republicii Populare Romane;
pedepseste cu toata asprimea legii. 4. Exercita dreptul de gratiere si comuta pedepsele;
TITLUL IV 5. Confera decoratiile si medaliile Republicii Populare
Organul suprem al puterii de Stat Romane;
6. Reprezinta Republica Populara Romana in relatiile
Art. 37. internationale;
Organul suprem al puterii de Stat a Republicii Populare 7. Acrediteaza si recheama, la propunerea guvernului, pe
Romane este Marea Adunare Nationala a R. P. R. reprezentantii diplomatici ai Republicii Populare Romane;
8. Primeste scrisorile de acreditare si rechemare ale
Art. 38. reprezentantilor diplomatici ai Statelor straine, acreditati pe
Marea Adunare Nationala a R. P. R. este unicul organ langa ei;
legislativ al Republicii Populare Romane. 9. In intervalul dintre sesiunile Marii Adunari Nationale a
Republicii Populare Romane, numeste si revoca pe ministri,
Art. 39. la propunerea Presedintelui Consiliului de Ministri;
Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane 10. Stabileste gradele militare, rangurile diplomatice si
are in competinta sa directa: titlurile onorifice, la propunerea guvernului;
1) Alegerea Prezidiului Marii Adunari Nationale a 11. Face numiri si confirmari in functiunile publice, la
Republicii Populare Romane; propunerea ministrilor de resort sau a guvernului, conform
2) Formarea Guvernului R. P. R.; legii;
3) Modificarea Constitutiei; 12. In intervalul dintre sesiunile Marii Adunari Nationale a
4) Stabilirea numarului, atributiunilor si denumirii Republicii Populare Romane, la propunerea guvernului,
ministerelor si desfiintarea, contopirea sau noua denumire a declara starea de razboi si mobilizarea partiala sau generala,
celor existente; in caz de agresiune impotriva Republicii Populare Romane,
5) Votarea bugetului Statului, a incheierii exercitiilor sau impotriva unui alt Stat, fata de care are obligatii de
bugetare, fixarea impozitelor si a modului lor de percepere; aparare mutuala ce decurg din tratatele internationale;
6) Chestiunile razboiului si ale pacii; 13. Ratifica sau denunta tratatele internationale, la
7) Sa decida consultarea poporului prin referendum; propunerea guvernului;
8) Acordarea amnistiei. 14. Rezolva orice chestiune cu care este insarcinat de catre
Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane si
Art. 40. exercita orice atributie ce i se da prin lege.
Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane
alege din sanul sau Prezidiul Marii Adunari Nationale a Art. 45.
Republicii Populare Romane. Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare
Prezidiul se alege cu jumatate plus unul din numarul total al Romane ia hotariri valabile cu majoritatea simpla a
deputatilor. membrilor sai.
Decretele vor fi semnate de catre presedintele si secretarul
Art. 41. Prezidiului Marii Adunari Nationale a R. P. R.
Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare In caz de impiedicare a acestora, presedintele va fi inlocuit
Romane se compune dintr-un presedinte, trei vice- de unul dintre vicepresedinti, iar secretarul, de unul dintre
presedinti, un secretar si din 14 membri alesi direct de membrii desemnati de Prezidiu, din sanul sau.
Marea Adunare Nationala a R. P. R.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 20


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Art. 46. poporului si ale Statului, libertatile democratice si


Dupa expirarea mandatului Marii Adunari Nationale a R. P. independenta patriei". Acelasi juramant va fi depus de
R., sau in caz de dizolvare inainte de termen, Prezidiul membrii Prezidiului Marii Adunari Nationale a R. P. R. si
Marii Adunari Nationale a R. P. R. isi continua functiunile de catre membrii guvernului la intrarea in functie.
sale pana la alegerea noului Prezidiu.
Art. 55.
Art. 47. Initiativa legislativa apartine guvernului. De asemenea,
Marea Adunare Nationala a R. P. R. se alege pe timp de 4 deputatii, in numar de cel putin o cincime din numarul total,
ani. Ea 7 se compune din reprezentantii poporului pot lua initiativa oricarei legi.
(deputati), alesi potrivit normelor ce se stabilesc prin legea
electorala. Art. 56.
Dupa votarea legilor de catre Marea Adunare Nationala a
Art. 48. R. P. R., ele se semneaza de catre presedintele si secretarul
Sesiunile ordinare ale Marii Adunari Nationale a R. P. R. au Prezidiului si se publica in Monitorul Oficial. Legea intra in
loc cel putin de doua ori pe an si dureaza pana la terminarea vigoare la termenul aratat in cuprinsul ei sau a treia zi dupa
lucrarilor. publicarea in Monitorul Oficial.
Convocarea Marii Adunari Nationale a R. P. R., se face
prin decret, de catre Prezidiul Marii Adunari Nationale a R. Art. 57.
P. R. Sedintele Marii Adunari Nationale a R. P. R. sunt publice,
afara de cazul cand Marea Adunare Nationala a R. P. R.
Art. 49. decide sedinta secreta.
Marea Adunare Nationala a R. P. R. poate fi convocata in
sesiuni extraordinare printr-un decret al Prezidiului, la Art. 58.
cererea cel putin a unei treimi din numarul deputatilor. Marea Adunare Nationala a R. P. R. are dreptul a face
anchete si cercetari in orice domeniu, prin comisiile ce vor
Art. 50. fi alese din sanul sau.
Dupa validarea deputatilor, Marea Adunare Nationala a R. Toate autoritatile si organele de Stat, precum si persoanele
P. R. isi alege un birou pentru conducerea dezbaterilor, particulare, sunt obligate a da orice informatii si a pune la
compus dintr-un presedinte, 3 vice-presedinti si secretari. dispozitie orice acte cerute de catre comisiile de ancheta.
Biroul Marii Adunari Nationale a R. P. R., se alege pentru
fiecare sesiune a Marii Adunari Nationale a R. P. R. Art. 59.
Dezbaterile Marii Adunari Nationale a R. P. R. vor fi Nici un deputat nu poate fi retinut, arestat sau urmarit, fara
prezidate de presedinte, sau de unul din vicepresedintii autorizarea Marii Adunari Nationale a R. P. R., in timpul
biroului, conform regulamentului elaborat de Marea sesiunilor, sau a Prezidiului Marii Adunari Nationale a R.
Adunare Nationala a R. P. R. P. R., intre sesiuni, pentru orice fapte penale, afara de
cazurile de flagrant delict, cand se va cere de indata
Art. 51. aprobarea Marii Adunari Nationale a R. P. R. sau a
Marea Adunare Nationala a R. P. R. lucreaza valabil cu Prezidiului Marii Adunari Nationale a R.P.R.
jumatate plus unul din numarul total al deputatilor si ia
hotariri valabile cu majoritatea simpla a deputatilor Art. 60.
prezenti, afara de cazul cand Constitutia sau regulamentul Marea Adunare Nationala a R. P. R. se considera dizolvata
prevede un alt numar. la expirarea mandatului pentru care a fost aleasa. Marea
Adunare Nationala a R. P. R. se poate dizolva singura
Art. 52. inainte de aceasta data.
Votarea se poate face prin vot secret, prin ridicare de maini
sau aclamatii, dupa cum va hotari Marea Adunare Nationala Art. 61.
a R. P. R. In caz de razboi sau in alte imprejurari exceptionale, Marea
Adunare Nationala a R. P. R. poate sa-si prelungeasca
Art. 53. mandatul pentru timpul cat va dura starea exceptionala.*)
Marea Adunare Nationala a R. P. R. valideaza alegerea
deputatilor. Votul deputatilor este valabil si inainte de *) Marea Adunare Nationala isi poate prelungi mandatul cu
validare. inca sase luni, cand interesele economiei nationale o cer.

Art. 54. Art. 62.


Deputatii validati depun in fata Marii Adunari Nationale a In cazul cand razboiul ar izbucni sau o alta imprejurare
R. P. R. urmatorul juramant: exceptionala s'ar produce in timpul cat Marea Adunare
"Jur ca voi servi poporul si Republica Populara Romana cu Nationala a R.P.R. este disolvata, Prezidiul Marii Adunari
tot devotamentul si puterea mea de munca, ca voi pazi si Nationale disolvate o va convoca din nou si Marea Adunare
respecta Constitutia si legile tarii; Nationala a R.P.R., astfel convocata, isi poate prelungi
Ca voi pastra secretele de Stat si voi apara interesele mandatul, conform Art. 61.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 21


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Guvernul conduce politica generala a Statului in domeniul


Art. 63. relatiilor internationale.
Cel mai tarziu in 3 luni dela disolvarea Marii Adunari El organizeaza si inzestreaza fortele armate.
Nationale a R.P.R., se fac alegeri pentru o noua Mare Pentru anumite domenii da activitate, guvernul poate
Adunare Nationala a R.P.R. organiza si conduce servicii speciale de orice fel, care vor
depinde direct de Consiliul de Ministri.
Art. 64. Consiliul de Ministri poate anula deciziile ministeriale
Deputatii primesc o indemnizatie ce se fixeaza de Marea neconforme cu Constitutia sau cu legile.
Adunare Nationala a R.P.R. Prezidiul Marii Adunari Nationale a R.P.R. poate anula
deciziile Consiliului de Ministri, neconforme cu Constitutia
Art. 65. sau cu legile. Deciziunile Consiliului de Ministri sunt
Orice deputat are dreptul a pune intrebari sau a interpela obligatorii pe intreg teritoriul R.P.R.
guvernul sau pe ministri in parte. Primul ministru sau
ministrul intrebat si interpelat este obligat a raspunde, in Art. 73.
aceeasi sedinta sau in alta sedinta, ce se va fixa de catre Ministrii sunt raspunzatori de faptele lor penale savarsite in
Marea Adunare Nationala a R.P.R. exercitiul functiunii.
TITLUL V O lege speciala va statornici modul de urmarire si judecare
Organele administratiei de stat: Consiliul de Ministri si a ministrilor.
ministerele
Art. 74.
Art. 66. Ministrii conduc departamentele respective pe baza
Organul suprem executiv si administrativ al R.P.R. este directivelor generale, date de Consiliul de Ministri. Ei dau,
guvernul. Guvernul se compune din: Presedintele in conformitate cu legea, decizii obligatorii pentru toti
Consiliului de Ministri (Primul ministru), din unul sau mai cetatenii.
multi vicepresedinti si din ministri, care impreuna alcatuesc TITLUL VI
Consiliul de Ministri. Organele locale ale puterii de Stat

Art. 67. Art. 75.


Ministerele si atributiile lor se stabilesc de Marea Adunare Teritoriul Republicii Populare Romane se imparte din punct
Nationala a R.P.R., conform Art. 39, al. 4. de vedere administrativ, in: comune, plasi, judete si regiuni.
Prin lege se pot aduce modificari acestor impartiri.
Art. 68.
Prezidiul Marii Adunari Nationale a R.P.R., poate numi, la Art. 76.
propunerea Consiliului de Ministri, ministri adjuncti la Organele locale ale puterii de Stat sunt consiliile populare
orice ministere. locale.

Art. 69. Art. 77.


Guvernul este responsabil de activitatea sa si da seama de Consiliile populare locale sunt organe reprezentative, alese
ea in fata Marii Adunari Nationale a R.P.R., iar in intervalul pe 4 ani, prin vot universal, direct, egal si secret.
dintre sesiuni, in fata prezidiului Marii Adunari Nationale a
R.P.R. Art. 78.
Consiliile populare locale indrumeaza si conduc activitatea
Art. 70. economica, sociala si culturala locala, potrivit legilor si
Membrii guvernului depun juramantul in fata Prezidiului dispozitiunilor organelor administrative superioare.
Marii Adunari Nationale a R.P.R. Ele elaboreaza si executa, planul economic si bugetul local,
tinand seama de planul general national si de bugetul
Art. 71. general al Statului, se ingrijesc de buna administrare a
Ministrii vor fi desemnati dintre deputati sau dintre bunurilor si intreprinderilor locale, de pastrarea ordinei
persoane nefacand parte din Marea Adunare Nationala a publice, de apararea drepturilor locuitorilor, de respectul si
R.P.R. Ministrii care nu fac parte din Marea Adunare aplicarea legilor, precum si de luarea masurilor necesare
Nationala a R.P.R. pot participa, la orice deliberare a Marii bunului mers al gospodariei locale.
Adunari Nationale a R.P.R., dar fara drept de vot.
Art. 79.
Art. 72. In executarea atributiilor lor, consiliile populare se sprijina
Guvernul are in sarcina sa conducerea administrativa a pe initiativa si larga participare a maselor populare.
Statului.
El coordoneaza si da directive generale ministerelor de Art. 80.
resort, dirijeaza si planifica economia nationala, realizeaza Consiliile populare locale fac dari de seama in fata
bugetul Statului, asigura ordinea publica si securitatea poporului.
Statului.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 22


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Art. 81.
Consiliile populare locale se intrunesc in sesiuni ordinare si Art. 93.
extraordinare de lucru. Judecatorii de orice grad se supun in exercitarea atributiilor
lor numai legii si aplica legile egal fata de toti cetatenii.
Art. 82. Art. 94.
Organele de directie si executie ale consiliilor populare O lege va determina organizarea si modul de functionare a
locale sunt comitetele executive. instantelor judecatoresti, precum si modul de numire si
Ele se aleg din sanul consiliilor populare locale respective indepartare a judecatorilor de orice grad.
si se alcatuesc si functioneaza in modul stabilit prin lege.
Art. 95.
Art. 83. In Republica Populara Romana, parchetul supravegheaza
Comitetele executive sunt raspunzatoare in fata consiliilor respectarea legilor penale, atat de catre functionarii publici
populare locale respective. cat si de catre ceilalti cetateni.

Art. 84. Art. 96.


Consiliile populare si comitetele executive locale isi Parchetul vegheaza indeosebi la urmarirea si pedepsirea
desfasoara activitatea in conformitate cu legile si sunt crimelor impotriva ordinei si libertatii democratice, a
subordonate consiliilor populare si comitetelor executive intereselor economice, a independentei nationale si a
superioare, precum si organelor administrative centrale de suveranitatii Statului Roman.
Stat.
Art. 97.
Art. 85. Parchetul se compune dintr'un procuror general al
Se pot infiinta sectiuni ale consiliilor populare pe ramuri de Republicii Populare Romane si mai multi procurori. Prin
activitate, acestea fiind subordonate in activitatea lor de lege se vor determina modul de organizare, atributiile si
orice fel consiliilor populare si comitetelor executive, pe functionarea parchetului.
langa care functioneaza, iar in ce priveste indrumarea
tehnica de specialitate, sectiunilor corespunzatoare de pe Art. 98.
langa consiliile populare superioare, precum si organelor Procurorul general al Republicii Populare Romane se
administrative centrale de Stat competente. numeste de Prezidiul Marii Adunari Nationale a R.P.R., la
TITLUL VII propunerea guvernului.
Organele judecatoresti si parchetul TITLUL VIII
Stema, Sigiliul, Drapelul si Capitala
Art. 86.
Instantele judecatoresti sunt: Curtea Suprema, una pentru Art. 99.
intreaga tara, Curtile, tribunalele si judecatoriile populare. Stema Republicii Populare Romane, reprezinta muntii
impaduriti, deasupra carora se ridica soarele. In mijloc se
Art. 87. afla o sonda, iar in jurul stemei o coroana de spice de grau.
Se pot infiinta prin lege, instante speciale pentru anumite
ramuri de activitate. Art. 100.
Pe sigiliul Statului este reprezentata stema tarii.
Art. 88.
La toate instantele, cu exceptia Curtii Supreme, judecarea Art. 101.
are loc cu asesori populari, afara de cazurile cand legea Drapelul Republicii Populare Romane se compune din
dispune altfel. culorile: albastru, galben si rosu, asezate vertical.
In mijloc este asezata stema tarii.
Art. 89.
Primul presedinte, presedintii si membrii Curtii Supreme Art. 102.
sunt numiti de Prezidiul Marii Adunari Nationale a R.P.R., Capitala Republicii Populare Romane este orasul Bucuresti.
la propunerea guvernului. TITLUL IX
Modificarea Constitutiei
Art. 90.
Curtea Suprema supravegheaza activitatea judiciara a Art. 103.
instantelor si organelor judiciare, in conditiile legii. Constitutia Republicii Populare Romane poate fi
modificata, in parte sau in total, la propunerea guvernului
Art. 91. sau a unei treimi din membrii Marii Adunari Nationale a
La toate instantele de judecata desbaterile sunt publice, R.P.R.
afara de cazurile si conditiunile prevazute de lege.
Art. 104.
Art. 92. Proiectul de lege asupra modificarii Constitutiei se
Dreptul de aparare in fata tuturor instantelor este garantat. considera adoptat daca a fost votat de doua treimi din

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 23


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

numarul total al membrilor Marii Adunari Nationale a 105 articole, grupate in 10 titluri.
R.P.R.
TITLUL X Constitutia din 1948 a fost amendata prin Legea nr. 3/1952
Dispozitiuni transitorii privitoare la modificarea Art. 61 din Constitutia Republicii
Populare Romane, publicata in "Buletinul Oficial" nr. 16
Art. 105. din 29 martie 1952.
Se vor revizui toate codicele si legile existente spre a le
pune de acord cu Constitutia. Constitutia Republicii Populare Romane din 1948 a fost
Dela data intrarii in vigoare a Constitutiei, prin publicarea abrogata implicit la data de 24 septembrie 1952, prin
ei in Monitorul Oficial, se desfiinteaza toate dispozitiile din intrarea in vigoare a Constitutiei din 1952.
legi, decrete, regulamente si orice alte dispozitiuni contrare
prevederilor Constitutiei. Textul Constitutiei din 1948 este reprodus dupa "Monitorul
Aceasta Constitutie s'a votat de Marea Adunare Nationala, Oficial", partea I, nr. 87 bis din 13 aprilie 1948.
in sedinta dela 13 Aprilie 1948, si s'a aprobat cu
unanimitate de 401 voturi.

NOTA: 7. “Angelina Jolie” și Lenin


Prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru
constituirea Statului Roman in Republica Populara Petre Ignat
Romana, promulgata prin Decretul nr. 2299 din 30
decembrie 1947 si publicata in "Monitorul Oficial" nr. 300 Presa anunță marți 6 aprilie 2010, moartea studentei
bis din 30 decembrie 1947, Constitutia din 1923, repusa Gabriela Gioacăși.
partial in vigoare in septembrie 1944 si modificata prin S-a sinucis, din dragoste, se mai spune, nu a suportat
acte ulterioare, a fost expres abrogata, Adunarea despărțirea de prietenul ei cu câteva zile înainte.
Deputatilor stabilind ca urmeaza a fi aleasa, la o data ce o
va hotari ulterior, o Adunare Constituanta care va hotari S-a făcut remarcată opiniei publice din România atunci
asupra noii Constitutii a Republicii Populare Romane. când a fost prezentată la postul tv. Antena 1 în ziua de 1
aprilie 2006 drept ”Angelina Jolie vizitează România” cu
Adunarea Deputatilor, aleasa in noiembrie 1946 pe baza care semăna foarte mult. Era o farsă oferită de postul tv.
Decretului nr. 2218/1946 si a Legii nr. 560/1946, respectiv telespectatorilor săi cu ocazia ”zilei păcălelilor”.
hotaraste, prin Legea nr. 32/1948 pentru dizolvarea În seara aceleiași zile, după emisiunea de știri, cunoscuta
Adunarii Deputatilor, reglementarea convocarii Marii ziaristă Gabriela Vrânceanu Firea o prezintă
Adunari Nationale si trecerea puterii legislative asupra telespectatorilor pe cea care a întruchipat-o pe celebra
Guvernului, promulgata prin Decretul nr. 372 din 25 actriță americană, Gabriela Gioacăși, elevă de liceu.
februarie 1948 si publicata in "Monitorul Oficial" nr. 46
din 25 februarie 1948, sa se autodizolve pe data publicarii Dintre întrebările la care a fost solicitată să răspundă a fost
legii. Prin acelasi act normativ se stabilesc alegerile pentru și: ” aveti un idol, o personalitate care să reprezinte pentru
Marea Adunare Nationala la 28 martie 1948, desfasurate ea un model?”.
pe baza Legii nr. 560/1946, se convoaca Marea Adunare - Da, răspunde Gabriela Gioacăși, am!
Nationala la 6 aprilie 1948 si se stabileste ca aceasta va Și parcă stânjenită o întreabă la rândul ei, cu sfială, pe
elabora Constitutia Republicii Populare Romane si apoi va ziarista Gabriela Vrânceanu Firea
exercita atributiile Adunarii Legislative Ordinare. - Am voie să spun?
- Da, o încurajează ziarista.
In sedinta din 13 aprilie 1948, Marea Adunare Nationala - Lenin, răspunde ea cu hotărâre în glas
voteaza Constitutia Republicii Populare Romane (Legea nr. Surprinsă parcă de răspuns, ziarista o întreabă
114/1948), cu unanimitate de 401 voturi. - Dar de ce tocmai pe Lenin?
- Pentru că a fost în stare să schimbe lumea!
Constitutia a fost promulgata prin Decretul nr. 729 din 13
aprilie 1948 al Prezidiumului Provizoriu al Republicii Acest răspuns a surprins și telespectatorii nu numai pe
Populare Romane, semnat de Presedintele Prezidiumului Gabriela Vrânceanu Firea, ziaristă experimentată, având în
Provizoriu, C. I. Parhon, si de Secretarul Prezidiumului vedere că ziarele și telviziunile au fost invadate de
Provizoriu, G. C. Stere, contrasemnat de Presedintele anticomunism, iar tineretul a avut la dispoziție doar
Consiliului de Ministri, dr. Petru Groza, si de ministrul informații care zugrăveau în culori întunecate comunismul
justitiei, Avram Bunaciu. Ea a fost publicata in "Monitorul și regimurile care promovau și promovează această
Oficial", partea I, nr. 87 bis din 13 aprilie 1948 si a intrat ideologie. Iată că o tănără a fost în stare să se detașeze de
in vigoare la aceeasi data. anticomunismul de lângă ea și a ”îndrăznit” să-l aleagă ca
model pe unul dintre cei mai proeminenți exponenți ai
Constitutia Republicii Populare Romane era compusa din comunismului, Vladimir Ilici Lenin.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 24


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Uniunii Sovietice(1922–1953), personalitate proeminentă a


După această apariție tv ea a acordat mai multe interviuri și politicii mondiale a secolului XX și controversată în același
presei scrise. O interesantă sinteză, cuprinsă într-o singură timp.
frază, a acestor interviuri este făcuta de Nicolae Pera în
cartea sa ”O scrisoare din România” editată de Editura APP S-a născut pe 21 decembrie 1878( pe stil vechi (6)9
în anul 2007. decembrie 1878) sub numele de Ioseb Djugaşvili în oraşul
Gori, actuala Republica Georgia, în familia cizmarului
”Sunt de acord cu ideea de egalitate. Comuniștii chiar se Vissarion Ivanovici Djugaşvili. mama sa fiind Ekaterina
străduiau să aducă bunăstare oamenilor, în comparație Geladze și provenea dintr-o familie de iobagi.
cu vorbăria de azi.”
Stalin a fost preocupat în permanență de întărirea autorității
Iată declarația unei tinere născută cu puțin înainte de anul Partidului Comunist și implicit a Statului sovietic, folosind
așa-zisei ”Revoluții” din 1989, spune autorul cărții, sosia de orice mijloace, inclusiv represiunea, asupra tuturor
origine română a Angelinei Jolie, care vrea să devină oponenților, inclusiv din propriul partid.
politician și să revigoreze comunismul în România.... Iată o Sub Stalin s-a înlocuit Noua Politică Economică (NEP) din
fetiță care ... a ajuns la concluzia că trebuie să lupte, și ea, primii ani de după Marea revoluție Socialistă din
pentru aplicarea principiului potrivit căruia tuturor Octombrie condusă de V I Lenin cu planurile cincinale,
oamenilor și tuturor statelor sau națiunilor trebuie să li se (introduse în 1928) şi agricultura individuală cu agricultura
recunoască aceleași drepturi și să li se impună aceleași cooperatistă. Uniunea Sovietică a fost transformată dintr-o
îndatoriri, prevăzută de regula de drept. Și-a format de societate ţărănească într-o mare putere industrială mondială
asemenea convingerea că în socialism comuniștii se la sfârşitul celui de-al patrulea deceniu a sec XX.
străduiau pentru bunăstarea oamenilor. Detestă vorbăria de
azi, ca orice om cinstit și obiectiv... Sunt convins, mai Agricultura sovietică, care a fost exploatată pentru
spune autorul cărții Nicolae Pera, că așa gândesc finanţarea industrializării, a continuat să fie subdezvoltată
majoritatea tinerilor, de vârstă apropiată ei, vârstă la care pe toată durata acestui deceniu. Colectivizarea a trebuit sa
totul este frumos și curat, când omul crede cu putere în sine facă faţă opoziţiei generalizate a culacilor (chiaburi), având
și în ceilalți, când visele nu au îngrădiri, dăruirea este fără ca rezultat o luptă înverşunată a multor ţărani împotriva
economie, iar speranțele fără semne de întrebare. Este autorităţilor.
vârsta la care mintea scapără mii de idei iar sufletul se În acest timp, Stalin a acționat ferm împotriva diferitelor
înalță ca un vultur. Vârsta la care totul se trăiește la curente din Partidului Comunist, denumite fracțiuni,
incandescență maximă și se dureză pe viață: dragostea, argumentând că tolerarera fracţionismului în partidul aflat
meseria, demnitatea, prieteniile. la putere ar putea slăbi Uniunea Sovietică în faţa inamicilor
externi. Pe durata deceniului al patrulea, el, practic, a
După terminarea liceului Gabriela Gioacăși s-a înscris la eliminat opoziţia politică prin intermediul sistemului foarte
Facultatea de Științe Politice și Administrative dar și la dur al exilului intern (vezi Gulag) şi chiar prin execuţii, iar
Facultatea de Limbi străine secția rusă, ceeace arată că ce a prin asigurarea de beneficii anumitor segmente ale
spus în 2006 a pornit să și realizeze. populaţiei, a câştigat sprijinul sau cooperarea lor cu politica
sa.
Dar, în această zi fatidică de marți 6 aprilie, cu două Un mare prestigiu în conștiința popoarelor sovietice si a
săptămâni înainte de a împlini vârsta de 22 de ani și când lumii întregi a fost obținută prin rolul său major în victora
idolului ei, Lenin, i se împlinesc 140 de ani de la naștere, cucerită cu greu în Marele Război pentru Apărarea Patriei,
drumul ei în viață se oprește brusc, și asta datorită propriei 1941–1945,(al II-lea Război Mondial) (care a fost posibilă
voințe. Nu a rezistat eșecului în dragoste, eșec peste care cel puţin parţial datorită capacităţilor de producţie ridicate
multi tineri trec cu ușurință, ea însă, se pare, că NU. A în timpul industrializării forţate). El a pus temelia pentru
crezut că iubirea este unică iar când a constatat că preferat formarea Pactului de la Varşovia ca o contrapondere la
să plece spre stele. înființarea NATO( organizație a statelor capitaliste
occidentale dezvoltate, industrial, în frunte cu SUA) şi a
Veșnică să-i fie amintirea. consfinţit poziţia URSS drept una dintre cele două
superputeri mondiale dominante, poziţie care s-a menţinut
pentru aproape patru decenii după moartea lui Stalin (în
1953) dar se menține și astăzi în condițiile apariției și altor
superputeri, cum este China.
Cu toate aceste realizări, generaţiile de conducători care au
8. I V Stalin - 57 ani de la moarte urmat au criticat stalinismul ca metodă de conducere
politică. Primul care a făcut-o a fost chiar succesorul său la
conducerea statului sovietic și a Partidului Comunist, Nikita
Pe 5 martie s-au împlinit 57 de ani de la moartea lui Iosif Hruşciov, care a denunţat folosirea represiunii în masă şi
Visarionovici Stalin fost conducător, peste 30 de ani, al cultul personalităţii.
URSS ( Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste- Uniunea Cu toate greșelile lui, Stalin este receptat și astăzi ca unul
Sovietică) și Secretar General al Partidului Comunist al dintre cei mai mari conducători din istoria Rusiei. Astfel un

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 25


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

studiu recent realizat de un institut de cercetare a opiniei Cât despre dezideratul unirii invocat cu obstinație de
publice a constatat că 37 la sută din cetăţenii intervievaţi naționaliștii români, inclusiv de așa-zișii ”comuniști
din Rusia au dat o apreciere pozitivă în comentariile lor naționaliști”!! din Partidul Uniunea Comuniștilor Români-
despre Stalin, circa 26 la sută și-au exprimat respectul UCR(partid uniune?!) poziția PCR estă că, aceasta,
pentru personalitatea liderului sovietic, 8 la sută și-au UNIREA cu România, va fi posibilă doar dacă poporul
exprimat simpatia lor şi trei la sută chiar admiraţia faţă de moldovean dorește acest lucru, dorință ce o va exprima
Stalin, 24 la sută din intervievaţi au exprimat atitudinea lor printr-un referendum, expresie a democrației autentice de
negativă. care se face atât de mult caz astăzi.
Ca regulă, persoanele în vârstă au opinii pozitive despre
Stalin( tocmai cei care au cunoscut epoca și suferințele?!). Nu se poate pune problema ridicării unor pretenții
Tinerii sunt fie indiferenţi sau negativi. teritoriale dacă populația Republicii Moldova nu dorește
Cei mai mulți dintre intervievaţi îl apreciază pe Stalin ca acest lucru. Asemenea pretenții nu au nimic de a face cu un
lider al naţiunii. 35 la sută sunt totuși de acord ca Stalin a partid autointitulat comunist. Nu numai că sunt
fost găsit vinovat de exterminarea a milioane de oameni. contraproductive și nedemocratice, dar frizează chiar un
Acelaşi procent de oameni a spus că el a jucat rolul comportament fascist. Iugoslavia nu a ridicat niciodată
principal în realizarea Victoriei în timpul Marelui Război asemenea pretenții față de sârbii din Croația și Bosnia, cei
pentru apararea patriei. 15 la sută au spus că numai cineva de acolo au cerut unirea cu Serbia și totuși, Serbia a fost
ca Stalin, un lider dur şi un dictator, ar putea ridica supusă unui embargou nemilos și bombardată crunt.
naţiunea, în condiţiile luptei de clasă. 20 la sută din
chestionati au spus că oamenii nu ştiu tot adevărul despre Nu ne este clară poziția UCR: dorește să anexeze Moldova
Stalin, încă. Numărul ruşilor care îl consideră pe Stalin un și părți din Ucraina? Cum crede că s-ar putea face acest
lider înţelept, a fost în continuă creştere în ultimii 10 ani, la lucru? Contează oare și dorința cetățenilor Moldovei? Va
fel ca și numărul celor care îl consideră un tiran brutal. declara război Ucrainei?
Aproape 58 la sută din intervievaţi au afirmat că nu este
nevoie de un astfel de om politic dur astăzi. Considerăm că asemenea poziții sunt iresponsabile și
Duritatea politicii lui Stalin a fost direct proporțională cu nedemne de un partid care se autonumește comunist.
duritatea epocii în care a condus destinele poporului Da, PCR se deosebește de dumnealor!
sovietic, învingător în marile încercări la care a fost supus,
iar acest lucru nu poate fi ignorat sau bagatelizat de istorie Birol de presa al PCR
și istorici. Trebuie doar trase învățămintele corespunzătore
cu maximă obiectivitate.
Poziția UCR o puteți citi accesand
Petre Ignat http://romaniamuncitoare.no.comunidades.net/index.php?pa
gina=1379388818

9. Moldova este un stat


independent! 10. Un american a cerut azil politic
în Coreea de Nord
Aceasta este poziiția Partidului Comunist Român față de
acuzele așa-zisului partid comunist în devenire Partidul
Uniunea Comuniștilor Români-UCR în problema Un bărbat în vârstă de 28 de ani, a ajuns în Coreea de Nord
”Basarabiei”, denumire improprie dată de Imperiul țarist trecând îlegal granița, se pare din China. Bineânțeles că
rus teritoriului Moldovei istorice dintre Prut și Nistru și de autoritățile nord-coreene l-au arestat și îl consideră
care poporul moldovenesc a hotărât printr-un referendum prizonier, mai ales că s-a constatat că este cetățean
istoric, dupa destrămarea URSS, referendum ce a avut loc american.
în anul 1994, să se debaraseze de ea optând în proporție de
peste 75% pentru denumirea de Republica Moldova stat La anchetă acesta a declarat: "Am venit aici pentru că nu
independent și suveran. mai vreau să fiu carne de tun pentru o armată capitalistă.
Vreau să servesc în armata nord-coreeană", declarație citată
Din punct de vedere istoric și etnic este un teritoriu pe care de organele de presă din această țară, informație reluată de
s-a dezvoltat o populație daco-romană ce și-a zis de-a și de ziarul sud-coreean Dong-A Ilbo .
lungul istoriei milenare dacii liberi, volochi, valahi,
moldoveni( după crearea statului Moldova, mijlocul sec. ”Un american prizonier la Phenian a cerut azil în Coreea de
XIV-lea). Nord”, scrie publicaţia sud coreeană, informaţie, preluată
de Le Figaro, fiind prezentată ca o mare ciudăţenie.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 26


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Capitaliștii un pot admite ideea că sunt omameni care drepturile politice ale burgheziei în general- în Venezuela
doresc să evadeze din ”paradisul capitalist” și să meargă în Bolivariană oligarhii puteau să influenţeze opinia publică,
statele socialista. Își dau seama că toată propaganda puteau să-şi facă propagandă în mod deschis, să ţină
anticomunistă dusă de ei un mai dă roade iar tot mai mulți mitinguri, să vină cu candidaţi la alegeri. Chavez s-a bizuit
occidentali incep să-și pună tot mai mult întrebarea – dacă pe marea sa popularitate în rândul maselor, care l-a ajutat să
este atât de rău în aceste țări cum de rezistă de atâta timp? învingă la alegeri şi să meargă înainte cu măsurile de
Minciuna cu ”dictatura” nu mai este credibilă. naţionalizare. Popularitatea sa a fost atât de mare încât a
reuşit să meargă înainte doar pe baza principiului
Trbuie spus că au mai fost cazuri și în trecut cînd cetățeni democratic al supunerii minorităţii faţă de majoritate. Cu
ocidentali doreau să se stabilească în țări cu democrație toţii ştim însă că America Latină nu are o tradiţie prea
socialistă dar presa occidentală nu le-a mediatizat din bogată în ceea ce priveşte supunerea democratică a
motive propagandistice. minorităţii faţă de majoritate… În acest continent prin
excelenţă al loviturilor de stat a conta prea multă vreme
A consemnat Petre I. doar pe acest principiu înseamnă a-ţi asuma un risc major.
Allende în Chile, Goulart în Brazilia şi, mai recent, Zelaya
în Honduras au crezut cu tărie că burghezia
contrarevoluţionară va respecta regulile jocului, nu s-au
asigurat în nici un fel, iar rezultatele s-au văzut.

11. Succesul revoluției bolivariene Istoria Americii Latine arată clar că Lenin avea dreptate
atunci când spunea că lupta între revoluţie şi
necesită măsuri adecvate contrarevoluţie trebuie să presupună şi altceva decât
încrederea absolută în principiul democratic “etern” al
supunerii minorităţii înfrânte faţă de majoritatea
învingătoare. Ea arată că Lenin avea dreptate când spunea
Radu M. Florian că lupta revoluţionară este o luptă dură, în care se folosesc
toate armele disponibile, nu doar cea a votului. Ce te faci
Recenta suspendare de către preşedintele venezuelean Hugo dacă burghezia refuză să joace cinstit, aşa cum a făcut-o de
Chavez a şase din cele mai importante televiziuni ale ţării, atâtea ori până acum? Ce te faci dacă burghezia, în loc să se
controlate de opoziţia de dreapta nu trebuie privită altfel supună “democratic” voinţei majorităţii, îşi foloseşte
decât un nou pas pe drumul consolidării Revoluţiei avantajele pe care încă le mai are pentru a pregăti nici mai
Bolivariene, revoluţia de tip socialist pe care Chavez o mult nici mai puţin decât o lovitură de stat? Nu eşti oare
conduce de ani buni în ţara sa. Ca şi naţionalizarea reţelei obligat să îţi iei măsuri preventive, să te abaţi de la “regulile
străine, franco-columbiene de supermarketuri Exit, pe democraţiei”, ale democraţiei “pure”, existente pe hârtie dar
motivul încălcării legislaţiei venezuelane pentru controlul niciodată în practică, pentru a te asigura că inamicul nu se
preţurilor, această restricţionare a “libertăţii presei”, pe va abate el însuşi de la ele atunci când îţi e lumea mai
motivul că televiziunile respective au omis să difuzeze dragă? Nu eşti oare obligat să trişezi într-un fel sau altul ca
discursul preşedintelui, reprezintă o victorie în plus pentru să te asiguri că burghezia nu va trişa faţă de tine, să excluzi
forţele revoluţionare şi o înfrângere suplimentară pentru într-un fel burghezia de la democraţie (libertatea de
oligarhia contrarevoluţionară camuflată propagandistic în exprimare etc.) înainte să te excludă ea pe tine de la ea,
“opoziţie democratică”. Ea este totodată şi un semn că după modelul urmat de atâtea ori în istorie regiunii, inclusiv
preşedintele Venezuelei începe să înţeleagă un adevăr a Venezuelei? Nu eşti oare obligat să “restricţionezi” ca sa
elementar al oricărei lupte revoluţionare- anume acela că în nu fii tu însuţi, la rândul tău, restricţionat? Conform lui
lupta cu reacţiunea nu ajunge să te limitezi la exproprierea Lenin eşti, eşti obligat să restricţionezi pentru a nu fi
exploatatorilor, deci la măsuri economice de luptă cu ei, ci restricţionat, să suspenzi pentru a nu fi suspendat, să încalci
trebuiesc luate şi măsuri politice, vizând restricţionarea cât libertatea “pură” a presei pentru ca burghezia, folosindu-se
mai severă a dreptului acestora la organizare, şi asta în de ea, să nu calce în picioate libertatea poporului. Şi,
pofida protestelor iscate de aici, proteste soldate până acum privind la istoria regiunii, inclusiv la cea recentă a
cu doi morţi. De ce spunem acest lucru? Venezuelei înseşi, nu poţi decât să-i dai dreptate.
Burghezia nu poate fi expropriată peste noapte, tranziţia la Lecţiile lui Lenin sunt lecţiile istoriei, acest lucru trebuie
socialism este un proces care cere timp, este, se poate înţeles iar Chavez arată că începe să-l înţeleagă, lovind
spune, un război îndelungat. Şi, ca în orice război, se face burghezia internă şi externă nu doar în proprietăţi ci şi în
uz de toate armele, iar mass-media reprezintă o armă “eternele” şi “sacrosanctele” drepturi, în pofida protestelor
extrem de preţioasă în mâinile contrarevoluţionarilor, care au fost incitate de această lovire, proteste la care
nimeni nu poate nega acest lucru. “A tolera ziarele trebuie să se răspundă cu mobilizări ale maselor largi ce nu
burgheze înseamnă a nu mai fi socialist- spunea Lenin în au cunoscut demnitatea umană decât o dată cu Chavez. Fie
1917-. Când faci revoluţie nu poţi sta pe loc: ori mergi ca aceste televiziuni suspendate să fie urmate şi de altele
înainte, ori dai înapoi.” Revoluţia Bolivariană a fost până care vor mai încerca să agite spiritele împotriva Revoluţiei,
acum deosebit de tolerantă cu presa burgheză şi cu fie ca apelul la mase să demonstreze lumii adevărata

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 27


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

popularitate a lui Chavez, nu cea dată de sondaje de opinie Turismul este foarte bine dezvoltat și pus la punct, cu
mai mult sau mai puţin comandate dinspre dreapta. hoteluri pentru toate gusturile, cu restaurante specifice și cu
Perioada Revoluţiei Bolivariene a fost singura din istorie parcuri cu plante adunate din toata lumea.
când poporul venezuelan a fost liber cu adevărat. Să sperăm
că Hugo Chavez va şti ce măsuri să ia şi pe viitor pentru a Daca gasiți o oferta buna de plecat în Cuba, să nu o ocoliți,
salvgarda această libertate. nu o să vă pară rău.

B. Teodor elev din Sibiu

12. Cuba anului 2009 văzută de un


licean român 13. Împărat şi proletar

Mihai Eminescu
Cuba, tara celor 50 de ani de embargou!
Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
Poate pentru mulți Cuba este doar o insulă din vestitele
Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare,
”Caraibe”, dar pentru mine este o adevarată comoară de
Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
bogatii și resurse!
Cu feţe-ntunecoase, o ceată pribegită,
Copii săraci şi sceptici ai plebei proletare.
Fie că preferi romul sau trabucele, trestia de zahăr, nuca de
cocos sau Lime-le, Cuba este destinația ideală de a-ti
Ah! - zise unul - spuneţi că-i omul o lumină
petrece vacanța! Chiar dacă biletul de avion este scump,
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
ceea ce vezi după ce te dai jos din avion este fabulos!
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Mașini de epocă, oameni care fumează din trabuce care mai
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
de care mai mari, poți vedea o țară originală, se observa că
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.
n-a fost atinsă de americani sau evrei.
Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Varadero, o peninsulă plină de hoteluri, cluburi de golf și
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
parcuri, te atrage și nu-ți mai dă drumul! Dar dacă vrei să
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
vezi Cuba, trbuie să îti închiriezi o mașină de epocă și să
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
pornești la drum spre capitala țării, Havana.
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.
Havana este un oraș splendid unde te vindeci de orice boală
Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
cu ajutorul medicilor cubanezi, locul unde vezi fabrici de
Trec zilele voioase şi orele surâd.
tutun și colibele în care stă cubanezul de rînd CARE NU
În cupe vin de ambră - iarna grădini, verdeaţă,
MOARE DE FOAME CUM SE ZICE PE LA
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă -
TELEVIZOR, orașul unde cumperi ce vrei la un preț mic și
Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.
unde Fidel Castro își ținea odinioară discursurile!
Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
Deasemenea poți vedea și consulatul Americii păzit non-
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
stop de armată și de vehicule blindate, înconjurat de
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
pancarte și anunțuri publicitare împotriva terorismului și
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
împotriva regimului care guvernează America!
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.
Poti constata că orice locuitor al Cubei știe cel putin 3 limbi
Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
străine, tineretul ocupand locul 2 la coeficientul IQ din
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
lume!
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Tot în Cuba găsești lîngă hotelul ”Havana Libre” vestitul
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.
bulevard "La Rampa", plin de cluburi de jazz cu cîntăreți
unii mai celebri ca alții.
Religia - o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Restul provinciei Cubaneze este ocupat de țărani cinstiți și
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
drepți care îti pot explica totul despre acel loc.
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea


| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 28
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi... O! dezbrăcaţi viaţa de haina-i de granit,


Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea - De purpură, de aur, de lacrimi, de urât -
Cel ce în astă lume a dus numai durerea Să fie un vis numai, să fie o părere,
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi. Ce făr' de patimi trece în timpul nesfârşit.

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine, Zidiţi din dărmăture gigantici piramide
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin; Ca un memento mori pe al istoriei plan;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine, Aceasta este arta ce sufletu-ţi deschide
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine, Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân'. Cu mutra de vândută, cu ochi vil şi viclean.

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste, O! aduceţi potopul, destul voi aşteptarăţi
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi? Ca să vedeţi ce bine prin bine o să ias';
De ce boala şi moartea să fie partea voastră, Nimic... Locul hienei îl luă cel vorbareţ,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă Locul cruzimii vechie, cel lins şi pizmătareţ,
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri? Formele se schimbară, dar răul a rămas.

De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere? Atunci vă veţi întoarce la vremile-aurite,


Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi. Ce mitele albastre ni le şoptesc ades,
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere, Plăcerile egale egal vor fi-mpărţite,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere Chiar moartea când va stinge lampa vieţii finite
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi. Vi s-a părea un înger cu părul blond şi des.

Ei îngrădiţi de lege, plăcerilor se lasă, Atunci veţi muri lesne fără de-amar şi grijă,
Şi sucul cel mai dulce pământului i-l sug; Feciorii-or trăi-n lume cum voi aţi vieţuit,
Ei cheamă-n voluptatea orgiei zgomotoase Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase: Pentru acel de care norocul avu grijă;
Frumseţile-ne tineri bătrânii lor distrug. Nimeni de-a plânge n-are, el traiul şi-a trăit.

Şi de-ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămâne? Şi boale ce mizeria ş-averea nefirească


Munca, din care dânşii se-mbată în plăceri, Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi;
Robia viaţa toată, lacrimi pe-o neagră pâine, Va creşte tot ce-n lume este menit să crească,
Copilelor pătate mizeria-n ruşine... Va bea pân-în fund cupa, pân' va vrea s-o zdrobească,
Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri! Căci va muri când nu va avea la ce trăi.

De lege n-au nevoie - virtutea e uşoară ...................


Când ai ce-ţi trebuieşte... Iar legi sunt pentru voi,
Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară Pe malurile Senei, în faeton de gală,
Când mâna v-o întindeţi la bunuri zâmbitoare, Cezarul trece palid, în gânduri adâncit;
Căci nu-i iertat nici braţul teribilei nevoi. Al undelor greu vuiet, vuirea în granit
A sute d-echipajuri, gândirea-i n-o înşală;
Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă, Poporul loc îi face tăcut şi umilit.
Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!
Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă, Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,
Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă, Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti,
Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi! Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti,
Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută.
Sfărmaţi statuia goală a Venerei antice, Mărirea-i e în taină legată de aceşti.
Ardeţi acele pânze cu corpuri de ninsori;
Ele stârnesc în suflet ideea neferice Convins ca voi el este-n nălţimea-i solitară
A perfecţiei umane şi ele fac să pice Lipsită de iubire, cum că principiul rău,
În ghearele uzurei copile din popor! Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu;
Istoria umană în veci se desfăşoară,
Sfărmaţi tot ce aţâţă inima lor bolnavă, Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău.
Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund,
Zvârliţi statui de tirani în foc, să curgă lavă, Şi el - el vârful mândru al celor ce apasă -
Să spele de pe pietre până şi urma sclavă Salută-n a lui cale pe-apărătorul mut.
Celor ce le urmează pân' la al lumii fund! De aţi lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasă
De răsturnări măreţe, mărirea-i radioasă,
Sfărmaţi tot ce arată mândrie şi avere, Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi căzut.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 29


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Prin creţi ai cărei stele lin tremurând transpar,


Cu ale voastre umbre nimica crezătoare, I se deschide-n minte tot sensul din tablouri
Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit, A vieţii sclipitoare... A popoarelor ecouri
Cu mintea de dreptate şi bine râzătoare, Par glasuri ce îmbracă o lume de amar:
Cu umbra voastră numai, puteri îngrozitoare,
La jugu-i el sileşte pe cei ce l-au urât. "În orice om o lume îşi face încercarea,
Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van;
..................... În orice minte lumea îşi pune întrebarea
Din nou: de unde vine şi unde merge floarea
Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldă, Dorinţelor obscure sădite în noian?
Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt -
Prin limbile de flăcări, ce-n valuri se frământ, Al lumii-ntregul sâmbur, dorinţa-i şi mărirea,
Răcnete, vuiet de-arme pătrund marea cea caldă, În inima oricărui i-ascuns şi trăitor,
Evul e un cadavru, Paris - al lui mormânt. Zvârlire hazardată, cum pomu-n înflorire
În orice floare-ncearcă întreagă a sa fire,
Pe stradele-ncruşite de flăcări orbitoare, Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.
Suiţi pe baricade de bulgări de granit,
Se mişc batalioane a plebei proletare, Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare, Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,
Şi clopote de-alarmă răsună răguşit. Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă -
Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare, Faţa - căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat.
Prin aerul cel roşu, femei trec cu-arme-n braţ,
Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară În veci aceleaşi doruri mascate cu-altă haină,
Şi sânii lor acopăr - e ură şi turbare Şi-n toată omenirea în veci acelaşi om -
În ochii lor cei negri, adânci şi desperaţi. În multe forme-apare a vieţii crudă taină,
Pe toţi ea îi înşală, la nime se distaină,
O! luptă-te-nvălită în pletele-ţi bogate, Dorinţi nemărginite plantând într-un atom.
Eroic este astăzi copilul cel pierdut!
Căci flamura cea roşă cu umbra-i de dreptate Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
Sfinţeşte-a ta viaţă de tină şi păcate; Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Nu! nu eşti tu de vină, ci cei ce te-au vândut! Oricât ai drege-n lume - atunci te oboseşte
Eterna alergare... ş-un gând te-ademeneşte:
................... Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi."

Scânteie marea lină, şi placele ei sure


Se mişc una pe alta ca pături de cristal
Prin lunce prăvălite; din tainica pădure
Apare luna mare câmpiilor azure,
Împlându-le cu ochiul ei mândru, triumfal. 14. Scrisori de la cititori
Pe undele încete îşi mişcă legănate
Corăbii învechite scheletele de lemn;
Trecând încet ca umbre - ţin pânzele umflate 01. De ce luptă politicienii să intre în administrația UE
În faţa lunei, care prin ele-atunci străbate,
Şi-n roată de foc galben stă faţa-i ca un semn. G Valcoreanu
Pe maluri zdrumicate de aiurirea mării
Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat Aţi observat că politicienii nostri se lupta ca nebunii să intre
Al salciei pletoase - şi-ntinse-a apei arii în administratia UE
În cercuri fulgerânde se pleacă lin suflării Şi de ce?
A zefirului nopţii şi sună cadenţat. Pensionarea la 50 de ani, cu 9000 de euro pe lună pentru
funcţionarii din UE a fost aprobata! "
Îi pare că prin aer în noaptea înstelată,
Călcând pe vârf de codri, pe-a apelor măriri, În acest an, 340 de functionari UE se vor pensiona la 50 de
Trecea cu barba albă - pe fruntea-ntunecată ani cu o pensie de 9000 de euro pe lună.
Cununa cea de paie îi atârna uscată -
Moşneagul rege Lear. Da, ati citit corect!
Uimit privea Cezarul la umbra cea din nouri, Pentru a sprijini integrarea personalului nou de la noile state
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 30
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

membre ale UE (Polonia, Malta, Europa de Est ...), tehnocraţii recomanda cariere mai lungi: de la 37,5 ani, 40
funcţionarii din ţările membre (ca Belgia, Franţa, Germania de ani, 41 ani (în 2012), 42 (2020), etc.
..) vor primi din partea Europei, aceasta oferta (= cadou
pretios, putem spune de aur ) doar ca să se pensioneze. Dar pentru ei nu e nici o problemă, e suficient doar 15.5 ani
...
De ce şi Cine plăteşte ?
Iniţial, aceste pensii de nababi au fost rezervate doar
Tu si cu mine! membrilor Comisiei Europene dar de-a lungul anilor,
acestea au fost acordate si altor angajaţi.
Ei voteaza legi, fără control şi-si atribuie,,parasute de aur" Acum, ei sunt o armată care se bucura : judecători,
cu impozitele noastre. magistraţi, grefieri, controlori, mediatori, etc.

Acestea trebuie să fie dezvăluite cu ajutorul acestui mesaj


tuturor europenilor din jurul vostru Dar, mai nasol, în acest caz, este că acestia nu contribuie
nici cu o centime de euro la super- pensiile lor.
Totul se plăteşte de catre contribuabili...
Noi, cotizam toata viata şi la cea mai mică întârziere de
Tehnocraţii europeni beneficiaza de pensii de nababi.... plată ni se reaminteşte, urmeaza amenzi, penalităţi de
Chiar şi parlamentarii, care cu toate acestea, beneficiaza de întârziere de plată, etc. ...fara nici o mila
regimuri speciale, nu primesc o treime din ceea ce ating Ei sunt scutiti de toate acestea .
acesti domni ...
Adica, Va puteti imagina? chiar şi judecătorii Curţii de Conturi,
Giovanni Buttarelli, care ocupa postul de Asistent care, cu toate acestea, se presupune că "/ verifica dacă
Supervizor de protecţia datelor ", va primi numai dupa 1 an cheltuielile Uniunii Europene sunt legale, ptr.scopul pentru
si 11 luni de serviciu (noiembrie 2010), o pensie de 1 515 € care sunt destinate ... / "beneficiaza de acest sistemu şi nu
/ luna. Echivalentul a ceea ce se ,,ofera" , în medie, unui plătesc nici o cotizatie.
angajat francez din sectorul privat, după o carieră completă In schimb nu uita ca trebuie sa joace rolul de ,, jandarmi " la
(40 ani). Bruxelles" şi continuă să dea lecţii de ortodoxie bugetara,
Colegul său, Peter Hustinx, si-a văzut contractul reinnoit cu atunci când ei au ambele mâini pana dincolo de coate în
inca 5 ani . Acesta va avea dreptul la aproape 9 000 € de oala cu gem?
pensie pe lună.
E simplu, nimeni nu s-a decis sa-i ia la intrebari, deci e La ora în care viitorul pensiilor noastre este serios
firesc ca profita. compromisă de violenţa crizei economice şi brutalitatea şoc
E ca şi cum pentru pensionarea lor, ei ar fi primit un cec în demografic, oficialii europeni au, pe cheltuiala noastră,
alb. pensie de 12 500 - 14 000 € / lună după doar 15 de ani de
Multi alte tehnocraţise bucura de acest privilegiu: carieră, fără măcar a contribui cu ceva ptr ea ...
Acest lucru este pura provocare!
1. Roger Grass, grefier al Curţii de Justiţie, va primi € 12 Scopul acestor randuri este de a alerta toti cetăţenii statelor
500 de pensie pe luna. membre ale Uniunii Europene.
2. Pernilla Lindh, judecător la Tribunalul de Primă Instanţă, Împreună putem crea o maree.
12 900 € / luna.
3. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, avocat general, 14 000 € / Nu există nici o îndoială că tehnocraţii din Europa continuă
luna. să se bucure pe cheltuiala noastră şi fara griji sau frica, de
astfel de pensii. Sa incercam sa punem piciorul in prag.
Listă de verificare, fa click pe adresa de mai jos: S-a efectuat un studiu precis şi documentat, si se
demonstreaza prin "A + B" amploarea scandalului. Aceste
http://www.kdo- studii au fost deja preluate de către mass-media.
mailing.com/redirect.asp?numlien=1276&numnews=13
56&numabonne=62286

Pentru ei, este jack-pot-ul mult visat. Fiind in funcţie de la


mijlocul anilor 1990, sunt sigur de a ,,avea o carieră 2. În numele adevărului
completă" şi, prin urmare, a obţine maxim de 70% din
ultimul salariul. Nu numai ca pensiile lor ,,sparg plafoanele Sălbatica campanie anticomunistă declanşată în Ianuarie
de pensionare" dar pe deasupra pentru dansii e suficient de 1990, continuă să vehiculeze ideea că: TOT CE A FOST
a lucra doar 15 ani şi jumătate(intr-o viata de om) pentru a ŞI ESTE RĂU ÎN VIAŢA NOASTRĂ a aparţinut numai
valida o cariera completa, în timp ce tu, ca si mine, trebuie şi numai Regimului totalitar.
sa te omori la servici 40 de ani, în curând 41 ani si doresc sa
o mai lungeasca nitelus..... Din păcate, nu acesta este ADEVĂRUL ADEVĂRAT.
Confruntandu-se cu prăbuşirea sistemelor de pensii, Perioada anilor 1947-1989 nu înseamnă numai “Închisorile

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 31


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr.7 aprilie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

comuniste”, nelegiuiri, grave abuzuri, demagogie, mizerie,


“Dictatura Odiosului” şi foame.

Perioada anilor 1947-1989 mai înseamnă şi alfaberizare,


învăţământ general gratuit, electrificare, milioane de
locuinţe şi locuri de muncă, un uriaş efort comun de
înflorire a patriei.

Nu va trebui să uităm în ce mizerie şi sărăcie era România


la sfârşitul celui de-al II-lea război mondial. Niciodată în
istoria acestei ţări nu au existat condiţii mai bune pentru
valorificarea capacităţii creatoare a celor ce muncesc fizic,
dar şi intellectual, iar între anii 1947-1989 România s-a
transformat radical, într-un stat cu o economie modernă şi
avansată, cu condiţii de viaţă decente ale cetăţenilor.

Realizările înfăptuită cu trudă şi numeroasele sacrificii în


acei ani eroici, le întâlnim pe întreg cuprinsul acestei ţări.

Nimeni nu poate nega acest adevăr, cu orice argumente ar


încerca.

Nu este o “nostalgie” ci pură realitate

Din păcate, toate aceste impresionante realizări sunt hulite,


denigrate, demolate şi cenzurate cu totul nejustificat, doar
ca sunt,,comuniste”!!

Munca intensă, eforturile eroice ale unui întreg popor, sunt


batjocorite şi distruse. Nedrept şi nedemocratic!

În numele ADEVĂRULUI CURAT, oamenii cinstiţi şi


muncitori din România ar trebui sa ceara cu hotărâre, dar
cine sa-I organizeze?, ca la toate nivelurile societăţii
româneşti, în presă, la radio, televiziune, în organele puterii
centrale: parlament, guvern, preşedinţie, partide politice,
asociaţii organizaţii şi instituţii, într-un consens general: în
măsura în care au fost demascate toate nelegiuirile
regimului totalitar, să fie recunoscute şi toate marile
realizări ale poporului nostru între anii 1947-1989, sub
conducerea P.M.R. şi P.C.R. Istoria nu poate fi falsificată
după bunul plac al unora.
Şi să nu uităm niciodată: Perioada anilor de “dictatură-
totalitară”, cu minusurile dar şi cu plusurile acesteia, a fost
un IMPORTANT PAS ÎNAINTE în istoria patriei noastre-
România.

Să iubim şi să respectăm Adevărul Curat!

D. Ghe Bucuresti

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 32


Scânteia As – Nr. 7 aprilie 2010 B. Stânga internațională

B. Stânga Internaționlă ADUNAREA NAȚIONALĂ A PUTERII POPULARE A


CUBEI

a) Cuba
B.a.2. Reflectiile lui Fidel Castro
B.a.1. DECLARAȚIA ADUNĂRII
NAȚIONALE A PUTERII POPULARE 01. FRATERNITATEA DINTRE REPUBLICA
BOLIVARIANĂ ȘI CUBA
11 martie 2010
Am avut privilegiul să stau de vorbă timp de trei ore, joia
După o campanie concertată de puternicele companii trecută, 15 aprilie, cu Președintele Republicii Bolivariene a
mediatice, în special din Europa, care au atacat cu ferocitate Venezuelei, Hugo Chavez, care a avut amabilitatea să
Cuba, Parlamentul European a aprobat, după o dezbatere viziteze din nou țara noastră, venind de data aceasta din
murdară, o rezoluție de condamnare a țării noastre, prin care Nicaragua.
sunt manipulate sentimente, se falsifică fapte, se spun
minciuni și se ascund realități. De puține ori în viață, poate niciodată, am cunoscut o
Pretextul folosit a fost moartea unui deținut, sancționat mai persoană care a fost capabilă să conducă o Revoluție
întîi pentru delicte de drept comun și apoi manipulat de adevărată și profundă timp de peste 10 ani, fără nici o
interesele americane și contrarevoluția internă, care din singură zi de răgaz, pe un teritoriu de mai puțin de un
voință proprie a refuzat să se alimenteze în pofida milion de kmp, în această regiune a lumii colonizată de
avertizărilor și a intervențiilor medicilor specialiști peninsula Iberică, care timp de 300 de ani a dominat pe o
cubanezi. suprafață de 20 de ori mai mare, cu imense bogății, unde și-
Acest fapt lamentabil nu poate fi folosit pentru a condamna au impus credința, limba și cultura. Nu s-ar putea scrie azi
Cuba motivțnd că ar fi putut evita o moarte. Dacă într-un istoria speciei noastre pe planetă ignorînd cele întîmplate în
domeniu țara noastră nu trebuie să se apere în cuvinte, această emisferă.
pentru că realitatea este incontestabilă, acesta este lupta
pentru viața oamenilor, fie că s-au născut în Cuba sau în alte Bolivar, la rîndul lui, nu a luptat numai pentru Venezuela.
țări. Numai un singur exemplu este prezența medicilor Apele și pămînturile erau pe atunci mai curate, speciile
cubanezi în Haiti, cu 11 ani înainte de a se fi întîmplat variate și abundente; energia din gaze și petrol,
cutremurul din ianuarie, trecută sub tăcere de presa necunoscute. Acum două sute de ani, începînd lupta pentru
hegemonistă. independență în Venezuela, nu se făcea numai pentru
În spatele acestei condamnări se află cu profund cinism. independența acestei țări, se făcea pentru toate popoarele
Cîte vieți de copii au pierdut țările sărace prin deciziile continentului colonizate încă.
țărilor bogate, reprezentate în Parlamentul european, pentru
că nu și-au onorat angajamentele de a ajuta la dezvoltarea Bolivar a visat să creeze cea mai mare Republică care a
lor. Toți știu că era o sentință de condamnare la moarte existat și a cărei capitală să fie istmul Panama.
masivă, dar au optat pentru a-și păstra nivelul de risipă și În măreția lui fără pereche, El Libertador, cu un adevărat
ostentație al unui consumism de sinucidere pe termen lung. geniu revoluționar, a fost capabil să prevadă că Statele
Îi ofensează pe cubanezi și această intenție de a ne da lecții, Unite – limitate la început la teritoriul celor 13 colonii
în momente în care în Europa sunt reprimați imigranții și engleze – păreau destinate să semene mizerie în America în
șomerii, în timp ce la noi poporul, în mod liber, în adunări numele libertății.
de locatari își propune candidații la alegerile municipale, în
mod liber și fără intermediari. Un factor care a contribuit la lupta Americii Latine pentru
Nu au morală cei care participă sau permit contrabanda independență a fost invadarea Spaniei de către Napoleon,
aeriană de deținuți, închisorile ilegale și practicare torturii, care, cu ambițiile sale nemăsurate a contribuit la crearea
pentru a-i da lecții de morală unui popor atacat și blocat cu condițiilor propice pentru inițierea luptelor pentru
brutalitate. independența continentului nostru. Istoria omenirii este
Coondamnarea atît de discriminatorie și selectivă, o poate sinuoasă și plină de contradicții; la rîndul ei devine din ce
explica numai eșecul unei politici incapabile să în ce mai complexă și dificilă.
îngenunchieze un popor eroic. Nici Legea Helms Burton,
nici Poziția Comună europeană, apărute în același an, în Țara noastră vorbește cu autoritatea morală a unei națiuni
aceleași circumstanțe și cu aceleași scopuri, ambele mici care a rezistat peste jumătate de secol unor brutale
lezîndu-ne suveranitatea și demnitatea națională, nu au nici represalii din partea acestui imperiu prevestit de Bolivar, cel
cel mai mic viitor pentru că noi cubanezii respingem mai puternic care a existat vreodată. Imensa ipocrizie a
impunerile, intoleranța și presiunea, aceasta fiind norma politicii lui și disprețul pentru celelalte popoare l-au împins
noastră în relațiile internaționale. în situații foarte grave și periculoase. Printre alte consecințe

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 33


Scânteia As – Nr. 7 aprilie 2010 B. Stânga internațională

sunt dovezile zilnice de lașitate și cinism, devenite practici hazardul ca la 19 aprilie să se celebreze și victoria
cotidiene ale politicii internaționale, pentru că imensa Revoluției contra imperialismului la Giron, acum exact 49
majoritate a oamenilor onești de pe Terra nu au nici o de ani. Vrem să împărtășim această victorie cu Patria lui
posibilitate să-și facă cunoscute opiniile, nici să primească Bolivar.
informații demne de încredere. Am plăcerea să-i salut pe toți frații din ALBA.

Politica de principii și cinste cu care întotdeauna FIDEL CASTRO RUZ


Revoluția Cubaneză a expus adevărurile și erorile - și în 18 aprilie 2010
mod deosebit determinate de norme de conduită niciodată Ora 7:24 pm
încălcate de-a lungul a pestse 50 de ani, ca aceea de a nu
tortura niciodată vreun cetățean – nu cunoaște vreo
excepție. În același fel, nu a cedat niciodată și nici nu va
ceda în fața șantajului și a terorii mediatice. Sunt fapte 02. NEBUNIILE EPOCII NOASTRE
istorice demonstrate cu prisosință. Este o temă despre care
aș putea să aduc argumente cu prisosință; astăzi o semnalăm Nu ne rămîne altceva de făcut decît să spunem lucrurilor pe
pur și simplu pentru a explica de unde vine prietenia noastră nume. Cei care au au un minim bun simț pot observa fără
și admirația noastră pentru președintele bolivarian Hugo mare efort cît de puțin realism a mai rămas în lumea
Chavez, o temă în care aș putea să mă extind considerabil. actuală.
Este de-ajuns să citez cu această ocazie cîteva elemente
pentru a explica de ce am afirmat că este un privilegiu să Cînd Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a primit
stau de vorbă cîteva ore cu el. Premiul Nobel pentru Pace, Michael Moore a exclamat:
”acum să-l și cîștige”. Ingeniosul comentariu a plăcut
Nu se născuse încă atunci cînd a avut loc asaltul cazărmii multor persoane pentru ascuțimea acestei fraze, deși mulți
Moncada, la 26 iulie 1953. Avea mai puțin de cinci ani cînd n-au văzut altceva în decizia Comitetului norvegian decît
a triumfat Revoluția la 1 Ianuarie 1959. L-am cunoscut în demagogie și exaltarea față de aparent inofensivul
1994, 35 de ani mai tîrziu, cînd deja împlinise 40 de ani. politicianism al noului Președinte al Statelor Unite, un
Am putut observa de atunci dezvoltarea lui revoluționară cetățean afro-american, bun orator, și om politic inteligent
timp de aproape 16 ani. Dotat cu un talent excepțional, și în fruntea unui imperiu puternic cuprns de o profundă criză
cititor însetat, pot depune mărturie de capacitatea lui de a economică.
dezvolta și adînci ideile revoluționare. Ca în orice ființă
umană, hazardul și împrejurările au avut un rol decisiv în Reuniunea mondială de la copenhaga era pe punctul de a
progresul ideilor sale. Este notabilă capacitatea lui de a-și avea loc și Obama a deșteptat speranța într-un acord la care
aminti orice concept și de a-l repeta cu o incredibilă precizie Statele Unite să adere la un consens mondial pentru a se
mult timp după aceea. Este un adevărat maestru în evita catastrofa ecologică care amenință specia umană.
dezvoltarea și răspîndirea ideilor revoluționare. Le Ceea ce s-a petrecut acolo a decepționat, opinia publică a
stăpînește ca și arta de a le transmite cu o uimitoare fost victima unei înșelătorii dureroase.
elocvență. Este absolut cinstit și sensibil cu oamenii,
extrem de generos prin caracter. Nu are nevoie de laude și La recenta Conferință Mondială a Popoarelor pentru
obișnuiește în schimb să laude cu generozitate. Cînd nu combaterea Schimbării Climatice și pentru Drepturile
sunt de acord cu vreunul din punctele lui de vedere sau cu o Mamei Terra, care a avut loc în Bolivia, s-au auzit
decizie de-a lui, pur și simplu i-o spun cu sinceritate, la răspunsuri pline de înțelepciune ale anticelor nații indigene,
momentul potrivit și cu respectul cuvenit în prietenia invadate și virtual distruse de conchistadorii europeni care,
noastră. Cînd o fac, țin seama în primul rînd că el este în goana după aur și bogății ușor de obținut, au impus timp
astăzi persoana care preocupă cel mai mult imperiul, pentru de secole culturile lor egoiste și incompatibile cu interesele
capacitatea lui de a influența masele și pentru imensele cele mai sacre ale umanității.
resurse naturale ale unei țări pe care imperiul a jefuit-o fără
milă, și persoana pe care o lovește cu toată rigoarea și Două știri sosite ieri exprimă filozofia imperiului vrînd să
încearcă să-i știrbească autoritatea. Atît imperiul cît și ne facă să credem în caracterul lui ”democratic”, ”pașnic”,
mercenarii în serviciul lui, intoxicați de minciuni și ”dezinteresat” și ”onest”.
consumism, riscă cel mai mult să-l subestimeze pe el și Este suficient s citești aceste știri care vin din capitala
eroicul lui popor, dar nu am nici cea mai mică îndoială că Statelor Unite.
vor primi încă o lecție de neuitat. Peste jumătate de secol
de luptă îmi arată acest lucru cu toată claritatea. ”Washington, 23 aprilie 2010 – Președintele Statelor Unite,
Barack Obama, analizează posibilitatea de a desfășura un
Chavez poartă dialectica în sine însuși. Niciodată, în nici o arsenal de rachete convenționale, ne nucleare dar capabile
epocă, nici un guvern nu a făcut pentru poporul propriu atît să atingă ținte în orice loc din lume în circa o oră și cu o
de mult în atît de scurt timp. Îmi face plăcere în mod capacitate explozivă foarte puternică.
deosebit să transmit poporului său o călduroasă felicitare cu
ocazia celei de-a 200-a Aniversări a începutului luptei de ”Chiar dacă noua super bombă montată pe rachete tipul
independență a Venezuelei și Americii Latine. A vrut Minuteman, nu va avea focoase atomice, capacitatea ei

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 34


Scânteia As – Nr. 7 aprilie 2010 B. Stânga internațională

distructivă va fi echivalentă, așa cum o confirmă faptul că la ”Se prevede ca primele teste să înceapă în 2014 și pentru
desfășurarea lor este prevăzută în recent semnatul acord 2017 să fie disponibilă în arsenalul american. Obama deja
START 2 cu Rusia. nu va mai fi la putere, dar super bomba poate fi moștenirea
ne nucleară a acestui președinte, care a cîștigat deja
”Autoritățile de la Moscova au cerut, și au reușit să premiul Nobel pentru Pace.”
introducă în acord, ca pentru fiecare din aceste rachete,
Statele Unite să elimine una dintre rachetele cu focoase ”Washington, 22 aprilie 2010. – O navă spațială fără echipaj
nucleare.” a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a decolat joi din
Florida, învăluită în secret fiind misunea sa militară. Nava
”Conform rapoartelor de la New York Ttimes și de la spațială robotizată, sau X-37B, a fost lansată de la Cap
canalul TV CBS, noua bombă, botezată PGS (Prompt Canaveral cu o rachetă Atlas v LA ORA 19:52, ORA
Global Strike), va trebui să fie capabilă să-l omoare pe LOCALĂ, (23:52 gmt), CONFORM UNUI FILM
liderul Al-Qaeda, Osama Bin Laden, într-o peșteră din DISTRIBUIT PRIN ARMATĂ.
Afganistan, să distrugă o rachetă nord-coreeană în toiul
pregătirii sau să atace un obiectiv nuclear iranian, ”toate ”Lansarea este iminentă, a spus pentru AFP maiorul în
acestea fără să treacă pragul atomic”. Forțele Aeriene, Angie Blair”.

”Avantajul de a dispune ca opțiune militară de o armă ne ”Asemănător cu un transbordor spațial în miniatură, avionul
nucleară care să aibă aceleași efecte de impact ale unei are 8,9 m lungime și 4,5 m anvergură. Fabricarea
bombe atomice este considerată interesantă de guvernul lui vehicolului spațial reutilizabil a luat ani de lucru și armata a
Obama”. oferit explicații vagi despre obiectivul sau rolul ei în
arsenalul militar. Vehicolul este proiectat pentru a ”oferi
”Proiectul fusese inițial lansat de predecesorul lui Obama, mediul ambiant al unui ”laborator pe orbită” cu scopul de a
republicanul George W. Bush, dar a fost blocat de protestele testa noi tehnologii și componente înainte ca aceste
Moscovei. Luînd în considerație că Minuteman transportă tehnologii să fie incluse în programele de sateliți în
și focoase nucleare, au spus autoritățile de la Moscova, era funcțiune”, au spus forțele aeriene într-un comunicat recent.
imposibil să știi dacă nu cumva lansarea unei PGS nu este ”Funcționari au informat că X-37B va ateriza la baza
începutul unui atac atomic”. Forțelor Aeriene Vandenberg din California, dar nu au spus
cît timp va dura misiunea inaugurală”.
”Dar guvernul lui Obama consideră că poate da Rusiei sau
chinei garanțiile necesare pentru a evita neînțelegerile. ”Ca să fim cinstiți, nu știm cînd se va întoarce”, a spus
Silozurile de rachewte cu noua armă vor fi instalate în săptămîna aceasta ziariștilor Gary Payton, al doilea sub-
locuri îndepărtate de depozitele de focoase nucleare și vor secretar de stat pentru programe spațiale al Forțelor
putea fi inspectate periodic de experți de la Moscova sau Aeriene.
Beijiing”.
”Payton a semnalat că nava va putea rămîne în spațiu pînă
”Super bomba va putea fi lansată cu o rachetă Minuteman la nouă luni. Avionul, fabricat de Boeing, a început ca un
capabilă să zboare prin atmosferă cu viteza sunetului și cu proiect al agenției spațiale americane (NASA) în 1999 și
o încărcătură de 500 de kg de explozibili. Echipamente apoi a fost transferat Forțelor Aeriene, care plănuiesc să
ultrasofisticate îi vor permite rachetei să decupleze bomba lanseze un al doilea X-37B în anul 2011.”
și s-o lanseze cu precizie extremă asupra țintelor alese”.
”Răspunderea pentru proiectul PGS – care se estimează că Mai este nevoie de altceva?
va costa 250 de milioane de dolari numai în primul an de Astăzi se confruntă cu un obstacol colosal: schimbarea
experimentare – a fost încredințat generalului Kevin climatică deja de neoprit. Este menționată inevitabila
Chilton, la comanda arsenalului nuclear american. Chilton a creștere a căldurii cu peste 2 grade. Consecințele vor fi
explicat că PGS va acoperi golul în gama de opțiuni de care catastrofale. Populația mondială în numai 40 de ani va
dispune acum Pentagonul”. crește cu două miliarde de locuitori, și va atinge cifra de
nouă miliarde de persoane, în acest scurt timp: docuri,
”În acest moment putem lovi cu arme ne nucleare orice loc hoteluri, stațiuni, căi de comunicație, industrii și instalații
de pe pămînt, dar într-un interval nu mai scurt de patru ore”, din apropierea porturilor vor fi sub apă într-un timp mai
a spus generalul. Pentru o acțiune mai rapidă – a scurt decît timpul de care este nevoie ca să se bucure de
recunoscut el - avem numai opțiuni nucleare.” existență generația unei țări dezvoltate și bogate, care azi, în
mod egoist refuză să facă cel mai mic sacrificiu pentru a
”În viitor, cu noua bombă, Statele Unite vor putea să salva supraviețuirea speciei umane. Terenurile agricole și
acționeze rapid și cu mijloace convenționale, atît împotriva apa potabilă vor scădea considerabil. Mările se vor polua;
unei lovituri teroriste cît și contra unei țări inamice, într-o multe specii marine nu vor mai fi comestibile și altele vor
perioadă de timp mult mai scurtă și fără să trezească ura dispărea. Nu o afirmă logica, ci cercetările științifice.
internațională la folosirea armelor nucleare”. Omul a reușit să mărească, prin genetica naturală și
transferul de specii de pe un continent pe altul, producția la
hectar de alimente și alte produse utile omului, care au

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 35


Scânteia As – Nr. 7 aprilie 2010 B. Stânga internațională

alinat un timp penuria de alimente ca porumbul, cartoful, capitalismului. Politicile neoliberale au esuat complet.
grîul, fibrele și alte produse necesare. Mai tîrziu, Falimentul globalizarii imperialiste si al ideologiei burgheze
manipularea genetică și folosirea îngrășămintelor chimice a devenit tot mai evident. Servindu-se de criza ca de un
au contribuit la soluționarea nevoilor vitale, dar au atins pretext, burghezia isi continua actiunea de eliminare a cat
deja limitele posibilităților de a produce alimente sănătoase mai multor drepturi castigate de clasa muncitoare prin mari
și apte pentru consum. În numai două secole se epuizează, sacrificii. Totusi, axa luptei proletariatului international si a
pe de altă parte, resursele de hidocarburi pe care natura le-a tuturor celor asupriti se intareste si ea. Aspiratiile pentru o
creat în 400 de milioane de ani. În același fel, resursele noua ordine, pentru socialism, sunt in crestere. Clasa
minerale vitale ne-recuperabile de care are nevoie economia muncitoare internationala si omenirea progresista isi intorc
mondială, se epuizează. La rîndul ei, știința a creat fata spre Marx si spre socialism. Lozinca "Jos cu
capacitatea de autodistrugere a planetei de cîteva ori în capitalismul, traiasca socialismul!" se va auzi in lume cu o
chestiune de ore. Cea mai mare contradicție din epoca voce si mai puternica de acest 1 Mai!
noastră este, în mod precis, capacitatea speciei de a se
autodistruge și incapacitatea ei de a se guverna. Frati si surori!

Omul a reușit să crească posibilitățile de viață pînă la limite Impasul in care se gaseste regimul fascist colonialist in
care depășesc propria capacitate de supraviețuire. În Turcia si Kurdistanul de Nord se adanceste si el. El isi
această bătălie sunt consumate în mod accelerat materiile continua politica de negare a identitatii kurde si razboiul
prime la îndemînă. Știința a făcut posibilă transformarea murdar impotriva kurzilor. Somajul, saracia, lipsa de
materiei în energie, cum s-a întîmplat cu reacția nucleară, adapost, nedreptatile si incalcarea drepturilor omului au
cu enorme investiții, dar nu se întrevede nici măcar de ajuns la nivele extreme. Regimul fascist colonialist nu
departe posibilitatea convertirii energiei în materie. Costul gaseste alta solutie decat razboiul murdar si foloseste criza
infinit al investițiilor în cercetările pertinente, demonstrează economica drept pretext pentru a ataca clasa muncitoare si
imposibilitatea de a se reuși în cîteva decenii ceea ce masele largi. Regimul fascist si colonialist nu au nici o
universul a creat în zeci de miliarde de ani. Va fi necesar solutie reala si se invartesc in cerc. Ele ajung sa
ca fiul risipitor Barack Obama să ne explice? Știința a raspandeasca moartea.
crescut extraordinar, dar ignoranța și sărăcia au crescut la Catre muncitori, oamenii muncii si toti cei asupriti ai
fel. Oare poate cineva să demonstreze contrariul? natiunilor turca si kurda precum si altor minoritati nationale;

FIDEL CASTRO RUZ In regiunea noastra 1 Mai a fost de asemenea celebrat in


25 aprilie 2010 spiritul revoltei revolutionare, al rebeliunii. Sa aratam
Ora 6:30 pm dictaturii fascist-colonialiste si sistemului capitalist puterea
noastra prin acapararea strazilor in aceasta zi. Sa
intensificam focul revolutionar al zilei de 1 Mai prin actiuni
masive si militante. Sute de mii de oameni sa se indrepte
spre Piata Taksim de 1 Mai si sa ridicam steagul luptei
noastre inca o data, in amintirea martirilor de la Taksim din
1 Mai 1977. Taksim este un avanpost revolutionar deja
b) Turcia cucerit. Sa nu recunoastem nici o forta care incearca sa ne
impiedice accesul la el. Sa intensificam semnificatia
revolutionara a zilei de 1 Mai cu chemari la accesul la locuri
B.b.1. Iesiti in strada pe 1 Mai, pentru de munca, pace, fraternitate, egalitate, libertate si socialism.
libertate, egalitate si pace!
Muncitori si oameni ai muncii din sectorul public!
Mesajul adresat oamenilor muncii de
Partidul Comunist Marxist-Leninist din Turcia Sa demonstram in strada impotriva somajului, saraciei,
privatizarii, contractelor "flexibile", incalcarii drepturilor
Muncitori, oameni ai muncii, tineri, femei, revolutionari, noastre, atacurilor impotriva organizatiilor noastre si tuturor
tovarasi! nedreptatilor. Sa intensificam valul actiunilor muncitoresti
initiat de rezistenta muncitorilor de la TEKEL si sa
Glorie zilei de 1 Mai, zi de unitate, solidaritate si lupta a celebram 1 Mai plini de entuziasmul acestor actiuni. Sa
clasei muncitoare internationale! 1 Mai este o zi de revolta sarbatorim nu doar de pe pozitii defensive si sa cerem
impotriva exploatarii si asupririi! Este o chemare la socoteala. Sa strigam cu voce tare libertate si socialism. Sa
intensificarea luptei pentru revolutie si socialism. Clasa intarim unitatea muncitoreasca si fratia popoarelor. Sa
muncitoare si toti oamenii asupriti din lume se vor manifestam pentru o pace demna, impotriva razboiului
confrunta in aceasta zi inca o data cu fortele imperialismului murdar.
si reactiunii. Bineinteles ca asa va fi!
Capitalismul traverseaza una din cele mai dificile perioade Kurzi!
din istoria sa. Criza economica mondiala a distrus Sa demonstram pentru pace de 1 Mai in spiritul
minciunile burgheziei despre sfarsitul istoriei si vesnicia serhildanelor cu accentuarea revendicarilor noastre

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 36


Scânteia As – Nr. 7 aprilie 2010 B. Stânga internațională

nationale precum si a altor revendicari democratice studentesc la Universitatea de stat Mindanao- Institutul de
impotriva colonialismului care neaga existenta poporului Tehnologie Iligan- a fost ucisa pe 15 decembrie 2009 in
kurd si impotriva domniei capitalului. Sa transformam 1 Valencia City, Bukidnon, Mindanao.
Mai in inceputul unui proces de intarire a frontului
democratic pentru o pace demna prin unirea miscarii kurde Ei s-au identificat puternic cu lupta maselor asuprite, s-au
cu cea muncitoreasca, impotriva planurilor de lichidare al alăturat cu pasiune mișcării de masă. Revoluționare
colonialismului. susținînd revendicarile ei, și-au folosit talentul și energia
pentru a servi poporul și au luat decizia de a deveni luptători
Femei muncitoare! pentru libertate in revoluția înarmată a poporului.

Sa transformam 1 Mai intr-un puternic pas inainte pentru În lunga tradiție revoluționară a tineretului, din vremea lui
eliberarea femeilor din sclavia capitalismului si Emilio Jacinto din Katipunan pînă la tinerii din First
patriarhalismului. Sa combinam entuziasmul revolutionar al Quarter Storm, tinerii noștri martiri au netezit drumul pentru
zilei de 8 Martie cu spiritul de rebeliune al zilei de 1 Mai lupta de eliberare națională și socială a poporului filipinez.
Adîncul lor angajament și inflacarata lor pasiune de a lupta
Tineri! pentru libertate inspiră tineretul și întregul popor pentru a
ridica tot mai sus nivelul luptei revolutionare.
Sa transformam 1 Mai intr-o zi in care tinerii, care nu vad in
jurul lor nimic altceva decat distrugere si lipsa de viitor si se Fie ca devotamentul lor total in slujba poporului si a
confrunta cu incalcarea drepturilor si represiune sistematica, revoluției să fie ca un far care să inspire tineretul din
sa-si demonstreze furia revolutionara impotriva sistemului. Filipine și din întreaga lume!

Sa intensificam de 1 Mai chemarea noastra la "Greva LUIS G. JALANDONI


generala, rezistenta generala", care a primit un suflu nou Membru al Comitetului Executiv national al NDFP
prin rezistenta muncitorilor de la TEKEL. Sa intarim baza
care poate uni aspiratiile si revendicarile muncitgorilor,
oamenilor muncii, kurzilor. Sa faurim frontul pentru locuri
de munca, pace si libertate. Pentru a cere socoteala dictaturii
fasciste colonialiste si sistemului capitalist, pentru libertate,
egalitate, dreptate, pace si socialism, sa iesim in strada de 1
Mai.

Traiasca 1 Mai! Traiasca socialismul!

c) Filipine

B.c.1. Omagiu eroilor filipinezi Tanya


Domingo, Ian Dorado, Kemberly Jul Luna
si Ian Mderazo

Frontul National Democratic al Filipinelor (NDFP) aduce


cel mai pios omagiu tinerilor săi martiri si eroi ai
poporului: Tanya Domingo, Ian Dorado, Kemberly Jul Luna
si Ian Maderazo. și transmite cele mai sincere condoleante
familiilor, organizatiilor lor, prietenilor si colegilor de clasă.

Tanya Domingo si Ian Dorado, studenti la Arte Frumoase si


activiști culturali de la Universitatea din Filipine au fost
ucisi de soldati ai regimului fascist Arroyo pe 14 ianuarie
2010 la Bulacan, in Luzonul Central. Ian Maderazo, de la
Universitatea Filipinelor- Los Banos, invatat si lider al
studentillor, a fost ucis pe 9 ianuarie la Macalelon, Quezon
in Tagalogul de Sud. Kemberly "Kimay" Jul Luna, lider

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 37