Sunteți pe pagina 1din 18

ANUNŢ

U.M. 02150 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a
unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri şi de subofiţeri, în conformitate cu prevederile
Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari
sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării
Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:

OFIŢERI:

A. Ofițer specialist, arma Comunicaţii şi Informatică, specialitatea militară Ingineri de sisteme şi


echipamente informatice şi automatizarea conducerii organizaţiilor militare, (gradul căpitan) la U.M. 02046
Constanţa (4 funcții):
-sursa de proveniență a candidaților:
-ofiţeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de
învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;
-maiștri militari, subofițeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate în rezervă sau rezerviști
voluntari;
-persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în
calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare și securitate națională;
-persoane care nu dețin grad militar.
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: căpitan pentru candidaţii ofiţeri în rezervă
sau ofiţeri rezervişti voluntari şi locotenent pentru ceilalţi candidaţi;
- nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă/echivalentă într-unul dintre domeniile: „Electronică aplicată”; „Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaţii”; „Reţele şi software de telecomunicaţii”; „Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologie”; „Telecomenzi şi electronică în transporturi”; „Echipamente şi sisteme electronice militare”;
„Comunicaţii pentru apărare şi securitate”; „Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică –
radioelectronică de aviaţie”; „Calculatoare”; „Tehnologia informației”; „Calculatoare şi sisteme informatice
pentru apărare şi securitate naţională”; „Automatică şi informatică aplicată”; „Ingineria și securitatea
sistemelor informatice militare”; „Ingineria sistemelor multimedia”; „Sisteme electrice”; „Electronică de
putere şi acţionări electrice”; „Electrotehnică”; „Electromecanică”; „Inginerie electrică şi calculatoare”;
„Informatică aplicată în inginerie electrică”; „Informatică industrială”; „Matematică şi informatică aplicată
în inginerie”; „Fizică tehnologică”.
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
-data de desfăşurare a testului scris: 05.12.2019, orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).

TEMATICĂ:

I. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
1. Sisteme de operare Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2016, 2019 și Linux
a. Instalare, configurare și administrare servere Windows 2012, 2016, 2019, Linux: Controler de
domeniu, servicii de internet destinate serverelor, autoritatea de certificare, servicii de rețea;
b. Administrare – monitorizare Active Directory, Exchange server, Datacenter, Back-up și servicii de
rețea;
c. Comenzi de bază și accesarea fișierelor de ajutor în Linux;
d. Sistemul de fișiere și directoare importante, lucrul cu fișierele și directoarele, protejarea datelor în
Linux;
1 din 18
e. Înțelegerea proceselor și lucrul cu acestea, procedurile de pornire și închidere, amânarea sarcinilor,
sarcini repetitive în Linux;
f. Ce este o intrare standard, o ieșire și o eroare și cum sunt folosite aceste elemente din prompterul de
comandă în Linux;
g. Lucrul cu un editor text, cele mai comune editoare de text în Linux;
h. Realizarea copiilor de rezervă și a copiilor de rezervă la distanță în Linux;
i. Unelte de rețea ale Linux-ului și a aplicațiilor pentru utilizatori;
j. Programe de tip servicii (service daemon) și securizarea rețelei pentru sistemele Linux.
2. Comunicații – Rețele de calculatoare
a. Rețele de tip LAN, WAN, MPLS, VLAN și VPN, concepte generale, protocoale specifice;
b. Securitatea și administrarea rețelelor (protocoale, mecanisme de autentificare software și hardware,
protecția prin firewall);
c. Echipamente wireless, securizarea comunicațiilor wireless;
d. Routere și firewall-uri, arhitectura client – server;
e. DNS – sistemul numelor de domenii;
f. Noțiuni de bază și modul de funcționare ale serviciilor de Poștă electronică;
g. Noțiuni de bază și modul de funcționare ale serviciilor de World Wide Web;
3. Cisco routing & switching
a. Implementarea unui LAN pe baza unui design de reţea aprobat;
b. Configurarea unui switch cu VLAN-uri şi comunicare inter-switch;
c. Implementarea de liste de acces pentru a permite sau a refuza un trafic specificat;
d. Configurarea protocoalelor de rutare pe dispozitive Cisco;
e. Efectuarea de depanări pentru LAN, WAN si VLAN folosind o metodologie structurată şi modelul
OSI;
4. SharePoint- instalare și configurare;
5. Pachetul Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint, Access).
6. Noțiuni generale de securitate cibernetică:
a. Tipuri de programe malițioase;
b. Tipuri de atacuri cibernetice;
c. Vectori de lansare a atacurilor cibernetice.
II. PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ
1. Apărarea naţională a României. Dispoziţii generale. Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului
Apărării Naţionale;
2. Statutul cadrelor militare. Dispoziţii generale. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi;
3. Participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. Dispoziţii generale.
Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului;
4. Regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de
forţele armate străine pe teritoriul României. Dispoziţii generale. Uzul de armă;
5. Ghidul carierei militare. Dispoziţii generale. Cariera ofiţerilor în activitate;
6. Protecţia informaţiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
7. Clasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
8. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate.

BIBLIOGRAFIE:

I. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
1. Windows 8 – Ed. Teora Autor: Murray Katherine;
2. Windows 10 – Ghid practic, Ed. Hoffman, 2016 Autor: Nicolae Zărnescu;
3. Reţele de calculatoare – Ed. ALL Autori: Larry Peterson, Bruce David;
4. Reţele de calculatoare – Ed. TEORA Autor: Peter Norton;
5. TCP / IP – Ed. TEORA Autori: Tim Parker, Mark Sportack;
6. Arhitecturi de securitate CISCO – Ed. TEORA Autori: Gil Held, Kent Hundley;
7. Reţele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, (ediţia a patra), Byblos, Tg.Mureş, 2003;
8. Reţele Windows Servere şi clienţi, Exemple practice –Adrian Munteanu, Gabriel Cristescu;
2 din 18
9. Comunicaţii de date, Held Gilbert, Ed. Teora, Bucureşti, 1996;
10. Reţele de telecomunicaţii, Tatiana Rădulescu, Ed. Thalia, Bucureşti 2005;
11. CCNA - Ghid de studiu independent: CCNA Basics (CCNAB)Autor: Autor colectiv
Editura: ALL (2005);
12. D. Acostăchioaie, S.Buraga, Utilizare Linux, Polirom, Iaşi, 2004;
13. D. Acostăchioaie, Administrarea şi configurarea sistemelor Linux (ediţia a treia), Polirom, Iaşi, 2006;
14. Introducere în Linux ed.1.25 – Machtelt Garrels;
15. GHID – Amenințări generice la adresa securității cibernetice – (www.cert.ro/
vezi/document/amenintari-generice-securitate-cibernetica/amenintari-generice-securitate-
cibernetica.pdf).
II. PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ
1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din
02.11.2017 (Capitolul I şi II);
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
3. Legea nr. 121 din 15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 427 din 17.06.2011 (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18);
4. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23);
5. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din
18.02.2011 (Anexa/ Capitolul I, art. 1-8; Capitolul II, art. 9-20);
6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
7. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16).

B. Ofițer specialist la biroul asigurare materiale și tehnică de marină, arma Marină, specialitatea militară
Inginer de electromecanică navală, (gradul Locotenent-comandor) la U.M. 02022 Constanţa (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-ofiţeri în rezervă, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu
diplomă de licență/echivalentă;
-gradul minim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent-comandor;
-nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii superioare de lungă durată, din perioada
anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, cu diplomă de licenţă/ echivalentă, absolvite într-unul dintre
domeniile: „Sisteme şi echipamente navale”; „Electromecanică navală”; „Electromecanică”
sau
studii universitare de licenţă cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniile: „Sisteme
şi echipamente navale”; „Electromecanică navală”; „Electromecanică” şi studii universitare de master
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în orice program de studii universitare de
master din domeniul de licenţă sau orice program de studii universitare de master din ramura de ştiinţă.
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5 Sector 1), unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;

3 din 18
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
 examinare medicală şi evaluare psihologică specială la Centrul de Medicină Navală
Constanţa: 02-03.12.2019 (costurile se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia
personalului militar în activitate);
-data de desfăşurare a testului scris: 06.12.2019, orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).

TEMATICĂ:

1. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului


Apărării Naționale;
2. Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
3. Participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Dispoziții generale.
Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului;
4. Regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de
forțele armate străine pe teritoriul României. Dispoziții generale. Uzul de armă;
5. Ghidul carierei militare. Dispoziții generale. Cariera ofițerilor în activitate;
6. Protecția informațiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
7. Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
8. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate;
9. Stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi ale altor material
(principii, clasificări);
10. Elemente pentru care nu se stabilesc durate de folosinţă;
11. Reguli generale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe;
12. Casarea bunurilor materiale;
13. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din
02.11.2017 (Capitolul I şi II);
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
3. Legea nr. 121 din 15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 427 din 17.06.2011 (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18);
4. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23);
5. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din
18.02.2011 (Anexa/ Capitolul I, art. 1-8; Capitolul II, art. 9-20);
6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
7. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările
4 din 18
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16);
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.87 din 14.08.2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a
materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării
Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 595
din 28.08.2009;
10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.92 din 16.09.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale,
altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 609 din 01.10.2013
Anexa - Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi
declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale şi
Anexele nr. 1 - 6 la Instrucţiuni
Capitolul I - Scoaterea din funcţiune a activelor fixe
Secţiunea 1, Competenţe privind aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe;
Secţiunea a 2-a, Reguli generale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe;
Capitolul II - Declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe
Capitolul III - Casarea bunurilor materiale
Capitolul IV - Dispoziţii finale
11. Hotărârea nr. 2139 din 30.11. 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 46 din 13.01.2005;
12. Ordinul nr. 2861 din 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 20.10.2009.

C. Ofițer specialist la biroul contabilitate, arma Management financiar-contabil, specialitatea militară


Finanţe-contabilitate, (gradul Căpitan) la U.M. 02016 Babadag (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-ofiţeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de
învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;
-maiștri militari, subofițeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate în rezervă sau rezerviști
voluntari;
-persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în
calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare și securitate națională;
-persoane care nu dețin grad militar.
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent;
-nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă/echivalentă într-unul dintre domeniile: „Administrarea afacerilor”; „Economia firmei”; „Economia
comerţului, turismului şi serviciilor”, „Merceologie şi managementul calităţii”, „Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi managementul calităţii”, „Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate”,
„Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii”, Administrarea
afacerilor în alimentaţie publică”, „Cibernetică economică”, „Statistică şi previziune economică”,
„Informatică economică”, „Contabilitate şi informatică de gestiune”, „Economie generală”, „Economie agro-
alimentară”, „Economia mediului”, „Economie şi comunicare economică în afaceri”, „Economie agro-
alimentară şi a mediului”, „Economie generală şi comunicare economică”, „Economie şi finanţe (Economics
and finance)”, „Finanţe bănci”, „Management”, „Managementul dezvoltării rurale durabile”, „Marketing”,
„Economie internaţională”, „Afaceri internaţionale”,„Economie şi afaceri internaţionale”.
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5 Sector 1), unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
-data de desfăşurare a testului scris: 09.12.2019, orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).
5 din 18
TEMATICĂ:

1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor români;


2. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului
Apărării Naționale;
3. Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
4. Participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Dispoziții generale.
Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului;
5. Regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de
forțele armate străine pe teritoriul României. Dispoziții generale. Uzul de armă;
6. Ghidul carierei militare. Dispoziții generale. Cariera ofițerilor în activitate;
7. Protecția informațiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
8. Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
9. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate;
10. Evidența garanţiilor materiale ale gestionarilor;
11. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile;
12. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
13. Finanţarea instituţiilor publice;
14. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
15. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii;
16. Contabilitatea instituțiilor publice;
17. Răspunderea materială a militarilor.

BIBLIOGRAFIE:

1. Constituția României (Titlul II art. 15–60);


2. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din
02.11.2017 (Capitolul I şi II);
3. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
4. Legea nr. 121 din 15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 427 din 17.06.2011 (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18) ;
5. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23) ;
6. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din
18.02.2011 (Anexa/ Capitolul I, art. 1-8; Capitolul II, art. 9-20);
7. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
8. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările

6 din 18
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16).
10. Legea contabilității nr 82 din 24.12.1991, cu modificările si completările ulterioare;
11. Ordinul ministrului finanţelor publice 2634 din 05.11.2015 privind documentele financiar-contabile;
12. Hotărârea Guvernului nr. 714 din 13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului; 
13. Legea 500 din 11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare (Capitolul: I, II –
secţiunea 2; Capitolul: III – secţiunea 3 şi 4; Capitolul: V, VI);
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare;
17. Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu
modificările ulterioare.

D. Ofițer specialist la biroul logistică, arma Construcţii, specialitatea militară Construcţii, (gradul
Căpitan) la U.M. 02145 Constanţa (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-ofiţeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de
învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;
-maiștri militari, subofițeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate în rezervă sau rezerviști
voluntari;
-persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în
calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare și securitate națională;
-persoane care nu dețin grad militar.
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: locotenent;
-nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă/echivalentă într-unul dintre domeniile: „Construcţii civile, industriale şi agricole”; „Căi ferate,
drumuri şi poduri”; „Construcţii şi fortificaţii”, „Amenajări şi construcţii hidrotehnice”, „Îmbunătăţiri
funciare şi dezvoltare rurală”, „Inginerie civilă”, „Inginerie urbană şi dezvoltare regională”, „Drumuri,
poduri şi infrastructuri militare”, „Instalaţii pentru construcţii”, „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”,
„Arhitectură”, „Proiectare şi planificare urbană”, „Urbanism şi administrarea teritoriului”.
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5 Sector 1), unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
-data de desfăşurare a testului scris: 10.12.2019, orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).

TEMATICĂ:

1. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului


Apărării Naționale;
2. Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
3. Participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Dispoziții generale.
Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului;
7 din 18
4. Regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de
forțele armate străine pe teritoriul României. Dispoziții generale. Uzul de armă;
5. Ghidul carierei militare. Dispoziții generale. Cariera ofițerilor în activitate;
6. Protecția informațiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
7. Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
8. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate;
9. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale, stabilirea necesarului şi
planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale, Specificaţii
orientative, cicluri şi norme valorice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi
construcţii speciale;
10. Calculul necesarului anual de energie electrică pentru spaţiile şi activităţile specifice, Clasificarea şi
duratele normate de funcţionare a activelor fixe de resortul construcţii – cazare din Ministerul Apărării,
Calculul necesarului anual de materiale de curăţenie pentru spaţiile şi activităţile specifice;
11. Sistemul de administrare al cazărmilor;
12. Metodologia de calcul privind normarea consumurilor de combustibili pentru încălzire centrală;
13. Metodologia de calcul privind normarea consumurilor de combustibili necesari activităților
administrative-gospodărești;
14. Realizarea lucrărilor de construcții privind investițiile cuprinse în programul de investiții;
15. Sistemul de calitate în construcții, obligații și răspunderi;
16. Autorizarea executării lucrării de construcții.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din
02.11.2017 (Capitolul I şi II);
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
3. Legea nr. 121 din 15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 427 din 17.06.2011 (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18);
4. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23);
5. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din
18.02.2011 (Anexa/ Capitolul I, art. 1-8; Capitolul II, art. 9-20);
6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
7. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16);
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.44 din 09.05.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice
pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul
imobiliar al MApN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 402 din 28 mai 2008;
10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.45 din 09.05.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de
domenii şi infrastructuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 405 din 29 mai 2008;

8 din 18
11. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.91 din 12.09.2008 pentru aprobarea Regulamentului
proprietății imobiliare în MapN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 668 din 26
septembrie 2008;
12. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.121 din 01.11.2011 pentru aprobarea Normelor privind
consumurile de combustibil pentru încălziri centrale, ventilații și activități administrativ-gospodărești în
unitățile militare ale MapN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 774 din 18
noiembrie 2010;
13. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.151 din 01.11.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de
construcţii, cuprinse în programul de investiţii al MApN, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I. nr. 979 din 11 decembrie 2017;
14. Legea nr. 10 din 24.01.1995 privind Calitatea în construcții, forma aplicabilă și actualizată de la
30.09.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 765 din 30 septembrie 2016;
15. Legea nr. 50 din 07.08.1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată și
republicată în 2018 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I. nr. 1043 din 10 decembrie 2018.

SUBOFIŢERI:

A. Ajutor administrator depozit, arma Administraţie, specialitatea militară Gestionar (gradul plutonier)
la U.M. 02013 Mangalia (2 funcții):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în
calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare și securitate națională;
-persoane care nu dețin grad militar.
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: plutonier pentru candidaţii subofiţeri în
rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari şi sergent pentru ceilalţi candidaţi;
-nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5 Sector 1), unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
-data de desfăşurare a testului scris: 11.12.2019, orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).

TEMATICĂ:

1. Condiții privind ocuparea funcțiilor de gestionar. Garanții și răspunderi. Predarea-primirea gestiunii.


Drepturile și obligațiile gestionarului privind primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor;
2. Operațiuni cu materii explozive și evidența acestora. Infracțiuni și contravenții. Diferitele tipuri de
explozivi si mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun;
3. Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
4. Regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de
forțele armate străine pe teritoriul României. Dispoziții generale. Uzul de armă;
5. Ghidul carierei militare. Dispoziții generale. Cariera maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate;
6. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă;
7. Obligații generale privind apărarea împotriva incendiilor;
8. Protecția informațiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
9. Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
9 din 18
10. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate;

BIBLIOGRAFIE:

1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25 din 25.02.2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor
şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României
Monitorul Oficial nr.153 din 07.03.2012 (Capitolele II, III, IV, V);
2. Legea nr. 126 din 27.12.1995 (r3) privind regimul materiilor explozive - republicată în Monitorul
Oficial nr. 177 din 12.03.2014 (Capitolele III, IV şi ANEXA);
3. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
4. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23) ;
5. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din
18.02.2011 (Anexa/ Capitolul I, art. 1-8; Capitolul III, art. 21-26);
6. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 din 26.07.2006 (art. 6-23);
7. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 297 din 17.04.2019 (art. 6-12);
8. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
9. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16).

B. Ajutor administrator cazarmă la formațiunea de cazarmare (gradul plutonier) la U.M. 02052


Constanța (1 funcție):
-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în
calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare și securitate națională;
-persoane care nu dețin grad militar.
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: plutonier pentru candidaţii subofiţeri în
rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari şi sergent pentru ceilalţi candidaţi;
-nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: program de studii postliceale finalizat cu certificat de
calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala postliceală –
nivelul 5 de calificare din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări pubice;
- condiții specifice: să deţină permis de conducere categoria B;
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5 Sector 1), unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
-data de desfăşurare a testului scris: 12.12.2019, orele 12.00;
10 din 18
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).

TEMATICĂ:

1. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului


Apărării Naționale;
2. Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
3. Participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Dispoziții generale.
Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului;
4. Regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de
forțele armate străine pe teritoriul României. Dispoziții generale. Uzul de armă;
5. Ghidul carierei militare. Dispoziții generale. Cariera maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate;
6. Protecția informațiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
7. Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
8. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate;
9. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă;
10. Clădiri şi construcţii speciale;
11. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale;
12. Stabilirea spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative, social - culturale, depozitare şi altele;
13. Calculul necesarului anual de apă pentru spaţiile şi activităţile specifice Ministerului Apărării;
14. Calculul necesarului anual de materiale de curăţenie pentru spaţiile şi activităţile specifice;
15. Evidența proprietății imobiliare.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din
02.11.2017 (Capitolul I şi II);
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
3. Legea nr. 121 din 15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 427 din 17.06.2011 (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18) ;
4. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23) ;
5. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările
și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011 (Anexa/
Capitolul I, art. 1-8; Capitolul III, art. 21-26);
6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
7. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16);
9. Legea nr. 319 din 14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 din 26.07.2006 (art. 6-23);

11 din 18
10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.91 din 12.09.2008 - „Regulamentul proprietății imobiliare în
Ministerul Apărării Naționale”–publicat în Monitorul Oficial al României nr. 668 din data 26.09.2008
11. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.45 - ”Normele tehnice de domenii şi infrastructuri” –
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 405 din data 29.05.2008;
12. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.61 din 27.05.2010 - ”Ordin privind modificarea şi
completarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării
naţionale nr.M.45/2008, cu modificările ulterioare” – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 379
din data de 08.06.2010;
13. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.44 din 09.08.2008 -”Ordin pentru aprobarea normelor
tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din
patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării”– publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 din
data de 28.05.2008;
14. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.42 din 2.04.2009 -”Ordin de modificare a Normelor tehnice
pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul
imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.44/2008” –
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 297 din data de 06.05.2009.

C. Casier la financiar-contabil (gradul plutonier) la U.M. 02154 Constanța (1 funcție):


-sursa de proveniență a candidaților:
-subofiţeri în rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari;
-soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
-persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în
calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare și securitate națională;
-persoane care nu dețin grad militar.
-gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate: plutonier pentru candidaţii subofiţeri în
rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari şi sergent pentru ceilalţi candidaţi;
-nivel minim de studii, domeniul şi specializarea: program de studii postliceale finalizat cu certificat de
calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala postliceală –
nivelul 5 de calificare din domeniile: Informatică, Comerţ, Economic;
-data-limită de înscriere la concurs: 01.11.2019; depunerea dosarelor se face la sediul U.M. 02150
Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5 Sector 1), unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare;
-testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18 –22.11.2019;
 examinare medicală: 25 –29.11.2019 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare
candidat, cu excepţia personalului militar în activitate),
-data de desfăşurare a testului scris: 13.12.2019, orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: la sediul U.M. 02150 Bucureşti (Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km.10,5
Sector 1).

TEMATICĂ:

1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor români;


2. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului
Apărării Naționale;
3. Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
4. Participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Dispoziții generale.
Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului;
5. Regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de
forțele armate străine pe teritoriul României. Dispoziții generale. Uzul de armă;
6. Ghidul carierei militare. Dispoziții generale. Cariera maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate;
7. Protecția informațiilor clasificate . Dispoziţii generale, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de
serviciu;
8. Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;

12 din 18
9. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate, Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor:
Dispoziţii generale, Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de
clasificare, Accesul la informaţii clasificate;
10. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă.
11. Efectuarea încasărilor și plăților în numerar;
12. Operațiuni privind numerarul din casieria unității în legătura cu trezoreria;
13. Ținerea evidenței pentru activitatea casieriei;
14. Confruntarea existentul sumelor în numerar cu registrul de casă;
15. Evidența garanţiilor materiale ale gestionarilor;
16. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile;
17. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

BIBLIOGRAFIE:

1. Constituția României (Titlul II art. 15–60);


2. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din
02.11.2017 (Capitolul I şi II);
3. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20.07.1995 (Capitolul I, art. 1-6; Capitolul II, art.
7-31);
4. Legea nr. 121 din 15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 427 din 17.06.2011 (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18) ;
5. Legea nr. 122 din 15.06.2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de
Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 426 din 17.06.2011 ( Capitolul I,
art. 1-3; Capitolul III, Secțiunea a 3-a, art. 14-23) ;
6. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările
și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011 (Anexa/
Capitolul I, art. 1-8; Capitolul III, art. 21-26);
7. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12.04.2002 (Capitolul I, II şi III);
8. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 485 din 05.07.2002 (Anexa/ art. 4, 25-28);
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 115 din 28.02.2013 (Anexa/ Capitolul I,
Secţiunile I şi II şi III, art. 1-16);
10. Legea nr. 319 din 14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 din 26.07.2006 (art. 6-23);
11. Legea nr. 22 din 18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
12. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25.02.2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi
gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;
13. Ordinul ministrului finanţelor publice 2634 din 05.11.2015 privind documentele financiar-contabile;
14. Hotărârea Guvernului nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării în interesul serviciului;
15. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor
socialiste.

13 din 18
CONDIŢII GENERALE:
pe care trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, toţi candidaţii, indiferent de corpul de cadre
militare sau funcţia pentru care candidează

a) au cetăţenie română;
b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se
angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor
organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii
sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data
chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii
clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a
nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în
continuare test scris;
j1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor
de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
l) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au
candidat;
m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în
specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia
vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
n) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru
exercitarea profesiei, după caz;
o) îndeplinesc alte condiții prevăzute în fișele posturilor vacante, necesare desfășurării
activității, după caz;
p) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade
inferioare;
q1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate
proveniţi în condiţiile art.36, alin.1, lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38, alin 1, lit. h) şi art. 40, alin 1,
lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-
colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu execepţia situaţiilor în care, prin
Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
14 din 18
q2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel
încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48, alin 3 şi, respectiv, ale art.
75, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare
r) sunt declaraţi ”apt” în urma examinării medicale;
s) sunt declaraţi ”admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire
fizică.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. c) - k) şi j^1) se declară în scris, pe propria răspundere,
în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
Corespondenţa studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (1), lit. m), cu armele/serviciile şi
specialităţile militare este cea stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse
umane.

DOCUMENTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE CONCURS


Documentele necesare (care se vor constitui într-un dosar de plastic, format A4):
a) cerere de înscriere la concurs - se asigură candidaților prin grija unității militare unde se
depune dosarul;
b) declaraţie pe propria răspundere privind obligativitatea de a rămâne încadrat în funcţia în
care a fost numit la chemare/rechemare în activitate timp de 4 ani - se asigură candidaților prin grija
unității militare unde se depune dosarul;
c) formular de bază - date personale - document tipizat
- se asigură candidaților prin grija unității militare unde se depune dosarul şi se
completează în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii organizatoare (este
necesar în vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate corespunzător
nivelului de acces prevăzut în fişa postului);
- pentru reducerea timpului de depunere a dosarului, este necesar a fi studiat conţinutul
formularului de bază – date personale, al cărui model se găseşte în anexa 15 din H.G.
582/2002.
d) certificatul de cazier judiciar, în original;
e) certificatul de naştere, în original şi copie;
f) cartea de identitate, în original şi copie;
g) acte de studii sau dovada absolvirii acestora, în original şi copie;
- se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în perioada de
valabilitate;
- cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documente
echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
h) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care
atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare ori legitimaţia militară, în
original şi copie, după caz;
i) documente care atestă îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite de către structurile în care se
regăsesc posturile vacante, după caz în original şi copie.
j) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3
luni anterior înscrierii la concurs de către medicul de familie, în baza căreia structura de specialitate
din U.M.02150 Bucureşti va elibera fişa medicală necesară candidaţilor pentru susţinerea examinării
medicale;
k) copii ale documentelor privind vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
l) curriculum vitae - model european;
m) dosar de plastic, cu şină, format A4.
După verificarea documentelor prevăzute la lit. e), f), g), h), i) şi k), originalele vor fi
înapoiate.

15 din 18
PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR

Nr.
Activitatea Perioada/ Termenul Observaţii
crt.
Înscrierea candidaților la concurs şi În zilele lucrătoare
1. 18.10-01.11.2019
depunerea dosarelor 07.30-15.30
Verificarea îndeplinirii condițiilor de
2. participare la concurs şi afişarea 04-06.11.2019
rezultatelor
Depunere contestații rezultate în urma În cel mult 1 zi lucrătoare
07.11.2019
3. verificării îndeplinirii condiţiilor de de la data afişării
între orele 07.30 – 15.30
participare la concurs rezultatelor
Soluționare contestații şi afişarea
4. 08.11.2019
rezultatelor
5. Declanșarea selecției candidaţilor 18.11.2019
Evaluare psihologică şi evaluare La Centrul Zonal de
pregătire fizică - teste eliminatorii Selecţie şi Orientare în
6. 18-22.11.2019
(participă numai cei declaraţi apt/admis zilele comunicate de
la proba anterioară) structura organizatoare
La unitatea sanitară din
Examinarea medicală - test
M.Ap.N. în zilele
7. eliminatoriu (participă numai cei 25-29.11.2019
comunicate structura
declaraţi apt/admis la proba anterioară)
organizatoare
Examinare medicală şi evaluare La Centrul de Medicină
psihologică specială (pentru candidaţii Navală Constanţa în zilele
8. 02-03.12.2019
care participă la concurs pentru funcţii comunicate de structura
din arma „marină”) organizatoare
Afișarea rezultatelor finale ale testelor
9. 03.12.2019
eliminatorii
UM 02046 – 05.12
UM 02022 – 06.12
UM 02016 – 09.12
05 – 13.12.2019
10. Susținerea testului scris UM 02145 – 10.12
între orele 12.00 – 15.00
UM 02013 – 11.12
UM 02052 – 12.12
UM 02154 – 13.12
În ziua desfăşurării
11. Afișarea rezultatelor
concursului
În cel mult 1 zi lucrătoare de
12. Depunere contestații test scris la data afişării rezultatelor
între orele 07.30 – 15.30
Soluţionare contestații şi afişarea În cel mult 2 zile lucrătoare de Rezultatele finale nu se
13.
rezultatelor finale la data afişării rezultatelor contestă

16 din 18
ALTE PRECIZĂRI

Prin înscrierea la concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile, modul
de organizare şi desfăşurare.
Candidaţii trebuie să citească anunţul cu atenţie şi să respecte programul şi organizarea stabilite
pentru toate etapele concursului.
Toate anunţurile, planificările la probele de selecţie (evaluare psihologică şi evaluare pregătire
fizică, examinarea medicală sau examinare medicală şi evaluare psihologică specială/ după caz) şi alte
informaţii vor fi afişate la sediul unităţii militare organizatoare (U.M. 02150 Bucureşti), precum şi pe
pagina de internet a Statului Major al Forţelor Navale, www.navy.ro (Candidaţii nu vor fi anunţaţi
personal fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a mijloacelor de anunţare
enumerate).
Contestaţiile se depun la sediul structurii organizatoare (U.M. 02150 Bucureşti), cu excepţia
testelor eliminatorii de aptitudini, care se depun la structurile unde candidaţii au fost testaţi şi care au
în competenţă rezolvarea acestora, conform reglementărilor în baza cărora au fost efectuate.
La fiecare test, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, iar pentru evaluarea nivelului
de pregătire fizică, şi echipament sportiv.
Costurile examinărilor medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului
militar în activitate.
Pentru efectuarea examinării medicale, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, fişa de
examinare medicală eliberată de U.M.02150 Bucureşti şi adeverinţa eliberată de medicul de familie.
Fişa de examinare medicală, completată cu rezultatul obţinut, precum şi adeverinţele care atestă
participarea şi rezultatul obţinut la evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică se
anexează în original, la dosarul de înscriere la concurs, nu mai târziu de data de 03.12.2019.
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului scris la locul de desfăşurare a acestuia se va
face cu 30 de minute înainte de ora planificată pentru începerea probei, în vederea îndeplinirii
formalităţilor necesare pentru asigurarea accesului şi a detaliilor organizatorice ale concursului.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi pix de culoare albastră. Nu sunt admise
instrumente de scris de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea. Foile de răspuns vor fi
asigurate de U.M. 02150 Bucureşti.
Testul scris va consta în rezolvarea unor teste grilă sau/şi redactarea unei lucrări, din tematica şi
bibliografia recomandate, iar baremele de notare se vor afişa imediat după finalizare, la sediul U.M.
02150 Bucureşti.
Rezultatele testului scris se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale. Nota
minimă de promovare a testului scris este 6,00. Durata testului scris nu poate depăşi 3 ore.
În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi
funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor
obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante. În cazul în care egalitatea se
menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei generale obţinute la
examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective.
Fraudarea şi tentativa de fraudare se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului în
cauză.
Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi
acordat la chemare în activitate.
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările
ulterioare, după caz. În cazul modificării / abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte
de data susţinerii testului scris, se consideră incluse în bibliografie actele normative modificatoare
/înlocuitoare.

17 din 18
REGULI DE CONDUITĂ ALE CANDIDAŢILOR:

Pe întreaga durată a desfăşurării concursului candidaţii sunt obligaţi să respecte următoarele


reguli de comportament:
a) accesul în unităţile militare în care se desfăşoară concursul se face numai pe la punctul control, pe
baza tabelului nominal cu candidaţii participanţi la concurs, aprobat de comandantul unităţii, şi a
documentelor de identitate ale candidaţilor;
b) pentru identificarea, la solicitarea personalului din serviciul interior sunt obligaţi să prezinte un
document de identitate;
c) în orice împrejurare sunt obligaţi la o comportare civilizată, o ţinută decentă şi îngrijită.

Candidaţilor li se interzice:
a) să deterioreze bunurile aparţinând patrimoniului unităţilor militare în care se desfăşoară
concursul;
b) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi să practice jocuri de noroc;
c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de personalul
unităţilor militare şi ceilalţi candidaţi;
d) să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau sectoare;
e) să aducă şi să difuzeze în unităţile militare materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau care cultivă
violenţa şi intoleranţa;
f) să deţină şi să introducă în incinta unităţilor militare materiale sau instrumente care prin acţiunea
lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a celorlalţi candidaţi sau a personalului unităţii militare.
Nerespectarea uneia din regulile menţionate anterior, poate atrage eliminarea candidatului în
cauză de la concurs, în baza probelor administrate legal.
Pagubele produse din vina candidaţilor vor fi suportate de către aceştia.

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs (UM 02150 Bucureşti ) – telefon:
021/3194020 interior 272, 185.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

Colonel
ADRIAN TURICIANU

18 din 18